TIBBERUPPARKEN. Aug August HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIBBERUPPARKEN. Aug 2012. August 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1"

Transkript

1 Helhedsplan for renovering af Afd. 6 TIBBERUPPARKE Aug 2012 August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 1

2 ADRESSER Boligorganisationen: Boligselskabet ordkysten Vestermarken Espergærde Forretningsfører Peder Hansen Bebyggelsen: Tibberupparken Kofod Anchersvej Espergærde Bygherrerådgiver: Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, Frederiksberg Projektleder Birgit Engelsen BYGGEUDVALG Inge-Lise Danielsen, næstformand organisationsbestyrelsen Peter Garboe, afdelingsbestyrelsesformand Lene Grethe Rasmussen, afdelingsbestyrelsen, beboer Line Garboe, afdelingsbestyrelsen, beboer Vibeke Larsen, afdelingsbestyrelsen, beboer Hanne Rasmussen, beboer Dorte Gandsø, beboer Bjørn Christensen, beboer Allan Christensen, varmemester Peder Hansen, forretningsfører Boligselskabet ordkysten Birgit Engelsen, projektleder Boligkontoret Danmark Helhedsplanen er udarbejdet som en løbende proces med dialog mellem rådgivere og byggeudvalg. Arbejdet er udført fra januar 2010 til august Arkitekt: OVA5 arkitekter as Skt. Annæ Passage G 1262 København K Arkitekt maa + byggeøkonom mdb Jørgen Kreiner-Møller Ingeniør: IRAS Rådgivende Ingeniører A/S Sortemosevej Allerød Ingeniør Morten Dam Hansen 2 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

3 indholdsfortegnelse Beskrivelse 2. Situationsplan 3. Indgangsfacader og gavle 4. Havefacader 5. Sammenlægning af lejligheder 6. Hovedplaner 7. Tagboliger 8. Oversigt over lejligheder før og efter 7 8 August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 3

4 beskrivelse BAGGRUD den eksisterende bebyggelse Tibberupparken er en stor almen boligbebyggelse taget i brug Bebyggelsen rummer i alt 264 lejemål fordelt på 1, 2, 3 og 4 rs boliger. Afdelingen har 2 fællesbygninger med fællesvaskerier, festlokale til 60 personer samt mindre beboerlokaler. Der er 79 garager til bebyggelsen. Bebyggelsen er en tidstypisk betonelement bebyggelse udformet som 3 etagers boligblokke beliggende i et grønt park område. Der er i alt 9 boligblokke, samt de to mindre bygninger til fælles funktioner og 12 garagebygninger på parkeringspladserne. Hovedparten af boligerne har en smal mod sydvest. Tage er saddeltage med betontagsten, facader og gavle er isolerede betonelementer. IRAS har i udført en tilstandsvurdering. Tilstandsvurderingen danner det byggetekniske grundlag for nærværende helhedsplan. Der har fra januar 2010 været afholdt byggeudvalgsmøder, studieture, workshops samt beboermøder, hvor renoveringen og forslaget til en helhedsplan har været drøftet. 4 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

5 HELHEDSPLAE - generelt Forslaget til en helhedsplan rummer både en byggeteknisk renovering med opdatering af byggetekniske forhold og en fremtidssikring af bebyggelsen boligmæssige kvaliteter. Den byggetekniske renovering og opdatering består af følgende hovedelementer: Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af gavltrekanternes beklædning Inddækning, efterisolering beton- og facader Udskiftning af vinduer og døre i ydervægge Fremtidssikringen af bebyggelsens boligmæssige kvaliteter rummer følgende hovedelementer: Etablering af glasinddækkede er til de lejligheder, der i dag ikke har er Udvidelse og glasinddækning af alle eksisterende er Etablering af vinduer i gavllejligheder Ændring af trapperum med nye indgangspartier og større vinduer edlæggelse af alle små 1-rs lejligheder ved en sammenlægning med nabolejlighederne Etablering af private haver til alle lejligheder i stueetagerne Ombygning af lejligheder i 8 opgange til tilgængelige lejligheder Renovering af bebyggelsens friarealer Etablering af nye boliger i tagetagen i udvalgte blokke. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 5

6 IDÉ en smuk parkbebyggelse Helhedsplanens hovedidé er, at Tibberupparken skal udvikles som en klassisk dansk parkbebyggelse med velbyggede etagehuse i gode byggematerialer placeret i smukke grønne parkrum. Ideen er også at fremtidssikre boligerne, så de også fremover vil være attraktive Tibberupparken skal også fremover være et godt sted at bo både for enlige, for unge, for børnefamilier og for ældre. referencefoto Ryparken, Hellerup Det er ønsket, at bebyggelsen får et enkelt arkitektonisk billede med lang holdbarhed, ligesom der generelt ønskes byggematerialer af høj kvalitet med lang levetid valgt ud fra en bæredygtig cradle to cradle tankegang. BYGGETEKISK REOVERIG Den byggetekniske renovering og opgradering omfatter boligblokkenes klimaskærm. Som det fremgår af den udførte tilstandsvurdering er klimaskærmens bygningsdele nedslidte og med ringe isoleringskvalitet. Der er udarbejdet et forslag til en total renovering af klimaskærmen. Alle materialer er i god kvalitet med lang holdbarhed og med minimale udgifter til vedligeholdelse. 6 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

7 Tage er falsede metaltage, der kan tåle det kystnære klima, og gavltrekanter beklædes med plane metalplader. Indgangsfacader og gavle efterisoleres og der udføres en facadebeklædning som skalmurværk udført af vandstrøgne grågule tegl. Vinduer og yderdøre er i træ/aluminium med lavenergi isoleringsglas med malet træ indvendig og med lakeret aluminium udvendigt. Yderdøre til trapperum er i særlig robust kvalitet, og er udført i lakeret stål. Alle de eksisterende er udvides med bærende konstruktioner i stål, og med fronter i keramik. Altanerne inddækkes med glas. Glasinddækningen udformes, således at den kan foldes til side. Altanen kan derved både fremstå som en åben og som en lukket. falset metaltag Der udføres inddækning og efterisolering af havefacadernes brystninger i keramik. FREMTIDSSIKRIG Etablering af glasinddækkede er til alle boliger I blok 5 og 7 er der 24 stk. 2-rs lejligheder, der ikke har. Blok 5 er Kofod Anchers Vej nr. 95, 97, 99 og 101, og blok 7 er Kofod Anchers Vej nr. 111, 113, 115 og 117. Disse lejligheder ombygges med ca. store er udført i samme kvalitet, som de øvrige er i blokkene tegl August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 7

8 oplukkeligt parti fast brystning - farvet glas Udvidelse og glasinddækning af eksisterende er I dag er erne indeliggende - det vil sige, at de arkitektonisk er inde i huskroppen og ernes fronter flugter med facadelinien. Alle er har en god bredde, men de er meget smalle, og det er f.eks. ikke muligt at sidde rundt om et bord. Altanernes funktionalitet er ikke god i forhold til en nutidig og fremtidig standard. Forslaget er derfor, at nedtage fronterne og udbygge erne med en større dybde. Byggeteknisk kan denne udvidelse udføres med en stålkonstruktion, med nye fronter svarende til facadernes vinduesbrystninger. Altaner er med glasinddækning. De nye er i blok 5 og 7 udføres på tilsvarende vis, således at der ikke arkitektonisk bliver forskel på nye og gamle er. Etablering af private haver til alle boliger i stueetagerne I forbindelse med ombygning af erne foreslås det, at er i stueetagen udføres med dør og trappe ned til friarealet, der ændres til små private haver med befæstede terrasser. Etablering af vinduer i gavllejligheder I gavle udføres vinduer, således at disse lejligheder får dagslys ind fra tre sider. De forholdsvis dybe dagligstuer får derved bedre dagslys. Dette er en klar forbedring af disse boligers kvalitet. Rumlig skitse af vinduer i gavllejligheder Som en sekundær gevinst medfører denne ændring at bebyggelsens sti- og parkeringsarealer bliver naturligt overvåget oppe fra blokkene. Dette kan have en kriminalpræventiv effekt og virke tryghedsskabende. 8 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

9 Ændring af trapperum med nye indgangspartier og større vinduer De eksisterende trapperum er mørke, og det foreslås at ændre facaderne med store vinduespartier og nye hoveddøre. ye hoveddørspartier er med integrerede postkasseanlæg som i dag. edlæggelse af de små ensidige 1-rs lejligheder De meget små 1-rs lejligheder, der alle er med dagslys fra kun en side og ikke har, foreslås sammenlagt med nabolejlighederne i blokkene. Der er i alt 36 stk. af disse 1-rs lejligheder. Denne ændring medfører, at en del af de eksisterende 2 og 3-rs lejligheder ændres til 3 og 4-rs lejligheder. Det er blokkene nr. 1, 3 og 4, svarende til adresserne for blok 1 er Kofod Anchers Vej nr. 63, 65, 67 og 69, for blok 3 er Kofod Anchers Vej nr. 79, 81, 83 og 85, og for blok 4 er Kofod Anchers Vej nr. 87, 89, 91 og 93. En del af opgangene ombygges samtidig til tilgængelige lejligheder, se efterfølgende afsnit. Der er to forslag til denne sammenlægning. Enten lægges boligen i sin helhed sammen med den ene bolig til en stor rummelig 5-rs bolig, eller også fordeles boligarealet med begge nabolejlighederne, så en 2-rs bolig bliver til en 3-rs bolig, og en 3-rs bolig bliver til en 4-rs bolig. Den endelige sammensætning af 2, 3, 4 og 5 rs lejligheder kan senere i processen justeres til det behov, som boligafdelingen forventer bliver aktuelt. Forslaget forudsætter at disse boligblokkes lejligheder ombygges i sin helhed, og forslaget medfører genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 9

10 Tilgængelige lejligheder Et vigtigt element i fremtidssikringen af bebyggelsen er en ombygning af udvalgte opgange og lejligheder med henblik på fuld tilgængelighed for gangbesværede og ældre. Blok 9 svarende til adresserne Kofod Anchers Vej nr. 57 og 59 ombygges således til tilgængelige lejligheder. Endvidere ombygges udvalgte opgange i blok 1, 3 og 4 svarende til adresserne Kofod Anchers Vej nr. 63, 69, 79, 85, 87 og 93. Alle opgange er valgt, således at der er direkte adgang fra en parkeringsplads samtidig med at der er kort afstand til busstoppested og indkøb. Forslaget forudsætter, at de pågældende opgange og lejligheder ombygges i sin helhed, og forslaget medfører genhusning under udførelsen Renovering af bebyggelsens friarealer Der er skitseret en generel friarealrenovering med henblik på større brugbarhed i forhold til ophold, leg og rekreation. Der ønskes et mere mangfoldigt areal med områder til børn, unge og voksne. Der er ligeledes skitseret grønne løsninger såsom grønne tage, regnvandsopsamling og grønne grøfter mm. 10 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

11 TAGBOLIGER Det har været drøftet, at udvide afdelingen med et antal tagboliger. Det foreslås at udføre taglejligheder i blok 4 og 9. Derved vil de nye tagetager ikke skygge for de øvrige boligblokke, og der kan opnås en dobbeltanvendelse af elevatorinstallationen. Blok 4 og 9 rummer som nævnt tilgængelige lejligheder, og ved at føre elevatorerne op i tagetage niveau kan elevatorerne også betjene de nye taglejligheder. Det foreslås i øvrigt primært at indrette de nye taglejligheder som 3-rs lejligheder. Derved kan de erstatte nogle af de nuværende 2 og 3-rs lejligheder i blok 1, 3 og 4, der så at sige mistes ved sammenlægningen med de 1-rs lejligheder. Arkitektonisk udformes de nye tagetager som en integreret del af bebyggelsen altså som om de har været med fra starten og ikke som tagetager, der senere er påbygget! energitiltag Renoveringen er også en energirenovering. Der er fokus på de energiforbedringer, der knytter sig til bygningens passive egenskaber. Ved at renovere klimaskærmen med ekstra isolering, energirigtige yderdøre og vinduer spares der energi til opvarmning. Der er også fokus på en effektivisering af energianvendelse med varmegenvinding på ventilationsluft, spildevand og varmtvandscirkulering, etablering af målere og energibesparende fællesbelysning. Der er også brugt alternativ energi i form af solceller. På de sydvestvendte tagflader etableres et solcelle-anlæg, der kan dække afdelingens el-forbrug i forbindelse med brug af opgange og fælleslokaler. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 11

12 situationsplan - eksisterende matrikelgrænse parkering BLOK BLOK 2 affaldsgård garager parkering affaldsgård BLOK 4 BLOK 6 parkering affaldsgård garager parkering BLOK 8 parkering garager garager garager affaldsgård BLOK 1 parkering BLOK 3 parkering BLOK 5 parkering indkørsel matrikelgrænse indkørsel Kofod Anchers Vej indkørsel indkørsel BLOK 7 hornbækvej 12 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

13 situationsplan - forslag Oversigtsplan tilgængelighedsboliger sammenlægning tagboliger tagboliger matrikelgrænse materialegård eksisterende cykel parkering overdækkes eksisterende cykel parkering overdækkes parkering eksisterende cykel parkering overdækkes garager grønt tag parkering BLOK 9 private haver BLOK 2 tørreplads grønt tag parkering garager grønt tag BLOK 1 private haver private haver petanque vandkanal / regnvandsopsamling garager grønt tag parkering BLOK 4 tørreplads grønt tag BLOK 3 private haver vandkanal / regnvandsopsamling private haver garager grønt tag parkering garager grønt tag parkering BLOK BLOK 5 private haver vandkanal / regnvandsopsamling eksisterende cykel parkering overdækkes eksisterende cykel parkering overdækkes eksisterende cykel parkering overdækkes tørreplads grønt tag petanque private haver parkering garager grønt tag parkering eksisterende cykel parkering overdækkes BLOK 8 tørreplads grønt tag private haver vandkanal / regnvandsopsamling eksisterende cykel parkering overdækkes sump indkørsel matrikelgrænse indkørsel Kofod Anchers Vej indkørsel indkørsel BLOK 7 private haver hornbækvej dagrenovation miljøstation - papir og glas August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 13

14 IDGAGSFACADER OG GAVLE materialeprøve - metaltag Indgangsfacade teglsten Gavl teglsten 14 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012 Indgangsfacade eksisterende materialeprøve - tegl

15 Rumlig illustration - Facade med teglbeklædning August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 15

16 havefacader solceller åben SØJLER I siden lukket lukket Havefacade udsnit Altaner udvides Bærende søjler på siden Glasinddækning Trappe til privat have (gælder kun stuelejligheder) trappe til PRIVAT HAVE (STUELEJL.) 16 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

17 Havefacade forslag med bærende søjler i siden Havefacaden efterisoleres y beklædning + nye vinduer ye er med glasinddækning Altan-inddækning Altan-inddækningen udføres i hærdet glas. Glasset kan foldes helt til side når der ønskes en åben, eller når glasset skal pudses. Trin-for-trin: 1. lukket 2. delvis åben 3. helt åben Princip - der skal udvikles til de forskellige er. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 17

18 sammenlægning af lejligheder Principper for sammenlægning Blok 4 - midteropgange 60 m² 73 m² 60 m² 1V 5V () 105 m² 32 m² med med Blok midteropgange 1V uden 60 m² 73 m² 1V 32 m² Lejlighedsplaner eksisterende 18 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August m² 82 m²

19 ca. 58 m² 5V () ca. 106 m² BAD BAD BAD BAD køkken køkken køkken køkken skabsvæg skabsvæg skabsvæg skabsvæg stue 23,5 m² BAD 13 m² 6 m² garderobe 6 m² væg kan evt. nedrives stue 25 m² stue 23,5 m² 20 m² 9 m² 9 m² væg kan evt. nedrives stue 25 m² trappe til terræn privat have trappe til terræn privat have trappe til terræn privat have trappe til terræn privat have Lejlighedplaner + 5V Eksempel på sammenlægning af midterlejligheder i blok 4 Lejlighedplaner + Eksempel på sammenlægning af midterlejligheder i blok 1 og 3 August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 19

20 tilgængelighedsboliger overdækket indgangsparti plads til opbevaring af rollator/kørestol Princip for tilgængelighedsboliger spisekøkken BAD BAD spisekøkken Blok gavlopgange elevator garderobe garderobe 82 m² 82 m² 2/ 76 m² E 76 m² nyt 9 m² væg kan evt. nedrives 9 m² stue 23,5 m² 20 m² væg kan evt. nedrives stue 25 m² niveaufri adgang niveaufri adgang Lejlighedplaner - Eksempel på sammenlægning af tilgængelighedsboliger i blok 1, 3, 4 og 9. Gavlopgange. 20 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

21 plan - blok 1 - Kofoed anchersvej 63, 65, 67, 69 blok 1 og 3 Plan eksisterende ca 76 m² ca 76 m² Plan forslag Altaner udvides i alle lejligheder. Små 1v-lejligheder sammenlægges til større familieboliger. er er placeret med direkte adgang fra parkeringsplads samt kort afstand til offentlig transport. Genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 21

22 plan - blok 2 - Kofoed anchersvej 71, 73, 75, 77 blok 2 og 6 og 8 Plan eksisterende Plan forslag Altaner udvides i alle lejligheder. Lejlighedsplanerne er uændrede. Ikke genhusning. 22 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

23 plan - blok 3 - Kofoed anchersvej 79, 81, 83, 85 blok 1 og 3 Plan eksisterende ca 76 m² ca 76 m² Plan forslag Altaner udvides i alle lejligheder. Små 1v-lejligheder sammenlægges til større familieboliger. er er placeret med direkte adgang fra parkeirngsplads samt kort afstand til offentlig transport. Genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 23

24 plan - blok 4 - Kofoed anchersvej 87, 89, 91, 93 Plan eksisterende ca. 58 m² 5V ca. 106 m² ca. 58 m² 5V ca. 106 m² ca 76 m² Plan forslag Altaner blok4 udvides i alle lejligheder. De to yderste opgange, nær parkering, ombygges til tilgængelighedsboliger. I de to midterste opgange sammenlægges små 1v-lejligheder til større familieboliger. Genhusning. 24 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

25 plan - blok 5 - Kofoed anchersvej 95, 97, 99, 101 blok 5 og 7 Plan eksisterende ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² y y y y Plan forslag Eksisterende er udvides i alle lejligheder. De lejligheder der ikke har ombygges så de får ca. 5,5m 2, udført i samme kvalitet som de øvrige er. Lejlighedsplanerne er uændrede. Ikke genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 25

26 plan - blok 6 - Kofoed anchersvej 103, 105, 107, 109 blok 2 og 6 og 8 Plan eksisterende Plan forslag Altaner udvides i alle lejligheder. Lejlighedsplanerne er uændrede. Ikke genhusning. 26 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

27 plan - blok 7 - Kofoed anchersvej 111, 113, 115, 117 blok 5 og 7 Plan eksisterende ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² ca. 56 m² ca. 40 m² ca. 58 m² y y y y Plan forslag Eksisterende er udvides i alle lejligheder. De lejligheder der ikke har ombygges så de får ca. 5,5m 2, udført i samme kvalitet som de øvrige er. Lejlighedsplanerne er uændrede. Ikke genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 27

28 plan - blok 8 - Kofoed anchersvej 119, 121, 123, 125 blok 2 og 6 og 8 Plan eksisterende Plan forslag Altaner udvides i alle lejligheder. Lejlighedsplanerne er uændrede. Ikke genhusning. 28 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

29 plan - blok 9 - Kofoed anchersvej 57, 59 Plan eksisterende Plan forslag blok Altaner udvides 9 ren i alle lejligheder. plantrappeopgang udvides med elevator og små 1v-lejligheder sammenlægges til større tilgængelighedsboliger. Genhusning. August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 29

30 tagboliger - blok 9 - Kofoed anchersvej Plan blok 9 ren tag plan tagvinduer Solceller Havefacade 30 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

31 Solceller tagvinduer Solceller Solceller Snit Snit Gavl opstalt blok blok 9 9 blok blok 9 9 Gadefacade August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 31

32 tagboliger - blok 4 - Kofoed anchersvej 87, 89, 91, 93 blok4 ca. 60 m² ca. 72 m² ca. 72 m² ca. 72 m² ca. 72 m² ca. 60 m² Plan tagetage tagvinduer Solceller Havefacade 32 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

33 gang tagvinduer Solceller Solceller Snit Snit Gavl opstalt blok4 blok4 blok4 Gadefacade August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 33

34 tagboliger - blok 4 - Kofoed anchersvej 87, 89, 91, 93 blok4 ca. 60 m² ca. 72 m² ca. 72 m² spisekøkken BAD garderobe elevator BAD spisekøkken BAD BAD spisekøkken nyt spisekøkken 9 m² væg kan evt. nedrives 9 m² 20 m² 9 m² væg kan evt. nedrives 9 m² 9 m² væg kan evt. nedrives 9 m² stue 25 m² 25 m² stue 25 m² stue 25 m² niveaufri adgang niveaufri adgang niveaufri adgang niveaufri adgang blok4 Forslag egnet til gangbesværet beboer 34 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

35 oversigt over lejligheder før og efter Blok 1 I dag Forslag 1V tilgængelighedsbolig - 12 Lejligheder i alt Blok 2 I dag Forslag Lejligheder i alt Blok 3 I dag Forslag 1V tilgængelighedsbolig - 12 Lejligheder i alt Blok 4 I dag Forslag 1V V - 6 tilgængelighedsbolig - 8 tilgængelighedsbolig - 12 Lejligheder i alt Blok 5 I dag Forslag (lille ensidig) Lejligheder i alt Blok 6 I dag Forslag Lejligheder i alt Blok 7 I dag Forslag (lille ensidig) Lejligheder i alt Blok 8 I dag Forslag Lejligheder i alt Blok 9 I dag Forslag 12 - tilgængelighedsbolig - 8 tilgængelighedsbolig - 8 Lejligheder i alt Hele bebyggelsen I dag Forslag Lejligheder i alt August HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE 35

36 36 HELHEDSPLA TIBBERUPPARKE - August 2012

TIBBERUPPARKEN. April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1

TIBBERUPPARKEN. April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1 Helhedsplan for renovering af Afd. 6 TIBBERUPPARKEN April 2012 - HELHEDSPLAN TIBBERUPPARKEN 1 ADRESSER Boligorganisationen: Boligselskabet Nordkysten Vestermarken 16 3060 Espergærde Forretningsfører Peder

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Der henvises i øvrigt til møde afholdt 24. september 2013 hos Teknisk forvaltning hvor renoveringsprojektet blev gennemgået og drøftet.

Der henvises i øvrigt til møde afholdt 24. september 2013 hos Teknisk forvaltning hvor renoveringsprojektet blev gennemgået og drøftet. Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att.. Byggesagsbehandler Rikke Oestergaard leb 2013.10.01 SAG 10.376.00 ANDRAGENDE - Tibberupparken Ejendommen : Tibberupparken Adresse

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 2 nye boliger i gamle mejeri I baggården Skt Poulsgade 4b, 8000 Aarhus C ligger det gamle bageri forfaldent hen. Bygningen

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt SKANSE PARKEN D J U R S B O PROJEKTFORSLAG 3 0. A P R I L 2 0 1 4 Arkitektprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigtskort_Afd. 107 + 108... AFDELING 107 Boligfordeling... Lejligheds- og rækkehusplaner... Perspektiv

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d.. september 2015 kl. 19.00 Til beboere 2-16 Mødet afholdes Fællessalen, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej2, 2600 Glostrup. Lokalet vil være åbent fra kl. 18:0

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni.

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni. Fremtidssikring af BYGGEAVIS NR. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Side Juni 0 Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Emne: Køkken og bad Til det netop afholdte byggeudvalgsmøde

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

renovering af aab afdeling 25 - Klostervangen Projektbeskrivelse - kortfattet GBL

renovering af aab afdeling 25 - Klostervangen Projektbeskrivelse - kortfattet GBL renovering af aab afdeling 25 - Klostervangen Projektbeskrivelse - kortfattet 31.10.2016 PLANUDSNIT Området og Blokkene idag - eksteriør LANGELANDSGADE - Blok A Lejlighedsplan 2.-16. etage 1:200 N Langelandsgade

Læs mere

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE

Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu. Dokumenttype Bilagsnr. 1.11. Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE Til Boligkontoret Fredericia og boli.nu Dokumenttype Bilagsnr. 1.11 Dato Februar 2011 SØNDERPARKEN AFDELINGSBESKRIVELSE AFDELINGSBESKRIVELSE Revision 02 Dato 2011-10-24 Udarbejdet af KKRM Kontrolleret

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme

Passivhus - et eksempel fra Frederikssund. til KOMFORT HUS standard. Renovering af etageejendomme Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del Bilag 185 Offentligt Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Passivhus et eksempel fra Frederikssund Domea Boligforeningen Rosenvænget

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN MANGFOLDIGE BOLIGER

ELLEPARKEN HELHEDSPLAN MANGFOLDIGE BOLIGER MANGFOLDIGE ER 33 MANGFOLDIGE ER PRINCIPPER FOR SAMMENLÆGNING NYE ER NYE ER OMDANNEDE ER EKSISTERENDE ER OMDANNEDE ER STØJREDUCERENDE ORANGERI OMDANNEDE ER EKSISTERENDE ER OMDANNEDE ER OMDANNEDE ER EKSISTERENDE

Læs mere

Informationsmøde 01, mandag d. 4. oktober 2010, kl. 19:00 100 120 personer var mødt frem

Informationsmøde 01, mandag d. 4. oktober 2010, kl. 19:00 100 120 personer var mødt frem Informationsmøder Side : 1/9 Informationsmøder spørgsmål og svar samt kommentarer og reaktioner Informationsmøde 01, mandag d. 4. oktober 2010, kl. 19:00 100 120 personer var mødt frem 1. Har I tænkt på

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ FYSISK HELHEDSPLAN HADERSLEV BOLIGSELSKAB AFD. 16/25 VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE! BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ PROGRAM Velkomst og valg af dirigent VELKOMST VALG AF DIRIGENT! v. Kurt Blohm Valg af referent

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere