SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig"

Transkript

1 SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

2 Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning... 3 Fugtens skadelige virkning...4 Skimmelsvamp... 5 Fugtrelaterede begreber...6 Salte... 6 Dræn... 6 Kapillarvirkning/kapillærer... 6 Fugtindtrængning...7 Beskrivelse af forekommende fugt...8 Højt grundvandsspejl... 8 Opstigende grundfugt... 8 Sidelæns indtrængende fugt... 8 Vandtryk og terræntryk... 8 Hygroskopisk virkning... 8 Kondensering... 9 Vandskade... 9 Regnvand... 9 Sne og smeltevand... 9 Radon...10 Anvendelse af Skalflex Fugtsikring Produkter i Skalflex Fugtsikring Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder/Primer Skalflex Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Multitæt Skalflex Sokkeltæt EPS isolering Skalflex Tætningstape Skalflex Tætningsmembran...13 Skalflex Letpuds...13 Skalflex Reparationsbeton Vandtæt...13 Skalflex Bitumen Primer...13 Skalflex Rørmanchet...13 Skalflex Gulvmanchet

3 Skalflex Fugtsikring Skalflex har udviklet systemer til udbedring og forebyggelse af fugtproblemer. Samlet under ét kalder vi det Skalflex Fugtsikring. Systemet består af en række produkter, der kan sammensættes, så forskellige kombinationer udbedrer eller forebygger fugtproblemer optimalt indvendigt og/eller udvendigt. Med Skalflex Fugtsikring kan du ændre en fugtig kælder til en tør kælder i boligstandard med eller uden ekstra isolering Det er vigtigt at kende så meget til bygningen og omfanget af fugtskade som muligt, for at kunne vælge det rigtige fugtsikringssystem. Fugtsikring bør altid foregå udvendigt, da det resulterer i et helt tørt murværk. I så fald bør hele soklen og kældermuren fritlægges. I mange tilfælde, f.eks. i bymidter, er det ikke muligt at få adgang til størsteparten af den udvendige sokkel. Derfor tilbyder Skalflex Fugtsikring også løsninger, der fugtsikrer indvendigt. Lad os sige det med det samme: Det kræver en del arbejde at fugtsikre sin bolig. Inden arbejdet påbegyndes skal bygningens muligheder for fugtsikring undersøges, fugtindtrængningen kortlægges og fugtindholdet i murværket kendes. Eventuelle ændringer i fremtidig fugtindtrængning bør også tages med i betragtning. Der kræves en grundig klargøring af murværk og evt. opgravning af terræn. Herefter kan selve fugtsikringen begynde. Der er ingen lette løsninger eller nemme genveje, men til gengæld er belønningen ekstra kvadratmeter i boligstandard i tillæg med en masse andre fordele. Fugtmåling For at kende mængde og vandtryk fra den indtrængende fugt, bør der foretages en geologisk måling. Denne måling er en bekostelig affære. Derfor tager Skalflex s vejledninger udgangspunkt i påvirkning af meget højt vandtryk (op til 6 bar) og kældre ned til 3 meter under terræn. Princippet i Skalflex Fugtsikring I Skalflex Fugtsikring arbejder vi med 2 kategorier af fugtsikring, alt efter omfanget af indtrængende fugt: Vandtætning og fugttætning. Vandtætning fugt- og vandspærrer effektivt for udefrakommende fugt i større mængder f.eks ved højt grundvandsspejl og ved højt vandtryk. Fugttætning fugtsikrer mod mindre mængder af indtrængende fugt, eksempelvis kondensering og svagt opstigende grundfugt. De hyppigste og mest almindelige former for fugtproblemer med tilhørende løsning beskrives detaljeret i dette materiale. Vores systemer er forsynet med en inddeling, som nemt og overskueligt indikerer graden af fugtsikring. = Fugttætning/let vandtætning = Middel vandtætning = Høj vandtætning Fordele ved Skalflex Fugtsikring Komplet fugtsikringssystem med variationsmuligheder, der stort set løser alle former for fugtproblemer. Forbedrer indeklima i fugtige bygninger Skaber tørre kældre i boligstandard Permanent vandtætning af etager under jorden, kældre og sokkelområder Løser både små og store fugtproblemer permanent Enkle arbejdsmetoder både til håndværkere og Gør-det-selv folk Kræver intet specialudstyr eller -værktøj Øger boligens levetid og værdi Reducerer varmeforbruget Reducerer radonindtrængning i boligen Miljøvenligt system uden organiske opløsningsmidler Service og rådgivning Fugtproblemer er et stort emne, og ikke alle problemer er lette og lige til at løse. Vi erkender, at det som håndværker eller husejer kan være svært at gennemskue fugtproblemets omfang. Derfor står vi hos Skalflex klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller bestille et besøg af én af vore konsulenter. 3

4 Fugtens skadelige virkning Hvorfor fugtsikre? Fugtige kældre og opstigende grundfugt er kendte begreber overalt. Tiltagende klimaforandringer med større nedbørsmængder på vore breddegrader vil utvivlsomt sætte mere fokus på dette problem i fremtiden. Især ældre huse lider af fugtproblemer, da viden om og midler mod effektiv fugtsikring ikke var tilstrækkelige i datiden. Nyere huse, specielt i lavtliggende områder, kan i fremtiden risikere at blive ramt af større mængder udefrakommende fugt. Fugt hvad enten den kommer indefra eller udefra har adskillige ødelæggende virkninger. Sammen med salte er fugt årsagen til praktisk taget alle skader på bygningsmaterialer. Træværk rådner på grund af svampeangreb. Puds og mørtel taber sin styrke, bliver sandagtig, smuldrer og mangler vedhæftning. Maling og tapet ødelægges, og teglsten eroderer. Indeklimaet bliver ofte forringet ved fugtproblemer. En ubehagelig, kølig fugtighed giver grobund for dannelse af mug og skimmelsvampe samt spredning af skadelige sporer i luften. Ældre, kolde boliger I ældre boliger kan der være fugt fra en gammel vandskade. Det kan f.eks. være et utæt tag eller ødelagte vandrør. Kolde og dårligt isolerede huse kan være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften er nemlig tilbøjelig til at sætte sig på de kolde vægge som kondens. Nyere, tætte boliger Nyere, tætte boliger kan være fugtige. Her er årsagen ofte dårlig udluftning. I den tætte bolig kan fugten fra vores aktiviteter som badning, madlavning og tørring af tøj give problemer. Det sker, hvis fugten ikke bliver luftet ud, enten gennem åbne vinduer eller gennem udsugning (f.eks. ventilator i badeværelset eller emhætte i køkkenet). Helt nye boliger I helt nye boliger kan fugten stamme fra byggeriet. Hvis byggematerialerne har været våde, da de blev bygget ind i konstruktionerne, kan fugten have svært ved at slippe ud senere. Det kan give fugtskader og skimmelsvamp selv i et nybygget, velisoleret hus. Endelig vidner fugtproblemer om dårlig eller fejlagtig isolering, hvilket resulterer i øgede omkostninger til opvarmning. Det er vigtigt, at fugtskader udbedres hurtigst muligt. Bygningsmaterialerne vil ødelægges, og hurtig indgriben vil begrænse skadernes omfang. Effektiv fugtsikring, god ventilation og korrekt isolering er medvirkende til at sikre et godt indeklima i kældre og boligarealer under terræn. Billedet illustrerer, hvordan et udhæng beskytter den øverste del af facaden, mens den nederste del af bygningen og sokkelområdet udsættes for regn. 4

5 Den skadelige fugt Skimmelsvamp Mug og svampeangreb går ofte hånd i hånd med fugtog vandskader, og skimmelsvamp er måske den mest udbredte. Skimmelsvampe er bittesmå svampe, der vokser på jord og plantedele i naturen. I vores huse kan skimmelsvamp vokse mange steder bare der er fugtigt, og noget at leve af. Skimmelsvampe lever af dødt, organisk materiale. I huse kan det f.eks. være træ, spånplader, krydsfinér, tapet, lim, kokostæpper og støv. Skimmelsvamp kan vokse i boligen, hvis den relative fugtighed på overfladerne er over 80%. Skimmelsvampe i boligen giver et dårligt indeklima og kan medføre helbredsgener. Det er meget forskelligt, hvor følsomme mennesker er over for skimmelsvampe. Skimmelsvampe sidder ofte i de bløde fuger i overgangen mellem gulv og væg. I fugtige og dårligt isolerede boliger kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter eller bag møbler, f.eks. skabe og reoler, der står op ad en kold ydervæg. Skimmelsvampe kan også sidde skjult bag tapet eller inde i væggen bag spånplader og lignende beklædninger. Også i nye boliger kan der være skimmelsvamp, hvis der er fugt og næring til stede. Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, som spredes gennem luften. Sporerne findes overalt, og når de rette betingelser er til stede, begynder de at vokse og sprede nye sporer. Skimmelsvampe ses som en lodden belægning i forskellige farver fra hvid og lys grå over det gullige, rødlige eller grønlige til helt sorte nuancer. Skimmelsvamp lugter ofte muggent. 5

6 Fugtrelaterede begreber Salte Salte findes naturligt i mineralske materialer som jord, grus, sand og strandsand. Vintersaltes eller sandes arealerne omkring en bygning, vil denne salt bortledes af regnvand og sive ned i jorden. Saltene vil opløses af det naturlige vandindhold i terrænet og føres med dette vand ind i murværket, hvor de ophobes. Dræning alene kan dog ikke beskytte bygningen 100% mod fugt. Murværket bør fugtsikres for at kunne modstå fugtangreb. Dræn udføres i henhold til gældende lovgivning, og bør udføres af autoriseret kloakmester. Kapillærer Når man taler om vandring af fugt, taler man om en kapillarvirkning. Kapillærer er indvendige små hulrum eller indvendig struktur, som opstår mellem kornene i mineralske byggematerialer. Det er kornstørrelsen i byggematerialet, der bestemmer, hvor fin kapillarstrukturen er. Teglsten, beton, lecablokke, puds og gips er alle eksempler på byggematerialer med kapillarstruktur. Det er vandtrykket, kapillarstrukturen, luftfugtigheden og temperaturen, der tilsammen afgør, hvor stor fugtvandringen er. Så længe saltene forbliver inde i selve murværket gør de begrænset skade. Det er først i det øjeblik, saltene trænger gennem murværket og får luft så de krystalliserer (saltudblomstring), at de for alvor får en nedbrydende virkning på bygningsmaterialerne. Dræn Ved højt grundvandsspejl og højt vandtryk skal der lægges et dræn omkring bygningen for at lede hovedparten af vandmængden bort. Kapillarstruktur i lecablok. Vi benytter mineralske byggematerialer for at sikre et godt indeklima i boligen. Foruden en isolerende virkning har kapillærerne også en fugtregulerende virkning. De kan både optage og afgive fugt. Når vi ånder, vasker gulv, laver mad eller går i bad afgives meget fugt inde i huset. Denne fugt transporteres ud af huset både ved udluftning, men også gennem kapillarstrukturen. Man fugtsikrer, hvor man ikke ønsker en fugtregulering eller fugtvandring frem og tilbage gennem kapillærerne. Under terræn vil fugtvandringen være envejs. Her vil fugtvandringen kun foregå udefra og ind på grund af vandtryk og terræntryk. Derfor taler man oftest kun om fugtsikring under og tæt på terræn. 6

7 Fugtindtrængning Fugt kan trænge ind i boligen på flere måder. Det kan enten være en direkte eller indirekte påvirkning, nedefrakommende eller sidelæns indtrængende. Endelig kan kondens også skabe fugtproblemer. Illustrationen viser forskellige fugtpåvirkninger, som yderligere beskrives på de følgende sider. 7

8 Beskrivelse af forekommende fugt Fugtproblemer i bygninger kan skyldes flere årsager. Når en fugtskade er konstateret, bør årsagen altid undersøges for at kunne målrette fugtsikringen og vælge den mest effektive løsning. Højt grundvandsspejl (høj vandoverflade i grundvand) I lavereliggende og kystnære områder ligger grundvandet ofte højt i jordlaget. Det giver problemer med fugt og indsivende vand i kældre og sokler. I disse tilfælde vil dræn være en forudsætning, men vil sjældent være tilstrækkeligt som fugtsikring alene. Opstigende grundfugt Murværkets kapillærer absorberer opstigende fugt med tilhørende salte. Når vand fordamper, transporteres disse salte indvendigt i selve murværket. Denne proces foregår kontinuerligt, og resulterer i både indvendige og udvendige skader. Vandtryk og terræntryk Bygninger under terræn udsættes for tryk både fra vand og terræn. Terræntryk er det pres, som sand og jord (terræn) lægger på murværket. Populært sagt stopper terræntrykket ved kontakt med ydermur. Vandtryk kommer fra nedsivende vand og fra grundvand. Vandpresset stopper ikke ved kontakt med murværk, men vil fortsætte hele vejen gennem murværkets kapillærer. I den forbindelse arbejdes der med to begreber: Positivt vandtryk og negativt vandtryk. Positivt vandtryk er det tryk, som påvirker murværkets yderside. Ved positivt vandtryk og vekslende terræntryk stilles der derfor store krav til den udvendige overfladebehandlings vandspærringsevne, elasticitet og flexibilitet. Negativt vandtryk opstår på indersiden af muren som følge af det positive vandtryk. Herved opstår et bagfrakommende tryk på indervæggens overflade. Negativt vandtryk stiller derfor store krav til overfladebehandlingens vedhæftningsevne, og mindre krav til f.eks. elasticitet. Hygroskopisk virkning Salte absorberer vand fra luften. Er der salte inde i murværket, vil disse absorbere fugt. Herved skabes en saltvandring, som vil resultere i saltudblomstringer på murværket, da fordampning af vand giver krystalisation af salte. Er bygningen ikke forsynet med et kapillarbrydende lag mellem sokkel og murværk, vil der foregå en vandring af grundfugt via soklen op i bygningens øvrige konstruktion. Sidelæns indtrængende fugt Er murværk under terræn ikke beskyttet mod fugt, vil grundvand eller regnvand sive gennem de dele af murværket, som ligger under terræn. Herfra vil der sive fugt opad eller nedad i resten af murværket. 8

9 Beskrivelse af forekommende fugt Kondensering Når temperaturen i et kælderrum er lavere end jordtemperaturen, vil der opstå kondens, idet luftens vanddamp afkøles på murværkets overflade og omdannes til fugt/vand på murværket. De øverste ca. 90 cm af jordlaget vil være påvirket af lufttemperaturen, og vil derfor have temperaturudsving. Under 90 cm vil jorden have en konstant temperatur på ca. 8 C det vi kender som frostfri dybde. Kondens opstår når opvarmet luft møder en kold ydervæg. Her afsættes kondensen som fugt. Ved oversvømmelser i kældre er det meget vigtigt, at en hurtig tørring sættes i gang, da navnlig skimmelsvampe hurtigt breder sig, hvis fugtskaden ikke minimeres. Vandskade Utætte eller frostsprængte vandrør kan give alvorlig fugtskade. Vandrørene ligger som regel skjult i væg- eller gulvkontruktionen, og fugtskaden kan nå at udvikle sig voldsomt, inden den bliver synlig. Det er derfor meget almindeligt at se angreb af skimmelsvamp i forbindelse med skader på vandrør. Sne og smeltevand Når store dynger af sne smelter, virker det som om at sneen smelter nedefra. Det skyldes, at sneens kapillærer leder smeltevandet nedad. Nederst i snedyngen samles en større vandmængde, som giver et stort nedadrettet vandtryk grundet snebunkens vægt. Forårets komme vil ofte afsløre fugtskader, hvis snedyngen har ligget op ad sokkel og mur. Ligeledes ses der ofte store fugt- og frostskader på trapper og i kælderskakte. Regnvand Direkte regn på facaden og vandsprøjt på sokkel resulterer i fugt i murværket. Det er altid vigtigt, at regnvand ikke ansamles nær sokkelområdet. Regnvand bør bortledes for at minimere fugtangrebets omfang. Voldsomme regnskyl kan foranledige oversvømmelser og kloakoverløb. Det tager tid for det omkringliggende terræn at dræne den store vandmængde væk. I den periode kan en fugtskade nå at udvikle sig. 9

10 Radon Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder. Indånder vi radonholdig luft, kan de radioaktive atomer sætte sig i luftvejene. Cellerne i lungerne kan skades under atomernes nedbrydning. Derfor skal der tilstræbes et lavt indhold af radon i boligens luft. Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages. Skærpede krav Verdenssundhedsorganisationen WHO og de nordiske strålemyndigheder har i september 2009 offentliggjort nye anbefalinger om radonindholdet i bygninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på den baggrund valgt at skærpe bygningsreglementets anbefalinger til radonindholdet i bygninger. Læs mere om radonsikring i afsnittet om radon eller på Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv. fordi lufttrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet blive højt. De tre hovedprincipper for at nedbringe radonindholdet i boligen er: God udluftning og god ventilation, der sikrer hurtig fortynding og fjernelse af radonholdig luft. Sikring af tæthed mod jorden. Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under gulvene i forhold til boligen, såkaldt radonsug. For hus med kælder eller krybekælder: God ventilation under boligens gulv. Metoderne kan benyttes enkeltvis eller i kombination. 10

11 Anvendelse af Skalflex Fugtsikring H E A G B D C F E A F J I A B C D E F G H I J Skalflex Sokkelstop Indvendig fugttætning af kældervæg Indvendig vandtætning af kældervæg Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg Udvendig vandtætning over terræn Udvendig vandtætning og isolering under terræn Fugtsikring af udvendig trappe Fugtsikring af udvendig skorsten Tætning ved rørgennemføringer Radonsikring 11

12 Produkter i Skalflex Fugtsikring Skalflex Sokkelstop Vandret og kapillarbrydende lag, som anvendes i murværk over eller under sokkelniveau. Effektiv og dybdevirkende creme emulsion, der danner en vandret og langtidsvirkende barriere mod opstigende grundfugt i selve murværket. Kan anvendes selv ved meget højt fugtindhold i murværket. Skalflex Saltbinder/Primer Silikatbaseret primer, der i overfladen effektivt stopper de salte, som fortsat findes i det afrensede murværk. Forhindrer nye saltudblomstringer, mens arbejdet står på. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt Vandafvisende og diffusionsåben puds, som kan anvendes inde og ude. Pudsen er desuden velegnet til ilægning af armering. Anvendes til forsegling af borehuller, evt. reparation og opretning af mur samt til opbygning af hulkehl. Skalflex Multitæt Vandspærrende 2-komponent cement-baseret puds med enorm vedhæftning. Til indvendigt murværk. Kan modstå negativt vandtryk og kan forstærkes med armeringsnet. Kan anvendes som primer ovenpå tjæreholdige produkter. Skalflex Sokkeltæt Fleksibel og vandspærrende 2-komponent bitumen-baseret puds til udvendigt murværk. Kan modstå postivit vandtryk og kan forstærkes med armeringsnet. Godkendt som radonsikring. EPS Isoleringsplader Vandafvisende isoleringsplader af grafitberiget polystyren. Velegnet til udvendig isolering af sokkelarealer samt murværk under terræn. Skalflex Tætningstape Vind- og vandafvisende forseglingstape. 12

13 Produkter i Skalflex Fugtsikring Skalflex Tætningsmembran Fleksibel bitumen-membran med højt gummiindhold til udvendigt murværk eller indvendigt gulv. Anvendes som ekstra forstærkning ved kraftigt positivt og negativt vandtryk og ved højt gundvandsspejl. Tætningsmembranen er fleksibel og selvlukkende, og er karakteristisk ved at gå i forbindelse med det underliggende pudslag. Inden montering skal der grundes med Skalflex Bitumen Primer. Godkendt som radonsikring. Skalflex Letpuds Diffusionsåben, grovkornet slutpuds med fugtabsorberende egenskaber. Til indvendigt brug. Skalflex Reparationsbeton Vandtæt Fiberforstærket og vandtæt reparationsbeton med meget høj slidstyrke. Til udvendigt og indvendigt brug. Skalflex Bitumen Primer Primer, der blødgør gammel sokkelasfalt, og gør overfladen modtagelig overfor behandling med Skalflex Sokkeltæt. Kan ikke anvendes på tjære. Primeren skal anvendes under Skalflex Sokkeltæt og Skalflex Tætningsmembran. Skalflex Rørmanchet En tætsluttende manchet, der sikrer vandtætning omkring rørgennemføringer i sokkel eller kældermur. Godkendt som radonsikring ved rørgennemføringer. Skalflex Gulvmanchet En tætsluttende manchet, der sikrer vandtætning omkring gulvafløb. Godkendt som radonsikring omkring gulvafløb. 13

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere