Årgang Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "239 39. Årgang Juli 2014"

Transkript

1 Årgang Juli 2014 ORGAN FOR 1 HUNDESTED ROKLUB

2 Bestyrelsen i Hundested Roklub pr. 1. april 2014 Formand Christian Byskov, Vestergade Næstformand Tor Petersen, Hundestedgårdsvej Kasserer/Web Hanne Byskov, Vestergade Pr Michael Carl Esbensen, Kornvænget Sekretær Marianne Lau, Pile Allé 3 b, st Ungdomsrochef Rune Knudsen, Solskrænten Nøgler, medlemsliste Niels-Henrik Melchiorsen,Lillebjergvej Suppleanter Mie Klevang Emil Mortensen Udlån af klubben: Hanne Byskov. Roklubbens hjemmeside: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen Tak for en god generalforsamling, og tak for valget fra alle der blev valgt ind i bestyrelsen. (se referat fra generalforsamling senere i bladet) Rosæsonen er godt i gang, og der er allerede roet over 5600 kilometer. De mange kilometer er klaret af 51 roere. 19 kvinder, og 27 mænd og 5 gæsteroere. Kvinderne står for de 45% og herrerne for de 54%. (den sidste procent har gæsterne roet ). Hanne A. er i en klar 1. position efterfulgt af Kirsten og Bent Botteleth ( men det skal siges at der hele tiden sker omrokeringer i top 10. Roklubben er på vej ind i den digitale tidsalder, det betyder blandt andet at vi har fået et system til elektronisk rojournal, og man skal altså ikke længere skrive på de gamle blå rokort, og i den hvide rojournal, alt foregår på den PC der er ved pulten i bådehallen. Hvis Du ønsker et personligt login til så du kan følge med hjemmefra, så send en mail til eller tag fat i Marianne eller Hanne B. ( det er også dem der laver introduktion til systemet, hvis Du har brug for det. ) Der er 11 kaniner der har været på roskolen i år, og det er et rigtigt dygtigt hold der er godt i gang med at ro en masse kilometer. Kanindåben er i år den 6 september 2014, der roes ud kl. 14 og der er kanindåb når de kommer tilbage. Sæt stort X i kalenderen hele dagen, mere om det andet steds i Vandposten. Båd-dåb af de to både fra Frederiksværk er det også blevet til, - Bent og Torben døbte de 2 både henholdsvis Aralditte og Baljen, i sølvbæger som det sig høre til. Vi fejrede begivenheden med en lille fest om aftenen, med melodigrandprix på klubbens projektor, til ære for dem der er vilde med det. Lørdag d. 21 juni var det roklubbens 85 års fødselsdag, og det blev fejret med masser af nostalgi med gamle billeder, gæstebøger og andre finurligheder fra arkivet, så var der bagt den sagnomspundne kringle til, og alle herlighederne blev der serveret kaffe og te. senere var det tid til aftensmaden, - Niels og Christian var grillmestre og sørgede for at der var grillet kød. Salat og kartoffelsalaten blev til i en symfoni af mennesker i køkkenet der hyggede sig med opgaven med at lave mad, rydde og dække bord. Tak til alle der var med til at fejre både fødselsdag og båddåben. 3

4 SANKT HANS 2014 Sankt Hans var en fantastisk oplevelse, med masser af mennesker der kom og fejrede denne skik, sammen med alle medlemmerne fra klubben. I år var der lavet en lidt mindre udgave af Sankt Hans, men med alle de kendte ting Som æbleskiver, pandekager, pølser, sluchice, Popcorn, hoppeborg og selvfølgelig bål, og båltaler. Årets båltaler var Trine Torp, hun holdt en fantastisk tale, med kammeratskab, traditioner, hekse og trolde, vand, hav og mange andre gode ting. tak for det Trine. I skrivende stund er der stadig en enkelt regning der ikke er betalt, men overskudet er lige i omegnen af 3000,- Tak til alle der var med til at gøre Sankt Hans til en god begivenhed, som var med til at sætte Roklubben på Landkortet. DANMARKS STÆRKESTE KLASSE Som noget nyt for at tiltrække flere unge til Hundested Roklub, og for at introducere de unge i Hundested, til rosporten, har vi deltaget i Danmarks stærkeste Klasse. Alle skolens 6 klasser ( 5 stk. med i alt 108 elever ) har været nede at ro ergometerroning på tid. Vi havde en 6 klasse der kom til Landsfinalen i Sorø, og her forbedrede de deres tid med 15 sek. De vandt dog ikke, men kom ind på en flot 8 plads. ( blandt 111 stks 6-7 klasser der har deltaget i DFfRs Robattle Danmarks stærkeste klasse Tak til Mie og til Rune der har været tovholdere på dette projekt. MOTIONSMEDLEMSSKAB Som vedtaget på generalforsamlingen, så skal man nu være motionsmedlem i Hundested Roklub, for at bruge fitnessrum og Saunaen, hvis ikke man er aktivt medlem af Hundested Roklub. Vi kan allerede nu se, at motionsrummet bliver flittigt brugt, og det er jo herligt at man som gammel roer, nu har muligheden for at vælge motionsmedlemsskab, og stadig bevare sin daglige gang i klubben, det er jo til glæde for alle. 4

5 Alle der har været roere i klubben og opfylder aldersbestemmelserne, kan melde sig ind som motionsmedlem, det koster 800,- om året. Der hænger indmeldelsesblanketter på tavlen i klubben, og de skal bare puttes i postkassen uden for klubben, eller gives til et bestyrelsesmedlem. Har du en ?.. så vil vi gerne have den, da vi har fået nyt medlemssystem og det kan rigtig mange ting hvis vi har din mailadresse. Hvis du også har mobiltelefon så vil vi også gerne have nummeret på den. Send en mail til med dine oplysninger Mange tak Fra Ungdomsrochefen Ungdomsroning Hundested roklub har igennem maj måned, i samarbejde med Hundested skole og Dansk Forening for Rosport afviklet Danmarks stærkeste klasse. Projekt består af skoleroning i et skolepartnerskab fordelt på to aktiviteter for 6.klasser: 1) Klassen ror 4000meter i én romaskine i en idrætstime med hjælp fra en instruktør fra den lokale roklub. Alle fra klassen skal ro mindst én gang. De bedste hold udtages til en landsfinale. 2) Klassen tilbydes en sjov og sikker oplevelse på vandet i roklubben i de nye EDON både under hensyntagen til mulighederne i det lokale rofarvand samt vejrforholdene på dagen. 5

6 6.d giver den gas i romaskinerne. I skrivende stund har firer 6.klasser gennemført ergometerstafetten og vi ser frem til kåringen af Hundesteds stærkeste klasse. Alle resultater skal være indberettet senest 1. juni, da landsfinalen afholdes i Sorøhallen den 17. juni, de otte bedste klasser fra landet bliver udtaget til finalen. Den 21. maj roede en af klasserne sig ind på en samlet otteplads og vi krydser fingre for, at de ikke bliver væltet af pinden. Vi takker i forbindelse med projektet for overbærenhed over, at roergometrene i perioder har været flyttet til opholdsrummet samt sender en stor tak til Mie Klevang for instruktion af klasserne. Anden del af projektet vil blive afviklet i juni måneden, op til skolernes sommerferie. Klubben vil i den forbindelse låne edonbåde af DFfR til afvikling af aktiviteten på vand. Edonbåden er en ny scullertype der er designet med støtteben således at båden stort set er umulig af vælte. Vi håber gennem projektet at rekruttere nye ungdomsroere til klubben, således at en ungdomsafdeling kan etableres. Edonbåde: rettigheder tilhører Projektet er den del af forbundets robattleprojekt der består af en række andre aktiviteter og er støtte med millionstøtte fra Nordea fonden. Mere information kan findes på eller ved at skrive på Fremadrettet Fremadrettet har klubben valgt at indgå i et udviklingssamarbejde på ungdomsområdet med Dansk Forening for Rosport. Udviklingssamarbejdet omfatter massiv støtte fra forbundet og en række møder med projektmedarbejder Ronja Egmose fra forbundssekretariatet. Vi håber at kunne rekruttere nye ungdomsroere og gøre onsdag til fast ungdomsroaften. Ydermere holder vi i øjeblikke møder med Frederiksværk Ro- og Kajakklub og håber på et øget strategisk scullersamarbejde, der vil kunne give større muligheder. Projektet er dog fortsat blot på idebasis, men glæden over øget samarbejde og nye bekendtskaber har været til stor begejstring for begge bestyrelser. Frederiksværk roklub har ligeledes gang i et spændende projekt da adgangen til Arresø bliver øget betydeligt det komme stykke tid. Kunne du tænke dig, at få mere information eller hjælpe med ungdomsarbejdet i klubben er du velkommen til at kontakte Rune Knudsen eller Mie Klevang 6

7 Udlån Klubbens bestyrelse har på det konstituerende bestyrelsesmøde, søndag d. 23 marts vedtaget nye retningslinjer for udlån af klubhuset til private arrangementer. Regelændringerne omfatter lempninger, således at medlemmer af klubben nu kan låne til alle arrangementer, så længe låner er til stede og er ansvarshavende, dog ikke ungdomsfester samt firmafester. Ydermere hæves depositummet fra 1000 kr. til 2000 kr. og gaven til Hundested roklub hæves til 2500 kr. De reviderede udlånsregler kan ses nedenfor, eller forefindes på klubbens hjemmeside Regler for lån af Hundested Roklub Gældende fra april 2014 Lån af Hundested Roklub, forudsætter medlemskab i mindst 1 år. Der kan udlånes til medlemmer af Hundested Roklub. Låneren skal altid være tilstede ved arrangementet, og er ansvarshavende. Der udlånes ikke til ungdomsfester og til Firmafester. Ansøgningen behandles af bestyrelsen. Lån af roklubbens lokaler afvikles med en gave til Hundested Roklub, pålydende 2500 kr. Derudover et depositum pålydende 2000 kr. Ved skader er låner altid økonomisk ansvarlig. Beløbet skal være indsat på klubbens konto senest 1 måned før lånet. Lån af Hundested Roklub, omfatter opholdsstue, køkken, entré, toiletter og optalt service. Omklædningsrum og toiletter skal altid være tilgængelige for roklubbens medlemmer. Borde og stole må ikke tages med ud. Lån af roklubben giver ikke adgang til bådhallen, hvortil døren ved udlån altid skal være låst (låners ansvar) det samme gælder saunaen. Ved benyttelse af udendørsarealerne, må låner ikke være til gene for aktive roere eller roklubbens naboer. Nøgle til hoveddør og udlånsdepot, trykte retningslinjer for udlån, møbelplan og inventarbeskrivelse overdrages, af en af bestyrelsen udpeget person. Ved tilbagelevering skal roklubbens lokaler og udendørsarealer fremstå mindst lige så rene og pæne, som ved lånets start, og alt service skal være optalt og på plads, før depositum kan tilbagebetales. Hvis bestyrelsens repræsentant ikke finder alt i orden, skal låner afhjælpe manglerne hurtigst muligt. Der kan trækkes i depositum for ødelagt inventar og for mangelfuld oprydning/rengøring. Lånet varer max 24 timer. I Roklubbens opholdsstue kan der umiddelbart dækkes op til 66 personer, og der må maximalt opholde sig 80 personer. Flugtveje skal altid holdes frie. Låner skal selv sørge for at alt udstyr/tilbehør som papir, viskestykker, sæbe, karklude, håndklæder, skraldeposer mm. Filtre til den store kaffemaskine stilles til rådighed af roklubben. Ekstra affaldssække kan købes i roklubben for 50 kr. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag, og må ikke overfyldes. Flasker og dåser må ikke komme i containeren (brug genbrugsstationen i stedet for). El-tavlen og nøgler til bådehal og sauna, findes i skabet ved døren til bådehallen. Alt inventar flyttes varsomt og sættes på plads, før roklubben forlades. Ved indgåelse af låneaftalen har låner accepteret forholdende som de er. Hundested Roklub er RØGFRI 7

8 Referat af Hundested Roklubs generalforsamling Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Leif Larsen, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var ingen indvendinger mod dette. Peter Jensen blev valgt som referent. Punkt 2: Formandens beretning Hanne gennemgik året der gik på en meget detaljeret måde, så der efterfølgende ikke var spørgsmål til formandens beretning, som blev taget til efterretning med applaus. Punkt 3: Fremlægning af regnskab Bente gennemgik regnskabet, som var udleveret til alle fremmødte. Stoffer spurgte hvorfor tilskuddet fra kommunen var blevet mindre, hvilket skyldes at vi ikke har så mange medlemmer mere, og især er der få medlemmer under 18, som er dem der gives mest tilskud til. Leif spurgte hvordan rengøringsposten kunne holdes så lav, og det var fordi rengøringen siden marts har været baseret på frivillig arbejde. Det viste sig dog at det kun var Hanne, Lissa og Kirsten der havde gjort rent, så forsamlingen gav applaus til dette arbejde, og man blev enige om at noget skulle gøres for at sætte dette i system. Grunden til at der blev et underskud på balancen iår, skyldes at en del af udgifterne til vedligeholdelse af huset, som vi fik tilskud til i 2012, ikke var kommet på dette regnskabsår, men først blevet betalt i 2013, så derfor ser resultatet dårligere ud end sidste år, selvom det reelt ikke er tilfældet hvis man udelukkende ser på normal drift. Punkt 4: Bestyrelsens forslag om Motionsmedlemsskab Peter gennemgik historikken i forhandlingerne med Hundested Roklubs Venner (HRV) og hvad tankerne bag forslaget var. Bestyrelsen ønsker et medlemskab som tilbyder tidligere roere en mulighed for at holde fysikken ved lige til et billigere medlemskab, men ønsker at begrænse dette medlemskab til personer som er eller har været tilknyttet klubben, eller været roere andetsteds. Der blev diskuteret frem og tilbage ang. indhold og pris og der var argumenter både for højere og lavere pris. Peter understregede at alle medlemmer af HRV, der plejer at bruge motionsrummet vil få mulighed for at tilmelde sig denne ordning, ligegyldigt om man har været aktiv roer eller ej Vi besluttede at sætte forslaget til afstemning, med den eneste rettelse at adgangen bliver fra instedet for som foreslået. 8

9 Der var 29 stemmeberettigede mødt frem, og forslaget blev vedtaget med 23 stemmer for. Punkt 5: Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer De foreslåede ændringer blev gennemgået, og det blev vedtaget at stryge den paragraf der kræver at man har bopæl i kommunen for at kunne sidde i bestyrelsen. Alle var enige om at ændringerne var i orden, men da der ikke var mødt nok stemmeberettigede medlemmer op til at vedtægtsændringer kunne vedtages endeligt, blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen søndag d. 30 marts klokken 17. (Samme dag som vi har standerhejsning) Punkt 6: Indkomne forslag Ingen indkomne forslag Punkt 7: Valg af formand Hanne Aarup ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog istedet Christian Byskov, som blev valgt med applaus. Punkt 8: Valg til bestyrelse På valg var Peter Jensen, Christian Byskov og Michael Esbensen. Peter ønskede ikke genvalg og Christian var blevet valgt som formand, så han kunne heller ikke genvælges. Michael modtog genvalg med applaus. Yderligere blev valgt Hanne Byskov, som også fik en klapsalve med på vejen. Det lykkedes ikke at finde en kandidat til den sidste bestyrelsespost, så vi besluttede at udskyde dette valg til den ekstraordinære generalforsamling. Set i lyset af at vi er godt besat på suppleant posterne, skulle dette ikke blive noget problem i praksis. Punkt 9: Valg af suppleant På valg var Niels Henrik, som modtog genvalg. Yderligere blev valgt Emil Mortensen og Mie Klevang som suppleanter Punkt 10: Valg af revisor og revisorsuppleant Genvalg af Anders Arvai og Søren Tvergaard. Punkt 11: Eventuelt 9

10 Hanne takkede Jytte for endnu en god sæson med gymnastikken, og overdrog en buket blomster. Marianne og Hanne B, takkede den afgående formand for godt arbejde i de 4 år og gav ligeledes en buket blomster samt en kurv med lækkerier Hans tog ordet og forklarede lidt om sin baggrund og især grunden til de store donationer som han har givet klubben på det sidste, og modtog stor applaus for dette indlæg. Leif tog ordet og opfordrede til at man satte rengøringen i system efter Nykøbing Sjællands forbillede, og især sørgede for at brugere af motionsrummet deltog i rengøringen af dette. Leif sluttede af med ligeledes at takke Hanne for det store arbejde hun har udført som formand for klubben. Hanne fik ordet for at afslutte generalforsamlingen, og takkede Leif for det store arbejde med renovering af klubhuset, og sluttede af med at opfordre alle til at rejse sig og råbe et Hurra for klubben. Herefter var generalforsamlingen slut. For referatet: Peter 10

11 Fra Hundested Roklubs Venner Orientering fra formanden. Det har taget 1 år at få en aftale med Roklubben, omkring afbenyttelsen af lokalerne i roklubben uden at betale leje som den tidligere formand stod så hårdt på. Det der er løsningen er at tale sammen og forelægge de enkelte synspunkter, det har vi gjort og fået følgende aftale mellem HR og HRV Motionsmedlemskab : HR s bestyrelse foreslår oprettelse af motionsmedlemskab på følgende betingelser : Der gives mulighed for at blive motions-medlem af HR til en pris på KR. 800,00 pr. nedlem pr. år Dette giver adgang til at benytte motions rummet på hverdage mellem kl og det giver ikke ret til brug af skabe - både - kajakker. vedr skab skal det aftales. Dette medlemskab er forbeholdt personer over 60. nøgle kan erhverves af både aktive og motionsmedlemmer. På denne måde her roklubben kun følgende typer medlemskaber : Juniorroere, seniorroere, motionsmedlemmer og passive medlemmer. Brugsretsaftale med HRV. HRV betaler årligt KR. 2000,00 ( pristalsreguleret ) plus en ny stander men får til gengæld ret til at låne festlokaler til generalforsammling og julefrokost ( ikke Weekend ) dette er under forhandling. Man skal være motionsmedlem for at benytte motionsrummet i HR. HR foreslår en prøvetid på 1 år, hvori aftalen kan opsiges af begge parter Hilsen Torben 11

12 Aktivitetskalender: Juli Faste roaftener tirs- og torsdage kl August Faste roaftener tirs- og torsdage Kl Københavnertur 30.8 September Faste roaftener tirs- og torsdage kl OBS OBS Åbent hus, besøg fra DFfR 6.9 kl Kanindåb 6.9 kl. 14 -? Hvis nogen synes det er længe siden at man har fået en vandpost er det rigtig nok. Der udkom ikke noget blad i april, da der ikke var stof nok til at udfylde bladet med. Husk at sende evt. materiale til redaktøren hvis man har noget at dele med de andre medlemmer. Det er ikke kun bestyrelsen der kan skrive i vandposten. Alle er velkomne til at sende historier, anekdoter eller reklame for et kommende arrangement eller noget helt andet. Husk også at holde øje med kalenderen på hjemmesiden. Den bliver opdateret mere jævnligt end det er muligt i et kvartalsblad. Deadline for indlæg til næste nr. er d. 20. oktober 2014 Husk indlæg sendes elektronisk til Peter 12

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere