Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP Hareskovbo Skovalleen Bagsværd Fredag 23. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012. Hareskovbo Skovalleen 8 2880 Bagsværd Fredag 23. marts 2012"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2012 Den selvejende institution Hareskovbo Skovalleen Bagsværd Fredag 23. marts 2012 Tilsyn gennemført af: Tilsynskonsulent Dorthe Legène Mikkelsen J. nr K09

2 Sammenfatning Opfølgning fra sidste tilsyn Udviklingspunkter Ingen udviklingspunkter i Påbud Ingen påbud i Fysiske rammer Der er ingen væsentlige ændringer i Hareskovbos fysiske rammer. Tilbudsportalen Oplysninger på tilbudsportalen er ikke i overensstemmelse med det observerede og oplyste på tilsynsdagen vedrørende antal ansatte i forskellige faggrupper. Endvidere fremgår aktuel leders navn ikke at Tilbudsportalen. Observation Tilsynet har ved rundgang besøgt flere fællesarealer/opholdsrum og aktivitetsrum og har observeret i en spisestue, mens beboeren indtog middagsmad. Medarbejdere er i respektfuld og kærlig dialog med beboere. Fællesarealer er imødekommende, indrettet til formålet og gjort hyggelige på forskellig vis med eksempelvis friske grene fra haven. Udendørsarealer indbyder til gåture og ophold, når det bliver lidt varmere. Rengøringsniveau er på de sete fællesarealer tilfredsstillende på tilsynsdagen. Interview med beboere/pårørende Begge de interviewede beboere og den pårørende gav udtryk for stor tilfredshed med at bo på Hareskovbo. Interview frembragte spørgsmål vedrørende beboernes ret til at aflåse egen bolig og vedrørende et badeværelsesafløb, der fungerer så dårligt, at beboer efter eget udsagn ikke har været i bad i et år. Kontaktperson og leder er informeret om dette på tilsynsdagen og vil finde en løsning snarest. En beboer giver udover tilfredsheden med stedet og personalet også udtryk for stor følelse af ensomhed. Interview med medarbejdere Den interviewede medarbejder har viden om den aktuelle beboer og et af beboerens ønsker om rehabiliterende tiltag og indgår i beboers hverdag på en individuelt tilpasset og professionel måde. Fokus 2012 Ved Seniorudvalgsmøde d er det besluttet at Tilsynet skal fokusere på, om det ud fra dokumentationen fremgår, at der i samarbejde med beboeren er iværksat rehabiliterende tiltag i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. To beboere er blevet interviewet. En medarbejder er blevet interviewet vedrørende den ene af de interviewede beboere. Den interviewede beboeres plejeplaner og karde er gennemgået, og der er fundet opdate- J. nr K09 2

3 ret dokumentation om rehabiliterende tiltag hos ingen beboere. I ingen tilfælde er det dokumenteret, at borgeren har medvirket i udarbejdelse af de rehabiliterende tiltag. En af de interviewede medarbejdere, der har ansvaret for plejen af den aktuelle beboer på tilsynsdagen, har nogen indsigt i beboerens ønsker om og planlagte rehabiliterende tiltag. Udviklingspunkter Opdatere Tilbudsportalen Sikre, at de beboere, der ønsker nøgle til og mulighed for at aflåse egen bolig, får tilbudt dette. Sikre, at aktuel beboer får undersøgt/udbedret problemer med afløb og hermed mulighed for at gå i bad. Overveje, hvordan man kan imødekomme både aktuel beboers, men også beboernes behov generelt for kontakt, således at ensomhedsfølelse minimeres mest muligt. Sikre, at rehabiliterende tiltag er planlagt/iværksat i det omfang, det kan lade sig gøre og i samarbejde med beboeren. Ifølge Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan for hvert enkelt udviklingspunkt. handleplanen sendes senest 4 uger efter endelig rapport er modtaget, til Trænings- og Plejeafdelingen, der har ansvaret for at følge op på udviklingspunkter og handleplaner, og til Tilsynet til orientering. Påbud Ingen. Ifølge Tilsynskoncept i Social- og sundhedsforvaltningen marts 2011 skal leder af tilbuddet udarbejde en handleplan for hvert påbud, herunder en tidsplan for gennemførelse af handleplanen, der sendes til Tilsynet og Trænings- og Plejeafdelingen senest... Tilsynet følger op på påbud og handleplan med et nyt uanmeldt fokuseret tilsyn i løbet af Vurdering Hareskovbo vurderes at fungere tilfredsstillende. J. nr K09 3

4 Uanmeldt tilsyn dato, tid og medvirkende Dato Fredag d. 23. marts 2012 Ledelse Medarbejdere Brugere/beboere Pårørende Forstander Astrid Guldberg, daglig leder Anne Marie Willumsen og daglig leder Lisa Gylling En medarbejder er interviewet, sosu-hjælper og ansat i ca. et år. To beboere er interviewet, beboerne har boet på Hareskovbo i henholdsvis et og seks år. Det ene interview foregik sammen med beboerens datter. En pårørende deltog under interview af en beboer. Opsamling fra sidste tilsyn (2010) Udviklingspunkter Emne (overføres til sammenfatning på forsiden) Bemærkninger Ingen udviklingspunkter i Opsamling fra sidste tilsyn (2010) Påbud Emne (overføres til sammenfatning på forsiden) Bemærkninger Ingen påbud i Fysiske rammer Emne Ja Nej Bemærkninger Er de fysiske rammer uændrede siden seneste tilsyn? Udnyttes de fysiske rammer? En kiosk er nedlagt, og der er proces i gang med beboer-bestyrelse, ejerkreds og beboere om, hvad området skal bruges til fremadrettet. Understøtter de fysiske rammer det rehabiliterende arbejde? Kvalitetssikringsdage udføres årligt og efter behov for at imødekomme specifikke arbejdsgange. Dagene har fokus på den enkelte medarbejder. Det er indtrykket at medarbejderne er glade J. nr K09 4

5 Fysiske rammer Emne Ja Nej Bemærkninger for ordningen. Svarer de fysiske rammer til oplysninger på Tilbudsportalen? Opbevares personfølsomme oplysninger utilgængeligt for uvedkommende? Er brandudstyr synligt og flugtruter afmærkede? Er rengøringsniveau og vedligehold tilfredsstillende? Leder fortæller, at der netop har været brandtilsyn. Hareskovbo har egne medarbejdere, der gør rent, og leder er meget tilfreds med rengøringsstandarden. (overføres til sammenfatning på forsiden) Der er ingen væsentlige ændringer i Hareskovbos fysiske rammer. Tilbudsportalen Emne Ja Nej Bemærkninger Svarer de fysiske rammer til oplysninger på Tilbudsportalen? Svarer målgruppe og antal pladser til det oplyste på Tilbudsportalen? Svarer personaleantal/grupper og kompetencer til det oplyste på Tilbudsportalen? Ved gennemgang viste det sig, at der ikke var overensstemmelse i antal af de forskellige faggrupper. Er værdigrundlag, pædagogik og organisering uændret siden seneste tilsyn og svarer disse til oplysninger på Tilbudsportalen? Organisering er fortsat den samme, der er dog tiltrådt ny forstander. Aktuel leder fremgår ikke af Tilbudsportalen Er der på baggrund af det observerede og oplyste overensstemmelse mellem faktiske forhold og oplysninger på Til J. nr K09 5

6 Tilbudsportalen Emne Ja Nej Bemærkninger budsportalen? (overføres til sammenfatning på forsiden) Oplysninger på Tilbudsportalen er ikke i overensstemmelse med det observerede og oplyste på tilsynsdagen vedrørende antal ansatte i forskellige faggrupper. Endvidere fremgår aktuel leders navn ikke at Tilbudsportalen. Observation på fællesarealer Synlige værdier f.eks. dialogform, adfærd/handlinger, aktiviteter og oplevelse af stemning på fællesarealer inde og ude samt ved eventuelle besøg i boliger. Observation Ja Nej Bemærkninger Fællesarealerne Er der medarbejdere omkring beboerne? Virker fællesarealerne indbydende og hyggelige? Er der fællesskab og trivsel omkring måltid/aktiviteter? Opslag og visualisering? Er bruger- pårørenderådet synlig? Aktiviteter Deltager beboerne i aktiviteter/underholdning? Er der mulighed for bevægelse og fysisk aktivitet? Omgangsform Er der dialog mellem beboere og medarbejdere og mellem beboere indbyrdes? Er kommunikationen/omgangsformen respektfuld og værdig? J. nr K09 6

7 Observation Ja Nej Bemærkninger Pædagogiske indikatorer (humor, stemning, inddragelse)? Udendørs fysiske rammer Udendørs opholds- og aktivitetsmuligheder? Observation på fællesområde. (overføres til opsamling på forsiden) Spisestue i en afdeling er observeret under servering af varm middagsmad. Borde er dækket med dug og blomster, og der står friske grene fra haven i spisestuen. En medarbejder står for servering og fortæller beboerne om dagens menu. Øvrige medarbejdere sidder ned ved beboerne. Beboere, der selv kan, rejser sig under måltidet for at rydde af efter første ret. Respektfuld dialog mellem medarbejderne og beboere om maden, og hvad man godt kan lide. Hyggelig stemning og opmærksomhed og individuel tilpasset servering. Tilsynet har endvidere besøgt flere afdelinger/dagligstuer/køkkener, hvor medarbejdere og beboere var ved at gøre klar til frokost og aktivitetscenter, hvor der var aktivitet i gang omkring en bog med billeder af Bagsværd fra tidligere tider. Tilsynet har ved rundgang besøgt flere fællesarealer/opholdsrum og aktivitetsrum og har observeret i en spisestue, mens beboeren indtog middagsmad. Medarbejdere er i respektfuld og kærlig dialog med beboere. Fællesarealer er imødekommende, indrettet til formålet og gjort hyggelige på forskellig vis med eksempelvis friske grene fra haven. Udendørsarealer indbyder til gåture og ophold, når det bliver lidt varmere. Rengøringsniveau er på de sete fællesarealer tilfredsstillende på tilsynsdagen. Interview med beboere/pårørende Om beboerens oplevelse af egen bolig (evt. besøg i boligen) og det at bo på seniorcenteret med henblik på støtte og pleje, medbestemmelse, aktiviteter, gæster, mad og rengøring. Interview kan i særlige tilfælde gennemføres som observation. Interview med beboer Ja Nej Bemærkninger Deltager beboeren aktivt i tilsynsbe- En beboer interviewes sammen med pårø- J. nr K09 7

8 Interview med beboer Ja Nej Bemærkninger søget? rende, der fortæller om to episoder, hvor plejen ikke har været god nok. De to tilfælde ligger ca. et halvt og et helt år tilbage i tiden. Pårørende oplyser, at begge episoder er blevet håndteret fornuftigt, og der er i begge tilfælde truffet forholdsregler for at undgå, at det samme sker igen. Pårørende udtaler i øvrigt stor tilfredshed med Hareskovbo. Er beboeren generelt tilfreds med opholdet på omsorgscenteret? Oplever beboeren løbende inddragelse i tilrettelæggelsen af plejen og udarbejdelse af plejeplan? Oplever beboeren at få sine behov for pleje dækket? Er beboeren tilfreds med kvaliteten af plejen? Er beboeren tilfreds med den dialog/omgangstone der er med medarbejderne? Får beboeren hjælp til personlig pleje? Er beboeren tilfreds med antallet af hjælpere der yder hjælpen? Er rengøringsstandarden i boligen tilfredsstillende? En anden beboer har boet på Hareskovbo i et år. Interview foregår på beboers stue, der er hyggeligt og personligt indrettet. En fortæller om at have mange gode veninder, der hygges med. En beboer kan ikke låse sin dør og har en oplevelse af, at man ikke må låse sin dør, men har et ønske om at kunne låse sin dør. En beboer fortæller om en respektfuld omgangstone med medarbejderne, men fortæller også om at føle sig meget ensom og mangle kontakt til andre, der kan tale om de tanker, man kan gøre sig, når livet nærmer sig sin afslutning. En beboer fortæller, at det ikke er muligt at bruge brusebadet, fordi afløbet er for dårligt, og der så trækker vand helt ind i stuen. Beboer har efter eget udsagn ikke været i bad i et år, men vasker sig dagligt ved håndvasken. En beboer fortæller, at især i dagvagten kan der komme mange, og der kan indimellem være medarbejdere, der er svære at forstå. Er beboeren tilfreds med kvaliteten Mange små gode måltider, der er veltillave- J. nr K09 8

9 Interview med beboer Ja Nej Bemærkninger af maden? Fokus 2012 Er der færdigheder, som beboeren gerne vil blive bedre til/ bibeholde? Oplever beboeren at få hjælp til at forbedre/bibeholde disse færdigheder? Deltager beboeren i fælles fysiske og social aktiviteter på omsorgscentret? Oplever beboeren at der er mulighed for at komme udenfor? Er beboeren tilfreds med kvaliteten og arten af de aktivitetstilbud der tilbydes? Oplever beboeren medindflydelse på fælles forhold i hverdagen? de. En beboer fortæller, at der i øjeblikket trænes 5 gange ugentligt i terapien for at få bedre gangfunktion. Oplever, at der kun bliver trænet med terapeuterne, men ikke med personalet på afdelingen. En anden beboer har et ønske om at tage lidt på i vægt og at bibeholde gangfunktion. Får hjælp til at blive øget i vægt og sørger selv for daglig motion. Datter kommer og kører tur. Om sommeren er der mange aktiviteter udendørs. En anden beboer går selv ud ved behov. Der er tilbud for enhver smag. Er beboeren bekendt med klageadgang? En beboeres pårørende har i to tilfælde benyttet sig af mulighed for at klage og finder, at klager er blevet behandlet relevant. En beboer oplever ikke behov for at klage. (overføres til opsamling på forsiden) Begge de interviewede beboere og den pårørende gav udtryk for stor tilfredshed med at bo på Hareskovbo. Interview frembragte spørgsmål vedrørende beboernes ret til at aflåse egen bolig og vedrørende et badeværelsesafløb, der fungerer så dårligt, at beboer efter eget udsagn ikke har været i bad i et år. Kontaktperson og leder er informeret om dette på tilsynsdagen og vil finde en løsning snarest. En beboer giver udover tilfredsheden med stedet og personalet også udtryk for stor følelse af ensomhed. J. nr K09 9

10 Interview af medarbejder. Medarbejdere der er kontaktperson for de interviewede beboere interviewes. Interview med medarbejder: Ja Nej Bemærkninger Generelt Har medarbejderen kendskab til den elektroniske dokumentation? Elektronisk dokumentation er endnu ikke er implementeret. Bruger håndskrevet karde, og plejeplaner skives elektronisk, printes ud og ligger på beboerens stue. Interviewet medarbejder skriver ikke selv plejeplaner, oplyser, at det gør sygeplejersken. Giver hverdagen mulighed for at levere den visiterede pleje, omsorg og træning? ( 83 og 86) Vedrørende aktuel interviewet beboer. Inddrages beboeren løbende i planlægningen af plejen? Fokus 2012 Har medarbejderen kendskab til, om der, i det omfang, det har kunnet lade sig gøre, er planlagt/iværksat rehabiliterende tiltag, og hvorvidt disse er udarbejdet i samarbejde med den aktuelle beboer? Beboer udtrykker ønsker om at tage på i vægt og for at bibeholde gangfunktion. Medarbejder har kendskab til, at beboer indgår i kostprojekt, hvor vægt og BMI følges systematisk, og at beboer har haft en væsentlig vægtøgning i forbindelse med deltagelse i projektet. Kostprojekt er i den sete dokumentation noget sparsomt beskrevet, og der er ikke sammenhæng mellem beboeres aktuelle aktivitetsniveau og det udregnede energibehov på basis af vægt og funktionsniveau. Der er ikke set plan for vedligeholdelse af gangfunktion. Fremgår det af dokumentationen for den aktuelle beboer, at rehabiliterende tiltag er planlagt/iværksat i det omfang, det kan lade sig gøre, og i samarbejde med beboeren? Medarbejder giver udtryk for usikkerhed om, hvorvidt det er en generel praksis at handle-/pleje-/rehabiliteringsplaner udarbejdes i samarbejde med beboer. Er ikke set dokumenteret på tilsynsdagen. Deltager beboeren i sociale aktiviteter? J. nr K09 10

11 Interview med medarbejder: Ja Nej Bemærkninger (overføres til opsamling på forsiden) Den interviewede medarbejder har viden om den aktuelle beboer og et af beboerens ønsker om rehabiliterende tiltag og indgår i beboers hverdag på en individuelt tilpasset og professionel måde. Afsluttende behandling af tilsynsrapporten Rapporten Tilsynsrapporten er sendt til Seniorcentret for faktuelle rettelser og kommentarer. Ledelsens kommentarer fremgår af bilag 1. J. nr K09 11

12 Bilag 1 Kommentar fra ledelsen J. nr K09 12

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Den selvejende institution

Læs mere

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013

Afrapporteringsskema. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Søborg Onsdag 11.december Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Enhed for Analyse- og Udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud TOP 2013 Træningscenter Gladsae

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn

Rapport uanmeldt tilsyn GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn Seniorcenter Møllegården Bagsværd Møllevej 9 2800

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 Døvblindehuset Wesselsmindevej

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 CFD Døves Aktivitetscenter Generatorvej 2A, 2730 Herlev Tirsdag d. 26. november 2013 Tilsyn gennemført af: Tilsynskonsulent Dorthe Legène

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Egebækhus Egebækvej

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Skaboeshus Skaboeshusevej

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Seniorcenter Egegården

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Seniorcenter Egegården INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsae Kommune Seniorcenter Egegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Gladsae Kommune Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Gladsaxe

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune. Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé Gladsaxe INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2014 Gladsaxe Kommune Træningscenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Gladsaxe WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling...

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Gladsae kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Enheden for Analyse og udvikling Tilsynsenheden Rådhus Allè 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Selvejende tilbud PH 2013 UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Seniorcenter Møllegården

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Seniorcenter Møllegården INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune Seniorcenter Møllegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd 31. august 2010

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd 31. august 2010 GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Sofieskolen Granvej 3, 2880 Bagsværd 31. august

Læs mere

Tilsynskoncept i Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynskoncept i Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen 28. januar 2011 FORSLAG TIL NYT Tilsynskoncept i Social- og Sundhedsforvaltningen Indhold Ændring af det kommunale tilsyn... 2 Et fælles kommunalt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016

Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Seniorcenter Egegården INDHOLD 1. Sammenfatning 2 2. Opsamling 4 3. Fysiske rammer 5 3.1 Observation på fællesarealer 6 4. Interviews 8 4.1 Interviews

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling... 5 3 Fysiske rammer... 6 3.1 Observation på fællesarealer... 7 4 Interviews... 11 4.1 Interviews med beboere....

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2A, 2730 Herlev 9. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn BKF Bagsværd Observationshjem Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd Tirsdag den 6. november 2012

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn BKF Bagsværd Observationshjem Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd Tirsdag den 6. november 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2012 BKF Bagsværd Observationshjem Bagsværdvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsaxe Kommune. Plejehjemmet Hareskovbo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn 2015 Gladsae Kommune Plejehjemmet Hareskovbo Uanmeldt tilsyn måned 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Opsamling... 5 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Resumé af Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 BCU Herlev Hovedgade 201A 2730 Herlev Torsdag 21. juni 2012 Tilsyn gennemført af: Tilsynskonsulent Dorthe Legène Mikkelsen J. nr. 27.57.00K09

Læs mere

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015

Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsyn Raklev Plejecenter 2015 Tilsynet foretaget 21. april 2015 Tilsynskonsulenter Laila Olsen og Lise Pade Side 1 Opfølgning på sidste års tilsyn: Sidste års anbefaling var: * Der skal rettes stort fokus

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport. Gladsaxe Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Hareskovbo

Tilsynsrapport. Gladsaxe Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Hareskovbo Tilsynsrapport Gladsaxe Kommune Uanmeldt tilsyn 2016 Plejehjemmet Hareskovbo INDHOLD 1. Sammenfatning 2 2. Opsamling 4 3. Fysiske rammer 5 3.1 Observation på fællesarealer 6 4. Interviews 9 4.1 Interviews

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Oktobervej 22, 24, 26 og Vision 18 Oktobervej 26, 2730 Herlev Onsdag 11. januar 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Oktobervej 22, 24, 26 og Vision 18 Oktobervej 26, 2730 Herlev Onsdag 11. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH Center for Døve

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Demenscentret Mimosen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Omsorgscenter Engholm Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Omsorgscenter Engholm Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 1.11.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Boliger:

Læs mere

Seniorrådets høringssvar til Embedslægens tilsynsrapporter samt Uanmeldte tilsyn 2014 for Seniorcentre i Gladsaxe Kommune

Seniorrådets høringssvar til Embedslægens tilsynsrapporter samt Uanmeldte tilsyn 2014 for Seniorcentre i Gladsaxe Kommune Seniorrådet i Gladsaxe v/ formand Carl Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søborg Formanden træffes på telefon 40 19 54 43 Formandens E Mail: carl.e.andersen@gmail.com 4. Februar 2015 Seniorrådets høringssvar

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 Faktaoplysninger Leders navn: Pia Thøgersen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Maria Rathmann og Kirsten

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 5. oktober 2017 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 5. oktober 2017, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Center for

Læs mere

Afrapporteringsskema

Afrapporteringsskema Resumé af Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud 2012 Nybrogård Valdemars Alle 81 B 2860 Søborg Fredag 5. oktober 2012 Tilsyn gennemført af: Tilsynskonsulent Dorthe Legène Mikkelsen J. nr.

Læs mere

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. 2. Samlet tilsynsresultat for Sommersted Plejehjem.

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. 2. Samlet tilsynsresultat for Sommersted Plejehjem. Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem. Plejecentrets navn adresse Sommersted plejehjem. Kirkevej 6 6560 Sommersted. Leder Plejecenterleder Lis Birthe Sørensen Dato tidspunkt for tilsynsbesøg Den 7.september

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 9. december 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Tullebølle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben

Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2013 Meta Mariehjemmet Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn... 3 Tilsynets

Læs mere

Dato: 4. december 20 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 20 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Mette Kruse Kontaktpersons navn og uddannelse: Social og sundhedsassistent. Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter:

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønnegården Opsummering Plejehjemmet Grønnegården Vurdering: Godkendt Sted: Langrode 11, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 26.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt opfølgende tilsyn. Omsorgscenter Bakkegården Taxvej 18, 2880 Bagsværd. Torsdag 4. maj 2010

Tilsynsrapport. Uanmeldt opfølgende tilsyn. Omsorgscenter Bakkegården Taxvej 18, 2880 Bagsværd. Torsdag 4. maj 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 1 2860 Søborg Tilsynsrapport Uanmeldt opfølgende tilsyn Omsorgscenter Bakkegården Taxvej 18, 2880 Bagsværd Torsdag 4. maj

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Kirketoften

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Kirketoften Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Kirketoften Opsummering Plejehjemmet Kirketoften Vurdering: Godkendt Sted: Kirketoften 60, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 3.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2014 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Hanne Tårup Jensen Kontaktpersons navn og uddannelse: Ufaglært Beboers navn: 1 Tilsynskonsulenter: Anne Rasmussen og Maria Rathmann

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Rønshave

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Rønshave Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Rønshave Opsummering Plejehjemmet Rønshave Vurdering: Godkendt Sted: Padborgvej 20, 6330 Padborg Dato for tilsyn: 23.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Boliger:

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune. Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Øster Elkær, Fredericia Kommune Tirsdag den 7. juni 2016 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Øster Elkær. Generelt er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Lergården

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Lergården Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Lergården Opsummering Plejehjemmet Lergården Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Lergården 88-98, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2018

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2018 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2018 Faktaoplysninger Leders navn: Hanne Tårup Jensen Kontaktpersons uddannelse: Social-og sundhedshjælper Beboer nummer: nr. 1 Tilsynskonsulenter: Jette Larsen og Kirsten

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Diakonhjemmet Enggården

Uanmeldt tilsyn Diakonhjemmet Enggården Uanmeldt tilsyn 2018 Diakonhjemmet Enggården Opsummering Diakonhjemmet Enggården Vurdering: Godkendt Sted: Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov Dato for tilsyn: 24.08.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Ej anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsyn plejecentrene 2015

Tilsyn plejecentrene 2015 Vinter Tilsyn plejecentrene Indhold 1. Indledning... 3 2. Overordnet tilfredshed... 4 3. Boligforhold og praktisk hjælp... 5 4. Personlig hjælp og pleje... 7 5. Genoptræning/vedligeholdelsestræning...

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønnegården

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønnegården Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønnegården Opsummering Plejehjemmet Grønnegården Vurdering: Godkendt Sted: Langrode 11, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 24.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet. Assens Kommune Myndighed Sundhed Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017 De kommunale tilsyn på plejeboligområdet Bilag: De kommunale tilsynsrapporter Samlet rapport fra 2017 Kommunale tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Rønshave

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Rønshave Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Rønshave Opsummering Plejehjemmet Rønshave Vurdering: Godkendt Sted: Padborgvej 20, 6330 Padborg Dato for tilsyn: 20.11.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Boliger:

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Dueslaget

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Dueslaget Tilsynsrapport For Opholdsstedet Dueslaget Uanmeldt tilsyn den 1. marts 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Kirketoften Opsummering Plejehjemmet Kirketoften Vurdering: Godkendt Sted: Kirketoften 60, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 26.09.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet 3. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Stefanshjemmet Tilbudstype og form Stefanshjemmet

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM [2012] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØSTER SOPHIES MINDE SØNDER FASANVEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG, VED FORSTANDER ARNE KOLSUM [ Tilsynet er udført d. 26.nov.

Læs mere

Dato og tidspunkt for tilsyn. Tilsynet fandt sted torsdag den 24. maj2011 fra til Deltagere i tilsynet

Dato og tidspunkt for tilsyn. Tilsynet fandt sted torsdag den 24. maj2011 fra til Deltagere i tilsynet Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn på Cafe Danehof 24. maj 2011 Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2018 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 21.11.2018 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Boliger:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2017

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2017 Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2017 Faktaoplysninger Leders navn: Carina Aaen/Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Plejehjemsassistent Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Jette Bundgaard

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere