REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Frederiksberg, Kundenr Sagsnr Dok.nr Direkte tlf REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch Passer Allé 76, 2000 Frederiksberg Mødedato: 24. april 2013 Fremmødte: 4 ejere svarende til 4 fordelingstal Repræsenteret: 5 ejere svarende til 5 fordelingstal ud af ejerforeningens samlede fordelingstal på 35 Referent: Tina Skou Hansen DEAS Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Gennemgang af vedligeholdelsesplan, husorden og facadecensur til godkendelse. 5. Forslag jf. vedtægtens Fremlæggelse af budget til godkendelse. 7. Valg af repræsentant til gårdlauget Engdalhus i lige år. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt 1. Valg af dirigent og referent. Foreslået og valgt som dirigent blev Tina Skou Hansen fra DEAS. Foreslået og valgt som referent blev Tina Skou Hansen fra DEAS. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i samtlige af dagsordenens punkter. 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Bestyrelsen fremlagde sin beretning for perioden november som nedenstående, idet beretning for tidligere periode var aflagt af afgående bestyrelse ved ekstraordinær generalforsamling den Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til beretningen som efterfølgende blev taget til efterretning. Overordnet har perioden været god, men vi er ikke er kommet ud af 2012 med et overskud som forventet, og det skyldes to uforudsete udgifter i form af restskat, og en fejl i byggeregnskabet fra sidste vedligeholdelsesprojekt som skulle udlignes. Dertil har der været initiativ til mindre projekter. Gennemgang af de væsentligste arbejdsområder: DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tel cvr Regionskontorer: Aalborg Aarhus Kolding ejd.8-xxx

2 Bestyrelsen har afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder, et ekstraordinær bestyrelsesmøde, og et informationsmøde med bestyrelserne fra gårdlaget ang. nyt låsesystem i gården. Dertil jævnlig kontakt. Der er blevet udsendt to nyhedsbreve per mail, samt løbende opdateret med opslag i opgangene. Bestyrelsen opfordrer fortsat alle ejere og beboere til at tilmelde sig foreningens nyhedsbrevet da det er en vigtig kommunikationskanal mellem ejere og bestyrelsen. Du kan tilmelde dig på kode bcd. Der har d. 16. april været 1. års gennemgang af vedligeholdelsesprojektet, som blev fuldt afsluttet sidste år. Vi afventer stadig rapporten fra gennemgangen, men den umiddelbare inspektion påpegede tre altaner som kræver udbedring. Vores byggerådgiver fandt en fejl i byggeregnskabet fra det seneste vedligeholdelsesprojekt, som medførte at vores byggekreditkonto stod i kr. Udgiften burde rettelig have været med i byggeregnskabet og været fordelt mellem ejerne (og deres andel af fælleslånet eller kontante indbetaling). Vi valgte derfor at overføre beløbet fra ejerforeningens driftskonto, og derved få lukket byggekreditkontoen ned. Som kompensation for regnskabsfejlen blev vi ikke faktureret for slutfakturaen fra byggerådgiveren (ca kr.). Regnskabsåret 2012 endte med et underskud på ca kr. Det skyldes, at regnskabet (som indtil da havde et overskud på kr. for året) kom tilbage fra revision, hvor revisoren konkluderede, at ejerforeningen er skattepligtige af lejeindtægten fra TDCs mobilantenner fordi der er tale om indtægter fra ikke-medlemmer. Videre konkluderer de, at der skal beregnes skat tilbage fra 2009, altså fra antennerne blev etableret. Afgørende for vores revisors udmelding, er at udlejning af loftsrum til et ikke-medlem ligger uden for foreningens normalområde. Revisionsselskaberne fortolker skattepligt i ejerforeninger forskelligt, og derfor vurder vi at et bindende svar fra SKAT er den bedste og mest korrekte måde, at få afklaret spørgsmålet. Det betyder at ejerforeningens overskud på ca kr. bliver vendt til et underskud på kr. Det bevirker at foreningens egenkapital pr udgør stort set 0 kr. Bestyrelsen har valgt at godkende årsregnskabet men med forbehold for SKATs afgørelse i sagen. Vi ønsker at få afklaring på sagen og ligeledes et bindende svar fra SKAT. Der er i budgettet for 2013 taget højde for hvis SKAT vurderer, at vi fremover skal til at betale skat for udleje af mobilantennerne. På den ekstraordinære generalforsamling blev vedtægtsændring vedrørende bestyrelsens medlemmer, godtaget og er nu blevet tinglyst. De nye vedtægter ligger på hjemmesiden Gårdlauget går snarest i gang med opsættelse af en port ind til gården. Vi vil få udleveret nøgler hertil. Vi har forsøgt at gennemføre en cykeloprydning af cyklerne i porten, med fire ugers varsel inden Hittegodskontoret ville hente eventuelle herreløse cykler. Alle cykler blev markeret med gul tape, men samtlige gule sedler blev fjernet inden de fire uger opløb. Det tyder på, at løsningen ikke er en cykeloprydning, men derimod mere plads til cykler. 2/5

3 Efter flere beboerhenvendelser om mangel på varmt vand, har vi i flere omgange haft VVS firma ud og tilse problemet. Det er nu løst, men samtidig har vi konstateret at der er et problem med cirkulation af det varme vand i opgang D, som resulterer i skiftende temperatur. Problemet er ved at blive undersøgt nærmere, og beboerne i opgangen har forhåbentlig snart kontinuerligt varmt vand igen. Der er blevet indkøbt fælles vasketøjskurve til vaskerummet. De tilhører ejerforeningen, og må ikke forlade vaskerummet. Ordningen blev indført i marts, og fungerer indtil videre efter hensigt. Til sidst vil vi gerne opfordre alle beboere til at bruge affaldscontainerne i den anden ende af gården ved Glommensgade, såvel som dem placeret i skuerne midt i gården. Hvor containerne ved Glommensgade er halvfulde, er de i de andre overfyldte. På trods af restskatten og fejl i byggeregnskabet, mener vi, at Ejerforeningen Englandsvej 34 B, C og D har en solid økonomi, og en velholdt ejendom. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. Tina Skou Hansen gennemgik det udsendte årsregnskab for 2012 herunder den afsatte udgift til skat på i alt kr ,-. Der fremkom spørgsmål omkring beskatning af lejeindtægter fra mobile loftantenner. Det blev besluttet at fremsende anmodning om bindende svar til SKAT for afklaring om hvorvidt ejerforeningen er skattepligtig af lejeindtægten. Derefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt med forhold for korrektheden af den beregnede skat. Såfremt det måtte vise sig at SKAT`s konklusion bliver at ejerforeningen ikke er skattepligtig af lejeindtægten vil det afsatte beløb efterfølgende blive indtægtsført i ejerforeningen. 4. Gennemgang af vedligeholdelsesplan, husorden og facadecensur til godkendelse. Den fremlagte vedligeholdelsesplan, husorden og facadecensuren blev gennemgået og godkendt enstemmigt. 5. Forslag jf. vedtægtens 4. Klaus Holst Johansen havde fremsendt forslag om at bestyrelsen indgår aftale med gårdlauget Engdalhus om opstilling af et eller flere cykelstativer i nærheden af porten til Englandsvej 34 B-D. Forslaget blev drøftet og det blev besluttet at bestyrelsen tager kontakt til gårdlaugets bestyrelse for nærmere drøftelse om etablering. 6. Forelæggelse og godkendelse af budget til godkendelse. Tina Skou Hansen gennemgik det udsendte budget for 2013 i hovedtal herunder forslag om forhøjelse af af aconto ejerforeningsbidraget med kr. 150,- pr. fordelingstal pr. md. fra samt forslag om uændret opkrævning af grundfondsbidrag kr. 130,- pr. fordelingstal pr. md. fra Der var enkelte afklarende spørgsmål til budgettet for 2012 der blev enstemmigt godkendt som nedenstående: 3/5

4 BUDGET 2013 Indtægter: Aconto E/F-bidrag Vaskeriindtægter Andre indtægter I alt Indtægter i alt Udgifter: Bidrag til grundejerforening m.m. Øvrige bidrag Forbrugsafgifter El Vand Renovation Øvrige afgifter Forsikringer og abonnementer Forsikringer Abonnementer Vicevært/renholdelse Vicevært Ejendomsservice, trappevask mm Materialeudgifter og anskaffelser Administrationshonorar Administrationshonorar, DEAS A/S Øvrige administrationsomkostninger Andre adm.honorarer DEAS A/S Revisor Advokat, juridisk bistand Udarbejdelse af varmeregnskab Gebyrer m.v Porto Løbende vedligeholdelse Løbende vedligeholdelse Større vedligeholdelses arbejder Hensættelser Hensættelse til grundfond Beregnet skat af årets indkomst Samlede udgifter i alt Årets resultat /5

5 7. Valg af repræsentant til gårdlauget Engdalhus. Philip Mike Tømmerholt blev valgt som repræsentant ved sidste års generalforsamling. Der skal derfor først ske valg af ny repræsentant ved næste års generalforsamling. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der blev foreslået genvalg af alle 3 afgående bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af følgende: Sille Larsen, Englandsvej 34 B, 3. tv. (på valg i 2014) Philip Mike Tømmerholt, Englandsvej 34 D, st. th. (på valg i 2014) Christian Thyregod-Nielsen, Englandsvej 34 C, 3. tv. (på valg i 2014) 9. Valg af suppleanter. Der fremkom ingen forslag til suppleanter. Såfremt der i løbet af året måtte blive brug for suppleanter til bestyrelsen må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 10. Valg af revisor. Bestyrelsen fik fuldmagt af generalforsamlingen til valg af revisor. 11. Eventuelt. Der fremkom intet til punktet eventuelt. Dirigenten hævede generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. Underskrift: Dirigenten Formand Tina Skou Hansen - DEAS Sille Larsen 5/5

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække.

6. Afløbfra toilet ifælleshus har medført ekstraudgifter på 1OO.OOO, som MTH ind til videre har afuist at dække. Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 25. marts 214, kl. 19.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 54lejligheder, med et samlet fordelingstat

Læs mere