SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer Instruktionsbog Tegn i brugsanvisningens tekst Oversigt over anlægget Vigtige informationer Tyverisikring Betjening - generelt Basisindstilling Tænding og slukning af radioen Lydindstillinger RADIO-funktion MEDIA-funktion SETUP Telefonfunktion

4 2 Generelle informationer Generelle informationer Instruktionsbog I denne instruktionsbog beskrives alle mulige udstyrsvarianter, uden at de markeres som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Derfor findes ikke alle udstyrskomponenter, der beskrives i denne instruktionsbog i din bil. Bilens udstyr beskrives i det salgsmateriale, som du fik, da du købte bilen. Du kan få yderligere informationer hos din ŠKODA-forhandler. Tegn i brugsanvisningens tekst Symbolforklaring Slut på et afsnit. Afsnittet fortsætter på næste side TP - Trafikradio-funktion (Traffic Program) tænder og slukker eller afbryder gengivelsen af den aktuelt afspillede trafikmelding SETUP - her kan der foretages indstillinger til de valgte områder - åbner menuen for lydkvalitets- og lydstyrkeindstillinger Touchscreen (berøringsskærm): Områder på skærmen, der har en farvet indramning, er aktuelt aktive og betjenes ved at berøre skærmen CD-skakt Eject-tasten / - trykkes kort for at køre en ilagt CD ind i udgangsposition for at fjerne den Memory card slids: Der understøttes SD-memory cards, SDHC-memory cards med en størrelse på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm og en kapacitet på op til 32 GB (FAT 32). Vigtige informationer Oversigt over anlægget Garanti Tænd/sluk: Dreje-/trykknap til tænd/sluk (tryk) af navigationssystemet og lydstyrkeregulator (drej) Indstillingsknap RADIO-funktion drej til manuel indstilling af station; tryk kort for at starte eller stoppe Scan. MEDIA-funktion - drej til skift af nummer; tryk kort for at starte eller stoppe Scan RADIO - skifter til radiofunktionen og skifter frekvensområdet i radiofunktionen MEDIA skifter til den senest afspillede mediekilde eller vælger en anden mediekilde PHONE Telefonfunktion undertrykker lyden af den aktuelle audiokilde TIM - TIM-funktion (Traffic Information Memory) optegnede trafikmeldinger kan gengives. Efter indtastning af op til to forskellige TIM-optagelsestider i SETUP-menuen, er en optegnelse af trafikmeldinger også mulig, når anlægget er slukket For anlægget gælder de samme garantibetingelser som for nye biler. Efter at garantien er udløbet udskiftes apparatet, der skal repareres, prisgunstigt med et apparat der er afprøvet og som ny og har reservedelsgaranti. Det er dog en forudsætning, at der ikke foreligger en skade på kabinettet og at usagkyndige ikke har forsøgt at reparere anlægget. Anvisning En skade i henhold til garantien må ikke være forårsaget af uhensigtsmæssig behandling af systemet eller af usagkyndige forsøg på reparation. Desuden må der ikke foreligge ydre skader. Betjening af anlægget Radioen bør kun betjenes, hvis trafiksituationen tillader det. Lydstyrkeindstillingerne bør vælges således at akustiske signaler udefra, f. eks. en sirene fra politi, ambulancekøretøj eller brandvæsen altid kan høres tydeligt.

5 Generelle informationer 3 PAS PÅ Vær først og fremmest opmærksom på din kørsel! Alle bilister har ansvar for trafiksikkerheden. Brug radioens funktioner på en måde så du altid og i alle trafiksituationer beholder kontrol over bilen! FORSIGTIG Isætning af en anden CD, mens en ilagt CD skubbes ud, kan ødelægge CD-drevet i anlægget. Vær opmærksom på at udkastning af CD tager nogle sekunder efter at Eject-tasten / er trykket. I denne tid er spærren foran CD-slidsen åben. Vent altid til CD'en er skubbet helt ud, inden du prøver på at sætte en ny CD i. Tryk derfor ikke for hårdt på anlæggets knapper og taster for at undgå beskadigelser. Et let tryk på tasten er tilstrækkeligt for betjening af apparatet. Vær opmærksom på at alle betjeningsknapper har brudsteder for at mindske risikoen for kvæstelser. Betjen ikke den berøringsfølsomme skærm med spidse eller skarpkantede genstande. Et let tryk med fingeren er nok for at betjene den. Et skærmbillede, der ikke kommer frem efter du har trykket på skærmen, kan ikke hentes i øjeblikket. Rengøring af skærmen FORSIGTIG Anvend ingen opløsningsmidler som benzin eller terpentin, da disse angriber skærmens overflade. Behandl skærmen forsigtigt, da der kan opstå ridser eller buler ved tryk med fingeren eller berøring med spidse genstande. Anvisning Skærmen kan renses for fingeraftryk med en blød klud og evt. med ren alkohol. Tyverisikring Anti-tyverikode Radioen er udrustet med en komfortkode. Ved den første ibrugtagning lagres koden ikke kun i radioen, men også i bilen. Tænd først tændingen og derefter radioen efter fra- og gentilkobling af batteriet. Hvis du vil montere en radio fra en anden bil, skal du angive sikkerhedskoden. I dette tilfælde kontaktes en ŠKODAservicepartner eller en ŠKODA importør. Da enheden kun fungerer efter indtastning af sikkerhedskoden, er benyttelsen efter tyveri udelukket - et bidrag til øget tyverisikring. Anvisning Koden er lagret i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Indtastning af kode Fremkommer der, efter at anlægget er tændt, et tastaturfelt med opfordring om at indtaste en kode, skal anlægget åbnes ved at indtaste den korrekt, firecifrede kode. Klik direkte på et ciffer i cifferblokken 0 til 9 på skærmen. Cifferet overføres til indtastningslinjen. Efter indtastning af det firecifrede tal, bliver cifferblokken grå (inaktiv) og der kan ikke overføres yderligere cifre i indtastningslinjen. Klik på på skærmen for at slette indtastningslinjen fra højre til venstre og på denne måde evt. at korrigere indtastningen. Vises det korrekte kodenummer i indtastningslinjen, klik på OK. Kodenummer Kodenummeret kan kun forespørges online via ŠKODA -systemet for at kunne garantere en endnu bedre beskyttelse mod tyveri. Kontakt din autoriserede ŠKODA-partner ved behov. Forkert kodenummer Hvis der indtastes og bekræftes en forkert kode, kan processen gentages én gang. Antallet på forsøg vises i anden linje på skærmen. Skulle koden være angivet forkert anden gang, spærres enheden i ca. en time. Først efter en time, hvor enheden er tændt og tændingen er tilkoblet, er det muligt at gentage indtastning af sikkerhedskoden. Foretages der igen to ugyldige forsøg, spærres navigationssystemet igen for en time. Cyklussen - to forsøg, en times spærring - gælder fortsat.

6 4 Generelle informationer Anvisning Koden er normal gemt i kombiinstrumentet. Herved afkodes det automatisk (komfortkodning). En manuel kode-indtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Betjening - generelt Anlæggets display er en såkaldt touchscreen (berøringsfølsom billedskærm). Områder på skærmen med farvet ramme er aktuelt aktiv og betjenes ved at berøre skærmen. Aktive områder, der henter en funktion eller en menu, kaldes funktionstaster. Forskydning af objekter og skydere Læg fingeren på skærmen på feltet med et bevægeligt objekt, f. eks. skyderen på en scrollbjælke. Bevæg fingeren hen over skærmen uden at slippe. Objektet følger din bevægelse, men kan kun bevæges inden for det definerede område. På den ønskede position løftes fingeren fra skærmen. For at vise det viste menuudsnit bevæges den højre skyder helt ned på scrollbjælken. Alternativt kan skyderen bevæges helt op eller ned på skærmen ved at klikke på funktionstasterne og. En skyder på en indstillingsbjælke kan også bevæges ved at trykke på - eller +. Popup-vindue En funktionstast med en pil efter en anden funktionstast viser den aktuelt valgte indstilling, f. eks. ved Acoustic feedback (bekræftelsestone) Off (fra). Klik på funktionstasten Off. På displayet vises et såkaldt popup-vindue, hvor alle indstillingsmuligheder vises. Klik på den ønskede indstillingsmulighed. Pop-up-vinduet lukkes og den valgte indstilling vises. For at lukke popup-vinduet uden at ændre indstillingen, skal du i popup-vinduet klikke på funktionstasten. Afkrydsningsfelt Foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres, findes et såkaldt afkrydsningsfelt. Et hak i afkrydsningsfeltet viser at funktionen er aktiveret, et tomt afkrydsningsfelt at den er deaktiveret. Klik kort én gang på den pågældende funktionstast for at aktivere eller deaktivere. Returnering til det forrige menupunkt Returnering til den tidligere menu med. Scrollbjælke En lodret bjælke på højre skærmkant med en skyder mellem piletasterne og kaldes scrollbjælke. Den viser at der fremkommer flere menupunkter, hvis skyderen bevæges helt ned. Indstilling af værdi I en indstillingsmenu ændres en indstilling eller en værdi trinløst. Flyt skyderen eller tryk + eller -, for at ændre indstillingen.

7 Basisindstilling 5 Basisindstilling Tænding og slukning af radioen Systemet tændes eller slukkes ved at trykke langt på dreje-/trykknappen 1. Efter tilkobling af anlægget afspilles den sidste audiokilde, der var aktiv inden frakoblingen. Trækkes tændingsnøglen ud af låsen mens systemet er slået til, slukkes systemet automatisk. Derefter kan anlægget tændes igen. Ved frakoblet tænding slukker enheden (beskyttelse mod batteriafladning) automatisk efter ca. en time. Dette kan gentages så ofte som ønsket. Lydindstillinger Ved at trykke på tasten kan der vælges følgende parametre: Treble-mid-bas (diskant-midt-bas)- Indstilling af diskant, midtertoner og bas; Balance-fader - Lydstyrkeforhold (til venstre og højre = balance), (foran og bag = fader). Volume (lydstyrke) - Maximum switch-on volume (maksimal tilkoblingslydstyrke), Traffic announcements (trafikmeldinger) og Parkpilot: Audio Level - Tilkoblingslydstyrke, lydstyrke ved trafikmeldinger og lydstyrke ved parkering; Hastighedsafhængig lydstyrkeregulering - bilradioen øger sin lydstyrke ved stigende hastighed (højere tal betyder en mere stejl stigning af lydstyrken). Acoustic feedback (bekræftelsestone) - Tænd og sluk af akustisk signal ved lagring af radiostationer; EQ-settings (EQ-indstillinger) - indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk,...); Surround - rumklang-indstilling. Lydstyrkereducering ved aktivering af parkeringshjælp (PDC) Hvis bilen er udrustet med parkeringshjælp, dæmpes lydstyrken automatisk til en foruddefineret værdi, når parkeringshjælpen er aktiv. RADIO-funktion Valg af radiostationer Hentning af hovedmenu RADIO og valg af frekvensområde Tryk på RADIO, for at hente hovedmenuen RADIO. Den aktuelt hørte radiostation vises øverst på skærmen. Hvis du vil ændre frekvensområdet skal du trykke på RADIO eller funktionstasten Band og i det popup-vindue, der så åbner, trykke på FM eller AM. Det aktuelle frekvensområde vises øverst til venstre på skærmen. Skift af radiostation Ved at trykke på piletasterne på displayet i hovedmenuen RADIO skiftes til forudgående eller næste station. Valg af radiostation fra stationslisten Klik på funktionstasten Station list (stationsliste) for at få vist alle radiostationer, der kan modtages, på en stationsliste. Listen går direkte til visning af den aktuelt hørte radiostation. Vælg den ønskede station ved at klikke på den. Efter ca. 20 sekunder uden aktivering lukkes stationslisten automatisk. Funktionstaster i hovedmenuen Radio 1... til stationstaster for at gemme eller hente en gemt radiostation. Band - tast til valg af det ønskede frekvensområde. Senderliste (stationsliste) - åbner listen over de radiostationer, der aktuelt kan modtages. Memory (hukommelse) - åbner listen over gemte radiostationer. Extras (ekstra) - tast til hentning af Scan eller visning af radioteksten Radiotext. Man. åbner frekvensbåndet for det indstillede frekvensområde.

8 6 Basisindstilling Søgning og lagring af radiostationer Manuel søgning Drej i hovedmenuen RADIO på indstillingsknappen 2 eller klik på funktionstasten Man.. På skærmens nederste del vises skalaen for det valgte frekvensområde, det såkaldte frekvensbånd. Tryk kort på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og vise funktionstasterne igen. Lagring på en vist stationstast Hold en af de seks i hovedmenu RADIOviste stationstaster 1... til 6... ned til der lyder en signaltone. Den aktuelt hørte radiostation er dermed gemt på denne stationstast. Sletning af radiostationer fra listen Gemte Klik i hovedmenuen RADIO på funktionstasten Memory (hukommelse) for at åbne listen Gemte. Klik på funktionstasten Delete (Sletning) bag den station, der skal slettes. Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål ved at klikke på funktionstasten Delete (Sletning) for at slette stationen endegyldigt fra listen. Er den aktuelle radiostation allerede gemt på listen Gemte, vises pladsnummeret bag navnet for frekvensområdet (FM eller AM). Hvilke seks stationstaster der skal vises i hovedmenu RADIO, fastlægges i menuen Indstillinger radio. SCAN-funktion Stationerne indenfor et frekvensområde kan gengives efter hinanden for et kort eksempel (ti sekunder). Tryk indstillingsknappen 2, radioen søger automatisk alle tilgængelige stationer i det aktuelle frekvensområde. Alternativt klik på funktionstast Extras og klik i det popup-vindue, der så fremkommer, på Scan. Når scanfunktionen kører, skifter funktionstasten Extras til Scan. Klik igen på indstillingsknappen 2 eller funktionstasten Scan for at afslutte scan-funktionen ved den aktuelt hørte station. RDS - funktioner Radiotekst, tænding og slukning I hovedmenuen RADIO trykkes på tast Extra og derefter på funktionstast Radiotext. I stedet for de seks stationstaster vises nu, på displayets nederste halvdel, vinduet til visning af radiotekst. For at kunne vise stationstasterne igen, skal vinduet til visning af radiotekst skjules igen. Klik kort på vinduet for radiotekst. Alternativt klik på funktionstasten Extras (ekstra) og klik på den fremhævede funktionstast Radiotext (radiotekst), i det popup-vindue, der åbner. RDS ( Radio Data System ) tjener til overførsel af programnavne og supplerende serviceinformationer og gør det på denne måde muligt at følge stationen automatisk. Ved RDS-kanaler vises kanalens navn i stedet for frekvensen ved tilstrækkelig modtagelseskvalitet. Udsender radiostationen desuden informationer via RDS-funktionen, når der gemmes en station, kan det ske at radiostationens navn derefter ikke vises korrekt på listen Gemte. Funktion trafikradio Tryk tasten TP for at tænde eller slukke for trafikradio-funktionen. Visningen TP i forbindelse med et kanalnavn (f. eks. i kanallisten eller listen Gemte) viser en trafikradiokanal. Uafhængigt af, hvilken radiostation der høres, sørger en ekstra modtagelsesenhed i anlægget for at der altid modtages en trafikradiostation, så længe trafikradio-funktionerne er aktiveret. Trafikradiofunktionens aktive tilstand vises ved, at TP står øverst til højre på displayet. Kan der på et eller andet tidspunkt ikke modtages en trafikradiokanal, fordi den generelle radiomodtagelse er forstyrret, vises i stedet for TP, No TP. Vær opmærksom på at parkeringshuse, tunneller, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet til fuldstændig modtagelsessvigt. Indgående trafikmelding Imens der indspilles en trafikmelding, åbnes popup-vinduet.

9 Basisindstilling 7 Hvis indspilningen af trafikmeldingen skal afbrydes, klik på popup-vinduet Traffic announcement (Trafikmelding) på funktionstasten Cancel (Afbryd). Trafikradiofunktionen forbliver alligevel på standby og en efterfølgende trafikmelding indspilles igen i den aktuelt kørende audiofunktion. Klik på funktionsknappen Deactiv. TP (Deactivate TP), deaktiveres trafikradiofunktionen permanent. Trafikradiohukommelse Aurtomatisk optegnelse af trafikmeldinger Er trafikradiofunktionen aktiveret og en trafikradiostation klar til at sende, optegnes indgående trafikmeldinger, så længe tændingen er slået til.. På denne måde kan du altid infomere dig om den aktuelle trafiksituation, selv om du har slukket radioen i længere tid under kørselen. Parkeres bilen (tændingen fra), imens en trafikradiostation er klar til at sende og trafikradio-funktionen er slået til, optegnes de indgående trafikmeldinger fra denne station i to timer. Slås tændingen fra vises den aktuelle trafikradiostation, hvor der i de næste to timer optegnes trafikmeldingen, for 5 sekunder. I disse fem sekunder kan der ved hjælp af piletasterne vælges en anden trafikradiostation for optegnelsen. Bliver modtagelsen af den indstillede rafikradiostation for dårlig, søges der automatisk efter en anden trafikradiostation. Der kan maks. gemmes ni trafikmeldinger med en samlet længde på fire minutter. Er sproghukommelsen fuld, oversskrives altid den ældste meddelelse. TIM-optagelsestider Du har desuden muligheden at indstille to TIM-optagelsestider, hvor anlægget optegner trafikmeldinger, også ved slukket motor. Radioen begynder sp, i henhold til den indstillede TIM-optagelsestid, med optegnelsen af alle trafikmeldinger, der indgår på den indstillede trafikradiostation. Hvis du f. eks. kører på arbejde hver dag på samme tidspunkt, indtast bare ca. starttiden. Radioen begynder med optegnelsen 90 minutter inden den indstillede starttid og afslutter optegnelsen 30 minutter efter den. Så kan du inden du starter kørslen, aflytte de seneste trafikmeldinger og tilpasse kørselsstrækningen til den aktuelle trafiksituation. Anvisning Ved en melding på mere end 4 minutters længde overskrived dens begyndelse. Bruges bilen ikke i mere end tre dage, optgnes ikke flere trafikmeldinger for at skåne batteriet. Afspilning af trafikmeldinger Tryk på tasten TIM, for at aflytte gemte trafikmeldinger. Gengivelsen starter med den senest optegnede trafikmelding og kører igennem til den ældste optegnede melding. Klik på tasten, for at skifte tilstarten på den aktuelt aflyttede trafikmelding. For at springe en trafikmelding over, klik på tast. Du afbryder gengivelsen ved at klikke på tasten. Tasten skifter til. Klik på tasten fortsætter gengivelsen på det senest aktiverede sted. MEDIA-funktion Hovedmenu MEDIA Hentning af hovedmenuen MEDIA og skift af mediekilde Ved at trykke på tasten MEDIA fortsættes gengivelsen af den senest afspillede audiokilde. Kan der vælges audiokilder på anlægget, skrift med områdevalgknappen MEDIA mellem de sidste audiokilder. Hvis der vælges en mediekilde, der er afspillet før, igen, fortsættes gengivelsen på det sted der blev afspillet sidst. Kan en audiokilde ikke vælges for tiden, fordi der f. eks. ikke er ilagt et datamedie (f. eks. intet memory card), vises funktionstasten med grå baggrund. Funktionstaster til styring af de aktuelle audiokilder - kort tryk skifter til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, gentaget tryk skifter til starten af det forudgående nummer eller kapitel. - kort tryk kort skifter til starten af næste nummer eller kapitel.

10 8 Basisindstilling - Pause: gengivelse stoppes det aktuelle sted og symbolet skifter til - klik på starter gengivelsen dette sted. Audiokilder, der kan vælges i menuen MEDIA CD - skifter til den senest afspillede CD i den interne CD-veksler. SD-kort - skifter til det ilagte memory card. AUX - skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en ekstern tilsluttet audiokilde er kun i begrænset omfang mulig og afhænger af tilslutningstypen. BT-audio - skifter til telefon - trådløs MP3-overførsel fra telefonforberedelsen. Yderligere funktionstaster i hovedmenuen MEDIA Scan - starter Scan. Vises der allerede i funktionstasten Scan er scan startet - for at afslutte klik på knappen. Mix - starter den tilfældige gengivelse Mix. Vises der allerede i funktionstasten Mix er tilfældig gengivelse startet - for at afslutte klik på funktionstasten. Repeat - åbner popup-vinduet for at tænde gentagelsesfunktionen. Desuden fastlægges, om kun det aktuelle Track (nummer) eller den aktuelle CD eller for MP3- funktionen den aktuelle Folder (mappe) skal gentages. Selection (udvalg) - åbner listen med numre for den aktuelle audiokilde for at vælge et andet nummer eller en anden audiokilde. Ilægning og udtagning af CD Ilægning af CD Tryk på /. Vælg position til ilægning af CDen i den interne CD-veksler.. Vent til der fremkommer Ilæg CD. Skub en CD med den beskriftede side opad, så langt ind i CD-slidsen, til den trækkes automatisk ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af CD Tryk på tast / og CD'en køres ud i udgangsposition. Fjernes en CD i udtagningsposition ikke, trækkes den af sikkerhedsårsager ind igen efter ca. ti sekunder. WMA-filer (Windows Media Audio) Audiofiler, der er komprimeret med Windows Media Audio, kan desuden være ophavsretsligt beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet. Disse WMA-filer understøttes ikke. Ilægning og udtagning af memory card Isætning af memory card Skub memory card ind i memory card-slidsen, med det afskårede hjørne foran til højre, indtil det falder i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af memory card Tryk mod fjedermodstanden på det ilagte memory card, så springer memory card igen tilbage til udgangsposition. Kun MP3-filer og ubeskyttede WMA-filer kan udlæses fra SD-kortet. Andre data ignoreres. Memory card tomt eller data kan ikke læses Skubbes et memory card ind, hvor der ikke er gemt audiofiler, skiftes der efter hentning ikke til memory card-funktionen. I Menuen MEDIA forbliver funktionstasten SD-card (SD-kort) i øverste linje på displayet inaktiv og funktionen kan ikke vælges. Valg af CD fra CD-skifter Tryk på tasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Befinder anlægget sig ikke i CD-funktion, klik på funktionstasten CD øverst på skærmen. Klik på funktionstast Selection (udvalg) for at vise nummerlisten for den aktuelt afspillede Audio-CD. Klik på funktionstasten, til CD-udvalgsmenuen vises.

11 Basisindstilling 9 Tryk på CD 1: til CD 6:, for at starte gengivelsen af den pågældende CD. Vælges den aktuelt afspillede CD i CD-valgmenuen ved at klikke på den, åbnes nummerlisten. Et CD-fag, hvor der ikke er ilagt en CD, er mærket Empty og funktionstasten vises inaktivt. Hvilken CD der afspilles, vises i hovedmenuen MEDIA øverst til venstre på skærmen.. Mix - tilfældig gengivelse; numrene på CD'en spilles i tilfældig rækkefølge. Scan søgning på en CD. De første 10 sekunder af hvert nummer spilles. Anvisning CDer, der ikke kan læses af CD-veksleren, kan heller ikke vælges i CD-valgmenuen på radioen (indikator: Empty ). Valg af nummer Tryk på områdevalgtasten MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Audio-CD: Valg af nummer Klik på funktionstast Selection (Valg), for at vise nummerlisten for den aktuelt afspillede Audio-DVD. Det aktuelt spillede nummer er fremhævet. Vælg på nummerlisten et af numrene ved at klikke på Track.... MP3-filer: Valg af nummer Klik på funktionstasten Selection (valg) for at hente nummerlisten med det aktuelt afspillede nummer og for eventuelt at få vist de i denne mappe indeholdte undermapper. Det aktuelt spillede nummer er fremhævet. Vælg et andet nummer ved at klikke på det. Findes det søgte nummer i en anden mappe, skal der mappestrukturen først gennemsøges. Klik på visning af filmappen for at åben den (på billedet : F1.1.1 ). Klik på funktionstasten for at åbne den overordnede mappe. Gentagelse af numre Klik på funktionstasten Repeat Klik i det popup-vinduet, der åbnes, på Track (nummer) for at gentager det aktuel afspillede nummer igen efter slut. Klikkes der i det popup-vindue, der åbnes på CD (audio-cd-funktion) eller Folder (MP3-funktion), gentages numrene på den aktuelle CD eller den aktuelle mappe automatisk. Anvisning I Menuen MEDIA kan numrene også skiftes ved at dreje på indstillingsknappen 2. Afspilles et datamedie i et interne CD-drev, vises CD int. øverst til venstre på displayet. Ved gengivelsen af MP3-filer kan navnet på kunstneren, albummet eller nummeret vises, hvis denne information står til rådighed som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises mappe- og filnavnet. Nogle audio-cder understøtter CD-text. Ved disse CDe vises nummerets navn i stedet for Track. Generelle informationer til MP3-funktionen Krav til MP3-filer og -datamedier CD-ROM, CD-R, CD-RW med en kapacitet på 650 MB og 700 MB. CDerne skal overholde standarden ISO 9660-Level 2 samt Joliet-filsystemet (single session og multisession). Filnavne må ikke være længere end 64 tegn. Mappestrukturen er begrænset til en dybde på 8 niveauer. Navnet på kunstneren, albummet og nummeret på den gengivne MP3-file kan vises, hvis denne information findes som ID3-tag. Findes intet ID3-tag, vises mappe- og filnavnet. Afspilningslister understøttes ikke. WMA-filer (Windows Media Audio), kan også afspilles, hvis de ikke derudover er beskyttet ved hjælp af DRM (Digital Rights Management)-systemet. Disse WMA-filer understøttes ikke. Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed) Anlægget understøtter MP3-filer med bitrater på 32 til 320 kbit/s samt MP3- rates med variabel bitrate. Ved filerne med variabel bitrate kan visningen af spilletiden være unøjagtig.

12 10 Basisindstilling Tips til håndtering af CD'er Gengivelseshop På dårlige veje og ved stærke vibrationer kan der opstå gengivelseshop. Kondensatdannelse Ved kulde og efter regnbyger kan der dannes fugt i CD-drevet (kondensering). Dette kan medføre gengivelseshop eller forhindre gengivelsen. I så fald skal der ventes indtil fugten er fordampet. Informationer til pleje af CD'er Er en CD tilsmudset, rens den aldrig i cirkelretning, men med en blød klud indefra og udefter. Ved stærk forurening anbefaler vi at rengøre CD'en med et gængs CDrensemiddel. Også i dette tilfælde skal CD'en ikke renses i cirkelretning, men indefra og udefter og den skal tørres bagefter. PAS PÅ CD-afspilleren er et laserprodukt af klasse 1. Hvis CD-afspilleren åbnes er der fare for kvæstelser pga. den usynlige laserstråle. CD-afspilleren indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse. Kontakt derfor altid et fagmand, hvis der foreligger en mekanisk defekt eller CD-afspilleren skal repareres. FORSIGTIG Brug aldrig væsker som benzin, farvefortynder eller pladerengørings, da CD'ens overflade beskadiges! Udsæt aldrig CD'en for direkte sollys! Skriv eller klæb intet på CD'en! Anvisning Enhver forurening af en CD kan gøre det vanskeligt at læse informationer. læsefejlens omfang er afhængig af tilsmudsning eller den mekaniske skade. Stærke ridser forårsager læsefejl, der kan medføre at CD'en hopper eller bliver hængende. Alle CD'er skal behandles omhyggeligt og skal altid opbevares i deres beskyttelseshylster. Eksterne kilder Indgang AUX-IN Indgangen for eksterne audiokilder AUX-IN sidder under forsædernes armlæn. AUX-IN-indgangen aktiveres ved at trykke tasten MEDIA og derefter at klikke på funktionstasten AUX. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet AUX-IN-indgangen, kan ikke betjenes via radioen. Indgang MDI - multimediebøsning (MEDIA-IN) Indgangen for eksterne audiokilder MDI sidder under forsædernes armlæn i hylden på passagersiden eller i en hylde på midterkonsollen (alt efter model). MDI-indgangen aktiveres ved at trykke på tasten MEDIA, og derefter klikke på funktionstasten MDI. Audiofiler fra eksterne datamedier i MP3-, WMA-, OGG-Vorbis- og AAC-format, der er tilsluttet MDIæ-indgangen, kan afspilles via radioen. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet MDI-indgangen, kan ikke betjenes via radioen. Det er muligt at gengive eksterne audiokilder i bilen via radioens højttaler. Du kan altid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe du ikke slukker den eksterne audiokilde, forbliver den aktiv i baggrunden. Betjeningen af den eksterne audiokilde fremgår af instruktionsbogen fra den pågældende producent. Hvis der er indbygget en ekstra MEDIA-IN-bøsning, vises der i Audio-menuen i stedet for funktionstasten AUX tasten MDI. Vær opmærksom på at en audiokilde, der er tilsluttet AUX-IN-bøsningen, kun kan gengives, hvis der for tiden ikke er tilsluttet et medieapparat ved MDI-indgangen. Der anvendes et standard-cinch-stik 3,5 mm for AUX-IN-bøsningen. Har den eksterne audiokilde ikke et sådant stik, skal der anvendes en adapter. Tilpasning af gengivelseslydstyrken af den eksterne audiokilde Gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde kan ændres via lydstyrkeknappen på radioen. Alt efter den tilsluttede audiokilde kan udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde forandres.

13 Basisindstilling 11 Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse gengivelseslydstyrken på den eksterne audiokilde til andre audiokilder eller forbedre gengivelseskvaliteten. Adapter For at tilslutte audiokilder via indgang MDI kræves en speciel adapter. Vi anbefaler at købe en særlig adapter til tilslutning af USB-enheder, enheder med mini-usb-udgang eller ipod hos en autoriseret ŠKODA Servicepartner. Forudsætninger for en korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-enheder med specifikation 2.0. Dataallokeringstabellens FAT (File Allocation TAble) version på de tilsluttede enheder skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved gengivelsen fra en enhed med harddisk (HDD), hvor der ligger meget store datamængder, kan der gå lang tid til indlæsning af oversigten over musikfilerne. Ved gengivelse fra en enhed, med en indviklet mappestruktur kan der gå lang tid når oversigten over musikfilerne indlæses. Mappestrukturen på den tilsluttede enhed bør derfor ikke overskride 8 niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end filer. Til tilslutning af enheden må der ikke anvendes USB-forlængerledninger eller USB-fordelere (HUB). Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidigt er tilsluttet en enhed via MDI. Er der tilsluttet en ekstern audiokilde via AUX-IN og den er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske at audiosignalet forstyrres. Dette afhænger af adapterens kvalitet. Højtalerne i bilen er justeret i forhold til en radio-udgangseffekt på 4x20 W. Ved soundsystem er højttalerne justeret til en forstærker-udgangseffekt på 4x40 W + 6x20 W. SETUP Hovedmenuen Indstillinger (Setup) Tryk på områdevalgtasten SETUP for at skifte til hovedmenuen Setup (indstillinger). Vælg ved at klikke området hvor der skal foretages eller ændres indstillinger. Klik på funktionstasten for at skifte tilbage til den senest valgte menu. PAS PÅ Den eksterne audiokilde må aldrig placeres på instrumentbordet. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbags. Udløses airbags, kan apparatet slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Under kørslen må den eksterne audiokilde ikke holdes i hånden eller på knæene. Ved en pludselig manøvre kan den slynges rundt i kabinen og kvæste passagererne. Placer altid tilslutningskablet på den eksterne audiokilde således, at det ikke hindrer dig under kørslen. FORSIGTIG AUX-IN-bøsningen må kun anvendes til audiokilder!! Oversigt over indstillingsmenuerne Radio - Foretag indstillinger til piletasternes funktion i radiofunktionen, til de viste memoryknapper, memorylisten og til trafikmeldinger. Media (medier) - Definer indstillinger for afspilning og visning af MP3-filer samt aktiver eller deaktiver eksterne audiokilder. System - Rediger systemindstillinger som sprog og tid og tilbagekald eller slet foretagne og gemte indstillinger i enkelte områder. Traffic info. (trafikinfo) - Vælg foretrukket TMC-station og fastlæg området til TMCmeldinger. Display (skærm) Indstil skærmens lysstyrke, vælg/fravælg dag/natdesign for kortvisningen og bekræftelsestone ved tryk på tasterne. Telephone (telefon) - Opdatering af anlæggets telefonbog, sletning af alle opkaldslister og bearbejdning af kortvalgtasterne.

14 12 Basisindstilling Indstillinger radio Hent menuen Indstillinger radioved at trykke på områdevalgtasten SETUP og funktionstasten Radio. Activate AF Funktionen alternativ frekvens (AF) sørger for, at den frekvens der er bedst for stationen indstilles automatisk. Radiogengivelsen kan under søgning, efter den bedst modtagne frekvens, undertrykke lyden for meget kort tid. Hvis der ikke findes en alternativ frekvens for den valgte station og kan denne så ikke gengives i tilfredsstillende kvalitet, bedes du vælge en anden station. RDS-regional Nogle programmer opdeles på visse tidspunkter af døgnet til regionalprogrammer. Derfor kan der i de enkelte regioner sendes regionalprogrammer fra en station med forskellig indhold. Apparatet forsøger først at indstille alternative frekvenser til den valgte station. Bliver frekvensen dog så dårlig, at der kunne opstå programsvigt, accepterer enheden lignende frekvenser. Seek mode Indstilling af den kilde, hvorfra stationerne skal vælges i radiomodus. Senderliste (stationsliste) - åbner listen over de radiostationer, der aktuelt kan modtages. Senderliste (stationsliste) - åbner listen over de radiostationer, der aktuelt kan modtages. Hukommelsesliste Valg af stationstaster til visning. Sletning af memorylisten Slet memorylisten. Foretrukket TMC-station Kan den foretrukne TMC-station ikke længere modtages, søger systemet automatisk den TMC-station, der aktuelt lover den bedste modtagelse i det aktuelle område. I Indstillinger radio vises, fra hvilken TMC-station der aktuelt modtages trafikmeldinger. Indstillinger trafikradio Hent menuen TIM settings (indstillinger TIM) ved at trykke på områdevalgtasten SETUP og funktionstasten Traffic info. (trafikinfo). Klik til venstre på visning af en TIM-optagelsestid, for at åbne menuen Setup of recording times (indstilling optagelsestid). Klik i menuen Setup of recording times (indstilling optagelsestid) kort på piletasterne eller på displayet under visning af timer eller minutter for at ændre den pågældende tidsenhed trinvist op- eller nedad. Hold den pågældende piletast nede for at ændre tidsenheden fortløbende. Slip de pågældende taster, når den ønskede værdi er nået. Klik på funktionstasten, for at overtage den viste TIM-optagelsestid og for at forlade menuen Setup of recording times (indstilling optagelsestid). Du kan på denne måde indstille de to ønskede TIM-optagelsestider. Aktiver eller deaktiver den ønskede TIM-optagelsestid ved at klikke på funktionstast Active (Aktiv). Ved aktiveret afkrydsningsfelt er TIM-optagelsestiden, der står ved siden af, aktiveret.. Anlægget begynder med optegnelsen 90 minutter inden den indstillede starttid og afslutter optegnelsen 30 minutter efter den. Indstilling medier Hent menuen Setup Media (Indstillinger medier) ved at trykke på områdevalgtasten SETUP og funktionstasten Media (medier). Funktionstaster i menuen - Indstillinger medier Activate AUX-input (Aktivering af AUX-indgang) - til gengivelsen af en ekstern audiokilde. BT-Audio Autoplay - muliggør en trådløs overførsel af MP3-filerne i telefonforberedelsen. Deactivate artist/track name (Deaktivering af artistens/nummerets navn) - i henhold til de foretagne indstillinger vises ved audio-cder med CD-tekst og i MP3-funktion navnet på nummeret og artisten eller kun fil- og mappenavnet. Scan/Mix/Repeat incl. subfolders (Scan/mix/repeat inklusive undermapper) - spiller efter rækkefølge på det afspillede medie alle MP3-filer, der er gemt i mapper og undermapper.

15 Basisindstilling 13 AUX-input level (AUX-indgangsniveau) indgangsfølsomhed på AUX-IN-bøsning for tilpasning af gengivelseslydstyrken på en tilsluttet ekstern audiokilde kan tilpasses til de andre audiokilder i tre trin. Klik på funktionstasten AUX input level (AUXindgangsniveau) og vælg det ønskede indgangsniveau i det pop-up-vindue der åbnes. Er der desuden indbygget en multimediabøsning MEDIA-IN, gælder denne indstilling også for en audiokilde, der er tilsluttet multimediabøsningen. Systemindstillinger Hent menuen Indstillinger systemved at trykke på områdevalgtasten SETUP og funktionstasten System. Manuel ændring af systemsprog Klik på funktionstasten Language (sprog / language) og vælg det ønskede sprog i det popup-vindue der åbnes. Systemsproget er normalt indstillet som standard via det i kombiinstrumentet indstillede sprog Automatisk. Hvis ønsket, kan der dog indstilles et andet sprog for radioen. Nulstilling af anlægget til fabriksindstillinger Klik på funktionstasten Default settings (fabriksindstillinger). Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål for at nulstille anlægget til fabriksindstillinger. Alle gemte data slettes. Betjeningsknappernes baggrundslys Klik på funktionstasten Illumination (baggrundslys). Du kan tænde eller slukke for betjeningsknappernes baggrundslys 1 og 2 på apparatet 2 1 når tændingen er slået til. Visning af indstillingen for Climatronic-enheden Klik på funktionstasten Climate displays (klimapopup). Visning af Climatronic-værdier kan aktiveres eller deaktiveres. Indstillinger telefon: Hent menuen Indstillinger Telefon ved at trykke på områdevalgtasten SETUP og funktionstasten Telephone (Telefon). Opdatering af telefonbogen i anlægget Klik på funktionstasten Update telephone book (Opdater telefonbog) for at opdatere alle siden seneste tilkobling af mobiltelefonen eller SIM-kortet ændrede punkter i anlægget. Dette kan tage flere minutter. Bekræft efterfølgende sikkerhedsspørgsmål. Under opdatering af data, kan de gamle data i telefonbogen stadig aflæses fra anlægget. Vær i den forbindelse opmærksom på den for din bil gældende brugsanvisning. Sletning af opkaldslister Klik på funktionstasten Delete call lists (slet opkaldslister). Bekræftes den efterfølgende sikkerhedsforespørgsel med Delete (slet), slettes de gemte telefonnumre på alle med anlægget udførte opkald og ikke besvarede opkald. Redigering af gemte kortvalgtaster Klik på funktionstasten Telephone setup shortcuts (kortvalg) for at redigere de gemte kortvalgtaster. Vælg i efterfølgende menu den kortvalgtast, hvis gemte information der skal ændres, ved at klikke på den. Ændr som beskrevet. Telefonfunktion Hovedmenu PHONE Forbind din mobiltelefon i henhold til den for din bil gældende brugsanvisning med mobiltelefonforberedelsen High. Tryk på områdevalgtasten PHONE for at skifte til hovedmenuen Telephone (Telefon). Efter koblingsprocessen tager det nogle minutter til telefonbogdata fra den tilkoblede mobiltelefon står til rådighed i radioen. Funktionstaster i hovedmenuen PHONE - Modtagelse, opbygning eller hold af samtaler. I hovedmenuen PHONE vises opkaldslisten efter klik.

16 14 Basisindstilling - Afslut samtale eller afvis opkald. SOS - opbygger efter yderligere bekræftelse forbindelsen til et nødkaldsnummer. Denne funktion er også mulig uden tilkoblet mobiltelefon. Forudsætning er dog, at der kan opbygges en forbindelse via en mobiltelefonprovider. Voice mailbox (indtalte beskeder) og Memory 2 (hukommelse 2) til Memory 6 (hukommelse 6) - kortvalgknapper, disse kan programmeres med hver et telefonnummer. [:::] - åbner talblokken til indtastning af et telefonnummer. Calls (Opkald) - Åbner et popup-vindue til valg af en opkaldsliste. Der kan kun hentes opkaldslister over opkald, der er ubesvaret, valgt eller modtaget ved mobiltelefonforberedelsen. Extras (ekstra) og Conference details (konferencedetaljer) eller Switch off micro (sluk mikrofonen) - slukker mikrofonen under en samtale. Når mikrofonen er slukket, kan samtaler, der føres i bilen, ikke høres af telefonsamtalepartneren. - åbner telefonbogen i den tilkoblede mobiltelefon for at vælge et telefonnummer. Indtastning af telefonnummer Telefonbog Åbning af telefonbog Klik i hovedmenuen PHONE på funktionstasten nederst til venstre for at åbne telefonbogen. Vælg telefonnummeret fra telefonbogen I menuen Telefonbogen flyttes skyderen ned på scroll-bjælken for at få vist yderligere kontakter. Klik på funktionstasten Search (søg) for at vælge en kontakt via søgemasken. Klik i venstre kolonne på en kontakt fra telefonbogen. Forbindelse til det førstei telefonbogen til denne kontakt gemte telefonnummer Visning af informationer til en telefonbogkontakt Klik på funktionstasten til højre for den telefonbogkontakt, der skal vises. De under denne kontakt gemte telefonnumre vises. Klik på visning af et telefonnummer for at opbygge forbindelse til dette telefonnummer. Indtastning og valg af et nummer Klik i hovedmenuen PHONE på funktionstasten nederst til venstre [:::] for at åbne talblokken til indtastning af et telefonnummer. Klik på en numerisk tast for at overføre det pågældende tal til indtastningslinjen. Tegnene i indtastningslinjen slettes fra venstre til højre ved at klikke på funktionstasten. Klik på funktionstasten, når det ønskede telefonnummer vises i indtastningslinjen. Forbindelsen til det angivne telefonnummer opbygges. Ved indtastning af landenummeret kan du i stedet for de to første cifre (f.eks. 00 ) indtaste tegnet +. Hold dertil funktionstasten 0 med den lille trekant ned til der vises et popup-vindue med funktionstasterne 0 og +. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder. Specialtasterne stjerne * og havelåge # har samme funktion som på telefontastaturet. Disse tegn anvendes især til overførsel af tonesignaler under et opkald. Søgning af punkt i telefonbogen Klik i menuen Telefonbog på funktionstast Search (Søg), for at vælge en telefonbogkontakt via en søgemaske. Klik i søgemasken på et tegn, der kan vælges i tastaturblokken for at overtage det i indtastningslinjen. Klik på funktionstasten for at åbne indtastningsskærmen til indtastning af tal og specialtegn. Klik på A-Z for at vende tilbage til bogstav-indtastningsmasken. Tegnene i indtastningslinjen slettes fra markørpositionen fra venstre til højre ved at klikke på funktionstasten. Klik på tasten, for at opbygge forbindelsen til det første telefonnummer der er registreret i telefonbogen til det navn, der vises i indtastningslinjen. Store og små bogstaver er uden betydning for søgning efter et navn i telefonbogen.

17 Basisindstilling 15 Redigeringsfelt: Vis specialtegn Nogle bogstaver er markeret med en lille trekant. Denne trekant viser at der kan vælges specialtegn, der baserer på dette bogstav. Hold fingeren på den pågældende tast trykket, til der vises et pop-up-vindue med disse specialtegn. Overtag det ønskede specialtegn ved at klikke på indtastningslinjen - popup-vinduet lukkes. Indtastes intet, lukkes popup-vinduet automatisk efter nogle sekunder. Tilpasning af telefonnummer Åbn visning af af et telefonnummer fra telefonnummer eller en opkaldsliste, som beskrevet i pågældende kapitel. Klik på piletasterne eller for at forskyde markøren i indtastningslinjen. Klik i indtastningsmasken på et tegn, vises i tastaturblokken, for at overføre det bag markøren til indtastningslinjen. Klik på funktionstast for at oprette forbindelsen til det viste telefonnummer. Opkaldslister Der gemmes kun telefonnumre, der ved hjælp af mobiltelefonforberedelsen i bilen er ubesvaret, valgt eller modtaget. De i mobiltelefonen gemte opkaldslister overføres ikke til bilen. Klik i hovedmenuen PHONE på funktionstast Calls (Opkald). Vælg i det popup-vindue, der vises, den opkaldsliste, hvor du vil vælge telefonnummeret, ved at klikke på den. Den pågældende liste vises. Telefonnumre, hvor der findes en kontakt i telefonbogen, vises med det pågældende navn. Med funktionstasten kan du få vist informationer til de gemte telefonnumre. Missed calls (Ubesvarede opkald) - viser en liste over de ved mobiltelefonforberedelse ikke besvarede opkald. Dialled (valgte) - viser en liste over de telefonnumre, hvor der er forsøgt at opbygge en forbindelse med mobiltelefonforberedelsen. Incoming (besvarede opkald) - viser en liste over de ved mobiltelefonforberedelse besvarede opkald. Er telefonnummeret fra en opkaldsliste gemt i telefonbogen, vises i stedet for telefonbogen det navn, der er gemt i telefonbogen. Indgåede opkald, der er afvist med funktionstast, gemmes i opkaldslisten over modtagne opkald. Opkaldslister er altid tilordnet en brugerprofil og vises kun, hvis det pågældende SIM-kort igen kobles til mobiltelefonforberedelsen. Kortvalgtaster Efter første kobling med SIM-kortet i din mobiltelefon, ved første kald af hovedmenu PHONE, ingen kortvalgtaster defineret. Definition af fire kortvalgtaster Klik på en fri kortvalgtast for at åbne menuen Kortvalg til indtastning af navn og telefonnummer. Klik på funktionstast Name (Navn) for at åbne en indtastningsmaske for navnet. Klik på funktionstasten Number (nummer). Indtastningsskærmen til indtastning af telefonnummeret. Klik på funktionstast Call lists (Opkaldlister) eller Phone book (Telefonbog) for at overføre et telefonnummer fra den pågældende liste for denne kortvalgtast. Klik på funktionstasten for at slette indtastninger i alle indtastningslinjer på engang efter at have bekræftet med OK. Har du afsluttet indtastningerne i menuen Kortvalg, klik på funktionstasten OK. Det indtastede navn vises i hovedmenuen PHONE i kortvalgtasten. Kortvalgtasten er gemt med det indtastede telefonnummer. Hentning af forbindelser via kortvalgtast Klik kort på et udfyldt kortvalgtast for at oprette forbindelsen til det registrerede telefonnummer. Redigering af gemte kortvalgtaster Skal informationerne på et kortvalgtast ændres, holdes det pågældende kortvalgtast ned, til menuen Kortvalgtast åbnes. Informationerne på kortvalgtasten forbliver gemt i anlægget, men vises først igen, når det pågældende SIM-kort igen kobles til mobiltelefonforberedelsen.

18 16 Basisindstilling Kortvalgtast Voice mailbox (Indtalte beskeder) Også for kortvalgtasten Voice mailbox (Indtalte beskeder) er der ikke gemt et telefonnummer fra fabrikken, da den afhænger af mobiltelefonprovideren og landet. Navnet for denne kortvalgtast er dog fastlagt g kan ikke ændres. Navnet bør gemmes i din indbakke for en hurtig aflytning af indtalte beskeder. Redigeringsfelt: yderligere indtastningsmuligheder: - skifter fra store til små bogstaver og omvendt. - åbner redigeringsfeltet for indtastning af cifre og specialtegn. Tasten skifter til A-Z. Klik på A-Z for at skifte igen til bogstav-redigeringsfeltet. - afstandstast, til indtastning af blanktegn. eller - bevæger markøren til venstre eller højre i indtastningslinjen. - sletter tegn i indtastningslinjen, fra markørens position, fra højre mod venstre. Telefonsamtale Har du starte forbindelsesopbygningen til et telefonnummer eller der modtages et opkald, skifter hovedmenuen PHONE til visning Telefonsamtale. Indgående opkald Det indgående opkald vises på displayet ved Indgående opkald op det telefonnummer der kaldes fra. Er nummeret gemt i telefonbogen, vises navnet i stedet for telefonnummeret. Klik på funktionstasten for at modtage opkaldet. Klik på funktionstasten for at modtage opkaldet. Under en telefonsamtale Klik under telefonsamtalen på funktionstast for at slukke for lyden til samtalen (visning: Opkald holdes ). Det betyder at forbindelsen opretholdes, men overføres ikke. Klik igen på funktionstast for at fortsætte samtalen. Klik under en samtale på funktionstast for at afslutte forbindelsen til det aktuelle telefonnummer. Anlægget skifter til hovedmenu PHONE. Oprettelse af yderligere telefonsamtale Klik under telefonsamtalen på funktionstasten, for at sætte den aktuelle samtale til Hold som beskrevet ovenfor. Indtast et nyt telefonnummer eller vælg et gemt telefonnummer. Er den yderligere samtale oprettet, kan du skifte mellem begge deltagere ( mægle ), som beskrevet efterfølgende: Banke på og skift mellem to deltagere (mægling) Hvis du modtager et opkald, imens du allerede fører en telefonsamtale, vises deltagerens nummer eller navn på displayet undere den aktuelle samtale (funktion: Banke på ). Klik i linje Indgående opkald på funktionstast, for at afvise det andet opkald. Klik i linje Indgående opkald på funktionstast, for at modtage det andet opkald. Forbindelsen til den første deltager afbrydes, men afsluttes ikke (visning: Opkald holdes ). Klik på funktionstast på linje Opkald holdes for at fortsætte samtalen med denne deltager og den anden deltager holdes. Således kan du skifte mellem deltagerne. Klik på funktionstast for at oprette forbindelsen til det på denne linje viste telefonnummer. DTMF-tasttoner Der er en DTMF-tastetone allokeret til hver tast på en telefon. DTMF-tasttoner bruges for eksempel ved indtastning af en adgangskode via telefonen eller ved valg af en medarbejder i et Call-Center. Kræves under en samtale indtastning af en DTMF-tastetone, åbnes tastaturfeltet ved at klikke på funktionstasten nederste til venstre og følg vejledningen (f. eks.: For en personlig samtale med en af vores medarbejder, tryk 3 ). Du kan gemme en længere DTMF-tastetone på din mobiltelefon. Hvis der under samtalen så kræves indtastning af denne DTMF-tastetone, hent den pågældende kontakt fra telefonbogen, som beskrevet. Klik i indtastningslinjen på funktionstasten Indtast tal for at afspille den i indtastningslinjen viste tegnsekvens som DTMF-tonesekvens. Vær opmærksom på at tegnet + ikke må dukke op i en DTMF-tonesekvens, da dette tegn afbryder indspilning af en DTMF-tastetone.

19 Basisindstilling 17

20 18 Basisindstilling

21 Basisindstilling 19

22 ŠKODA AUTO arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor bedes du venligst forstå, at der derfor til enhver tid kan forekomme ændringer i leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende leveringsomfanget, udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner svarer til informationsstatus ved redaktionsslut. Noget udstyr findes først senere (informationer kan hentes hos lokale autoriserede ŠKODA-servicepartnere) eller tilbydes kun på bestemte markedsområder. Der kan ikke aflede krav fra angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog. Tryk, kopiering, oversættelse eller anden udnyttelse, også i udskrift, er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra ŠKODA AUTO. Alle rettigheder tilfalder udtrykkeligt ŠKODA AUTO i henhold til ophavsretsloven. Ændringer forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2011

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG B1Z-6000F Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

RADIOEN BOLERO INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BOLERO INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere