Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis"

Transkript

1 Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Idékatalog med forslag til nye velfærdsteknologiske løsninger, samt indeholdende opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med velfærdsteknologi, i SSB Udarbejdet af medarbejdere og ledere under SSB konference om velfærdsteknologi d

2 Indledning: Herning Kommunes Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområde(SSB) afholdt d. 25. November 2013 en konference om velfærdsteknologi. Dette som et element i den strategiske indsats omkring udvikling og implementering af flere velfærdsteknologiske løsninger indenfor forvaltningsområdet. Konferencen var målrettet medarbejderne og ledere i MED-organisationen indenfor Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesområdet. Fokus for konferencen var de medarbejdere, der er nærmest borgeren og dermed også dem, der skal anvende de velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen sammen med borgeren. Konferencen var planlagt i samarbejde med MED-repræsentanter, de faglige organisationer samt repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet. På konferencen Nye veje i praksis bød formanden for Social- og Sundhedsudvalget velkommen. Der var herefter oplæg fra blandt andet Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter, FOA, Herning Kommunes Ældreråd og Herning Kommunes Handicapråd. Der blev efterfølgende afholdt workshops, hvor der blev præsenteret og drøftet velfærdsteknologiske løsninger i praksis fra Århus Kommune, Randers Kommune og Herning Kommune. Der var endvidere en gruppeproces med idégenerering fra medarbejdere og ledere. Herudover var der dagen igennem et messeområde, hvor konferencedeltagerne kunne få præsenteret og drøfte nye velfærdsteknologiske løsninger. Der var i alt ca. 230 deltagere på konferencen. Idéboksen kom med dine gode idéer. På konferencen blev der, som beskrevet i ovennævnte, afholdt en proces, hvor hensigten var, at få konferencedeltagernes konkrete idéer og input til den fremadrettede indsats omkring velfærdsteknologi i SSB. På baggrund af en indsamling af gruppernes idéer og input er nærværende idékatalog udarbejdes. Idékataloget indgår i det videre udviklingsarbejde omkring velfærdsteknologiske løsninger i praksis i SSB. Processen foregik ved de 25 konferenceborde. Dette som det sidste programpunkt inden afrunding af konferencen. Der sad 8 konferencedeltagere ved hvert bord. Deltagerne var på forhånd blandet på tværs af fagområder, samt på tværs af ledelse og medarbejdere. Endvidere var de øvrige aktører; politikere, faglige organisationer samt medlemmer fra Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet, fordelt blandt grupperne. Der var på forhånd udpeget en ordstyrer ved hvert bord, der skulle sikre, at gruppen fik drøftet spørgsmålene samt konkret fik nedfældet idéer og input. De to spørgsmål som grupperne blev bedt om at arbejde med lød således: 1. På baggrund af dagens program samt jeres egne erfaringer fra praksis: hvilke forslag har I til konkrete velfærdsteknologiske løsninger i SSB? 2. Er der særlige ting, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi skal implementere nye velfærdsteknologiske løsninger i SSB? Det kan eksempelvis være vedrørende proces eller andet. Grupperne havde 30 minutter til besvarelsen. 2

3 I nedenstående præsenteres de idéer og input som gruppen af medarbejdere, ledere samt øvrige deltagere er kommet med på konferencedagen. Idéer og input er ordret gengivet. Der er udelukkende foretaget få sproglige justeringer, eksempelvis ensretning af forkortelser m.v. Herudover er der enkelte besvarelser under det ene spørgsmål, der er flyttet til opsamlingen for det andet spørgsmål, da indholdet omhandlede dette. Idéer til nye konkrete velfærdsteknologiske løsninger (spørgsmål 1) er søgt kategoriseret ud fra de mest repræsenterede temaer i besvarelserne fra gruppearbejdet. Disse idéer forefindes i afsnit 1. Input omkring opmærksomhedspunkter i forbindelse med implementering af flere velfærdsteknologiske løsninger i SSB(spørgsmål 2) er søgt kategoriseret ud fra de mest repræsenterede temaer i besvarelserne fra gruppearbejdet. Disse input forefindes i afsnit 2. Der er udarbejdet et ekstra afsnit, der samler de input, der har været omkring de organisatoriske forhold i den fremtidige proces med yderligere implementering af velfærdsteknologiske løsninger i SSB. Disse input er både udvalgt fra besvarelserne i spørgsmål 1 samt spørgsmål 2. Input omkring de organisatoriske forhold forefindes i afsnit 3. Idékataloget inddrages i det kommende udviklingsarbejde med velfærdsteknologi i SSB: Nye veje i praksis. God læselyst. Med venlig hilsen Projektgruppen, herunder Jens Henrik Horslund, Konsulenthuset Horslund ApS 3

4 AFSNIT 1: IDÈER TIL NYE KONKRETE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I SSB Spørgsmål 1: På baggrund af dagens program samt jeres egne erfaringer fra praksis: hvilke forslag har I til konkrete velfærdsteknologiske løsninger i SSB? IPADS, APPS, SKYPE, TELEKOMMUNIKATION, GPS, MOBIL m.v. Bruge mere telekommunikation- vi bruger meget tid på landevejen. Mange morgenbesøg hvor det kun handler om medicin med mere kan eventuelt erstattes af telekommunikation Ved bestilling af varer i køkkenet kan eventuelt have en Ipad eller lignende med rundt Øget brug af APPS og Ipad i borgerens hjem og blandt personalet Infoskærme information til pårørende og beboere touchskærme tablet Tablets til vore medarbejdere QR. Koder der kan bruges på mobiler, hvor filmsekvenser viser hvorledes for eksempel bade- eller forflytning skal udføres. Skal være et lukket system. Bruges ved hjælp i eget hjem Genoptræning en Ipad til personalet, der i træning kan vise borgerne (film/billede) terapeuter kan også bruge det til dokumentation. Effektivisere træningen og lave programmer og så videre. Ipads på beboerstuer på plejecentre Planlægning og struktur på dagen her er brug for teknologiske hjælp for eksempel gennem telefonen, som giver beskeder Psykisk udviklingshæmmede billedkommunikation og touchskærme skype bruge kommunikationsmedier socialt. Obs!! Apps og koble det på det isenkram borgerne selv har i forvejen 4

5 Telemedicinske løsninger, Hjemmemonitorering Tablets/smartphone tage billeder af/filme arbejdsmiljømæssige problemstillinger (forflytning/pladsforhold) sende til terapeut fordrer en mail som hjælper/assistent/sygeplejerske kan sende fra/til Videreudvikling af virtuelle medier for psykiatrien. Også til brug i hjemmeplejen ved ældre, som kan erstatte besøg ved medicin, tilsyn, uro, angst Virtuelle medier/ipad i forbindelse med at kontrollere hjælpemidler med terapeuter. I det hele taget bruge det virtuelle medie mellem samtlige faggrupper Kommunikation med døve: tale til/fra tegnsprog Video - plejelagene imellem for at sikre info Hjælpemiddel, hvor borger mister sprog, hvor det kognitive er intakt Idéen fra i dag (konferencen) angående kommunikationshjælp til døve (som kan oversætte tegnsprog) er god og mangler Konkret ønske fra plejen: Apps At bruge en Ipad mere til at kommunikerer med borgeren i forhold til tryghed, når borgeren ikke kan få besøg til dette! QR koder til scanning (eksempelvis brugsanvisninger, pjecer, film) Anvende smartphones på plejecentrene til døgnrytmeplan, medicingivning, alarm til diverse gøremål Interaktiv tavle (vagtplan, Skype) ved flere destinationer (fungere som fælles informationstavle for lederen i forhold til medarbejdere), eventuelt fælles gruppemød for alle grupper på en gang via Skype Nødopkald på mobiltelefon Biblioteksapp hvor aktiviteter/foredrag på biblioteket kan komme ud i stuerne Forskellige apps vejen frem/it afdelingen Hjælpemidler QR koder adgang til scanner/konto på smartphone > vejledninger Ipads til tryghed callcenter/eller udekørende sygeplejerske Ipads udleveres til borger/har selv ved udskrivelse fra rehabilitering. Det kan være en hjælp til struktur, træningsprogram, opkald til sygeplejersken Øget brug af virtuel bostøtte > kunne nuværende projekt udbredes til mange andre områder? For eksempel Sundhed & Ældreområdet? Kunne være på Rehabilitering men også med hjemmesygeplejesker i bil for eksempel Virtuel verden for eksempel i forhold til demente(trykskærme, billeder, låse) Overveje velfærdsteknologi til for eksempel ALS er (vi har øjenudpegningssystemer) 5

6 Ipad-holder til en rolator og kørestole Ipad i alle lejligheder på plejecenter til anvendelse af medicinliste, afkrydsningsskemaer, kalender, logbog mellem pårørende/ansatte og så videre Internetadgang i alle lejligheder på plejecentre Tablet caféer på ældrecentre (touchskærme), med mulighed for at skype, med mulighed for spil med mere. Udvikle kommunikationsprogrammer til ældre med appopleksi uden sprog Fra sus.dk brug af programmer til dagsplanlægning. Daybuilder At bruge Ipads til at kommunikere med borgerne, eksempelvis borger med afasi, ved hjælp af intro-words app en Telemedicinske løsninger ved samarbejde med praktiserende læger/hospitaler Elektroniske kommunikation med borgerne ved hjælp af eksempelvis Skype (facebook) Brug af Ipads til kontakt mellem borger og bostøtte. Kan bruges som hjælpemiddel, hvor ugeplanlægning og aftaler ligges ind Kommunikation: for eksempel oplysningsfolder på flere sprog, der fokuserer mere på livskvalitet end teknologi. Tal pænt om velfærdsteknologi. Tegnefilm, der fortæller om muligheder- hjælpemidler for både børn, unge og voksne. OBS: i informationsprogrammer på TV Hvor borgere har svært ved at slippe plejepersonalet p.g.a. det sociale at kommunikationen nemt kan etableres via touchskærm til en pårørende Udvikle GPS systemer til demente som sidder i eksempelvist ure, smykker med mere, som de fleste borgere normalt bruger eller chips under huden :o) Teknologi i forhold til demente. Demente går fra plejehjem. Kunne man lave det sådan, at den ældre/demente i 3 D får fornemmelsen af at gå i vante omgivelser? LOFTSLIFTE, SPISEROBOTTER, VASKETOILETTER m.v. Starte med at vi får loftslifte de grundlæggende hjælpemidler også bade/bækkenstole med hæve/sænke/kip Intelligente senge, men mangler udvikling til vendesystemer og så videre udviklingspotentiale på området Toiletter med vaske-tørre, som hjælper til færre urinvejsinfektioner og så klarer man det selv Spiserobotter tager tid at lære brugeren, men til dem, der har glæde af selvstændigheden og at sidde for sig selv Seng hvor benene kan hjælpes til at komme op i seng 6

7 Halvautomatiske senge, godt for arbejdsmiljø men udvikle, glidestykker, trykaflastende madrasser, velfærds for borgerne/smerter Bidet-toiletter i eget hjem, velfærd (forebygge UVI) Fuldautomatiske senge i palliations-øjemed Et let, enkelt og transportabelt hjælpemiddel til løft fra gulv Påklædningsrobot til kørestolsbrugere, så de sikres at kunne komme ud (selvhjulpen) Vendesystemer til for eksempel nattevagt i hjemmeplejen, så opgaven kan varetages af få personer. Seng hvor sengen seler sig på langs til hjælp ved vending Hjælpemiddel så det bliver nemmere at få borger fra kørestol til seng. Videreudvikle kørestole Konkret ønske fra plejen: hæve-sænke bækkenstole Konkret ønske fra plejen: Lift (Multilift Vikærgård) til træning At arbejde videre med de intelligente senge Intelligente toiletter en del af servicestandarden Træk bukser op elektronisk Bidettoiletter ønskes som serviceniveau hvor det kan anvendes som forebyggelse eller som led i egenomsorg Intelligente toiletter > er i afprøvning, men det kunne være et interessant område at arbejde meget mere med. Gode effekter i andre kommuner Halvintelligente senge (ikke fuldautomatiske) gode erfaringer med det Øget fokus på intelligente rum med gulv, lys og så videre, der registrerer bevægelse med videre. Intelligente WC er ved flere beboere Fjernstyring af gardiner åbne/lukke egne vinduer Intelligent seng: aflaste personale mere selvhjulpen. Behov størst. Hvor man selv kan hjælpe til inklusiv gulv- og stålifte ved loftslifte er intelligente senge ikke nødvendig Løftetoilet lift over toilet I forhold til forflytninger er der god hjælp at hente indenfor teknologien Teknologi skal tænkes ind i alle nye plejeboliger der skal ikke spares, der hvor det har en funktion for eksempel selvrensende ovne Hel- og halvautomatiske senge til plejecentrene og ud i hjemmeplejen, der hvor det er relevant. Efter at børnesygdommene er væk Erfaring fra Lind at intelligente toiletter giver bedre livskvalitet til beboerne men igen er det vigtigt at screene borgerne for at finde de borgere, det er relevant for 7

8 Intelligente loftslifte til forskellige formål (kan bruges til flere formål end loftslifte) Intelligent rampe transportabel Skærmet enhed for demente: det kunne være en god idé at få nogle intelligente senge til dem af målgruppen, som er vegeterende, det betyder mere livskvalitet for brugerne. Disse kunne også anvendes til andre målgrupper. Det vil lette personalet arbejdsmiljø, at der er flere opgaver (pleje), der kunne laves i sengen. OBS: at senge udvikles til at kunne betjene flere borgere Badestole, der kan hæves og sænkes så personalet ikke skal bukke sig og have dårlig arbejdsstilling DOKUMENTATION/SAGSBEHANDLING/KOORDINERING/ADM. m.v. Et system så man kan tilgå alle de forskellige journalsystemer i HK Alle faggrupper bør køre efter samme program, eksempelvis Care At bruge videokonference i forhold til sagsbehandling og så videre Kalenderoplysninger (individuelle/personlige/gruppe), besøgstider i hjemmeplejen rykket, ringetider for medicingivning. Skal kunne snakke sammen med de nuværende programmer (eksempelvis EKJ, Care) Elektronisk vagtplan område Nord/Syd har forslag til projekt Flere pc ere til dokumentation > mindre overarbejdstid > efterarbejde, mindre kø eller Ipads :o) Brug af skemaer til vurdering af eksempelvis trussel om tryksår så dokumentationen sikres. Der findes redskaber som på en enkel måde klassificerer borgerens tilstand eksempelvis som rød, gul. blå. Ved hjælp af Addictus program til indtaling af beskeder, kan medarbejdere med svage boglige færdigheder få hjælp til det skriftlige arbejde men obs. på, hvordan det talte sprog virker skriftligt Idé: det ville være godt at få et dokumentationssystem, som er mobil og kan tages med ud til borgerne, så der kommer fleksibilitet i praksis samt systemer, der kan bruges i alle områder. At kunne styre økonomi via computer (det pengeløse plejecenter) Håndtering af beboermidler for eksempel ved iris/fingeraftryk genkendelse i forbindelse med NemID Samle dokumentationssystemer: et eksempel ved en borger kommer hjemmeplejen og psykiatrien, men vi bruger ikke samme it-systemer (Care + EKJ). Genoptræning smartcards så borgeren selv kan følge udvikling. Hjemmeplejemulighed for at følge op 8

9 I ØVRIGT: Skridsikkert fodtøj(specielt vinterbrug) Sikre lys hos borgere, så hjælpeplejen kan komme ind Dugfri briller Fuglsangsøcentret!! Hvilke tanker kan der ligges bag dette center? Elcykler med varme i sæderne Kodesystem til Nem ID Undervisning af syge børn videokonference så barnet kan være i kontakt med klassen 9

10 AFSNIT 2: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I.F.M. IMPLEMENTERING AF NYE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER I SSB Spørgsmål 2: Er der særlige ting, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi skal implementere nye velfærdsteknologiske løsninger i SSB? Det kan eksempelvis være vedrørende proces eller andet. KOMPETENCEUDVIKLING Der skal opmærksomhed omkring uddannelse af personalet og kompetenceudvikling Der skal følge viden og undervisning med til medarbejderne når nye hjælpemidler skal tages i brug At personalet har den fornødne viden, som kan føres videre til brugerne, så de får mulighed for at benytte velfærdsteknologien At personalet er godt klædt på At medarbejderne er klædt på til opgaven Oplæring for eksempel i brug af nye telefoner (Iphone) Der skal sættes tid af til læring, evaluering og videregivelse Uddannelse af superbrugere Oplæringstid så alle får viden om hvordan hjælpemidler bruges Kompetenceudvikling 10

11 Manualer Brugervejledning til teknologien Vidensdeling/kursus sikres til personalet Vigtigt at medarbejderne opkvalificeres til brug af de teknologiske løsninger og får mulighed for at følge med i hvilke nye muligheder, der er på vej/findes Uddannelse og kompetenceudvikling Oprette et uddannelseskorps til oplæring nye medarbejdere (eventuelt IT afdelingen) Temadag på hele SSB, hvor der fortælles om forskellige muligheder SUPPORT Ved ny teknologi skal der være support og back up hos medarbejdere og borgere Synligt hvem der skal kontaktes, hvis der er problemer ansvarlig og hjælp at hente IT support vigtigt ved opstart af ny teknologi IMPLEMENTERING Teknologiske løsninger skal ind i borgerforløb fra start Tid til fordybning - projektbeskrivelse Implementering og få i drift vigtigt fokuspunkt Tid til at implementere en plan så alt ikke falder oven i hinanden Modningstid/implementeringstid Implementering skal være timet én ting af gangen Vi skal bruge tid og kræfter på implementering af nye tiltag At give tid til at medarbejder og borger får prøvet tingene af Implementering tager tid, tænke det ind i økonomien (oplæring af personalet) Bevidst om at implementering af nye tiltag kræver tid skal prioriteres TID til proces og vidensdeling Der skal afsættes tid til implementering At Apps m.m. er afprøvet inden implementering ville være godt, at vi kunne låne en Ipad med eks. App af Herning Kommune inden eventuel implementering til brugerne Lav teknologi at tingene passer til de faste installationer inden de indkøbes Overskuelig procedure ved indførelse af ny teknologi TING TA R TID 11

12 RESSOURCER OG RAMMER Overordnede retningslinjer Når man sætter noget i værk, skal der følges ressourcer med Husk at medregne ekstra omkostninger / oplæring At få italesat at implementering af velfærdstiltag ikke er for at spare medarbejdere, men for at skabe mere kvalitet i opgaveløsningen ressourceanvendelse på nye måder Et tilbud og ikke et krav At man får afklaring omkring forventninger til implementeringen, og at der er en handleplan Der skal VIRKELIG være topstyring på nye projekter + velgennemtænkt plan + afsætte flere ressourcer, når der skal implementeres nye teknologier Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis fører til besparelser i medarbejdertimer Vi ser et dilemma i prisen på mange hjælpemidler! Det er vigtigt, at personalet ved, hvad der rører sig, og kan sætte sig ind i disse ting i forhold til tilgangen til vores borgere Vi ser et dilemma i, at man ikke kan være på net alle steder i forhold til mange teknologiske hjælpemidler Tænke på at også bruge ressourcer på senge i eget hjem, borgerne ude kan/skal have den rettidigt, så de kan nå at få glæde af den, og måske give mulighed for at borger er med/aktiv længere tid Ikke købe ind i øst og vest, men have et endemål for, hvad vi vil og hvordan vi vil nå derhen Udarbejde standarder for tildeling af for eksempel intelligente senge Kriterier for spiserobot betragtninger. Motivation. Ressourcer til oplæring for eksempel 4 måneder til spiserobot Ikke sikkert at alle handicapboliger skal have det hele så huslejen bliver så høj der skal være valgmulighed Klar overblik over kriterier for, hvad borgeren kan bevilges til Lav overordnede strategier, som kommunikeres ud KOMMUNIKATION, INDDRAGELSE OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Inddragelse af medarbejdere og borgere Borgeren skal altid inddrages hvad er deres behov og ønsker At få både borgere og pårørende med Borger hjælper er eksperter Medarbejderinddragelse og oplæring Alle samarbejdspartnere skal være med 12

13 Tage udgangspunkt i borgeren med hensyn til hjælpemiddel Husk at få de pårørende med Sikre at medarbejdere på alle niveauer er involverede Alle medarbejdere skal mærke det, at der arbejdes med det Medarbejderinddragelse > får ejerskab > tid til omstilling At det personale der skal hjælpe borgeren med det aktuelle hjælpemiddel bliver taget med i screeningen af aktuelle borger og at de får en grundig oplæring Frontpersonalet skal inddrages Kommunikation Information medarbejdere pårørende borgeren Tværfagligt samarbejde Koordinering områderne i mellem Fælles forståelse og snak på tværs om, at plejen/driften/borgerne er en del af processen i mod at udvikle og ikke bare modtage produkter Sikre at info om ny teknologi kommer ud i praksis EVALUERING OG VIDENSDELING Hvordan deles viden på tværs? Evaluering og opfølgning > dataindsamling Løbende evalueringer Datasamlingssted for eksempel på internettet At vidensdeling på afprøvede projekter er tilgængelig på intranettet. Eksempelvis konklusioner og evalueringer af de målbare projekter Mål- og evalueringsværktøj Fokus på mål og evaluering af igangsatte tiltag Fokus på evidens eventuelt kigge til andre kommuners erfaringer Løbende opfølgning, evaluering fælles + grundlag til videre udvikling Videregive de erfaringer, vi gør os være bedre til at kommunikere erfaringer ud Oplysning, info (dybde/bredde) til alle involverede inden implementering. Derefter opfølgning hvad fungerer/fungerer ikke? Klar udmelding på, hvor gode idéer kan samles, så vidensdeling fremmes 13

14 I ØVRIGT Vær opmærksom på det etiske aspekt Styrke frontløberne Afprøves ordentligt Skal være afprøvet, gennemtænkt Individuelle løsninger Behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men bruge erfaringer fra tidligere teknologi Ipad som beskrivelse hos borgeren At de borgere der bliver bevilget et hjælpemiddel er relevante til det Tænke arbejdsmiljø mere ind i forhold til velfærdsteknologi Der er ej heller koordineret borgerforløb, hvor der er mange aktører, der skal lave indsatser (det kunne der gøres noget ved) Obs!! Ensomhed at skype er en god kommunikation, hvor for eksempel børn og familie er langt væk Oversigt over velfærdsteknologiske redskaber, som Herning Kommune har, eventuelt intelligente senge som afdeling eventuel kan afprøve 14

15 AFSNIT 3: INPUT TIL ORGANISERINGSMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE INDSATSEN Experimentarium i Herning > udvikle et helt hus med mulighed for afprøvning af diverse store og små hjælpemidler Nedsætte et råd af interessenter Eksperimentarium øvelse for medarbejdere afprøvning for borgere hvad er tilbuddet i Herning Kommune? Tager udgangspunkt i andres erfaringer, både internt i Herning samt eksternt i andre kommuner Herning Kommune bør overveje IT ambassadør i SUS Vidensbank både elektronisk og praktisk i forhold til velfærdsteknologi (a la Vikærgård) IT-ambassadør (som Per Holm fra SUS nævnte) har overblikket på tværs. Er der it-udfordringer, der går på tværs IT-frivillige (til borgerne Projektgruppe forskellige handicap og forskellig ældre en brugergruppe. Borgere der kan afprøve tekniske hjælpemidler IT ambassadører IT frivillig centre. Hjemmeboende Forslag om en it-ambassadør i kommunen, som kan samle op på de tiltag der er i gang i forhold til Velfærdsteknologi Opstart af velfærdsprojekt på Rehabiliteringscentret, hvor nye teknologier kan afprøves. Idégeneringscenter, hvor øvrige kan søge sparring Få IT-frivillige i gang It-ambassadør, It-frivillige, hjælpe borgere med apps valg af apps. Vidensbank på tværs af faggrupper omkring velfærdsteknologi På intranettet, udarbejde database med informationer fra tilbud,- om hvilke velfærdsting, der er afprøvet. Erfaring, indkøb hvor? 15

16 Tovholder og planlægning på processen Spastikere og borgere i kørestole af forskellig art individuelle dyre løsninger. Et fælles værksted med idéudveksling og mindre justeringer Fælles center i landet så ikke alle opfinder det samme Testcentre Der er brug for noget koordinerende overblik, så vi fortsat og løbende er bevidste om, hvad der findes og er på vej At være opmærksom på, at der ikke arbejdes på de samme ting (tids- og ressourcebesparende) Der mangler en fagperson til kobling af teknologiske løsninger mellem IT afdelingen og Sundhedsafdelingen Alle velfærdsteknologiske nye tiltag bør have frikøbte procespersoner Tovholder Elektronisk database over velfærdsteknologiske hjælpemidler i Herning Kommune > for eksempel forankret på Center for Kommunikation Idébank/gruppe hvor borgere og medarbejdere deltager. Her skal behov og idéudvikles 16

17 Konsulenthuset Horslund ApS Birk Centerpark 40, Innovatorium C2.22, 7400 Herning Tlf

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner

Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Velfærdsteknologiske løsninger i de 17 kommuner = Implementeret = Projekt igang = Tilkendegivet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015

Kontraktbilag N Status på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Kontraktbilag N på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 på velfærdsteknologiske projekter maj 2015 Forflytning

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8.508.000,00 Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

status og fremtidens behov?

status og fremtidens behov? status og fremtidens behov? Agenda Visionen for velfærdsteknologi i Hvor er vi, og hvad har vi opnået? Borgere i eget hjem. Hvordan? De første skridt ind i fremtiden Gratis Tryghed, telebesøgsvenner og

Læs mere

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015)

Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Oversigt over velfærdsteknologi i SSI og SO 2016 (2015) Teknologi + beskrivelse Vinkler Målgruppe Implement eringsstatus Livskvalitet Arbejdsmiljø Psykisk funktionsnedsættelse Fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Billedstøttet kommunikation

Billedstøttet kommunikation Billedstøttet kommunikation Til Plejehjemmet Strandhøj fra Kommunikationscentret i Hillerød Dette er en informationsfolder fra projektet Styrket selv og medbestemmelse for demensramte på plejecenter. Her

Læs mere

Evaluering Det Gode Måltid

Evaluering Det Gode Måltid RAPPORT Evaluering Det Gode Måltid Ældre og Sundhed September 2015 Blank side/kolofon Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund og projektplan...4 Projektets formål...5 Organisering af projektet...5

Læs mere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere

Idékatalog. Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Idékatalog Idéer til at mindske nedslidning blandt medarbejdere Udviklet af medarbejdere i plejesektoren i Odsherred Kommune i foråret 2012 1 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi mindske fysisk

Læs mere

Kontraktbilag G. Status på velfærdsteknologiske projekter

Kontraktbilag G. Status på velfærdsteknologiske projekter Kontraktbilag G på velfærdsteknologiske projekter 1 over velfærdsteknologiske projekter 2015 Forflytning Forflytningsprojektets sigte er at forbedre arbejdet med forflytning ved anvendelse velfærdsteknologi

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Status for arbejdet med velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg

Status for arbejdet med velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg 29. sept. 2015 Baggrundsmateriale til temadrøftelse i Magistraten Velfærdsteknologi og sundhed, 5. okt. 2015 Status for arbejdet med velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg 1 Indledning: Arbejdet med velfærdsteknologi

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune 2016

Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune 2016 BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. marts Bilag 1. Velfærdsteknologisk oversigt Ballerup Kommune KL indsatserne Forflytning, Loftlifte Formål: At medarbejderne med brug af loftlifte kan forflytte borgerne i samarbejde

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Værdighedspuljen Administrationen har udarbejdet nedenstående prioriterede bruttoliste til anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Bertrams Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 16. september 2015 på Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Aktivitetskalender Projekt God mad godt liv. November 2009

Aktivitetskalender Projekt God mad godt liv. November 2009 Aktivitetskalender Projekt God mad godt liv November 2009 Kalenderplan over aktiviteter - 2009 November 2009 11 13 Hele dagen Tværgående Besøgsdage i projektkommunerne - Afdækning af praksis herunder arbejdsgange

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Herning Kommune. Afprøvning af intelligente senge. Evaluering

Herning Kommune. Afprøvning af intelligente senge. Evaluering Herning Kommune Afprøvning af intelligente senge Evaluering 03 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Fakta om sengene 4. RotoCare 4. RotoFlex 4.3 Fælles for begge senge 4 3 Evaluering af halvautomatisk seng

Læs mere

Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015

Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015 Succesfuld implementering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger Velfærdens Innovationsdag 22. januar 2015 Hanne Engholm Hansen, Frederikshavn Kommune Gitte Duelund Jensen, KL 2 Hvad er det vi skal?

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 29 anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Hjemmehjælpskommissionen 1 At fremtidens hjemmehjælp tager afsæt i det

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere