Bosætning i den grænseløse by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bosætning i den grænseløse by"

Transkript

1 Bosætning i den grænseløse by Hverdag og fritid, urbanisering af landdistrikter, byerhverv på landet, flyttemønstre i byregionen Thomas Sick Nielsen Mette Fabricius Madsen Lise Herslund Christian Fertner Center for Strategisk Byforskning Konference Den Grænseløse By, Frederiksberg, 3. Marts

2 Bosætning i den grænseløse by Hverdag og fritid i det regionale rum Thomas Hvem bor hvor? Urbanisering af landdistrikter Mette Mulighed for spørgsmål/diskussion Byerhverv på landet kan man det? Lise Tilflytning i byregionen hvem flytter hvorhen? Christian Mulighed for spørgsmål/diskussion 2

3 Case studier Hverdag og fritid i det regionale rum Thomas Hvem bor hvor? Urbanisering af landdistrikter Mette Byerhverv på landet kan man det? Lise Tilflytning hvem flytter hvorhen? Christian 3

4 Hverdag og fritid i det regionale rum Thomas Sick Nielsen KU, Skov & Landskab / DTU Transport Thomas Sick Nielsen KU, Skov & Landskab / DTU Transport 4

5 Fritiden rykker Pendlingen har historisk gjort byvækst og forstadsdannelse mulig. I takst med velstandsstigningen er aktiviteter I fritiden og relateret transport steget I omfang. Pendlingens andel af transporten reduceres og måske betydningen for de regionale sammenhænge og økonomier. 5

6 Forbrug til fritidsudstyr og underholdning Forbrug pr. person (indeks: 1966=100) Samlet forbrug Fritidsudstyr og underholdning Årstal 6

7 Lidt om data Pendling 1970 Transportvaner 1992 Ca TU zoner 7

8 Fordeling af aktivitetsmål i forhold til boligen: Andel af aktiviteter (% inden for kategori) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Arbejde/uddannelse Ærinder/indkøb Fritid 0% 0-10 km km km km >40 km Kilde: TU

9 Fordelingen af arbejds og uddannelsesmål 1999 og % 70% 70% 66% Arbejde/uddannelse 1999 Arbejde/uddannelse % Andel af aktiviteter 50% 40% 30% 20% 16% 17% 10% 0% 7% 8% 6% 3% 4% 4% 0-10 km km km km >40 km Kilde: TU 1999;

10 Fordelingen af fritidsmål 1999 og % 80% 70% 77% 70% Fritid 1999 Fritid 2009 Andel af aktiviteter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 11% 12% 7% 4% 5% 2% 3% 0-10 km km km km >40 km Kilde: TU 1999;

11 Et blik på regionaliseringen Flow: Kortlægger hvor mange forbindelser mellem hjem og aktivitet, der går igennem et sted. Aktivitets regioner: Afgrænser funktionelle regioner ved hjælp af forbindelser mellem hjem og aktivitet i hele DK. Aktivitets felt: Afgrænser aktivitetsfeltet for beboerne af et område. 11

12 Arbejds-og fritidsflow 12

13 Arbejds-og fritidsregioner 13

14 Hernings aktivitetsfelt Alle Arbejde Fritid Aktivitetsfeltet viser hvilke områder, der indeholder de 75% hhv. 95% af kommunens befolknings aktivitetsmål, der ligger tættest på bopælen. Baseret på egen bearbejdning af data fra transportvaneundersøgelsen v. DTU Transport,

15 Slagelses aktivitetsfelt Alle Arbejde Fritid Aktivitetsfeltet viser hvilke områder, der indeholder de 75% hhv. 95% af kommunens befolknings aktivitetsmål, der ligger tættest på bopælen. Baseret på egen bearbejdning af data fra transportvaneundersøgelsen v. DTU Transport,

16 Nogle pointer Fritiden er mere regional end pendlingen og udvikler sig hurtigt. Fritiden skaber bl.a. koblinger over store afstande til de største byer. Højst ¾ af kommunernes aktiviteter foregår hjemme resten hos naboerne eller i landets største bycentre. Både arbejde og fritid krydser i væsentlig grad eksisterende kommunegrænser. 16

17 Hvem bor hvor? - Urbanisering af landdistrikter Mette Fabricius Madsen, Kuben Management Søren B.P. Kristensen, Institut for Geografi og Geologi 17

18 Hvorfor beskæftige sig med landdistrikterne? Udviklingstendenser i forskellige dele af landdistrikterne Erhvervsstruktur: -Omstrukturering (væk fra landbrug), - Nye muligheder (mobilitet, teknologi) Bosætning: -Fravalg af byen, -Tilvalg af herlighedsværdier i det åbne land - Økonomiske overvejelser Koncentration og intensivering af landbruget Marginalisering af nogle landdistrikter 18

19 Behov for kortlægning Synliggøre forskelle mellem typer af landdistrikter Skabe overblik på detaljeret niveau (lokalsamfund) Undersøge afstandssammenhænge i forhold til byer og bynetværk Identificere rumlige mønstre Studieområde: Landdistrikterne i Region Midtjylland 19

20 Studieområde 1,2 mio. indbyggere i i landdistrikterne En række store og mellemstore byer i øst, som udgør en funktionel urban region Rurale områder i vest, hvor landbruget har stor betydning 20

21 Urbanisering af landdistrikterne Udgangspunkt i byerne Urbane spredningsmønstre Afstand til byer Urbaniseringsprocesser flere dimensioner Demografisk Socioøkonomisk Livsstil I praksis: Urbant ruralt kontinuum Hvilke landdistrikter er mest orienterede mod det urbane? 21

22 Indikatorer for urbanisering Social struktur Arbejdsmarkedsstruktur Landbrugsstruktur Tertiære sektor Lønmodtagere Sekundære sektor Deltidslandbrug Personer over 60 år Dyrehold (DE/ha) Høj indkomst By-til-land migration Videregående uddannelse Tilgængelighed Børnefamilier Arbejdsdygtig alder Pendling Befolkningstæthed Hobby landbrug Fattige Pensionister Fuldtidslandbrug Primære sektor Grundskole Modtager offentlig ydelse Selvstændige Mest urbant Urban-rural kontinuum Mindst urbant 22

23 Datagrundlag Data for de enkelte indikatorer er fundet i eksisterende databaser Procentdel af befolkning på sociale ydelser DST GLR / CHR Omregnet til gennemsnitsværdier på sogneniveau Tilgængelighed 23

24 Datagrundlag Data for hver indikator er fundet i eksisterende databaser Procentdel af befolkning med høj indkomst (over kr) DST GLR / CHR Omregnet til gennemsnitsværdier på sogneniveau Tilgængelighed 24

25 Statistisk analyse DST Faktoranalyse: Reduktion af antallet af variable gennem fælles varians Clusteranalyse: Gruppering af landsbyerne GLR / CHR Omregnet til gennemsnitsværdier på sogneniveau Statistik Fem typer landdistrikter Tilgængelighed 25

26 Hvordan ser det så ud? 26

27 Urbane landdistrikter Høje indkomster Højt uddannelsesniveau Flest pendlere Urban beskæftigelsesstruktur Høj befolkningstæthed 27

28 Counterurbane landdistrikter Mange fællestræk med de urbane landdistrikter, dog i mindre udtalt grad Størst netto tilflytning af byboere (by til land) Markant forskel er lavere befolkningstæthed 28

29 Peri-urbane landdistrikter Hovedparten ligger i periferien af det østjyske bybånd Urbaniseringen ses bl.a. ved stor andel hobbylandbrug, dermed færre landbrug med økonomisk betydning Mange der pendler God tilgængelighed til større vejnet 29

30 Landbrugslanddistrikter De ligger primært i den vestlige del af regionen Præget af intensiv landbrugsproduktion Mange fuldtidslandmænd Høj koncentration af husdyr Højeste andel børnefamilier 30

31 Udkant Mange udfordringer baseret på de socioøkonomiske indikatorer Lav indkomst Lav uddannelsesniveau Overførelsesindkomster Dårlig tilgængelighed 31

32 Konklusion Landdistrikter er ikke et homogent område udenfor byerne Tydelig opdeling mellem øst og vest Det østjyske bybånd er ikke kun et netværk af byer, de urbane tendenser er tydelige i landdistrikterne mellem byerne I vest ses den samme tendens omkring mindre byer (fx Lemvig, Struer) Grænseløse by 32

33 Hverdag og fritid i det regionale rum Thomas Hvem bor hvor? Urbanisering af landdistrikter Mette Spørgsmål? 33

34 Byerhverv på landet kan man det? Lise Herslund KU, Skov & Landskab 34

35 Landområder By versus land Erhverv Produkt af landområdet Den grænseløse by Regional countryside Indbyggerne Virksomhed på landet Counterurbanisation-led diversification ½ af mikrovirksomheder i N-Ø England tilflyttere Indvirkning Landbrug og lavt uddannede Middelklassen søger ud efter rural idyl livsstil Mobile professionals - større rækkevidde Ingen nye jobs Bidrager ikke til lokalsamfundet Bruge kompetencer

36 Metode Interviewundersøgelse 31 respondenter fra netværk af enmandsvirksomheder i Storstrøms Amt Kriterier: Flyttet fra hovedstaden til landområde indenfor 6 år Interview (2007/2008) og opfølgende telefoninterviews/nyhedsbreve Udflytter/tilflytterstatistik Sjælland/Lolland-Falster

37 Sektor Kommunikation og media Antal Aktivitet 16 Reklamebureau, Grafisk design, Tekstforfatter, TV produktion, Web media, Marketing Virksomhedsrådgiv-ning Handel/Nethandel Kultur og undervisning Sundhed Events, Management rådgivning, Tec transfer, Patent bureau, Rådgivende ingeniør Børnetøj, Have accessories Sprogundervisning, kulturhus, galleri og kunstskole Terapeuter, dietist

38 Kvinder -to livsfaser Mid-life 2/3 Motiv: Få mere tid ved nye bosted og i naturen Startet direkte efter arbejdsliv i byen Baggrund: Journalister, reklame, konsulenter; freelance Virksomhedsservices Børnefamilier Motiv: Arbejdsløshed, få tid til familien og lokalt engagement Startet efter 1-5 år på det regionale arbejdsmarked Baggrund: Sundhed/administration Lokale og private service: Terapeauter/dietist, undervisning, handel

39 Opstarten byerhverv? Stedsløse virksomheder Lokale virksomheder Produkt Virsomhedsservice Privat service Marked Hovedstaden Nærmeste provinsby Netværk Opstart Mange Uformelle Etablerede kunder Optrapning af freelance/pendling Få Formel rådgivning Lokal/regionalt Ofte kombineret med understøttelse/barsel Hvem Mid-life Børnefamilien Motiv Presset af livsstilsønsker Presset af hverdagslivet

40 Regionale (livsstils) virksomheder Motivation: Kombinere karriere, livstil/hverdagsliv på landet med et bosted langt fra hovedstaden Marked By Netværker By Regional Nye regionale og varierede relationer - Mindske pendling og ansigt-til-ansigt afhængighed - Udvide markedet

41 Reklamemand Tekstskriver Tech-transfer Jeg ville væk fra stress og jag og ved at starte min egen lille virksomhed ved min nye skønne bolig, kunne jeg komme til det og samtidig gå tur med hunden når jeg vil. Nu er jeg min egen og hvis jeg ansætter, sidder jeg i musehjulet igen. Jeg skal virkelig kæmpe for at få tid til at nyde min udsigt. De første år endte jeg med at pendle ind til København i tide og utide. Nu har jeg med møje også fundet kunder tættere på...vi er ved at etablere et netværk af reklamefolk Jeg er gået fra high-tech til low-tech. Men mine udlandske venner er jeg mere i kontakt med nu i EU-projektet og de tidligere kollegaer i København er guld værd nu når jeg arrangerer mine teambuilding-dage Netsalg Den lokale skole er lukket. Legekammeraterne er langt væk og deres forældre er ikke lige min kop te. Vi flytter nok til Maribo i stedet

42 Perspektiver At starte som selvstændig/mikrovirksomhed giver mulighed for at bruge sine bykompetencer selvom man bor langt fra storbyen Det er ikke typiske livsstilsektorer eller hobbyvirksomhder men mere videnstunge Disse virksomheder kan overvinde de typiske landdistrikstbegrænsninger; men afstanden er stadig svær at kombinere med ønsket om frihed og tid til at nyde bostedet på landet De går langt for at tilpasse deres virksomhed til det regionale marked pga deres ønske om at nyde landlivet

43 Perspektiver Men de giver også organisatorisk energi ved at udvide netværker for lokale virksomheder og offentlige institutioner Det landlige/rurale har været en vigtig faktor for at de har startet virksomhed og lige netop på landet Men hvad det rurale er for forskellige grupper er forskelligt Mid-life gruppen er ikke så krævende som børnefamilierne

44 Tilflytning i byregionen hvem flytter hvorhen? Christian Fertner KU, Skov & Landskab 44

45 Case studie 2,4 mio. indbyggere (15 %) flytter / år indbyggere i de næste 30 år på Sjælland Hvem flytter hvorhen, hvad er de tiltrukket af? Studie af hidtidige flyttemønstre

46 Teorien bag flyttemønstre i byregioner Counter-urbanisering (urbanisering væk fra bykernen, dispersion af bybefolkningen, befolkningsredistribution til mindre tæt befolkede områder) not a unidirectional movement but a tendency towards de-concentration, resulting from a complex pattern of flows (Champion, Fielding & Keeble 1989) Relevans for planlægning Boligpolitik, billige boliger i byen Beskyttelse af natur/kultur områder Udvikling af infrastruktur, sammenspil med boligpolitik 46

47 Counter-urbanisering på Sjælland 3 flyttetyper med forskellig motivation (Mitchell 2004): Ex-urbanisation(Spectorsky 1955) The well-off ; livet udenfor bykernen; bevarer tilknyttning til byen (pendling) Displaced-urbanisation Nødvendigt at flytte pga. huspriser, arbejdsmuligheder etc. Anti-urbanisation(e.g. Halliday and Coombes 1995) Livskvalitetsbegrundet flyttning (fx mindre kriminalitet, mindre støj, attraktivt landskab), ikke bundet til byen 47

48 Ex-urbanisation: - Midt i arbejdsliv (30-44 år) - Høj indkomst (> DKK / ) Displaced-urbanisation: - Børnefamilier (0 14 år) - Lav indkomst (< DKK / ) Anti-urbanisation: - Mid life (45 59 år) - (kommende) pensionister (60-74 år) Counter-urbanisering på Sjælland indikator valg Analyserammen - Data fra DST - Tilflyttere fra hele regionen, ikke kun fra København - 2 ti-års perioder: og Relativ til befolkningen i kommunen - København og Frederiksberg undtaget - Afspejler kun et segment af flyttere over 50 % flytter indenfor kommunen 48

49 Ex-urbanisation 49

50 Displaced-urbanisation 50

51 Anti-urbanisation 51

52 Counter-urbanisering på Sjælland resultater Afstanden fra København kan forklare noget, men der er også mange andre mulige faktorer relevant for tilflyttning 52

53 Counter-urbanisering på Sjælland resultater Andre steds-relevante faktorer: Ex-urbanisation: + parcelhuse Displaced-urbanisation: - motorvej og befolkningstæthed Anti-urbanisation: + sommerhuse og kyst - motorvej og befolkningstæthed Lignende tendenser Kommuner længere væk fra København lidt mere attraktive 53

54 Hvem flytter hvorhen på Sjælland? konklusioner Indikator kan bruges til at differencere counter-urbanisering Kun delvis forklaring med generelle steds-relevante faktorer Tilflytning på hele Sjælland relativ høj dynamik også udenfor Fingerplanen (Counter-)urbanisering mere differentieret end tidligere suburbanisering forskellige folk flytter forskellige steder hen Nogle kommuner kun attraktive for en særlig gruppe af tilflyttere 54

55 Hverdag og fritid i det regionale rum Thomas Hvem bor hvor? Urbanisering af landdistrikter Mette Byerhverv på landet kan man det? Lise Tilflytning i byregionen hvem flytter hvorhen? Christian Spørgsmål? 55

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster

Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Til- og fraflytningsanalyse Motiver for til- og fraflytning på Lolland-Falster Analyse udarbejdet for Lolland Kommune og Guldborgsund

Læs mere

Når teltpælene rykkes op

Når teltpælene rykkes op SBi 2010:12 Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen SBi 2010:12 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nr. 2 juni 2011/63. årgang TEMA. Den grænseløse by

Nr. 2 juni 2011/63. årgang TEMA. Den grænseløse by Nr. 2 juni 2011/63. årgang TEMA Den grænseløse by Nr. 2 juni 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Nye erhverv og entreprenørskaber i landdistrikter i Assens Kommune Tanvig, Hanne Wittorff

Nye erhverv og entreprenørskaber i landdistrikter i Assens Kommune Tanvig, Hanne Wittorff university of copenhagen Nye erhverv og entreprenørskaber i landdistrikter i Assens Kommune Tanvig, Hanne Wittorff Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks Tanvig, Hanne Wittorff

Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks Tanvig, Hanne Wittorff university of copenhagen Kvindelige iværksættere i landdistrikter - ikke bare en bitte biks Tanvig, Hanne Wittorff Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER ANALYSE SBI 2014:05 Boligmarkedet uden for de store byer Analyse Jacob Norvig Larsen Hans Thor Andersen

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Program for landudvikling

Program for landudvikling Program for landudvikling Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 9. maj 2015 Indledning I Danmark bor en stor procentdel af befolkningen på landet, sammenlignet med

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR:

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR: BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER 631 NR: Note 63_29-05-09.indd 1 02-06-2009 22:37:16 2 Note 63_29-05-09.indd 2 02-06-2009

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen

Mellem følelser og fornuft. Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Gunnar Lind Haase Svendsen Mellem følelser og fornuft Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere Gunnar Lind Haase Svendsen Februar 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Bredbånds betydning for den regionale udvikling

Bredbånds betydning for den regionale udvikling FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bredbånds betydning for den regionale udvikling Jean-Paul Péronard & Flemming Just Danish Institute of Rural Research and Development (IFUL)

Læs mere