SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning"

Transkript

1 SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Brugervejledning

2 DISTRESS - NØDOPKALD Transmission af DSC alarm på MF (2.187,5 khz) 1. Hvis slukket tryk på ON/OFF 2. L øft DISTRESS klap 3. Tryk på DISTRESS knap TX og Alarm indikatorlys blinker og en periodisk lyd starter. Hvis tiden tillader det, slip DISTRESS knap og vælg type af nødsituation. 4. Tryk på DISTRESS i 3 sekunder TX og Alarm indikator lyser konstant og lydalarm ophører. DISTRESS alarm opkald bliver sendt på DSC DISTRESS frekvens 2187,5 khz. Vent på svar. DISTRESS alarm opkald bliver sendt fem gange efter hinanden. * Efter 35 sekunder skifter radioen selv til telefoni DISTRESS-frekvens 2182 khz. Vagtmodtageren venter på DSC kvittering * Opkaldsforsøg bliver automatisk gentaget ca. hvert 4. minut, hvis DSC kvittering ikke modtages. Kvittering 5. Tryk CONNECT eller løft håndsæt Radioen indstiller sig på telefoni DISTRESS frekvens 6. Tryk på tasten i håndsæt og sig: Press MAYDAY -This is - Skibets 9-cifrede identifikation, kaldesignal og anden identifikation - Skibets position - Årsag til nødopkald og ønsket assistance - enhver anden information som kan lette redning -OVER Slip håndsæt-tasten og lyt efter svar. Slip ii Pas på at mikrofonen ikke tildækkes under brug af håndsættet.

3 SAILOR SYSTEM 4000 MF/HF 150W Tx HC4500B MF/HF CONTROL UNIT LOG CALL CALL ALARM BOOK TEL / DSC Rx ABC 1 Tx CH SCAN MODE 2 3 JKL 4 DEF GHI MNO DISTRESS PWR PQR 6 TUNE STU 7 SPK VWX 8 SQ YZ- 9 FUNC 0 ENTER ON/OFF VOL Display. 2. Indikator lys. TX, fast lys: Transmission. TX, blinker: : Nødopkald igang. CALL, blinker : DSC opkald modtaget. ALARM, fast lys: Alarm kører. ALARM, blinker: Nødopkald eller vigtigt opkald modtaget. 3. Keyboard. 4. DISTRESS knap beskyttet af dæksel. Nødopkald: åbn dækslet og tryk i 3 sekunder. 5. Display-lys kontrol. 6. ON/OFF trykknap. For at slukke - tryk i 2 sekunder 7. VOL: Lydstyrke 8. Call: Tryk for at forberede DSC opkald 9. Log: Åbner log over modtagne og afsendte DSC opkald 10. Book :Åbner DSCAddresse bog. 11. TEL/DSC: Skifter mellem telefoni- og DSC opkald. 12. Soft keys: Hver tasts funktion er beskrevet ud for tasten i højre side af display.

4 Indledning Tillykke med Deres nye SAILOR HC4500B MF/HF Radio med indbygget DSC. DSC står for Digital Selective Calling, hvilket betyder digitalt selektivt opkald, et sstem, der er indført som led i Global Mritime Distress and Safety System (GMDSS). Deres radio er forbundet til en GPS eller andet system, der automatisk giver skibets position og et præcist klokkeslet. Bemærk at tiden er angivet som UTC tid - eller det man i gamle dage kaldte for GMT. Dette SAILOR produkt kan bruges alene eller sammen med andre produkter i System Radioen er både en SSB rado og forsynet med den nyeste DSC teknologi. SAILOR Marine Radio er kendt for radioer til brug om bord i skibe af alle størrelser og slags, og mere end 50 års erfaring i udvikling og produktion af skibsradioer sikrer Dem, at De har et virkeligt kvalitetsprodukt om bord. SAILOR er Europas største producent af marine MH/HF og VHF, og der findes distributørerer og forhandlere overalt i verden. SAILOR produkter er designet og fremstillet i Danmark. Polaris Electronics A/S er distributør i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Vores hjemmeside findes på og vores telefonnummer er Om denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet til den daglige bruger af udstyret. Der findes også dokumentation til installatøren, men alene på engelsk. De bør læse denne vejledning igennem, før skibet forlader siker havn eller landingsplads. Note: Der kan være små forskelle imellem billederne i denne vejledning og den visning, som De ser på Deres apparat. Any responsibility or liability for loss or damage in connection with the use of this product and the accompanying documentation is disclaimed. The information in this manual is furnished for informational use only, is subject to change without notice, may contain errors or inaccuracies, and represents no commitment whatsoever. This agreement is governed by the laws of Denmark. Doc. No.: B4500 B DK Issue: Polaris 1.1/APR2002 iv

5 Indholdsfortegnelse Nødopkald... ii Hvad er hvad... iii Indledning... iv Om denne vejledning... iv Forkortelser, der er brugt i denne vejledning... 2 MF/HF Fundamental info... 3 Propagation of MF and HF Radio Waves... 3 Radiotelephony... 3 DSC... 3 Basis funktioner... 4 Switch Supply On/Off... 4 Switch Speaker On/Off... 4 Switch to Telephony/DSC... 4 Telefoni funktioner... 4 Select 2182 khz... 4 Change Mode... 4 Change Output Power... 4 Re-tune the ATU... 4 Switch Squelch On/Off... 5 Telephony Display Functions:... 5 Store a Channel... 6 Select a channel from the station table... 6 Listening for Calls... 7 Making a Telephone Call... 7 Scanning... 7 Scanning types... 8 DSC Functions... 9 DSC Main Buttons... 9 DSC Status Display... 9 Set answer back mode... 9 Receiving a Distress Call Receiving an All Ships Call Receiving an Individual Call Sending a Test Call Calling a Ship Calling a Coast Station Sending an All Ships Call Repeat a Call TX Call Menu Changing a Function The Function Menu Installation... v Compass safe distance... v Dimensions and weights... v 1

6 Forkortelser, der anvendt i denne vejledning AM Amplitude Modulation CU Control Unit, kontrolenhed DSC Digital Selective Calling GPS Global Positioning System HF High Frequency MF Medium Frequency MMSI Maritime Mobile Service Identity, skibets nummer PTT Push-To-Talk eller tasten, der bruges, når De taler RX Receive - modtage eller modtager SSB Single Side Band - enkelt sidebånd TEL Telefoni TX Transmit - sende eller sender UTC Co-ordinated Universal Time - eller GMT klokkeslettet 2

7 MF/HF Introduktions info Udbredelse af MF og HF radiobølger MF/HF radiokommunikation bruges til mellemlange afstande. Det maritime bånd MHz benyttes til kystær kommunikation, hvor Deres VHF ikke rækker. En pålidelig afstand på mere end150 sømil kan forventes i dagtimerne; men om natten rækker De De betydeligt længere. Udbredelse af radiobølger i dette bånd sker mest langs overfladen af havet. Det høje frekvensområde 4-30 MHz kan De række tusinder af sømil, idet radiobølger i dette bånd reflekteres i ionosfæren. Udbredelse af radiobølger afhænger af flere faktorer som frekvens, tid på dagen, tid på året og solaktivitet. Når De vælger bånd, skal De tage hensyn til disse faktorer. Radiotelefoni Sende mode, der anvendes i telefoni på det maritime bånd, er SSB (single side band, J3E). AM mode bruges til modtagelse af radiofoni fra f.eks. Kalundborg-senderen. Det er vigtigt, at De kender arbejdsfrekvenser for de kystradiostationer, som De agter at anvende, ligesom det selvsagt er vigtigt, at De kender KHz, som anvendes til f.eks. nødopkald. Arbejdsfrekvenser for almindelig korrespondance med kyststationer er arrangeret parvis for duplex/semi-duplex anvendelse. Disse par er tildelt kanalnumre. I Fiskeriårbogen, i ITUs radiobøger, i Admiralty List of Radio Stations og andre steder finder De oplysninger om disse kanaler, og frekvenser, der må bruges til interskibskommunikation. Skal De ikke række langt, bør De nedsætte udgangseffekten på Deres radio. DSC DSC (Digital Selective Calling) er et automatisk opkaldssystem, som tillader en specifik station at blive kontaktet og blive bekendt med at en station ønsker kommunikation. Udover opkald til specifikke stationer, kan systemet også bruges til at kalde all ships og grupper af skibe, hvilket er afgørende for brug af DSC nødopkald m.m. DSC er alene et opkald med diverse informationer, og De skal afvikle Deres samtaler på en passende arbejdsfrekvens ved brug af radio telefoni. Frekvensen til MF DSC nødkald er 2.187,5 khz. I de samme publikationer, som ovenfor nævnt kan De se søge oplysninger andre DSC frekvenser. Interskibs opkald kan ske på khz. Der kan være tildelt særlige nationale frekvenser, som De bør bruge. 3

8 Grundlæggende funktioner Tænd/sluk, On/Off Tænder anlægget ved et tryk. Slukker anlægget ved tryk i 2 sekunder. Startdisplayet er Telephony mode med sidst anvendte indstillinger. Note: Anlægget bør altid være tændt når skibet er på havet for at opretholde kontinuerlig DSC vagt på 2.187,5 khz. Slå højttaler til eller fra, Speaker On/Off Tænder/slukker for højttaler Skift imellem Telefoni og DSC Skifter mellem telefonidisplay og DSC display Telefonifunktion Vælg 2182 khz Sætter TX og RX frekvens til radiotelefoni distress frekvens 2182 khz, vælger SSB Telefoni mode, sætter Power level High, Squelch Off, Speaker On og øger Volume hvis styrken er lavere end forudindstillet. Skift Mode Skifter imellem SSB TELEPHONY, AM BROADCAST, og DSC Optioner: LSB og SSB REMOTE, hvis dette er installeret. På AM BROADCAST mode vises TX frekvens gråt og sender/modtager kan ikke vælges. Skift udgangseffekt Skifter imellem HIGH POWER og LOW POWER DSC calls sendes automatisk i HIGH POWER. LOW POWER kan ikke vælges på 2.187,5 khz. Gentuning af antennekobleren - ATU Starter en TX tuning sekvens. TX tuning sker automatisk første gang senderen indstilles på en ny frekvens, og før enhver DSC transmission. 4

9 Skifter imellem Squelch On/Off Skifter imellem squelch on, vist i telephony display ved SQUELCH og squelch off (ingen visning). Når squelch er on, er modtageren muted (tavs) i talepauser. Squelch sættes automatisk til off ved ændring af RX frekvens, undtagen under scanning. Squelch sættes automatisk til on, når scanning er aktiveret, og til off, når scanning er deaktiveret. Kan skiftes imellem on og off under scanning Altid off i AM og SSB Remote mode. I SSB Remote mode kan modtageren styres via TU SyS connector. Telefonidisplay funktioner: Soft keys Skifter til Station List for valg af station/kanal Skifter til næste højere kanal/frekvens Skifter til næste lavere kanal /frekvens Vælger tuning 1kHz, 100Hz, 10Hz, CH) Squelch indstilling Højttaler indstilling Mode Indstilling Modtage: Signal styrke Udgangseffekt indstilling Sender udgangseffekt Vælg RX frekvens f.eks khz: Sidste ciffer tolkes altid som decimal af khz Vælg TX frekvens f.eks khz: VælgRX + TX frekvens f.eks khz, simplex: Vælg kanal, f.eks. 1208: Tryk samtidigt Tryk på ENTER softkey svarer til tryk på Enter. Tryk på TX softkey kopierer TX frekvens til RX. Tryk på RX softkey kopierer RX frekvens til TX. Tryk på SWAP softkey veksler imellem RX ogtx frekvenser Tryk på softkey sletter sidste indtastning. Gentag eventuelt. Tryk på CANCEL softkey går tilbage til oprindeligt display. 5

10 Gem en kanal Vælg den ønskede RX frekvenstx frekvens og mode indstilling. Tryk og vælg et kanal nummer mellem 1 og 199. Hvis kanal nummer er ledigt, er STORE softkey aktiv. Hvis kanal nummer allerede er brugt, er REPLACE softkey aktiv. Vælg REPLACE og bekræft med OK i det følgende advarselsvindue. Gemmer kanalen. Backspace, sletter forrige indtatning. Vælg forrige display. For at slette en kanal, vælg samme kanalnummer igen, DELETE softkey er aktiv. Vælg DELETE og bekræft med OK i det følgende advarselsvindue. Vælg en kanal fra stationslisten Tryk på STATION softkey i Telefonidisplay: Stationens navn vises Vælg stationen. Gå til forrige station i alfabetisk orden. Gå til næste station i alfabetisk orden. Vælg forrige telefoni display. Vælg ønsket station Vælger kanalen og vender tilbage til telefonidisplay. Går til næste højere kanal af stationer. Går til næste lavere kanal af stationer. Går til forrige display. Kanaler allokeret, valgte stationer vises. Vælg kanal Radioen er klar til brug på den valgte kanal For at programmere stationer, følg FUNC menu. 6

11 Lytte efter opkald Kyststationer transmitterer trafiklister, der består af kaldesignaler/navn på skibe hvortil, de har trafik. Trafiklisten sendes på faste tider, typisk i intervaller på 2 timer. De bliver udsendt på normale arbejdskanaler på kyststationen. Skibe bør, så vidt muligt, lytte til trafiklisten udsendt af relevante kyststationer. Høres skibets kaldesignal, bør det, så snart det er muligt, etablere kommunikation med kyststationen. 1. Vælg den aktuelle station. 2. Vælg kanalen, hvorpå trafiklisten udsendes. 3. Skift højtaler til on og juster volume til passende niveau. Udføre Telefoniopkald Vent til transmition af trafiklisten er afsluttet og kanalen er ledig. Kald kyststationen på arbejdsfrekvensen, hvorpå trafiklisten blev modtaget, eller som instrueret af kyststationen. 1. Løft håndsættet af. 2. Tryk på sendetast i håndsæt, mens der tales. Sig: 1. <Kaldte stations navn (3 gange)> 2. Her er <Skibets navn (3 gange)> 3. Skifter 3. Slip sendetasten for at lytte. 4. Når der svares: Følg instruktioner fra kyststationen. Kyststationen kan anmode om yderligere identifikation, information om position, næste havn, og kan foreslå en anden arbejdskanal for videre kommunikation. Hvis kyststationen ikke er klar til at modtage trafik straks, kan den foreslå at vente et angivet antal minutter. Scanne Starter/stopper scanning. Sidst anvendte scanne type vælges, og squelch sættes til on når scanning aktiveres. Højttaler sættes på on hvis scanne type er Dual Watch, Multi Watch, ellertelephony Watch. Scanning stopper ved at trykke på SCAN eller ENTER, eller ved at tage håndsættet af. Ved Multi Watch ellertelephony Watch stopper scanning på den sidste telefonikanal. Ved Dual Watch og DSC Watch genindlæses forrige telefoniindstillinger. Scanning genoptages, når håndsættet sættes på igen. 7

12 Scanningstyper Telefonivagt Op til 10 telefonikanaler. Går til redigeringaf tabellen Skifter imellem scanningstyper Går tilbage Scanning sker med omkring en kanal pr. 2 sekunder. Multivagt - Multi Watch En DSC frekvens (normalt 2177 khz) og op til 10 telefonikanaler. Går til redigerings af tabellen Skifter imellem scanningstyper Går til næste scanningstype Går tilbage Scanning sker med omkring en kanal pr. 2 sekunder. DSC frekvensen lyttes kortvarigt ved hvert skift imellem telefonikanalerne. Dobbeltvagt - Dual Watch En DSC frekvens (normally 2177 khz) og den anvendte telefonifrekvens. DSC frekvensen aflyttes kortvarigt i ca. 2 sekunder hver gang. Går til redigereing af DSC scanning frequency Tidligere scanningstype Næste scanningstype Går tilbage DSC vagt - DSC watch: Op til 6 DSC frekvenser. Skifter til redigering af DSC scanningstabel Skifter til tidligere scanningstype Scanning af kanalerne sker på ca. 2 sekunder. Går tilbage 8

13 DSC Funktioner DSC Knapper Åbner menuen til loggen, hvor DSC kald er gemt. I denne menu kan man læse sendte kald, modtagne nødkald og andre modtagne kald. De er sorteret efter tid og kan læses individuelt. Modtagne kald slettes efter 48 timer. Åbner DSC transmitter menu. Herfra kan man lave rutine kald (land (shore)/skib (ship)) og specielle kald, som fx nødopkald, ilopkald og sikkerhedsopkald (extended). Åbner adressebogen. Et adressebogskald er et komplet DSC opkald med navn. Man kan sende, tilføje eller slette kald. DSC Status Display Skifter imellem telefoni og DSC displayet. Er man i LOG, CALL eller BOOK og ønsker at komme ud, trykkes først på CANCEL. Her indstilles tiden, hvis den ikke i forvejen kommer fra GPS's tid. Husk at det er UTC tid (GMT) Her kan man indstille skibets position manuelt, hvis den ikke kommer automatisk fra GPSen Går til automatisk "answer back mode" Går tilbage til telfoni displayet TIME og POS (de to øverste visninger) forsvinder, når oplysningerne hentes automatisk fra GPS'en Sker det ikke automatisk, har man fejl i forbindelsen til GPS'en, og forhandleren bør kontaktes. Undersøg dog først, om din GPS er tændt. Skulle signalet fra GPS'en svigte, høres en alarm efter 5 minutter. Høres alarmen for manglende GPS-signal, skal man altså selv indtaste information om positionen. Er positionssignalet mere end 4 timer gammelt, skal man atter indtaste positionen, og positionsoplysninger, der er mere end 23½ time gamle, slettes automatisk. Sæt "answer back mode" Tryk på AUTO knappen: Her godkender du indstillingerne, og går tilbage til Status Displayet Skifter imellem ON og OFF Skifter imellem ON og OFF Går tilbage til tidligere Status Display AUTO ACKNOWLEDGEMENT = ON: Transmission af acknowledgement (bekræftelse) sker automatisk, når der modtages et direkte opkald, polling eller du bliver bedt om at afsende position. Se note. AUTO ACKNOWLEDGEMENT = OFF: Kun til manuel acknowledgement. Et direkte opkald fra et skib kan gennemføres, men ikke direkte opkald fra en kystradiostation. 9

14 Note: Formålet med denne valgmulighed er, at skibets skal kunne slå automatiske transmissioner fra, når skibet er i havn. Dette er typisk et krav, hvis der lastes eller losses farligt gods. AUTO POSITION RESPONSE = ON: Position information i med i direkte kald og medsendes, hvis skibets bedes om position AUTO POSITION RESPONSE = OFF: Position information er ikke med Note: Formålet med dette er, at tillade brugeren at undgå automatisk afsendelse af position for skibet; men positionen sendes ALTID med, hvis du sender nødsignal. Modtagelse af nødopkald DSC vagtmodtageren holder konstant vagt på DSC nød- og sikkerhedsfrekvensen 2187,5 khz. Modtages et nød- eller ilopkald, høres en alarmtone, indtil du trykker SILENCE (Stille). Se nedenfor. Sammen med alarmtonen vil du se Alarm Lampen blinke, indtil kaldet er udlæst på displayet. Tryk for læse opkaldet Stopper alarmtonen Tryk for at vælge nød-telefoni kanal Vælger et nyere opkald Vælger et ældre opkald Går tilbage til tidligere telefoni display Modtages nødopkald fra et andet skib, skal man gøre sig klar til at lytte efter yderligere informationer khz (telefoni) Note: Distress Call Recieved betyder, at nødopkald er modtaget. Går tilbage til tidligere telefoni display Er du i kystnære farvande, skal du vente nogen tid, så kystradiostationen får lejlighed til at svare først. Undersøg om din position gør, at du skal gå til assistance, og bekræft at du har hørt nødopkaldet på telefonifrekvensen khz, som radioen automatisk indstilles på. Tag handsættet og tryk taletasten ind - og sig tydeligt : - MAYDAY - det ni-cifrede nummer på det nødstedte skib tre gange - Her er - dit eget ni-cifrede nummer, kaldesignal og dit skibs navn. Gentag det tre gange - RECEIVED MAYDAY. 10

15 Modtagelse af et All Ships Call - et kald til alle skibe DSC bruges af kystradiostationer eller skibe til meddele, at il- eller sikkerhedskald udsendes. På engelsk hedder det "urgency mesage" eller "safety message". Modtages et ilopkald, der er udsendt til alle skibe, høres en tone af 3 sekunders varighed og Call-lampen blinker, indtil du trykker på en af knapperne ud for displayet. Lydstyrken på tonen kan reguleres. Se venligst Funktionsmenuen. Viser indholdet af kaldet Tryk her for at indstile modtageren til den frekvens, som er oplyst i kaldet Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Trykkes på VIEW vises: Tryk her for at indstille modtageren til den frekvens, som er anført i kaldet. Vælger et ældre opkald Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling CONNECT vises hvis SSB telefoni og korrekt frekvens er anført i opkaldet, og slukkes igen efter 5 minutter efter modtagelsen af opkaldet. Modtages et opkald til alle skibe (All Ships Call), skal man ikke bekræfte modtagelsen; men blot indstille modtageren til den anførte frekvens og lytte til il- eler sikkerhedsmeddelelsen. På engelsk "urgency message" eller "safety message". Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Modtagelse af et indviduelt rutineopkald til dit skib Er din radiostation ikke i brug til trafik, bør den scanne på en eller flere DSC frekvenser til offentlig korrespondance eller interskibs-frekvenser. Det sidste er typisk aftalt med andre skibe, som man ønsker hyppig kommunikation til. Modtages et individuelt rutineopkald til dit skib, vil lampen "Call" blinke og der høres en tone, indtil du reagerer på opkaldet. Tonens styrke kan reguleres - se venligst Funktionsmenuen. Har du ikke tid til at tage opkaldet, trykker du blot på knappen ud for SILENCE Viser indholdet af opkaldet Tryk her for at høre opkaldet eller tag håndsættet Stopper tonen Opkaldet skal besvares inden 4½ minut ved at sende et "DSC Acknowledgement". Dette sker ved løfte håndsættet og ACK vises, hvis en SSB telefonifrekvens er angiviet i kaldet. ACK står for Acknowledment - bekræftelse på dansk. 11

16 Stopper senderen og displayet går tilbage til den tidliger indstilling Afsendelse af "DSC acknowledgement" tager ca. 8 sekunder. Derfeter indstilles radioen automatisk til arbejdsfrekvensen, og du kan begynde samtalen. Går tilbage til den tidligere telefoniindstilling Sætter du håndsættet tilbage i holderen går radioen tilbage til den tidligere indstilling. Direct Dial Calls - direkte opkald til telefonabonnenter i land: Nogle kystradiostationer - bl.a. Lyngby Radio - tilbyder automatisk kald til telefonabonnenter i land fra din radiostation om bord uden brug af operatør på kystradioen. Note: "Auto Acknowledgement" skal være tilkoblet, når du bruger denne service. Se venligst DSC Status Display. "Acknowledgement" sker automatisk, når "Direct Dial Call" modtages. Du skal blot tage håndsættet inden 1 minut fra opkaldet. Den automatiske udsendelse af "Acknowledgement" sker for at kystradiostationen kan checke sendeog modtageforholdene på din position. Når du er færdig med samtalen, skal du blot anbringe håndsættet i holderen, hvorefter senderen stopper efter automatisk at have sendt et afslutningssignal (End of Call). Nogle kystradiostationer meddeler varigheden af samtalen efter samtaleafslutningen. Send et Testopkald Skal du afprøve DSC systemet på nød- og sikkerhedsfrekvensen, trykker du på "Call" Tryk på denne knap 12

17 Vælg SAFETY og TEST Call Tryk det ni-cifrede MMSI nummer til nærmeste kystradiostation. Lyngby Radio hedder Tryk det ni-cifrede MMSI nummer og godkend Her findes en undermenu med forudvalgte kystradiostationer, så du ikke skal huske numrene Rykker et ciffer tlbage. Bruges ved fejltryk. Vælg DSC-frekvens Skifter imellem DSC-frekvenser Start afsendelsen af testopkaldet Afsendelsen varer ca. 8 sekunder, og kystradiostationen svarer ved at sende et "DSC Ackknowledgement inden der er gået 4½ minut. "Acknowledgment recieved" betyder bekræftelse modaget. Der sker ikke mere, og dette er din bekræftelse på, at stationen virker, som den skal. Tryk her for at se indholdet af bekræftelsen fra kystradiostationen Stopper alarmtonen Kald et andet skib Tryk på Vælg rutine opkald - type skib 13

18 Tryk det ni-cifrede MMSI nummer på det skib, der skal kaldes. Tryk nummeret på skibet og godkend her Her vælges mellem forud indlagte skibe, som du selv har lagt ind i menuen Rykker et ciffer tilbage - bruges hvis du trykker forkert Du skal foreslå en arbejdskanal til det andet skib. Tryk frekvensen ind og godkend Her kan du vælge imellem forud indlagte frekvenser, som du selv kan lægge ind Vælg DSC frekvensen og godkend - typisk 2177 Her kan du vælge imellem forud indlagte frekvenser Normalt bruges 2177 khz til interskibs DSC opkald. Der kan vælges andre frekvenser af brugeren. Hvis en DSC frekvens er valgt fra telefonifrekvenserne i telefoni displayet før kaldet, vil radioen vælge denne frekvens, hvis du ikke ændrer den; men du vil så blive afvist. Starter kaldet Det tager ca. 8 sekunder at sende DSC opkaldet. Det kaldte skib skal sende "Acknowlegment" inde 4½ minut, hvorefter du blot skal tage håndsættet og tale. Du kan til stadighed se frekvensen, du bruger, ligesom der kan se, at du anvender SSB. Viser indholdet af "Acknowledgement" fra de kaldte skib Her sætter du frekvensen, som anført i "Acknowledgement", hvis andet frenspar skal bruges Får du ikke "Acknowledgement" fra det kaldte skib inden 5 minutter, vil radioen automatisk gå tilbage til telefoni display og starte scanning igen, hvis dette er valgt. 14

19 Opkald til en kystradiostation Tryk på Vælg SHORE for kyststation Visse kystradiostationer er forsynet med systemer til automatisk forbindelse til telefonabonnenter i land - dette gælder f.eks Lyngby Radio For at bruge denne facilitet vælges select WITH PHONE NO og telefonnummeret tastes ind. Ellers følges nedenstående: Vælg denne type Indtast kystradiostationensn MMSI nummer - for Lyngby Radio Indtast nummeret og godkend Her vælges en undermenu med forud indlagte kystradiostationer Sletter det sidst indtastede ciffer Vælg DSC frekvens Vælger mellem DSC frekvenser Findes kystradiostationens MMSI nummer i stationslisten indsættes frekvensen fra listen. Ellers vælges en DSC frekvens fra kystradiostationens frekvensliste i f.eks. fiskeriårbogen. Indtastes der ikke en frekvens vælges den, der var valgt fra telefoni displaye før kaldet. Der må ikke bruges DSC nødfrekvenser, men dette kan dog heller ikke lade sig gøre. Start transmission af opkaldet Transmission af DSC opkaldet tager ca. 8 sekunder. Er kystradiostationen ledig svares 15

20 inden 4½ minut ved at den sender DSC Acknowledgement indeholdende information om arbejdsfrekvenser for den efterfølgende trafik over stationen. Når DSC Acknowledgement er modtaget taget håndsættet af holderen for at arbejdsfrekvenserne kan blive indstillet Viser indholdet af Acknowledgement - bekræftelsen på dansk Indstiller frekvensen som angivet i Acknowledgement Modtages der ikke Acknowledgement inden 5 minutter, vil radioen returnere til de tidligere indstillinger i telefoni displayet og starte scanning, hvis dette var valgt. Direkte indvalg af telefonabonnent: Valgte du direkte indvalg af telefon i land, vil radioen efter modtagelse af Acknowledgement gå på arbejdsfrekvesen og gentage DSC kaldet. Dette sker for at kystradioen kan checke kvaliteten af kanalen til samtalen. Er kvaliteten tilfredstillende sender kystradioen påny Acknowledgement og kystradioen ringer automatisk op til abonnenten. Over visse stationer kan man høre ringetonerne i højttaleren eller håndsættet. Når samtalen er slut sættes håndsættet på plads i holderen, og der sedes et automatisk End of call til kystradioen, så telefonlinien brydes, og takseringen ophører. Visse kystradiostationer meddeler efterfølgene varigheden af samtalen for beregning af prisen for samtalen. All Ships Call - opkald til alle skibe Denne type opkald bruges til sikkerheds- og ilmeldinger fra dit skib Tryk på Vælg EXTENDED - udvidet menu Vælg ALL SHIPS formatet Godkend type af kan efter valg Skifter mellem mulighederne 16

21 Godkender den valgte telekommando Vælger imellem mulighederne Godkender senderens sendefrekvens Skifter arbejdsfrekvens Normalt anvendes som kaldefrekvens for sikkerheds- og ilmeldinger på MF båndet. Godkender den valgte DSC frekvens Skifter imellem frekvenserne Starter opkaldet Når opkaldet er færdigt, går radioen på SSB telefoni og arbejdsfrekvesner som anført i opkaldet Tilbage til tidligere telefoni display Send din sikkerhedsmelding på 2182 khz som angivet nedenfor: - SECURITÉ, gentaget 3 gange - ALLE STATIONER, gentaget 3 gange - her er, - dit skibsnavn, kaldesignal og MMSI-nummer - så skal din melding følge Du går tilbage til dine tidligere indstillinger ved at sætte håndsætte i holderen og tage det af igen. 17

22 Gentagelse af opkald Tryk på Vælger imellem modtagne nødopkald Vælger imellem modtagne ikke-nødopkald Vælger TX kald log Går tilbage TX kald Start afsendelse af opkald Vælg nyere opkald Vælg ældre opkald TX kald loggen kan maksimalt indeholde de sidste 20 sendte opkald. Overskrides kapaciteten vil det ældste opkald blive slettet. RE-SEND vil ikke blive vist ved acknowledgement kald og distress format TX Call Menu Menu SHORE WITH PHONE NO Address Phone no DSC freq WITHOUT NO TEST CALL Address Address DSC freq DSC freq SHIP Address Working freq DSC freq EXTENDED DISTRESS ALERT Nature of Position distress* + Time DSC freq RELAY ALL SHIPS Ship in Nature of Position distress distress* + Time DSC freq SHORE Address Ship in Nature of Position distress distress* + Time DSC freq ACK The contents of the last received or transmitted distress alert are inserted in the distress acknowledgement call ALL SHIPS DISTRESS SSB TELEPHONY Working URGENCY NO INFORMATION frequency SAFETY DSC freq INDIVIDUAL Address SSB TELEPHONY NO INFORMATION DISTRESS UNABLE TO COMPLY FREQUENCY DSC freq URGENCY NO INFORMATION POSITION SAFETY POLLING ROUTINE DSC freq POSITION REQUEST *) Nature of distress: FIRE, EXPLOSION, FLOODING, COLLISION, GROUNDING, DANGER OF CAPSIZING, SINKING, DISABLED AND ADRIFT, UNDESIGNATED (default), ABANDONING SHIP, PIRACY, MAN OVERBOARD, EPIRB EMISSION (Distress Relay only)

23 Ændring af funktioner Man kan ændre en række speciele funktioner i FUNC menuen. Ønsker man at ændre kontrasten følges nedenstående: Tryk på Ændre SETTINGS Vælg CONTRAST Tilbage til telefonidisplayet Ændrer imellem kontrastmuligheder Går tilbage The Function Menu Menu SETTINGS 1st submenu CONTRAST 2nd submenu Parameters Contrast setting 1 to 4 (max.) RECEPTION EARPIECE Level setting 0 to 7 (max.); 0 = follows speaker RECEIVER Treble Cut, Suppressor, Antenna Amplifier CALL ALARM Call Alarm setting 0 to 7 OPTIONS Code protected. For authorized service personnel only. See Technical Manual. STATIONS Select CHANNEL Select channel/new channel station/ EDIT new station NAME & MMSI Edit name and MMSI EDIT DELETE Delete station INFO & TEST INFORMATION MMSI Display Self-ID and Group IDs of the equipment Change Group-ID VERSIONS Display SW and HW versions ALARMS Display active alarms CHECK TX PROTECTION Display Protection Code numbers and text INTERFACE SOUND & DISPLAY, ALARM PANEL, NMEA INPUT SELFTEST Self-test numbers, text and result of self-test. REPEAT after stop on error. MANUAL. MONITOR POWER Display supply voltage and transmitter output power. FREQUENCY Display frequency error for Master Oscillator adjust WR AUDIO Monitor DSC WR audio

24 20

25 Installation Sikkerhedsafstande til magnetkompasser Compass safe distance in accordance with ISO/R 694 are given below in metres. Unit Standard Steering 5.4 /H 18 /H Control Unit Handset Cradle LS4970 Loudspeaker Dimensioner og vægte Handset Drilling Plan 2 x ø4.5 ø12 for cable entry Weight: Handset 0.5 kg. v

SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1.

SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning. Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1. SAILOR RT4822 VHF-DSC Betjeningsvejledning Nødalarm, se side ii. Indholdsfortegnelse, se side 1. DSC-nødalarm Kvittering Hurtig udsendelse af DSC-nødalarm 1. Tryk på ON/OFF-knappen, hvis apparatet er slukket

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual

RO-4700 / RO-4800 / P-4800. Installations- og betjeningsmanual Radio Ocean VHF DSC Radio RO-4700 / RO-4800 / P-4800 Installations- og betjeningsmanual Denne manual beskriver installation og betjening af RO-4700, samt tillæg med forskelle omfattende RO-4800/P-4800

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 UBC 800XLT Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 800XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt.

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Vidicode præsentation Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Produkter & løsninger Grey Line Single kanal Call Recordere Silver Line Multi kanal Call Recordere Ruby Line Multi kanal

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 2 4.15 112 4.25 11 4 4.5 114 5 4.45

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere