SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio Radio - Oversigt Vigtige informationer Tyverisikring Basisindstilling Specialfunktioner Radiofunktion CD-skifter Betjening Ekstern CD-skifter Eksterne kilder Kort teknisk beskrivelse

4 2 Radio Radio Radio - Oversigt A1 Dreje-/trykknap tænding og slukning (tryk) Lydstyrkeregulering (drej) yderligere funktionsindstillinger i forskellige menuer A2 Tast CD Aktivering af CD-funktion (CD-DA/CD-R/CD-RW/MP3, Multisession) Direkte valg af CD via stationstaster A12 Aktivering af funktion for ekstern audiokilde A3 A4 Tast FM til aktivering af FM radiofunktion Tast AS for at gemme de 6 stationer med den bedste modtagelse i det pågældende frekvensområde A5 Tast SCAN hurtigsøgning i det pågældende frekvensområde Gennemsøg CD'ens indhold A6 Taster manuel kanalsøgning for radiofunktionen Titeludvalg for CD-funktion A7 Taster hurtig kanalsøgning for radiofunktionen Fremspoling af sange ved CD-funktion A8 A9 A10 Tast til indstilling af tone og balance Tast AM til aktivering af AM-radiofunktion Tast INFO Visning af tekstinformationer Visning af yderligere informationer for MP3-CD'er A11 Tast MENU for hentning af menuindstillinger for parameter for radio eller CDafspiller A12 Stationstaster lagring og valg af radiostationer Valg af CD Udvalg af indstillelige parametre for brugerdefinerede indstillinger A13 CD-eject-tast A14 CD-skakt A15 Display - Skærm A16 Tast TP til aktivering af trafikradiofunktion Vigtige informationer Garanti For apparatet gælder de samme garantibetingelser som for nye vogne. Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Forudsætning er dog, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere apparatet. En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Radio-funktion Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det. Lydstyrke-indstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

5 Radio 3 BEMÆRK! Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug funktionerne på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! Behandling af displayet Behandl displayet forsigtigt, da der ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande kan opstå buler eller ridser. Displayet kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. ren alkohol. Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber displayets overflade. Tyverisikring Anti-tyverikode Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres koden ikke kun i radioen, men også i vognen. Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet. Hvis du vil montere en radio fra en anden vogn, skal du angive sikkerhedskoden. I dette tilfælde kontaktes en Škoda servicepartner eller en Škoda importør. Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring. Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendigt. Kodeindtastning Tænd radioen ved tilkoblet tænding. Der vises SAFE og derefter Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationstasterne A12. Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke tasten. Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan hele proceduren gentages. Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og nøglen sidder i tændingen, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat. Basisindstilling Tænding og slukning af radioen Systemet tændes eller slukkes ved at trykke på dreje-/trykknappen A1. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Du kan tænde enheden igen ved at trykke på dreje-/trykknappen A1. Ved slukket motor slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk efter ca. en time. Hvis du har slukket radioen ved at trække tændingsnøglen ud, tænder den igen ved gentilkobling af tændingen. Audioindstillinger Vælg den ønskede parameter efter tryk på tast og derefter stationstast A12. Indstil den ønskede værdi ved at dreje dreje-/trykknappen A1. Du kan vælge følgende parametre:

6 4 Radio TREBLE - tonehøjdeindstilling; MIDTONE - Midtertoneindstilling; BASS - Bassindstilling; LOUD - ved lavt lydstyrkeniveau forstærker denne funktion det lave og høje frekvensområde; MONO. Udvalget OFF - for stereodekoderen reguleres automatisk. Hvis signalet er stærkt nok, opnås stereomodtagelse. Udvalget ON - givet vis er modtagelsen af stereosignalet forstyrret, selvom signalet er stærkt nok, f.eks. ved kørsel gennem byområder. Ved aktivering af tvungen mono-modtagelse deaktiveres stereodekoderen og modtagelseskvaliteten forbedres tydeligt. Visningen på displayet slukkes 10 sekunder efter sidste handling. Ved tryk på given tast, bortset fra stationstasterne A12, afsluttes indstillingen og de udvalgte værdier gemmes. Andet niveau for audioindstillinger Du finder andet niveau for audioindstillinger ved at trykke tast og derefter stationstast A12. Du kan vælge mellem følgende parametre: BALANCE - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem højre og venstre side; FADER - Indstilling af lydstyrkeforhold mellem for og bag. Tredje niveau for audioindstillinger Du finder tredje niveau for audioindstillinger ved igen at trykke stationstast A12. Du kan vælge mellem følgende parametre: GALA Radioen øger automatisk lydstyrken ved tiltagende kørehastighed. En højere indstillingsværdi giver en kraftigere stigning i lydstyrke. PDC VOL Hvis bilen er udrustet med parkeringshjælp, dæmpes lydstyrken automatisk til en predefineret værdi, når parkeringshjælpen er aktiv. PH VOL Hvis din bil er udrustet med en håndfri installation, kan du indstille den ønskede lydstyrke for telefonsamtaler. TA VOL Indstillingen for den minimale lydstyrke for trafikmeldinger. Lydstyrken øges til den gennem denne parameter indstillede værdi, skulle den aktuelle værdi være lavere. Ellers ændres lydstyrken ikke. ON VOL Din radio lagrer den sidste lydstyrkeindstilling før slukning. Er lydstyrken højere end den der er gemt i ON VOL sænkes den ved tænding af radioen til denne værdi. BACK Du kommer tilbage til andet niveau for audioindstillinger ved tryk på denne tast. Specialfunktioner Indstilling af specialfunktioner Flere og flere radiostationer, mest FM-stationer, sender RDS-informationer ved siden af programmet. Hertil hører f. eks. den valgte stations navn og dens status for trafikmeldinger.

7 Radio 5 Indstilling af radiofunktioner Hvis du trykker tasten MENU, vises menuen til indstilling af specialfunktioner på displayet. LEARN Denne funktion muliggør en støjreduceret, ren modtagelse og hurtig søgning. Radioen danner en egen liste over frekvenser der kan oplistes og de oplistes efter progranidentifikation (PI) og signalstyrke. Dette gør det muligt at skifte til en anden frekvens for samme station, som tages fra en liste, der indeholder alternative frekvenser for landsdækkende stationer. LEARN ON - radioen opdaterer og sorterer konstant alle tilgængelige frekvenser alt efter i hvilket område du befinder dig. Dette fører til korte signalfejl; LEARN OFF - opdatering af Learn-listen kan virke forstyrrende. Radioen kontrollerer hver frekvens der kunne skiftes til. REGIONAL Nogle programmer opdeles på visse tidspunkter af døgnet til regionalprogrammer. Derfor kan der i de enkelte regioner sendes regionalprogrammer fra en station med forskellig indhold. Apparatet forsøger først at indstille alternative frekvenser til den valgte station. Bliver frekvensen dog så dårlig, at der kunne opstå programsvigt, accepterer enheden lignende frekvenser. REGIONAL ON - modtageren skifter til en regional lignende station, hvis modtagelsen af den aktuelle station skulle svigte; REGIONAL OFF - modtageren benytter de regionale lignende stationer uden begrænsning. SEEK SEEK LOCAL - stopper stationssøgningen på lokale stationer med de stærkeste signaler; SEEK DX - stopper stationssøgningen på alle tilgængelige stationer. AUX Hvis din bil er udrustet med en tilgang, er det muligt at afspille fra eksterne kilder. AF Funktionen alternativ frekvens (AF) sørger for, at den frekvens der er bedst for stationen indstilles automatisk. Radiogengivelsen kan under søgning, efter den bedst modtagne frekvens, undertrykke lyden for meget kort tid. Hvis der ikke findes en alternativ frekvens for den valgte station og kan denne så ikke gengives i tilfredsstillende kvalitet, bedes du vælge en anden station. Andet niveau for indstilling af specialfunktioner Du finder andet niveau for indstilling af specialfunktioner ved at trykke tast MENU og derefter stationstast A12. PDC Hvis din bil er udrustet med parkeringshjælp, vises afstanden til forhindringen på displayet efter aktivering. Afstanden indikeres med bjælker. BEEP Tænd og sluk af akustisk signal ved lagring af radiostationer. PHONE Hvis din bil er udrustet med en håndfri installation, reduceres radioens lydstyrke mens du fører en telefonsamtale. ILLUM Tænd (værdi 1) eller sluk (værdi 2) for belysning af radioens betjeningselement. BACK Du kommer tilbage til forrige niveau for audioindstillinger ved tryk på denne tast. Ekstern forstærker Hvis du har tilsluttet en ekstern forstærker, kan du vælge mellem seks audioeffekter.

8 6 Radio Tryk tast og vælg ved hjælp af stationstasten A12 mellem audioeffekterne: LINEAR - Standardgangivelse uden speciel vægtning, passer til alle musikarter og talegengivelse; SPEECH - undertrykker andre lyde så det talte forstås klarest; ROCK - velegnet til gengivelse af rock; CLASSIC - velegnet til gengivelse af klassisk musik; POP - velegnet til gengivelse af pop; LIVE - velegnet til gengivelse af livekoncerter eller optagelser af disse. Radiofunktion Displayindhold Skift af frekvensområde Din radio er udrustet med modtagelse af frekvensområderne FM og AM. Disse er opdelt i 6 hukommelsesniveau, d.v.s. 3 niveau for FM-området og 3 niveau for AM området. På hver af disse niveau findes der 6 muligheder for at gemme. Aktivering af FM-frekvensområdet Ved at trykke på tast FM aktiveres FM-frekvensområdet. Ved at trykke flere gange skifter du mellem hukommelsesniveau FM1, FM2 og FM-AS. Aktivering af AM-frekvensområdet Ved at trykke på tast AM aktiveres AM-frekvensområdet. Ved at trykke flere gange skifter du mellem hukommelsesniveau AM1, AM2 og AM-AS. Søgning og lagring af radiostationer Manuel søgning Ved at trykke tast eller indstiller du frekvensen for den ønskede radiostation. Automatisk stationssøgning SEEK Ved at trykke tast eller søger radioen den næste station i det valgte frekvensområde. Fig. 1 Radiofunktion Displayet viser følgende indhold: A den valgte radiostation (dennes frekvens eller betegnelse); AB frekvensen eller betegnelsen for radiostationen i radioens hukommelse; AC symbolet viser den valgte radiostation; AD aktivering af modtagelse af trafikmeldinger; AE valgt frekvensområde. Lagring af station Efter udvalg af radiostation holder du stationstasten A12, hvorpå den skal gemmes, inde, indtil lyden forsvinder for et kort øjeblik og der afspilles et kort signal. Automatisk søgning og lagring af radiostationer Tryk på knappen AS. Der starter en automatisk stationssøgning og de 6 kanaler med det stærkeste signal lagres. På displayet vises STORING og lydstyrken reduceres.

9 Radio 7 Når lagringen af radiostationerne på stationstasterne A12 er afsluttet, kan du ved at trykke på en stationstast A12 aktivere den ønskede radiostation. Hvis du vil deaktivere trafikmeldinger, tryk påny tasten TP, på displayet forsvinder TP. Ved hvert yderligere tryk på tast AS opdateres de lagrede radiostationer og de lagres påny. De informationer en station sender kan modtages mens en anden station høres. Hvis det ikke er muligt at modtage trafikmeldinger vises NO INFO på displayet. Radiotekst Nogle radiostationer sender tekstinformationer - såkaldt radiotekst. Ved tryk på tasten INFO vises informationerne for radiotekst. Tekstinformationerne er ikke tilgængelige på alle radiostationer. Alt efter det modtagne signals kvalitet har radioen brug for lidt tid til at indstille alle tegn korrekt. Hvis radiostationen ikke sender radiotekst, vises meddelelsen TEXT UNAVAILABLE. Trafikmeldinger Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Tryk tasten TP, på displayet vises TP. Hvis der er valgt en station der ikke sender trafikmeldinger, søger radioen en station der sender trafikmeldinger. På skærmen vises TP SEEK. Hvis der ikke kan findes en station der sender trafikmeldinger, vises der NO INFO på displayet. En aktuel trafikmelding afbryder automatisk CD-gengivelsen eller høring af en radiostation der ikke sender en trafikmelding. På displayet vises TRAFFIC. Efter afslutning af trafikmelding går radioen automatisk tilbage til den oprindelige gengivelse. SCAN-funktion Stationerne indenfor et frekvensområde kan gengives efter hinanden for et kort eksempel (ti sekunder). Tryk tasten SCAN, radioen søger automatisk alle tilgængelige stationer i det aktuelle frekvensområde. Hvis du vil udvælge flere radiostationer, tryk tasten A12 eller. Den automatiske søgning kan stoppes ved at trykke tast A12 OK. Den aktuelle station forbliver valgt. For at komme tilbage til den oprindelige radiostation, tryk på stationstast A12 CANCEL. Programtyper (PTY) Denne funktion gør det muligt at søge efter radiostationer med en ønsket programtype. Valg af programtype (PTY) Tryk på tasten SCAN og derefter stationstast A12 PTY. Drej på dreje/trykknappen A1 og vælg den ønskede prograntype, der vises på displayet.

10 8 Radio Du bekræfter programtypen ved at trykke på stationstast A12 OK, radioen stilles lydløs og begynder at søge efter stationer med ønsket programtype. For at stoppe søgningen og høre den fundne radiostation, tryk på stationstast A12 OK eller CANCEL for at gå tilbage til det forrige program. Hvis der ikke findes en radiostation med den ønskede programtype, vender radioen tilbage til den oprindelige station. Valg af programtype er kun muligt i FM-frekvensområdet. I tilfælde af en regional eller national trussel sendes programtypen ALARM. Du kan vælge mellem følgende programtyper: NONE - ikke specificeret NEWS - Nyheder AFFAIRS - Hændelser INFO - Informationer SPORT - Sport EDUCATE - Viden DRAMA - Dramatik CULTURE - Kultur VARIED - blandet musik POP - Popmusik ROCK - Rock EASY - Afspændingsmusik LIGHT - let Musik CLASSICS - klassisk musik OTHER - andre programtyper WEATHER - Vejr FINANCE - Erhverv og finans CHILDREN - Børneradio SOCIAL - Sociale nyheder RELIGION - religiøst program PHONE IN - Lyttere ringer ind TRAVEL - Rejseprogrammer LEISURE - Underholdning COUNTRY - Countrymusik JAZZ - Jazz NATION - Folkemusik OLDIES - Oldies FOLK - Folkemusik DOCUMENT - Dokumentarprogrammer SCIENCE - Videnskab Hvis du vælger prograntypen NONE, stopper søgningen ved hver radiostation.

11 CD-skifter 9 CD-skifter Betjening Ilægning af CD Din radio er udstyret med en afspiller der gør det muligt at gengive CD- DA/CD-R/RW/MP3 multisession. Tryk på knappen CD. Hvis der ikke er isat en CD, vises NO CD på displayet. Hvis der er isat en CD, starter gengivelsen præcis hvor gengivelsen blev afbrudt sidst. Displayet viser følgende indhold: A aktuelt Titelnummer; AB Information vedrørende gengivelsestid; AC Tildeling af stationstaster A12 ; AD Visning af aktiv REPEAT-funktion; AE Visning af aktiv MIX-funktion. Fig. 2 CD-funktion CD-afspillerens drift Valg af nummer Mens CD'en spiller kan du trykke på tasten eller for at springe til forrige eller næste nummer. Tryk på tasten eller, fremad- eller tilbagespoling starter efter du slipper tasten. SCAN-funktion Tryk tasten SCAN for at starte gennemsøgning af CD'en. Der spilles de første 10 sekunder af hvert nummer. Samtidig vises sangens nummer på displayet. Den automatiske søgning kan stoppes ved at trykke tast A12 OK. Det fundne nummer gengives. Afslut gengivelse af CD For at afslutte gengivelsen af CD'er, trykkes tasten FM eller AM. Hvis du ikke fjerner den udskubbede CD, bliver denne trukket ind igen af sikkerhedsmæssige grunde.

12 10 CD-skifter Gengivelse af MP3-filer AB nummeret på mappen, hvorfra det aktuelle nummer gengives fra; AC Tildeling af stationstaster A12, valg af forrige eller næste mappe, valg af informationsvisning for det aktuelle nummer FILE; AD Visning af det aktuelt gengivne nummer; AE brugt gengivelsestid. Vælgbare funktioner ved CD-funktion Fig. 3 Gengivelse af MP3- filer Tast SCAN Tryk tasten SCAN for at starte gennemsøgning af CD'en. Der spilles de første 10 sekunder af hvert nummer. Samtidig vises sangens nummer på displayet. For at udvælge en mappe og gennemsøge dens indhold, tryk på den tilsvarende stationstast A12. Den automatiske søgning kan stoppes ved at trykke tast A12 OK. Det fundne nummer gengives. Tast INFO Tryk på tasten INFO, på displayet vises under MP3 INFO informationer om den aktuelle mappe og nummer. Visning af yderligere informationer Tryk på stationstast A12 ID3 INFO, på displayet vises yderligere informationer om det aktuelle nummer. Tryk ved CD-gengivelse på tasten MENU. Displayet viser følgende funktioner: MIX Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge. OFF - gengivelse i opstigende rækkefølge; TRACK - Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge i en bestemt mappe (Folder); FOLDER - hvis en CD med MP3-filer er isat, gengives numrene i tilfældig rækkefølge fra tilfældigt udvalgte mapper. REPEAT Valg af funktion til gentagelse af numre. OFF - gengivelse i opstigende rækkefølge; TRACK - gentaget gengivelse af udvalgt nummer; FOLDER - hvis en CD med MP3-filer er isat, gentages numrene fra den mappe, der var aktiv ved start af gentagelsesfunktionen. AUX Hvis din bil er udrustet med en tilgang, er det muligt at afspille fra eksterne kilder. Displayet viser følgende indhold: A Informationer om nummer. Hvis der ikke blev brændt informationer på CD, vises UNAVAILABLE på displayet;

13 CD-skifter 11 Tips til håndtering af CD'er Gengivelseshop På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop. Ekstern CD-skifter Betjening Kondensatdannelse Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes indtil fugten er fordampet. Informationer til pleje af CD'er Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel. Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra og udefter og tørre bagefter. Pas på! Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens overflade beskadiges! Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys! Skriv eller klæb intet på CD'en! Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at læse informationer. læsefejlens omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller bliver hængende. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres beskyttelseshylster. Fig. 4 Funktion af den eksterne CD-skifter Din radio tilbyder muligheden for at betjene en original-cd-skifter, som kan være indbygget i din bil hvis du ønsker det. Ved drift af den integrerede CD-afspiller trykkes tasten CD, hermed aktiverer du gengivelsen fra den eksterne CD-skifter. Hvis der ikke er tilsluttet en ekstern CD-skifter, vises NO CD på displayet. Ved hjælp af stationstasterne A12 vælger du en CD. Tomme positioner vises med NO CD. Displayet viser følgende indhold: A aktuelt Titelnummer; AB Information vedrørende gengivelsestid; AC Tildeling af stationstasterne A12 til CD'erne, ved at trykke vælger du den tilsvarende CD; AD Visning af den aktuelt gengivne CD; AE Visning af aktiv MIX-funktion.

14 12 CD-skifter Udvælgbare funktioner af den eksterne CD-skifter Tryk ved CD-gengivelse på tasten MENU. Displayet viser følgende funktioner: MIX Indstil den ønskede parameter ved at trykke på stationstasten A12. OFF - gengivelse i opstigende rækkefølge; TRACK - Gengivelse af numre i tilfældig rækkefølge i en bestemt mappe (Folder). Ved at trykke på stationstasten A12 kommer du ind i andet niveau for radioindstillingerne side 5. Eksterne kilder Din radio gør det muligt at tilslutte en bred palette af audioenheder, f.eks. bærbare afspillere. Aktivering af en ekstern audiokilde Ved gentagne gange at trykke tasten CD aktiverer du den eksterne tilgang, AUX IN... vises. Efter tilslutning af den eksterne kilde starter gengivelsen automatisk. Hvis du vil indstille input-følsomheden afhængigt af signalets udgangsniveau for den eksterne kilde, tryk stationstast A12. Indstilling af input-følsomhed AUX LEV 1 - højere niveau, specielt til brug af bærbare computere; AUX LEV 2 - mellemniveau, til brug af MC- eller CD-afspiller; AUX LEV 3 - lavt niveau, brug af MP3-afspillere; Din radio har ingen kontrol over niveauindstillinger for den eksterne kilde. Vær opmærksom på, at den bedste kvalitet opnås gennem en passende kombination af input-følsomhed og udgangsfølsomhed for den eksterne kilde (oftest via lydstyrkeregulering). Du finder detaljerede informationer om disse indstillinger i betjeningsvejledningen for enhederne. Kort teknisk beskrivelse Udgangseffekt 4x20 W ved 14,4 V; 25 C; 10% THD (Total Harmonic Distation = total harmonisk forvrængning) 4x35 W topeffekt Digital audioprocessor med equalizer alt efter biltype. Display Positivt FSTN (Film Super Twisted Nematic) Grafisk 200x47 aktive punkter Afslut gengivelse fra den eksterne kilde Tryk på tasten FM eller AM. Gengivelsen af sidst valgte radiostation begynder. Tryk tasten CD for at starte gengivelsen af CD'en.

15 Notitser 13

16 14 Notitser

17 Notitser 15

18

19 Škoda-Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes De venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i leveringsomfanget mht. form, udrustning og teknik. Ud fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog kan der ikke stilles diverse krav. Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse af dette værk, også i udskrift, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra Škoda-Auto. Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt Škoda-Auto i henhold til ophavsretsloven. Ændringer forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a. s. ŠKODA AUTO a. s. 2007

20 Autorádio Dance Škoda Auto dánsky S J J

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG B1Z-6000F Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg...

SIKRING. KC KeySafe. Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... SIKRING KC KeySafe Sikker opbevaring af nøgler! - et sikkert valg... ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-495 A/PS PWR PUSH ECT TUNE/TRACK DISP BAND SCN PAU INT RPT RDM 2 3 4 5 TA RELEASE EJ MD PTY AF BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO RDS INDGANGE

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere