NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1"

Transkript

1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1

2 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: Tirsdag og onsdag: Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hovedbestyrelse: Thomas Wester Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Indhold: Jens Chr. Madsen, kasserer Sektion offentlig: Jimmy Petersen Charlotte Bach-Madsen Dijana Ivanisivic Sektion privat: Knud Meller Nielsen Ditte Knudsen Charlotte Gosvig Nielsen KLF s ansigter... side 3 Kort og landmålingstekniker fra VIA... side 4 Frederiksberg kommunes matrikel... side 8 Samba og landmåling... side 10 Kortdage side 12 Klimatilpasning... side 14 Ny centralorganisation... side 15 Den ideelle gaveide... side 15 Kort Nyt... side 16 Nyt fra sekretatiatet... side 16 Annoncer... side 18 Martin Aspelund Sekretariat: Kirsten Sørensen Karsten Vognsen, sekretær FTF FTF-A: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V Johnny Humlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj Deadlines i 2010: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Annoncepriser: 1/1 helside 2000 kr. Bagside 2500 kr. 1/2 side 1200 kr. 1/4 side 700 kr. tillæg pr. farve: 450 kr. Layout: Jan Slot-Carlsen Tryk: Alfa Bogtryk, Sorø Forside: Verden ifølge Reagan ISSN: X 2 Målebladet NR4/09

3 KLF s ansigter Vi har fået en ny formand, og i de seneste par år er der valgt mange nye medlemmer til hovedbestyrelsen. Samtidig er vi gået fra en periode med høj beskæftigelse til en periode med arbejdsløshed. Det varsler på mange måder nye tider i KLF, hvor det er vigtigt at holde kontakt og støtte hinanden. Desuden skal og bør vi bruge den gode sammenhængskraft, der er bygget op i foreningen gennem mange år. Den måde, vi er i kontakt med medlemmerne på, vil udvikle sig. Det sker hele tiden, og er en løbende proces. Nej, det handler ikke om, at KLF skal oprette en profil på facebook! Men medierne udvikler sig hele tiden, og nye muligheder opstår. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, hvordan vi bedst kommer i kontakt med medlemmerne og høre deres jeres ønsker og meninger om, hvad og hvordan vi kan gøre kontakten lettere og dele mest mulig information. Det handler om foreningens ansigt udadtil i forhold til medlemmerne. Konkret er det især Kirsten og Karsten på sekretariatet men også Thomas, formand, Henrik, næstformand, samt de enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen. Derudover er hjemmesiden og Målebladet vigtige kommunikationsplatforme. På generalforsamlingen i april efterlyste vi frivillige til at hjælpe med arbejdet med hjemmesiden. Der var to som meldte sig til opgaven, Daniel Witt og Casper Salling, og vi er godt i gang med arbejdet på at forbedre hjemmesiden. Der er mange ideer oppe. Det er forslag om f.eks. chatrum og opslagstavler for sektionerne. Udveksling af erfaringer og ideer mellem medlemmerne kan få et bedre udtryk på hjemmesiden. Og der er nye muligheder for at udveksle information indenfor hovedbestyrelsen og de enkelte sektioner imellem. I fremtiden er ønsket at blive bedre til at udnytte hjemmesiden for at få medlemmerne i tale og give vigtige informationer videre. Hjemmesiden kan blive mere attraktiv, så den fremover vil være en uundgåelig mellemstation for enhver KLT er, med links og let vej til nye informationer om hvad som helst inden for faget og alt omkring det. Det gælder alle delområder og fra studerende til efterlønnere og pensionister. Det kan ikke understreges nok: Alle er meget velkomne til at ytre sig og give meninger til kende og udveksle information. Målebladet er et andet ansigt. I bogen 40 års tilbageblik (foreningens jubilæumsbog fra 2007) kan man læse om bladets historie. Det startede i juni 1967, og siden 1969 har navnet været Målebladet. Navnet er enkelt og grejt som vore norske kolleger ville udtrykke det, og jeg kan ikke forestille mig et bedre navn til bladet. I tidens løb har det haft mange udtryk. For nogle år siden havde vi en afsteming blandt medlemmerne om, hvorvidt vi ønskede at bevare bladet eller, om det skulle stoppe helt... Jeg er meget glad for, at vi valgte at lade det fortsætte. For der er al god grund til at have et medie, hvor man har tid til fordybelse i en travl hverdag. Det vigtige er, at vi fortsætter det gode supplement mellem hjemmesiden og Målebladet, hvor den korte og hurtige information kan udsendes med det samme på hjemmesiden, og det stof, som kræver mere tid kan vises i Målebladet. Der vil naturligvis være mange tekster, som passende kan vises begge steder. F.eks. udgives Målebladet på hjemmesiden, men dog ikke omvendt. Da Målebladet udkommer 4 gange om året er det muligt at opsamle periodens begivenheder i flere faste rubrikker fra hovedbestyrelsen, sektionerne og sekretariatet. På den måde vil det blive muligt at danne sig overblik over henvendelser fra medlemmer og alt muligt andet. KLF er en relativ lille forening med ca. 700 medlemmer. Som nævnt i starten, har vi en god sammenhængskraft, og den bør vi lade komme langt bedre til udtryk i vores Skriftlige Ansigter, så vi kan hjælpes ad i en tid med arbejdsløshed og købers marked. Knud Meller Nielsen Sektion Privat Medlem af Målebladets redaktion. Målebladet NR4/09 3

4 Kort- og landmålingstekniker - fra VIA UC i Horsens Den følgende artikel har været bragt i Geoforum nr Vi viderebringer den her med tilladelse af forfatteren og Geoforum. Den informerer bl.a. om den nye bekendtgørelse, hvor virksomhedspraktik er genindført. Dette kræver at der gøres et væsentligt stykke benarbejde med diskussioner, beslutninger og information til de berørte arbejdsgivere og KLT-ere om, hvordan det i praksis lader sig gøre at få de studerende ud i en god og lærerig praktik i 10 uger i 3. semester af den nye uddannelse. Ordningen løber allerede af stabelen i efteråret 2010, hvor de første studerende efter planen skal i praktik. I serien om danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner er turen denne gang kommet til VIA University College i Horsens, der uddanner Kort- og landmålingsteknikere. Her fortæller studieleder Lars Fredensborg Matthiesen om uddannelsen og om en ny bekendtgørelse, der har mærkbar indflydelse på fremtidens kortog landmålingsteknikeruddannelse. Ny bekendtgørelse for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen I juli 2009 trådte en ny uddannelsesbekendtgørelse i kraft for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Fremover indgår der et praktikophold i uddannelsen og uddannelsen opnår en mere selvstændig profil. Herudover giver den nye bekendtgørelse øget mulighed for den studerende til at specialisere sig under uddannelsen. Selvom der ikke er ændret på uddannelsens formål, har revisionen af bekendtgørelsen givet anledning til en justering af læringsmålene for uddannelsen og en revision af de uddannelseselementer, der indgår. Uddannelsen hører under samme uddannelsesbekendtgørelse som bygningskonstruktøruddannelsen og byggeteknikeruddannelsen, men hvor kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i den tidligere gældende bekendtgørelse optrådte som en afstigning fra bygningskonstruktør-uddannelsen, fremstår den nu som en selvstændig uddannelse. I den tidligere bekendtgørelse var der fælles mål for de to første semestre i de tre uddannelser. I praksis håndterede skolerne dette inden for rammerne af bekendtgørelsen ved at placere de studerende, der ønskede at uddanne sig til kort- og landmålingsteknikker, i særskilte klasser enten fra første skoledag eller et stykke hen i studiet. De studerende kunne dermed også arbejde med relevante projekter i de to første semestre. I den nye bekendtgørelse er der ikke længere fælles mål for de tre uddannelser i første og andet semester. Der er fortsat et vist overlap mellem målene for uddannelserne, men primært for almene fag såsom matematik og sprog. Hermed skabes bedre mulighed for skolerne til at tilrettelægge et hensigtsmæssigt forløb for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Den tidligere bekendtgørelse gav mulighed for at vælge et kortvarigt praktikophold i stedet for valgfag på tredje semester. Med den nye bekendtgørelse indføres der et obligatorisk praktikophold på 10 uger i uddannelsen. Målene for uddannelsen er i bekendtgørelsen og studieordningerne beskrevet i overensstemmelse med den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, hvilket tydeliggør det læringsudbytte, der opnås gennem uddannelsen. Læringsudbyttet er opdelt i de tre kategorier: viden, færdigheder og kompetencer. Dette skal blandt andet medvirke Lars F. Matthiesen er studieleder på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på VIA University College i Horsens, og underviser endvidere i landmåling på stedet. Lars dimitterede som landinspektør fra Ålborg i 1984, hvorefter han blev ansat i et privat landinspektørfirma fik Lars ansættelse hos Svitzer Surveying and Diving Branch, hvor han arbejdede med hydrografisk opmåling og positionering til søs blev Lars ansat som underviser på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen på daværende Byggeteknisk Højskole i Horsens, nu VIA University College. Siden 1998 har Lars været leder af uddannelsen i Horsens. 4 Målebladet NR4/09

5 Leica TPS Det Store Plus Den nye TPS1200+ Total Station Oplev det store Plus og maksimal fleksibilitet Vil du måle lange afstande med høj nøjagtighed uden reflektor? overvej dette; Den nye Leica TPS er Leica s mest konkurrencedygtige totalstation nogensinde. TPS giver dig markedets højeste nøjagtighed ved reflektorløs måling, med den mindste laserprik på afstande op til 1000 meter. Samtidig giver den også den højeste nøjagtighed ved måling til reflektor, takket være den nye kikkert som er på alle TPS modeller. Farvedisplayet giver al den information du behøver klart og tydeligt, selv i stærkt sollys, TPS kan fjernbetjenes fra prismet, med RX1250 terminalen, for den mest effektive enmands betjening. RL EDM til måling af svært tilgængelige punkter op til 1000 m væk. Nøjagtighed uden reflektor +- 2 mm Nøjagtighed til reflektor +- 1 mm Farvedisplay for klar og tydelig datapræsentation Hurtigste en-mand s opmåling Fuld kompatibilitet med GNSS, identiske bruger interface Størst udvalg af tilbehør og software Læs mere om Leicas produkter på: eller ring på Tlf Målebladet NR4/09 5

6 til at give aftagerne et bedre overblik over læringsudbyttet i uddannelsen og det har også vist sig at være et godt redskab ved skolernes tilrettelæggelse af uddannelsen. Uddannelsens varighed og adgangskravene er ikke ændret med den nye bekendtgørelse. Uddannelsen historisk set Historisk udspringer kort- og landmålingsteknikeruddannelsen fra uddannelsen til landmålingstekniker. Planerne om oprettelse af en egentlig landmålingsteknikeruddannelse fremkom først i 70 erne. Behovet for uddannede teknikere til løsning af opgaver i forbindelse med indsamling og registrering af geografiske data var blevet stadig større. Det gjaldt først og fremmest i den private sektor, hvor uddannelsen til landmålingstekniker indtil da fandt sted som mesterlære. Dele af den offentlige sektor (Matrikeldirektoratet og Geodætisk Institut) havde på daværende tidspunkt egne etatsuddannelser inden for området. På initiativ fra Den Danske Landinspektørforening blev der oprettet en egentlig landmålingsteknikeruddannelse i Horsens Tekniske skole blev valgt som uddannelsesinstitution. Uddannelsen blev i begyndelsen lagt ind under teknisk assistent uddannelsen som et tredje semester. De fysiske rammer for uddannelsen var i starten henlagt til Ingeniørhøjskolen i Horsens, idet det fortrinsvis var lærerkræfter fra denne skole, der varetog undervisningen. I 1985 fik uddannelsen status som en videregående teknikeruddannelse med egen bekendtgørelse og kom ind under det dengang eksisterende uddannelsesnævn for VIA i Horsens er en moderne skole. byggetekniker- og bygningskonstruktøruddannelsen. Dengang bestod uddannelsen af et halvt års praktik hos en landinspektør eller lignende efterfulgt af et halvt års skoleophold. Skoleopholdet blev fra 1972 til 1985 kun gennemført i forårshalvåret, men fra 1986 og frem til 1995 blev uddannelsen udbudt både forår og efterår. Den primære adgangsvej til uddannelsen var en uddannelse som teknisk assistent eller en uddannelse som byggeteknikker. Antallet af dimittender lå dengang på 8 15 pr. hold. Fra 1993 blev uddannelsen udbudt både i Horsens og i København. I 1995 blev landmålingsteknikeruddannelsen ændret til kort- og landmålingsteknikeruddannelsen og varigheden blev udvidet til halvandet år. Baggrunden var et ønske fra flere sider om en revision af uddannelsen for dermed at gøre denne bredere og dybere. Næsten samtidigt blev etatsuddannelserne til matrikeltekniker og kortteknikker hos KMS afskaffet og det var naturligt, at kort- og landmålingsteknikeruddannelsen skulle erstatte dele af disse uddannelser. Adgangsvejene til uddannelsen blev ændret til at omfatte en relevant erhvervsuddannelse, andre erhvervsuddannelser suppleret med relevant praktik eller et adgangskursus som for eksempel ingeniørstudiernes adgangskursus. Med denne revidering af uddannelsen blev der lagt nye fagområder ind i uddannelsen. Således kom blandt andet kartografi, hydrografi, digitale kort, satellit positionering og GIS på programmet, og omfanget af undervisningen i landmåling og matrikelvæsen blev udvidet. Dermed blev der skabt en bredere uddannelse, hvilket også afspejlede sig i, at dimittenderne i højere grad blev rekrutteret af en bredere aftagerkreds inden for erhvervslivet. Ved en reform af de kortere videregående uddannelser i år 2000, var det et af ønskerne fra ministeriets side at reducere antallet af kortere videregående uddannelser fra omkring 75 forholdsvist snævre uddannelser til 13 nye og bredere kompetencegivende uddannelser. Ved denne reform blev kort- og landmålingsteknikeruddannelsen lagt ind under samme uddannelsesbekendtgørelse som uddannelserne til bygningskonstruktør og byggeteknikker. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen blev i bekendtgørelsen benævnt som en afstigning fra bygningskonstruktøruddannelsen. En for uddannelsen noget uheldig betegnelse, idet den dermed mistede noget af sin selvstændig profil. Reformen medførte herudover, at uddannelsen blev forlænget med et halvt år til en varighed på to år. Samtidigt blev adgangsvejene justeret, således at ansøgere med en gymnasial baggrund og matematik og engelsk på niveau C fik direkte adgang. Bekendtgørelsen foreskrev fælles uddannelsesmål for de tre uddannelser i første og andet semester, hvilket i nogen grad gav uheldige bindinger både for kort- og landmålingsteknikeruddannelsen og for de to andre uddannelser. Uddannelsen i dag Uddannelsen udbydes i dag på VIA University College i Horsens og ved Københavns Erhvervsakademi. Det overordnede formål med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne indsamle, bearbejde og formidle stedbestemt information samt besidde erhvervskompetence som kort- og landmålingstekniker. Gennem de seneste år er der dimitteret omkring 40 årligt fra de to skoler tilsammen. Dimittenderne finder primært beskæftigelse inden for landinspektør- og entreprenørbranchen, hos kortproducenter og forsyningsvirksomheder og i det offentlige, hvor de arbejder med indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske data. Uddannelsen er delt op i fire semestre. Det obligatoriske praktikophold efter den nye bekendtgørelse er lagt ind i uddannelsens tredje semester. Fjerde semester består af valgfrie uddannelseselementer samt et afgangsprojekt efter eget valg af emne. Dermed gives den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et af uddannelsens fagområder i halvandet semester ud af uddannelsens fire semestre. I de obligatoriske uddannelseselementer, der udgør de resterende to og et halvt semester, foregår undervisningen primært som projektorga- 6 Målebladet NR4/09

7 niseret undervisning, hvor de studerende arbejder i grupper med virkelighedsnære projekter, og hvor teorilektioner og praktiske øvelser afholdes i tilknytning til projektforløbene. I projekterne indgår der en række fagområder som f.eks. opmåling, CAD, GIS, matrikulær sagsudarbejdelse, kartografi og matematik. Trods et relativt beskedent årligt indtag har begge skoler en forholdsmæssig stor stab af undervisere tilknyttet. Dette er muligt, da underviserne ikke blot underviser på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen, men også på andre uddannelser og på efteruddannelseskurser. Således underviser staben tilknyttet uddannelsen i Horsens også i landmåling, GIS og fysisk planlægning på en række af institutionens ingeniøruddannelser, afholder fjernundervisningskurser i GIS, og gennemfører efteruddannelseskurser. Fremtidens udfordringer De primære udfordringer for uddannelsen fremover er at rekruttere et tilstrækkeligt antal studerende og øge andelen af studerende, der gennemfører studiet. Til studiestart i august 2009 er der i Horsens tilmeldt 24 studerende. Foregående år var indtaget kun på 16 studerende, hvoraf en forholdsvis stor andel faldt fra inden for første studieår. Et vist volumen af studerende er afgørende for opretholdelse af det faglige miljø på uddannelsen og for at kunne følge med den forventede efterspørgsel på dimittender. En anden udfordring er at skabe videreuddannelsestilbud til de færdiguddannede. VIA University College har derfor gennem de seneste år arbejdet for etablering af en diplomuddannelse i GIS og Geodata. Dette er primært tænkt som et videreuddannelsestilbud for færdiguddannede kort- og landmålingsteknikere. VIA University College har i flere omgange søgt undervisningsministeriet om midler til udvikling, men ministeriet har endnu ikke færdig behandlet ansøgningen. Afslappet undervisningssituation. Målebladet NR4/09 7

8 Frederiksberg Kommunes Matrikelvæsen Af Johnny Humlebæk I lov om udstykning og anden registrering i matriklen for kongeriget Danmark, står der i kapitel 2 om Matrikelvæsnet i 10: Kort- og Matrikelstyrelsen er matrikelmyndighed uden for Københavns og Frederiksberg Kommuner. For ikke så længe siden, indtil 1999, var de sønderjyske landsdele med i denne undtagelse, idet det system man overtog fra tyskerne i 1920 var offentlig/statslig drevet, og ikke umiddelbart til at konvertere, men det er en helt anden historie. Videre i nævnte lovs 10 stk. 3 hedder det: I Frederiksberg kommune udøves matrikelmyndigheden af kommunalbestyrelsen ved stadslandinspektøren. Stadslandinspektøren udnævnes af kommunalbestyrelsen. Dette embede har eksisteret siden 1925, og er på den ene side ikke særlig gammel sammenlignet med det Københavnske, der rækker tilbage til Det er på den anden side unikt; idet der ikke findes noget tilsvarende i Danmark. Derfor må det være på sin plads kort at ridse Frederiksbergs historie og udvikling op. Frederiksberg kommune har sin egen særlige historie, som både omfatter nedlæggelse af landsbyer, bl. a. Solbjerg og flytningen af hollænderbønder fra Amager til Ny Holland (kvarteret omkring Allégade). Disse skulle forsyne de kongelige borde med friske grøntsager, herunder til det af Frederik den 4. nybyggede slot (1699) på toppen af bakken (Solbjerg/Valby bakke). Slottet, der lige som forbilledet i Versailles i Frankrig, trak en forskellig og broget personkreds med sig i form af handel/forsyningfolk, embedsfolk og soldater m.m. som skulle være tæt på slottet og dets beboere for at betjene dem, og på samme måde som i Versailles, voksede byen op. Da man så i midten af 1800-tallet (1852) sløjfede demarkationslinjerne rundt om Københavns befæstning, og efterfølgende, med Frederik den 7. stadfæstelse, ophævede sognefællesskabet med Hvidovre i 1857, tog udviklingen og udbygningen rigtig fart. Fra indbyggere på det tidspunkt, til et hundrede år senere at runde de Byen har i dag fundet et leje på ca indbyggere, men må ret beset stadig anses for at være en stor by. At der er mere fysisk plads, mere luft om man vil, på Frederiksberg, har sin rigtighed, idet man allerede i 1890 i kommunens bygningsreglement bestemte, at der ikke måtte bygges højere huse end på 5 etager, samt større afstandskrav til bygninger. Ligeledes blev gadebredden blev fastsat til at være 30 alen, dvs. næsten 19 m. Til sammenligning kan det nævnes, at en normal landevejsbredde efter vejforordningen af 1793 var 22 alen, eller knap 14 m. Med til denne historie hører også, at Frederiksberg kommune, som tidligere nævnt, er den eneste i landet, som har et Stadslandinspektørembede. Det beklædes på nuværende tidspunkt af Tom Kjærbye Larsen, og det embede har Kjærbye Larsen haft siden 1987 som den 4. i rækken siden 1925,dog med den tilføjelse, at den første N.F. Jensen egentlig aldrig blev udnævnt, men var konstitueret, indtil han døde i Herefter kom Svend Broholm til og han virkede indtil 1960 og den tredje, Anton Gotthardsen fra 1960 til Landinspektør N.F. Jensen havde drevet almindelig landinspektørforretning på Frederiksberg siden 1893, som han overtog fra L.M. Lauritzen ved dennes død. En forretning han havde været assistent i siden 1879, hvor han blev ansat som nybagt kandidat. Der var derfor gennem årene oparbejdet en betydelig kundekreds inden for kommunen, samtidig med forskellige kommunale tillidsposter, både for Jensen og hans forgænger Lauritzen. I 1918 kom det til forhandlinger om overgang til af Jensens forretning til kommunalt regi under teknisk forvaltning. Året efter (1919) gik man så i gang med at forhandle med Landbrugsministeriet/Matrikeldirektoratet om forvaltning af matriklen i kommunen. I de næste par år arbejdede man med udformningen af regler og love for overdragelsen af dokumenter, kort og andre arkivalier, herunder de tre Matrikelprotokoller, og i 1925 kunne N.F. Jensen så i en alder af 70 år, og efter til tider vanskelige forhandlinger, konstitueres i embedet som stadslandinspektør, hvilket i øvrigt jfr. Lov nr 187 af 1. maj skulle stadsfæstes af kongen. I tiden forud havde der, som det fremgår af landinspektørernes forenings medlemsblad fra 1918 Landinspektøren, været en redegørelse og fremstilling af sagen af N.F. Jensen, men der var også kritiske indvindinger imod dette nye væsen. Det er, som Tom Kjærbye Larsen siger, også noget, der ville være ganske utæn- 8 Målebladet NR4/09

9 keligt i dag, at overdrage matrikelfunktioner til en kommune. Kjærbye Larsen der i øvrigt selv har en fortid som praktiserende landinspektør i Vestsjælland, inden han blev Stadslandinspektør, fortæller at der for tiden, i regeringen, arbejdes på at få Frederiksbergs matrikelvæsen tilbage til KMS, som det hedder i dag. En proces der har stået på siden 2002, og som forståeligt nok ikke er særlig behageligt for de 10 ansatte i det kommunale matrikelvæsen, hvor i parentes bemærket KLF s nye formand er iblandt. Usikkerhed er som bekendt altid en svær ting. Sagen om overdragelse har til tider nærmest været gået i stå, for så at blive genopstå i andre former, med forskellige ministerier og konkurrencestyrelsen ind over. Det lange tidsforløb skyldes efter al sandsynlighed, at Københavns kommune er i samme situation med overdragelse til KMS, men her er der forskellige ejerskaber/rettigheder til materialet, der muligvis spiller ind. Det frederiksbergske matrikelvæsen er i dag et moderne foretagende med al det kendte landmålingsudstyr. Matriklen er digitaliseret og har været det siden 1990, og man har en intern sagsgang, der er rimelig hurtig til gavn for alle implicerede. Fremtidsplanerne for de ansatte i Stadslandinspektørens kontor er at blive en stabsfunktion for GIS og kortlægning, til udvikling, understøtning og servicering af alle direktorater kommunen. Fra redaktionens side er der kun at sige tak for en interessant og udbytterig rundtur i det frederiksbergske matrikelvæsen på det agtværdige gamle rådhus. Kort fremstillet af de kgl. Landkadetter i Tom Kjærbye Larsen og medarbejder. Målebladet NR4/09 9

10 Samba, landmåling - portræt af Bjarn Martin Nørgård Af Jens Erik Bundgaard Bjarne Martin Nørgaard, 29 år, bosat i Valby. Arbejder hos Atkins Danmark i København. På verdensplan er Atkins et konsortium med ansatte indenfor ingeniør- og arkitekt virksomhed. Det er et engelsk firma. I Danmark har det rådgivende ingeniørfirma, 40 ansatte på GIS-siden og 20 på landmålersiden. Bjarne er oprindelig uddannet som teknisk assistent hos Hvenegaard i Odense. Herefter startede han på uddannelsen som kortog landmålingstekniker i Horsens og kom efter færdiggørelse af uddannelsen tilbage til Hvenegaard. I 2003 blev han ansat hos Atkins med hovedvægt på landmåling, men har også været ansat som formand på et motorvejsprojekt hos MJ Eriksson, yderligere hos Atkins i Gøteborg og FB Engineering også i Gøteborg, hvor han bl.a. beskæftigede sig med afsætning af motorvej og opmåling på raffinaderi. I dag gælder det arealplaner I dag laver jeg ikke meget landmåling. Det jeg beskæftiger mig med er arealplaner i forbindelse med nye jernbaner og nedlæggelse af overkørsler. Meget af arbejdet er for BaneDanmark og Trafikstyrelsen. Men jeg har også arbejdet som cad-koordinator på jernbane-projektet København-Ringsted og med planlægning og koordinering af målehold, siger Bjarne. Samba Bjarne er meget optaget af samba. Og han er en ivrig formand for en sambaskole i København. Den hedder Bafo do Mundo, hvilket betyder Jordens Ånde. Det er dans og musik fra Rio de Janeiro og Salvador i Brasilien vi morer os med, siger Bjarne, der foruden at være formand for Sambaskolen, også er formand for Foreningen Club Copenhagen Carneval, det er en slags støtteforening til karneval i København. Min store interesse er at spille samba. Det bruger jeg en del tid på i Danmark, men spiller også i et internationalt orkester, hvor der er ca. 100 personer med fra hele Europa. Jeg har blandt andet spillet i Wien under EM i fodbold og i Hongkong til det Kinesiske nytår. Jeg fik interessen for samba, da jeg boede i Odense, hvor jeg oplevede en sambagruppe der øvede. Interessen var straks vakt. Dengang var jeg 15 år. Mine store oplevelser har været at deltage i det store karneval i Rio de Janeiro og spille til nytårsparaden i Hongkong for 10 millioner fjernsynsseere. I det hele taget er det at rejse en stor oplevelse for mig, måske fordi jeg kommer fra H.C. Andersens By. At rejse er at leve. Det gjaldt da jeg var i Brasilien og Kina, men også på Cuba og Mauritius. Kan li at organisere og planlægge De to formandsjob indenfor samba kræver, at jeg kan planlægge og organisere. Men det kræver også, at jeg kan prioritere for at få tid til det hele. Da jeg gerne tager flere opgaver på mig end tiden rækker til, må jeg have en hvis evne til at prioritere. Jeg har svært ved at sige nej til en spændende opgave. KLF og det sociale Jeg synes KLF er en god faglig forening, men også en god social forening. Jeg kan godt lide at komme til årsmøderne/generalforsamlingerne. Speciel kan jeg godt lide instrumentudstillingerne og se hvad der er af nyt på markedet. Det er godt at have en forening som KLF, der er målrettet vores område. På den måde kan vi støtte hinanden og udvikle hinanden. Bjarne monitorerer skinne udskiftning. 10 Målebladet NR4/09

11 Bjarne fanget i samba-situationer. Hans store interesse. Bjarnes kollegaer Knud Meller Nielsen ogflemming Degnbol, skriver: Bjarne er helt eminent hurtig til at sætte sig ind brugen af nye programmer eller nye instrumenter Han har et stort gå på mod og arbejder intuitivt, som kun få er i stand til. Der er en god grund til at Bjarne i dag er afdelingens softwareperson, når det gælder f.eks. microstation inkl. diverse applikationer og anden software. Den specielle evne til at arbejde med software, havde han allerede på studiet, som han afsluttede i På et tidspunkt i studiet lånte hans projektgruppe en håndholdt GPS, som skulle bruges til at genfinde fikspunkter dagen efter. Dengang var brugerfladen på de håndholdte en langhåret udfordring for almindelige mennesker, selv om man er landmåler. Bjarne tog den med i toget på vej hjem fra skolen i Horsens til Odense, hvor han boede dengang. Togturen gav ham tid nok til at sætte sig ind i anvendelsen, så gruppen kunne bruge den næste dag til genfinding af MV-punkter. Han arbejdede hurtigt hjemmevant med Mapinfo og applikationen Vertical Mapper, og fik ikke sjældent programmet til at gøre ting, som lærerne og eksamenscensorerne påstod det ikke kunne. Men det vidste Bjarne jo ikke. Han viste sig også som en frisk fyr til udendørs arbejde og dygtig opmåler. Han havde inden skolen arbejdet for et større landmålingsfirma i Odense. Han var hurtig til at stille en totalstation op, og gav en speciel genial metode til indstilling at fodskruerne videre til en af sine holdkammerater, som altid derefter sender Bjarne en venlig tanke når han stiller sit instrument op den dag i dag. Det vil føre for vidt her at beskrive metoden her (det kan Bjarne selv gøre evt. i et længere oplæg til næste generalforsamling). Bjarne er jo også stadig klar til fest og farver. Det var han også under studiet. Uden at gå for meget i detaljer er der dog én historie, som altid lige skal opfriskes når klassen mødes til generalforsamling eller årsmøde i KLF. Historien handler om Bjarne og en af hans klassekammereter, som begge havde været til en vist nok usædvanlig fugtig fest i studiebyen. Klassekammeraten, som uden at nævne navne i øvrigt var fra et af vore nordiske brødrelande, havde fået så meget under vesten, at han havde forladt festen for at tage toget hjem. Imidlertid var han faldet i søvn på en bænk på banegården. Her fandt Bjarne ham, og hjalp ham ind i et tog, som gik både til kammeratens hjemby og til Bjarnes. På toget faldt de dog begge i søvn, kammeraten kom ikke af på den rigtige station og de vågnede først i Odense. I stedet for at tage det første tog hjem gik kammeraten med hjem og sov den ud hos Bjarne og tog først toget hjem næste dag. Kammeratens kone, der sad hjemme med deres nyfødte barn, var efterhånden noget urolig for hvor hendes mand var, for I sin tilstand glemte han at ringe hjem til sin kone (slettet tekst). Historien fortæller, at Bjarne er en hjælpsom gut og en god kammerat. Det vides ikke om han også var den dybere årsag til kammeratens tilstand, men konsekvensen blev, at kammeraten holdt sig til sodavand til de efterfølgende skolefester. Målebladet NR4/09 11

12 KLF til Kortdage i Kolding den nov af Knud Meller Nielsen Kort- og landmålingteknikernes forening har deltaget i Geoforums årlige konference Kortdage Formålet var bl.a. at foreningen er synlig overfor de aktører, der findes i GIS-verdenen og samtidig se, hvad der sker i Geodata-verdenen. Der var et positivt og imponerende fremmøde med Ca. 500 personer tilmeldt. Dette er i sig selv et signal om, at der er stor interesse for branchen. Mødet var delt op, så der kørte oplæg i 3 sale samtidigt. Der var 14 oplægsemner/ sessioner og workshops og paneldiskussioner, som kørte i løbet af de 3 dage. Derudover var der 5 hovedtalere, som indledte de enkelte dage. Ikke mindst var der også udstillinger fra 29 firmaer, og alt i alt næsten 100 oplægsholdere/diskussionsdeltagere. De enkelte indlæg findes på Geoforums hjemmeside geoforum.dk/program.aspx. Der var også en konkurrence, kaldet udfordringen 09, hvor de modigste GISentutiaster, havde meldt sig til en dyst om at lave den bedste løsning på en bunden opgave. Det blev holdet omkring Svampe Bendt, som vandt klart. Det blev til et programværktøj for børn om svampe. Et svampepåklædningsrum til artsbestemmelse var et af de mere humoristiske indslag i løsningen. Når det ikke er muligt at nå alt og fortælle om alle indslag er her udvalgt 3 oplæg, som gjorde et stort indtryk. Henrik Dahl - ikke-geograf, sociolog, debatør og forfatter: Kognitiv Geografi startede med at præsentere sig selv som sociolog. Og for at uddybe, hvad det er for en person, gav han en gåde: Hvad får man ud af at krydse mafiaen med en sociolog? Svaret er: Et svar man ikke kan forstå! Derefter forklarede han, at kognigtivgeografi er Steder, der forbindes med mening. Siden viste han et kort over verden ifølge USA s tidligere præsident Ronald Reagan. Over Ruslands område stod der f.eks. Goodless Communists, Liars and Spies. Reagans billede af Verden er delt op i West Us og East Them. Samtidig er USA s areal noget større end Canadas i modsætning til virkeligheden. Reagan og amerikanerne har en stående vits, der lyder: They made a contry, but nobody showed up. Det var et meget underholdende indslag, som bl.a. også forklarede, hvorfor der er længere fra København til Århus end den modsatte vej: Det er der bare, for han bor selv i København! Han nævnte at vores kognitive billede af Danmark stammer fra midten af 1800-talllet og har ikke ændret sig siden. Han fortalte om en afhandling med titlen: Opdagelsen af Jylland. Efter vi havde mistet Slesvig og Norge skulle man fra overmagtens side finde ud af, hvad Jylland egentlig var for et land, og om man overhovedet kunne stole på jyderne. Det kognitive Danmarksbillede er et udtryk for, hvor eliten/planlæggerne eller beslutningstagerne befinder sig. Ved nærmere eftertanke kan man selv finde på flere eksempler. Morten Østergård medlem af Folktinget for de radikale, it-politisk ekspert og forfatter har skrevet en afhandling Digital forkalkning i Hans hovedpointer drejer sig om IT i den offentlige forvaltning. Han mener ikke, at IT altid er lig med større effiktivitet, men det kan give borgerne en bedre service, hvis man er heldig. Han nævnte de mange it-skandaler med udviklingen af programmer til offentlige institutioner, som skyldes, at man har villet lave en løsning, som én gang for alle løste en opgave. Men sådan fungerer virkeligheden ikke. Et eksempel er et nyt rejsekort, som skulle gøre alle indlandsrejser billigere og bedre for kunderne. Projektet startede engang i 2005, og skal, som det ser ud lige nu, være færdig i Men det sidste i den sag er, at trafikminister Barfod direkte adspurgt har erkendt, at det godt kan være at kortet vil gøre rejsen lidt dyrere end, hvis man ikke havde brugt det...!(?). Morten Østergård mener, at kommunerne og andre offentlige instanser i stedet med fordel kan uddele opgaver til mindre firmaer, som har kortere vej til delløsninger, og som arbejder åbent. Den model og et ønske om, at man deler ud af sine fejl er vejen frem, hvis man vil videre i den digitale offentlige forvaltning, efter hans mening. Sik Cambon Jensen, candt. scient. i matematik og datalogi, GIS-udvikler fra KMD: Augmented Reality Den første udfordring i oplægget var overskriften. Augmented Reality. Dette betyder udvidet virkelighed. Og hvad er det så? Kort kan det også beskrives som Røntgensyn set gennem en mobiltelefon med skærm og kamera koblet til et hav af f.eks. fotodata med koordinater i forskellige databaser (se også org/wiki/augmented_reality). Det er et system, der indtil videre findes på tegnebrættet og som nogle spæde forsøg, men ideen er spændende. Han forestiller sig f.eks. i forhold til ledningsregistrering, at det kunne virke som følger: Der er adgang til bl.a. fotodata omkring nedgravede kabler, og med en god postionering af mobiltelefonen kan positionerede fotos af en åben grav lægges ind i det billede, som ses gennem cameraets linse. Det ville give entreprenørerne et fantastisk værktøj til at grave uden om de ledninger af div. typer, der er registreret. Med tiden vil databaserne måske komme til at indeholde registreringer af alle jordlagte ledninger, men dette siges, vel vidende, at det netop er de kabler, som ikke er registreret nogen steder, som er det helt store problem. Sik spurgte ud i forsamlingen, om det mon har en fremtid kan vi bruge det til noget? Svaret var naturligvis at det lyder spændende, men ligger nogen år frem i tiden: Måske er det 5-10 år væk. En anden detalje, som kan nævnes er det præsentationsprogram (se det på PREZI.com), som Sik brugte. Der findes en gratis version af programmet, som bryder med powerpoints lineære fremdrift. Billedet zoomer ud og ind, og drejer rundt. En advarsel skal være, at det er en dårlig ide, at checke det dagen derpå. Prøv det alligevel - også selv om du ikke selv skal bruge det... Der skal også her gives en opfordring til at gå ind på Geoforums hjemmeside for at se beskrivelserne af de øvrige indlæg. Der er rigtig mange gode ideer og diskussioner at finde her. 12 Målebladet NR4/09

13 Målebladet NR4/09 13

14 Klimatilpasning Fanø, måske engang i fremtiden? Af Johnny Humlebæk I et afgangsspeciale fra kort- og landmålingsteknikeruddannelsen i foråret 2009 på Via i Horsens, var der en gruppe studerende, der havde arbejdet med digitale højdemodeller i forhold til de klimaforandringer der pågår i verden idag, samt med iagttagelse af det af EU udarbejdede klimadirektiv, der pålægger kommunerne at udarbejde oversømmelsesrisici for den nærmeste fremtid. At det er ting, der arbejdes med, og indgår i undervisningen, er rigtig fint, al den stund at det har stor aktualitet. Ved Syddansk Universitet i Esbjerg sidder post. doc. Nils Christian Nielsen, som har arbejdet en hel del med disse højdemodeller, bl. a som deltager af en agenda 21 digegruppe på Fanø, hvor en generel forøget vandstand på grund af klimaændringer og de forventelige stormfloder har høj prioritet. Disse ting vil komme og vil kunne påvirke - ikke bare Fanø - men hele vadehavsområdet, især hvis man intet foretager sig. Man er derfor nød til at forholde sig til flere faktorer og anlægge en strategi, der tager hensyn sig til den udvikling, klimaændringerne vil medføre. Pkt. 1 generel forøget vandstand, pkt. 2 uroligt og voldsomt vejr, begge dele en reel trussel i vadehavsregionen. Holland/Nederland er lidt mindre end Danmark ( km) og har en befolkning der er 3 gange så stor, hvoraf 2/3 er bosiddende under havniveau. Her har man siden den store katastrofe i 1953 haft en strategi Deltaplanen, som betød udbygning og rekonstruktion af diger og stormflodsbarrierer. Dette arbejde pågår til stadighed, og er sidst blevet intensiveret ved en Deltakommission i Man kalkulerer med at bruge 1 mia. Euro om året på udbygning og vedligehold af kystog floddiger m.m.; idet man ser det som garanti for landets fortsatte eksistens. I Danmark har debatten nærmest været fraværende og det til trods for, at man fra officielt hold arbejder med en vandstandsstigning på m frem til år Regeringen har dog siden marts 2008 haft en klimastategi der går på, at der skal ske en klimatilpasning i forbindelse med kysterne og havnene, bl.a. ved nybygning og renovering af diger, løbende tilpasning af nød- og stormflodsberedskab, samt risikovurdering af nuværende og planlagte bebyggelser i kystnære områder. På naturforvaltningsområdet er der tale om omlægning af udvalgte ådale til naturlige vådområder med ekstensiv drift og pleje, og endelig er der på planlægnings området en løbende vurdering fra de statslige myndigheders side, om behovet for at udforme ændringer i kommuneplanlægningen. Som et vigtigt beslutningsstøtteværktøj i planlægningen indgår relevante risikoanalyser og -vurdering, eksempelvis risikokort. Endvidere forventes det i kommende oversvømmelsesdirektiv, at de områder, hvor der forventes oversvømmelse, bliver udpeget, og på længere sigt udarbejdes risikostyreningsplaner. Alt dette kan man følge med i på: www. klimatilpasning.dk Niels Christian Nielsen har ved SDU- Esbjerg i samarbejde med en kollega i foråret 2004 arbejdet med et pilotstudium om anvendelsen af terrænmodeller, bl.a. for at man med ringe besvær kunne skabe en sammenhængende terrænmodel for Danmark. Oplægget til projektet med den digitale terrænmodel til brug for Sortehavscentret kan fremskaffespå: sitkom.sud.dk 14 Målebladet NR4/09

15 Ny centralorganisation for de statsansatte Efter flere års overvejelser ser det nu ud til at de to centralorganistioner OC, hvor de statsansatte i KLF er organiseret, og COII bliver sammenlagt til en ny centralorganistion. OC består i dag af 7 organisationer hvoraf KLF udgør den ene. KLF har i dag ca. 157 statslige medlemmer. I alt er der i OC pr. 1/ medlemmer, hvoraf langt de fleste kommer fra CS (Centralforeningen for Stampersonel). CO II består af medlemmer pr. 1/1 2009, hvoraf størsteparten kommer fra Politiforbundet og Dansk Told & Skatforbund. Sammenlægningen sker dels af praktiske årsager, men økonomien spiller også ind. Samtidig vil det forøgede medlemstal give en større indflydelse til diverse forhandlinger. Hvad skal CO10? CO10 s formål bliver at varetage og optræde fælles i forhandlinger om løn-, ansættelses-, arbejds- og pensionsforhold. Det bliver med andre ord det samme som OC og CO II beskæftiger sig med i dag. Bliver KLF s indflydelse så ikke mindre? For tiden arbejdes der med vedtægter, der giver de små foreninger rimelig stor indflydelse; men det er klart, at med vores 157 medlemmer er vi små, men at vi vil blive hørt, det er der ikke tvivl om. Er det så en fordel? Det er altid godt at være mange og stå sammen, så får man flere af sine ønsker igennem. Men det er klart at KLF som organisation måske kan drukne en lille smule og blive overset, derfor vil vi da også snakke med de andre små organisationer, for på den måde at veje tungere. Det skal lige nævnes, at KLF ikke er den mindste organisation. Ud af de 34 organsistioner som OC10 kommer til at bestå af, er KLF den tyvende største. Hvornår? CO10 skal efter planerne være en realitet 1/1 2010, hvis de respektive centralorganisationer OC og CO II s repræsentantskaber godkender sammenlægningen. Henrik Pangel Den ideelle gaveidé Der bliver sat mere fokus på individet. Hvilken betydning får det for fællesskabet i samfundet? Flere forskere mener, at det, at vi vælger flere individuelle løsninger, er med til at bringe samfundets sammenhængskraft i fare. Underforstået at der så vil være penge til det til det fælles. Bogen Fællesskaber i forandring sætter netop fokus på forholdet mellem individualitet og fællesskab. Hvad er det, vi ønsker samfundet og dermed fællesskabet skal tage sig af, og hvad skal den enkelte selv have ansvaret for. Begrebet fællesskab er i opbrud. Landsbyens og de mere klassebestemte fællesskaber er, som følge af den teknologiske udvikling og bedre levevilkår, på retur. De er afløst af mere skiftende og tidsbegrænsede fællesskaber. De sociale netmedier Den kan bestilles via: Bjarne Henrik Lundis Esbern Snares Gade 2,3 tv København V Tlf giver os næsten uanede muligheder for at danne nye netværker, lokale som globale. Men kan man overhovedet tale om et fællesskab, når man kun mødes på nettet og ikke ansigt til ansigt? Lærere, pædagoger og en idrætsleder kommer ind på, hvorvidt vi længere kan tale om, at man opdrage børn og unge til fællesskab. Og toneangivende politikere fortæller om deres holdning til individualisme og fællesskab. Fællesskaber i forandring sætter også fællesskabet i arbejdslivet under lup. Fællesskab er netop kerneindholdet i fagbevægelsen og den måde, som arbejdsmarkedet er organiseret på. Faglige repræsentanter, lige fra lærlingen til forbundsformanden, fortæller om, hvad den større individualisme betyder for fagbevægelsen og for klassiske dyder som sammenhold og solidaritet. Blandt de medvirkende i bogen er Troels Kløvedal, politikerne Christine Antorini og Troels Lund Poulsen, politiets Per Larsen og samfundsforsker Johannes Andersen. Fællesskaber i forandring er på 226 sider, udkommer på Forlaget Sidespejlet og koster 199 kr. samt forsendelsesomkostninger. Målebladetsredationønskeralleannoncøreroglæsereenrigtig glædelig J u l o g e t godtnytår! Målebladet NR4/09 15

16 Kort Nyt Af Johnny Humlebæk Den stor Registrant: På en tur til Sydtyrol (del af Norditalien) i sensommeren stødte jeg på et interessant begreb Maso chius, som oversat betyder lukket gård, hvilket vil sige, at en ejendom i henhold til ældgamle bestemmelser i sydtyrolsk arveret ikke må deles ved arv men skal gå udelt i arv til den ældste søn. Ordningen, der sandsynligvis går tilbage til middelalderen, er i 1526 blevet lovfæstet og igen bekræftet i kejserinde Maria Theresas nye matrikelsystem af 1770, hvorefter den blev afskaffet af den italienske regering i 1919, hvor Sydtyrol blev italiensk efter 1. Verdenskrig. Ordningen er nu blevet genindførte efter Sydtyrol er blevet en autonom provins, dog med justeringer, såsom ligestilling mellem kønnene. Fortalerne for ordningen argumenterer for, at landbrugsejendommene skal have en størrelse man skal kunne leve af. Det kan man se ved selvsyn i det sydtyrolske landskabs åbne karakter. Og i øvrigt kan man i den tysksprogede avis Dolomiten hver lørdag se alt vedrørende ejendomsforhold under Landsesgericht Bozen. Hvis man vide mere om Sydtyrol status i dag også i et historisk forløb kan jeg varmt anbefale Thomas Harders bog Fra Brenner til Trento en rejse i Sydtyrol fra 2009 på 174 sider udgivet af Gyldendal til 249,95 kr. DdL s Sekretariat Vagtskifte hos Den Danske Landinspektørforening må vist være det rigtige at hæfte på en pensioneret major. Landinspektørernes sekretariatschef igennem 25 år, Kjeld Lohmann Schøler, valgte at gå på pension den 31. august iår. Lohmann Schøler har været med i DdL s organisation i 35 år, hvor han har beklædt forskellige tillidsposter. Han har været kendt for at være meget aktiv, og har i den tid været med til store ændringer i organisationen, bl.a. flytning af sekretariat. Han synes, at landmålerfaget er et dejligt job. Et udsagn man kun kan give ham ret i. Hans afløser som sekretariatschef hedder Kim Ingemann Christensen og tiltrådte 1. september. Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden. Ny Bekendtgørelse Kort-og Landmålingsteknikeruddannelsen har fået en ny bekendtgørelse nr. 715 af 7. juli Det er sket samtidig med, at man har revideret uddannelsesbekendtgørelse for bygningskonstruktøruddannelsen og byggeteknikeruddannelsen. Dvs. at de er alle tre samlet i bekendtgørelse nr. 715, men hver deres profil. Det må siges at være godt for alle de tre erhvervsakademiuddannelser, som derved fremstår mere markante. F.eks. får KLFerne med den nye praktik også øget mulighed for specialisering indenfor de givne rammer. Bekendtgørelsen i sin fulde ordlyd kan ses via et link på KLFs hjemmeside. Geoforum Nyt Tirsdag den 6. oktober holdt Geoforum Vest sit første møde i efteråret. Det fandt sted på Vejdirektoratets kontor i Skanderborg, hvor ca. 20 deltagere var mødt op for at høre om Det geografiske grundlag for Silkeborgmotorvejen. Projektleder Carsten Sandgaard indledte med en introduktion til projektet, hvorefter landinspektør Svend Elgaard tog over og fortalte om det geografiske grundlag, herunder etablering og måling af referencenet, kortlægning, detailmåling og afsætning bl. a. af bygværker. Herefter kom landinspektør Henrik Vad Jensen og fortalte om det ejendomsretlige grundlag, VVM undersøgelserne, forbedring af matrikelkortet, udarbejdelse af besigtigelsesmaterialet og detailbesigtigelse, ekspropriation og jordfordeling. Landinspektør Søren Baumgarten, Vejdirektoratet, supplerede med at fortælle om, hvor meget man gør ud af at behandle lodsejerne ordentligt og anstændigt i forløbet af arealerhvervelses- og anlægsprocessen. En alt i alt meget indsigtsfuld og udbytterig eftermiddag om et af Danmarks i tiden største og dyreste anlægsprojekter, som vi efter planen skulle kunne køre på fra RETTELSE! I artiklen om MILESTENE i sidste nummer af Målebladet side 15, var e- mailadressen ikke rigtig. Den rigtige er Nyt fra Sekretariatet Det er med beklagelse, at måtte meddele, at Marianne Larsen - sekretariatsmedarbejder i mange år - er fratrådt sin stilling ved KLF. En stor tak til Marianne skal lyde her fra KLF s hovedbestyrelse Men det er mig samtidig en glæde at kunne meddele at vi har ansat Birgit Kragh i sekretariatet fra den 1. januar Birgit er midt i halvtredserne og kommer fra en uopsagt stilling i LandboMidt-Øst. Hun er en tal-ørn med jysk humor, kommer fra Egå, lige nord for Århus, og starter med at være på sekretariatet 25 timer om ugen. Tag vel imod hende. Hilsen Formanden 16 Målebladet NR4/09

17 Hvor langt vil du gå for en billigere bilforsikring? RAFFI NADERI ET.DK Spar penge med Danmarks smarteste bilforsikring. Er du træt af dyre og indviklede bilforsikringer, så prøv den nye bilforsikring hos Tjenestemændenes Forsikring. Hos os betaler du kun i forhold til det antal kilometer, du kører. Prisen stiger heller ikke, hvis du skal have dækket en skade. Og så er bilforsikringen inklusiv vejhjælp! Gå ind på og prøv vores nye bilberegner med det samme. Gå ind på bilberegner.dk Målebladet NR4/09 17

18 LandCAD A/S har udviklet en E-TLservitut-løsning, der er gratis for alle LandCADkunder, og kan erhverves af andre interesserede i forsyningsvirksomheder, i opmålingsfirmaer og i landinspektørfirmaer for et engangsbeløb på kr moms. Løsningen er baseret på Domstolsstyrelsens Portal, og fungerer på den måde, at brugeren selv indsætter servitutteksten via portalen, og uploader E-rids og GML-fil i samme operation. E-rids og GML-fil laves direkte i LandCAD s E-TL-løsning ud fra eksisterende kortmateriale, egne målinger, DSFL-data, AutoCAD-data, MicroStation-data, data fra Kortforsyningen m.v. Der kan automatisk laves en foreløbig servituterklæring ud fra portalens forespørgsel på ejendommen. Servitutnumrene herfra kan direkte vælges i forbindelse med, at man grafisk ser det enkelte GML-objekt, og bestykker dette med de rette kategorier m.m. samtidig med, at man ser det med matrikelkortet som baggrund. LIFA A/S har lavet en løsning til det store tinglysningsbehov, og LandCAD A/S samarbejder med LIFA A/S om denne store løsning. Men til alle Jer, der lejlighedsvis anmelder nye servitutter og stedfæster eksisterende servitutter, kan LandCAD s løsning anvendes. Den virker med det samme, er enkel og brugervenlig, og vil løbende og uden yderligere omkostninger blive tilrettet eventuelle ændringer i tinglysningssystemet. LandCAD A/S har udviklet en løsning til KMS s MIA3, som automatisk kan ajourføre en MIA3-sag til nyt og opdateret sagsgrundlag. Det eneste det kræver er - en DSFL-fil med oprindelige MIA-data, fra zip-filen udlæst fra MIA. - selve din sag, i DSFL-format fra andre systemer eller direkte i LandCAD-format - og så endnu en DSFL-fil med helt nyt MIA-originalkort, udlæst fra MIA netop nu. Programmet laver så automatisk en helt ny sag, baseret på din egen sag, men hvilende på det nye og opdaterede sagsgrundlag. Dine ændringer, tilføjelser, sletninger, korttilpasninger.m.v. respekteres, samtidig med at MIA kan acceptere sagen, fordi alle mellemliggende ændringer i matrikelkortet - som du selv eller andre har lavet - også er med i din nye sag. I særlige tilfælde, hvor der er noget, du bliver nødt til at tage stilling til, bliver det vist grafisk på kortet. Pris for MIA-løsningen er Kr moms. Begge moduler kan håndtere data i UTM, KP2000, S34 og DKTM. Kontakt venligst Leon Bojesen eller Jens Toft-Nielsen, hvis du ønsker at høre mere om en af disse to løsninger, eller om LandCAD s muligheder i øvrigt. LandCAD A/S, AC Jacobsensvej 29, 9400 Nørresundby, tlf , web. mail. Geoteam åbner kontor i Jylland Geoteam har pr 1. oktober åbnet et nyt kontor i Århus. Samtidigt er landmålingstekniker Michael Kjeldgaard ansat som kundekonsulent inden for landmåling. Er han ikke ude og besøge kunder vil han være at træffe på kontoret. Vi har længe ønsket at få et kontor og en fast mand i Jylland. Over halvdelen af vores kunder findes i Jylland, så det er vel en naturlig udvikling. Det skulle også gerne betyde at vi kan give en bedre betjening udtaler Søren Ellegaard. Med tiden vil vi også opbygge et mindre lager af tilbehør og forbrugsvarer til hurtig levering fra adressen. I mindre omfang er det allerede muligt at leje instrumenter fra kontoret. Adressen deles med landinspektørfirmaet LE34 og giver Geoteam adgang til kontorets fine mødelokaler og øvrige faciliteter. Vi håber alle tager godt imod Michael og det nye kontor. Michael træffes på Ryhavevej 7, 8210 Århus V., tlf eller på Geoteam A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup, tlf , 18 Målebladet NR4/09

19 - Digital imaging teknologi - icontrol WiFi fjernkontrol meter uden reflektor - iscan Feature Detection - ImageMaster 3D modellering IS Imaging Station grafit-werbeagentur.de Banegraven Slangerup Tlf.: IS Imaging Station Kun fra Topcon, pionere inden for digital foto opmåling. Målebladet NR4/09 19

20 Afs: KLF Tinglevgade 1, 8000 Århus C. B Sag: Trimble S6, S8 og VX - tre effektive totalstationer med spændende finesser Alle fås med servo, autolock og som robot. Desuden med de unikke features: MagDrive, SurePoint, MultiTrack og GeoLock. S6 - den suveræne all-rounder med DR, 1, 2, 3 eller 5. S8 - nyt præcisionsinstrument udviklet med tunnel- og monitoreringsarbejde for øje. VX - Spatial Station med indbygget skanner og video. OBS: Se det nye kursusprogram på Kurser i brug af GPS og totalstation samt Trimble Geomatics Office. 20 Nyt Multitrack-prisme med dioder der sikrer lås på prismet og intet andet reflekterende! Målebladet NR4/09 GEOTEAM A/S Energivej 34, 2750 Ballerup Telefon:

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2

Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2 Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg. København Med Markus på gymnasiet Specialundervisning på Italiensk No. 2 Markus, elev i 2. klasse på landbrugsgymnasiet Jeg har fået lov til at besøge Landbrugsgymnasiet

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds ingen problemer eller fortrydelser og kan kun anbefale andre at tage af sted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør i Architectural Engineering (Byggeri på ASE) Navn på universitet i udlandet: University College London Land: London, England Periode:

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen Mød folkene bag Silkeborgmotorvejen Når Vejdirektoratet bygger en motorvej, er vi mange forskellige fagpersoner, som arbejder sammen om at løse opgaven. Silkeborgmotorvejen er ingen undtagelse. Hvis du

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål.

Der er udarbejdet et opfølgningsnotat, hvor de primære resultater ved VIA og ved uddannelsen er opsummeret og munder ud i en række spørgsmål. Få tankerne ned VIA University College Dato: 30. april 2015 Handlingsplan Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Kort- og landmålingstekniker E14. Deltagere: Uddannelsesleder Ole Lynggaard

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Det er en personlig ting at være frivillig

Det er en personlig ting at være frivillig Det er en personlig ting at være frivillig Anne Diemer var en af pionererne bag den organiserede selvhjælp i Thy: Fagfolk ved for lidt om selvhjælpen, og politikerne har sympati for tanken, men også for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere