Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske designere - kompetencer og muligheder"

Transkript

1 Tekniske designere - kompetencer og muligheder

2 AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose

3 Indhold Konklusion... 3 Om projektet... 4 Hvad er en teknisk designer... 4 Hvem er de tekniske designere... 5 Hvad laver de tekniske designere... 5 Hvorfor vælge kommunal ansættelse... 6 Kompetencer nu og i fremtiden... 6 Efteruddannelse nu og i fremtiden... 7 Erfaring med elever... 7 Bilag: Grafisk fremstilling af spørgeskemaundersøgelsens resultater... 9 Konklusion De kommunalt ansatte tekniske designere er typisk ansat i tekniske forvaltninger eller i kommunale forsyningsselskaber. Den primære arbejdsopgave for tekniske designere er tegning og beregninger på computer, f.eks. via GIS (Geografiske Informations Systemer). Det er særligt de unge, som fremhæver tegning og beregninger på computer, som deres primære kompetence. En væsentlig del af de tekniske designere har også tilsynsopgaver, projektledelse, projektering og planarbejde som arbejdsopgave. Arbejdsforhold og arbejdsopgaver er en tungtvejende årsag til at vælge kommunal ansættelse. Der er de seneste år sket en stor udvikling inden for uddannelsen og faget, og det gør sig særligt gældende i forhold til it og jura. Analysen viser, at de tekniske designere gennem oplæring på arbejdspladsen og ved deltagelse i efteruddannelse, i høj grad har tilpasset sig denne udvikling og erhvervet sig de nødvendige kompetencer, der skal til for at varetage deres funktioner i kommunerne. Arbejdsgiverne fremhæver, at brede it-kompetencer og viden om lovgivningen, er kompetencer der vægtes højt hos de tekniske designere. Enkelte respondenter fremhæver, at der er en tendens til, at tidligere tekniske designerjobs erstattes af jobs for ingeniører eller AC ere. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at 62 pct. af de tekniske designere i kommunerne er 50 år eller ældre. Om 5-10 år forventer de tekniske designere større efterspørgsel på kompetencer inden for digitalisering, jura, miljø og projektledelse mv. Størstedelen af de tekniske designere har deltaget i efteruddannelse indenfor de seneste 5 år typisk indenfor it eller andre fagspecifikke kurser. Knap halvdelen af de tekniske designere har erfaring med at arbejde sammen med elever, og erfaringerne er rigtig gode. 3

4 Om projektet Projektet Analyse af mulighederne for ansættelse af teknisk designerelever i kommunerne er et 6-projekt aftalt mellem KL og Teknisk Landsforbund som led i overenskomstfornyelsen på det kommunale område i Formålet med projektet er, at få etableret et overblik over de udfordringer arbejdsgivere og arbejdstagere ser nu og i fremtiden, i forhold til tekniske designeres jobfunktioner i kommunerne. Herunder har projektet til formål, at se nærmere på mulighederne for at øge antallet af elevpladser for tekniske designere i de kommunale tekniske forvaltninger. Projektet skal således undersøge og analysere arbejdskraftudfordringen inden for de tekniske forvaltningers område, i forhold til rekruttering og fastholdelse, af tekniske designere. Målgruppen for projektet er således kommunalt ansatte tekniske designere samt ledere i de tekniske forvaltninger, hvor der er ansat tekniske designere. En sekundær målgruppe for projektet er parterne selv (KL og TL). Projektet har i marts 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 900 kommunalt ansatte tekniske designere har været inviteret til at deltage. Af disse svarede 330 på spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 37 pct. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med interviews af enkelte arbejdsgiver, for at få et billede af, om arbejdstager og arbejdsgiver har samme billede af udfordringen. En analyse af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret på de følgende sider. Som bilag er desuden vedlagt grafiske illustrationer af besvarelserne. Hvad er en teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer er en ungdomsuddannelse og udbydes på 15 af landets erhvervsskoler. Det er derfor muligt at påbegynde uddannelsen umiddelbart efter at have afsluttet 9. klasse. Uddannelsen er relativt ny, og erstatter tidligere uddannelser til henholdsvis teknisk tegner og teknisk assistent. I denne analyse dækker betegnelsen teknisk designer derfor over medarbejdere i kommunerne med én af disse tre uddannelser. De tekniske designere kan finde beskæftigelse i såvel den offentlige som den private sektor. I dag eksisterer der en specialisering på uddannelsen, der betyder, at de studerende skal vælge mellem et offentligt spor (bygge og anlæg) og et privat spor (produktion). Tidligere fandt størstedelen af de tekniske designere beskæftigelse i den offentlige sektor og typisk i de kommunale tekniske forvaltninger. Kommunerne er fortsat en vigtig aftager af tekniske designere, men størstedelen af såvel eleverne som de færdiguddannede orienterer sig i dag mod det private arbejdsmarked typisk på de større produktionsvirksomheder. 4

5 De tekniske designere udfører ofte deres arbejdsopgaver i samarbejde med faggrupper som ingeniører og bygningskonstruktører. Hvem er de tekniske designere Analysen viser, at gennemsnitsalderen blandt de tekniske designere er relativ høj, idet 62 pct. angiver, at de er 51 år eller derover. Blot 12 pct. er 40 år eller yngre (spørgsmål 1). Den høje gennemsnitsalder understreges yderligere af, at langt de fleste tekniske designere i kommunerne er uddannet i perioden (spørgsmål 4). Aldersprofilen for de tekniske designere tegner et klart billede af, at der ansættes færre og færre tekniske designere i kommunerne. 55 pct. af de tekniske designere har haft deres nuværende job i 15 år eller længere (spørgsmål 2), hvilket understreger, at det er ganske få unge og nyuddannede tekniske designere, der ansættes i kommunerne. Cirka. 6 ud af 10 kommunalt ansatte tekniske designere er ansat i teknisk forvaltning (spørgsmål 3). Under svarmuligheden andet har flest angivet, at de er ansat i en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed, i enheder der arbejder med kort og geodata eller i Plan og Byg. 61 pct. har taget deres uddannelse efter at have afsluttet folkeskolen, mens 33 pct. har afsluttet en anden ungdomsuddannelse først (heraf har 18 pct. en gymnasial uddannelse). Blot 5 pct. har gennemført en videregående uddannelse inden de påbegyndte uddannelsen til teknisk designer (spørgsmål 5). Under svarmuligheden andet har flest angivet, at de har en realeksamen, EFG (i dag HG) eller handelseksamen. To ud af tre kommunalt ansatte tekniske designere har tidligere været privat ansat (spørgsmål 6). Hvad laver de tekniske designere De primære opgaver der løses af de tekniske designere er tekniske tegninger på computer (24 pct.), tilsynsopgaver (18 pct.), projektledelse (14 pct.), projektering (12 pct.) og planarbejde (11 pct.). Under andet har flest angivet, at de arbejder med GIS. Mange arbejder endvidere med miljøsagsbehandling eller sagsbehandling i henhold til vejloven. Enkelte arbejder med BBR eller har administrative opgaver (spørgsmål 8). Blot 5 pct. af de tekniske designere har ansvar for personaleledelse (spørgsmål 9), mens 20 pct. har fagligt ledelsesansvar (spørgsmål 10). Der er i den forbindelse ingen direkte sammenhæng mellem medarbejdernes alder og graden af fagligt ledelsesansvar (krydstabel 3). 5

6 Hvorfor vælges kommunal ansættelse 1 ud af 3 angiver, at de primært har valgt en kommunal ansættelse på grund af rammerne i et kommunalt job. Heraf angiver 19 pct., at det skyldes arbejdsopgaverne, 10 pct. at det skyldes arbejdsforholdene, mens 2 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag. Over halvdelen angiver, at de har valgt en kommunal ansættelse ved en tilfældighed. Under andet har flest angivet, at de har valgt kommunal ansættelse på grund af indholdet i arbejdet, eller fordi de fik en fod indenfor som elev, praktikant eller via de sociale kapitler. En del nævner transporttid til arbejde som en grund. Enkelte er blevet virksomhedsoverdraget fra de tidligere amter. Kompetencer nu og i fremtiden 32 pct. angiver, at de bruger tegning på computer som en af de primære kompetencer fra deres uddannelse. Derudover fremhæves også planlægning og projektering (28 pct.), erfaringer fra elevtid (21 pct.), materialekendskab (20 pct.), kendskab til byggeprocessens forløb (19 pct.) og projektstyring (18 pct.) som væsentlige kompetencer fra uddannelsen, der kan bruges i det nuværende job (spørgsmål 11). Der er en klar tendens til, at jo yngre medarbejderne er, i jo højere grad bruger de deres kompetencer inden for tegninger og beregninger på computer. Cirka 8 ud af 10 af de årige fremhæver dette som en af deres primære kompetencer mod kun ca. 1 ud af 4 af de årige (krydstabel 4). Under andet har flest angivet, at de bruger kompetencer oparbejdet gennem deres job. Enkelte nævner kompetencer som GIS og juridiske kompetencer (spørgsmål 11). Fra arbejdsgiverside fremhæves en række spidskompetencer hos de tekniske designere. Blandt andet nævnes digitalisering (i GIS), grafiske præsentationer, grafisk design (logoer, brochurer mv.), udtræk og import af data i forskellige formater, viden om lokalplaner, kommuneplaner og ejendomsdata mv. De kompetencer, de tekniske designere selv forventer størst efterspørgsel på i fremtiden er kompetencer inden for digitalisering, jura, miljø og projektledelse mv. Enkelte nævner fleksibilitet og samarbejdsevner som vigtige kompetencer i fremtiden. Denne udvikling bakkes op af arbejdsgiverne, som tilmed påpeger, at tekniske designere skal være meget selvstændige og selvkørende, fordi der som oftest ikke er så mange ansat med samme baggrund. Enkelte tekniske designere mener, at faggruppen med tiden helt vil forsvinde og i stedet erstattes af ingeniører eller AC ere. 6

7 Efteruddannelse nu og i fremtiden Tekniske designere har relativt gode videreuddannelsesmuligheder til erhvervsakademi- og bacheloruddannelser som eksempelvis produktionsteknolog, driftsteknolog, byggetekniker og bygningskonstruktør. 72 procent af de tekniske designere angiver, at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år (spørgsmål 13). Besvarelserne på, hvilken efteruddannelse de tekniske designere har været særligt glade for, spænder bredt. Mange næver, at efteruddannelse er bedst, når det relaterer sig snævert til arbejdet. Konkret er det kurser i relation til GIS og AutoCad, som fremhæves. Men også ledelse og jura nævnes af flere (spørgsmål 14). 26 pct. svarer, at de mener, der er tilstrækkelig med efteruddannelsesmuligheder for tekniske designere. 28 pct. svarer, at de ikke mener det er tilfældet, mens 46 pct. svarer ved ikke (spørgsmål 15). Svaret kan dække over, at der ikke er afsat midler eller tid til efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads, men det kan også dække over, at det rette efteruddannelsestilbud ikke findes. Af efteruddannelsestilbud der mangler, efterlyses primært tilbud inden for GIS og andre digitale løsninger. Herudover nævnes en række fagspecifikke emner, der knytter sig snævert til natur, miljø eller jura (spørgsmål 16). For arbejdsgiverne er det væsentligt, at kurserne udbydes til rimelige priser. Der er desuden en klar tendens til, at det er de ældre medarbejdere der i størst omfang gør brug af efteruddannelse. Eksempelvis har 85 pct. af respondenterne over 60 år angivet at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år, mens det kun er tilfældet for 33 procent af de årige og 55 pct. af de årige (krydstabel 5). Erfaring med elever Cirka 4 ud af 10 tekniske designere har erfaring med at arbejde sammen med tekniske designerelever (spørgsmål 17). Af disse har 76 pct. gode eller meget gode erfaringer med eleverne. Kun 5 pct. har angivet, at de har dårlige erfaringer med elever (spørgsmål 18). 7

8 8

9 Bilag: Grafisk fremstilling af spørgeskemaundersøgelsens resultater Spørgsmål 1: Hvad er din alder? - Gennemsnitsalderen er relativ høj idet 62 pct. angiver, at de er 51 år eller derover - Knap 1 ud af 5 er fyldt 60 år - Blot 12 procent er 40 år eller yngre Spørgsmål 2: Hvor mange år har du haft dit nuværende job? - Over halvdelen (55 pct.) har haft deres job i 15 år eller længere 9

10 Spørgsmål 3: Hvor i kommunen er du ansat? - Ca. 6 ud af 10 er ansat i teknisk forvaltning - Under andet har flest angivet, at de er ansat i en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed. Den næststørste gruppe er ansat i enheder der arbejder med kort og geodata. Enkelte arbejder i Plan og Byg Spørgsmål 4: Hvilket år blev du færdig med uddannelsen som teknisk assistent, teknisk tegner eller teknisk designer? - Besvarelserne her stemmer meget godt overens med aldersprofilen for de tekniske designere i kommunerne, og viser, at størstedelen er uddannet som tekniske designere (eller assistenter/tegnere) inden

11 - Der er sket et fald i ansættelser af tekniske designere der er uddannet efter Mere end dobbelt så mange tekniske designere uddannet i perioden er i dag beskæftiget i kommunerne, end det er tilfældet for tekniske, designere uddannet i perioden Spørgsmål 5: Hvad er din baggrund før studiet? - 61 pct. har taget deres uddannelse umiddelbart efter folkeskolen - 33 pct. har afsluttet en anden ungdomsuddannelse først heraf 15 pct. en anden erhvervsuddannelse og 18 pct. en gymnasial uddannelse - 5 pct. har gennemført en videregående uddannelse inden de påbegyndte uddannelsen til teknisk designer - Under andet har flest angivet, at de har en realeksamen. En stor gruppe har EFG eller handelseksamen. Enkelte har enten erhvervserfaring eller anden kompetencegivende uddannelse bag sig Spørgsmål 6: Har du tidligere været privat ansat? - 2 ud af 3 har tidligere været privat ansat 11

12 Spørgsmål 7: Hvad er din primære årsag til at vælge kommunal ansættelse? - Ca. 1 ud af 3 angiver, at de primært har valgt en kommunal ansættelse på grund af rammerne i et kommunalt job - Heraf angiver 19 pct. at det skyldes arbejdsopgaverne, 10 pct. at det skyldes arbejdsforholdene, mens 2 pct. fremhæver udviklingsmulighederne som den primære årsag - Over halvdelen angiver, at de har valgt en kommunal ansættelse ved en tilfældighed - Under andet har flest angivet, at de har valgt kommunal ansættelse på grund af indholdet i arbejdet eller fordi de fik en fod indenfor som elev, praktikant eller via de sociale kapitler. En del nævner transporttid til arbejde som en grund. Enkelte er blevet virksomhedsoverdraget fra de tidligere amter Spørgsmål 8: Hvilke opgaver løser du primært i dag? (sæt gerne flere krydser) 12

13 - Tekniske tegninger på computer (24 pct.), tilsynsopgaver (18 pct.), projektledelse (14 pct.), projektering (12 pct.) og planarbejde (11 pct.) fremhæves som primære opgaver for de tekniske designere - Under andet har flest angivet, at de arbejder med GIS (Geografiske Informations Systemer). Mange arbejder endvidere med miljøsagsbehandling eller sagsbehandling i henhold til vejloven. Enkelte arbejder med BBR eller har administrative opgaver Spørgsmål 9: Har du ansvar for personaleledelse? - 5 pct. har ansvar for personaleledelse Spørgsmål 10: Har du fagligt ledelsesansvar (teamleder, projektleder eller lign.)? - 20 pct. har fagligt ledelsesansvar 13

14 Spørgsmål 11: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? (sæt gerne flere krydser) - 32 pct. angiver, at de bruger tegning på computer som en af de primære kompetencer fra deres uddannelse - Derudover fremhæves også planlægning og projektering (28 pct.), erfaringer fra elevtid (21 pct.), materialekendskab (20 pct.), kendskab til byggeprocessens forløb (19 pct.) og projektstyring (18 pct.) som væsentlige kompetencer fra uddannelsen, der kan bruges i det nuværende job - Under andet har flest angivet, at de bruger kompetencer oparbejdet gennem job. Enkelte nævner GIS og lovstof Spørgsmål 12: Hvilke typer af opgaver og kompetencer forventer du, vil fylde mere i jobbet som teknisk designer om 5-10 år? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Den kompetence, der forventes størst efterspørgsel på i fremtiden er indenfor digitalisering, men også jura, miljø og projektledelse forventes at fyld en del. Enkelte nævner kompetencer som fleksibilitet og samarbejdsevner som vigtige fremtidige kompetencer. - Enkelte mener, at tekniske designere med tiden helt vil forsvinde og i stedet erstattes af ingeniøre eller AC ere 14

15 Spørgsmål 13: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? - 72 pct. angiver, at de har deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år Spørgsmål 14: Er der en type efteruddannelse, du var særligt glad for? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst - Besvarelserne spænder bredt. Mange næver, at efteruddannelse er bedst, når det relaterer sig snævert til arbejdet. - Konkret er det kurser i relation til GIS og AutoCad, som fremhæves. Men også ledelse og jura bliver nævnt flere gange Spørgsmål 15: Er der efter din mening tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder for tekniske assistenter, tekniske tegnere og tekniske designere? - 28 pct. mener ikke, at der er tilstrækkeligt med efteruddannelsesmuligheder for tekniske designere 15

16 Spørgsmål 16: Angiv evt. efteruddannelse du mener mangler for tekniske assistenter, tekniske tegnere og tekniske designere? Spørgsmålet har kun været mulig at besvare med fritekst. - Igen går besvarelser med GIS og andre digitale løsninger igen. Herudover nævnes en række fagspecifikke emner, der knytter sig snævert til natur, miljø eller jura Spørgsmål 17: Har du erfaringer med at arbejde sammen med teknisk designelever? - Ca. 4 ud af 10 har erfaring med at arbejde sammen med tekniske designelever Spørgsmål 18: Hvordan er dine erfaringer med at arbejde med teknisk design elever? - 76 pct. angiver, at de har gode eller meget gode erfaringer med at arbejde med tekniske designelever - Kun 5 pct. har direkte dårlige eller meget dårlige erfaringer med at arbejde med tekniske designelever 16

17 Krydstabel 1: Hvad er din alder? krydset med Hvad er din baggrund før studiet? år 0% 11% 22% 33% 89% år 10% 21% 21% 21% 62% år 6% 14% 25% 28% 48% år 6% 15% 15% 13% 68% Over 60 år 2% 10% 11% 26% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Folkeskole Anden erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelse Andet (Angiv) - Der er en nogenlunde jævn aldersfordeling på baggrund før studiet. De unge kommer i lidt højere grad direkte fra skolebænken, hvilket er naturligt nok Krydstabel 2: Hvad er din alder? krydset med Hvilke opgaver løser du primært? - De unge løser primært opgaver vedr. tekniske tegninger på computer 17

18 Krydstabel 3: Har du fagligt ledelsesansvar? krydset med Hvad er din alder? - Det er aldersgruppen årige, der i størst omfang har fagligt ledelsesansvar (31 pct. mod 20 pct. i gennemsnit) - Der er dog ikke en entydig sammenhæng mellem alder og fagligt ledelsesansvar Krydstabel 4: Hvilke kompetencer fra din uddannelse eller tidligere beskæftigelse bruger du primært i dit nuværende job? krydset med Hvad er din alder? - De unge trækker primært på kompetencer indenfor tegning på computer og kendskab til byggeprocessens forløb, mens de ældre trækker på anden erfaring 18

19 Krydstabel 5: Har du deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 5 år? krydset med Hvad er din alder? - Der er en klar tendens til, at det er de ældre medarbejdere der gør mest brug af efteruddannelse 19

20 blank

21 blank

22

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

er det farligt at stå frem?

er det farligt at stå frem? er det farligt at stå frem? FtF-undersøgelse om offentligt ansattes ytringsfrihed Forord...1 1. Indledning...2 2. Hvad siger lovgivningen?...2 3. Muligheder for ytringsfrihed...2 3.1 Negative konsekvenser

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere