Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet Så skete det igen! Det næsten umenneskelige men tillige uundgåelige, når man beslutter sig til at gå i krig. Vi har igen mistet en soldaterkammerat i Afghanistan. Og denne gang var det ikke alene en officer, men det var kompagnichefen. En ung mand i sin karrieres tidlige udvikling, og i en af de vigtigste og også mest tilfredsstillende funktioner i hele Hæren kompagnichefen. Han blev hårdt såret under udførelsen af sine pligter, og han overlevede desværre ikke. Men vi har også et andet håb. Vi håber, at denne ulykkelige hændelse ikke igen får politikere til at søge at bruge situationen til at fremme en indenrigspolitisk sag. Ikke mindst, når der nu er udskrevet folketingsvalg, er der en fare for, at nogle skal stille sig op og forlange vore soldater hjem. Det håber vi ikke sker. Ikke fordi vi på nogen måde er krigsliderlige, men alene fordi al erfaring viser, at det gør rigtigt ondt ude i missionsområderne, når man læser avisoverskrifter med politiske udmeldinger om, at man ikke støtter soldaterne. Jeg hørte for nylig et foredrag af en tolk, der har gjort tjeneste i Irak. Det næsten gennemsyrede hele foredraget, hvor voldsomt det havde virket på hele holdets moral, da nogle politikere netop begyndte at tale om, hvor forkert de mente det var at have soldater netop der, hvor blandt andet tolken forrettede tjeneste. Det var demoraliserende, og man blev yderligere frustreret ud over, hvad omgivelserne måske bidrog til frustrationerne. Det er en tragedie for hans familie, som det er det for alle vore faldnes familier. Fordi han var chef, har det også virket ekstra hårdt på hans soldater, er jeg sikker på. Det var jo ham, der formentlig jævnligt sagde til dem: Bare rolig, far er hos Jer. Og så bliver han dræbt. Vore tanker og sympati går til hans familie og til de øvrige soldater i missionen, og vores håb er, at alle parter evner at leve videre, at arbejde sig gennem sorgen og afmagten. Og det er vel naturligt, at vore tanker også går til hans regiment og hans garderforening. Også de har mistet en skattet ven og medarbejder. Jamen må politikere så slet ikke tale kritisk om det politiske, når vi har soldater ude i missionerne? Se her har vi et dilemma, fordi vores demokrati naturligvis skal og må tillade, at debatten kan køre frit, at ytringsfriheden ikke knægtes af nogen eller noget. Det vi appellerer til er, at politikerne gør sig det klart, hvordan det virker forringende for sikkerheden og hele indsatsen, når man stiller spørgsmål ved det rigtige i, at soldaterne gør deres pligt. Det er soldaterne og deres familier, der bærer de største og uden sammenligning tungeste byrder i denne sag, og det skal man søge at tage mest muligt hensyn til. Og det kan man næsten bedst gøre ved ikke at benytte en tragedie som den her skete til at forfølge en Hassan. Vore soldater er seriøse og professionelle. Lad os håbe, vore politikere også er det. Side 1 af 5 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Richard Sadolin Holst Hansen De Danske Pionerforeninger 19. oktober 2007 Kurt Klein Tånquist Kystartilleriforeningen 6. oktober 2007 Jens Iver Iversen Kristian Rasmussen Gert Roerholt John Erik Søe Jensen Normann Hansson Kaj Christiansen De Danske Garderforeninger 27. oktober 2007 Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider November 8. november Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Fredericia 9. november Danske Soldaterforeningers Landsraad Formandsrådsmøde i Fredericia 10. november Jyske Trænregiments Soldaterforening Generalforsamling på Hvorup Kaserne 11. november Soldaterforeninger landet over Våbenstilstandsdagen 23. november Sjællandske Livregiments Soldaterforening 90 års stiftelsesdag / reception Indkaldelse til møde i Formandsrådet Der indkaldes herved til møde i Formandsrådet fredag 9. november 2007 kl på Ryes Kaserne (Telegrafstuen) i Fredericia. Udover den faste dagsorden vil temaet være FBE-analysen og soldaterforeningernes fremtidige muligheder for at anvende lokaliteter og andre ydelser på Forsvarets tjenestesteder og økonomien i forbindelse hermed, samt temaet Dybbøl Mølle og renoveringen af bænkene på flagbastionen m.v. Der vil være mulighed for indkvartering og forplejning på kasernen torsdag aften. Indkaldelse, dagsorden m.v. er udsendt til landsforeningerne. Side 2 af 5 sider

3 Mindelund for danske soldater Faldne danske soldater fik på FN-dagen, den 24. oktober, en mindelund i Jylland, da chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Mosgaard indviede en mindesten ved den over 400 år gamle Rindsholm Kro ved Viborg. Netop dette område dannede rammen om et heltemodigt forsvar af Viborg i 1849, og den nye mindesten er da også placeret ved siden af et mindesmærke for 1849-kampen. Mindelunden er blevet til i et samvirke mellem kroens ejere og De Blå Baretter i Viborg, og mindestenen er rejst til ære for alle danske soldater, der har mistet livet i international tjeneste. Hvert år vil der blive holdt en højtidelighed ved mindestenen på FN-dagen den 24. oktober. Begivenheden ved Rindsholm blev i øvrigt indledt med et minuts stilhed for major Anders Storrud, der faldt i kamp i Afghanistan. En meget aktuel og sørgelig anledning, der gjorde, at Forsvarsministeren og Chefen for Hærens Operative Kommando var forhindret i at deltage i Rindsholm på grund af bisættelsen i Garnisonskirken i København. Afsløringen af mindestenen blev derfor en stærk manifestation af sorg og sammenhold, en følelse der gælder alle vore faldne og sårede i fredens og frihedens tjeneste. 24 faner fra De Blå Baretters afdelinger havde fundet vej til Rindsholm, og de satte sammen med de ca. 250 fremmødte begivenheden i et særligt relief. - I dag kan vi glæde os over, at FN blev stiftet for 62 år siden med Danmark som medunderskriver af pagten, og at vi siden har undgået en tredje verdenskrig, sagde oberst Mosgaard i sin tale ved indvielsen af mindestenen. Vi kan glæde os over, at vi har været forskånet for krig på dansk jord siden. Jeg er overbevist om, at det blandt andet skyldes vort engagement rundt i verden, hvor vi har bidraget til at bringe væbnede konflikter til ophør, sagde Kurt Mosgaard ved højtideligheden i Rindsholm. Preben Sloht Nielsen Ny præsident for Kystartilleriforeningen På Kystartilleriforeningens delegeretmøde i Nyborg den 7. oktober 2007 fratrådte præsident Herluf Ruge og overlod funktionen til den hidtidige vicepræsident Benny Horn. Herluf Ruges begrundelse for sin fratræden var et ønske om, at der skulle andre og nye yngre kræfter til. Herluf Ruge blev i 1995 valgt til vicepræsident. Ved daværende præsident, oberstløjtnant A. T. Bruuns død i 1999 overtog Herluf Ruge naturligt hvervet som fungerende præsident, indtil han blev valgt som præsident for landsforeningen i efteråret Herluf Ruge har bestridt præsidentfunktionen i de 8 år med stor kompetence og engagement, og han er da også ved sin fratrædelse udnævnt til æresmedlem i Kystartilleriforeningen. Ruge fortsætter som afdelingsformand i Kystartilleriforeningens Sydjyske Afdeling. Ny præsident for Fodfolkspionererne Også i Fodfolkspionererne Soldaterforening er der skiftet præsident, idet den mangeårige præsident Hans Christensen er afløst af Thorkild T. Hansen. Kystartilleriforeningen på Fyn fyldte 90 år Kystartilleriforeningens afdeling på Fyn kunne den 17. august markere sin 90 års stiftelsesdag. Side 3 af 5 sider

4 Dagen blev højtideligholdt ved et arrangement i Marinestuen i Nyborg, hvor en stolt afdelingsformand, Kurt Klein Taanquist, tog imod. Taanquist har i 2 perioder på nu i alt 16 år varetaget sin formandsfunktion, og han blev da også på dagen efter indstilling fra sine bestyrelseskammerater tildelt Landsrådets fortjensttegn i sølv. Landsrådets præsidiemedlem, Leif Christensen, lykønskede på Landsrådets vegne og overrakte afdelingen Landsrådets nye vimpel på stang. På billedet ses en del af de fremmødte til den runde dag. Soldatens og Orlogsgastens Dag på Frederiksberg Rådhus Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) samlede tirsdag 9. oktober 2007 godt 200 deltagere til årets arrangement på Frederiksberg Rådhus. Efter ét minuts stilhed og The Last Post for de to danske soldater, der nyligt blev dræbt i Afghanistan, indledtes aftenens arrangement i den smukke Rådhushal med faneindvielse. I juni modtog KSS ny fane af Danmarks-Samfundet, overbragt i Nicolai Kirke i Rønne ved 31. Nordiske Soldater- & Marineforeningers Stævne på Bornholm. Forsvarsminister Søren Gade, Chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen og Kastellets Kommandant, major Jørgen Kold, slog de 3 søm i, hvorefter forsamlingen afsang 1. vers af Kongesangen. På vegne af Frederiksberg Kommunes borgmester bragte fhv. minister, kultur- og biblioteksudvalgsformand Grethe Rostbøll i sin velkomst tankerne tilbage til de 5 onde år under 2. verdenskrig, med vægt på det sammenhold, der dengang blev skabt i samfundet. Et sammenhold, der også i dag er væsentligt. Kvindelige Marineres Musikkorps gav derefter prøver på deres fænomenale kunnen, til stor fornøjelse for de mange tilhørere. Forsvarsminister Søren Gade fik herefter ordet. Med hovedvægten på Danmarks internationale engagement, hvor den enkelte soldats indsats er af uvurderlig betydning, gav ministeren tilhørerne et indblik i den hverdag, der råder for Forsvarets personel i dag. Ministeren lagde særlig vægt på vigtigheden af, at uanset politisk ståsted er det af afgørende betydning, at alle i befolkningen uden tøven bakker op bag hver enkelt soldat, der udsendes som følge af politisk beslutning i vort Folketing. Først da giver det den fulde mening for de udsendte at være engageret med livet som indsats så langt fra fædrelandet i en god sags tjeneste, - og desværre for nogle med den konsekvens, at man må betale den højeste pris - livet. Efter pausen, hvor der var rig lejlighed til at cirkulere og møde både kendte og nye ansig- Side 4 af 5 sider

5 ter, underholdt Danske Livregiment Soldaterforenings Sangkor på fornemmeste vis, og med en solid portion underfundighed. Derpå indtog Søværnets Tamburkorps scenen og gav publikum en både flot og velklingende musikalsk optræden, der begejstrede alle tilstedeværende. Aftenens overraskelse stod harmonikaspilleren Ole Kvist for. Med muntre og kendte melodier inviteredes publikum til at synge med på udvalgte viser - hyggeligt og med bred appel. Kvindelige Marineres Musikkorps vendte tilbage med deres lette og smægtende toner, og aftenen afsluttedes med fællessang Skuld gammel venskab rejn forgo. En dejlig aften i både officielt og uformelt regi med gode taler og flot underholdning. Søren Konradsen Informationsmøde med de regionale samvirker DSM-Ledergruppen (Danske Soldater- og Marineforeningers Koordinerende Ledergruppe) havde mandag 22. oktober 2007 indkaldt til informationsmøde i Nyborg. Formanden, Bjarne G. Bagge, kunne byde velkommen til 10 ud af 12 samvirker med 26 fremmødte fra samvirkerne og de 3 værns og Forsvarsbrødrenes ledergrupper. Under debatten fremgik det, at samvirkerne føler en række forhindringer for at få det lokale arbejde til at køre. Regimenter og soldaterforeninger nedlægges. Det er blevet sværere at benytte forsvarets etablissementer, og når det lykkes er det dyrt, f.eks. ved anvendelse af skydebaner. Geografien og den nye regionale opdeling kan også skabe problemer, lige som portoens himmelflugt af flere blev set som endnu en hindring for god kommunikation. Men det fremgik lige så klart, at man rundt omkring ikke blot giver op, men forsøger at være kreative. Mange samvirker kunne berette om kreative samarbejdsformer med andre foreninger og Folk & Forsvar. En løsning kunne være at søge nye veje gennem garnisons- eller landsdelsforeninger. En del samvirker er heldige at have gode lokaleforhold. De som ikke har, blev opfordret til at søge at skaffe lokaler, idet gode lokaleforhold betragtes som essentielt for sammenholdet. Også temaer om, hvad der gøres, når personale i Forsvaret såres eller afgår ved døden ved tjeneste i udlandet, eller har brug for støtte i anden sammenhæng, var til debat. Det samme var mulighederne for brug af Forsvarets etablissementer og de høje priser i forbindelse hermed. Endelig blev muligheden for en fælles Soldatens og Forsvarets Dag berørt. Fra flere sider opfordredes til samarbejde i så vid udstrækning som muligt, f.eks. med lokale skytteforeninger, eller internt mellem samvirkerne ved arrangementer, udflugter etc. Ledergruppens udkast til Soldater- og Marineforeningsbevægelsens beskrevne formål og visioner blev vel modtaget, og kan anvendes lokalt til inspiration og oplæg til samarbejde. Bjarne G. Bagge rundede af og takkede for en kreativ og værdifuld debat. Positiviteten under mødet havde bevist vigtigheden af at holde disse møder, for kun ved et enigt stærkt samarbejde kan vi bidrage til styrkelse af forsvarsviljen, værnepligten og på sigt samvirkernes overlevelse og berettigelse. Steen V. Grubert Side 5 af 5 sider

6 Nyhedsbrev November 2007 Præsidiemøde 2007 Folk & Forsvars præsidiemøde 2007 blev afviklet i BRFkredit i Lyngby tirsdag 23. oktober. Mødet fik et fint forløb med et inspirerende indlæg af Forsvarsministeriets nye departementschef Lars Findsen. Departementschefens orienterede om sin vurdering af den aktuelle forsvars- og sikkerhedspolitiske situation og indsatsen i Afghanistan. Der er løbende tilbagemeldinger om god dansk moral og et generelt godt omdømme i Afghanistan, og det er styrkens egen vurdering, at udstyr og uddannelse er i orden. Det menes, at Afghanistan-indsatsen nok vil vare en del år. Der er god parlamentarisk ro om indsatsen, og der er ikke nogen udløbsdato på mandatet. Lars Findsen berørte endvidere de aktuelle problemstillinger i Forsvaret omkring disse års store omstillingsproces og det forhold, at ganske mange officerer og specialister i øjeblikket forlader Forsvaret. Forsvarets ledelse har i øjeblikket kastet en del energi ind for at vende denne personeludvikling. Lars Findsen konstaterede, at et oplæg til et nyt politisk forlig om Forsvaret fra 2010 og fremefter vil tage sin begyndelse inden længe, og han opfordrede Folk & Forsvar til hen ad vejen at udmelde sine synspunkter herom. Han nævnte muligheden for nedsættelse af en forsvarskommission. Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen orienterede på præsidiemødet om Folk & Forsvars aktuelle opgaver, projektarbejder og indsatsområder. Temaerne gav en efterfølgende god debat. Frank E. Andersen benyttede afslutningsvis lejligheden til at takke præsidiemedlemmerne for god støtte til Folk & Forsvar gennem engagementet i præsidiet. Kampvogne til Afghanistan Folketinget besluttede lige før valgets udskrivelse at sende 4 kampvogne til Afghanistan. Den danske styrke bliver forstærket med en kampvognsdeling. 25 mand og 3 Leopard 2 A5 kampvogne kommer til at operere sammen med den danske kampgruppe. Den fjerde kampvogn bliver holdt i reserve. Danmarks bidrag til NATO s styrke i Afghanistan kommer dermed op på ca. 665 mand. De danske styrker har i de seneste måneder været i hårde kampe med Taleban, hvor tre danske soldater har mistet livet. Med kampvogne ved sin Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på

7 side får de danske soldater bedre muligheder for at svare igen, hvis Taleban angriber dem. Leoparderne rammer mere præcist og har længere rækkevidde end de våben, danskerne i øjeblikket råder over. Kampvognenes stærkere panser og bedre observationsmidler forbedrer også de danske soldaters muligheder overfor Taleban. Bedre sikkerhed Ifølge det politiske beslutningsforslag, der godkender kampvognenes indsats i Afghanistan, skal kampvognene styrke operationssikkerhed, handlefrihed og muligheden for egenbeskyttelse for de danske soldater. -fko arrangementer i Folk & Forsvar Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse arrangerer debatmøde i Aulum Fritidscenter kl Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, vil tale om Folk & Forsvars øjeblikkelige status og fremtid og belyse de indsatsområder, som indgår i handleplanen for 2008 og Arrangørerne inviterer repræsentanter fra områdets øvrige forsvarspositive foreninger til arrangementet Folk & Forsvar i Århus Amtskreds afholder i samarbejde med Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland temaaften kl i Hjemmeværnets lokaler, Grimhøjvej 1. Kriminalkommissær Peter Colmorn, der er regional chef for Politiets Efterretningstjeneste, vil tale om den globale og nationale terrortrussel Folk & Forsvar på Bornholm arrangerer fyraftens- og samvirkemøde i Auditoriet på Almegårds Kaserne kl Forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen er gæstetaler over temaer omkring det fremtidige totalforsvar og beredskab Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer møde i Auditoriet på Haderslev Kaserne kl Garnisonskommandant, oberst Eigil Schjønning vil orientere om aktuelle forhold i Forsvaret med hovedvægt på Haderslev Garnison. Nyt fra omverdenen Ny formand for A.P. Møller Fonden Direktør Ove Hornby, der er medlem af Folk & Forsvars Præsidium, forlader ved årsskiftet efter 20 år formandsstolen i A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondens nye formand er direktøren for Folketinget Henrik Tvarnø, der oprindelig og gennem mange år var rektor for Syddansk Universitet. Presseklip Lad soldaterne om kampen Major Storrud, der faldt i Afghanistan, var en professionel soldat, der handlede rationelt. Politikere bør indse, at det ikke er betimeligt at forplumre de faldnes minde ved at søge at finde fejl i kampens afvikling. De bør i stedet koncentrere sig om at formulere krigens mål. Denne velgørende udmelding fra pensioneret generalløjtnant K.G.H. Hillingsø var at læse i hans kommentar i Berlingske Tidende den 29. oktober, hvor han gik i rette med visse Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på

8 dele af pressens og nogle politikeres iver for at misbruge den triste begivenhed i Afghanistan. Kritikerne synes imidlertid ikke at have forstået, at de soldater, der kæmper i Afghanistan og Irak, ikke er værnepligtige, der er tvunget ud i en farlig opgave, som de ikke helt har uddannelsesmæssig baggrund for at klare, skriver generalen. Det er professionelle, der er i stand til at løse enhver militær opgave og véd, at de derved til tider sætter livet på spil. Bliver de såret eller falder, undersøger Forsvaret omstændighederne, ikke så meget for at placere et ansvar, som for at finde og rette eventuelle fejl til gavn for dem, der skal kæmpe videre. Kritikerne burde afvente resultatet af disse undersøgelser, før de klandrer nogen, og indtil det foreligger - nøjes med at beklage tabene, ihukommende, at professionelle soldater hader at blive ynket. Kritikerne har tilsyneladende heller ikke forstået, at en officer er uddannet til at vurdere situationen under kamp og træffe den beslutning, der såvel løser den stillede opgave, som på kort og langt sigt stiller hans enhed i den bedst mulige situation. Politikere bør forstå, at de kun har indsigt til at kommentere krigen, og at de skal overlade det til soldaterne at føre kampen, skriver Hillingsø bl.a. Trusler mod soldaternes familier Chikanerende lyde og ukvemsord på arabisk eller engelsk. Det må flere pårørende til udsendte danske soldater lægge øre til, når udlændinge ringer dem op midt om natten. Formålet er angiveligt at skræmme de danske soldater på internationale opgaver, og ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste skal problemet tages alvorligt. - Vi har kendskab til 54 opkald til soldater og deres pårørende. Det er dog langt fra kun trusler, men det er alle tilfælde, hvor folk har følt behov for at anmelde det, siger presseofficer Lars Küseler og understreger, at der sagtens kan være flere tilfælde, end Forsvaret kender til. Ritzau Endnu en irakisk provins overtaget En lille men ikke uvæsentlig nyhed er, at Irak nu har overtaget 8 af landets 18 provinser fra koalitionsstyrkerne. Fire et halvt år efter den amerikansk ledede invasion, har den irakiske regering nu ansvaret for knapt halvdelen af landet. Det drejer sig om den sydlige Kerbala provins. Hvordan måler man en sejr? Hvordan måler man sejr i Afghanistan? var overskriften på en kronik i Berlingske Tidende 29. oktober. Her skriver Mikkel Vedby Rasmussen, chef for Dansk Institut for Militære Studier og Henrik Breittenbauch, forskningsstipendiat, at det egentlige slag ikke står på slagmarken, men i genopbygningen. En erkendelse Danmark forlængst har gjort sig. Danmark fortsætter således sin samtænkningside fra Irak, hvor det gælder om at have konkrete mål, som efterfølgende kan evalueres. NRF-styrken fortsætter NATO s udrykningsstyrke NRF fortsætter, men ikke på fuld styrke. NATOs forsvarsministre aftalte i sidste uge, at man fortsætter samarbejdet, efter der har været lidt usikkerhed om styrkens fortsatte eksistens. USA har således meddelt, at man fra 2009 vil stoppe sine bidrag hertil, fordi for få europæiske lande har bakket op om NRF. Alle NATO-lande er i øjeblikket hårdt spændt for, fordi der også er behov for soldater i Afghanistan og Kosovo. Derfor har det været svært at nå op på ønskemålet, de soldater. NRF-styrker skal være moderne udrustet og højt uddannet, og de enkelte lande skal tilmelde styrker. Danmark støtter ideen og fortsætter med at tilmelde soldater til NRF. I 2010 skal Danske Divisions stab lede NRFs landstyrker. Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på

9 Ny masteruddannelse i katastrofehåndtering Københavns Universitet kan snart tilbyde en Mastergrad i katastrofehåndtering. Med hjælp fra Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet og et tæt samarbejde med NGOorganisationerne er man tæt på en ministeriel godkendelse fra Videnskabsministeriet. De første studerende kan efter godkendelse begynde den etårige uddannelse fra september Oberstløjtnant Claus Wessel-Tolvig, Forsvarskommandoen, har været med i tilrettelæggelsen af uddannelsen og siger, at kulturforskelle ofte er den største kommunikationsbarriere. Usikkerhed om NATOs enighed En udlandskommentar i Berlingske Tidende den 28. oktober stillede spørgsmålstegn ved NATO-landenes fortsatte engagement. Ikke ret mange af NATOs 26 medlemslande har således lyst til at stille soldater til Afghanistan. Der er således sket et politisk skred i NA- TO siden mødet i Washington i Denne splitning får stor betydning for Danmark, idet især genopbygningen i Afghanistan hæmmes af, at flere NATO-lande ikke vil sende tropper til den sydlige Helmandprovins, men foretrækker den mere rolige nordlige del. Usikkerheden er steget, efter at både Canada og Holland overvejer at trække deres tropper ud af det sydlige Afghanistan. Holland overvejer således at trække hovedparten af de soldater hjem, og Canada, der har mistet 71 soldater i Afghanistan, overvejer at trække deres mand hjem i Ny mindelund indviet i Jylland En ny mindelund for faldne danske soldater blev på FN-dagen indviet ved Rindsholm Kro nær Viborg. Ved indvielsen var der bred tilslutning fra Forsvaret og soldaterforeningerne m.fl., herunder De Blå Baretter, hvis afdeling i Viborg har været dynamoen i projektet. Mindestenen er opstillet i samarbejde med den gamle kro s ejere. Hvert år på FN-dagen den 24. oktober vil der blive holdt en højtidelighed i den nye mindelund. Nyt fra sekretariatet Kontingentrestance En del individuelle medlemmer af Folk & Forsvar har forsømt at indbetale medlemskontingentet for Sekretariatet har i uge 43 udsendt en venlig reminder bilagt et girokort, og vi håber så, at problemstillingen løser sig de årets sidste måneder. I Folk & Forsvar kæmper vi for hvert eneste individuelle medlem. Vi er en almennyttig organisation, hvortil der knytter sig en række krav, - ikke mindst, at vi har et solidt medlemsmæssigt fundament. Og i disse beregninger kan vi ikke indregne den brede medlemsskare i vore medlemsorganisationer. Så restanterne skal ikke blive glemt! Ferielukning i sekretariatet Folk & Forsvars sekretariat er l u k k e t i perioden tirsdag 27. november tirsdag 11. december 2007 incl. Af samme årsag vil nyhedsbrevet for december blive fremskudt og udsendt sidst i uge 47. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 5. april 2014 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 5. april 2014 INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2008 Juni Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM Det sidste møde i den koordinerende

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 Lad mig indledningsvist slå fast, at Visens Venner i Køge er en forening med en meget loyal medlemsskare, hvilket kommer til udtryk såvel ved fremmødet

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Orientering September 2010

Orientering September 2010 Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Bilag 162 Offentligt Orientering September 2010 Det nye Center for Militære Studier er driftsklart I forbindelse med udmøntningen af det nye forsvarsforlig blev det

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2008 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et spændende perspektiv! Så har

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 2 2009 Februar Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk Soldaterlegatet er nu klar

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

JANUAR Dragon info nr. 8 2014

JANUAR Dragon info nr. 8 2014 1 DRAGON INFO No. 1 JANUAR Dragon info nr. 8 2014 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt dragoner, som ikke er fast tjenestegørende på Dragonkasernen, bl.a. tjenestegørende dragoner ved skoler

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2008 September Præsidenten gør status Efter mit første formandsmøde er det mig en glæde at gøre

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2007 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et godt stævne på Bornholm!

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad

V E D T Æ G T E R. Danske Soldaterforeningers Landsraad Danske Solderforeningers Landsraad V E D T Æ G T E R Vedtaget på landsrådsmødet 20. april 2002 i Oksbøl Ændret på landsrådsmødet 16. april 2005 i Antvorskov Senere ændret på landsrådsmøder 22. april 2006

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler

Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 Af Uffe Uhler Stiftelsesfesten 2013 var helt som stiftelsesfesten plejer at være næsten da. Den blev holdt den første lørdag i april i stedet for den sidste lørdag i marts, hvor den

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere