SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning"

Transkript

1 SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

2 DISTRESS - NØDOPKALD Transmission af DSC alarm på MF (2.187,5 khz) 1. Hvis slukket tryk på ON/OFF 2. L øft DISTRESS klap 3. Tryk på DISTRESS knap TX og Alarm indikatorlys blinker og en periodisk lyd starter. Hvis tiden tillader det, slip DISTRESS knap og vælg type af nødsituation. 4. Tryk på DISTRESS i 3 sekunder TX og Alarm indikator lyser konstant og lydalarm ophører. DISTRESS alarm opkald bliver sendt på DSC DISTRESS frekvens 2187,5 khz. Vent på svar. DISTRESS alarm opkald bliver sendt fem gange efter hinanden. * Efter 35 sekunder skifter radioen selv til telefoni DISTRESS-frekvens 2182 khz. Vagtmodtageren venter på DSC kvittering * Opkaldsforsøg bliver automatisk gentaget ca. hvert 4. minut, hvis DSC kvittering ikke modtages. Kvittering 5. Tryk CONNECT eller løft håndsæt Radioen indstiller sig på telefoni DISTRESS frekvens 6. Tryk på tasten i håndsæt og sig: Press MAYDAY -This is - Skibets 9-cifrede identifikation, kaldesignal og anden identifikation - Skibets position - Årsag til nødopkald og ønsket assistance - enhver anden information som kan lette redning -OVER Slip håndsæt-tasten og lyt efter svar. Slip ii Pas på at mikrofonen ikke tildækkes under brug af håndsættet.

3 SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Tx HC4500B MF/HF CONTROL UNIT LOG CALL CALL ALARM BOOK TEL / DSC Rx ABC 1 Tx CH SCAN MODE 2 3 JKL 4 DEF GHI MNO DISTRESS PWR PQR 6 TUNE STU 7 SPK VWX 8 SQ YZ- 9 FUNC 0 ENTER ON/OFF VOL Display. 2. Indikator lys. TX, fast lys: Transmission. TX, blinker: : Nødopkald igang. CALL, blinker : DSC opkald modtaget. ALARM, fast lys: Alarm kører. ALARM, blinker: Nødopkald eller vigtigt opkald modtaget. 3. Keyboard. 4. DISTRESS knap beskyttet af dæksel. Nødopkald: åbn dækslet og tryk i 3 sekunder. 5. Display-lys kontrol. 6. ON/OFF trykknap. For at slukke - tryk i 2 sekunder 7. VOL: Lydstyrke 8. Call: Tryk for at forberede DSC opkald 9. Log: Åbner log over modtagne og afsendte DSC opkald 10. Book :Åbner DSCAddresse bog. 11. TEL/DSC: Skifter mellem telefoni- og DSC opkald. 12. Soft keys: Hver tasts funktion er beskrevet ud for tasten i højre side af display.

4 Indledning Tillykke med Deres nye SAILOR HC4500B MF/HF Radio med indbygget DSC. DSC står for Digital Selective Calling, hvilket betyder digitalt selektivt opkald, et sstem, der er indført som led i Global Mritime Distress and Safety System (GMDSS). Deres radio er forbundet til en GPS eller andet system, der automatisk giver skibets position og et præcist klokkeslet. Bemærk at tiden er angivet som UTC tid - eller det man i gamle dage kaldte for GMT. Dette SAILOR produkt kan bruges alene eller sammen med andre produkter i System Radioen er både en SSB rado og forsynet med den nyeste DSC teknologi. SAILOR Marine Radio er kendt for radioer til brug om bord i skibe af alle størrelser og slags, og mere end 50 års erfaring i udvikling og produktion af skibsradioer sikrer Dem, at De har et virkeligt kvalitetsprodukt om bord. SAILOR er Europas største producent af marine MH/HF og VHF, og der findes distributørerer og forhandlere overalt i verden. SAILOR produkter er designet og fremstillet i Danmark. Polaris Electronics A/S er distributør i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Vores hjemmeside findes på og vores telefonnummer er Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet til den daglige bruger af udstyret. Der findes også dokumentation til installatøren, men alene på engelsk. De bør læse denne vejledning igennem, før skibet forlader siker havn eller landingsplads. Note: Der kan være små forskelle imellem billederne i denne vejledning og den visning, som De ser på Deres apparat. Any responsibility or liability for loss or damage in connection with the use of this product and the accompanying documentation is disclaimed. The information in this manual is furnished for informational use only, is subject to change without notice, may contain errors or inaccuracies, and represents no commitment whatsoever. This agreement is governed by the laws of Denmark. Doc. No.: B4500 B DK Issue: Polaris 1.1/APR2002 iv

5 Indholdsfortegnelse Nødopkald... ii Hvad er hvad... iii Indledning... iv Om denne vejledning... iv Forkortelser, der er brugt i denne vejledning... 2 MF/HF Fundamental info... 3 Propagation of MF and HF Radio Waves... 3 Radiotelephony... 3 DSC... 3 Basis funktioner... 4 Switch Supply On/Off... 4 Switch Speaker On/Off... 4 Switch to Telephony/DSC... 4 Telefoni funktioner... 4 Select 2182 khz... 4 Change Mode... 4 Change Output Power... 4 Re-tune the ATU... 4 Switch Squelch On/Off... 5 Telephony Display Functions:... 5 Store a Channel... 6 Select a channel from the station table... 6 Listening for Calls... 7 Making a Telephone Call... 7 Scanning... 7 Scanning types... 8 DSC Functions... 9 DSC Main Buttons... 9 DSC Status Display... 9 Set answer back mode... 9 Receiving a Distress Call Receiving an All Ships Call Receiving an Individual Call Sending a Test Call Calling a Ship Calling a Coast Station Sending an All Ships Call Repeat a Call TX Call Menu Changing a Function The Function Menu Installation... v Compass safe distance... v Dimensions and weights... v 1

6 Forkortelser, der anvendt i denne vejledning AM Amplitude Modulation CU Control Unit, kontrolenhed DSC Digital Selective Calling GPS Global Positioning System HF High Frequency MF Medium Frequency MMSI Maritime Mobile Service Identity, skibets nummer PTT Push-To-Talk eller tasten, der bruges, når De taler RX Receive - modtage eller modtager SSB Single Side Band - enkelt sidebånd TEL Telefoni TX Transmit - sende eller sender UTC Co-ordinated Universal Time - eller GMT klokkeslettet 2

7 MF/HF Introduktions info Udbredelse af MF og HF radiobølger MF/HF radiokommunikation bruges til mellemlange afstande. Det maritime bånd MHz benyttes til kystær kommunikation, hvor Deres VHF ikke rækker. En pålidelig afstand på mere end150 sømil kan forventes i dagtimerne; men om natten rækker De De betydeligt længere. Udbredelse af radiobølger i dette bånd sker mest langs overfladen af havet. Det høje frekvensområde 4-30 MHz kan De række tusinder af sømil, idet radiobølger i dette bånd reflekteres i ionosfæren. Udbredelse af radiobølger afhænger af flere faktorer som frekvens, tid på dagen, tid på året og solaktivitet. Når De vælger bånd, skal De tage hensyn til disse faktorer. Radiotelefoni Sende mode, der anvendes i telefoni på det maritime bånd, er SSB (single side band, J3E). AM mode bruges til modtagelse af radiofoni fra f.eks. Kalundborg-senderen. Det er vigtigt, at De kender arbejdsfrekvenser for de kystradiostationer, som De agter at anvende, ligesom det selvsagt er vigtigt, at De kender KHz, som anvendes til f.eks. nødopkald. Arbejdsfrekvenser for almindelig korrespondance med kyststationer er arrangeret parvis for duplex/semi-duplex anvendelse. Disse par er tildelt kanalnumre. I Fiskeriårbogen, i ITUs radiobøger, i Admiralty List of Radio Stations og andre steder finder De oplysninger om disse kanaler, og frekvenser, der må bruges til interskibskommunikation. Skal De ikke række langt, bør De nedsætte udgangseffekten på Deres radio. DSC DSC (Digital Selective Calling) er et automatisk opkaldssystem, som tillader en specifik station at blive kontaktet og blive bekendt med at en station ønsker kommunikation. Udover opkald til specifikke stationer, kan systemet også bruges til at kalde all ships og grupper af skibe, hvilket er afgørende for brug af DSC nødopkald m.m. DSC er alene et opkald med diverse informationer, og De skal afvikle Deres samtaler på en passende arbejdsfrekvens ved brug af radio telefoni. Frekvensen til MF DSC nødkald er 2.187,5 khz. I de samme publikationer, som ovenfor nævnt kan De se søge oplysninger andre DSC frekvenser. Interskibs opkald kan ske på khz. Der kan være tildelt særlige nationale frekvenser, som De bør bruge. 3

8 Grundlæggende funktioner Tænd/sluk, On/Off Tænder anlægget ved et tryk. Slukker anlægget ved tryk i 2 sekunder. Startdisplayet er Telephony mode med sidst anvendte indstillinger. Note: Anlægget bør altid være tændt når skibet er på havet for at opretholde kontinuerlig DSC vagt på 2.187,5 khz. Slå højttaler til eller fra, Speaker On/Off Tænder/slukker for højttaler Skift imellem Telefoni og DSC Skifter mellem telefonidisplay og DSC display Telefonifunktion Vælg 2182 khz Sætter TX og RX frekvens til radiotelefoni distress frekvens 2182 khz, vælger SSB Telefoni mode, sætter Power level High, Squelch Off, Speaker On og øger Volume hvis styrken er lavere end forudindstillet. Skift Mode Skifter imellem SSB TELEPHONY, AM BROADCAST, og DSC Optioner: LSB og SSB REMOTE, hvis dette er installeret. På AM BROADCAST mode vises TX frekvens gråt og sender/modtager kan ikke vælges. Skift udgangseffekt Skifter imellem HIGH POWER og LOW POWER DSC calls sendes automatisk i HIGH POWER. LOW POWER kan ikke vælges på 2.187,5 khz. Gentuning af antennekobleren - ATU Starter en TX tuning sekvens. TX tuning sker automatisk første gang senderen indstilles på en ny frekvens, og før enhver DSC transmission. 4

9 Skifter imellem Squelch On/Off Skifter imellem squelch on, vist i telephony display ved SQUELCH og squelch off (ingen visning). Når squelch er on, er modtageren muted (tavs) i talepauser. Squelch sættes automatisk til off ved ændring af RX frekvens, undtagen under scanning. Squelch sættes automatisk til on, når scanning er aktiveret, og til off, når scanning er deaktiveret. Kan skiftes imellem on og off under scanning Altid off i AM og SSB Remote mode. I SSB Remote mode kan modtageren styres via TU SyS connector. Telefonidisplay funktioner: Soft keys Skifter til Station List for valg af station/kanal Skifter til næste højere kanal/frekvens Skifter til næste lavere kanal /frekvens Vælger tuning 1kHz, 100Hz, 10Hz, CH) Squelch indstilling Højttaler indstilling Mode Indstilling Modtage: Signal styrke Udgangseffekt indstilling Sender udgangseffekt Vælg RX frekvens f.eks khz: Sidste ciffer tolkes altid som decimal af khz Vælg TX frekvens f.eks khz: VælgRX + TX frekvens f.eks khz, simplex: Vælg kanal, f.eks. 1208: Tryk samtidigt Tryk på ENTER softkey svarer til tryk på Enter. Tryk på TX softkey kopierer TX frekvens til RX. Tryk på RX softkey kopierer RX frekvens til TX. Tryk på SWAP softkey veksler imellem RX ogtx frekvenser Tryk på softkey sletter sidste indtastning. Gentag eventuelt. Tryk på CANCEL softkey går tilbage til oprindeligt display. 5

10 Gem en kanal Vælg den ønskede RX frekvenstx frekvens og mode indstilling. Tryk og vælg et kanal nummer mellem 1 og 199. Hvis kanal nummer er ledigt, er STORE softkey aktiv. Hvis kanal nummer allerede er brugt, er REPLACE softkey aktiv. Vælg REPLACE og bekræft med OK i det følgende advarselsvindue. Gemmer kanalen. Backspace, sletter forrige indtatning. Vælg forrige display. For at slette en kanal, vælg samme kanalnummer igen, DELETE softkey er aktiv. Vælg DELETE og bekræft med OK i det følgende advarselsvindue. Vælg en kanal fra stationslisten Tryk på STATION softkey i Telefonidisplay: Stationens navn vises Vælg stationen. Gå til forrige station i alfabetisk orden. Gå til næste station i alfabetisk orden. Vælg forrige telefoni display. Vælg ønsket station Vælger kanalen og vender tilbage til telefonidisplay. Går til næste højere kanal af stationer. Går til næste lavere kanal af stationer. Går til forrige display. Kanaler allokeret, valgte stationer vises. Vælg kanal Radioen er klar til brug på den valgte kanal For at programmere stationer, følg FUNC menu. 6

11 Lytte efter opkald Kyststationer transmitterer trafiklister, der består af kaldesignaler/navn på skibe hvortil, de har trafik. Trafiklisten sendes på faste tider, typisk i intervaller på 2 timer. De bliver udsendt på normale arbejdskanaler på kyststationen. Skibe bør, så vidt muligt, lytte til trafiklisten udsendt af relevante kyststationer. Høres skibets kaldesignal, bør det, så snart det er muligt, etablere kommunikation med kyststationen. 1. Vælg den aktuelle station. 2. Vælg kanalen, hvorpå trafiklisten udsendes. 3. Skift højtaler til on og juster volume til passende niveau. Udføre Telefoniopkald Vent til transmition af trafiklisten er afsluttet og kanalen er ledig. Kald kyststationen på arbejdsfrekvensen, hvorpå trafiklisten blev modtaget, eller som instrueret af kyststationen. 1. Løft håndsættet af. 2. Tryk på sendetast i håndsæt, mens der tales. Sig: 1. <Kaldte stations navn (3 gange)> 2. Her er <Skibets navn (3 gange)> 3. Skifter 3. Slip sendetasten for at lytte. 4. Når der svares: Følg instruktioner fra kyststationen. Kyststationen kan anmode om yderligere identifikation, information om position, næste havn, og kan foreslå en anden arbejdskanal for videre kommunikation. Hvis kyststationen ikke er klar til at modtage trafik straks, kan den foreslå at vente et angivet antal minutter. Scanne Starter/stopper scanning. Sidst anvendte scanne type vælges, og squelch sættes til on når scanning aktiveres. Højttaler sættes på on hvis scanne type er Dual Watch, Multi Watch, ellertelephony Watch. Scanning stopper ved at trykke på SCAN eller ENTER, eller ved at tage håndsættet af. Ved Multi Watch ellertelephony Watch stopper scanning på den sidste telefonikanal. Ved Dual Watch og DSC Watch genindlæses forrige telefoniindstillinger. Scanning genoptages, når håndsættet sættes på igen. 7

12 Scanningstyper Telefonivagt Op til 10 telefonikanaler. Går til redigeringaf tabellen Skifter imellem scanningstyper Går tilbage Scanning sker med omkring en kanal pr. 2 sekunder. Multivagt - Multi Watch En DSC frekvens (normalt 2177 khz) og op til 10 telefonikanaler. Går til redigerings af tabellen Skifter imellem scanningstyper Går til næste scanningstype Går tilbage Scanning sker med omkring en kanal pr. 2 sekunder. DSC frekvensen lyttes kortvarigt ved hvert skift imellem telefonikanalerne. Dobbeltvagt - Dual Watch En DSC frekvens (normally 2177 khz) og den anvendte telefonifrekvens. DSC frekvensen aflyttes kortvarigt i ca. 2 sekunder hver gang. Går til redigereing af DSC scanning frequency Tidligere scanningstype Næste scanningstype Går tilbage DSC vagt - DSC watch: Op til 6 DSC frekvenser. Skifter til redigering af DSC scanningstabel Skifter til tidligere scanningstype Scanning af kanalerne sker på ca. 2 sekunder. Går tilbage 8

13 DSC Funktioner DSC Knapper Åbner menuen til loggen, hvor DSC kald er gemt. I denne menu kan man læse sendte kald, modtagne nødkald og andre modtagne kald. De er sorteret efter tid og kan læses individuelt. Modtagne kald slettes efter 48 timer. Åbner DSC transmitter menu. Herfra kan man lave rutine kald (land (shore)/skib (ship)) og specielle kald, som fx nødopkald, ilopkald og sikkerhedsopkald (extended). Åbner adressebogen. Et adressebogskald er et komplet DSC opkald med navn. Man kan sende, tilføje eller slette kald. DSC Status Display Skifter imellem telefoni og DSC displayet. Er man i LOG, CALL eller BOOK og ønsker at komme ud, trykkes først på CANCEL. Her indstilles tiden, hvis den ikke i forvejen kommer fra GPS's tid. Husk at det er UTC tid (GMT) Her kan man indstille skibets position manuelt, hvis den ikke kommer automatisk fra GPSen Går til automatisk "answer back mode" Går tilbage til telfoni displayet TIME og POS (de to øverste visninger) forsvinder, når oplysningerne hentes automatisk fra GPS'en Sker det ikke automatisk, har man fejl i forbindelsen til GPS'en, og forhandleren bør kontaktes. Undersøg dog først, om din GPS er tændt. Skulle signalet fra GPS'en svigte, høres en alarm efter 5 minutter. Høres alarmen for manglende GPS-signal, skal man altså selv indtaste information om positionen. Er positionssignalet mere end 4 timer gammelt, skal man atter indtaste positionen, og positionsoplysninger, der er mere end 23½ time gamle, slettes automatisk. Sæt "answer back mode" Tryk på AUTO knappen: Her godkender du indstillingerne, og går tilbage til Status Displayet Skifter imellem ON og OFF Skifter imellem ON og OFF Går tilbage til tidligere Status Display AUTO ACKNOWLEDGEMENT = ON: Transmission af acknowledgement (bekræftelse) sker automatisk, når der modtages et direkte opkald, polling eller du bliver bedt om at afsende position. Se note. AUTO ACKNOWLEDGEMENT = OFF: Kun til manuel acknowledgement. Et direkte opkald fra et skib kan gennemføres, men ikke direkte opkald fra en kystradiostation. 9

14 Note: Formålet med denne valgmulighed er, at skibets skal kunne slå automatiske transmissioner fra, når skibet er i havn. Dette er typisk et krav, hvis der lastes eller losses farligt gods. AUTO POSITION RESPONSE = ON: Position information i med i direkte kald og medsendes, hvis skibets bedes om position AUTO POSITION RESPONSE = OFF: Position information er ikke med Note: Formålet med dette er, at tillade brugeren at undgå automatisk afsendelse af position for skibet; men positionen sendes ALTID med, hvis du sender nødsignal. Modtagelse af nødopkald DSC vagtmodtageren holder konstant vagt på DSC nød- og sikkerhedsfrekvensen 2187,5 khz. Modtages et nød- eller ilopkald, høres en alarmtone, indtil du trykker SILENCE (Stille). Se nedenfor. Sammen med alarmtonen vil du se Alarm Lampen blinke, indtil kaldet er udlæst på displayet. Tryk for læse opkaldet Stopper alarmtonen Tryk for at vælge nød-telefoni kanal Vælger et nyere opkald Vælger et ældre opkald Går tilbage til tidligere telefoni display Modtages nødopkald fra et andet skib, skal man gøre sig klar til at lytte efter yderligere informationer khz (telefoni) Note: Distress Call Recieved betyder, at nødopkald er modtaget. Går tilbage til tidligere telefoni display Er du i kystnære farvande, skal du vente nogen tid, så kystradiostationen får lejlighed til at svare først. Undersøg om din position gør, at du skal gå til assistance, og bekræft at du har hørt nødopkaldet på telefonifrekvensen khz, som radioen automatisk indstilles på. Tag handsættet og tryk taletasten ind - og sig tydeligt : - MAYDAY - det ni-cifrede nummer på det nødstedte skib tre gange - Her er - dit eget ni-cifrede nummer, kaldesignal og dit skibs navn. Gentag det tre gange - RECEIVED MAYDAY. 10

15 Modtagelse af et All Ships Call - et kald til alle skibe DSC bruges af kystradiostationer eller skibe til meddele, at il- eller sikkerhedskald udsendes. På engelsk hedder det "urgency mesage" eller "safety message". Modtages et ilopkald, der er udsendt til alle skibe, høres en tone af 3 sekunders varighed og Call-lampen blinker, indtil du trykker på en af knapperne ud for displayet. Lydstyrken på tonen kan reguleres. Se venligst Funktionsmenuen. Viser indholdet af kaldet Tryk her for at indstile modtageren til den frekvens, som er oplyst i kaldet Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Trykkes på VIEW vises: Tryk her for at indstille modtageren til den frekvens, som er anført i kaldet. Vælger et ældre opkald Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling CONNECT vises hvis SSB telefoni og korrekt frekvens er anført i opkaldet, og slukkes igen efter 5 minutter efter modtagelsen af opkaldet. Modtages et opkald til alle skibe (All Ships Call), skal man ikke bekræfte modtagelsen; men blot indstille modtageren til den anførte frekvens og lytte til il- eler sikkerhedsmeddelelsen. På engelsk "urgency message" eller "safety message". Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Modtagelse af et indviduelt rutineopkald til dit skib Er din radiostation ikke i brug til trafik, bør den scanne på en eller flere DSC frekvenser til offentlig korrespondance eller interskibs-frekvenser. Det sidste er typisk aftalt med andre skibe, som man ønsker hyppig kommunikation til. Modtages et individuelt rutineopkald til dit skib, vil lampen "Call" blinke og der høres en tone, indtil du reagerer på opkaldet. Tonens styrke kan reguleres - se venligst Funktionsmenuen. Har du ikke tid til at tage opkaldet, trykker du blot på knappen ud for SILENCE Viser indholdet af opkaldet Tryk her for at høre opkaldet eller tag håndsættet Stopper tonen Opkaldet skal besvares inden 4½ minut ved at sende et "DSC Acknowledgement". Dette sker ved løfte håndsættet og ACK vises, hvis en SSB telefonifrekvens er angiviet i kaldet. ACK står for Acknowledment - bekræftelse på dansk. 11

16 Stopper senderen og displayet går tilbage til den tidliger indstilling Afsendelse af "DSC acknowledgement" tager ca. 8 sekunder. Derfeter indstilles radioen automatisk til arbejdsfrekvensen, og du kan begynde samtalen. Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Sætter du håndsættet tilbage i holderen går radioen tilbage til den tidligere indstilling. Direct Dial Calls - direkte opkald til telefonabonnenter i land: Nogle kystradiostationer - bl.a. Lyngby Radio - tilbyder automatisk kald til telefonabonnenter i land fra din radiostation om bord uden brug af operatør på kystradioen. Note: "Auto Acknowledgement" skal være tilkoblet, når du bruger denne service. Se venligst DSC Status Display. "Acknowledgement" sker automatisk, når "Direct Dial Call" modtages. Du skal blot tage håndsættet inden 1 minut fra opkaldet. Den automatiske udsendelse af "Acknowledgement" sker for at kystradiostationen kan checke sendeog modtageforholdene på din position. Når du er færdig med samtalen, skal du blot anbringe håndsættet i holderen, hvorefter senderen stopper efter automatisk at have sendt et afslutningssignal (End of Call). Nogle kystradiostationer meddeler varigheden af samtalen efter samtaleafslutningen. Send et Testopkald Skal du afprøve DSC systemet på nød- og sikkerhedsfrekvensen, trykker du på "Call" Tryk på denne knap 12

17 Vælg SAFETY og TEST Call Tryk det ni-cifrede MMSI nummer til nærmeste kystradiostation. Lyngby Radio hedder Tryk det ni-cifrede MMSI nummer og godkend Her findes en undermenu med forudvalgte kystradiostationer, så du ikke skal huske numrene Rykker et ciffer tlbage. Bruges ved fejltryk. Vælg DSC-frekvens Skifter imellem DSC-frekvenser Start afsendelsen af testopkaldet Afsendelsen varer ca. 8 sekunder, og kystradiostationen svarer ved at sende et "DSC Ackknowledgement inden der er gået 4½ minut. "Acknowledgment recieved" betyder bekræftelse modaget. Der sker ikke mere, og dette er din bekræftelse på, at stationen virker, som den skal. Tryk her for at se indholdet af bekræftelsen fra kystradiostationen Stopper alarmtonen Kald et andet skib Tryk på Vælg rutine opkald - type skib 13

18 Tryk det ni-cifrede MMSI nummer på det skib, der skal kaldes. Tryk nummeret på skibet og godkend her Her vælges mellem forud indlagte skibe, som du selv har lagt ind i menuen Rykker et ciffer tilbage - bruges hvis du trykker forkert Du skal foreslå en arbejdskanal til det andet skib. Tryk frekvensen ind og godkend Her kan du vælge imellem forud indlagte frekvenser, som du selv kan lægge ind Vælg DSC frekvensen og godkend - typisk 2177 Her kan du vælge imellem forud indlagte frekvenser Normalt bruges 2177 khz til interskibs DSC opkald. Der kan vælges andre frekvenser af brugeren. Hvis en DSC frekvens er valgt fra telefonifrekvenserne i telefoni displayet før kaldet, vil radioen vælge denne frekvens, hvis du ikke ændrer den; men du vil så blive afvist. Starter kaldet Det tager ca. 8 sekunder at sende DSC opkaldet. Det kaldte skib skal sende "Acknowlegment" inde 4½ minut, hvorefter du blot skal tage håndsættet og tale. Du kan til stadighed se frekvensen, du bruger, ligesom der kan se, at du anvender SSB. Viser indholdet af "Acknowledgement" fra de kaldte skib Her sætter du frekvensen, som anført i "Acknowledgement", hvis andet frenspar skal bruges Får du ikke "Acknowledgement" fra det kaldte skib inden 5 minutter, vil radioen automatisk gå tilbage til telefoni display og starte scanning igen, hvis dette er valgt. 14

19 Opkald til en kystradiostation Tryk på Vælg SHORE for kyststation Visse kystradiostationer er forsynet med systemer til automatisk forbindelse til telefonabonnenter i land - dette gælder f.eks Lyngby Radio For at bruge denne facilitet vælges select WITH PHONE NO og telefonnummeret tastes ind. Ellers følges nedenstående: Vælg denne type Indtast kystradiostationensn MMSI nummer - for Lyngby Radio Indtast nummeret og godkend Her vælges en undermenu med forud indlagte kystradiostationer Sletter det sidst indtastede ciffer Vælg DSC frekvens Vælger mellem DSC frekvenser Findes kystradiostationens MMSI nummer i stationslisten indsættes frekvensen fra listen. Ellers vælges en DSC frekvens fra kystradiostationens frekvensliste i f.eks. fiskeriårbogen. Indtastes der ikke en frekvens vælges den, der var valgt fra telefoni displaye før kaldet. Der må ikke bruges DSC nødfrekvenser, men dette kan dog heller ikke lade sig gøre. Start transmission af opkaldet Transmission af DSC opkaldet tager ca. 8 sekunder. Er kystradiostationen ledig svares 15

20 inden 4½ minut ved at den sender DSC Acknowledgement indeholdende information om arbejdsfrekvenser for den efterfølgende trafik over stationen. Når DSC Acknowledgement er modtaget taget håndsættet af holderen for at arbejdsfrekvenserne kan blive indstillet Viser indholdet af Acknowledgement - bekræftelsen på dansk Indstiller frekvensen som angivet i Acknowledgement Modtages der ikke Acknowledgement inden 5 minutter, vil radioen returnere til de tidligere indstillinger i telefoni displayet og starte scanning, hvis dette var valgt. Direkte indvalg af telefonabonnent: Valgte du direkte indvalg af telefon i land, vil radioen efter modtagelse af Acknowledgement gå på arbejdsfrekvesen og gentage DSC kaldet. Dette sker for at kystradioen kan checke kvaliteten af kanalen til samtalen. Er kvaliteten tilfredstillende sender kystradioen påny Acknowledgement og kystradioen ringer automatisk op til abonnenten. Over visse stationer kan man høre ringetonerne i højttaleren eller håndsættet. Når samtalen er slut sættes håndsættet på plads i holderen, og der sedes et automatisk End of call til kystradioen, så telefonlinien brydes, og takseringen ophører. Visse kystradiostationer meddeler efterfølgene varigheden af samtalen for beregning af prisen for samtalen. All Ships Call - opkald til alle skibe Denne type opkald bruges til sikkerheds- og ilmeldinger fra dit skib Tryk på Vælg EXTENDED - udvidet menu Vælg ALL SHIPS formatet Godkend type af kan efter valg Skifter mellem mulighederne 16

21 Godkender den valgte telekommando Vælger imellem mulighederne Godkender senderens sendefrekvens Skifter arbejdsfrekvens Normalt anvendes som kaldefrekvens for sikkerheds- og ilmeldinger på MF båndet. Godkender den valgte DSC frekvens Skifter imellem frekvenserne Starter opkaldet Når opkaldet er færdigt, går radioen på SSB telefoni og arbejdsfrekvesner som anført i opkaldet Tilbage til tidligere telefoni display Send din sikkerhedsmelding på 2182 khz som angivet nedenfor: - SECURITÉ, gentaget 3 gange - ALLE STATIONER, gentaget 3 gange - her er, - dit skibsnavn, kaldesignal og MMSI-nummer - så skal din melding følge Du går tilbage til dine tidligere indstillinger ved at sætte håndsætte i holderen og tage det af igen. 17

22 Gentagelse af opkald Tryk på Vælger imellem modtagne nødopkald Vælger imellem modtagne ikke-nødopkald Vælger TX kald log Går tilbage TX kald Start afsendelse af opkald Vælg nyere opkald Vælg ældre opkald TX kald loggen kan maksimalt indeholde de sidste 20 sendte opkald. Overskrides kapaciteten vil det ældste opkald blive slettet. RE-SEND vil ikke blive vist ved acknowledgement kald og distress format TX Call Menu Menu SHORE WITH PHONE NO Address Phone no DSC freq WITHOUT NO TEST CALL Address Address DSC freq DSC freq SHIP Address Working freq DSC freq EXTENDED DISTRESS ALERT Nature of Position distress* + Time DSC freq RELAY ALL SHIPS Ship in Nature of Position distress distress* + Time DSC freq SHORE Address Ship in Nature of Position distress distress* + Time DSC freq ACK The contents of the last received or transmitted distress alert are inserted in the distress acknowledgement call ALL SHIPS DISTRESS SSB TELEPHONY Working URGENCY NO INFORMATION frequency SAFETY DSC freq INDIVIDUAL Address SSB TELEPHONY NO INFORMATION DISTRESS UNABLE TO COMPLY FREQUENCY DSC freq URGENCY NO INFORMATION POSITION SAFETY POLLING ROUTINE DSC freq POSITION REQUEST *) Nature of distress: FIRE, EXPLOSION, FLOODING, COLLISION, GROUNDING, DANGER OF CAPSIZING, SINKING, DISABLED AND ADRIFT, UNDESIGNATED (default), ABANDONING SHIP, PIRACY, MAN OVERBOARD, EPIRB EMISSION (Distress Relay only)

23 Ændring af funktioner Man kan ændre en række speciele funktioner i FUNC menuen. Ønsker man at ændre kontrasten følges nedenstående: Tryk på Ændre SETTINGS Vælg CONTRAST Tilbage til telefonidisplayet Ændrer imellem kontrastmuligheder Går tilbage The Function Menu Menu SETTINGS 1st submenu CONTRAST 2nd submenu Parameters Contrast setting 1 to 4 (max.) RECEPTION EARPIECE Level setting 0 to 7 (max.); 0 = follows speaker RECEIVER Treble Cut, Suppressor, Antenna Amplifier CALL ALARM Call Alarm setting 0 to 7 OPTIONS Code protected. For authorized service personnel only. See Technical Manual. STATIONS Select CHANNEL Select channel/new channel station/ EDIT new station NAME & MMSI Edit name and MMSI EDIT DELETE Delete station INFO & TEST INFORMATION MMSI Display Self-ID and Group IDs of the equipment Change Group-ID VERSIONS Display SW and HW versions ALARMS Display active alarms CHECK TX PROTECTION Display Protection Code numbers and text INTERFACE SOUND & DISPLAY, ALARM PANEL, NMEA INPUT SELFTEST Self-test numbers, text and result of self-test. REPEAT after stop on error. MANUAL. MONITOR POWER Display supply voltage and transmitter output power. FREQUENCY Display frequency error for Master Oscillator adjust WR AUDIO Monitor DSC WR audio

24 20

25 Installation Sikkerhedsafstande til magnetkompasser Compass safe distance in accordance with ISO/R 694 are given below in metres. Unit Standard Steering 5.4 /H 18 /H Control Unit Handset Cradle LS4970 Loudspeaker Dimensioner og vægte Handset Drilling Plan 2 x ø4.5 ø12 for cable entry Weight: Handset 0.5 kg. v

SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1. SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1. DSC-nødalarm Kvittering Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm 1. Tryk på ON/OFF-knappen, hvis apparatet er slukket

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E MF-telefoni Opkalds-, sikkerheds- og nødfrekvens: 2182 Indbyrdes korrespondance*: 2266 2271 2276 2281 2286 2291 3545 3550 3555 3560 3565 3570 Indbyrdes korrespondance (1 W sendere uden certifikat): 3302

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com

HurtigGuide. HH36 Marine VHF Radio med GPS. simrad-yachting.com HurtigGuide DK HH36 Marine VHF Radio med GPS NB! Vi gør opmærksom på at der kræves maritim radiolicens for at bruge VHF udstyr. Udstyret er godkendt til brug indenfor EU (og i norske farvande). Den bærbare

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK

VHF RT2048 SAILOR COMPACT 2000 PROGRAMME DANSK VHF RT2048 SAILOR COMACT 2000 ROGRAMME DANSK SAILOR RT2048 VHF radiotelefon er konstrueret til at møde de stigende krav til et højteknologisk produkt, såsom høj kvalitet, små dimensioner osv. SAILOR RT2048

Læs mere

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY Betjeningsvejledning M A N U A L Simrad RS87 VHF Radio System III RS87 VHF 2003 Simrad Ltd Tekniske data, informationer og illustrationer beskrevet i denne manual,

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual Radio Ocean VHF DSC Radio RO-4700 / RO-4800 / P-4800 Installations- og betjeningsmanual Denne manual beskriver installation og betjening af RO-4700, samt tillæg med forskelle omfattende RO-4800/P-4800

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO. im601

BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO. im601 BRUGERVEJLEDNING VHF MARINE RADIO im601 INDLEDNING Tak fordi du valgte et Icom produkt. IC-M601 marineradio er konstrueret med Icoms høje krav på kvalitet og brugervenlighed. Med korrekt betjening vil

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 11 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY

ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY ALWAYS AT THE FOREFRONT OF TECHNOLOGY Betjeningsvejledning M A N U A L Simrad RS86 VHF Radio System III RS86 VHF 2003 Simrad Ltd Tekniske data, informationer og illustrationer beskrevet i denne manual,

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager

RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager RT-650 VHF Marine Radio Med indbygget AIS modtager Tillykke med dit køb af Navicom RT-650 VHF DSC Radio med udgangseffekt på 25 / 1 watt. Radioen understøtter DSC (Digital Selective Calling) når den er

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO DANMARK A/S. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Nød-, il- og sikkerhed

Nød-, il- og sikkerhed 85 Nød- il- og sikkerhedskommunikation Det væsentligste formål med GMDSS er at give skibsfarten mulighed for at sende og modtage meddelelser vedrørende sikkerheden for menneskeliv til søs. Disse meddelelser

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

YEALINK T46G Complea A/S

YEALINK T46G Complea A/S Lufthavnsvej 5 9400 Nørresundby Telefon +45 9632 7000 Ring op 1. Tag røret 1. Tryk på mens røret er lagt på. 1. Tryk på for at aktivere headset-mode. Bemærk: Under et kald kan du skifte mellem headset,

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Procedurer 1444 Radiooperatørcertifikatkursus, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er, at bibringe kursisten viden om og praktisk færdighed i operationelle

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere