HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE"

Transkript

1 TEMA 1 HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

2 TO PERSPEKTIVER VI MÅ BALANCERE MELLEM Det alvorsfulde perspektiv Det håbefulde perspektiv SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

3 SKILSMISSEN BERØRER MANGE Ca ægteskaber opløses hvert år. Derudover er der mange samboende par, der også går fra hinanden Ca børn og unge bliver hvert år berørt af brud i familien Ca. 1/3 af alle børn vil oplever en skilsmisse i løbet af deres barndom (Børns Vilkår 2008) Der er pt. ca børn i Danmark der er delebørn (www.delebørn.dk) SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

4 INTERNATIONAL FORSKER ROBERT EMERY SIGER Nogle får et sår som aldrig bliver lægt, men hos de fleste børn vil såret gro sammen igen, men selv sår som gror sammen igen kan efterlade sig livslange ar SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

5 FRODE THUEN PSYKOLOGI PROFESSOR FRA NORGE SIGER De fleste klarer sig fint (80/20).. de har det dårligere og klarer sig dårligere, end dem som er vokset op i en kernefamilie. ca. 80 % af børnene fra skilte familier tilpasser sig det nye liv efter skilsmissen på en god måde, mens ca. 20 % af dem forsætter med at have ar efter skilsmissen og oplever en lang rækker vanskeligheder og for nogen af dem går det meget dårligt. Ahrons og Roger 1987, Furstenberg og Cherlin 1991, Öberg og Öberg 1999, Moxnes 2004, Moxnes 2001, McLanahan og Sunderfur (2001) m.fl. SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

6 T0 PERSPEKTIVER PÅ SKILSMISSENS KONSEKVENSER Krisemodellen kortsigtede effekter Kronisk belastnings modellen langsigtede effekter SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

7 INTERNATIONALE UNDERSØGELSER VISER Forskelle imellem børn fra kernefamilie og skilsmissehjem Forskel når det gælder fysiske og psykisk sundhed Forskel i forhold til egen uddannelse Forskel når det gælder tobak, alkohol og stoffer Forskel når det gælder kriminalitet Forskel når det gælder etablering af egen familie Ahrons og Roger 1987, Furstenberg og Cherlin 1991, Öberg og Öberg 1999, Moxnes 2004, Moxnes 2001, McLanahan og Sunderfur (2001) m.fl. SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

8 NORSKE UNDERSØGELSER SKILSMISSEBØRN VS ANDRE BØRN Procent Dårlig helsetilstand: Irritable og dårlig humør: Manglende livslyst: 15-7 Selvmordstanker: 7-3 Rygere dagligt: Har prøvet narkotika: 8-2 (Breidablikk & Meland, 1999) SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

9 DANSK UNDERSØGELSE SFI RAPPORT FRA 2010 Undersøgelsen peger i retning af, at børn, der oplever en skilsmisse, oftere dukker op i statistikker som udsatte sammenlignet med børn fra intakte hjem Forskellen mellem unge fra kernefamilier og andre familietyper er ikke nødvendigvis drastisk store, men de er gennemgående og systematiske og derfor bemærkelsesværdige SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

10 DANSK UNDERSØGELSE SFI RAPPORT FRA 2010 Prisen for den valgfrihed, som voksne har til at danne og droppe familierelationer, kan ende med at blive betalt af vores børn SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

11 SIF S UNDERSØGELSE VISER AT Færre tager en gymnasial/universitets udd. De pjækker mere fra skolen De ryger og drikker mere Flere har forsøgt selvmord Flere har modtaget psykisk bistand Flere har dårligere kost og motionsvaner Flere har været udsat for overgreb Flere af dem bliver kriminelle SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

12 SFI S SIGER OM DE MULIGE ÅRSAGSFORKLARINGER Færre sociale ressourcer i hjemmet Hyppigere erfaringer med skole/bopæls skift Kernefamilie ser ud til at beskytte de unge imod risikobetonet adfærd, fordi der er to til at håndhæve sunde normsystemer Dårligere økonomiske ressourcer Flere bor i udsatte områder Forældre må arbejde mere SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

13 MESTE OVERRASKENDE OPDAGELSER FRA SFI S RAPPORT Omkring 20 pct. af alle skilsmissebarn siger, at de ingen kontakt har med den ene af forældrene SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

14 REAKTIONER PÅ LANG SIGT (STØRKSEN 2006) Flere psykosociale problemer, blandt børn der oplever samlivsbrud, kommer først til udtryk i ungdomstiden og voksenlivet Trivsel og psykisk velværeudfordringer Indgår i fast forhold senere (gift eller samboende) Undlader af gifte sig De bliver oftere selv skilt der hvor en af ægtefællerne havde skilte forældre var risikoen dobbelt så stor Der hvor begge havde var den tredobbelt SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

15 SKILSMISSEBØRN HAR DET SVÆRERE I DAG (AMATO 2001) Fordi der er øget kamp imellem forældre om tiden og retten til børnene end tidligere Fordi skilsmissen er blevet så almindelig, at den nærmest overses og bagatelliseres Fordi børns sociale netværk generelt er blevet svagere Fordi flere bliver skilt, selvom de egentlig havde et godt nok forhold chok forskelseffekten SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

16 HVORDAN FORSTÅ BØRNS FORSKEL- LIGE REAKTION PÅ SKILSMISSEN? Effekten af skilsmisse afhænger af forholdet mellem risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer Risikofaktorer: begivenheder, der opleves som stressende relateres til emotionelle, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige problemer Beskyttelsesfaktorer: stødpude, der dæmper effekten af risikofaktorerne SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

17 RISIKOFAKTORER Nedsat tid med den ene forælder Forældrekonflikter Manglende overskud hos én eller begge forældre Flytning Færre økonomiske ressourcer Papforældre og papsøskende Tab af kontakt med bedsteforældre SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

18 BESKYTTENDE YDRE FAKTORER Tryg, støttende og forudsigelig relation til én eller begge forældre Forældrenes samarbejde God og kontinuerlig relation til bedsteforældre Venner og naboer Skole/Institution Papforældre og papsøskende Fritidsaktiviteter Kommunale/statslige foranstaltninger SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

19 BESKYTTENDE INDRE FAKTORER Coping strategier Sociale færdigheder Selvtillid og selvværd De indvendige og udvendige faktorer er forbundne SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

20 DE TO SÆRLIGE RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER Kvaliteten af den relation barnet får til far og mor efter bruddet (sammenlignet med hvordan den var før) Kvaliteten af forældrenes samarbejde om det fælles forældreansvar (sammenlignet med hvordan den var før bruddet) SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

21 REFLEKSION Hvilke tanker har oplægget sat i gang hos dig? Har du fortællinger fra dit eget liv, din omgangskreds eller fra faglige sammenhæng med børn/unge, der knytter an til det du har hørt? Del dine refleksioner SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

22 LITTERATUR Amato, P.R., (2001)Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith Metaanalysis, Journal of Family Psychology 2001 vol.15 no3 Cullberg (2007) Krise og udvikling Due Madsen, A., (red) (2012) Far mor og skilsmissen At være børnene i midten, Dansk Psykologisk Forlag Ottesen, M.H., Stage, S., Søndergaard Jensen, H., (2011) Børn i deleordninger en kvalitativ undersøgelse. SFI aspx?Action=1&NewsId=3141&PID=9267 Ottesen, M.H. m.fl., (2010) Børn og unge i Danmark Velfærd og trivsel, SFI aspx?Action=1&NewsId=2698&PID=9267 Størksen I., Kan foreldres samlivsbrudd påvirke små barns tilpasning og tilknytning? Znoj, H. (2006)Kompliceret sorg SYNERGY FÆRØERNE HVAD FORSKNINGEN SIGER OM BØRN OG SKILSMISSE

23 TEMA 1 DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

24 AT FORSTÅ BRUDPROCESSEN Som en stor udfordring på grund af følelsernes magt og virkelighedens krav SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

25 BRUDDET ER OFTE EN USYNKRON PROCES Tidslinje SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

26 FORSKELLIGE STÅSTEDER I EN BRUDPROCES Den som forlader Den som bliver forladt Når begge ønsker bruddet SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

27 SORGARBEJDE ER BEARBEJDNING AF TAB Tab af voksenlivets vigtigste tilknytningsperson Et tab der kommer med mange deltab Tabet af tid sammen med ens børn Tabet af par-identiteten Tabet af venner eller familierelationer Tabet af økonomi Tabet af sundhed, arbejdsduelighed. SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

28 HVAD SKAL DER TIL FOR AT TACKLE KRISER OG LIVSÆNDRINGER Begribelighed (Aaron Antonovskys teori om mestring) At forstå den indre virkelighed At forstå ens tanker og følelses At accepter ens tanker og følelser At kunne dele sine tanker og følelser med andre At forstå den ydre virkelighed At kunne forstå og skabe ens egen sammenhængende fortælling om skilsmissen SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

29 AT KUNNE TACKLER DET SKETE OG DET DER NU SKER Tre stor accept opgaver At accepter bruddet At accepter det fælles forældresamarbejde At accepter det at skulle deles om ens børn SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

30 SOM FAGPERSONER ER DET VIGTIG AT Møde forældre med en anerkende af det svære i situation for dem At de ikke har ønsket bruddet lige meget At det er svært at skulle ind gå i det fælles forældre samarbejde At der er svært at kunne får det fælles forældre samarbejde til at fungere At. SYNERGI FÆRØERNE DE VOKSNE I BRUDPROCESSEN

31 TEMA 4 BØRN I BRUDPROCESSEN SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

32 BØRNS ADFÆRD ER INVITATIONER Børn har ikke altid et sprog for det, de oplever tænker og føler Børnenes adfærd er derfor nogle gange deres måde at udtrykke sig på De voksnes opgave er at forstå invitationerne Søren Hertz, børnepsykiater SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

33 BØRNS ADFÆRD ER INVITATIONER Vær forsigtige med at konkludere på børns adfærd Forudsæt at der er en mening bag adfærden Vær nysgerrig på barnet SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

34 BØRN REAGERER PÅ.. Bruddet og familieopløsning Deres nye liv efter bruddet Forældrenes samarbejdskvalitet og konfliktniveau SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

35 CITAT KIRSTI HAALAAND Børn kan tåle meget, men der er en ting de ikke tåler, de tåler ikke at blive overset SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

36 MESTRINGSSTRATEGIER Børn udvikler mestringsstrategier som problemløsning i vanskelige situationer Børn udvikler overlevelsesstrategier som beskyttelse, når noget bliver for smertefuldt og for belastende SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

37 BØRNS REAKTIONSMØNSTRE Østers Mægler Afstandstager Linedanser Kaktus Partifælle Odd Arne Tjersland psykologiprofessor SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

38 ØSTERS Bliver tavs Lukker sig inde i sig selv Gør meget lidt opmærksom på sig selv Er meget lidt meddelsom SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

39 LINEDANSER Undviger temaer, som kan forværre forholdet mellem forældrene Taler mere om forældrenes behov end egne behov Siger meget lidt om sig selv, men fortæller positivt om den forælder, de har været på besøg hos Undgår at fortælle om ting, som de ikke er så glad for SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

40 MÆGLER Prøver at handle i forhold til situationen Forsøger at forstå begge forældre Forsøger at skabe forståelse forældrene imellem Tager ansvar for at dæmpe konflikten SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

41 KAKTUS Udtrykker vrede meget direkte Skaber konflikter omkring sig Bruger frisprog Gør tydeligt opmærksom på sig selv SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

42 AFSTANDSTAGER Skaber afstand mellem sig selv og forældrene Giver udtryk for, at de ikke vil blandes ind i konflikten Sætter grænser mellem sig selv og det, som hører de voksne til SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

43 PARTIFÆLLE Allierer sig med den ene af forældrene Forsøger at minimere kontakt med den anden forælder Tager ofte den ene forældres perspektiv SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

44 REFLEKSION OG DIALOG Hvilke mestringsstrategier kan du genkender hos børn eller unge du arbejder med? Hvad tænker du, at de inviterer dig som professionel til at se og forstå? SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

45 AT MØDE BØRN HVOR DE ER Handler om: at have mod til at rumme børns tanker og følelser ikke at bagatellisere eller bortforklare at se tingene fra børnenes perspektiv SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

46 AT TALE MED BØRN At tale med børn kræver : Lydhørhed Nysgerrighed Opmærksomhed SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

47 RIKKE SCHWARTZ SFI Barnets grundlæggende selvforståelse arbejdsmodel påvirkes når: Det ikke kan være sig selv i relationen Der ikke er psykisk rum for dets bidrag til relationen Det er nødvendigt at klare mange ting selv/ensomhed SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

48 Ø-METAFOR SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

49 HJÆLPE FORÆLDRE TIL AT GIVE BARNET MULIGHEDER Til at tale med en tredjepart om bruddet SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

50 KONTAKT FOR ENHVER PRIS Man vil elskes af mangel på det beundres af mangel på det frygtes af mangel på det afskyes eller foragtes Sjælen græsser i tomrummet og vil have kontakt for enhver pris Hjalmar Sõderberg Dr. Glas SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

51 REFLEKSION Hvad er du særligt blevet optaget af ift at støtte børn i at håndtere deres livssituation? Hvordan kan du skabe anledninger hvor du får børns fortrolighed Har du i din professionelle kontekst øje for muligheder for at kunne henvise børn/forældre til at tale med en tredjepart om deres tanker i forbindelse med skilsmissen? SYNERGI FÆRØERNE BØRN I BRUDPROCESSEN

52 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNENE TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

53 DET ER SVÆRT AT SAMARBEJDE SFI rapport Dom til fælles forældremyndighed Kun en tredjedel af forældrene med dom til fælles forældremyndighed har ansigt til ansigtskommunikation 17 pct. (hver sjette) anfører, at der slet ingen kommunikation er Kun halvdelen mener, at de kan blive enige om det, de skal være enige om 43 pct. taler ikke sammen om temaer, der hører til hverdagslivets forældreskab TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

54 NÅR BØRN HAR TO HJEM Skilsmisse er ikke bare en forbigående krise, men rettere et livslangt forløb Margrethe Bruun Hansen, børnepsykolog TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

55 ACCEPTEN AF ET VILKÅR Ingen samværsordninger er nødvendigvis bedre end andre alle er mere eller mindre hensigtsmæssige (psykolog Katrine Kock) Jo tidligere forældre kan lære at acceptere situationens indbyggede vilkår, umulighed og uperfekthed jo lettere kan de gå derfra, til at vælge den bedstmulige ordning for deres børn og dem selv (Robert Emery) Savn som et vilkår børn og voksne skal lære at leve med på en god måde TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

56 BILLEDE 1 At lade hensynet til børnenes behov og ønsker komme før mors og fars rettigheder, når de vælger samværsordningen TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

57 BILLEDE 2 At forældre arbejder på at blive enige om samværsordningen TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

58 BILLEDE 3 At forældre lytter til børnene, men ikke lader dem bestemme samværsordningen TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

59 SOFIE STAGE OG SFI BØRN I DELEORDNINGER Om en deleordning vil være god for et barn afhænger af fem overordnede faktorer; Hvordan forældrene samarbejder Måden samværet er organiseret på (fleksibelt) Placeringen af de to hjem Integrationen af barnets liv uden for familien Hvem barnet er TEMA 02 AT DELE OMSORGEN FREM FOR AT DELE BØRNEN

60 KIFF KURSET OG SAMTALEGRUPPER SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

61 HVOR KOMMER KURSUS KONCEPTET FRA? Undervisningsprogrammet KIFF er inspireret af andre kommunikationsprogrammer: PREP (Prevention and relationship enhancement program) fra Denver University Fortsat Forældre kurset fra Samlivscenteret Modum Bad, Norge SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

62 HVILKEN FORSKNING BYGGER KONCEPTET PÅ Vi bygger på nordisk, international forskning og SFI (Social forsknings instituttet) rapporter; Børns velfærd og trivsel Dom til fællesforældremyndighed Børn i deleordninger Tal om børn i deleordninger SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

63 KURSET FORM Kurset forløbe over12 timer, typisk tre gange fire timer samt en opfølgende samtale Kurset giver mulighed for at deltage alene eller sammen med sin ekspartner Kurset er bygget op omkring korte undervisning oplæg, egen refleksion, og samtale med ekspartneren Kurset lære forældrene tale- lytteteknikken SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

64 KURSETS 3 FOKUS OMRÅDER Jer personligt Samarbejdet Børnene SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

65 KURSETS INDHOLD Første samling Tema 1 De voksne i brudprocessen Tema 2 Indledning til kommunikation Tema 3 De voksnes samarbejdsformer Anden samling Tema 4 Børn i brudprocessen Tema 5 Kommunikation og samarbejde Tredje samling Tema 6 At møde børn, hvor det er Tema 7 Bopæls- og samværsaftaler Tema 8 Vejen videre SYNERGI FÆRØERNE INDLEDNING OG PRÆSENTATION

66 FORMÅLET SOM GRUPPERNE ER AT VÆRE PÅ HOLD

67 FORMÅLET SOM GRUPPERNE ER AT KOMME UD MED DET

68 FORMÅLET SOM GRUPPERNE ER AT FÅ HÅB

69 SKILSMISSEGRUPPERNE Det består af 8 gruppemøder + en opfølgning Hvert gruppemøde varer 1 ½ time Gruppe er ideel 5-8 elever Grupper er aldersinddelt Der er 2 gruppeledere Der skal være en pause med kiks/juice e.l.

70 TEMAER VED 8 SAMLINGER 1. Præsentation - af indholdet og hinanden 2. Bruddet hvordan oplevede I det? 3. Savnet hvordan er det at leve med savn 4. Ny familie - mors/fars nye kæreste og nye søskende

71 TEMAER VED 8 SAMLINGER 5. Mors og fars samarbejde og hvordan det påvirker os 6. To hjem og forskellige regler identitetsudfordringen 7. Hensyn til mors og fars følelser om at være indre- eller ydrestyret 8. Ensomhed og tristhed hvornår holder det op

72 HVORDAN HJÆLPER GRUPPER? Det hjælper at være sammen med andre, som har oplevet nogenlunde det samme De kan blive bedre til at tale om det, som er svært De kan give hinanden råd De kan snakke frit uden at være bundet af loyalitetshensyn

73 HVORDAN HJÆLPER GRUPPER? De kan få et nyt perspektiv på deres situation De kan blive set og lyttet til De må få fornyet tro og håb for fremtiden

74 KOMMENTARER FRA BØRN, DER HAR DELTAGET Det er nu lettere at snakke om det, som er svært Jeg har set, at andre har det værre Det er ikke kun mig, der har problemer Jeg har lært at skilsmissen ikke er min fejl Jeg har lært, at der altid er nogen, der vil lytte til mig. Det handler bare om at finde dem

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015 Mødet med skilsmissefamilien og børnene Livsmod 25. september 2015 Kort om stedet her PREP - Kommunikations kursus for par KIFF - Kurser fælles forældreansvar (skilte forældre) Samtalegrupper for børn

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10.

Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Omsorg, læring og oplysning når børn og voksne oplever brud mellem vigtige relationer Center for Familieudvikling, 25/10. Kan man overhovedet dele børn? Indledning af Annette Due Madsen: Kan man overhovedet

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg M. Sc. (Interkulturel Kommunikation og Ledelse,

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Ungegrupper i Slagelse Kommune

Ungegrupper i Slagelse Kommune Unge konference 7-8 maj 2012 Ungegrupper i Slagelse Kommune v/ Lise Lotte Olesen og Lisbet Kimer Alkoholenheden Metodegrundlag Metode tilgang er den systemiske, med inddragelse af elementer fra den narrative

Læs mere

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 EFTER SKILSMISSEN SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 DELEBØRN INDHOLD SIDE 4 Hele 46 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse, viser tal fra Danmarks

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg?

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg? Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Børn i deleordninger. Kort & klart

Børn i deleordninger. Kort & klart ørn i deleordninger Kort & klart 1 Kort & Klart om deleordninger 2 Når forældre går fra hinanden, tænker en del, at en deleordning vil være den bedste og nemmeste løsning for barnet. Ved at bo den ene

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER

NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER NÅR BØRN SKAL FLYTTE TIL EN NY SKOLE UDFORDRINGER BELASTNINGER OG MULIGHEDER Foredrag, SFO Marienlyst: 22.09.2010 Hvem er jeg? www.johnhalse.dk, e-mail:halse@post4.tele.dk John Aasted Halse, Cand.pæd.

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord.

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord. Skilsmisse Står du midt i et overvældende følelsesmæssigt kaos? Er samarbejdet med din eks. gået i hårdknude, og frygter du oveni, at det vil gå ud over børnene? - Måske er det en god idé, at søge professionel

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Børn i skilsmissekonflikter

Børn i skilsmissekonflikter Forår 2015 Forside ill: Tegning af Roald Als fra Politikken 01.12.2014 Børn i skilsmissekonflikter Dette praksisforskningsprojekt er udarbejdet af projektmedarbejdere hos Videncenter for socialpædagogik

Læs mere

Gør noget godt for parforholdet tag et PREP kursus. Et tilbud til børneforældre

Gør noget godt for parforholdet tag et PREP kursus. Et tilbud til børneforældre Gør noget godt for parforholdet tag et PREP kursus Et tilbud til børneforældre Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200, Center for Skole og Dagtilbud Rev. 09.03.2015 Alle kan blive enige om at det påvirker

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere