Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv. Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension."

Transkript

1 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter til blandt andet Din økonomi og Du og din pension. 1

2 29. april 2014

3 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 3

4 Punkt 1: Valg af dirigent Medlemsforslag 1 MP Pension aflønner på markedsvilkår Tidsbegrænset nedsættelse af minimum for selvbetaler bidraget Opfordring til at MP Pension følger FN s nye retningslinjer vedr. menneskerettigheder og erhverv Opfordring til at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber 5 Egenkapitalens størrelse 4

5 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 5

6 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Merafkast

7 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Afkast før skat

8 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Afkast før skat

9 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Ansvarlige investeringer (ESG) I 2013 implementerede vi retningslinjer for ansvarlige investeringer i unoterede aktier og ejendomme. I 2014 er alle aktiver omfattet af retningslinjer for ansvarlige investeringer, herunder også statsobligationer. 9

10 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Omkostninger pr. medlem

11 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Omkostninger pr. medlem

12 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Tættere på medlemmerne 12

13 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Arbejdsgruppe om invalidepension Reform af fleksjob og førtidspension Vores regler for invalidepension kan føre til uhensigtsmæssige afgørelser for medlemmerne. Vi har nedsat en arbejdsgruppe for at få moderniseret vores regler på invalideområdet. 13

14 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Længere liv kræver sin pension Danskerne lever længere, og vi akademikere lever 18 måneder længere end gennemsnittet Vi løber ikke tør for pension, for vi har pension hele livet, men pengene skal række læææængere Tilbagetrækningsalderen er steget 19 måneder siden 2008 De to tendenser opvejer hinanden 14

15 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Ordinært besøg fra Finanstilsynet 15

16 Punkt 2: Bestyrelsens beretning Aflønning af direktion og bestyrelse Aflønning Bestyrelseshonorar (samlet) kr kr. Uændret niveau Direktion: Cristina Lage kr kr. Regulering Løn til direktionen fordeles mellem de 3 pensionskasser i Unipension efter omkostningsfordelingsprocenten. Derfor kan lønnen variere fra år til år, selv om årslønnen er uforandret. 16

17 Borddrøftelse 17

18 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 18

19 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Penge ind og penge ud Egenkapital Investeringsafkast Særlige bonushensættelser Pensionsafkastskat Pensionsindbetalinger Pensionsudbetalinger Pensionsmæssige hensættelser 19

20 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Vækst i medlemmer og indbetalinger Antal mio.kr Antal medlemmer Medlemsbidrag 20

21 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Stigning i udbetalinger Antal mio.kr Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot 21

22 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Stigning i udbetalinger Antal Antal pensionister Udbetalinger medlemsdepot Samlede udbetalinger til medlemmerne (inkl. EK) mio.kr

23 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Stigning i alderspension og summer 23

24 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Betydelig konsolidering Mio.kr Vækst i % +20 % +6 % Medlemsdepoter Egenkapital SBH 24

25 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Årets resultat Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. overføres til egenkapitalen. 25

26 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Afstemning om punkt 3 26

27 Punkt 3+4: Forelæggelse af Årsrapport 2013 til godkendelse Afstemning om punkt 4 27

28 Pause: Vi ses igen om 15 minutter 28

29 Punkt 5: Forslag fra medlemmer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 29

30 Forslag 1: Anders Brandborg MP Pension aflønner på markedsvilkår 0 pct. i lønregulering i Tre årsager til stigning. Vi følger lønpolitikken, som er vedtaget af generalforsamlingen. 30

31 Forslag 2: Inger Staahl Jensen m.fl. Tidsbegrænset nedsættelse af minimum for selvbetaler bidraget Vi vil se på muligheden. Minimumsbidraget skal række andre medlemmer skal ikke betale. Vi anbefaler at stemme for forslaget. 31

32 Forslag 3: Ida Juul m.fl. Opfordring til at MP Pension følger FN s nye retningslinjer vedr. menneskerettigheder og erhverv Vores udgangspunkt er objektivt i form af juridiske beslutninger: national lovgivning, internationale konventioner og sanktioner. FN resolutioner er politiske beslutninger, og derfor følger vi dem ikke. Vi ønsker ikke at føre politik og påtvinge medlemmerne bestemte politiske holdninger. Vi inkorporerer allerede UNGP s elementer, når vi går i dialog med selskaberne. Vi anbefaler at stemme imod forslaget. 32

33 Forslag 4: Thomas Meinert Larsen m.fl. Opfordring til at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber 33

34 Forslag 4: Thomas Meinert Larsen m.fl. Opfordring til at stoppe yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber Ingen investeringsmæssige argumenter for frasalg eller boble. Udelukkelse giver lavere afkast: 1 pct. hvert år koster kr. om måneden eller 1,5 mio. kr. på opsparingen. Den nuværende portefølje er præget af bæredygtige og grønne selskaber. Vi skal favne alle medlemmer og vil ikke føre politik herunder miljøpolitik. Vi anbefaler at stemme imod opfordringen. 34

35 Forslag 5: Søren Wium-Andersen Egenkapitalens størrelse 35

36 Forslag 5: Søren Wium-Andersen Bestyrelsens ansvar Finansiel lovgivning Egenkapital: 17.3 mia. kr. Pensions- Hensættelser: 66.7 mia. kr. Fordele ved en stor egenkapital: 1. Giver en god solvens og derfor stor investeringsfrihed forventet højere afkast. 2. Giver en buffer til at sikre jævne pensioner. 36

37 Forslag 5: Søren Wium-Andersen Værdi af pensionsydelserne i procent af nettoformuen 200% AP PJD 150% MP 100% 50% 0%

38 Forslag 5: Søren Wium-Andersen Analyse af mulighederne for en model med højt afkast, jævne udbetalinger og større gennemsigtighed. Fuldt fokus på problematikkerne omkring den store egenkapital. 38

39 Punkt 6: Drøftelse af bestyrelsens sammensætning Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 39

40 Dagsordenens pkt. 6 Drøftelse af bestyrelsens sammensætning

41 Dagsordenens pkt. 6 Hovedtemaer 1. Medlemmernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning. 2. Aktiviteter til fremme af bestyrelsens kompetencer. 41

42 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 Nuværende sammensætning Bestyrelsen består i dag af ti medlemmer: Fem bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt medlemmerne jf. lovgivningen. Tre bestyrelsesmedlemmer er udpeget af de tre faglige organisationer bag pensionskassen. Et lovpligtigt sagkyndigt bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Et lovpligtigt regnskabs- og revisionskyndigt bestyrelsesmedlem udpeges af de faglige organisationer efter indstilling fra bestyrelsen. 42

43 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 I dag: Direkte medlemsindflydelse Alle medlemmer via urafstemning Bestyrelse Repræsentantskab Delegerede 43

44 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 Repræsentantskab Alle medlemmer via urafstemning Medlemmer på generalforsamlingen Model 1 Model 2 Repræsentantskab Bestyrelse 44

45 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 Delegeretmodel Alle medlemmer via urafstemning Medlemmer på generalforsamlingen Delegerede Model 1 Model 2 Bestyrelse 45

46 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 Tre grundpræmisser for arbejdet 1. Bestyrelsens sammensætning skal være mangfoldig og med til at sikre, at der er tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring. 2. Demokratiet skal være så tæt på medlemmerne som muligt, så vi ønsker at bevare det nuværende valgsystem med direkte medlemsindflydelse. 3. Vi skal (naturligvis) følge gældende lovgivning. 46

47 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 1 Vejledende afstemning 1 Skal vi bevare den direkte medlemsindflydelse med valg til bestyrelsen via urafstemning? 47

48 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Tre grundpræmisser for arbejdet 1. Bestyrelsens sammensætning skal være mangfoldig og med til at sikre, at der er tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring. Kan være modsætningsfyldt 2. Demokratiet skal være så tæt på medlemmerne som muligt, så vi ønsker at bevare det nuværende valgsystem med direkte medlemsindflydelse. 3. Vi skal (naturligvis) følge gældende lovgivning. 48

49 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Kompetencefremmende tiltag Intern og ekstern uddannelse Sikrer bedre kompetencer i bestyrelsen Sikrer et fælles udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet Valgperioden øges fra tre til fire år valg hvert andet år Sikrer større kontinuitet Sikrer løbende udskiftning 49

50 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Vejledende afstemning 2 Skal vi ændre valgperioden fra tre til fire år med valg hvert andet år? 50

51 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Kompetencefremmende tiltag Medlemsvalgte: Bestyrelsen kan opstille egnede kandidater fra medlemskredsen (valg ved urafstemning). Sagkyndige: Begge sagkyndige skal vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen (i dag udpeger de faglige organisationer den ene). Mere kvalificerede kandidater vil bidrage til at højne kompetencerne i bestyrelsen. 51

52 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Vejledende afstemning 3 Skal vi arbejde for at finde og anbefale egnede bestyrelseskandidater? 52

53 Dagsordenens pkt. 6, hovedtema 2 Vejledende afstemning 4 Skal begge sagkyndige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen? 53

54 Dagsordenens pkt. 6 Baggrund Frem mod Generalforsamling 2015 Vi tager generalforsamlingens holdninger med i det videre arbejde frem mod Generalforsamling Generalforsamling 2015 Vi forventer at fremsætte forslag til afstemning om bestyrelsens sammensætning på baggrund af dialogen med medlemmerne. 54

55 Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 55

56 Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant Vi indstiller til: Genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen, Deloitte (revisor) Nyvalg af statsautoriseret revisor Jacques Peronard, Deloitte (revisorsuppleant) Genvalg af Bjørn Gyland (medlemsrevisor) Genvalg af Jens Brandorff (suppleant for medlemsrevisor) 56

57 Punkt 8: Eventuelt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af Årsrapport 2013 ( ) til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud ( ) i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra medlemmer 6. Drøftelse af bestyrelsens sammensætning 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 57

58 Tak for i dag kom godt hjem 58

59 AnsvarligFremtid Generalforsamlingen opfordrer MP Pensions bestyrelse til øjeblikkeligt at stoppe yderligere investeringer i kul-, gasog olieselskaber, og inden 31. december 2018 at have afhændet al ejerskab af aktier og obligationer i verdens 200 største kul-, gas- og olieselskaber herunder fonde, der inkluderer aktier og obligationer i disse selskaber. v. Thomas Meinert Larsen, lektor

60 AnsvarligFremtid Det naturvidenskabelige rationale FNs Klimapanel IPCC om klimaforandringer, april 2014: Oversvømmelser, hedebølger, orkaner Udbyttetab for fiskeri, hvede, majs, ris (påvirker fødevaresikkerhed og prisstabilitet) Øger antal fordrevne mennesker & risiko for voldelige konflikter Fald i BNP-vækst Der skal handles øjeblikkeligt, hvis vi skal holde os under de 2 grader

61 Kun % af de resterende fossile reserver må afbrændes!

62 Unipensions aktieinvesteringer i olie/gas og i kul Firma Land Beholdning Type Exxon Mobil Corp. USA Olie/gas Chevron Corp. USA Olie/gas Royal Dutch Shell Plc. UK Olie/gas Conocophillips USA Olie/gas Lukoil Holdings (ADR) London Rusland Olie/gas Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) (Pref) Brasilien Olie/gas Total SA Frankrig Olie/gas BP Plc. UK Olie/gas Occidental Petroleum Corp. USA Olie/gas Murphy Oil Corp. USA Olie/gas Statoil ASA Norge Olie/gas Total Olie/gas Firma Land Beholdning Type Vale SA (ADR) Brasilien Kul BHP Billiton Plc UK Kul RIO Tinto Plc. UK Kul Mitsubishi Corporation Japan Kul Itochu Corp. Japan Kul RWE AG Tyskland Kul Mitsui & Co Ltd. Japan Kul Totalt A.P. Møller - Mærsk A/S A Danmark A.P. Møller - Mærsk A/S B Danmark

63 Exxon Mobile vil - baseret på deres Energy Outlook - udvinde alle egne reserver, samt alle nye fund af reserver FNs chef-klimaforhandler: Kynisk og uansvarligt Investorgruppe: Utroværdigt Exxon Mobile 31. Marts 2013: We are confident that none of our hydrocarbon reserves are now or will become stranded

64 FAKTA: Den globale opsætning af solceller accelererer mens prisen falder dramatisk

65 AnsvarligFremtid FN generalsekretær Ban Ki-Moon - støtter divestment To financiers : Move your money away from fossil fuel assets and take the lead in creating the low-carbon economy: These investors have the power and I believe the responsibility to help transform the global economy.

66 AnsvarligFremtid World Bank President Jim Yong Kim - støtter divestment We can divest and tax that which we don t want, the carbon that threatens development gains over the last 20 years. Be the first mover. Every company, investor, and bank that screens new and existing investments for climate risk is simply being pragmatic.

67 AnsvarligFremtid OECD Secretary-General Angel Gurría - støtter divestment We are on a collision course with nature. Now is the time for us to take bold decisions. The looming choice may be either stranding those assets or stranding the planet.

68 AnsvarligFremtid Divestment er en bred og hurtigt voksende bevægelse 120 storbyer og stater +300 universiteter 15 kirkesamfund 17 af verdens største velgørenhedsfonde

69 AnsvarligFremtid Pensionskasser og banker begynder at komme med Pensions- og bankselskabet Storebrand har afhændet kul- og tjæresandsolie Hollandske Rabobank har stoppet udlån til skifergas og olie Skagenfondene, Norges største kapitalforvalter reducerer med 50 pct. i olie

70 AnsvarligFremtid Taber MP Pension penge ved divestment? results from a wide range of studies do not provide a consensus on whether there has been a return penalty or benefit from carbon screening. Aperio Group (investment management and research firm) 2013: BUILDING A CARBON- FREE EQUITY PORTFOLIO) MSCI, 2014

71 AnsvarligFremtid Derfor divestment i MP Pension Min pension skal ikke fremme klimaskadelige virksomheder, men i stedet fremme grøn omstilling og sikre en tryg fremtid for os selv, vores børn og børnebørn. Der er en stor økonomisk risiko forbundet med at investere i den fossile sektor, fordi reserverne ikke kan realiseres.

72 AnsvarligFremtid Skagenfondene, februar 2014 Portefølgeforvalter Ole Søeberg: Den sammenligningen jeg gjør er: Hvis du laget hestevogner i Bilen er oppfunnet og det er ingen hemmelighet. Men det skulle mye til å slutte å produsere hestevogner og starte å produsere biler og lastebiler. Det er det paradigmeskiftet oljeindustrien står overfor nå. For jordens skyld burde vi også gjøre det

73 AnsvarligFremtid Hvad mener du at MP Pension skal? Satse vores penge på at klimaet kollapser og vores fælles fremtid undergraves? = Stem Nej Udvise rettidig omhu, og bidrage til en bæredygtig omstilling? = Stem Ja

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft

GL BAL ØKOLOGI. Global kampagne mod investeringer i kul, olie og gas skal løse klimakrisen. Ny naturfond skal sikre naturen et løft 4 Ny naturfond skal sikre naturen et løft 6 Beskat forurening i stedet for brænde DECEMBER 2013 NR. 4 20. ÅRGANG DANMARKS GLOBALE MAGASIN FOR KLIMA, NATUR OG MILJØ GL BAL ØKOLOGI Global kampagne mod investeringer

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP

NYT. Over 5 % i rente på pensionen. 28. april LÆS OM: NU FÅR DU EN ENDNU STÆRKERE AKADEMIKER- PENSIONER I I FØRERTRØJEN NR. 1 / APRIL 2015 DIP+JØP NYT NR. 1 / APRIL 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Husk Generalforsamling 28. april LÆS OM: Over 5 % i rente på pensionen DIP 35 mia. kr. 23.000 med lemmer. 100 mia. kr. 76.000 medlemmer DIP+JØP

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere