Revisionsordninger i offentlig revision. April rigsrevisionen. rigsrevisionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen"

Transkript

1 Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen

2 REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen inden for det område, som er omfattet af lov om revisionen af statens regnskaber (rigsrevisorloven). Revisionen omfatter: statens regnskaber regnskaber for institutioner, foreninger, fonde mv., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov regnskaber for selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov, herunder bevillingslov, eller ved Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse af en bevillingsansøgning regnskaber for interessentskaber og virksomheder, hvori staten, en af de ovennævnte institutioner, foreninger, fonde mv. eller et af de ovennævnte selvstændige forvaltningssubjekter deltager som interessent eller personligt ansvarlig virksomhedsdeltager. En væsentlig del af de offentlige midler forvaltes af regioner og kommuner. På disse områder kan ministerierne have et overordnet ansvar fx for at føre tilsyn men de har ikke et direkte forvaltningsmæssigt ansvar. Der er 2 overordnede typer af offentlige revisionsopgaver: den årlige revision i et bestemt regnskabsår og større undersøgelser af udvalgte emner. Offentlig revision omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Større undersøgelser udføres alene af og resulterer i beretninger til Statsrevisorerne.

3 2 REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION For den årlige revision er der en række forskellige revisionsordninger for det offentlige område: 1. udfører revisionen alene. 2. udfører revisionen i samarbejde med et organ for intern revision. Den interne revisor kan enten være ansat hos den reviderede eller være et privat revisionsfirma, som den reviderede har antaget. kan udføre revisionen i samarbejde med et organ for intern revision efter aftale med de i rigsrevisorloven 9 nævnte relevante parter. En sådan ordning er fx aftalt med Skatteministeriet. Den interne revision reviderer på s vegne, og den udførte revision skal kunne lægges til grund for s arbejde. skal udføre revisionen i samarbejde med intern revisor. Ordningen er obligatorisk ifølge det lovgrundlag, der gælder for den reviderede virksomhed. For decentrale statsfinansierede uddannelsesinstitutioner er der ved lov fastsat en obligatorisk intern revisionsordning. kan udføre revisionen i samarbejde med institutionsrevisor. Institutionsrevisor fungerer som 9-revisor, men ordningen, der er fakultativ, er reguleret i anden lov end rigsrevisorloven. Revisionen af universiteterne er et eksempel på en sådan ordning. 3. udfører revisionen i samarbejde med medrevisor udfører revisionen i samarbejde med medrevisor, når det er bestemt i lovgrundlaget for den pågældende virksomhed. Medrevisor er et privat revisionsfirma. Revisionen af DSB (SOV) er et eksempel på en sådan ordning. udfører revisionen i samarbejde med anden revisor på baggrund af en aftale. Medrevisor er et privat revisionsfirma. Den aftalebaserede ordning er mulig for regnskaber, der er omfattet af rigsrevisorlovens 2, stk. 1, nr. 4, jf. stk. 2. Revisionen af Metroselskabet I/S er et eksempel på en sådan ordning. Revisionen udføres af andre end På nogle områder udføres revisionen af private revisionsfirmaer, og har adgang til at foretage regnskabsgennemgang og på det grundlag til at udføre større undersøgelser. Regionerne og for så vidt angår midler, der er omfattet af en refusionsordning kommunerne er eksempler på en sådan ordning. Alle skal udføre revisionen i henhold til god offentlig revisionsskik. Den årlige revision i henhold til god offentlig revisionsskik skal hvert år danne grundlag for, at kan udtrykke konklusioner om de enkelte ministeriers regnskaber.

4 REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 3 Tabellen nedenfor viser i hovedtræk de forskellige revisionsordninger, der fastlægger samspillet mellem de forskellige revisorer. Revisionen af offentlige midler Revisionsområder Lovgrundlag Årlig revision Større undersøgelser Ministerierne RRL, 2, stk. 1, nr. 1 1) Institutioner, foreninger, fonde mv., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov RRL, 2, stk. 1, nr. 2 1) Selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov, herunder bevillingslov, eller ved Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse af en bevillingsansøgning RRL, 2, stk. 1, nr. 3 og eventuelt revisionsfirmaer (medrevisor), jf. RRL, 2, stk. 2, 1. pkt. Interessentskaber og virksomheder, hvori staten, en af de i RRL, 2, stk. 1, nr. 2 nævnte institutioner, foreninger, fonde mv. eller en af de i nr. 3 nævnte selvstændige forvaltningssubjekter deltager som interessent eller personligt ansvarlig virksomhedsdeltager RRL, 2, stk. 1, nr. 4 og eventuelt revisionsfirmaer (medrevisor), jf. RRL, 2, stk. 2, 2. pkt. Regionerne RRL, 4, stk. 1, nr. 1, og regionsloven, 28, stk. 3 ( foretager Institutioner, foreninger, fonde mv., der modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten, eller en af de i RRL, 2, stk. 1, nr. 2-4 nævnte institutioner mv., eller som modtager bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov RRL, 4, stk. 1, nr. 2 ( foretager Aktieselskaber, hvori staten er aktionær RRL, 4, stk. 2 ( foretager Kommunale udgifter, hvor staten yder refusion RRL, 5 ( foretager 1) Dele af s årsrevisionsopgaver udføres efter aftale af ministeriernes/virksomhedernes interne revisorer, jf. RRL, 9. Revisionen sker på s mandat. For decentrale statsfinansierede uddannelsesinstitutioners vedkommende er der en lovbestemt obligatorisk intern revisionsordning, der udføres af private revisionsfirmaer. På universitetsområdet er der en lovbestemt fakultativ institutionsrevision, der udføres af private revisionsfirmaer. Som det fremgår af tabellen, varetager den årlige revision af de offentlige midler på de områder, der er beskrevet i rigsrevisorlovens 2, i nogle tilfælde i samarbejde med et organ for intern revision/institutionsrevision, i nogle tilfælde med en medrevisor.

5 4 REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION På de områder, der er omfattet af rigsrevisorlovens 4, er det private revisionsfirmaer, der varetager revisionen, og her foretager jf. rigsrevisorlovens 6. Ved regnskabsgennemgang efter 6 påses navnlig, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for tilskud mv. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Revisionen af de offentlige midler, der forvaltes af kommunerne, er ikke omfattet af rigsrevisorloven, medmindre midlerne er omfattet af en refusionsordning, der indebærer, at der skal ske afregning over for staten. Revisionen af kommunerne varetages af private revisionsfirmaer på grundlag af den kommunale styrelseslovs bestemmelser. Loven fastlægger, at revisionen også på dette område skal omfatte finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Resultaterne af den årlige revision formidles til kommunalbestyrelsen, der eventuelt kan anmode revisionsfirmaerne om at udføre særlige undersøgelser af bestemte emner. ne kan ikke påbegynde sådanne undersøgelser på eget initiativ.

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

INTERN REVISION I STATEN

INTERN REVISION I STATEN INTERN REVISION I STATEN Administrationens behov for intern revision i henhold til rigsrevisorlovens 9, de økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til finansiering Betænkning fra Statsministeriets udvalg

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere