NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1"

Transkript

1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: Tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Indhold: Jens Chr. Madsen, kasserer Sektion offentlig: Jimmy Petersen Charlotte Bach-Madsen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen KLF s ansigter... side 3 Kort og landmålingstekniker fra VIA... side 4 Frederiksberg kommunes matrikel... side 8 Samba og landmåling... side 10 Kortdage side 12 Klimatilpasning... side 14 Ny centralorganisation... side 15 Den ideelle gaveide... side 15 Kort Nyt... side 16 Nyt fra sekretatiatet... side 16 Annoncer... side 18 Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Karsten Vognsen, sekretær FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2010: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2000 kr. Bagside 2500 kr. 1/2 side 1200 kr. 1/4 side 700 kr. tillæg pr. farve: 450 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø Forside: Verden ifølge Reagan ISSN: X 2 Målebladet NR4/09

3 KLF s ansigter Vi har fået en ny formand, og i de seneste par år er der valgt mange nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Samtidig er vi gået fra en periode med høj beskæftigelse til en periode med arbejdsløshed. Det varsler på mange måder nye tider i KLF, hvor det er vigtigt at holde kontakt og støtte hinanden. Desuden skal og bør vi bruge den gode sammenhængskraft, der er bygget op i foreningen gennem mange år. Den måde, vi er i kontakt med medlemmerne på, vil udvikle sig. Det sker hele tiden, og er en løbende proces. Nej, det handler ikke om, at KLF skal oprette en profil på facebook! Men medierne udvikler sig hele tiden, og nye muligheder opstår. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, hvordan vi bedst kommer i kontakt med medlemmerne og høre deres jeres ønsker og meninger om, hvad og hvordan vi kan gøre kontakten lettere og dele mest mulig information. Det handler om foreningens ansigt udadtil i forhold til medlemmerne. Konkret er det især Kirsten og Karsten på sekretariatet men også Thomas, formand, Henrik, næstformand, samt de enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen. Derudover er hjemmesiden og Målebladet vigtige kommunikationsplatforme. På generalforsamlingen i april efterlyste vi frivillige til at hjælpe med arbejdet med hjemmesiden. Der var to som meldte sig til opgaven, Daniel Witt og Casper Salling, og vi er godt i gang med arbejdet på at forbedre hjemmesiden. Der er mange ideer oppe. Det er forslag om f.eks. chatrum og opslagstavler for sektionerne. Udveksling af erfaringer og ideer mellem medlemmerne kan få et bedre udtryk på hjemmesiden. Og der er nye muligheder for at udveksle information indenfor hovedbestyrelsen og de enkelte sektioner imellem. I fremtiden er ønsket at blive bedre til at udnytte hjemmesiden for at få medlemmerne i tale og give vigtige informationer videre. Hjemmesiden kan blive mere attraktiv, så den fremover vil være en uundgåelig mellemstation for enhver KLT er, med links og let vej til nye informationer om hvad som helst inden for faget og alt omkring det. Det gælder alle delområder og fra studerende til efterlønnere og pensionister. Det kan ikke understreges nok: Alle er meget velkomne til at ytre sig og give meninger til kende og udveksle information. Målebladet er et andet ansigt. I bogen 40 års tilbageblik (foreningens jubilæumsbog fra 2007) kan man læse om bladets historie. Det startede i juni 1967, og siden 1969 har navnet været Målebladet. Navnet er enkelt og grejt som vore norske kolleger ville udtrykke det, og jeg kan ikke forestille mig et bedre navn til bladet. I tidens løb har det haft mange udtryk. For nogle år siden havde vi en afsteming blandt medlemmerne om, hvorvidt vi ønskede at bevare bladet eller, om det skulle stoppe helt... Jeg er meget glad for, at vi valgte at lade det fortsætte. For der er al god grund til at have et medie, hvor man har tid til fordybelse i en travl hverdag. Det vigtige er, at vi fortsætter det gode supplement mellem hjemmesiden og Målebladet, hvor den korte og hurtige information kan udsendes med det samme på hjemmesiden, og det stof, som kræver mere tid kan vises i Målebladet. Der vil naturligvis være mange tekster, som passende kan vises begge steder. F.eks. udgives Målebladet på hjemmesiden, men dog ikke omvendt. Da Målebladet udkommer 4 gange om året er det muligt at opsamle periodens begivenheder i flere faste rubrikker fra hovedbestyrelsen, sektionerne og sekretariatet. På den måde vil det blive muligt at danne sig overblik over henvendelser fra medlemmer og alt muligt andet. KLF er en relativ lille forening med ca. 700 medlemmer. Som nævnt i starten, har vi en god sammenhængskraft, og den bør vi lade komme langt bedre til udtryk i vores Skriftlige Ansigter, så vi kan hjælpes ad i en tid med arbejdsløshed og købers marked. Knud Meller Nielsen Sektion Privat Medlem af Målebladets redaktion. Målebladet NR4/09 3

4 Kort- og landmålingstekniker - fra VIA UC i Horsens Den følgende artikel har været bragt i Geoforum nr Vi viderebringer den her med tilladelse af forfatteren og Geoforum. Den informerer bl.a. om den nye bekendtgørelse, hvor virksomhedspraktik er genindført. Dette kræver at der gøres et væsentligt stykke benarbejde med diskussioner, beslutninger og information til de berørte arbejdsgivere og KLT-ere om, hvordan det i praksis lader sig gøre at få de studerende ud i en god og lærerig praktik i 10 uger i 3. semester af den nye uddannelse. Ordningen løber allerede af stabelen i efteråret 2010, hvor de første studerende efter planen skal i praktik. I serien om danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner er turen denne gang kommet til VIA University College i Horsens, der uddanner Kort- og landmålingsteknikere. Her fortæller studieleder Lars Fredensborg Matthiesen om uddannelsen og om en ny bekendtgørelse, der har mærkbar indflydelse på fremtidens kortog landmålingsteknikeruddannelse. Ny bekendtgørelse for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen I juli 2009 trådte en ny uddannelsesbekendtgørelse i kraft for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Fremover indgår der et praktikophold i uddannelsen og uddannelsen opnår en mere selvstændig profil. Herudover giver den nye bekendtgørelse øget mulighed for den studerende til at specialisere sig under uddannelsen. Selvom der ikke er ændret på uddannelsens formål, har revisionen af bekendtgørelsen givet anledning til en justering af læringsmålene for uddannelsen og en revision af de uddannelseselementer, der indgår. Uddannelsen hører under samme uddannelsesbekendtgørelse som bygningskonstruktøruddannelsen og byggeteknikeruddannelsen, men hvor kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i den tidligere gældende bekendtgørelse optrådte som en afstigning fra bygningskonstruktør-uddannelsen, fremstår den nu som en selvstændig uddannelse. I den tidligere bekendtgørelse var der fælles mål for de to første semestre i de tre uddannelser. I praksis håndterede skolerne dette inden for rammerne af bekendtgørelsen ved at placere de studerende, der ønskede at uddanne sig til kort- og landmålingsteknikker, i særskilte klasser enten fra første skoledag eller et stykke hen i studiet. De studerende kunne dermed også arbejde med relevante projekter i de to første semestre. I den nye bekendtgørelse er der ikke længere fælles mål for de tre uddannelser i første og andet semester. Der er fortsat et vist overlap mellem målene for uddannelserne, men primært for almene fag såsom matematik og sprog. Hermed skabes bedre mulighed for skolerne til at tilrettelægge et hensigtsmæssigt forløb for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Den tidligere bekendtgørelse gav mulighed for at vælge et kortvarigt praktikophold i stedet for valgfag på tredje semester. Med den nye bekendtgørelse indføres der et obligatorisk praktikophold på 10 uger i uddannelsen. Målene for uddannelsen er i bekendtgørelsen og studieordningerne beskrevet i overensstemmelse med den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, hvilket tydeliggør det læringsudbytte, der opnås gennem uddannelsen. Læringsudbyttet er opdelt i de tre kategorier: viden, færdigheder og kompetencer. Dette skal blandt andet medvirke Lars F. Matthiesen er studieleder på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på VIA University College i Horsens, og underviser endvidere i landmåling på stedet. Lars dimitterede som landinspektør fra Ålborg i 1984, hvorefter han blev ansat i et privat landinspektørfirma fik Lars ansættelse hos Svitzer Surveying and Diving Branch, hvor han arbejdede med hydrografisk opmåling og positionering til søs blev Lars ansat som underviser på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på daværende Byggeteknisk Højskole i Horsens, nu VIA University College. Siden 1998 har Lars været leder af uddannelsen i Horsens. 4 Målebladet NR4/09

5 Leica TPS Det Store Plus Den nye TPS1200+ Total Station Oplev det store Plus og maksimal fleksibilitet Vil du måle lange afstande med høj nøjagtighed uden reflektor? overvej dette; Den nye Leica TPS er Leica s mest konkurrencedygtige totalstation nogensinde. TPS giver dig markedets højeste nøjagtighed ved reflektorløs måling, med den mindste laserprik på afstande op til 1000 meter. Samtidig giver den også den højeste nøjagtighed ved måling til reflektor, takket være den nye kikkert som er på alle TPS modeller. Farvedisplayet giver al den information du behøver klart og tydeligt, selv i stærkt sollys, TPS kan fjernbetjenes fra prismet, med RX1250 terminalen, for den mest effektive enmands betjening. RL EDM til måling af svært tilgængelige punkter op til 1000 m væk. Nøjagtighed uden reflektor +- 2 mm Nøjagtighed til reflektor +- 1 mm Farvedisplay for klar og tydelig datapræsentation Hurtigste en-mand s opmåling Fuld kompatibilitet med GNSS, identiske bruger interface Størst udvalg af tilbehør og software Læs mere om Leicas produkter på: eller ring på Tlf Målebladet NR4/09 5

6 til at give aftagerne et bedre overblik over læringsudbyttet i uddannelsen og det har også vist sig at være et godt redskab ved skolernes tilrettelæggelse af uddannelsen. Uddannelsens varighed og adgangskravene er ikke ændret med den nye bekendtgørelse. Uddannelsen historisk set Historisk udspringer kort- og landmålingsteknikeruddannelsen fra uddannelsen til landmålingstekniker. Planerne om oprettelse af en egentlig landmålingsteknikeruddannelse fremkom først i 70 erne. Behovet for uddannede teknikere til løsning af opgaver i forbindelse med indsamling og registrering af geografiske data var blevet stadig større. Det gjaldt først og fremmest i den private sektor, hvor uddannelsen til landmålingstekniker indtil da fandt sted som mesterlære. Dele af den offentlige sektor (Matrikeldirektoratet og Geodætisk Institut) havde på daværende tidspunkt egne etatsuddannelser inden for området. På initiativ fra Den Danske Landinspektørforening blev der oprettet en egentlig landmålingsteknikeruddannelse i Horsens Tekniske skole blev valgt som uddannelsesinstitution. Uddannelsen blev i begyndelsen lagt ind under teknisk assistent uddannelsen som et tredje semester. De fysiske rammer for uddannelsen var i starten henlagt til Ingeniørhøjskolen i Horsens, idet det fortrinsvis var lærerkræfter fra denne skole, der varetog undervisningen. I 1985 fik uddannelsen status som en videregående teknikeruddannelse med egen bekendtgørelse og kom ind under det dengang eksisterende uddannelsesnævn for VIA i Horsens er en moderne skole. byggetekniker- og bygningskonstruktøruddannelsen. Dengang bestod uddannelsen af et halvt års praktik hos en landinspektør eller lignende efterfulgt af et halvt års skoleophold. Skoleopholdet blev fra 1972 til 1985 kun gennemført i forårshalvåret, men fra 1986 og frem til 1995 blev uddannelsen udbudt både forår og efterår. Den primære adgangsvej til uddannelsen var en uddannelse som teknisk assistent eller en uddannelse som byggeteknikker. Antallet af dimittender lå dengang på 8 15 pr. hold. Fra 1993 blev uddannelsen udbudt både i Horsens og i København. I 1995 blev landmålingsteknikeruddannelsen ændret til kort- og landmålingsteknikeruddannelsen og varigheden blev udvidet til halvandet år. Baggrunden var et ønske fra flere sider om en revision af uddannelsen for dermed at gøre denne bredere og dybere. Næsten samtidigt blev etatsuddannelserne til matrikeltekniker og kortteknikker hos KMS afskaffet og det var naturligt, at kort- og landmålingsteknikeruddannelsen skulle erstatte dele af disse uddannelser. Adgangsvejene til uddannelsen blev ændret til at omfatte en relevant erhvervsuddannelse, andre erhvervsuddannelser suppleret med relevant praktik eller et adgangskursus som for eksempel ingeniørstudiernes adgangskursus. Med denne revidering af uddannelsen blev der lagt nye fagområder ind i uddannelsen. Således kom blandt andet kartografi, hydrografi, digitale kort, satellit positionering og GIS på programmet, og omfanget af undervisningen i landmåling og matrikelvæsen blev udvidet. Dermed blev der skabt en bredere uddannelse, hvilket også afspejlede sig i, at dimittenderne i højere grad blev rekrutteret af en bredere aftagerkreds inden for erhvervslivet. Ved en reform af de kortere videregående uddannelser i år 2000, var det et af ønskerne fra ministeriets side at reducere antallet af kortere videregående uddannelser fra omkring 75 forholdsvist snævre uddannelser til 13 nye og bredere kompetencegivende uddannelser. Ved denne reform blev kort- og landmålingsteknikeruddannelsen lagt ind under samme uddannelsesbekendtgørelse som uddannelserne til bygningskonstruktør og byggeteknikker. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen blev i bekendtgørelsen benævnt som en afstigning fra bygningskonstruktøruddannelsen. En for uddannelsen noget uheldig betegnelse, idet den dermed mistede noget af sin selvstændig profil. Reformen medførte herudover, at uddannelsen blev forlænget med et halvt år til en varighed på to år. Samtidigt blev adgangsvejene justeret, således at ansøgere med en gymnasial baggrund og matematik og engelsk på niveau C fik direkte adgang. Bekendtgørelsen foreskrev fælles uddannelsesmål for de tre uddannelser i første og andet semester, hvilket i nogen grad gav uheldige bindinger både for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen og for de to andre uddannelser. Uddannelsen i dag Uddannelsen udbydes i dag på VIA University College i Horsens og ved Københavns Erhvervsakademi. Det overordnede formål med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information samt besidde erhvervskompetence som kort- og landmålingstekniker. Gennem de seneste år er der dimitteret omkring 40 årligt fra de to skoler tilsammen. Dimittenderne finder primært beskæftigelse inden for landinspektør- og entreprenørbranchen, hos kortproducenter og forsyningsvirksomheder og i det offentlige, hvor de arbejder med indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske data. Uddannelsen er delt op i fire semestre. Det obligatoriske praktikophold efter den nye bekendtgørelse er lagt ind i uddannelsens tredje semester. Fjerde semester består af valgfrie uddannelseselementer samt et afgangsprojekt efter eget valg af emne. Dermed gives den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et af uddannelsens fagområder i halvandet semester ud af uddannelsens fire semestre. I de obligatoriske uddannelseselementer, der udgør de resterende to og et halvt semester, foregår undervisningen primært som projektorga- 6 Målebladet NR4/09

7 niseret undervisning, hvor de studerende arbejder i grupper med virkelighedsnære projekter, og hvor teorilektioner og praktiske øvelser afholdes i tilknytning til projektforløbene. I projekterne indgår der en række fagområder som f.eks. opmåling, CAD, GIS, matrikulær sagsudarbejdelse, kartografi og matematik. Trods et relativt beskedent årligt indtag har begge skoler en forholdsmæssig stor stab af undervisere tilknyttet. Dette er muligt, da underviserne ikke blot underviser på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, men også på andre uddannelser og på efteruddannelseskurser. Således underviser staben tilknyttet uddannelsen i Horsens også i landmåling, GIS og fysisk planlægning på en række af institutionens ingeniøruddannelser, afholder fjernundervisningskurser i GIS, og gennemfører efteruddannelseskurser. Fremtidens udfordringer De primære udfordringer for uddannelsen fremover er at rekruttere et tilstrækkeligt antal studerende og øge andelen af studerende, der gennemfører studiet. Til studiestart i august 2009 er der i Horsens tilmeldt 24 studerende. Foregående år var indtaget kun på 16 studerende, hvoraf en forholdsvis stor andel faldt fra inden for første studieår. Et vist volumen af studerende er afgørende for opretholdelse af det faglige miljø på uddannelsen og for at kunne følge med den forventede efterspørgsel på dimittender. En anden udfordring er at skabe videreuddannelsestilbud til de færdiguddannede. VIA University College har derfor gennem de seneste år arbejdet for etablering af en diplomuddannelse i GIS og Geodata. Dette er primært tænkt som et videreuddannelsestilbud for færdiguddannede kort- og landmålingsteknikere. VIA University College har i flere omgange søgt undervisningsministeriet om midler til udvikling, men ministeriet har endnu ikke færdig behandlet ansøgningen. Afslappet undervisningssituation. Målebladet NR4/09 7

8 Frederiksberg Kommunes Matrikelvæsen Af Johnny Humlebæk I lov om udstykning og anden registrering i matriklen for kongeriget Danmark, står der i kapitel 2 om Matrikelvæsnet i 10: Kort- og Matrikelstyrelsen er matrikelmyndighed uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner. For ikke så længe siden, indtil 1999, var de sønderjyske landsdele med i denne undtagelse, idet det system man overtog fra tyskerne i 1920 var offentlig/statslig drevet, og ikke umiddelbart til at konvertere, men det er en helt anden historie. Videre i nævnte lovs 10 stk. 3 hedder det: I Frederiksberg kommune udøves matrikelmyndigheden af kommunalbestyrelsen ved stadslandinspektøren. Stadslandinspektøren udnævnes af kommunalbestyrelsen. Dette embede har eksisteret siden 1925, og er på den ene side ikke særlig gammel sammenlignet med det Københavnske, der rækker tilbage til Det er på den anden side unikt; idet der ikke findes noget tilsvarende i Danmark. Derfor må det være på sin plads kort at ridse Frederiksbergs historie og udvikling op. Frederiksberg kommune har sin egen særlige historie, som både omfatter nedlæggelse af landsbyer, bl. a. Solbjerg og flytningen af hollænderbønder fra Amager til Ny Holland (kvarteret omkring Allégade). Disse skulle forsyne de kongelige borde med friske grøntsager, herunder til det af Frederik den 4. nybyggede slot (1699) på toppen af bakken (Solbjerg/Valby bakke). Slottet, der lige som forbilledet i Versailles i Frankrig, trak en forskellig og broget personkreds med sig i form af handel/forsyningfolk, embedsfolk og soldater m.m. som skulle være tæt på slottet og dets beboere for at betjene dem, og på samme måde som i Versailles, voksede byen op. Da man så i midten af 1800-tallet (1852) sløjfede demarkationslinjerne rundt om Københavns befæstning, og efterfølgende, med Frederik den 7. stadfæstelse, ophævede sognefællesskabet med Hvidovre i 1857, tog udviklingen og udbygningen rigtig fart. Fra indbyggere på det tidspunkt, til et hundrede år senere at runde de Byen har i dag fundet et leje på ca indbyggere, men må ret beset stadig anses for at være en stor by. At der er mere fysisk plads, mere luft om man vil, på Frederiksberg, har sin rigtighed, idet man allerede i 1890 i kommunens bygningsreglement bestemte, at der ikke måtte bygges højere huse end på 5 etager, samt større afstandskrav til bygninger. Ligeledes blev gadebredden blev fastsat til at være 30 alen, dvs. næsten 19 m. Til sammenligning kan det nævnes, at en normal landevejsbredde efter vejforordningen af 1793 var 22 alen, eller knap 14 m. Med til denne historie hører også, at Frederiksberg kommune, som tidligere nævnt, er den eneste i landet, som har et Stadslandinspektørembede. Det beklædes på nuværende tidspunkt af Tom Kjærbye Larsen, og det embede har Kjærbye Larsen haft siden 1987 som den 4. i rækken siden 1925,dog med den tilføjelse, at den første N.F. Jensen egentlig aldrig blev udnævnt, men var konstitueret, indtil han døde i Herefter kom Svend Broholm til og han virkede indtil 1960 og den tredje, Anton Gotthardsen fra 1960 til Landinspektør N.F. Jensen havde drevet almindelig landinspektørforretning på Frederiksberg siden 1893, som han overtog fra L.M. Lauritzen ved dennes død. En forretning han havde været assistent i siden 1879, hvor han blev ansat som nybagt kandidat. Der var derfor gennem årene oparbejdet en betydelig kundekreds inden for kommunen, samtidig med forskellige kommunale tillidsposter, både for Jensen og hans forgænger Lauritzen. I 1918 kom det til forhandlinger om overgang til af Jensens forretning til kommunalt regi under teknisk forvaltning. Året efter (1919) gik man så i gang med at forhandle med Landbrugsministeriet/Matrikeldirektoratet om forvaltning af matriklen i kommunen. I de næste par år arbejdede man med udformningen af regler og love for overdragelsen af dokumenter, kort og andre arkivalier, herunder de tre Matrikelprotokoller, og i 1925 kunne N.F. Jensen så i en alder af 70 år, og efter til tider vanskelige forhandlinger, konstitueres i embedet som stadslandinspektør, hvilket i øvrigt jfr. Lov nr 187 af 1. maj skulle stadsfæstes af kongen. I tiden forud havde der, som det fremgår af landinspektørernes forenings medlemsblad fra 1918 Landinspektøren, været en redegørelse og fremstilling af sagen af N.F. Jensen, men der var også kritiske indvindinger imod dette nye væsen. Det er, som Tom Kjærbye Larsen siger, også noget, der ville være ganske utæn- 8 Målebladet NR4/09

9 keligt i dag, at overdrage matrikelfunktioner til en kommune. Kjærbye Larsen der i øvrigt selv har en fortid som praktiserende landinspektør i Vestsjælland, inden han blev Stadslandinspektør, fortæller at der for tiden, i regeringen, arbejdes på at få Frederiksbergs matrikelvæsen tilbage til KMS, som det hedder i dag. En proces der har stået på siden 2002, og som forståeligt nok ikke er særlig behageligt for de 10 ansatte i det kommunale matrikelvæsen, hvor i parentes bemærket KLF s nye formand er iblandt. Usikkerhed er som bekendt altid en svær ting. Sagen om overdragelse har til tider nærmest været gået i stå, for så at blive genopstå i andre former, med forskellige ministerier og konkurrencestyrelsen ind over. Det lange tidsforløb skyldes efter al sandsynlighed, at Københavns kommune er i samme situation med overdragelse til KMS, men her er der forskellige ejerskaber/rettigheder til materialet, der muligvis spiller ind. Det frederiksbergske matrikelvæsen er i dag et moderne foretagende med al det kendte landmålingsudstyr. Matriklen er digitaliseret og har været det siden 1990, og man har en intern sagsgang, der er rimelig hurtig til gavn for alle implicerede. Fremtidsplanerne for de ansatte i Stadslandinspektørens kontor er at blive en stabsfunktion for GIS og kortlægning, til udvikling, understøtning og servicering af alle direktorater kommunen. Fra redaktionens side er der kun at sige tak for en interessant og udbytterig rundtur i det frederiksbergske matrikelvæsen på det agtværdige gamle rådhus. Kort fremstillet af de kgl. Landkadetter i Tom Kjærbye Larsen og medarbejder. Målebladet NR4/09 9

10 Samba, landmåling - portræt af Bjarn Martin Nørgård Af Jens Erik Bundgaard Bjarne Martin Nørgaard, 29 år, bosat i Valby. Arbejder hos Atkins Danmark i København. På verdensplan er Atkins et konsortium med ansatte indenfor ingeniør- og arkitekt virksomhed. Det er et engelsk firma. I Danmark har det rådgivende ingeniørfirma, 40 ansatte på GIS-siden og 20 på landmålersiden. Bjarne er oprindelig uddannet som teknisk assistent hos Hvenegaard i Odense. Herefter startede han på uddannelsen som kortog landmålingstekniker i Horsens og kom efter færdiggørelse af uddannelsen tilbage til Hvenegaard. I 2003 blev han ansat hos Atkins med hovedvægt på landmåling, men har også været ansat som formand på et motorvejsprojekt hos MJ Eriksson, yderligere hos Atkins i Gøteborg og FB Engineering også i Gøteborg, hvor han bl.a. beskæftigede sig med afsætning af motorvej og opmåling på raffinaderi. I dag gælder det arealplaner I dag laver jeg ikke meget landmåling. Det jeg beskæftiger mig med er arealplaner i forbindelse med nye jernbaner og nedlæggelse af overkørsler. Meget af arbejdet er for BaneDanmark og Trafikstyrelsen. Men jeg har også arbejdet som cad-koordinator på jernbane-projektet København-Ringsted og med planlægning og koordinering af målehold, siger Bjarne. Samba Bjarne er meget optaget af samba. Og han er en ivrig formand for en sambaskole i København. Den hedder Bafo do Mundo, hvilket betyder Jordens Ånde. Det er dans og musik fra Rio de Janeiro og Salvador i Brasilien vi morer os med, siger Bjarne, der foruden at være formand for Sambaskolen, også er formand for Foreningen Club Copenhagen Carneval, det er en slags støtteforening til karneval i København. Min store interesse er at spille samba. Det bruger jeg en del tid på i Danmark, men spiller også i et internationalt orkester, hvor der er ca. 100 personer med fra hele Europa. Jeg har blandt andet spillet i Wien under EM i fodbold og i Hongkong til det Kinesiske nytår. Jeg fik interessen for samba, da jeg boede i Odense, hvor jeg oplevede en sambagruppe der øvede. Interessen var straks vakt. Dengang var jeg 15 år. Mine store oplevelser har været at deltage i det store karneval i Rio de Janeiro og spille til nytårsparaden i Hongkong for 10 millioner fjernsynsseere. I det hele taget er det at rejse en stor oplevelse for mig, måske fordi jeg kommer fra H.C. Andersens By. At rejse er at leve. Det gjaldt da jeg var i Brasilien og Kina, men også på Cuba og Mauritius. Kan li at organisere og planlægge De to formandsjob indenfor samba kræver, at jeg kan planlægge og organisere. Men det kræver også, at jeg kan prioritere for at få tid til det hele. Da jeg gerne tager flere opgaver på mig end tiden rækker til, må jeg have en hvis evne til at prioritere. Jeg har svært ved at sige nej til en spændende opgave. KLF og det sociale Jeg synes KLF er en god faglig forening, men også en god social forening. Jeg kan godt lide at komme til årsmøderne/generalforsamlingerne. Speciel kan jeg godt lide instrumentudstillingerne og se hvad der er af nyt på markedet. Det er godt at have en forening som KLF, der er målrettet vores område. På den måde kan vi støtte hinanden og udvikle hinanden. Bjarne monitorerer skinne udskiftning. 10 Målebladet NR4/09

11 Bjarne fanget i samba-situationer. Hans store interesse. Bjarnes kollegaer Knud Meller Nielsen ogflemming Degnbol, skriver: Bjarne er helt eminent hurtig til at sætte sig ind brugen af nye programmer eller nye instrumenter Han har et stort gå på mod og arbejder intuitivt, som kun få er i stand til. Der er en god grund til at Bjarne i dag er afdelingens softwareperson, når det gælder f.eks. microstation inkl. diverse applikationer og anden software. Den specielle evne til at arbejde med software, havde han allerede på studiet, som han afsluttede i På et tidspunkt i studiet lånte hans projektgruppe en håndholdt GPS, som skulle bruges til at genfinde fikspunkter dagen efter. Dengang var brugerfladen på de håndholdte en langhåret udfordring for almindelige mennesker, selv om man er landmåler. Bjarne tog den med i toget på vej hjem fra skolen i Horsens til Odense, hvor han boede dengang. Togturen gav ham tid nok til at sætte sig ind i anvendelsen, så gruppen kunne bruge den næste dag til genfinding af MV-punkter. Han arbejdede hurtigt hjemmevant med Mapinfo og applikationen Vertical Mapper, og fik ikke sjældent programmet til at gøre ting, som lærerne og eksamenscensorerne påstod det ikke kunne. Men det vidste Bjarne jo ikke. Han viste sig også som en frisk fyr til udendørs arbejde og dygtig opmåler. Han havde inden skolen arbejdet for et større landmålingsfirma i Odense. Han var hurtig til at stille en totalstation op, og gav en speciel genial metode til indstilling at fodskruerne videre til en af sine holdkammerater, som altid derefter sender Bjarne en venlig tanke når han stiller sit instrument op den dag i dag. Det vil føre for vidt her at beskrive metoden her (det kan Bjarne selv gøre evt. i et længere oplæg til næste generalforsamling). Bjarne er jo også stadig klar til fest og farver. Det var han også under studiet. Uden at gå for meget i detaljer er der dog én historie, som altid lige skal opfriskes når klassen mødes til generalforsamling eller årsmøde i KLF. Historien handler om Bjarne og en af hans klassekammereter, som begge havde været til en vist nok usædvanlig fugtig fest i studiebyen. Klassekammeraten, som uden at nævne navne i øvrigt var fra et af vore nordiske brødrelande, havde fået så meget under vesten, at han havde forladt festen for at tage toget hjem. Imidlertid var han faldet i søvn på en bænk på banegården. Her fandt Bjarne ham, og hjalp ham ind i et tog, som gik både til kammeratens hjemby og til Bjarnes. På toget faldt de dog begge i søvn, kammeraten kom ikke af på den rigtige station og de vågnede først i Odense. I stedet for at tage det første tog hjem gik kammeraten med hjem og sov den ud hos Bjarne og tog først toget hjem næste dag. Kammeratens kone, der sad hjemme med deres nyfødte barn, var efterhånden noget urolig for hvor hendes mand var, for I sin tilstand glemte han at ringe hjem til sin kone (slettet tekst). Historien fortæller, at Bjarne er en hjælpsom gut og en god kammerat. Det vides ikke om han også var den dybere årsag til kammeratens tilstand, men konsekvensen blev, at kammeraten holdt sig til sodavand til de efterfølgende skolefester. Målebladet NR4/09 11

12 KLF til Kortdage i Kolding den nov af Knud Meller Nielsen Kort- og landmålingteknikernes forening har deltaget i Geoforums årlige konference Kortdage Formålet var bl.a. at foreningen er synlig overfor de aktører, der findes i GIS-verdenen og samtidig se, hvad der sker i Geodata-verdenen. Der var et positivt og imponerende fremmøde med Ca. 500 personer tilmeldt. Dette er i sig selv et signal om, at der er stor interesse for branchen. Mødet var delt op, så der kørte oplæg i 3 sale samtidigt. Der var 14 oplægsemner/ sessioner og workshops og paneldiskussioner, som kørte i løbet af de 3 dage. Derudover var der 5 hovedtalere, som indledte de enkelte dage. Ikke mindst var der også udstillinger fra 29 firmaer, og alt i alt næsten 100 oplægsholdere/diskussionsdeltagere. De enkelte indlæg findes på Geoforums hjemmeside geoforum.dk/program.aspx. Der var også en konkurrence, kaldet udfordringen 09, hvor de modigste GISentutiaster, havde meldt sig til en dyst om at lave den bedste løsning på en bunden opgave. Det blev holdet omkring Svampe Bendt, som vandt klart. Det blev til et programværktøj for børn om svampe. Et svampepåklædningsrum til artsbestemmelse var et af de mere humoristiske indslag i løsningen. Når det ikke er muligt at nå alt og fortælle om alle indslag er her udvalgt 3 oplæg, som gjorde et stort indtryk. Henrik Dahl - ikke-geograf, sociolog, debatør og forfatter: Kognitiv Geografi startede med at præsentere sig selv som sociolog. Og for at uddybe, hvad det er for en person, gav han en gåde: Hvad får man ud af at krydse mafiaen med en sociolog? Svaret er: Et svar man ikke kan forstå! Derefter forklarede han, at kognigtivgeografi er Steder, der forbindes med mening. Siden viste han et kort over verden ifølge USA s tidligere præsident Ronald Reagan. Over Ruslands område stod der f.eks. Goodless Communists, Liars and Spies. Reagans billede af Verden er delt op i West Us og East Them. Samtidig er USA s areal noget større end Canadas i modsætning til virkeligheden. Reagan og amerikanerne har en stående vits, der lyder: They made a contry, but nobody showed up. Det var et meget underholdende indslag, som bl.a. også forklarede, hvorfor der er længere fra København til Århus end den modsatte vej: Det er der bare, for han bor selv i København! Han nævnte at vores kognitive billede af Danmark stammer fra midten af 1800-talllet og har ikke ændret sig siden. Han fortalte om en afhandling med titlen: Opdagelsen af Jylland. Efter vi havde mistet Slesvig og Norge skulle man fra overmagtens side finde ud af, hvad Jylland egentlig var for et land, og om man overhovedet kunne stole på jyderne. Det kognitive Danmarksbillede er et udtryk for, hvor eliten/planlæggerne eller beslutningstagerne befinder sig. Ved nærmere eftertanke kan man selv finde på flere eksempler. Morten Østergård medlem af Folktinget for de radikale, it-politisk ekspert og forfatter har skrevet en afhandling Digital forkalkning i Hans hovedpointer drejer sig om IT i den offentlige forvaltning. Han mener ikke, at IT altid er lig med større effiktivitet, men det kan give borgerne en bedre service, hvis man er heldig. Han nævnte de mange it-skandaler med udviklingen af programmer til offentlige institutioner, som skyldes, at man har villet lave en løsning, som én gang for alle løste en opgave. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Et eksempel er et nyt rejsekort, som skulle gøre alle indlandsrejser billigere og bedre for kunderne. Projektet startede engang i 2005, og skal, som det ser ud lige nu, være færdig i Men det sidste i den sag er, at trafikminister Barfod direkte adspurgt har erkendt, at det godt kan være at kortet vil gøre rejsen lidt dyrere end, hvis man ikke havde brugt det...!(?). Morten Østergård mener, at kommunerne og andre offentlige instanser i stedet med fordel kan uddele opgaver til mindre firmaer, som har kortere vej til delløsninger, og som arbejder åbent. Den model og et ønske om, at man deler ud af sine fejl er vejen frem, hvis man vil videre i den digitale offentlige forvaltning, efter hans mening. Sik Cambon Jensen, candt. scient. i matematik og datalogi, GIS-udvikler fra KMD: Augmented Reality Den første udfordring i oplægget var overskriften. Augmented Reality. Dette betyder udvidet virkelighed. Og hvad er det så? Kort kan det også beskrives som Røntgensyn set gennem en mobiltelefon med skærm og kamera koblet til et hav af f.eks. fotodata med koordinater i forskellige databaser (se også org/wiki/augmented_reality). Det er et system, der indtil videre findes på tegnebrættet og som nogle spæde forsøg, men ideen er spændende. Han forestiller sig f.eks. i forhold til ledningsregistrering, at det kunne virke som følger: Der er adgang til bl.a. fotodata omkring nedgravede kabler, og med en god postionering af mobiltelefonen kan positionerede fotos af en åben grav lægges ind i det billede, som ses gennem cameraets linse. Det ville give entreprenørerne et fantastisk værktøj til at grave uden om de ledninger af div. typer, der er registreret. Med tiden vil databaserne måske komme til at indeholde registreringer af alle jordlagte ledninger, men dette siges, vel vidende, at det netop er de kabler, som ikke er registreret nogen steder, som er det helt store problem. Sik spurgte ud i forsamlingen, om det mon har en fremtid kan vi bruge det til noget? Svaret var naturligvis at det lyder spændende, men ligger nogen år frem i tiden: Måske er det 5-10 år væk. En anden detalje, som kan nævnes er det præsentationsprogram (se det på PREZI.com), som Sik brugte. Der findes en gratis version af programmet, som bryder med powerpoints lineære fremdrift. Billedet zoomer ud og ind, og drejer rundt. En advarsel skal være, at det er en dårlig ide, at checke det dagen derpå. Prøv det alligevel - også selv om du ikke selv skal bruge det... Der skal også her gives en opfordring til at gå ind på Geoforums hjemmeside for at se beskrivelserne af de øvrige indlæg. Der er rigtig mange gode ideer og diskussioner at finde her. 12 Målebladet NR4/09

13 Målebladet NR4/09 13

14 Klimatilpasning Fanø, måske engang i fremtiden? Af Johnny Humlebæk I et afgangsspeciale fra kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i foråret 2009 på Via i Horsens, var der en gruppe studerende, der havde arbejdet med digitale højdemodeller i forhold til de klimaforandringer der pågår i verden idag, samt med iagttagelse af det af EU udarbejdede klimadirektiv, der pålægger kommunerne at udarbejde oversømmelsesrisici for den nærmeste fremtid. At det er ting, der arbejdes med, og indgår i undervisningen, er rigtig fint, al den stund at det har stor aktualitet. Ved Syddansk Universitet i Esbjerg sidder post. doc. Nils Christian Nielsen, som har arbejdet en hel del med disse højdemodeller, bl. a som deltager af en agenda 21 digegruppe på Fanø, hvor en generel forøget vandstand på grund af klimaændringer og de forventelige stormfloder har høj prioritet. Disse ting vil komme og vil kunne påvirke - ikke bare Fanø - men hele vadehavsområdet, især hvis man intet foretager sig. Man er derfor nød til at forholde sig til flere faktorer og anlægge en strategi, der tager hensyn sig til den udvikling, klimaændringerne vil medføre. Pkt. 1 generel forøget vandstand, pkt. 2 uroligt og voldsomt vejr, begge dele en reel trussel i vadehavsregionen. Holland/Nederland er lidt mindre end Danmark ( km) og har en befolkning der er 3 gange så stor, hvoraf 2/3 er bosiddende under havniveau. Her har man siden den store katastrofe i 1953 haft en strategi Deltaplanen, som betød udbygning og rekonstruktion af diger og stormflodsbarrierer. Dette arbejde pågår til stadighed, og er sidst blevet intensiveret ved en Deltakommission i Man kalkulerer med at bruge 1 mia. Euro om året på udbygning og vedligehold af kystog floddiger m.m.; idet man ser det som garanti for landets fortsatte eksistens. I Danmark har debatten nærmest været fraværende og det til trods for, at man fra officielt hold arbejder med en vandstandsstigning på m frem til år Regeringen har dog siden marts 2008 haft en klimastategi der går på, at der skal ske en klimatilpasning i forbindelse med kysterne og havnene, bl.a. ved nybygning og renovering af diger, løbende tilpasning af nød- og stormflodsberedskab, samt risikovurdering af nuværende og planlagte bebyggelser i kystnære områder. På naturforvaltningsområdet er der tale om omlægning af udvalgte ådale til naturlige vådområder med ekstensiv drift og pleje, og endelig er der på planlægnings området en løbende vurdering fra de statslige myndigheders side, om behovet for at udforme ændringer i kommuneplanlægningen. Som et vigtigt beslutningsstøtteværktøj i planlægningen indgår relevante risikoanalyser og -vurdering, eksempelvis risikokort. Endvidere forventes det i kommende oversvømmelsesdirektiv, at de områder, hvor der forventes oversvømmelse, bliver udpeget, og på længere sigt udarbejdes risikostyreningsplaner. Alt dette kan man følge med i på: www. klimatilpasning.dk Niels Christian Nielsen har ved SDU- Esbjerg i samarbejde med en kollega i foråret 2004 arbejdet med et pilotstudium om anvendelsen af terrænmodeller, bl.a. for at man med ringe besvær kunne skabe en sammenhængende terrænmodel for Danmark. Oplægget til projektet med den digitale terrænmodel til brug for Sortehavscentret kan fremskaffespå: sitkom.sud.dk 14 Målebladet NR4/09

15 Ny centralorganisation for de statsansatte Efter flere års overvejelser ser det nu ud til at de to centralorganistioner OC, hvor de statsansatte i KLF er organiseret, og COII bliver sammenlagt til en ny centralorganistion. OC består i dag af 7 organisationer hvoraf KLF udgør den ene. KLF har i dag ca. 157 statslige medlemmer. I alt er der i OC pr. 1/ medlemmer, hvoraf langt de fleste kommer fra CS (Centralforeningen for Stampersonel). CO II består af medlemmer pr. 1/1 2009, hvoraf størsteparten kommer fra Politiforbundet og Dansk Told & Skatforbund. Sammenlægningen sker dels af praktiske årsager, men økonomien spiller også ind. Samtidig vil det forøgede medlemstal give en større indflydelse til diverse forhandlinger. Hvad skal CO10? CO10 s formål bliver at varetage og optræde fælles i forhandlinger om løn-, ansættelses-, arbejds- og pensionsforhold. Det bliver med andre ord det samme som OC og CO II beskæftiger sig med i dag. Bliver KLF s indflydelse så ikke mindre? For tiden arbejdes der med vedtægter, der giver de små foreninger rimelig stor indflydelse; men det er klart, at med vores 157 medlemmer er vi små, men at vi vil blive hørt, det er der ikke tvivl om. Er det så en fordel? Det er altid godt at være mange og stå sammen, så får man flere af sine ønsker igennem. Men det er klart at KLF som organisation måske kan drukne en lille smule og blive overset, derfor vil vi da også snakke med de andre små organisationer, for på den måde at veje tungere. Det skal lige nævnes, at KLF ikke er den mindste organisation. Ud af de 34 organsistioner som OC10 kommer til at bestå af, er KLF den tyvende største. Hvornår? CO10 skal efter planerne være en realitet 1/1 2010, hvis de respektive centralorganisationer OC og CO II s repræsentantskaber godkender sammenlægningen. Henrik Pangel Den ideelle gaveidé Der bliver sat mere fokus på individet. Hvilken betydning får det for fællesskabet i samfundet? Flere forskere mener, at det, at vi vælger flere individuelle løsninger, er med til at bringe samfundets sammenhængskraft i fare. Underforstået at der så vil være penge til det til det fælles. Bogen Fællesskaber i forandring sætter netop fokus på forholdet mellem individualitet og fællesskab. Hvad er det, vi ønsker samfundet og dermed fællesskabet skal tage sig af, og hvad skal den enkelte selv have ansvaret for. Begrebet fællesskab er i opbrud. Landsbyens og de mere klassebestemte fællesskaber er, som følge af den teknologiske udvikling og bedre levevilkår, på retur. De er afløst af mere skiftende og tidsbegrænsede fællesskaber. De sociale netmedier Den kan bestilles via: Bjarne Henrik Lundis Esbern Snares Gade 2,3 tv København V Tlf giver os næsten uanede muligheder for at danne nye netværker, lokale som globale. Men kan man overhovedet tale om et fællesskab, når man kun mødes på nettet og ikke ansigt til ansigt? Lærere, pædagoger og en idrætsleder kommer ind på, hvorvidt vi længere kan tale om, at man opdrage børn og unge til fællesskab. Og toneangivende politikere fortæller om deres holdning til individualisme og fællesskab. Fællesskaber i forandring sætter også fællesskabet i arbejdslivet under lup. Fællesskab er netop kerneindholdet i fagbevægelsen og den måde, som arbejdsmarkedet er organiseret på. Faglige repræsentanter, lige fra lærlingen til forbundsformanden, fortæller om, hvad den større individualisme betyder for fagbevægelsen og for klassiske dyder som sammenhold og solidaritet. Blandt de medvirkende i bogen er Troels Kløvedal, politikerne Christine Antorini og Troels Lund Poulsen, politiets Per Larsen og samfundsforsker Johannes Andersen. Fællesskaber i forandring er på 226 sider, udkommer på Forlaget Sidespejlet og koster 199 kr. samt forsendelsesomkostninger. Målebladetsredationønskeralleannoncøreroglæsereenrigtig glædelig J u l o g e t godtnytår! Målebladet NR4/09 15

16 Kort Nyt Af Johnny Humlebæk Den stor Registrant: På en tur til Sydtyrol (del af Norditalien) i sensommeren stødte jeg på et interessant begreb Maso chius, som oversat betyder lukket gård, hvilket vil sige, at en ejendom i henhold til ældgamle bestemmelser i sydtyrolsk arveret ikke må deles ved arv men skal gå udelt i arv til den ældste søn. Ordningen, der sandsynligvis går tilbage til middelalderen, er i 1526 blevet lovfæstet og igen bekræftet i kejserinde Maria Theresas nye matrikelsystem af 1770, hvorefter den blev afskaffet af den italienske regering i 1919, hvor Sydtyrol blev italiensk efter 1. Verdenskrig. Ordningen er nu blevet genindførte efter Sydtyrol er blevet en autonom provins, dog med justeringer, såsom ligestilling mellem kønnene. Fortalerne for ordningen argumenterer for, at landbrugsejendommene skal have en størrelse man skal kunne leve af. Det kan man se ved selvsyn i det sydtyrolske landskabs åbne karakter. Og i øvrigt kan man i den tysksprogede avis Dolomiten hver lørdag se alt vedrørende ejendomsforhold under Landsesgericht Bozen. Hvis man vide mere om Sydtyrol status i dag også i et historisk forløb kan jeg varmt anbefale Thomas Harders bog Fra Brenner til Trento en rejse i Sydtyrol fra 2009 på 174 sider udgivet af Gyldendal til 249,95 kr. DdL s Sekretariat Vagtskifte hos Den Danske Landinspektørforening må vist være det rigtige at hæfte på en pensioneret major. Landinspektørernes sekretariatschef igennem 25 år, Kjeld Lohmann Schøler, valgte at gå på pension den 31. august iår. Lohmann Schøler har været med i DdL s organisation i 35 år, hvor han har beklædt forskellige tillidsposter. Han har været kendt for at være meget aktiv, og har i den tid været med til store ændringer i organisationen, bl.a. flytning af sekretariat. Han synes, at landmålerfaget er et dejligt job. Et udsagn man kun kan give ham ret i. Hans afløser som sekretariatschef hedder Kim Ingemann Christensen og tiltrådte 1. september. Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. Ny Bekendtgørelse Kort-og Landmålingsteknikeruddannelsen har fået en ny bekendtgørelse nr. 715 af 7. juli Det er sket samtidig med, at man har revideret uddannelsesbekendtgørelse for bygningskonstruktøruddannelsen og byggeteknikeruddannelsen. Dvs. at de er alle tre samlet i bekendtgørelse nr. 715, men hver deres profil. Det må siges at være godt for alle de tre erhvervsakademiuddannelser, som derved fremstår mere markante. F.eks. får KLFerne med den nye praktik også øget mulighed for specialisering indenfor de givne rammer. Bekendtgørelsen i sin fulde ordlyd kan ses via et link på KLFs hjemmeside. Geoforum Nyt Tirsdag den 6. oktober holdt Geoforum Vest sit første møde i efteråret. Det fandt sted på Vejdirektoratets kontor i Skanderborg, hvor ca. 20 deltagere var mødt op for at høre om Det geografiske grundlag for Silkeborgmotorvejen. Projektleder Carsten Sandgaard indledte med en introduktion til projektet, hvorefter landinspektør Svend Elgaard tog over og fortalte om det geografiske grundlag, herunder etablering og måling af referencenet, kortlægning, detailmåling og afsætning bl. a. af bygværker. Herefter kom landinspektør Henrik Vad Jensen og fortalte om det ejendomsretlige grundlag, VVM undersøgelserne, forbedring af matrikelkortet, udarbejdelse af besigtigelsesmaterialet og detailbesigtigelse, ekspropriation og jordfordeling. Landinspektør Søren Baumgarten, Vejdirektoratet, supplerede med at fortælle om, hvor meget man gør ud af at behandle lodsejerne ordentligt og anstændigt i forløbet af arealerhvervelses- og anlægsprocessen. En alt i alt meget indsigtsfuld og udbytterig eftermiddag om et af Danmarks i tiden største og dyreste anlægsprojekter, som vi efter planen skulle kunne køre på fra RETTELSE! I artiklen om MILESTENE i sidste nummer af Målebladet side 15, var e- mailadressen ikke rigtig. Den rigtige er Nyt fra Sekretariatet Det er med beklagelse, at måtte meddele, at Marianne Larsen - sekretariatsmedarbejder i mange år - er fratrådt sin stilling ved KLF. En stor tak til Marianne skal lyde her fra KLF s hovedbestyrelse Men det er mig samtidig en glæde at kunne meddele at vi har ansat Birgit Kragh i sekretariatet fra den 1. januar Birgit er midt i halvtredserne og kommer fra en uopsagt stilling i LandboMidt-Øst. Hun er en tal-ørn med jysk humor, kommer fra Egå, lige nord for Århus, og starter med at være på sekretariatet 25 timer om ugen. Tag vel imod hende. Hilsen Formanden 16 Målebladet NR4/09

17 Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? RAFFI NADERI ET.DK Spar penge med Danmarks smarteste bilforsikring. Er du træt af dyre og indviklede bilforsikringer, så prøv den nye bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Hos os betaler du kun i forhold til det antal kilometer, du kører. Prisen stiger heller ikke, hvis du skal have dækket en skade. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Gå ind på og prøv vores nye bilberegner med det samme. Gå ind på bilberegner.dk Målebladet NR4/09 17

18 LandCAD A/S har udviklet en E-TLservitut-løsning, der er gratis for alle LandCADkunder, og kan erhverves af andre interesserede i forsyningsvirksomheder, i opmålingsfirmaer og i landinspektørfirmaer for et engangsbeløb på kr moms. Løsningen er baseret på Domstolsstyrelsens Portal, og fungerer på den måde, at brugeren selv indsætter servitutteksten via portalen, og uploader E-rids og GML-fil i samme operation. E-rids og GML-fil laves direkte i LandCAD s E-TL-løsning ud fra eksisterende kortmateriale, egne målinger, DSFL-data, AutoCAD-data, MicroStation-data, data fra Kortforsyningen m.v. Der kan automatisk laves en foreløbig servituterklæring ud fra portalens forespørgsel på ejendommen. Servitutnumrene herfra kan direkte vælges i forbindelse med, at man grafisk ser det enkelte GML-objekt, og bestykker dette med de rette kategorier m.m. samtidig med, at man ser det med matrikelkortet som baggrund. LIFA A/S har lavet en løsning til det store tinglysningsbehov, og LandCAD A/S samarbejder med LIFA A/S om denne store løsning. Men til alle Jer, der lejlighedsvis anmelder nye servitutter og stedfæster eksisterende servitutter, kan LandCAD s løsning anvendes. Den virker med det samme, er enkel og brugervenlig, og vil løbende og uden yderligere omkostninger blive tilrettet eventuelle ændringer i tinglysningssystemet. LandCAD A/S har udviklet en løsning til KMS s MIA3, som automatisk kan ajourføre en MIA3-sag til nyt og opdateret sagsgrundlag. Det eneste det kræver er - en DSFL-fil med oprindelige MIA-data, fra zip-filen udlæst fra MIA. - selve din sag, i DSFL-format fra andre systemer eller direkte i LandCAD-format - og så endnu en DSFL-fil med helt nyt MIA-originalkort, udlæst fra MIA netop nu. Programmet laver så automatisk en helt ny sag, baseret på din egen sag, men hvilende på det nye og opdaterede sagsgrundlag. Dine ændringer, tilføjelser, sletninger, korttilpasninger.m.v. respekteres, samtidig med at MIA kan acceptere sagen, fordi alle mellemliggende ændringer i matrikelkortet - som du selv eller andre har lavet - også er med i din nye sag. I særlige tilfælde, hvor der er noget, du bliver nødt til at tage stilling til, bliver det vist grafisk på kortet. Pris for MIA-løsningen er Kr moms. Begge moduler kan håndtere data i UTM, KP2000, S34 og DKTM. Kontakt venligst Leon Bojesen eller Jens Toft-Nielsen, hvis du ønsker at høre mere om en af disse to løsninger, eller om LandCAD s muligheder i øvrigt. LandCAD A/S, AC Jacobsensvej 29, 9400 Nørresundby, tlf , web. mail. Geoteam åbner kontor i Jylland Geoteam har pr 1. oktober åbnet et nyt kontor i Århus. Samtidigt er landmålingstekniker Michael Kjeldgaard ansat som kundekonsulent inden for landmåling. Er han ikke ude og besøge kunder vil han være at træffe på kontoret. Vi har længe ønsket at få et kontor og en fast mand i Jylland. Over halvdelen af vores kunder findes i Jylland, så det er vel en naturlig udvikling. Det skulle også gerne betyde at vi kan give en bedre betjening udtaler Søren Ellegaard. Med tiden vil vi også opbygge et mindre lager af tilbehør og forbrugsvarer til hurtig levering fra adressen. I mindre omfang er det allerede muligt at leje instrumenter fra kontoret. Adressen deles med landinspektørfirmaet LE34 og giver Geoteam adgang til kontorets fine mødelokaler og øvrige faciliteter. Vi håber alle tager godt imod Michael og det nye kontor. Michael træffes på Ryhavevej 7, 8210 Århus V., tlf eller på Geoteam A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup, tlf , 18 Målebladet NR4/09

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR4/09 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: Trimble S6, S8 og VX - tre effektive totalstationer med spændende finesser Alle fås med servo, autolock og som robot. Desuden med de unikke features: MagDrive, SurePoint, MultiTrack og GeoLock. S6 - den suveræne all-rounder med DR, 1, 2, 3 eller 5. S8 - nyt præcisionsinstrument udviklet med tunnel- og monitoreringsarbejde for øje. VX - Spatial Station med indbygget skanner og video. OBS: Se det nye kursusprogram på Kurser i brug af GPS og totalstation samt Trimble Geomatics Office. 20 Nyt Multitrack-prisme med dioder der sikrer lås på prismet og intet andet reflekterende! Målebladet NR4/09 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8

Hedeselskabet s.4 NR.3/11. September. Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 Hedeselskabet s.4 NR.3/11 September Målebladet NR3/11 Hærvejen s.8 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission

Den 17. april 1686 nedsatte Kong Christian 5. (1670-1699) en grundtakstkommission Det er ikke de røde faner der skal reddes, men fællesskabet. Hele verden befinder Det er ikke hver dag man møder en dronepilot. Men på årsmødet i Middelfart møder jeg Niels Houen Jensen. sig i en tid,

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en takker af... Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 19. årgang juli 2009 Indhold Anerkendelse og tillid - vejen til arbejdskraft i den offentlige sektor En af de største

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere