1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt)"

Transkript

1 BILAG_rf: 1. Fortolkning af interview med Rolf (bilag_rt) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et godt og langt liv. Selvopfattelse Rolf er gift, og har en voksen datter samt et barnebarn. Han og ægtefællen bor i Birkerød under Rudersdal kommune. Rolf har været selvstændig som tømrer og arkitekt, hvilket afspejler sig i hans hjem, som tydeligt bærer præg af særlige håndværksmæssige færdigheder. Samtidig fortæller Rolf, at han fortsat fungerer som censor på Bygningskonstruktøruddannelsen, hvilket han udtrykker stor stolthed omkring. Rolf oplever sig selv som en person, hvor motion er med til at give ham overskud og lyst til livet. Han beskriver sig selv som meget aktiv, og fortæller ivrigt om sit ugentlig aktivitetsprogram ift. motion, som er meget omfattende. F.eks. starter han mandag med fitness, hvorefter han spiller golf og slutter dagen af med en fodboldkamp. Rolf er selv overrasket over sit store motionsomfang. Det har jeg også tidligere gjort, men så blev jeg pludselig sur på mig selv, fordi jeg blev stakåndet ved 8-9 km. Men det var en periode, hvor jeg nok var lidt stresset. Man kan godt blive stresset, selvom man ikke arbejder mere. Hvor jeg var sådan lidt down ik mentalt og når man er down mentalt, så sover man ikke så godt, men så skal man lige ud og løbe. Selvfølgelig år tilbage, der løb jeg hurtigere, jeg bruger lidt mere tid på det, men det betyder utrolig meget for mig, sådan psykisk, så kommer du hjem, og så går du i bad, og så ku du igen ik det er lidt, selvfølgelig er det lidt hysterisk, den måde jeg gør det på, lidt åndssvagt men jeg har det bedst sådan (Bilag_rt, linje ). Som det fremgår af citatet beskriver Rolf sine motionsvaner som lidt hysteriske. Han forklarer det selv med, at han er blevet afhængig af de endorfiner, der udløses, når han dyrker motion. Det gik hele tiden med, at jeg løb på rutinen, og så var der faldet noget på plads. Det giver altså et eller andet, det frigør nogle stoffer endorfiner, ja og det har jeg udnyttet meget i pressede perioder, stressede perioder, (Bilag_rt, 1

2 linje 76-77). I hans aktive arbejdsliv var motion en væsentlig del af det, at kunne klare en arbejdsuge på omkring 60 timer. 3 gange om ugen løb, hvilket var med til at sætte nogle problemstillinger på plads, og samtidig gav ham et fysisk og psykisk overskud. Man kan sige, at Rolf opfatter sig selv som motionsafhængig. Desuden oplever Rolf sig selv som et menneske, som har lysten, energien og overskuddet til at gøre noget godt for andre mennesker. For eksempel synes han det er en god ide, hvis andre ældre kunne cykle en tur med ældre som bor på plejehjem, og som ikke er selvhjulpne. IWP4: Så er det sådan en cykel, hvor man sidder der foran. IN3: Som en cykel taxi. IWP4: Ja, men de sidder der foran, og bliver kørt rundt i byen. IN1: Det var da en god idé. IWP4: øhhh da jeg så det.. og så tænkte jeg, det er da genialt, når man når den alder 90 år eller mere, og ikke kan så godt, så sidder mange, der på de der værelser, så får de formentlig noget morgenmad, ja, det gør de jo og frokost, så sidder de blot der, de kan selvfølgelige læse lidt og se, heldigvis er der jo fjernsyn, det hjælper meget. Men det med at tage dem ud og blive cyklet rundt, tænk hvis jeg var så gammel, og kunne blive cyklet rundt på min gamle løbetur, (Bilag_rt, linje ). Samtidig er Rolf af den opfattelse, at et hvert menneske er herre over eget liv, og at samfundet ikke skal presse rammer og regler ned over hovedet på folk. Han synes, at ældre skal have lov til at finde deres egne måder at dyrke motion på, og det er ikke noget samfundet skal blande sig i. IWP4: Nej, nej det er rigtigt. Ja det er rigtigt. Hvad kan jeg sige andet end, hvordan får man trukket folk ud? For der er den stor bevægelse i dette land helt fra regeringens top ikke, der skal man styre sundheden, man skal styre det enkelte menneskes sundhed nu ikke, altså vi er jo så kontrollerede efterhånden så det. 2. Kritisk Common-Sense opfattelse Rolf opfatter sig selv, som et meget aktivt menneske dels indenfor motion, men også som censor på Bygningskonstruktøruddannelsen. Det er tydeligt, at det har stor betydning for hans daglige virke, at han kan dyrke motion og helst på samme niveau. For nyligt oplevede han, at han ikke lå på samme niveau, da han ikke kunne løbe sine 10 km uden at blive forpustet, og der valgte han i stedet for at løbe 12 km, dels for at overbevise hans psyke men også hans krop om, at han 2

3 sagtens kan klare en løbetur, hvilket samtidig er et tegn på, at han ikke vil acceptere en forandring og aldring af kroppen. Jeg har nogle ture her, som jeg løber, f.eks. er turen ud til Høsterkøb 12 km. Og her forleden synes jeg, at jeg var lidt forpustet, da jeg havde løbet de 10. Jeg synes ikke, at jeg var helt oppe på toppen, og så bare løb lidt mindre tænkte jeg ahhh, prøv at løbe modsat tænkte jeg, og så løb jeg 12 km den modsatte vej det er sådan lidt vildt ik? (Bilag_rt, linje 67-69). Motion har stor betydning i Rolfs liv, og den måde han tilrettelægger sin hverdag på. Det er vigtigt for ham, at bevare det høje aktivitetesniveau dels af lyst og glæde, men også for at holde smerter fra kroppen. Jamen det gør jeg, hvis jeg går i stå i 14 dage eller sådan noget, så begynder jeg at få ondt i kroppen, så må jeg bare af sted ik. Det er klart, der sker da en reaktion, hvis du har været syg, ligger med influenza, så glæder du dig, men der er du også ude i noget andet. Der kæmper du også med noget andet ik. Det er klart, at når du ikke dyrker den der motion, som jo er blevet en slags narkotikum for mig, det er det jo, og jeg ved det farlige ved det, er måske, at man ikke erkender, at man bliver gammel vel jeg vil gøre det, så længe jeg kan (Bilag_rt, linje ) Det blev tydeligt for os under interviewet, at Rolf får opmærksomhed, anerkendelse og ikke mindst egen tilfredhed for hans præstation ift. al den motion han dyrker. Han bliver interessant for hans omgivelser og omverdenen, når han italesætter den megen mængde motion han dyrker, men også hvilke motionsformer han dyrker. At blive gammel og opleve smerter pga. sygdom er en tydelig frygt for Rolf, og mest af alt frygter han plejehjem. Nå men det jeg siger, jeg håber ikke, at jeg skal ende på et plejehjem (Bilag_rt, linje 303) Den frygt afspejler sig i, at han ikke ønsker for nogen, at de blot passiveres på et plejehjem. Her tilbyder han selv, at gøre en indsats for dem som er placeret på et plejehjem f.eks. ved at han kan cykle med dem. 3

4 Samlet set bruger Rolf motionen som et middel til at holde aldring og smerter fra livet, hvor han samtidig opnår større livskvalitet og flere aktive leveår. At han fortsat har tilknytning til sin profession som arkitekt, er med til, at han føler, at han stadig har betydning for arbejdsmarkedet trods hans alder. Han har en særlig ekspertise i form af erfaringer og kvalifikationer, som har stor værdi. Det vil jeg gerne modtage, fordi jeg er jo selv censor på Bygningskonstruktøruddannelsen, og der læser jeg også de rapporter og så sådan noget. Det er derfor, jeg tænkte lidt på jer. Jeg får selv sådan 7 rapporter, som jeg læser igennem, og så er jeg inde og være censor (Bilag_rt, linje 25-28). Den store passion for Rolf er hans barnebarn, som har en særlig stor betydning for ham. Barnebarnet er klart en stor drivkraft for ham, og hun er tydeligvis primusmotor for, at han kæmper for at blive i livet. Og det er jo livets afslutning, men den er selvfølgelig lidt sværere at håndtere fordi vi har et barnebarn, som vi er meget glade for. Hun er så sød ikke, og hun er ikke så gammel, så for hendes skyld skal jeg bare holde ud. (Bilag_rt, linje ). Frygten for aldring, sygdom og til sidst at ende på et plejehjem er det som optager Rolf mest. Han bruger motion som middel til at holde aldring og sygdom for døren, og hans fortsatte tilknytning til arbejdsmarked er ligeledes med til at give ham værdi mentalt. Men det største for Rolf er hans barnebarn, som giver ham lysten til livet. 3. Teoretisk forståelse Fortid: Motion har altid været en stor del af Rolfs liv. Da han arbejdede, gav motion ham overskud og energi til at klare de til tider pressede og krævende opgaver, og her havde han skemalagt løbedage, som nedtonede de stressede situationer. Jeg har altid brugt det, fordi det er fantastisk, når du løber. Da jeg havde mit firma, havde jeg meget travlt, og når man så arbejder f.eks. 60 timer om ugen, så den her løbetur det var altid indlagt min. 3 gange om ugen. Og det vil så 4

5 sige, at når jeg løb så ud langs Sjælsø, så en dag når du starter om morgenen ud af døren, når jeg så kom hjem, så havde jeg slet ikke observeret, hvor jeg havde været, fordi der kører noget, du får løst nogle problemer i hovedet, mens du løber. IN1: Okay. IWP4: Det gik hele tiden med, at jeg løb på rutinen, og så var der faldet noget på plads. Det giver altså et eller andet, det frigør nogle stoffer endorfiner, ja og det har jeg udnyttet meget i pressede perioder, stressede perioder. (bilag_rf, linje 71-77) Derved fik Rolf løst mange arbejdsopgaver, hvilket gav ham en følelse af velvære og han fik frigivet en masse endorfiner, og med det tolker vi, at det bestemt har haft betydning for hans fremtidige dyrkelse af motion. Jeg har altid brugt det, fordi det er fantastisk, når du løber. Da jeg havde mit firma, havde jeg meget travlt, og når man så arbejder f.eks. 60 timer om ugen, så den her løbetur det var altid indlagt min. 3 gange om ugen. Og det vil så sige, at når jeg løb så ud langs Sjælsø, så en dag når du starter om morgenen ud af døren, når jeg så kom hjem, så havde jeg slet ikke observeret, hvor jeg havde været, fordi der kører noget, du får løst nogle problemer i hovedet, mens du løber. (bilag_rf, linje ) I dette citat bliver det tydeligt, at Rolf har brugt motion som en motivator, men også som en slags selvmedicinering, hvor han erstatter uoverskueligheder med motion. Her har han oplevet en god effekt af motion, som har været gennemgående i hans liv. Rolf har haft en positiv oplevelse og tilgang til motion, hvilket også afspejler sig i hans tilgang til motion i dag, selvom han ikke er opvokset med forældre, der dyrkede motion. Men jeg tænkte jo på, hvis nu du ikke dyrkede motion, hvad ville der så ske? Kunne du forstille dig det? IWP4: Ja så ville jeg puha det kunne jeg jo godt forstille mig, for så ville jeg jo være ligesom den forrige generation ik! min far dyrkede ikke motion, det gjorde man jo ikke. Og han havde det jo fint hele livet, og så døde han af kræft 70 år. Det kan du ikke gøre noget ved, om du så står på hovedet døgnet rundt, hvis du skulle lave yoga eller et eller andet, du kan ikke, det kan du ikke gøre noget ved. Så han levede den form for liv, det gjorde den generation, havde han dyrket masser af motion, så var han død alligevel formentlig. Det kan du ikke stille op, hvis du ikke gjorde det, det ved jeg ikke, det kan jeg jo 5

6 ikke svare på, men hvis mit liv havde været uden motion. (bilag_rf, linje ) Vi tolker her, at der ligger en frygt for, hvordan livet ville have set ud uden motion, og ville Rolf have været samme sted som sin far. Det er kløften, og broen bliver så for Rolf, at han lever en anden livsstil end sine forældre, som ikke dyrkede motion. Nutid: Rolf ser sit liv i et andet perspektiv nu, end da han var yngre. Han ældes, og kommer derved tættere på døden. I dette ligger en frustration over (kløft), at han begrænses, og må erkende, at han bliver ældre, hvilket han også mærker på kroppen, som sender signaler om, at nu vil, og kan den ikke mere. Det er ret meget især den der mandag, næste dag kan jeg godt mærke, at jeg er træt. På et tidspunkt synes jeg, at løb var godt. Jeg har nogle ture her, som jeg løber, f.eks. er turen ud til Høsterkøb 12 km. Og her forleden synes jeg, at jeg var lidt forpustet, da jeg havde løbet de 10. Jeg synes ikke, at jeg var helt oppe på toppen, og så bare løb lidt mindre tænkte jeg ahhh, prøv at løbe modsat tænkte jeg, og så løb jeg 12 km den modsatte vej det er sådan lidt vildt ik?. (bilag_rf, linje 66-69) Citatet viser, at Rolf ikke vil erkende, at han bliver ældre, og ikke kan præstere det samme som tidligere. Og han bygger bro ved at overse/overhøre kroppens signaler, som i sidste ende kan være en fare for ham. Han dyrker et fastlagt motionsprogram, som giver ham følelsen af, at han stadig har værdi, han får flere aktive leveår, og han skyder afhængighedsfølelsen til andre. Det er tydeligt, at Rolf frygter at ende på et plejehjem. Han har ondt af de gamle, og er bange for at ende lige sådan. Jeg ved ikke, om det er jer, der gør det, men det jeg lige så var, dem der cykler rundt med ældre mennesker, som sidder på et plejeværelse, og ikke kan bevæge sig meget mere. Er det jer, der står for det? IN1: Det ved jeg faktisk ikke. IWP4: For det burde have været Ældre Sagen, for det er da fantastisk. IN1: Ja det har du da ret i. IWP4: Men det må det være, for jeg læste om det, og tænkte, at det skulle man måske melde sig til at køre rundt med. IN1: Det var da en super idé. IWP4: Så er det sådan en cykel, hvor man sidder der foran. IN3: Som en cykel taxi. 6

7 IWP4: Ja, men de sidder der foran, og bliver kørt rundt i byen. IN1: Det var da en god idé. IWP4: øhhh da jeg så det.. og så tænkte jeg, det er da genialt, når man når den alder 90 år eller mere, og ikke kan så godt, så sidder mange, der på de der værelser, så får de formentlig noget morgenmad, ja, det gør de jo og frokost, så sidder de blot der, de kan selvfølgelige læse lidt og se, heldigvis er der jo fjernsyn, det hjælper meget. Men det med at tage dem ud og blive cyklet rundt, tænk hvis jeg var så gammel, og kunne blive cyklet rundt på min gamle løbeture. ((bilag_rf, linje ) Citatet viser, at Rolf har stor interesse i ældres ve og vel, når de ikke længere selv kan. Han skal ved at gøre noget godt for andre, ikke forholde sig til sig selv og hans egen aldring, som skræmmer ham. Derved opnår han også anerkendelse fra omverdenen, som er med til at fastholde ham i en position, hvor han fremstår som værende bedre end andre ældre. Fremtid: Efter endt arbejdsliv har Rolf fået skabt sig et godt ældre aktivt liv, som stadig indeholder lidt tilknytning til arbejdsmarkedet, da han arbejder som censor på KEA, han dyrker et fastlagt motionsprogram, går til sang og ser venner og familie for ikke at nævne den store fornøjelse af barnebarnet. At han er aktiv på så mange niveauer, gør at han holder sin egen aldring for livet, og det svækkelsesbillede som følger med at blive ældre. Rolf fremstår som en aktiv uafhængig mand, som ikke ønsker en afhængighed til andre. Han mener bl.a. også, at når institutioner og instanser henvender sig, burde det være på en måde, som er tilpasset dem, de henvender sig til. IN1: Jeg kunne godt tænke mig, at det der du siger, at det kommer oppe fra toppen også ned igennem. Jeg er meget enig, for det bliver hurtigt sådan formynderisk på en eller anden måde. Så hvis Ældre Sagen kommer, og siger til medlemmerne i Ældre Sagen, at nu skal man dyrke motion, er det så lidt det samme? IWP4: Det er lidt den samme type, man kan selvfølgelige overfor sine medlemmer aflevere det på en anden måde. Det kan man godt, det er jo på en anden måde, for det er jo Ældre Sagen, står jo for at skulle varetage de tredje livsalder. Vi vil gøre noget godt for vores medlemmers bedste, og der ved vi, at motion i en eller anden form det kan jo være, at man bare i flyvemaskinen skal sidde og vippe med tæerne bare for at få pumperne til at virke, det er jo den helt banale, enkle motionsform, hvis du sidder meget i en stol ikke, hvis du 7

8 så får sat dig ordentligt op, helt ude på kanten ikke, og så får arbejdet lidt ikke, alene det så enkelt kan det gøres. (bilag_rf, linje ) Dette citat indikerer, at motionsbegrebet ikke er entydigt, og motivationen til at få de inaktive til at blive aktive, bør måske ske ud fra en anden tilgang, end det sker i dag. Rolf er ikke afhængig af motionshold for at dyrke motion, han vælger og prioriterer selv hvor og hvordan, han skal motionere. Det er tydeligt, at han har en frygt for at komme i en afhængighedssituation, hvor broen så bliver, at han gerne vil hjælpe andre. På den måde skubber han frygten for aldring fra sig, han får dyrket sin motion og endelig glæder han andre ældre. Et stort drive for Rolf er hans barnebarn. Her giver motionen mening for ham, da han er af den overbevisning, at motion giver flere leveår, og det har han behov for, hvis han skal kunne følge sit barnebarn. De begynder at dø ikke, ja det kommer tættere på, vi har lige været til en begravelse igen, igen. Og det er jo livets afslutning, men den er selvfølgelig lidt sværere at håndtere fordi vi har et barnebarn, som vi er meget glade for. Hun er så sød ikke, og hun er ikke så gammel, så for hendes skyld skal jeg bare holde ud. (bilag_rf, linje ) Den største betydning for Rolf anser vi derfor, er barnebarnet, som han forsøger at holde sig i live for gennem motion og andre aktiviteter. Han er i besiddelse af mange ressourcer, som bringer ham overskud og energi for at kunne opretholde en aktiv aldring. 8

Mental motion. 93: Bridge 393: Gap

Mental motion. 93: Bridge 393: Gap Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres/ Brenda Dervin 34: Ja, ja også har jeg selv undervist i 20 år 38: Men der er jeg sensor, så på den måde er lidt inde i alt sådan

Læs mere

IN1: Det er jo ret imponerende. IWP4: Det er ret meget især den der mandag, næste dag kan jeg godt mærke, at jeg er træt. På et tidspunkt synes jeg,

IN1: Det er jo ret imponerende. IWP4: Det er ret meget især den der mandag, næste dag kan jeg godt mærke, at jeg er træt. På et tidspunkt synes jeg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Interviewet foretaget

Læs mere

Selvopfattelse Birgit er gift, og har voksne børn samt 8 børnebørn. Hun og ægtefællen bor i hus Birkerød under Rudersdal kommune.

Selvopfattelse Birgit er gift, og har voksne børn samt 8 børnebørn. Hun og ægtefællen bor i hus Birkerød under Rudersdal kommune. BILAG_bf: 1. Fortolkning af interview med Birgit (Bilag_bt) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

1. Fortolkning af interview med Steen (Bilag_st)

1. Fortolkning af interview med Steen (Bilag_st) BILAG_sf: 1. Fortolkning af interview med Steen (Bilag_st) Forskningsspørgsmål: Hvordan forholder ældre sig til motion og hvordan kan Ældre Sagen i Rudersdal styrke inaktive medlemmers mulighed for et

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Informant 1. Meningskondenseret og kategoriseret transskription. Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1

Informant 1. Meningskondenseret og kategoriseret transskription. Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1 Informant 1 Meningskondenseret og kategoriseret transskription Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1..Jeg fik hurtigt mange opgaver, alt for mange som jeg slet ikke skulle have og et meget større ansvar

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1:

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Forforståelse af ældre - Søminen introduktion Jeg tror at ældre lever længere, er bedre økonomisk stillet og for en stor dels vedkommende er mere

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET

Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET Forebyggende Selvmonitorering BRUGERINDSIGTER OG KONCEPTUDVIKLING PÅ ÆLDREOMRÅDET Forebyggende selvmonitorering Det bærende spørgsmål Brugergruppens udfordringer Mo8va8on Forebyggelses- og monitoreringsmuligheder

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres/ Brenda Dervin 33 34 35

Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres/ Brenda Dervin 33 34 35 Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres/ Brenda Dervin 33 34 35 39 40 IWP5: Derfor har jeg også være på arbejde hele dagen i dag. IN1: Nå du går på arbejde? IWP5:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Din tilfredshed med institutionen

Din tilfredshed med institutionen Din tilfredshed med institutionen a. Jeg er samlet set tilfreds med mit barns dag/fritidstilbud b. Der er et godt samarbejde mellem os og pædagogerne c. Jeg bliver taget med på råd i beslutninger (f.eks.

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder Kapitel 4 Noget om køn og lidt om alder 1 19 En lærerig proces Uffe Er det ikke hårdt at have tvillinger? Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. Hvor gamle er de?

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene.

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. Og så var du pludselig alene. Den Gamle Mand 1 Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren.

Kopiering eller gengivelse af denne bog eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov ikke tilladt uden forudgående aftale med forfatteren. 1 Fertilitetsyoga - en smagsprøve. Else Marie Lehman 2013 Lehman Bøger. 1. udgave. ISBN: 978-87-92989-02-4 Forfatter: Else Marie Lehman Foto: Lars Kaae Illustrationer: Global Solution India Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Alle taler om det, men hvor finder du overskuddet, når hverdagen ofte selv står i vejen?

Alle taler om det, men hvor finder du overskuddet, når hverdagen ofte selv står i vejen? Din e-guide til mere OVERSKUD Alle taler om det, men hvor finder du overskuddet, når hverdagen ofte selv står i vejen? For at hjælpe dig på vej med at finde dit overskud har jeg formuleret 7 vigtige spørgsmål.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres /Brenda Dervin 21

Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres /Brenda Dervin 21 Side Interview citat/ naturlig enhed Temaer Meningskondensering Begrebsliggøres /Brenda Dervin 21 IWP3: Jamen jeg blev selv socialrådgiver, ikke fra RUC men fra København og der var jeg øhh 39.. tror jeg

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

RESSOURCEPROFIL. Måned: År:

RESSOURCEPROFIL. Måned: År: RESSOURCEPROFIL Måned: År: Navn: Cpr.nr.: - Adresse: Nationalitet: Skolegang Her skal du fortælle, hvor mange år du har gået i skole i dit hjemland og i Danmark. Børneskole i hjemlandet: år. Har du mere

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere