Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent."

Transkript

1 EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april 2014, kl Fremmødte: Der var repræsenteret 56 af foreningens 240 lejligheder, heraf 10 ved Fuldmagt. Endvidere var fremmødt fra DEAS, A/S afdelingsdirektør Per Holm, cand.jur. Charlotte Olsen, projektleder Jens Buhl-Madsen, ejendomsadministrator Jette Houborg, samt praktikant Rikke Kjærgaard. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning for det seneste forløbende regnskabsår samt forelæggelse af det af administrator udarbejdede årsregnskab for Fremlæggelse og godkendelse af budget for Forslag fra bestyrelsen. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 1. Valg af dirigent og referent. Formanden Lena Kristensen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen og repræsentanterne fra DEAS, hvorefter hun foreslog Per Holm som dirigent. Per Holm takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. 2. Beretning for det seneste forløbende regnskabsår samt forelæggelse af det af administrator udarbejdede årsregnskab for Formandens beretning er vedlagt nærværende referat. Per Holm gennemgik i hovedtræk årsregnskabet for Der var hensat i alt kr til udskiftning af vaskemaskiner på et senere tidspunkt. Vandregnskabets skæringsdato var ændret så det fremadrettet følger årsregnskabets skæringsdato Denne periodisering medførte en udgift på 16 måneder i Regnskabet viste et resultat på kr , underskuddet var taget af foreningens egenkapital, der herefter udgjorde kr pr Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tel cvr Regionskontorer: Aalborg Aarhus Kolding

2 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget for Per Holm gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2014, herunder bestyrelsens forslag om at bruge kr fra grundfonden til større vedligeholdelsesarbejder. Der spurgtes ind til vedligeholdelse af vinduer. Formanden svarede, at vinduerne bliver malet hver 5. år. Det fremlagte budget for 2014 blev enstemmigt godkendt som nedenstående: DEAS A/S EJERFORENINGEN HVIDOVREVANG BUDGET 2014 Udgifter: BUDGET 2014 Reparation og vedligeholdelse Reparation og vedligeholdelse ekstraordinært Overført fra grundfond Renovation Vandafgift Elektricitet Forsikring og brandbidrag Abonnementer Vicevært, renholdelse mm Administration Revision Varmeregnskab Ista Clorius Afskrivninger Hensættelser Diverse Samlede udgifter Indtægter: Indbetalt af ejerne Samlede indtægter Årets resultat

3 4. Forslag fra bestyrelsen. Forslag 1: Nye vedtægter. Cand.jur. Charlotte Olsen fremlagde bestyrelsens ønsker om nye vedtægter da de eksisterende vedtægter var 42 år gamle og fremhævede følgende: Hæftelse overfor foreningens kreditorer Det er lykkes at få Danske Bank til at acceptere, medlemmernes solidariske hæftelse ændres til pro rata hæftelse. Det betyder, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk (for hele gælden) men kun efter fordelingstal. Vedligeholdelsesbestemmelserne: Bestemmelserne er uddybet, men det er ikke ændringer i, hvad ejeren/ejerforeningen har vedligeholdelsespligten af. Digital kommunikation: Bestyrelsen mente, at det er lidt for tidligt at gå helt over til elektronisk kommunikation, så hvis man ønsker at modtaget indkaldelse mv. pr. post, kan det sagtens lade sig gøre. Medlemmerne opfordres til at kontakte administrator, for at få registreret s. Bemærkninger fra medlemmer til de nye vedtægter: I begyndelsen af februar fik alle ejere tilsendt vedtægterne til kommentar. 2 ejere sendte bemærkninger, hvilket førte til ændringer, som fremgår af vedtægter sendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det drejer sig om: 12, stk. 7 En præcisering af, at det er af hensyn til eftersyn og reparationer, at bestyrelsen har ret til at komme ind medlemmets lejlighed. Dette stemmer overens med ejerlejlighedslovens 5, stk ved et medlems misligholdelse er det generalforsamlingen og ikke bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt en ejer skal fraflytte lejligheden. En tilsvarende bestemmelse findes i ejerlejlighedslovens 8. Et medlem spurgte til, hvilke konsekvenser det har, hvis ejer udlejer sin lejlighed, og det er lejeren, der misligholder lejligheden/er til gene for andre. Charlotte Olsen svarede, at en ejer er ansvarlig for lejers opførsel, hvorfor det teoretisk kan føre til, at ejeren bliver bedt om at fraflytte lejligheden. I praksis vil det være sådan, at ejerforeningen vil forsøge at finde en løsning med ejeren. Per Holm præciserede, at det ikke er Ejerforeningens anliggende, hvis en lejer misligholder en ejers lejlighed. Forslag a: Afstemning om indkaldelse til beboermøde, hvor vedtægterne kan drøftes og kommenteres. Bestyrelsen beklagede, at der ikke som lovet var afholdt et beboermøde forinden. Bestyrelsen ønskede derfor at der først blev taget stilling til, hvorvidt der skal afholdes et beboermøde, hvor vedtægterne drøftes og eventuelt tilrettes. Dirigenten oplyste, at hvis forslaget blev vedtaget, ville forslag b, bortfalde. Et medlem spurgte forsamlingen, hvor mange der havde læst vedtægterne? Under halvdelen af forsamlingen havde læst vedtægterne. Vedkommende opfordrede medlemmerne til at deltage på et senere beboermøde. Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat: For stemte: 28 ejere Imod stemte: 22 ejere Hverken for eller imod stemte: 1 Forslaget blev dermed vedtaget og bestyrelsen vil indkalde til beboermøde. Forslag 2: Tilstandsrapport 3

4 Dirigenten gav ordet til Projektleder Jens Buhl-Madsen, som gennemgik vedligeholdelsesrapporten og påpegede at priserne var vejledende overslagspriser. Det blev præciseret, at det kun var udvalgte bygningsdele, der var gennemgået. Der blev spurgt, om man som ejerlejlighedsejer er forpligtet til at oplyse køber om vedligeholdelsesrapporten? Per Holm svarede, at vedligeholdelsesrapporten er bestyrelsens arbejdsredskab, og sælger har en positiv oplysningspligt. Et medlem gjorde bestyrelsen opmærksom på, at kældervinduerne er i dårlig stand. Formanden opfordrede den nye bestyrelse til at undersøge dette nærmere. Et medlem spurgte, om bestyrelsen ved udskiftning af vinduer havde overvejet en træ/aluminium løsning? De er ikke tilfældet. Formanden opfordrede den nye bestyrelse til at undersøge mulighederne herfor. Vedligeholdelsesrapporten vil blive lagt på foreningens hjemmeside Derudover er et antal eksemplarer til afhentning på varmemesterens kontor. Forslag 3 Legepladser Formanden oplyste, at legepladsen ikke kunne sikkerhedsgodkendes, og opfordrede den nye bestyrelse til at nedsætte at legepladsudvalg, som kan udarbejde et forslag til en renovering af legepladserne og evt. ny placering i det grønne område. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i dette udvalg. Det blev besluttet at afholde et beboermøde, hvor emnet kan blive viderebehandlet Forslag 4 P-ordning Formanden oplyste, at prøveordning med Park Zone A/S skal opsiges senest med ophør , såfremt generalforsamlingen ikke ønsker at forlænge aftalen. Formanden foreslog, at give bestyrelsen bemyndigelse til, at genforhandle p-ordningen på generalforsamlingens vegne. Et medlem opfordrede til, at indhente tilbud fra et andet parkeringsselskab. Formanden henviste til den nye bestyrelse. Forslaget om at beholde p-ordningen blev sat til afstemning, og det blev vedtaget med et overvejende flertal. Forslag fra Vernesa Keric: Omdøbe festlokale til beboerforsamlingslokale. Forslagsstiller motiverede forslaget, og besvarede et par opklarende spørgsmål. Dirigenten præciserede forslaget, og gjorde særlig opmærksom på at en vedtagelse ville betyde At der kun kan holdes arrangementer i dagtimerne, og lokalet forlades inden kl Forslaget blev sat til afstemning, og vedtaget med et overvejende flertal for. 5. Valg af bestyrelse. Erik Pelle var ikke på valg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde af personlige årsager eller fordi, de havde deltaget i bestyrelsesarbejdet i mange år. Følgende medlemmer blev nyvalgt til bestyrelsen: Tahir Saleem Ullah ejer af Næsborgvej 26,2.tv 4

5 Alex Langhoff Lars Mikkelsen ejer af Næsborgvej 62,1.tv ejer af Næsborgvej 32, 2.tv Bestyrelsen består herefter af: Tahir Saleem Ullah Næsborgvej 26,2.tv Alex Langhoff Næsborgvej 62,1.tv Lars Mikkelsen Næsborgvej 32,2.tv Erik Pelle Næsborgvej 14, st.th (genvalg) Lars Mikkelsen, Næsborgvej 32, 2.tv. blev valgt som suppleant. Lars Mikkelsen er p.t. lejer i ejendommen, men er ved at købe denne lejlighed. Lars Mikkelsen kan først indtræde i bestyrelsen, når han er blevet ejer af lejligheden. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Alex Langhoff som formand. Per Holm oplyste, at bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, men opfordrede til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan vælges yderligere 2-3 medlemmer, så bestyrelsen består af i alt 5-6 medlemmer. Denne generalforsamling afholdes sammen med beboermødet om vedtægter. 6. Valg af revisor. Revisionsfirmaet Niels Harder A/S blev enstemmigt genvalgt. 7. Eventuelt. Der var en drøftelse af de mange hunde, hvor deres ejere ikke fjerner hundens efterladensskaber. Et medlem ytrede at hun var generet at hylen fra hunde, og opfordrede til, at man på det næste beboermøde udarbejder bestemmelser omkring hundehold. Et medlem opfordrede til, at flytte skiltene ved indkørslen til ejerforeningen længere frem. Forsamlingen takkede den aftrådte bestyrelse for det store stykke arbejde. Per Holm opfordrede generalforsamlingen til at deltage i senere beboermøde og ekstraordinær generalforsamling. Per Holm hævede generalforsamlingen og denne blev afsluttet kl Underskrift: Dato: Dato: Dirigent Formand 5

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere