DE NYE EU-UDBUDSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER"

Transkript

1 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser og dialog Udbudsformerne Udelukkelse, egnethed og udvælgelse Tildelingskriterier Kontraktændringer Kontaktoplysninger mv. 2 1

2 Mange nye regler 3 ALLE NYE REGLER I februar 2014 vedtog EU s Ministerråd et nyt udbudsdirektiv, et nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv og et nyt koncessionsdirektiv Skal være implementeret i medlemsstaterne senest i april 2016 Udbudsdirektivet vil blive gennemført i Danmark ved en ny udbudslov mens forsyningsvirksomhedsdirektivet vil blive gennemført ved bekendtgørelse 4 2

3 ALLE NYE REGLER Et udkast til udbudslov var i høring i december januar paragraffer 315 siders lovforslag med bemærkninger 846 siders kommissionsrapport Et lovforslag blev fremsat i Folketinget den 18. marts 2015 (L 164) 199 paragraffer 429 siders lovforslag med bemærkninger Lovforslag genfremsat i Folketinget den 7. oktober 2015 (L 19) _som_fremsat.pdf 5 ALLE NYE REGLER Planlagt ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2016 Dvs. at alle udbud over tærskelværdierne, der iværksættes efter 1. januar 2016, vil være omfattet af de nye regler! Hvad med tilbudsloven? Tilbudslovens afsnit II ophæves Og håndhævelsesloven? 6 3

4 HVORFOR EN NY UDBUDSLOV? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siger bl.a.:»bredt politisk ønske om klare og mere anvendelige reglerlovbemærkningerne giver fortolkningsbidrag og tydeliggør forståelsen af reglerne, bl.a. gennem brug af eksemplersamler en række af reglerne i én lovet samlet, overskueligt regelsæt, der giver klarhed, forenkling, fleksibilitet og også gerne lavere transaktionsomkostninger«7 HVORFOR EN NY UDBUDSLOV? Den grundlæggende filosofi: 1) Klar direktivtekst kalkeres 2) Mindre klar direktivtekst tydeliggøres 3) Råderum udfyldes 4) Enkelte nye bestemmelser tilføjes 8 NYE UDBUDSREGLER 4

5 men værre er det heller ikke 9 HVAD SIGER NYE UDBUDSREGLER? Skal vi alle sammen begynde forfra? Mange velkendte principper, som nu blot er skrevet ned og præciseret Direktivernes tærskelværdier og anvendelsesområder er uændrede dog ophæves sondringen mellem bilag IIA- og IIBtjenesteydelser og tilbudslovens afsnit II om varer og tjenesteydelser ophæves 10 5

6 HVAD SIGER NYE UDBUDSREGLER? Opsummering: 1) Bygge- og anlægsarbejder over tærskelværdien reguleres af EU-udbudsreglerne, mens arbejder under tærskelværdien reguleres af tilbudslovens afsnit I 2) De fleste men ikke alle tidligere bilag IIB-tjenesteydelser omdøbes bilag XVItjenesteydelser og underlægges lempeligere regler ( light-regimet ) (udbudslovens afsnit 3) 3) Indkøb af alle andre tjenesteydelser herunder arkitekt- og ingeniørydelser og varer over tærskelværdien omfattes af EU-udbudsreglerne 11 HVAD SIGER NYE UDBUDSREGLER? Opsummering, fortsat: 4) Indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien: Annonceringspligt, hvis klar grænseoverskridende interesse (udbudslovens afsnit 4) Indkøb på markedsmæssige vilkår, hvis ikke klar grænseoverskridende interesse (udbudslovens afsnit 5) 12 6

7 OVERSIGT»Får vi lov at gøre brug af referenceprodukter?«13 Helikopterblik på udbudsloven 14 7

8 HELIKOPTERBLIK PÅ UDBUDSLOVEN Udbudsloven indeholder bl.a. regler om: In-house (ordregiverinterne) leverancer ( 12-16) Indledende markedsundersøgelser ( 39) Tekniske specifikationer mv. ( 40-45) Mærker ( 46) Opdeling af kontrakter af hensyn til SMV er ( 49) Sideordnede tilbud ( 53) Forkortede frister ( 57 og 59) Udvidet adgang til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog ( og 67-72) 15 HELIKOPTERBLIK PÅ UDBUDSLOVEN Ny udbudsform: Innovationspartnerskab ( 73-79) Offentliggørelse af udbudsmaterialet samtidig med -bekendtgørelsen ( 132) Udelukkelse, egnethed og udvælgelse af tilbudsgivere, herunder selfcleaning og det fælles europæiske udbudsdokument ( ) Kontrakttildeling og tildelingskriterier, herunder livscyklusomkostninger ( ) Offentliggørelse af evalueringsmetoden ( 160) Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutninger ( 170) Ændringer af indgåede kontrakter ( ) Ordregiverens ret og pligt til at bringe ulovlige kontrakter til ophør ( 185) Krav om E-udbud fra 2018 ( 194) 16 8

9 Markedsundersøgelser og dialog 17 MARKEDSUNRSØGELSER OG DIALOG Inden udbuddet har ordregiver mulighed for at foretage indledende markedsundersøgelser ( 39) Ordregiver kan også have dialog med potentielle bydere og modtage rådgivning fra disse Er der noget nyt i det? Men pas på de grundlæggende principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet Hvordan undgås det, at rådgiverne må udelukkes på grund af inhabilitet? 18 9

10 Udbudsformerne 19 UDBUDSFORMERNE De nye regler omfatter følgende udbudsformer ( 55): 1) Offentligt udbud ( 56-57) 2) Begrænset udbud ( 58-60) 3) Udbud med forhandling ( og 80-83) 4) Konkurrencepræget dialog ( 67-72) 5) Innovationspartnerskaber ( 73-79) 6) Projektkonkurrencer ( 84-92) 20 10

11 UDBUDSFORMERNE Offentligt udbud Altid muligt Tilbudsfrist: 35 dage eller 30 dage ved elektroniske tilbud (før 52 (40) dage) Begrænset udbud Altid muligt Ansøgningsfrist: 30 dage (før 37 (30) dage) Tilbudsfrist: 30 dage eller 25 dage ved elektroniske tilbud (før (40 (35) dage) 21 UDBUDSFORMERNE Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale: 22 11

12 UDBUDSFORMERNE Udbudsmaterialet skal desuden indeholde evalueringsmetoden ( 160): Hvad ligger i begrebet evalueringsmetoden? 23 UDBUDSFORMERNE Må der ændres i udbudsmaterialet? Der kan ikke laves grundlæggende ændringer Ordregiveren kan, jf. lovbemærkningerne til 2, alene give supplerende oplysninger om udbudsmaterialet eller supplerende dokumenter, i det omfang disse supplerende oplysninger eller supplerende dokumenter ikke medfører ændringer af grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Supplerende oplysninger eller supplerende dokumenter, der kan have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgivers deltagelse i den omhandlede udbudsprocedure eller fordrejet konkurrencen mellem ansøgere eller tilbudsgivere, vil kunne karakteriseres som en ændring af et grundlæggende element. Der kan laves væsentlige ændringer med fristforlængelse ( 93, stk. 4, nr. 2). 24 Der kan laves uvæsentlige ændringer uden fristforlængelse 12

13 UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling Adgangen er udvidet men hvor meget? Procedurereglerne for forhandlingerne er penslet ud Udbud med forhandling kan anvendes i samme tilfælde som i dag: 1) 60, stk. 1, nr. 2 (kun modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud) 2) 80 (ingen ansøgninger/tilbud eller kun én økonomisk aktør på grund af unikt kunstværk, manglende konkurrence af tekniske årsager eller eksklusive rettigheder) 25 UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling, fortsat Men som noget nyt kan udbud med forhandling også anvendes i følgende tilfælde ( 61, stk. 1, nr. 1): 3) Ordregivers behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger 4) Kontrakten omfatter design eller innovative løsninger 26 NYE UDBUDSREGLER 13

14 UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling, fortsat 5) Kontrakten kan på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke tildeles uden forudgående forhandling 6) Ordregiver kan ikke fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkeligt præcist med henvisning til en standardiseret europæisk teknisk vurdering, fælles teknisk specifikation eller teknisk reference 27 NYE UDBUDSREGLER UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling, fortsat Hvad siger lovbemærkningerne? Udbud med forhandling kan anvendes hvor offentlige eller begrænsede udbud uden forhandling ikke med sandsynlighed vil føre til et tilfredsstillende resultat. Proceduren kan f.eks. anvendes, når der kræves en tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, designindsats eller i forbindelse med komplekse indkøb såsom avancerede produkter, intellektuelle tjenesteydelser, f.eks. visse former for konsulent-, arkitekt- eller ingeniørvirksomhed, eller it-projekter. Udbud med forhandling kan anvendes, hvor ordregiveren har behov for nye funktioner. Omvendt kan ordregiveren ikke anvende proceduren, hvis ordregiveren i udbudsmaterialet præcist har defineret det påtænkte indkøb. Det kan f.eks. være, hvis ordregiveren udbyder et færdigprojekteret byggeri, det vil sige et projekt, hvor der ikke er mulighed for tilpasninger af nogen art. 28 Anvendelsen af udbud med forhandling i de situationer, hvor der er behov for design eller innovative løsninger, er ikke begrænset til, at hele ydelsen skal bestå af design eller innovative løsninger. Det medfører, at det således er nok, at et væsentligt element er omfattet af design eller en innovativ løsning. 14

15 UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling, fortsat Hvornår opfylder et bygge- eller anlægsprojekt disse betingelser? Hvor detaljeret må det udbudte projekt være? Kan arkitekt- og ingeniørydelser udbydes med forhandling? 29 UDBUDSFORMERNE Udbud med forhandling, fortsat Hvad må der forhandles om? Se 66: 30 15

16 UDBUDSFORMERNE Konkurrencepræget dialog Også her er adgangen udvidet. Ikke længere krav om særligt komplekse kontrakter. Kan anvendes under samme betingelser som udbud med forhandling, se nr. 1 og nr. 3-6 ovenfor Hvordan skal bygherren så vælge mellem de to? Innovationspartnerskaber Hvad er det? 31 Udelukkelse, egnethed og udvælgelse 32 16

17 ULUKKELSE, EGNETHED OG UDVÆLGELSE Reglerne om tilbudsgiveres udelukkelse, egnethed og udvælgelse er overordnet set de samme som hidtil men pas på de mange detailændringer! Nyt fælles europæisk udbudsdokument (FEU) Obligatorisk, foreløbig dokumentation ( 148) Efterfølgende verifikation af oplysninger ( 151) Hvordan ser FEU ud? 33 ULUKKELSE Nye obligatoriske udelukkelsesgrunde omfatter ( ): terroraktivitet, børnearbejde eller menneskehandel offentlig gæld på kr. eller derover konkurrencefordrejning groft urigtige oplysninger ny regel om, at personlig straffedom hos ledelsesmedlemmer mv. smitter ansøgeren/tilbudsgiveren 34 17

18 ULUKKELSE Nye frivillige udelukkelsesgrunde omfatter ( 137): tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, socialeller arbejdsretlige område alvorlige forsømmelser ved udøvelsen af erhvervet, der sår tvivl om integriteten deltagelse i kartel væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt, der har ført til ophævelse eller lignende 35 ULUKKELSE Hvor længe er ansøgeren/tilbudsgiveren udelukket? ( 138, stk. 5 og 6) Hvad er self-cleaning? ( 138, stk. 1-4) 36 18

19 EGNETHED Nyt om egnethedskrav ( ): Samme tre kategorier som hidtil ( 140) egnethedskrav skal formuleres som mindstekrav, dvs. ikke længere muligt at nøjes med dokumentationskrav ordregiver kan ikke kræve højere årsomsætning end 2 x kontraktværdien medmindre særlige risici ansøger/tilbudsgiver må kun basere sig på en underentreprenørs eller -rådgivers faglige kvalifikationer og erfaringer, hvis det pågældende arbejde faktisk udføres af vedkommende 37 EGNETHED Nyt om egnethedskrav, fortsat Referencer må som udgangspunkt ikke være ældre end 5 år for bygge- og anlægsarbejder og 3 år for varer og tjenesteydelser hvis en ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske eller tekniske kapacitet, skal denne fremlægge en støtteerklæring eller anden lignende dokumentation for, at virksomheden har forpligtet sig juridisk over for ansøger/tilbudsgiver (ny dansk regel) ordregiver kan kræve, at visse centrale opgaver udføres af vinderen selv ordregiver skal løbende følge op på disse forhold 38 19

20 EGNETHED Særligt i relation til underleverandører gælder det, jf. 177, at ordregiver kan kræve, at tilbudsgiver angiver, hvilke dele af kontrakten han har til hensigt at give i underleverance skal i bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter indsætte klausul, som forpligter til at oplyse kontaktoplysninger på underleverandører kan også gøre det i forhold til under-underleverandører kan kræve, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde I det hele taget har ordregiver fået mulighed for at betinge kontrakten af sociale, beskæftigelses- og miljømæssige vilkår mv. ( 176) 39 UDVÆLGELSE (PRÆKVALIFIKATION) Ordregiver skal som hidtil oplyse: Antallet af ansøgere, som udvælges Oplysninger til brug for udvælgelsen Udvælgelseskriterier Nye særegen dansk regel om ændring af udvalgte ansøgere/tilbudsgivere ( 147): udskiftning af underentreprenører og -rådgivere mv. exit af konsortiedeltagere udskiftning af konsortiedeltagere fusion eller omstrukturering udtrykkelig adgang til efter-prækvalifikation, når en ansøger trækker sig inden tilbudsafgivelsen regulerer adgangen til ændringer frem til kontraktindgåelsen herefter gælder

21 Tildelingskriterier 41 TILLINGSKRITERIER 1. Overordnet fællesbegreb: Økonomisk mest fordelagtige tilbud 2. Tildelingskriterium: Pris Omkostninger Bedste forhold mellem pris og kvalitet 3. Underkriterier: Alle former, herunder priser og livscyklusomkostninger Pris/omkostninger - Kvalitative, miljømæssige eller sociale aspekter 4. Delkriterier: Specifikke delkriterier 42 21

22 TILLINGSKRITERIER Grundlæggende samme kriterier som i dag Fremhævelse af miljømæssige og sociale aspekter Og livscyklusomkostninger Kan personalets kvalifikationer og erfaring indgå i evalueringen? Tilbuddene kan evalueres relativt, dvs. i forhold til hinanden ikke kun på pris 43 TILLINGSKRITERIER Hvor meget skal beskrives i udbudsmaterialet? Kan I huske udbudslovens 160? Tildelingskriterium Eventuelle under- og delkriterier Vægtning af under- og delkriterier? Evalueringsmetode er det det samme som evalueringsmodellen? Hvad der tillægges betydning 44 22

23 TILLINGSKRITERIER Kan ordregiver ændre i den offentliggjorte evalueringsmodel? Hvad hvis anvendelse af evalueringsmodellen ikke afspejler spredningen af de indkomne tilbud, eller hvis ikke hele pointskalaen udnyttes? Hvilken betydning får offentliggørelseskravene for udarbejdelsen af udbudsmateriale og evalueringsmodeller i fremtiden? Udbud på tidligere stadier eller på funktionsvilkår? Brug af prosamodeller, dvs. sproglige evalueringsmodeller? 45 Kontraktændringer 46 23

24 KONTRAKTÆNDRINGER Udbudsloven har udtrykkelige regler om, hvilke kontraktændringer der kan gennemføres uden nyt udbud Man må aldrig ændre grundlæggende elementer 47 KONTRAKTÆNDRINGER Følgende ændringer er efter omstændighederne lovlige: 1) Ændringer i henhold til ændringsklausuler, herunder udskiftning af den oprindelige leverandør ( 179 og 181) 2) Ændringer under 15 % af den oprindelige bygge- og anlægskontrakts værdi (10 % ved tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter) ( 180) 3) Ændringer vedrørende supplerende ydelser fra den oprindelige leverandør (max. 50 % af kontraktværdien) ( 181) 4) Uforudsete ændringer (max. 50 % af kontraktværdien) ( 183) Husk bekendtgørelse ved ændringer i de sidste to kategorier! 48 24

25 Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv 49 FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET Implementeringsbekendtgørelsen for det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv blev sendt i offentlig høring den 28. oktober Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2016 og kan findes på Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv indeholder også fremover mere fleksible regler end udbudsdirektivet (og dermed udbudsloven) Som f.eks. højere tærskelværdier og altid mulighed for udbud med forhandling Mange af de nye regler er dog identiske med det nye udbudsdirektiv som f.eks. Reglerne om self-cleaning Reglerne om anvendelse af det fælles europæiske udbudsdokument Kravet om offentliggørelse af udbudsmaterialet samtidig med udbudsbekendtgørelsen De nye tildelingskriterier 50 25

26 FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET Men hvad med de danske regler fra udbudsloven om: Egnethedskrav som mindstekrav? Adgangen til udskiftning af ansøgere/tilbudsgivere? Offentliggørelse af evalueringsmetoden? Pligten til at bringe ulovlige kontrakter til ophør? Karantæneperioderne ved tilstedeværelsen af en udelukkelsesgrund (udbudslovens 138, stk. 5)? 51 FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET Af nye særregler kan f.eks. nævnes: Rammeaftaler må normalt kun løbe i max. 8 år Der gælder ingen 50 %-grænse for kontraktændringer 52 26

27 OVERSIGT Spørgsmål? 53 Kontaktoplysninger mv

28 KONTAKTOPLYSNINGER Peter Fauerholdt Thommesen, partner E: M: LinkedIn: dk.linkedin.com/in/peterfauerholdtthommesen/ VILTOFT Advokatpartnerselskab Gothersgade København K T: W: LinkedIn: 55 NYHEDSBREV Tilmeld dig VILTOFT s nyhedsbrev her:

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI

Ny dansk udbudslov. Medlemsmøde den 2. juni 2015. Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Ny dansk udbudslov Medlemsmøde den 2. juni 2015 Jesper Fabricius, advokat og partner i Accura Anders Brøndum, chefkonsulent i DI Ny dansk udbudslov 02. jun. 15 Agenda Udbudsloven

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere

Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark. DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Udbudsloven, en ny dagsorden for gennemførelse af udbud i Danmark DELACOURs mini-guide om udbudsloven for tilbudsgivere Side 2 Har du styr på udbudsloven? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Tina Braad og Christian Nielsen 1 Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Tina Braad og Christian Nielsen 2 Dagens emner Vi giver et overblik over status i lovgivningsprocessen og de væsentligste ændringer. Du

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV

Agnete Gersing 11. MARTS 2015. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? Den nye udbudslov DEN NYE UDBUDSLOV 11. MARTS 2015 Agnete Gersing Den nye udbudslov Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for dig? DEN NYE UDBUDSLOV Agenda 1. Kort om baggrund 2. Væsentligste ændringer 3. Videre proces Kort

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer. Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Nyt Udbudsdirektiv Væsentlige ændringer Carina Risvig Hamer Ph.d. adjunkt, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Modernisering af udbudsdirektiverne 27. Januar 18. april 2011: Kommissionens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver?

Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? Den nye udbudslov - hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/ partner Anders Birkelund Nielsen og advokatfuldmægtig Stinna Mohr Uddannelsesdagen 2016 2 Overblik - de udvalgte temaer Del I Introduktion Mulighed

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT

ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT ESPD DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side 2 Fra licitationen.dk DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT side

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Hvordan kan de nye regler i Udbudsloven forstås og bruges i praksis? København Den 17. juni 2015

Hvordan kan de nye regler i Udbudsloven forstås og bruges i praksis? København Den 17. juni 2015 Hvordan kan de nye regler i Udbudsloven forstås og bruges i praksis? København Den 17. juni 2015 AARHUS, DEN 15. JUNI 2012 Bascon kort Arbejder primært for organisationer/virksomheder med komplekse porteføljer,

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Velkomst v/ Erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Program 07.45 Ankomst, registrering og rundstykker 08.00 Velkomst v/ Erhvervs- og

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015

Den danske udbudslov. Reform af EU udbudsreglerne. Steen Jensen september 2015 Den danske udbudslov Reform af EU udbudsreglerne Steen Jensen september 2015 Indhold Introduktion og overblik Anvendelsesområde og tærskelværdier EU udbud Sociale og andre specifikke tjenesteydelser og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Forslag til udbudslov. v/advokat Lene Lange & Advokat Thordkild Høg VELTEK - Oktober 2015

Forslag til udbudslov. v/advokat Lene Lange & Advokat Thordkild Høg VELTEK - Oktober 2015 Forslag til udbudslov v/advokat Lene Lange & Advokat Thordkild Høg VELTEK - Oktober 2015 Agenda Introduktion og overblik Udbudslovens afsnit 1: Generelle bestemmelser Principper om ligebehandling, gennemsigtighed

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Håndbog i Udbudsloven

Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven Håndbog i Udbudsloven - Offentlige bygge- og anlægsarbejder Lasse Aagaard-Møller Michael Holst Christensen Nireka Yogendran 0 Håndbog i Udbudsloven Offentlige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Highligths Adgangen til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er udvidet betragteligt. Meget positivt, da disse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Boensdorff2013 NO_DOC_EXT: 2017-065025 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: brian.boensdorff@rsyd.dk

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv. Opsummering af hovedanbefalinger

Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv. Opsummering af hovedanbefalinger Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv Opsummering af hovedanbefalinger Indledning Ved udformningen af det nye udbudsdirektiv er der implementeret tiltag til fordel for små

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer

Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Den nye udbudslovs positive effekter og udfordringer Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1 Oversigt over de vigtigste ændringer i udbudsloven 2 Udbud med forhandling 3 Offentliggørelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

15-06-2015. Den danske udbudslov fra A-Z. Advokat Kurt Bardeleben og advokat Mikala Berg Dueholm 17. juni 2015

15-06-2015. Den danske udbudslov fra A-Z. Advokat Kurt Bardeleben og advokat Mikala Berg Dueholm 17. juni 2015 15. juni 2015 15-06-2015 Den danske udbudslov fra A-Z Underoverskrift maks 1 linje UK dato >Indsæt > Sidehoved og Sidefod Vælg Sprog og vælg datoformat eller skriv datoen direkte i datofeltet på siden

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER For manden der kun har en hammer, begynder alt at ligne et søm. - Abraham Maslow PLACERING AF DYNAMISK INDKØB I RETTE KONTEKST! UDBUDSPROCEDURE

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere