Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis"

Transkript

1 Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Idékatalog med forslag til nye velfærdsteknologiske løsninger, samt indeholdende opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med velfærdsteknologi, i SSB Udarbejdet af medarbejdere og ledere under SSB konference om velfærdsteknologi d

2 Indledning: Herning Kommunes Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområde(SSB) afholdt d. 25. November 2013 en konference om velfærdsteknologi. Dette som et element i den strategiske indsats omkring udvikling og implementering af flere velfærdsteknologiske løsninger indenfor forvaltningsområdet. Konferencen var målrettet medarbejderne og ledere i MED-organisationen indenfor Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet. Fokus for konferencen var de medarbejdere, der er nærmest borgeren og dermed også dem, der skal anvende de velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen sammen med borgeren. Konferencen var planlagt i samarbejde med MED-repræsentanter, de faglige organisationer samt repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet. På konferencen Nye veje i praksis bød formanden for Social- og Sundhedsudvalget velkommen. Der var herefter oplæg fra blandt andet Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter, FOA, Herning Kommunes Ældreråd og Herning Kommunes Handicapråd. Der blev efterfølgende afholdt workshops, hvor der blev præsenteret og drøftet velfærdsteknologiske løsninger i praksis fra Århus Kommune, Randers Kommune og Herning Kommune. Der var endvidere en gruppeproces med idégenerering fra medarbejdere og ledere. Herudover var der dagen igennem et messeområde, hvor konferencedeltagerne kunne få præsenteret og drøfte nye velfærdsteknologiske løsninger. Der var i alt ca. 230 deltagere på konferencen. Idéboksen kom med dine gode idéer. På konferencen blev der, som beskrevet i ovennævnte, afholdt en proces, hvor hensigten var, at få konferencedeltagernes konkrete idéer og input til den fremadrettede indsats omkring velfærdsteknologi i SSB. På baggrund af en indsamling af gruppernes idéer og input er nærværende idékatalog udarbejdes. Idékataloget indgår i det videre udviklingsarbejde omkring velfærdsteknologiske løsninger i praksis i SSB. Processen foregik ved de 25 konferenceborde. Dette som det sidste programpunkt inden afrunding af konferencen. Der sad 8 konferencedeltagere ved hvert bord. Deltagerne var på forhånd blandet på tværs af fagområder, samt på tværs af ledelse og medarbejdere. Endvidere var de øvrige aktører; politikere, faglige organisationer samt medlemmer fra Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet, fordelt blandt grupperne. Der var på forhånd udpeget en ordstyrer ved hvert bord, der skulle sikre, at gruppen fik drøftet spørgsmålene samt konkret fik nedfældet idéer og input. De to spørgsmål som grupperne blev bedt om at arbejde med lød således: 1. På baggrund af dagens program samt jeres egne erfaringer fra praksis: hvilke forslag har I til konkrete velfærdsteknologiske løsninger i SSB? 2. Er der særlige ting, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi skal implementere nye velfærdsteknologiske løsninger i SSB? Det kan eksempelvis være vedrørende proces eller andet. Grupperne havde 30 minutter til besvarelsen. 2

3 I nedenstående præsenteres de idéer og input som gruppen af medarbejdere, ledere samt øvrige deltagere er kommet med på konferencedagen. Idéer og input er ordret gengivet. Der er udelukkende foretaget få sproglige justeringer, eksempelvis ensretning af forkortelser m.v. Herudover er der enkelte besvarelser under det ene spørgsmål, der er flyttet til opsamlingen for det andet spørgsmål, da indholdet omhandlede dette. Idéer til nye konkrete velfærdsteknologiske løsninger (spørgsmål 1) er søgt kategoriseret ud fra de mest repræsenterede temaer i besvarelserne fra gruppearbejdet. Disse idéer forefindes i afsnit 1. Input omkring opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering af flere velfærdsteknologiske løsninger i SSB(spørgsmål 2) er søgt kategoriseret ud fra de mest repræsenterede temaer i besvarelserne fra gruppearbejdet. Disse input forefindes i afsnit 2. Der er udarbejdet et ekstra afsnit, der samler de input, der har været omkring de organisatoriske forhold i den fremtidige proces med yderligere implementering af velfærdsteknologiske løsninger i SSB. Disse input er både udvalgt fra besvarelserne i spørgsmål 1 samt spørgsmål 2. Input omkring de organisatoriske forhold forefindes i afsnit 3. Idékataloget inddrages i det kommende udviklingsarbejde med velfærdsteknologi i SSB: Nye veje i praksis. God læselyst. Med venlig hilsen Projektgruppen, herunder Jens Henrik Horslund, Konsulenthuset Horslund ApS 3

4 AFSNIT 1: IDÈER TIL NYE KONKRETE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I SSB Spørgsmål 1: På baggrund af dagens program samt jeres egne erfaringer fra praksis: hvilke forslag har I til konkrete velfærdsteknologiske løsninger i SSB? IPADS, APPS, SKYPE, TELEKOMMUNIKATION, GPS, MOBIL m.v. Bruge mere telekommunikation- vi bruger meget tid på landevejen. Mange morgenbesøg hvor det kun handler om medicin med mere kan eventuelt erstattes af telekommunikation Ved bestilling af varer i køkkenet kan eventuelt have en Ipad eller lignende med rundt Øget brug af APPS og Ipad i borgerens hjem og blandt personalet Infoskærme information til pårørende og beboere touchskærme tablet Tablets til vore medarbejdere QR. Koder der kan bruges på mobiler, hvor filmsekvenser viser hvorledes for eksempel bade- eller forflytning skal udføres. Skal være et lukket system. Bruges ved hjælp i eget hjem Genoptræning en Ipad til personalet, der i træning kan vise borgerne (film/billede) terapeuter kan også bruge det til dokumentation. Effektivisere træningen og lave programmer og så videre. Ipads på beboerstuer på plejecentre Planlægning og struktur på dagen her er brug for teknologiske hjælp for eksempel gennem telefonen, som giver beskeder Psykisk udviklingshæmmede billedkommunikation og touchskærme skype bruge kommunikationsmedier socialt. Obs!! Apps og koble det på det isenkram borgerne selv har i forvejen 4

5 Telemedicinske løsninger, Hjemmemonitorering Tablets/smartphone tage billeder af/filme arbejdsmiljømæssige problemstillinger (forflytning/pladsforhold) sende til terapeut fordrer en mail som hjælper/assistent/sygeplejerske kan sende fra/til Videreudvikling af virtuelle medier for psykiatrien. Også til brug i hjemmeplejen ved ældre, som kan erstatte besøg ved medicin, tilsyn, uro, angst Virtuelle medier/ipad i forbindelse med at kontrollere hjælpemidler med terapeuter. I det hele taget bruge det virtuelle medie mellem samtlige faggrupper Kommunikation med døve: tale til/fra tegnsprog Video - plejelagene imellem for at sikre info Hjælpemiddel, hvor borger mister sprog, hvor det kognitive er intakt Idéen fra i dag (konferencen) angående kommunikationshjælp til døve (som kan oversætte tegnsprog) er god og mangler Konkret ønske fra plejen: Apps At bruge en Ipad mere til at kommunikerer med borgeren i forhold til tryghed, når borgeren ikke kan få besøg til dette! QR koder til scanning (eksempelvis brugsanvisninger, pjecer, film) Anvende smartphones på plejecentrene til døgnrytmeplan, medicingivning, alarm til diverse gøremål Interaktiv tavle (vagtplan, Skype) ved flere destinationer (fungere som fælles informationstavle for lederen i forhold til medarbejdere), eventuelt fælles gruppemød for alle grupper på en gang via Skype Nødopkald på mobiltelefon Biblioteksapp hvor aktiviteter/foredrag på biblioteket kan komme ud i stuerne Forskellige apps vejen frem/it afdelingen Hjælpemidler QR koder adgang til scanner/konto på smartphone > vejledninger Ipads til tryghed callcenter/eller udekørende sygeplejerske Ipads udleveres til borger/har selv ved udskrivelse fra rehabilitering. Det kan være en hjælp til struktur, træningsprogram, opkald til sygeplejersken Øget brug af virtuel bostøtte > kunne nuværende projekt udbredes til mange andre områder? For eksempel Sundhed & Ældreområdet? Kunne være på Rehabilitering men også med hjemmesygeplejesker i bil for eksempel Virtuel verden for eksempel i forhold til demente(trykskærme, billeder, låse) Overveje velfærdsteknologi til for eksempel ALS er (vi har øjenudpegningssystemer) 5

6 Ipad-holder til en rolator og kørestole Ipad i alle lejligheder på plejecenter til anvendelse af medicinliste, afkrydsningsskemaer, kalender, logbog mellem pårørende/ansatte og så videre Internetadgang i alle lejligheder på plejecentre Tablet caféer på ældrecentre (touchskærme), med mulighed for at skype, med mulighed for spil med mere. Udvikle kommunikationsprogrammer til ældre med appopleksi uden sprog Fra sus.dk brug af programmer til dagsplanlægning. Daybuilder At bruge Ipads til at kommunikere med borgerne, eksempelvis borger med afasi, ved hjælp af intro-words app en Telemedicinske løsninger ved samarbejde med praktiserende læger/hospitaler Elektroniske kommunikation med borgerne ved hjælp af eksempelvis Skype (facebook) Brug af Ipads til kontakt mellem borger og bostøtte. Kan bruges som hjælpemiddel, hvor ugeplanlægning og aftaler ligges ind Kommunikation: for eksempel oplysningsfolder på flere sprog, der fokuserer mere på livskvalitet end teknologi. Tal pænt om velfærdsteknologi. Tegnefilm, der fortæller om muligheder- hjælpemidler for både børn, unge og voksne. OBS: i informationsprogrammer på TV Hvor borgere har svært ved at slippe plejepersonalet p.g.a. det sociale at kommunikationen nemt kan etableres via touchskærm til en pårørende Udvikle GPS systemer til demente som sidder i eksempelvist ure, smykker med mere, som de fleste borgere normalt bruger eller chips under huden :o) Teknologi i forhold til demente. Demente går fra plejehjem. Kunne man lave det sådan, at den ældre/demente i 3 D får fornemmelsen af at gå i vante omgivelser? LOFTSLIFTE, SPISEROBOTTER, VASKETOILETTER m.v. Starte med at vi får loftslifte de grundlæggende hjælpemidler også bade/bækkenstole med hæve/sænke/kip Intelligente senge, men mangler udvikling til vendesystemer og så videre udviklingspotentiale på området Toiletter med vaske-tørre, som hjælper til færre urinvejsinfektioner og så klarer man det selv Spiserobotter tager tid at lære brugeren, men til dem, der har glæde af selvstændigheden og at sidde for sig selv Seng hvor benene kan hjælpes til at komme op i seng 6

7 Halvautomatiske senge, godt for arbejdsmiljø men udvikle, glidestykker, trykaflastende madrasser, velfærds for borgerne/smerter Bidet-toiletter i eget hjem, velfærd (forebygge UVI) Fuldautomatiske senge i palliations-øjemed Et let, enkelt og transportabelt hjælpemiddel til løft fra gulv Påklædningsrobot til kørestolsbrugere, så de sikres at kunne komme ud (selvhjulpen) Vendesystemer til for eksempel nattevagt i hjemmeplejen, så opgaven kan varetages af få personer. Seng hvor sengen seler sig på langs til hjælp ved vending Hjælpemiddel så det bliver nemmere at få borger fra kørestol til seng. Videreudvikle kørestole Konkret ønske fra plejen: hæve-sænke bækkenstole Konkret ønske fra plejen: Lift (Multilift Vikærgård) til træning At arbejde videre med de intelligente senge Intelligente toiletter en del af servicestandarden Træk bukser op elektronisk Bidettoiletter ønskes som serviceniveau hvor det kan anvendes som forebyggelse eller som led i egenomsorg Intelligente toiletter > er i afprøvning, men det kunne være et interessant område at arbejde meget mere med. Gode effekter i andre kommuner Halvintelligente senge (ikke fuldautomatiske) gode erfaringer med det Øget fokus på intelligente rum med gulv, lys og så videre, der registrerer bevægelse med videre. Intelligente WC er ved flere beboere Fjernstyring af gardiner åbne/lukke egne vinduer Intelligent seng: aflaste personale mere selvhjulpen. Behov størst. Hvor man selv kan hjælpe til inklusiv gulv- og stålifte ved loftslifte er intelligente senge ikke nødvendig Løftetoilet lift over toilet I forhold til forflytninger er der god hjælp at hente indenfor teknologien Teknologi skal tænkes ind i alle nye plejeboliger der skal ikke spares, der hvor det har en funktion for eksempel selvrensende ovne Hel- og halvautomatiske senge til plejecentrene og ud i hjemmeplejen, der hvor det er relevant. Efter at børnesygdommene er væk Erfaring fra Lind at intelligente toiletter giver bedre livskvalitet til beboerne men igen er det vigtigt at screene borgerne for at finde de borgere, det er relevant for 7

8 Intelligente loftslifte til forskellige formål (kan bruges til flere formål end loftslifte) Intelligent rampe transportabel Skærmet enhed for demente: det kunne være en god idé at få nogle intelligente senge til dem af målgruppen, som er vegeterende, det betyder mere livskvalitet for brugerne. Disse kunne også anvendes til andre målgrupper. Det vil lette personalet arbejdsmiljø, at der er flere opgaver (pleje), der kunne laves i sengen. OBS: at senge udvikles til at kunne betjene flere borgere Badestole, der kan hæves og sænkes så personalet ikke skal bukke sig og have dårlig arbejdsstilling DOKUMENTATION/SAGSBEHANDLING/KOORDINERING/ADM. m.v. Et system så man kan tilgå alle de forskellige journalsystemer i HK Alle faggrupper bør køre efter samme program, eksempelvis Care At bruge videokonference i forhold til sagsbehandling og så videre Kalenderoplysninger (individuelle/personlige/gruppe), besøgstider i hjemmeplejen rykket, ringetider for medicingivning. Skal kunne snakke sammen med de nuværende programmer (eksempelvis EKJ, Care) Elektronisk vagtplan område Nord/Syd har forslag til projekt Flere pc ere til dokumentation > mindre overarbejdstid > efterarbejde, mindre kø eller Ipads :o) Brug af skemaer til vurdering af eksempelvis trussel om tryksår så dokumentationen sikres. Der findes redskaber som på en enkel måde klassificerer borgerens tilstand eksempelvis som rød, gul. blå. Ved hjælp af Addictus program til indtaling af beskeder, kan medarbejdere med svage boglige færdigheder få hjælp til det skriftlige arbejde men obs. på, hvordan det talte sprog virker skriftligt Idé: det ville være godt at få et dokumentationssystem, som er mobil og kan tages med ud til borgerne, så der kommer fleksibilitet i praksis samt systemer, der kan bruges i alle områder. At kunne styre økonomi via computer (det pengeløse plejecenter) Håndtering af beboermidler for eksempel ved iris/fingeraftryk genkendelse i forbindelse med NemID Samle dokumentationssystemer: et eksempel ved en borger kommer hjemmeplejen og psykiatrien, men vi bruger ikke samme it-systemer (Care + EKJ). Genoptræning smartcards så borgeren selv kan følge udvikling. Hjemmeplejemulighed for at følge op 8

9 I ØVRIGT: Skridsikkert fodtøj(specielt vinterbrug) Sikre lys hos borgere, så hjælpeplejen kan komme ind Dugfri briller Fuglsangsøcentret!! Hvilke tanker kan der ligges bag dette center? Elcykler med varme i sæderne Kodesystem til Nem ID Undervisning af syge børn videokonference så barnet kan være i kontakt med klassen 9

10 AFSNIT 2: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I.F.M. IMPLEMENTERING AF NYE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I SSB Spørgsmål 2: Er der særlige ting, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi skal implementere nye velfærdsteknologiske løsninger i SSB? Det kan eksempelvis være vedrørende proces eller andet. KOMPETENCEUDVIKLING Der skal opmærksomhed omkring uddannelse af personalet og kompetenceudvikling Der skal følge viden og undervisning med til medarbejderne når nye hjælpemidler skal tages i brug At personalet har den fornødne viden, som kan føres videre til brugerne, så de får mulighed for at benytte velfærdsteknologien At personalet er godt klædt på At medarbejderne er klædt på til opgaven Oplæring for eksempel i brug af nye telefoner (Iphone) Der skal sættes tid af til læring, evaluering og videregivelse Uddannelse af superbrugere Oplæringstid så alle får viden om hvordan hjælpemidler bruges Kompetenceudvikling 10

11 Manualer Brugervejledning til teknologien Vidensdeling/kursus sikres til personalet Vigtigt at medarbejderne opkvalificeres til brug af de teknologiske løsninger og får mulighed for at følge med i hvilke nye muligheder, der er på vej/findes Uddannelse og kompetenceudvikling Oprette et uddannelseskorps til oplæring nye medarbejdere (eventuelt IT afdelingen) Temadag på hele SSB, hvor der fortælles om forskellige muligheder SUPPORT Ved ny teknologi skal der være support og back up hos medarbejdere og borgere Synligt hvem der skal kontaktes, hvis der er problemer ansvarlig og hjælp at hente IT support vigtigt ved opstart af ny teknologi IMPLEMENTERING Teknologiske løsninger skal ind i borgerforløb fra start Tid til fordybning - projektbeskrivelse Implementering og få i drift vigtigt fokuspunkt Tid til at implementere en plan så alt ikke falder oven i hinanden Modningstid/implementeringstid Implementering skal være timet én ting af gangen Vi skal bruge tid og kræfter på implementering af nye tiltag At give tid til at medarbejder og borger får prøvet tingene af Implementering tager tid, tænke det ind i økonomien (oplæring af personalet) Bevidst om at implementering af nye tiltag kræver tid skal prioriteres TID til proces og vidensdeling Der skal afsættes tid til implementering At Apps m.m. er afprøvet inden implementering ville være godt, at vi kunne låne en Ipad med eks. App af Herning Kommune inden eventuel implementering til brugerne Lav teknologi at tingene passer til de faste installationer inden de indkøbes Overskuelig procedure ved indførelse af ny teknologi TING TA R TID 11

12 RESSOURCER OG RAMMER Overordnede retningslinjer Når man sætter noget i værk, skal der følges ressourcer med Husk at medregne ekstra omkostninger / oplæring At få italesat at implementering af velfærdstiltag ikke er for at spare medarbejdere, men for at skabe mere kvalitet i opgaveløsningen ressourceanvendelse på nye måder Et tilbud og ikke et krav At man får afklaring omkring forventninger til implementeringen, og at der er en handleplan Der skal VIRKELIG være topstyring på nye projekter + velgennemtænkt plan + afsætte flere ressourcer, når der skal implementeres nye teknologier Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis fører til besparelser i medarbejdertimer Vi ser et dilemma i prisen på mange hjælpemidler! Det er vigtigt, at personalet ved, hvad der rører sig, og kan sætte sig ind i disse ting i forhold til tilgangen til vores borgere Vi ser et dilemma i, at man ikke kan være på net alle steder i forhold til mange teknologiske hjælpemidler Tænke på at også bruge ressourcer på senge i eget hjem, borgerne ude kan/skal have den rettidigt, så de kan nå at få glæde af den, og måske give mulighed for at borger er med/aktiv længere tid Ikke købe ind i øst og vest, men have et endemål for, hvad vi vil og hvordan vi vil nå derhen Udarbejde standarder for tildeling af for eksempel intelligente senge Kriterier for spiserobot betragtninger. Motivation. Ressourcer til oplæring for eksempel 4 måneder til spiserobot Ikke sikkert at alle handicapboliger skal have det hele så huslejen bliver så høj der skal være valgmulighed Klar overblik over kriterier for, hvad borgeren kan bevilges til Lav overordnede strategier, som kommunikeres ud KOMMUNIKATION, INDDRAGELSE OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Inddragelse af medarbejdere og borgere Borgeren skal altid inddrages hvad er deres behov og ønsker At få både borgere og pårørende med Borger hjælper er eksperter Medarbejderinddragelse og oplæring Alle samarbejdspartnere skal være med 12

13 Tage udgangspunkt i borgeren med hensyn til hjælpemiddel Husk at få de pårørende med Sikre at medarbejdere på alle niveauer er involverede Alle medarbejdere skal mærke det, at der arbejdes med det Medarbejderinddragelse > får ejerskab > tid til omstilling At det personale der skal hjælpe borgeren med det aktuelle hjælpemiddel bliver taget med i screeningen af aktuelle borger og at de får en grundig oplæring Frontpersonalet skal inddrages Kommunikation Information medarbejdere pårørende borgeren Tværfagligt samarbejde Koordinering områderne i mellem Fælles forståelse og snak på tværs om, at plejen/driften/borgerne er en del af processen i mod at udvikle og ikke bare modtage produkter Sikre at info om ny teknologi kommer ud i praksis EVALUERING OG VIDENSDELING Hvordan deles viden på tværs? Evaluering og opfølgning > dataindsamling Løbende evalueringer Datasamlingssted for eksempel på internettet At vidensdeling på afprøvede projekter er tilgængelig på intranettet. Eksempelvis konklusioner og evalueringer af de målbare projekter Mål- og evalueringsværktøj Fokus på mål og evaluering af igangsatte tiltag Fokus på evidens eventuelt kigge til andre kommuners erfaringer Løbende opfølgning, evaluering fælles + grundlag til videre udvikling Videregive de erfaringer, vi gør os være bedre til at kommunikere erfaringer ud Oplysning, info (dybde/bredde) til alle involverede inden implementering. Derefter opfølgning hvad fungerer/fungerer ikke? Klar udmelding på, hvor gode idéer kan samles, så vidensdeling fremmes 13

14 I ØVRIGT Vær opmærksom på det etiske aspekt Styrke frontløberne Afprøves ordentligt Skal være afprøvet, gennemtænkt Individuelle løsninger Behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men bruge erfaringer fra tidligere teknologi Ipad som beskrivelse hos borgeren At de borgere der bliver bevilget et hjælpemiddel er relevante til det Tænke arbejdsmiljø mere ind i forhold til velfærdsteknologi Der er ej heller koordineret borgerforløb, hvor der er mange aktører, der skal lave indsatser (det kunne der gøres noget ved) Obs!! Ensomhed at skype er en god kommunikation, hvor for eksempel børn og familie er langt væk Oversigt over velfærdsteknologiske redskaber, som Herning Kommune har, eventuelt intelligente senge som afdeling eventuel kan afprøve 14

15 AFSNIT 3: INPUT TIL ORGANISERINGSMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE INDSATSEN Experimentarium i Herning > udvikle et helt hus med mulighed for afprøvning af diverse store og små hjælpemidler Nedsætte et råd af interessenter Eksperimentarium øvelse for medarbejdere afprøvning for borgere hvad er tilbuddet i Herning Kommune? Tager udgangspunkt i andres erfaringer, både internt i Herning samt eksternt i andre kommuner Herning Kommune bør overveje IT ambassadør i SUS Vidensbank både elektronisk og praktisk i forhold til velfærdsteknologi (a la Vikærgård) IT-ambassadør (som Per Holm fra SUS nævnte) har overblikket på tværs. Er der it-udfordringer, der går på tværs IT-frivillige (til borgerne Projektgruppe forskellige handicap og forskellig ældre en brugergruppe. Borgere der kan afprøve tekniske hjælpemidler IT ambassadører IT frivillig centre. Hjemmeboende Forslag om en it-ambassadør i kommunen, som kan samle op på de tiltag der er i gang i forhold til Velfærdsteknologi Opstart af velfærdsprojekt på Rehabiliteringscentret, hvor nye teknologier kan afprøves. Idégeneringscenter, hvor øvrige kan søge sparring Få IT-frivillige i gang It-ambassadør, It-frivillige, hjælpe borgere med apps valg af apps. Vidensbank på tværs af faggrupper omkring velfærdsteknologi På intranettet, udarbejde database med informationer fra tilbud,- om hvilke velfærdsting, der er afprøvet. Erfaring, indkøb hvor? 15

16 Tovholder og planlægning på processen Spastikere og borgere i kørestole af forskellig art individuelle dyre løsninger. Et fælles værksted med idéudveksling og mindre justeringer Fælles center i landet så ikke alle opfinder det samme Testcentre Der er brug for noget koordinerende overblik, så vi fortsat og løbende er bevidste om, hvad der findes og er på vej At være opmærksom på, at der ikke arbejdes på de samme ting (tids- og ressourcebesparende) Der mangler en fagperson til kobling af teknologiske løsninger mellem IT afdelingen og Sundhedsafdelingen Alle velfærdsteknologiske nye tiltag bør have frikøbte procespersoner Tovholder Elektronisk database over velfærdsteknologiske hjælpemidler i Herning Kommune > for eksempel forankret på Center for Kommunikation Idébank/gruppe hvor borgere og medarbejdere deltager. Her skal behov og idéudvikles 16

17 Konsulenthuset Horslund ApS Birk Centerpark 40, Innovatorium C2.22, 7400 Herning Tlf

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Folketingets Socialudvalg 23.august 2013 Vikærgården - eksperimentarium for velfærdsteknologi Udvikling, afprøvning, test, evaluering af nye løsninger

Læs mere

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg

InCare. CIM Care Systemer. Mere tid til pleje og omsorg InCare CIM Care Systemer Mere tid til pleje og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi. Netværksmøde. Den 25. januar 2012 + Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Netværksmøde Den 25. januar 2012 + VELFÆRD 2.0 Ny teknologi Nyt AMU kursus Nye kompetence behov Ny vision Nye alliancer

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter

Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen. Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret et digitalt bindeled i det nære Sundhedsvæsen Udarbejdet Marts 2015 Irene Ravn Rossavik Leder af Carecenter Carecenteret Interne & eksterne samarbejdspartnere Carecenteret - Et digitalt bindeled

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården

CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården CareNet arrangement d. 27. november 2014 Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgården Program for besøg på Vikærgården 27/11-14 AFDELING Udfordringer Stigende levealder Øget antal ældre og medicinske borgere

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene

IKT. Informations- og Kommunikations Teknologi. Bøgehusene IKT Informations- og Kommunikations Teknologi IKT på På bor der 15 borgere i alderen 18-64 De har alle en moderat til svær autisme spektrum forstyrrelse Deres kognitive udviklingstrin ligger på mellem

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Implementering i praksis et spørgsmål om rigtig match

Implementering i praksis et spørgsmål om rigtig match CARENET Vikærgården 27. November 2014 Implementering i praksis et spørgsmål om rigtig match Områdeleder Rikke Bundgaard Plejecenterleder Charlotte Kock Petersen Plejecenter Skovhuset, Hillerød Centervænget

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner

Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Bilag 5: Handlingsplan for Velfærdsteknologi i et innovations perspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Indsatsområde: Telekommunikation Baggrund Den demografiske udvikling betyder,

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Måltidsbarometeret i praksis

Måltidsbarometeret i praksis Måltidsbarometeret i praksis En drejebog til hvordan redskabet kan anvendes til at evaluere og forbedre kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere.. Kulinarisk kvalitet Samarbejde. og kommunikation

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune

Velfærdsteknologi i Aarhus Kommune Velfærdsteknologi i Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune 18. marts 2014 2012 2014 324.000 44.000 > 65 år Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg Område 1 Område

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen

BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen BRUG IT I INKLUSION Værktøjer på Ipad /tablet/smartphone til at skabe struktur på dagligdagen Teknologiske hjælpemidler for mennesker med ADHD og autisme Konsulent, Max Peder Jensen, ViHS Socialstyrelsen

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap

Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap Velfærdsteknologier i Afdeling for Psykiatri og Handicap Et opslagsværk med de velfærdsteknologier der bruges i Afdelingen for Psykiatri og Handicap. Indhold Personlig eller praktisk hjælpemiddel... 2

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere