SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring 3 Grundindstilling 3 Radiofunktion 4 Cd-afspiller Betjening 6 Indholdsfortegnelse 1

4 Generelt Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der findes i din bil, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner INFO Visning af radiotekstinformationer Visning af supplerende informationer til mp3-cd'er Knappen til indstilling af lyd Knappen AS til at gemme stationer automatisk Knappen TP til aktivering af modtagelse af trafikmeldinger Cd-åbning Cd-ejectknap Stationsknapper Til at gemme og vælge radiostationer Valg af cd Indtastning af kode Tegn i betjeningsvejledningens tekst Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsætter på næste side Oversigt over systemet Betjeningsknap Tænding og slukning af radio Lydstyrkeregulering (drej) Menubetjeningsknap Fremkaldelse af menuindstillingerne for parametrene for radio eller cd-afspiller Aktivering af SCAN-funktionen Knappen MEDIA til aktivering af afspilning af audiokilder Knappen RADIO til aktivering af radiofunktionen Hurtig stationssøgning i radiofunktionen Valg af nummer i cd-funktionen, hurtig frem-/tilbagespoling i cd-funktionen Vigtige anvisninger Garanti For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler. Når garantiperioden er udløbet, bliver et system, som skal repareres, med prisfordel byttet ud med et system, som er hovedrenoveret og så godt som nyt, og hvor garantien for ombytningsdele gælder. Det er dog en forudsætning, at der ikke er nogen skader udvendigt på systemet, og at uvedkommende ikke har foretaget reparationsforsøg. En skade, som er omfattet af garantien, må ikke være opstået på grund af forkert behandling af systemet eller fagligt forkerte reparationsforsøg. Der må heller ikke være nogen ydre beskadigelser. Betjening af systemet Du bør kun betjene systemet, når trafiksituationen tillader det. Du bør indstille lydstyrken således, at du altid kan høre akustiske signaler udefra som fx udrykning fra politi, redningskøretøjer og brandbiler. 2 Generelt

5 PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Derfor bør du kun anvende radioens funktioner på en sådan måde, at du i alle trafiksituationer stadig har fuld kontrol over bilen! Koden er gemt i kombiinstrumentet. Derved afkodes systemet automatisk (komfortkode). En manuel kodeindtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Indtastning af kode Rengøring af skærm FORSIGTIG Anvend ikke rengøringsmidler med opløsningsmiddel som fx benzin eller terpentin, da de angriber displayets overflade. Behandl displayet skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på displayet eller berører det med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Fingeraftryk kan fjernes fra displayet med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Tænd radioen, når tændingen er tilsluttet. Indtast sikkerhedskoden ved hjælp af stationsknapperne 1-4. Bekræft sikkerhedskoden ved at trykke på stationsknappen 6. Hvis du har bekræftet en forkert indtastet kode, kan du gentage hele forløbet endnu en gang. Hvis du indtaster koden forkert for anden gang, spærres systemet i ca. 1 time. Først når der er gået 1 time, hvor systemet og tændingen har været tilsluttet, er det muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden. Cyklussen to forsøg, spærring i 1 time gælder fortsat. Grundindstilling Tyverisikring Kode Din radio er udstyret med en komfortkode. Første gang du tager radioen i brug, gemmes sikkerhedskoden ikke blot i radioen, men også i bilen. Hvis batteriet har været afbrudt og er blevet tilsluttet igen, må du først tænde radioen, efter at tændingen er blevet tilsluttet. Hvis du ønsker at montere radioen i en anden bil, skal du indtaste sikkerhedskoden. Kontakt i så fald en autoriseret ŠKODA partner eller en ŠKODA importør. Da systemet kun fungerer, efter at sikkerhedskoden er blevet indtastet, er det ikke praktisk muligt at anvende et system, som er blevet stjålet dette er med til at øge tyverisikkerheden. Tilslutning og afbrydelse af systemet Systemet tilsluttes og afbrydes med et kort tryk på betjeningsknappen 1. Hvis nøglen tages ud af tændingslåsen, mens systemet er tilsluttet, bliver systemet automatisk afbrudt. Du kan tilslutte systemet igen ved at trykke på betjeningsknappen 1. Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. 1 time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Hvis du har slukket radioen ved at tage tændingsnøglen ud, bliver den tændt igen, når tændingen tilsluttes igen. Audioindstillinger Tryk på knappen og derefter stationsknappen 12, og vælg det ønskede parameter. Indstil den ønskede værdi ved at dreje på menubetjeningsknappen 2. Du kan vælge mellem følgende parametre: Generelt 3

6 BASS indstilling af bas MIDDLE indstilling af mellemtoner TREBLE indstilling af diskant BALANCE indstilling af lydstyrkeforholdet mellem venstre/højre side FADER indstilling af lydstyrkeforholdet mellem foran/bagi ON VOL - din radio gemmer den lydstyrke, som senest er blevet indstillet, før radioen blev slukket. Hvis denne værdi er højere, bliver lydstyrken reduceret til den værdi, som er gemt for parametret ON VOL, når radioen bliver tændt igen. PDC VOL - hvis din bil er udstyret med førerassistentsystemet parkeringshjælp (PDC), sænkes lydstyrken automatisk til en værdi, som er fastlagt på forhånd, når parkeringshjælpen er aktiv. GALA bilradioen øger sin lydstyrke ved stigende hastighed (højere tal betyder en kraftigere forøgelse af lydstyrken). LOUD ved lavt lydstyrkeniveau forstærker funktionen området for dybe og høje frekvenser. Indstilling af specialfunktioner Tryk på menubetjeningsknappen 2 i længere tid. Vælg de enkelte funktioner i menuen ved hjælp af stationsknapperne. Indstil den ønskede værdi med menubetjeningsknappen 2 eller ved hjælp af stationsknapperne. AUX Aktivering eller deaktivering af funktionerne til den eksterne audiokilde Indstilling af indgangsfølsomheden AUX LEV: LEV 1 højt niveau, specielt til brug i forbindelse med notebooks LEV 2 mellemniveau, til brug i forbindelse med kassettebånds- eller cd-afspiller LEV 3 lavt niveau, til brug i forbindelse med mp3-afspillere PHONE Hvis din bil er udstyret med håndfri betjening, kan den monofoniske gengivelse af telefonsamtalerne via højttalerne i din bil aktiveres eller deaktiveres. BEEP Afbrydelse eller tilslutning af lydsignalet, når radiostationerne gemmes. ILLUM Tænding (værdi 2) eller slukning (værdi 1) af lys i betjeningsknapperne AF Funktionen for alternativ frekvens (AF) sørger for, at den frekvens, der modtages bedst for den valgte station, automatisk indstilles. Lyden fra radioafspilningen kan meget kortvarigt blive afbrudt under søgningen efter den frekvens, der bedst kan modtages. Hvis der ikke findes nogen alternativ frekvens for den indstillede station, og stationen ikke længere modtages i en tilfredsstillende kvalitet, skal du vælge en anden station. REG Nogle radiostationers programmer bliver på nogle tidspunkter opdelt i regionale programmer. Derfor kan der i enkelte regioner udsendes regionalprogrammer fra en station med forskelligt indhold til de forskellige regioner. Systemet forsøger først udelukkende at indstille alternative frekvenser fra den valgte station. Hvis kvaliteten dog er så ringe, at programmet er ved at falde ud, accepterer systemet frekvenser fra en beslægtet station. FIX modtageren skifter til en regionalt beslægtet station, hvis modtagelsen af den aktuelle station kan blive afbrudt. AUTO modtageren vælger de regionalt beslægtede stationer uden begrænsninger. BT-AUDIO Giver mulighed for trådløs overførsel af mp3-filer fra telefonforberedelsen Radiofunktion Skift af frekvensområde Tryk på knappen RADIO. Din radio kan modtage radiostationer i frekvensområderne FM og AM. De er delt op i seks hukommelsesniveauer, tre niveauer til FM-modtagelse og tre til AMmodtagelse. På hver af disse niveauer er der seks pladser til rådighed. Aktivering af FM-frekvensområdet Med et langt tryk på knappen RADIO og derefter på knappen FM 12 aktiveres FMfrekvensområdet. Med et kort tryk på knappen RADIO skifter du mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2 og FM3. 4 Generelt

7 Aktivering af FM-frekvensområdet Med et langt tryk på knappen RADIO og derefter på knappen AM 12 aktiveres AMfrekvensområdet. Med et kort tryk på knappen RADIO skifter du mellem hukommelsesniveauerne AM1, AM2 og AM3. Sådan søges der efter radiostationer, og sådan gemmes de Manuel søgning Ved at dreje på menubetjeningsknappen 2 søger du efter frekvensen på den ønskede radiostation. Sådan gemmes stationer Når du har fundet den ønskede radiostation, skal du trykke på den stationsknap 12, som stationen skal gemmes på, og holde den inde, indtil lyden kortvarigt afbrydes, og du hører et kort signal. Sådan gemmes radiostationer i forbindelse med automatisk stationssøgning Tryk på AS. Nu startes en automatisk stationssøgning, hvor de seks stationer med det kraftigste signal gemmes på hukommelsesniveauet FM3 eller AM3. Når radiostationerne er gemt på stationsknapperne 12, kan du kalde den ønskede radiostation frem ved at trykke på en stationsknap 12. Hver gang du trykker på knappen AS, bliver de gemte radiostationer i det aktuelle frekvensområde opdateret og gemt igen på hukommelsesniveauet FM3 eller AM3. RDS-funktioner Nogle radiostationer sender supplerende tekstinformation, der betegnes som radiotekst. Med et tryk på knappen INFO bliver radiotekstinformationerne vist. Denne tekstinformation understøttes ikke af alle radiostationer. Afhængigt af kvaliteten af det modtagne signal skal radioen bruge et stykke tid for at indlæse alle de viste tegn korrekt. Funktionen trafikmeldinger Aktivering og deaktivering af trafikmeldinger Tryk på knappen TP. I displayet vises der TP. Hvis der er indstillet en radiostation, der ikke sender trafikmeldinger, søger radioen efter en station, der sender trafikmeldinger. Cd-afspilningen bliver automatisk afbrudt, hvis der kommer en trafikmelding. Når trafikmeldingen er slut, skifter radioen automatisk tilbage til den oprindelige afspilning. Hvis du vil deaktivere modtagelsen af trafikmeldinger, skal du trykke på knappen TP igen. Derefter forsvinder visningen TP i displayet. SCAN-funktion Stationerne fra et frekvensområde kan afspilles efter hinanden et kort øjeblik (i 10 sek.). Tryk på menubetjeningsknappen 2 ; radioen søger automatisk efter alle tilgængelige stationer i det aktuelle frekvensområde. Tryk på stationsknappen CANCEL 12 for at komme tilbage til den oprindelige radiostation. Tryk på knappen OK 12 for at afslutte den automatiske søgning. Den aktuelle radiostation forbliver valgt. Tryk på knappen SKIP 12, hvis du vil vælge andre radiostationer. Generelt 5

8 Cd-afspiller Betjening Isætning af cd Tryk på knappen MEDIA for at vælge audiokilde: CD (intern cd-afspiller), CDC (ekstern cd-skifter), AUX/MDI (ekstern indgang) og BT-AUDIO (trådløs overførsel af mp3-filer fra telefonforberedelsen). Skub forsigtigt en cd ind i cd-åbningen 10, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Cd-afspillerens funktion Valg af nummer Under afspilningen af cd'en skal du trykke kort på vippeknappen eller eller dreje på menubetjeningsknappen 2 for at vælge det forrige eller det næste nummer. For at spole hurtigt frem eller tilbage i nummeret skal du holde knappen eller inde. Når du har sluppet knappen, fortsætter afspilningen. SCAN-funktion Tryk et kort øjeblik på menubetjeningsknappen 2 for at starte søgningen på cd'en. Af hvert nummer afspilles de første 10 sek. Tryk på stationsknappen CANCEL 12 for at komme tilbage til det oprindeligt afspillede nummer. Tryk på knappen OK 12 for at afslutte den automatiske søgning. Det netop afspillede nummer forbliver valgt. Tryk på knappen SKIP 12, hvis du vil vælge et andet nummer. Afslutning af afspilning af cd For at afslutte afspilningen af cd'en og tænde radioen skal du trykke på knappen RADIO. Udtagning af cd Tryk på knappen 11. Cd'en køres ud. Visning af supplerende informationer (mp3-filer) Tryk på knappen INFO ; der vises supplerende informationer om det aktuelle nummer i displayet. Ved hjælp af stationsknapperne 1-6 kan du vælge at få vist supplerende informationer om mp3-filer i displayet. Hvis du ikke fjerner cd'en, når den er blevet kørt ud, bliver den af sikkerhedsmæssige årsager kørt ind igen. Hvis radioens TP-funktion er aktiveret, inden du skifter til cd-funktionen, bliver afspilningen af cd'en afbrudt, når der kommer trafikmeldinger, og systemet skifter til radiofunktionen. Når trafikmeldingerne er blevet gengivet, skifter systemet tilbage til cd-funktionen igen. Cd-funktioner, der kan vælges Under cd-afspilningen vises følgende funktioner i displayet: RPT Funktionsvalg til gentagelse af nummer OFF afspilning i fortløbende rækkefølge TRACK gentaget afspilning af det valgte nummer FOLDER hvis en cd med mp3-filer er sat i, gentages numrene fra mappen (folder), som var aktiv ved starten af gentagelsesfunktionen. FLD DOWN (PREV PL ved afspilning af playliste) Bladning nedad i mapperne FLD UP (NEXT PL ved afspilning af playliste) Bladning opad i mapperne. PLAYLIST Afspilning af playliste (mappe med valgte numre fra de enkelte mapper, som er gemt på cd'en). BROWSE Bladning i hele mappestrukturen. Denne funktion er kun aktiv i forbindelse med eksterne audiokilder, som er tilsluttet via MDI-indgangen. CANCEL afslutning af BROWSE-funktionen TOP tilbage til rodmappen UP tilbage til et højere niveau PLAY ALL afspilning af alle numre fra den valgte mappe 6 Cd-afspiller

9 OPEN 1) åbning af listen med undermapper i den valgte mappe PLAY 2) starter afspilningen af det valgte nummer MIX Afspilning af numre i tilfældig rækkefølge Bekræft funktionerne OPEN og PLAY ved hjælp af funktionsknappen eller ved at trykke på menubetjeningsknappen 2. Generelle anvisninger vedr. mp3-funktionen Krav til mp3-filer og -medier Cd-rom, cd-r, cd-rw med en kapacitet på 650 MB og 700 MB Cd'erne skal opfylde standarden ISO 9660, level 2, og Joliet-filsystemet (single session og multisession). Filnavne må ikke være længere end 64 tegn. Mappestrukturen er begrænset til højst otte mappeniveauer. Navnet på kunstneren, titlen på albummet og nummeret kan vises ved afspilning af mp3-filer, hvis disse informationer findes som id3-tag. Hvis der ikke er noget id3-tag, vises mappe- eller filnavnet. Afspilningslister understøttes ikke. Wma-filer (Windows Media Audio) kan også afspilles, hvis de ikke også er beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (Digital Rights Management). Sådanne wma-filer bliver ikke understøttet af systemet. Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed) Systemet understøtter mp3-filer med bitrater på kbit/s samt mp3-filer med variabel bitrate. Angivelsen af spilletiden kan være unøjagtig ved filer med variabel bitrate. er vedr. anvendelse af cd'er Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt, og når det regner, kan der dannes dug (kondens) i cd-afspilleren. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. er vedr. pleje af cd'er Hvis en cd er snavset, må den aldrig rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud. Kraftigt snavs anbefaler vi, at du fjerner med almindeligt cd-rengøringsmiddel. Heller ikke her må cd'en rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter, og efterfølgende skal man lade den tørre. Overophedningsbeskyttelse Hvis temperaturen i systemet stiger til over 85 C, bliver afspilningen af cd'en af sikkerhedsmæssige årsager afsluttet. FORSIGTIG Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens overflade ellers kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'erne for direkte sol! Skriv aldrig på cd'erne, og sæt aldrig mærkater på dem! Hvis en cd er snavset eller beskadiget, kan der være problemer med at læse informationerne på den. Hvor svært det er for systemet at læse informationerne, afhænger af hvor snavset cd'en er, og hvor stor den mekaniske beskadigelse er. Hvis der er kraftige ridser i cd'en, vil der opstå læsefejl, som kan medføre, at cd'en enten hopper eller kører i hak. Alle cd'er skal behandles med omhu og altid opbevares i et beskyttende omslag eller etui. Eksterne kilder AUX-indgang AUX-IN-indgangen til eksterne audiokilder er placeret under armlænet til forsæderne. Du aktiverer AUX-indgangen ved at trykke på knappen MEDIA og efterfølgende trykke på funktionsknappen AUX. 1) Gælder en mappestruktur med undermapper. 2) Gælder en mappestruktur uden undermapper. Cd-afspiller 7

10 Eksterne audiokilder, som er tilsluttet til AUX-indgangen, kan ikke betjenes via radioen. MDI-indgang multimediestikdåse Indgangen til eksterne audiokilder MDI er placeret under armlænet til forsæderne, i handskerummet i passagersiden eller i et opbevaringsrum i midterkonsollen (afhængigt af bilmodellen). Du aktiverer MDI-indgangen ved at trykke på knappen MEDIA og efterfølgende trykke på funktionsknappen MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til MDI-indgangen, kan afspilles via radioen. Eksterne audiokilder, som er tilsluttet til MDI-indgangen, kan betjenes via radioen. Det er muligt at afspille eksterne audiokilder i bilen via radioens højttalere. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioens betjeningspanel. Så længe den eksterne audiokilde ikke er slukket, fortsætter den i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Hvis der også er monteret en MEDIA-stikdåse, vises knappen MDI i stedet for funktionsknappen AUX i audiomenuen. Vær opmærksom på, at en audiokilde, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kun kan afspilles, hvis der på samme tid ikke er tilsluttet et medium til MDI-indgangen. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har et sådant stik, skal du avende en adapter. Tilpasning af lydstyrke for en ekstern audiokilde Lydstyrken for den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radioen. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd. Adapter Du har brug for en speciel adapter for at kunne tilslutte audiokilder via indgangen MDI. Vi anbefaler, at du køber en adapter til tilslutning af USB-apparater, apparater med mini-usb-udgang eller en ipod hos en autoriseret ŠKODA partner. Forudsætninger for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede system skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et system med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning af musikfiler på et system med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede system bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget rundt i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX -indgangen må kun anvendes til audiokilder! Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et system via MDI. Hvis der via AUX-indgangen er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Højttalerne i bilen er afstemt efter, at radioen har en udgangseffekt på 4x20 W. Hvis bilen er udstyret med et soundsystem, er højttalerne afstemt efter forstærkerens udgangseffekt på 4x40 W + 6x20 W. 8 Cd-afspiller

11 ŠKODA AUTO arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder dig derfor have forståelse for, at der til enhver tid kan forekomme ændringer, hvad angår bilernes form, udstyr og teknik. Oplysningerne vedr. bilens udstyr, udseende, præstationer, mål, vægt, brændstofforbrug, normer og funktioner er baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Noget udstyr introduceres eventuelt først på et senere tidspunkt (du kan få mere information hos din lokale autoriserede ŠKODA partner) eller kan kun fås i bestemte lande. Der kan ikke rejses krav ud fra oplysninger, billeder og beskrivelser i denne betjeningsvejledning. Eftertryk, kopiering, oversættelse eller anden anvendelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra ŠKODA AUTO. Alle rettigheder som følge af loven om ophavsret forbeholdes ŠKODA AUTO. Ret til ændringer af denne betjeningsvejledning forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2012

12 Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio dánsky S Z HG

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG B1Z-6000F Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

VOLVO C30 QUICK GUIDE

VOLVO C30 QUICK GUIDE VOLVO C30 QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning Radiofunktioner CD-/ MP3-funktioner Kassettenfunktioner 10 FM.ST.: LED-display stereostation 11 FM/AM/FMST.: Valg af frekvensbånd: FM: ultrakortbølge; AM: mellembølge; FM.ST: stereo 12 TUNING: Drejehjul

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO C70. Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO C70. Det er spændende at lære sin nye bil at kende. VOLVO C70 QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Ved at gennemse denne Quick Guide vil du synes endnu bedre om din nye Volvo. Mere detaljerede oplysninger

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere