Varmepumper til boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til boliger"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro +

2 Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Sikkerhedsforanstaltninger Om din varmepumpe Styresystem Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Standardindstilling i styreenheden Kontrolliste Installationen er udfør af: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 3

4 1 Forord Køb af en varmepumpe fra Danfoss er en investering i en bedre fremtid. En varmepumpe fra Danfoss er klassificeret som en vedvarende energikilde, hvilket betyder, at den repræsenterer et miljøvenligt alternativ. Det er en sikker og enkel løsning, som leverer varme, varmt vand og i visse tilfælde køling i dit hus til lave driftsomkostninger. Vi takker for den tillid, du har vist os, ved at købe en varmepumpe fra Danfoss. Vi håber, at du vil få glæde af din varmepumpe i rigtig mange år. Med venlig hilsen Danfoss varmepumper 4 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

5 2 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Vigtig information Forsigtig Fronten på varmepumpen må kun åbnes af faguddannede installatører. Forsigtig Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har fået anvisninger i brugen af produktet af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. N Børn må ikke lege med produktet. Systemet kan anses for vedligeholdelsesfrit, men visse eftersyn er nødvendige og lovpligtige. Kontakt din installatør i forbindelse med eventuelt servicearbejde. 2.2 Installation og vedligeholdelse Forsigtig Installation, betjening, vedligeholdelse og reparation af varmepumpen må kun udføres af faguddannede installatører. Forsigtig Den elektriske installation må kun udføres af faguddannede elektrikere. Forsigtig Arbejde på kølemiddelkredsen må kun udføres af faguddannede køleteknikere med KMO-bevis. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 5

6 2.3 Systemmodifikationer Modificering af følgende komponenter må kun udføres af faguddannede installatører: Varmepumpeenheden Rør til kølemiddel-, kuldebærer- og varmesystemet Strømforsyningen Sikkerhedsventilerne Konstruktionsmæssige ændringer, som har indvirkning på driftsikkerheden for varmepumpen, må ikke udføres. 2.4 Sikkerhedsventiler Bloker aldrig tilslutningen til en sikkerhedsventils overløbsrør. Følgende sikkerhedsforanstaltninger gælder for varmtvandskredsløbets sikkerhedsventil med tilhørende overløbsrør: Vand udvider sig, når det opvarmes, hvilket betyder, at der via overløbsrøret frigives en lille mængde vand fra systemet. Vand, som løber ud af overløbsrøret, kan være varmt! Det skal derfor ledes til et afløb for at forhindre skoldning. 6 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

7 3 Om din varmepumpe 3.1 Komponenter i varmepumpen Varmepumpen er en komplet varmepumpeinstallation til opvarmning og varmt vand. Visse modeller er udstyret med en intern vandvarmer. Ved brug af teknologien TWS (Tap Water Stratification) opnås en mere effektiv varmeoverførsel og effektiv lagdeling af vandet i varmtvandsbeholderen. Varmepumpen er forsynet med betjeningsudstyr, som betjenes via et kontrolpanel. Varmen fordeles ud i huset via et vandbaseret varmesystem. Varmepumpen leverer så stor en del af varmebehovet som muligt, inden tilskudsvarmen aktiveres og bidrager til opvarmningen. Varmepumpen består af fem grundlæggende enheder: Varmepumpeenhed med kompressor, varmeveksler, cirkulationspumper til kuldebærer- og varmesystemer, ventiler og sikkerhedsudstyr. 2 Vandvarmer 3 Omskifterventil eller shuntventil, som det opvarmede vand passerer igennem til enten varmesystemet eller vandvarmeren, afhængigt af om der produceres varme eller varmt vand. 4 Elektrisk tilskud, som er installeret på varmesystemets fremløb. 5 Betjeningsudstyr Udedel og afrimningsfunktion Gælder for DHP-A Opti. DHP-A Opti er udstyret med en udedel, som bruger luft som varmekilde ved ned til -20 C. Udedelen har en energioptager, som bruger en kuldebærerkreds til at udvinde energi fra udeluften. Under normal drift bliver energioptageren kold, da der opstår et energitab gennem varmeudvekslingen. Under forhold med fugtig luft kan der dannes et lag af is på energioptageren. DHP-A Opti har en automatisk funktion til afrimning af energioptageren ved hjælp af genbrug af den producerede varmeenergi. Når det er nødvendigt, aktiveres afrimningssekvensen. Afrimningssekvensen kan beskrives på følgende måde: Danfoss Heating Solutions VUGFE201 7

8 Afrimningssekvensen starter, når temperaturen på kuldebærervæsken når den indstillede parameter for afrimning. Kompressoren stoppes, så afrimningssekvensen ikke unødigt belaster kompressoren. Men kompressoren stoppes ikke, når den producerer varmt vand, da vandvarmeren køles under afrimningssekvensen. Ventilatoren på udedelen stoppes for at reducere varigheden af afrimningssekvensen. Shuntventilen i varmepumpen åbnes, så varm kuldebærervæske fra afrimningstanken blandes med kold kuldebærervæske, der cirkuleres til udedelen. Blandingen har en temperatur på ca. 15 C. Kuldebærervæsken, som opvarmes til 15 C, smelter islaget på energioptageren. På samme tid afkøles kuldebærervæsken pga. varmeudvekslingen. Når kuldebærervæsken ikke længere afkøles til temperaturer under 11 C, antages det, at energioptageren er afrimet tilstrækkeligt. Shuntventilen lukker gennemstrømningen af varm kuldebærer fra afrimningstanken. Normal drift genoptages. 3.3 Hastighedsstyrede (O/MIN) cirkulationspumper Gælder kun for visse varmepumpemodeller. En varmepumpe kræver optimale forhold i både varmesystemet og kuldebærerkredsløbet, for at der kan opnås den bedst mulige effektivitet. Temperaturforskellen mellem varmesystemets fremløb og returløb skal ligge mellem 7 og 10 C. For kuldebærerkredsløbet kræves der en temperaturforskel på 3 C mellem frem- og returløbet. Hvis forskellene er større eller mindre end de anførte værdier, er varmepumpen ikke 100 % effektiv og besparelserne reduceres. En varmepumpe med hastighedsstyrede cirkulationspumper sikrer, at temperaturforskellene opretholdes. Styringen registrerer, hvis temperaturdifferencen er forkert, og øger eller sænker hastigheden for cirkulationspumperne, hvis det er nødvendigt. 3.4 HGW-teknologi Gælder kun for visse varmepumpemodeller. HGW-teknologi er en ny og unik metode til opvarmning af brugsvand. Ved opvarmning af vandet i varmesystemet ledes en lille del gennem endnu en varmeveksler og bruges til at opvarme brugsvandet i varmtvandsbeholderen. En shuntventil styrer gennemstrømningen mellem det varme vand og varmesystemet. 8 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

9 3.5 Vandvarmer Danfoss-varmepumperne af typen DHP-H og DHP-C leveres med en integreret vandvarmer til 180 liter. De er udstyret med en tws-spiral, som medfører en mere effektiv varmoverførsel og en mere effektiv lagdeling af vandet i vandvarmeren Varmt brugsvand 2 Øverste temperaturføler 3 Vandvarmer 4 Tws-spiral 5 Starttemperaturføler 6 Fremløb til tws-spiral 7 Returløb fra tws-spiral 8 Koldtvandsrør Produktion af varmt vand har en højere prioritet end varmeproduktion. Temperaturen på det varme vand kan ikke justeres. Produktionen af varmt vand stopper ikke ved en forudindstillet temperatur. Den stopper, når kompressorens driftspressostat har nået dens maksimale tryk. Dette svarer til en vandtemperatur på ca C under normale forhold. For at forhindre bakterievækst i varmtvandsbeholderen øges temperaturen i regelmæssige intervaller ved hjælp af den integrerede elektriske varmeenhed (anti-legionella-funktion). Det fabriksindstillede tidsinterval er syv dage (kan justeres). Når anti-legionella-funktionen er aktiv, producerer varmepumpen varmt vand, indtil temperaturen for starttemperaturføleren (5) har nået 60 C. I menuen TEMPERATUR i styresystemet vises temperaturerne, som måles og beregnes for det varme vand og varmesystemets fremløb. Den aktuelle temperatur for den øverste temperaturføler (2) og temperaturen på fremløbet under opvarmning og produktion af varmt vand vises. Temperaturen på fremløbet overstiger under brugsvandsproduktion ofte den maksimalt tilladte fremløbstemperatur. Varmtvandsbeholderen til DHP-A Opti adskiller sig fra andre varmepumper, da funktionen til afrimning af udedelen er anderledes. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 9

10 3.6 Tilskudsvarme Hvis varmebehovet overstiger kapaciteten for varmepumpens kompressor, aktiveres tilskudsvarmeren automatisk i driftsindstillingen AUTO. Varmeelementet består af et elektrisk varmeelement på fremløbet, som har to effekttrin, TILSKUD 1 og TILSKUD 2, og kan styres i tre trin. DHP-A Opti har tre effektudgange, TILSKUD 1, TILSKUD 2 og TILSKUD 3, og udgangen kan styres i fem trin. DHP-H, DHP-L, DHP-C DHP-A Opti 230V 400V 230V 400V Trin 1 1,5 3 1,5 3 Trin Trin 3 4,5 9 4,5 9 Trin 4 12 Trin 5 15 Trin Trin Tab. 1: Effekt for tilskudsvarmer i kw De to strømtrin, trin 4 og trin 5, til DHP-A Opti kan ikke aktiveres, når kompressoren kører. Trinene +4 og +5 for tilskudsvarmeren kan tilsluttes, når kompressoren kører, og må kun vælges på betingelse af, at bygningen, hvor varmepumpen installeres, har et stort varmebehov, og hvis bygningens elinstallationer er egnet til et stort strømforbrug. I tilfælde af en alarm aktiveres tilskudsvarmeren automatisk, når driftsindstillingen AUTO er valgt, og varmepumpen er stillet til, at mindst et yderligere trin er tilladt. 10 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

11 4 Styresystem Varmepumpen har et integreret styresystem, som automatisk beregner varmebehovet i huset, så det sikres, at den korrekte mængde varme produceres og leveres, når der er behov for den. Styresystemet betjenes vha. tastaturet, og oplysningerne vises i et display eller vha. en indikator. N Oplysningerne i displayet og menuerne varierer afhængigt af varmepumpens model og det tilsluttede tilbehør. 20 C RUM INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO 3 1 Tastatur 2 Indikator 3 Display Tastatur + Plustegnet bruges til at gå op i en menu eller øge værdierne. - Minustegnet bruges til at gå ned i en menu eller mindske værdierne. > Højre pil bruge til at vælge en værdi eller åbne en menu. < Venstre pil bruges til at annullere et valg eller afslutte en menu. 4.2 Indikator Indikatoren nederst på kontrolpanelet kan vise tre tilstande: Når den ikke lyser, er der ingen strømforsyning til varmepumpen. Når den lyser grønt, er der strømforsyning, og varmepumpen er klar til at producere varme eller varmt vand. Når den blinker grønt, er en alarm blevet aktiveret. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 11

12 4.3 Display Displayet viser oplysninger om varmepumpens drift, status og alarmer. Symboler, som viser varmepumpens status: Symbol Betydning KOMPRESSOR Angiver, at kompressoren er i drift. LYN Angiver, at tilskudsvarme er aktiveret. Tallet angiver, hvilket trin tilskudsvarmen er aktiveret på. HUS Angiver, at varmepumpen producerer varme til opvarmning af boligen. VANDHANE Angiver, at varmepumpen producerer vand til vandvarmeren. F FLOWVAGT - Et "F" angiver, at flowet er tilstrækkeligt, eller at flowvagten er aktiveret. UR Angiver, at rumsænkning er aktiv. BEHOLDER Angiver mængden af varmt vand i vandvarmeren. Når der produceres varmt vand, angives dette ved et blinkende beholder-ikon. Et lynsymbol ud for dette symbol angiver topvarmeladning (anti-legionella-funktion). FIRKANT Angiver enten, at driftspressostaten er aktiveret, eller at temperaturen i trykrøret har nået den maksimale temperatur. AFRIMNING Vises, når afrimning er aktiv (DHP-A Opti). BLÆSER Vises, når blæseren er aktiv (DHP-A Opti). L = lav hastighed, H = høj hastighed KØLING Vises, hvis der leveres køling. A = aktiv køling. Følgende betjeningsoplysninger vises muligvis også: Meddelelse RUM START EVU STOP INTET VARMEBEHOV VARMEPUMPE START --XX VARMEPUMPE+TIL- SKUD START_MIN Betydning Viser den indstillede værdi for RUM. Standardværdi: 20 C. Hvis rumføleren (tilbehør) er installeret, vises den aktuelle temperatur, mens den ønskede indetemperatur vises i parentes. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter. Angiver, at ekstrafunktionen EVU er aktiv. Dette betyder, at varmepumpen er deaktiveret, så længe EVU er aktiv. Angiver, at der ikke er behov for produktion af varme eller varmt vand. Angiver, at der er behov for produktion af varme eller varmt vand, og at varmepumpen starter om XX minutter. Angiver, at varmeproduktionen er aktiv med både kompressor og tilskudsvarme. Angiver, at der er behov for produktion af varme og varmt vand, men at en startforsinkelse er aktiv. 12 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

13 Meddelelse TILSKUD KØLING AKTIV KØLING AFRIMNING X(Y) Betydning Angiver, at der er behov for tilskudsvarme. Vises, når der produceres passiv køling. Vises, når der produceres aktiv køling. Vises, når afrimning er aktiv. X viser den aktuelle temperatur. Y viser den ønskede afrimningstemperatur (gælder for DHP-A Opti). 4.4 Hovedmenu Menuen INFORMATION på displayet bruges til at indstille og justere varmpumpefunktionerne, og den åbnes ved at trykke på højre eller venstre knap. Menuen er opbygget på følgende måde: INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING 1 1 Undermenuer 2 Retur 3 Markør 4 Hvis der vises en pil, angiver det, at der findes yderligere undermenuer Brug knapperne + og - til at flytte markøren mellem undermenuerne. Brug højre knap til at vælge en undermenu. Brug venstre knap til at gå tilbage i menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 13

14 5 Indstillinger og justeringer En faguddannet installatør indstiller varmepumpens grundlæggende indstillinger under installationen. De justeringer, der kan foretages af installatøren/brugeren, er beskrevet nedenfor. N Foretag ikke ændringer i styreenhedens indstillinger, uden først at have forstået ændringens konsekvenser. Noter standardindstillingerne. 5.1 Indstilling af driftsindstillingen DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND 1. Åbn menuen DRIFT i menuen INFORMATION. Pilen angiver det aktuelle valg. 2. Vælg den nye tilstand vha. knappen + eller Tryk på højre knap én gang for at bekræfte valget. 4. Tryk på venstre knap to gange. Følgende driftsindstillinger kan vælges: Driftsindstilling (OFF) AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND Betydning Varmepumpen er slukket. Denne tilstand bruges til at bekræfte visse alarmer. Varmepumpe og tilskudsvarmer styres automatisk af styresystemet. Styresystemet styres, så det kun er varmepumpeenheden (kompressor), der tillades at være i drift. Med denne driftsindstilling er anti-legionella-funktionen slået fra, da tilskudsvarmeren ikke bruges. Styresystemet tillader kun drift med tilskudsvarmeren. I denne tilstand producerer varmepumpen kun varmt vand. Der ledes ikke varme til varmesystemet. Advarsel Hvis driftsindstillingerne FRA eller VARMT VAND bruges i længere perioder i løbet af vinteren, skal varmesystemet tømmes for vand, da der ellers kan opstå risiko for frostskader. 14 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

15 5.2 Justering af indetemperaturen Indetemperaturen justeres ved at ændre varmepumpens varmekurve. Denne kurve er styresystemets redskab til beregning af den korrekte fremløbstemperatur for vandet i varmesystemet. Varmekurven er en graf, som sammenligner udetemperaturen med fremløbstemperaturen. En koldere udetemperatur medfører, at der leveres vand med højere temperatur til varmesystemet. Varmekurven vælges ved installationen. Den skal dog justeres senere for at opnå en behagelig indetemperatur under alle former for vejrforhold. En korrekt indstillet varmekurve reducerer vedligeholdelse og sparer energi. Varmekurven kan justeres på to måder. Ved hjælp af undermenuen VARMEKURVE eller ved hjælp af værdien RUM. En typisk varmekurve er vist nedenfor. Ved en udetemperatur på 0 C skal fremløbstemperaturen være 40 C. Ved en udetemperatur, der er lavere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være varmere end 40 C. Ved udetemperaturer, der er højere end 0 C, skal fremløbstemperaturen være koldere end 40 C. Når værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere, og når værdien reduceres, bliver den fladere. Dette er den mest energieffektive og omkostningseffektive måde at indstille den rette indetemperatur på. Den bør derfor bruges til de langsigtede temperaturindstillinger Fremløbstemperatur ( C) 2 Maksimal værdi for sætpunkt 3 Udetemperatur ( C) 4 0 C 5 Indstillet værdi (standard 40 C) Følgende parametre kan justeres: Parameter KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP Beskrivelse Hvis værdien KURVE øges, bliver varmekurven stejlere. Hvis værdien reduceres, bliver den fladere. Den hæves for at øge fremløbstemperaturen og sænkes for at reducere indetemperaturen. Minimum fremløbstemperatur. Maksimum fremløbstemperatur. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på +5 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på 0 C. Bruges til at justere varmekurven ved en udetemperatur på -5 C. Denne funktion stopper centralvarmeproduktion, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede værdi for varmestop. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 15

16 N Høje temperaturer i et gulvvarmesystem kan beskadige parketgulve. Juster varmekurven på følgende måde i menuen VARMEKURVE: VARMEKURVE KURVE MIN MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Åbn menuen VARMEKURVE i menuen INFORMA- TION. 2. Vælg den påkrævede parameter vha. knappen + eller Åbn parameteren ved at trykke på højre knap én gang. 4. Øg eller reducer værdien med knappen + eller Tryk på venstre knap tre gange. Varmekurven og derved indetemperaturen påvirkes af værdien RUM. Hvis værdien RUM bruges til at påvirke systemets varmekurve, bliver varmekurven ikke stejlere eller fladere, som den gør, når værdien KURVE ændres. I stedet flyttes hele varmekurven med 3 C for hver grad, der ændres i værdien RUM. N Juster værdien RUM for at øge eller reducere indetemperaturen. Værdien RUM kan ændres på følgende måde: 1. Tryk på enten knappen + eller - for at åbne og ændre værdien RUM. 2. Øg eller reducer værdien RUM vha. knappen + eller - for at ændre fremløbstemperaturen. 3. Vent ti sekunder, eller tryk på venstre knap én gang for at forlade menuen. 5.3 Aflæsning af temperaturer TEMPERATUR UDE RUM FREMLØB RETURLØB VARMT VAND INTEGRAL KULDEBÆRER UD 0 C 20 C 38(70) C 34(48) C 52 C C Sætpunktsværdien for fremløbet og maks. værdien for returløbet er vist i parentes. Maks. værdien angiver temperaturen, hvor kompressoren stopper. Værdierne i denne menu kan ikke ændres. De aktuelle temperaturer i systemet er vist her. Temperaturerne registreres og lagres i 100 minutter, så de kan vises grafisk. Hvis RUM viser 20 C, påvirkes varmekurven ikke. Hvis RUM viser en højere eller lavere værdi, indikerer dette, at varmekurven er justeret op eller ned. 16 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

17 5.4 Aflæsning af driftstid DRIFTSTID VARMEPUMPE TILSKUD 1 TILSKUD 2 VARMT VAND 0H 0H 0H 0H VARMEPUMPE viser den samlede driftstid i timer, siden varmepumpen blev installeret. TILSKUD 1 og 2 henviser til tilskudsvarmerens effekttrin på 3 kw og 6 kw. VARMT VAND medtages i den samlede tid for VARMEPUMPE og angiver antallet af timer, som vandproduktionen har kørt siden installationen. 5.5 Manuel afrimning, udedelen Hvis det er nødvendigt at afrime varmepumpen, kan du køre en afrimningsprocedure via styringen: 1. Tryk på enten højre eller venstre knap for at åbne menuen INFORMATION. Markøren står på menupunktet DRIFT. 2. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet AFRIMNING. 3. Åbn menuen ved at trykke på den højre knap en enkelt gang. 4. Tryk på minusknappen for at flytte markøren til menupunktet MANUEL AFRIMNING. 5. Tryk på højre knap én gang. 6. Tryk på plusknappen for at starte afrimningen. 7. Tryk på højre knap tre gange for at forlade menuen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 17

18 6 Regelmæssig kontrol 6.1 Driftskontrol ALARM LAVTRYK UDLØST Under normal drift lyser alarmindikatoren kontinuerligt grønt for at vise, at alt er i orden. Når alarmen aktiveres, blinker den grønt samtidigt med, at der vises en tekstmeddelelse i displayet. Kontroller regelmæssigt alarmindikatoren for at sikre, at installationen fungerer korrekt. I tilfælde af en alarm vil varmepumpen, hvis det er muligt, levere varme til huset primært vha. kompressoren og sekundært vha. tilskudsvarmeren. For at indikere, at der er opstået en fejl, stopper varmtvandsproduktionen under en alarm. 6.2 Alarm Hvis der opstår en hændelse, som aktiverer alarmen, angives dette i displayet med teksten ALARM og den relevante alarmmeddelelse. De mulige alarmmeddelelser er: Meddelelse HØJTRYK UD- LØST LAVTRYK UD- LØST FEJL FASEFØLGE Andre alarmmeddelelser Betydning Varmekredsløbet er varmepumpens højtrykskredsløb. Kontroller og ret om nødvendigt kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor: Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Kuldebærerkredsløbet er varmepumpens lavtrykskredsløb. Kontroller kredsløbsniveauet, som beskrevet nedenfor. Kontakt en servicetekniker. Kan vises efter opstart af varmepumpen eller efter arbejde på ledningsnettet f.eks. efter en midlertidig strømafbrydelse. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Sluk om nødvendigt for strømforsyningen i et minut eller to. Nulstil alarmen, som beskrevet nedenfor. Hvis alarmen varer ved, skal du kontakte en servicetekniker. For alarmer, der ikke nulstilles automatisk, er bekræftelse påkrævet. Bekræft alarmen ved at sætte varmepumpen til driftsindstillingen FRA og derefter tilbage til den ønskede driftstilstand. 18 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

19 6.3 Kontroller vandmængden i centralvarmesystemet. Systemtrykket i installationen skal kontrolleres en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise en værdi mellem 1-1,5 bar. Hvis værdien ligger under 0,8 bar, når vandsystemet er koldt, skal vandet fyldes op (gælder for systemer med trykekspansion). Du kan bruge almindeligt vand fra vandhanen, når varmesystemet fyldes op. I visse usædvanlige tilfælde kan den kemiske sammensætning i vandet være så ringe (f.eks. meget hårdt vand), at det ikke er egnet til opfyldning af varmesystemet. Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte din installatør. N Brug ikke tilsætningsstoffer til behandling af vandet i varmesystemet. N En trykekspansionsbeholder er luftfyldt på den ene side af membranen, så den kan absorbere det varme vands udvidelser. Den må under ingen omstændigheder tømmes for luft. 6.4 Kontroller kuldebærermængden i kuldebærerkredsløbet Kuldebærerkredsløbet skal fyldes med den korrekte mængde væske, da der ellers kan opstå driftsudfald. Kuldebæreren skal fyldes op, når kuldebærerniveauet falder så meget, at det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen Korrekt niveau 2 For lavt niveau I løbet af den første driftsmåned kan mængden af kuldebærer falde en smule, når evt. luftbobler frigives fra kuldebærerkredsløbet. Dette er helt normalt. Væskemængden kan også variere afhængigt af temperaturen på varmekilden. Væskemængden må aldrig falde til et niveau, så det ikke længere er synligt i ekspansionsbeholderen. For DHP-A Opti med kuldebærerkredsløb under tryk skal manometeret på ekspansionsbeholderen vise ca. 1,0 bar. Kontakt altid din installatør, hvis det er nødvendigt at påfylde mere kuldebærer. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 19

20 6.5 Kontrol af sikkerhedsventiler Sikkerhedsventilerne til installationen skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. Sikkerhedsventilen på vandbeholderen beskytter beholderen mod overtryk. Den er monteret på indløbsrøret for koldt vand. Hvis sikkerhedsventilen ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at varmtvandsbeholderen kan tage skade. Det er meget normalt, at sikkerhedsventilen lækker små mængder vand, når varmtvandsbeholderen opvarmes særligt hvis der lige er brugt meget varmt vand. Sikkerhedsventilerne kan kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang, indtil der løber vand ud af overløbsrøret. Hvis en sikkerhedsventil ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes. Kontakt din installatør. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke justeres. 6.6 I tilfælde af lækage I tilfælde af lækage i varmtvandsrørene mellem varmepumpen og vandhanerne skal afspærringsventilen på indløbsrøret for koldt vand lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. I tilfælde af lækage i kuldebærerkredsløbet skal varmepumpen slukkes, og din installatør skal kontaktes med det samme. 6.7 Rengøring af filtre til varme- og kuldebærerkredsløb N Varmepumpen skal slukkes på hovedkontakten, inden rengøringen påbegyndes. N Filteret skal rengøres to gange om året efter installationen. Intervallet kan forlænges, hvis det er tydeligt, at rengøring to gange om året ikke er nødvendig. N Hav en klud ved hånden, når filterdækslet åbnes, da der typisk løber en lille mængde vand ud. D C B B C D 1 Afspærringshane 2 Dæksel 3 Filter 4 O-ring A A 20 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

21 Rengør filteret på følgende måde: 1. Sluk for varmepumpen. 2. For at få adgang til filteret til kuldebærerkredsløbet: Fjern isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 3. Drej afspærringshanen (A) til lukket position. 4. Skru dækslet (B) af, og fjern det. 5. Fjern filteret. 6. Skyl filteret (C). 7. Genmonter filteret. 8. Kontroller, at O-ringen (D) på dækslet ikke er beskadiget. 9. Skru dækslet på igen. 10. Drej afspærringshanen til åben position. 11. Ved filteret til kuldebærerkredsløbet: Genmonter isoleringen omkring påfyldningsaggregatet. 12. Start varmepumpen. Danfoss Heating Solutions VUGFE201 21

22 7 Standardindstilling i styreenheden Den første kolonne i tabellen nedenfor viser parametrene, som kan justeres af brugeren. Den anden kolonne viser fabriksindstillingerne, og den tredje kolonne viser indstillingerne, der foretages af installatøren i forbindelse med installationen af varmepumpen. Parameter Fabriksindstilling Eventuelle kundespecifikke indstillinger RUM 20 C DRIFT AUTO KURVE 40 C MIN. 10 C MAKS. 55 C KURVE 5 0 C KURVE 0 0 C KURVE -5 0 C VARMESTOP 17 C 22 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

23 8 Kontrolliste Sted Niveaujustering Dræn Rørinstallation, varm og kold side Rørtilslutninger i henhold til diagrammet Fleksible slanger Ekspansions- og udluftningsbeholder Filter, varm og kold side Rørisolering Åbne radiatorventiler Lækagetest, varm og kold side Elinstallation Automatsikring Sikring Placering af udeføleren Idriftsættelse Udluftning, varm og kold side Indstillinger i styresystem Manuelle test af komponenter Manuel test af alle driftstilstande Støjkontrol Funktionstest af sikkerhedsventiler Funktionstest af blandeventil Indregulering af varmesystemet Kundeoplysninger Indhold i denne vejledning Sikkerhedsforanstaltninger Styreenhed, funktion Indstillinger og justeringer Regelmæssig kontrol Reference til servicekrav Garanti og forsikring Danfoss Heating Solutions VUGFE201 23

24 9 Installationen er udfør af: Rørinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Elinstallation Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: Systemindregulering Dato: Virksomhed: Navn: Tlf.- nr.: 24 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

25 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 25

26 26 VUGFE201 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VUGFE201 27

28 Danfoss Heat Pumps Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VUGFE201 Produced by Danfoss Heating Solutions 2012

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101 Vedligeholdelsesvejledning DHP-S Eco VUIFM101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere