Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder"

Transkript

1 KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen mellem mål, evaluering og synlig læring Eksempler på tre strukturer 6. Planlægningsværktøj: a. Skabelon b. Struktur og klasserumsledelse c. Faste rekvisitter i klasselokalet d. Udnyttelse af rummets muligheder 7. Konkrete redskaber i det visuelle læringsrum 8. Sociale strukturer, der er gode at have i baglommen 9. Brain Breaks De aktive pauser i undervisningen 10. Praksiseksempler fra klasselokalet 11. Praksiseksempler fra større arealer 12. Inspirationskilder 1

2 1 + 2: Videoeksempel: Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole Egne noter. 3: De fysiske rammers betydning Egne noter 2

3 3 gode råd: ü Bryd med vaner og tænk i nye baner. ü Skab tilgængelige faciliteter. ü Udnyt mellemrummene og gentænk rumligheder som gange, aula og trapper med blik for, hvordan der kan udvikles faciliteter til idræt og bevægelse. 4: Målsætning og vejen derhen Hvis bevægelsen skal være en integreret del af undervisningen, må den give mening. Start der, hvor du gerne vil ende ved målet. Træd et skridt tilbage og overvej, hvordan du baner vejen derhen. Bevægelsen bliver et middel til at nå målet. Bevægelsen skal være en ressource, der stimulerer læring, skaber synlig læring, styrker hukommelsen og skaber et trygt læringsmiljø. Hvilken brændstof (metoder, strukturer, fagligt indhold) putter du på bilen (eleven), for at denne når målet? 3

4 5: Sammenhængen mellem mål, evaluering og synlig læring Eksempler på tre strukturer Stuktur 1: Flipoverstafet En struktur fra undervisningsmetoden Cooperative Learning Et eksempel på en struktur, der skaber formativ evaluering og hermed sammenhæng mellem mål og evaluering. Forberedelse: Flipover- papir sættes op på væggen. Et ark til hvert team. 1. Teams stiller sig i hver sin kø ca. 2 meter fra deres flipover- ark. 2. På lærerens signal løber team- medlem 1 op til arket med team- pennen og skriver første idé eller svar. 3. Team- medlem 1 løber tilbage, giver team- pennen til team- medlem 2 og stiller sig bagest i team- køen. 4. Team- medlem 2 løber op til arket og skriver næste idé/svar. Osv. 5. Stafet- løbet fortsætter, indtil tiden er gået. Praktiske tips: Sørg for fri gulvplads, så der er plads til team- køerne. Anvend musik, som indikerer spændingen (f.eks. Eye og the Tiger ) og gør noget ud af starten som et rigtigt stafetløb. Lad eleverne snakke med hinanden, mens de står i kø, så de kan hjælpe hinanden med at få gode idéer. Fortæl, at det er ok, at skrive noget, der allerede står på papiret, hvis man er helt tom for idéer. 4

5 Struktur 2: Let og land Et eksempel på, hvordan læreren kan tage pulsen på elevernes faglige ståsted. 1. Læreren kommer med et udsagn/en idé/en svarmulighed. 2. Hvis man kan svare ja, rejser man sig op. Variation: Let og land med kort Forberedelse: Hver elev får 3 kort med tre forskellige svarmuligheder. Eksempel: 1. Hver elev får et kort med hhv. tallet 1, 2 og 3. Disse indikerer antal stavelser i et ord. 2. Læreren siger f.eks. ordet giraf. 3. Eleven skal nu rejse sig med det, kort han/hun mener, er det rigtige svar: Er der én, to eller tre stavelser i ordet giraf? Struktur 3: Boldsvar Fordi man nogle gange bare skal stille spørgsmål ud til klassen. Hvorfor ikke spice den klassiske spørgsmål- svar rutine op med et lille boldkast? Eksempel 1: 1. Læreren stiller et spørgsmål og kaster bolden til en elev. 2. Eleven tænker over svaret og svarer ved at kaste bolden retur til læreren. Eksempel 2: 1. Læreren stiller et spørgsmål og kaster bolden til en elev. 2. Eleven tænker over svaret og svarer, mens han har bolden i hånden. 3. Eleven stiller et nyt spørgsmål inden for emnet og kaster bolden videre til en anden elev, der skal svare. 4. Osv. Eksempel 3: 1. Bolden kastes fra elev til elev, mens man gennemgår en tabel i matematik. Eksempel 4: 1. Læreren siger et regnestykke. 2. Eleven svarer ved at kaste bolden retur til læreren. Eksempel 5: 1. Læreren siger et ord, f.eks. hus, og kaster bolden til en elev. 2. Eleven svarer med et rimord og kaster bolden videre til en anden elev, der finder på et nyt rimord. 5

6 Andre idéer til boldsvar 6: Planlægningsværktøj 1. Mål 2. Materialer 3. Organisering og fremgangsmåde 4. Differentiering og evaluering ü ü ü Engagement Demonstration og tydelige instruktioner Hemmelige signaler og koder Colourbox Idéer til hemmelige signaler og koder 6

7 Udnyttelse af rummets muligheder Zoner Lav afmærkninger på gulvet med skridsikkert tape, så der let kan skiftes mellem læringsrummene à Skab flere rum i rummet. Eksempler: Frit- gulv- zonen (f.eks. i midten af lokalet). Zoner, der indikerer forskellige bordopstillinger, alt efter om der er fokus på fysisk aktivitet, individuel opgaveløsning eller gruppearbejde. Hjørner Brug lokalets hjørner i bevægelsesaktiviteter, når der skal tænkes, meningsudveksles og skabes debat på et område. Eleverne stiller sig i det hjørne, hvor de er mest enige i udsagnet. Eksempel: 1. Læreren kommer med 4 udsagn og giver hvert udsagn et hjørne i lokalet.: 2. I vores klasse er vi mest 1: kreative, 2: gode til at hjælpe hinanden, 3: arbejdsomme, 4: gode til at finde på lege i frikvartererne. 3. Alle elever skriver deres svar ned og placerer sig i det hjørne, der passer til det udsagn, de er mest enige i. 4. Eleverne danner par og begrunder deres valg for hinanden. 5. Opsamling i plenum, hvor enkelte elever forklarer deres eget eller partners udsagn. Idéer til udsagn Fif: Bed eleverne om at erklære sig enige i to udsagn en første og anden prioritet, som begge skrives ned. På denne måde undgår du, at nogle elever havner alene og ensomme i et hjørne. Hvis der ikke er andre i hjørnet, bevæger de sig blot hen til deres anden prioritet. 7

8 7: Konkrete redskaber i det visuelle læringsrum Skab et visuelt læringsrum, der giver eleverne redskaber til at arbejde med de sociale færdigheder. Colourbox Signe Bøtter- Jensen 8: Sociale strukturer, der er gode at have i baglommen Er eleverne ukoncentrerede, urolige og fulde af energi? Hav en social struktur som Gulvmakkere eller en Brain Break klar i baglommen Gulvmakker Struktur fra undervisningsmetoden Cooperative Learning 1. Læreren starter et bestemt stykke musik, og eleverne cirkulerer imellem hinanden. 2. Lærerens standser musikken, og eleverne danner par med den nærmeste. 3. Læreren fortæller, hvad de to skal sammen (bevægelse). 4. Herefter skal de, hver gang de hører det stykke musik, mødes der, hvor de står nu og lave den samme ting. à Læreren kan herefter få gulvmakkere til at svare på spørgsmål eller løse opgaver sammen. Gulvmakkere kan være faste i f.eks. en måned og derefter skiftes ud. Musikidéer Signe Bøtter- Jensen 8

9 9: Brain Breaks De aktive pauser i undervisningen En Brain Break er en aktiv pause i undervisningen, hvor eleven får ilt til hjernen og ny energi til det videre arbejde. Hvorfor lave Brain Breaks? Forskning peger på, at vores evne til at lagre og genkalde et fagligt stof fra vores hukommelse bl.a. afhænger af, hvornår stoffet er blevet præsenteret i løbet af en undervisningssekvens. Vi husker bedst det, der ligger i starten af en sekvens, dernæst det, der ligger til sidst og mindst det, der ligger i midten. Jo kortere, jo bedre: Forskningen i tidligst og senest- effekten viser os også, at forholdet mellem prime time og downtime ændrer sig afhængig af undervisningssekvensens længde. Jo længere sekvensen bliver, desto større bliver downtime procenten. ERGO: Løsningen må være små aktive pauser ca. hvert tyvende minut. 9

10 Eksempler på Brain Breaks Brain Break : Find sammen to og to og stil jer over for hinanden. Skift til at sige tallene i en sløjfe. Efter lidt tid skiftes 2 ud med et hop. Så skiftes 3 ud med en dreje- dans. Hemmelig mission: Eleverne producerer små Brain Breaks, som kommer i en hemmelig æske. Når de er trætte og energiforladte, trækker de en øvelse. Man kan lave en fælles aktiv pause for alle elever på én gang eller vælge at aktivere enkelte elever, der har meget svært ved at koncentrere sig. Stopurs Brain Break: Lav 100 forskellige Brain Breaks og skriv dem på et ark. Når eleverne er trætte, tager du, eller en af eleverne, et stopur og starter. Når der trykkes på stop, aflæses tallet på hundrededel- pladsen, og det er den Brain Break, der skal laves. Idéer til Brain Breaks 10

11 10: Praksiseksempler fra klasselokalet Quiz og byt Struktur fra Cooperative Learning Forberedelse: Hver elev har et kort med et spørgsmål på. Alle spørgsmål er forskellige. 1. Eleverne rejser sig, går rundt imellem hinanden og finder en partner fra et andet team. 2. Partner A stiller sit spørgsmål. 3. Partner B svarer. 4. Partner A hjælper eller roser. 5. Partnerne bytter roller, så partner B spørger og A svarer. 6. Partnerne bytter kort. 7. Eleverne siger farvel, finder en ny partner og starter igen fra trin 2. Dobbeltcirkler Struktur fra Cooperative Learning 1. Halvdelen af eleverne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel af eleverne danner en cirkel udenom, således at hver elev stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen. 2. Læreren stiller et spørgsmål. 3. Partnerne diskuterer i den aftalte tid. 4. Partnerne takker for snakken, og ydercirklen rykker en person til højre. 5. Læreren stiller et nyt spørgsmål, og eleverne diskuterer med deres nye partnere Bevægelsesspillet Spillet består af en spilleplade med 100 felter. Eleverne spiller spillet i grupper af tre- fire elever. Hvert felt har en farve, som har tilknyttet en lille opgave. Lander man f.eks. på rød, skal man udføre opgaven ved det røde felt. Tip: Man kan printe spillepladen på et A3 ark og have et par spilleplader liggende i klassen. Man kan lave opgavekort i de fem forskellige farver og have dem placeret i bunker. Lander man f.eks. på en grøn, trækker man et grønt kort og udfører opgaven. Opgaverne kan variere alt efter klassetrin, fag og det emne, der arbejdes med. 11

12 11: Praksiseksempler fra større arealer Levende stratego Forberedelse: Kortene laves (lad eleverne selv producere kortene). Bevægelsesspillet foregår som en kamp mellem to hold. Strategen på hvert hold bestemmer, hvilke kort han/hun vil sende ud. Man fortsætter med at have samme kort, indtil man mister dette. Deltagerne på de to hold løber rundt mellem hinanden og beslutter hvem fra modstanderens hold man vil udfordre. Vinderen skal løbe tilbage og aflevere det vundne kort til strategen. Taberen har nu ret til at råbe, hvad vinderen var. Samtidig løber taberen tilbage til egen strateg og får nyt kort. Eksempler: Talstratego: Den med det højeste tal vinder Regnestratego: Den med det højeste resultat vinder Bogstavstratego: Sig et ord, der starter med dit bogstav. Den person med et bogstav længst fremme i alfabetet vinder. Ordsstratego: Alle har et lydret ord. Klap stavelser. Den person, der har flest stavelser, vinder ordet Rimstratego: Den, der finder på flest rimord, vinder Genrestratego: Den, der finder på flest genretræk, vinder kortet Personstratego: Den, der finder på flest adjektiver (ved personkarakteristik), biografiske informationer om forfatter eller andet, vinder kortet Stjerneløb Forberedelse: Læreren hænger poster ud på løbet. Ruten har en stjerneform, og start og mål er typisk i stjernens midte. Læreren er placeret i midten af stjernen. Eleverne sendes ud til posterne og kommer tilbage med svaret til læreren. Ved rigtigt svar sender læreren eleverne ud til næste post. Woop App Forberedelse: Lærer eller elever begiver sig ud på ruten for at oprette posterne. Woop er en app, der giver eleverne mulighed for at lave sjove løb udenfor. Eleverne bevæger sig fra post til post med deres mobil og svarer på spørgsmål. 12

13 12: Inspirationskilder Læring i bevægelse Inspirationskilde Forklaring Temasiden Læring i bevægelse på EMU Danmarks Læringsportal, Undervisningsministeriet: i- bevægelse Sæt Skolen i Bevægelse, Dansk Skoleidræt: Københavns Kommune: Skoven i Skolen: i- skolen.dk Leg på streg, Kræftens Bekæmpelse: Temasiden skal understøtte brugen af evidensbaseret viden og sprede god praksis for læring i bevægelse. På temasiden gives dels konkrete eksempler på bevægelsesorienteret læring dels teoretisk og forskningsbaseret baggrundsviden på området. Målgruppen er ledere, lærere og pædagogisk personale. Kampagne: Årligt tilbagevendende aktivitetsuge og konkurrence for landets skoler. Inspirationskatalog med øvelser. Ugens øvelse. Kursus: Sæt skolen i Bevægelse. Inspirationskatalog samt konkrete praksiseksempler på hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder et væld af idéer til udeliv i skoven. Der er bl.a. en aktivitetsdatabase, hvor man kan søge på klassetrin, fag og årstid. Ligeledes er der en stor mængde links til hele undervisningsforløb med skoven og naturen som udgangspunkt. Leg på streg er et nyt, innovativt koncept, der kobler bevægelse og læring i skolegården. Ved hjælp af et simpelt opstregningskit bliver det nemt at integrere fysisk aktivitet i undervisningen. 13

14 Motionskampagner Inspirationskilde Legepatruljen, Dansk Skoleidræt: Gameboosters, Dansk Skoleidræt: Forklaring Ældre elever får til opgave at sætte gang i frikvarterslege for de yngre skoleelever. Elever fra udskolingen bliver uddannet til at skabe aktive frikvarterer for eleverne på mellemtrinnet. Gåbus, Dansk Skoleidræt: Høvdingebold i Skolen, Dansk Skoleidræt: ebold/ Kroppen i skolen, Dansk Skoleidræt: Skolernes Motionsdag, Dansk Skoleidræt: Uddannede elever fra klasse fører de mindre børn fra klasse trafiksikkert til skole. Et undervisningsmateriale og en skoleturnering med fokus på motion, tværfaglighed og trivsel. Kurser og undervisningsmaterialer til brug for idrætslærere. En fælles tradition for stort set alle skoler i Danmark. Styr på sundheden, Dansk Skoleidræt: Alle børn cykler, Trygfonden og Cyklistforbundet: abc.dk Styr på Sundheden viser skolerne vejen, når det gælder daglig bevægelse samt arbejdet med faghæfte 21 og det brede positive sundhedsbegreb. Det er en tilbagevendende kampagne for børn på alle klassetrin, hvor det gælder om at cykle til skole så mange dage som muligt. Get Moving, Sundhedsstyrelsen: Fysisk aktivitet kan foregå når som helst og hvor som helst. 14

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE Indhold Kære lærer.... 3 5 perspektiver på bevægelse i skolen... 4 Bevægelsesøvelser Kredsløb og udvikling.... 6 Sorter og kategoriser... 8 Få styr på begreberne....1 0 Mindmap...1

Læs mere

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009

Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 IDÈKATALOG Velkommen til Action Friday Skolernes Motionsdag 2009 Skolernes Motionsdag er en markering af bevægelse, glæde, liv og fællesskab på skoler rundt omkring i Danmark. Der arrangeres et væld af

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION

SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION SAMARBEJDE OG TEAMUDVIKLING INTRODUKTION Med temaet Samarbejde og teamudvikling sætter årets temamateriale for Skolernes Motionsdag fokus på relationer og processer. Teamudvikling er den lærings- og forandringsproces,

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

IDÉKATALOG LEG & LÆR

IDÉKATALOG LEG & LÆR IDÉKATALOG LEG & LÆR INDHOLDSFORTEGNELSE LEG MED SJIPPETOV SIDE 8 LEGE LEG MED HINKESTEN SIDE 9 LEG MED BOLDE SIDE 10 TUNNELBOLD SIDE 10 LEG MED FRISBEE SIDE 11 FRISBEEGOLF SIDE 11 FORHINDRINGSBANE SIDE

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse

Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Inspirationshæfte, 6. 7. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere