Nyhedsbrev juni Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause."

Transkript

1 Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer ikke tilbage til Skårup Skole efter sin barselsorlov. Christina er sammen med sin familie flyttet til Jylland, hvor hun nu har fået et nyt job. Tlf.: Stine Slabiak går på barsel d Der kommer en vikar for Stine, men vedkommende er ikke ansat endnu. Dorthe Vanggaards barsel strækker sig til og med efterårsferien i uge 42. Som vikar for hende fortsætter Robert Frederiksen. Robert er læreruddannet med linjefagene fysik, matematik og samfundsfag. Helene Tornøe har forældreorlov til og med uge 42. Som vikar for Helene har vi ansat Maja Bindslev, som i forvejen er kendt på skolen som vikar. Maja er lige blevet færdig med sin læreruddannelse med linjefagene engelsk, dansk og hjemkundskab. Beth Leihøj, børnehaveklasseleder, er fortsat sygemeldt. Kontaktlærere/pædagoger fordelt på klasserne: (Klassernes øvrige lærere vil fremgå af skemaerne, som vil blive lagt på forældreintra). Vi opgivet tredelingen af skolen i forhold til lærerskift. Dette gør vi af følgende grunde: - Den nye skolereform forudsætter et tættere lærersamarbejde. - Sårbare børn og børn med faglige udfordringer har brug for kontinuitet. - For at sikre en bedre faglig kontinuitet. - For at sikre linjefagsdækning. Mange lærere er forankrede fagligt i en bestemt aldersgruppe de små, de mellemstore og de store. Så der vil fremover også blive nogle skift i lærerbesætningen på klasserne, men det vil blive nøje overvejet i hvert enkelt tilfælde hvornår det vil ske, og der vil blive taget hensyn til klassens ve og vel, børn med særlige behov og lærernes undervisningskompetencer. Derfor vil I se at mange lærere fortsætter med deres klasser, selv om det traditionelt har været sådan at man slipper dem efter 3. og 6. klasse. 1

2 0a: Vibeke Andersen er børnehaveklasseleder og Kenneth Johansen er primærkontaktperson i SFO. 0b: Louise Schmidt Thrane og Ulla Christoffersen bliver børnehaveklasseledere. Ulla Christoffersen er også primærkontaktperson i SFO. 1a: Alice Francke bliver kontaktlærer og skal have klassen i dansk og billedkunst. Primærpædagog i SFO bliver Stines vikar. 1b: Jane Lønberg bliver kontaktlærer og skal have klassen i dansk, kristendom og billedkunst. Primærpædagog i SFO bliver Louise Schmidt Thrane. 2a: Lone Foged fortsætter som kontaktlærer i 2.a og Anne Storm Knudsen er primærpædagog. 2b: Valborg Hebsgaard fortsætter som kontaktlærer og Kenneth Møllemand er primærpædagog. 3a: Helene Tornøe fortsætter som kontaktlærer. Kim Madsen er primærpædagog. 3b: Anne Marie Kudahl fortsætter som kontaktlærer. Ove Rasmussen er primærpædagog. 4a: Maria Rolskov fortsætter som kontaktlærer. 4b: Frank Madsen fortsætter som kontaktlærer. 5a: Elsebeth Brenneche fortsætter som kontaktlærer. 5b: Lotte Zarlang fortsætter som kontaktlærer. 6a: Rasmus Clasusen fortsætter som kontaktlærer. 6b: Gitte Riber bliver ny kontaktlærer og skal have klassen til dansk og musik. 7a: Christian Jensen får klassen i dansk, historie og er kontaktlærer. 7b: Gritt Boas fortsætter som kontaktlærer og skal have klassen i dansk, idræt og valgfag/drama. 8a: Peter Østmann fortsætter som kontaktlærer. 8b: Lotte Øxenberg fortsætter som kontaktlærer 9a: Dorthe Vanggard er kontaktlærer, men mens hun er på barsel så er Robert Frederiksen kontaktlærer. 9b: Rikke Petersen fortsætter som kontaktlærer, Folkeskolereform på Skårup Skole: Skemaer og dagstruktur: Vi er, for at få det hele til at gå op (også med busserne), gået tilbage til 45 minutters lektioner. Dagen har to lange pauser á 30 min. Efter spisepausen er der ikke flere regulære pauser, men i stedet må lærerne sørge for at der bliver bragt variation og bevægelse ind i de sidste 4 lektioner. Desuden har vi primært lagt understøttende undervisning og den frivillige lektiehjælp sidst på dagen. Bemærk også at vi arbejder i to-ugers skemaer rød uge og blå uge. Fx har vi lagt valgfag i kl. hver anden uge med 4 timer, så man kan fordybe sig. 2

3 Understøttende undervisning bliver primært læst af klasselærerne. I den understøttende undervisning vil indgå det der kaldes de timeløse fag, såsom færdsel, erhvervsvejledning, seksualvejledning mm. Lektiehjælp er frivilligt, og det er de lærere der har timerne der sammen beslutter hvad de skal indeholde. Skolebestyrelsen har efter indstilling fra Pædagogisk Råd besluttet, at der på Skårup Skole ikke gives dag-til-dag lektier/hjemmearbejde i det kommende skoleår. Skoledagen er lang og mange børn har også fritidsinteresser som er vigtige at deltage i, men samtidig vil vi gerne understøtte elevernes læreprocesser både nu og i forhold til fremtidige uddannelser. Vi har derfor besluttet at jeres børn har hjemmearbejde, som de har mindst en uge til at færdiggøre: - Større skriftlige arbejder (rapporter, stile, oplæg etc) - Større læseopgaver (romaner, længere fagtekster) - Interviews, undersøgelser og lignende. Desuden vil vi fortsat gerne have at alle børn læser 15 min (for kl) og 30 min. (for 4.9. kl.) For at I som forældre kan følge med i jeres barns skolegang, så opfordrer vi jer til hver dag at sætte jer med jeres barn og se i bøger og/eller på computeren og tale om og drøfte hvordan det går i skolen både mht. det faglige og det sociale. At I får jeres barn til at fortælle om hvordan det lærer og måske vise jer de nye måder i matematik og leger med både dansk og fremmedsprogene. Kontaktlærere: Hver klasse får en eller to kontaktlærere. Dette begreb afløser klasselærerbegrebet, men dækker over de samme funktioner. På grund af kravene om at lærere skal have linjefagseksamen i de fag de underviser i, så vil I opleve at jeres børn får mange flere forskellige lærere fremover lige fra 1. klasse, hvor engelsk starter. Jeg håber at vi formår at skabe en tryg og udviklende skoledag for alle børn alligevel. Resursecenter: For at klare de øgede krav om inklusion og for at skabe den bedste skole hvor alle elever bliver så dygtige som de kan, så har vi også til næste år et resursecenter som består af alle vores vejledere. Vi har faglige vejledere inden for dansk, læsning, specialpædagogik, læremidler, digitalisering, matematik, naturfag og de kreative fag. En idrætsvejleder er i gang med en diplomuddannelse. Disse vejledere har alt fra 1 timer til 10 timer pr. uge til at vejlede både lærere og elever. De deltager også i konferencer omkring børn med særlige behov. Alle vejlederne har min. ét fag på diplomniveau og de fleste har en hel diplomuddannelse i deres fag. Derudover har vi to vejledere der arbejder med elever der har adfærds- og trivselsvanskeligheder. Disse to vejledere har omkring 3

4 15-20 timer hver til disse funktioner, hvilket gør dem meget fleksible. Som skole er vi derfor godt rustet til at gå i gang med den nye skolereform. Personalets kompetenceudvikling: Der er afsat en del midler til kompetenceudvikling af både lærere og pædagoger. Det er godt og vigtigt, men kan betyde at I som forældre og jeres børn i de kommende par år vil opleve en del mere vikardækning. Vi håber dog at det højnede kompetenceniveau og det øgede samarbejde i personalegruppen vil mindske de gener, der vil blive når de faste lærere og pædagoger er på uddannelse. Personalets nye arbejdstidsregler og forældresamarbejdet: Lærerne har fra fast tilstedeværelsestid på skolen. Det betyder at de ikke arbejder derhjemme, og at de derfor kun kan træffes på skolen i tidsrummet I kan derfor ikke mere ringe til jeres barns lærere efter kl. 16. I stedet kan I skrive på intra og bede om at blive ringet op. Eller I kan ringe og lægge en besked på skolens kontor. Det skal understreges at denne ændring ikke er lærernes ønske. Der vil blive holdt forældremøder 2 gange årligt efter kl. 17. Så vidt muligt vil andre møder, herunder 3-partssamtaler, blive holdt inden kl. 17. Da lærernes undervisningstid er øget har jeg besluttet at der i skoleåret ikke bliver tid til skolefest, temauger og -dage bortset fra én temauge, som afholdes i uge 41, hvor vi vil markere undervisningspligtens indførelse og Folkeskolens 200 års jubilæum.. Ombygning: Som led i sammenlægningen med Sct. Michaels skole i 2011 blev det besluttet at vi skulle have ombygget sciencelokalerne, personalerum og kontorlokaler. Desuden har vi som følge af lærernes nye arbejdstidsregler været nødt til at etablere lærerarbejdspladser. Derfor roder vi lige her op til sommerferien, men alt skulle stå klar til 11. august. Der vil være et nyt sammenhængende scienceområde (fysik og biologi) og vi er i gang med at få bygget et stort rundt væksthus udenfor fysiklokalet med udgang fra scienceområdet. Det glæder vi os til at indvi i september. Møde-/sluttider: Alle møder kl og sluttiderne er for kl.: incl. ½ times frivillig lektiecafé 4 gange om ugen. SFO vil være åben fra for de børn der ikke vil gå i 4

5 lektiecafé. (Og som har betalt for SFO) kl.: eller incl. frivillig lektiecafé. 7. kl.: og en dag til incl. lektiecafé. Bemærk at mødetiden i 20 skoleuger om tirsdagen er fra pga. præst. De øvrige uger er der undervisning fra kl kl.: 8.00 til incl. Lektiecafé. Ny skolebestyrelse: Den ny skolebestyrelse består af: Per Hansen, Mette Kaas, Benny Isager, Jan Nielsen, Annette Mortensen, Søren Koch og Thomas Northway. Desuden er der 6 suppleanter. Til slut skal jeg hermed sige alle jer forældre tusind tak for jeres samarbejdsvillighed, for jeres engagement og deltagelse i skolens hverdag. Og endelig vil jeg byde alle nye elever hjertelig velkommen til Skårup. Første skoledag: d. 11. august kl.8.00 og dagen har almindeligt skema for alle elever fra klasse. Eleverne møder i egne klasser og kl er der samling i gymnastiksalen. Der bliver udsendt særligt program til de nye 0. klasser. I ønskes hermed en dejlig og velfortjent sommerferie. Med venlig hilsen Lene Rugård Jensen skoleleder 5

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014

Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Slides fra Fyraftensmøde 25/6-2014 Da ikke alle forældre til børn på Humble Skole kunne deltage i fyraftensmødet d. 25/6, lægges dette powerpoint ud på Fronter og skolens hjemmeside - som info om og aktuel

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed.

Børneuniverset er solidt baseret på tre elementer: kvalitet, samlingskraft og tryghed. Parkvej 4, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 7996 5860 Fax 7484 8842 E-mail: skodborgskole@vejenkom.dk Hjemmeside: www.skodborg-skole.dk Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Skodborg den 6. januar 2011 Høringssvar vedrørende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag

SåDaN GØR VI. Det fælles og det unikke. Maj 2014. Inspirationshæfte. Tema: En længere og varieret skoledag Inspirationshæfte SåDaN GØR VI Maj 2014 Tema: En længere og varieret skoledag Det fælles og det unikke Direktør i Skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen glæder sig til at følge skolernes arbejde

Læs mere