Brugermanual SuperSail System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual SuperSail System"

Transkript

1 Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING LOGIN MENU HOVED MENU TRACKER INFO MENU OVERVÅGNING MENU ALARM MENU FUNKTIONER UDGANGE INDGANGE MAKSIMAL BEVÆGELSE V MAKSIMAL AFSTAND MAKSIMAL HASTIGHED CHOKSENSOR TRÅDLØSE SENSORER KAPSEJLADS MENU TILMELD KAPSEJLADS MENU TILMELD/FRAMELD LØB MENU DELTAGERLISTE MENU FRAMELD KAPSEJLADS MENU OPRET KAPSEJLADS MENU OPRET/REDIGER KAPSEJLADS MENU OPRET/REDIGER LØB MENU DOWNLOAD AF SEJLADSDATA REGATTA TRACKERNE OPLADNING DRIFT POINT OF INTEREST FJERNBETJENING LYSDIODER I ENHEDEN MARINE ALARM TRACKERNE OPLADNING DRIFT LYSDIODER I ENHEDENS Side 2 af 21

3 1 Indledning Denne Brugermanual omhandler brugen af SuperSail Performance System, bestående af et antal GPS Trackere, dataopsamling på en central hosted server, samt en applikation til registrering og håndtering af Trackerne i hverdagen, tilgængelig som mobil-app. til ios. Trackerne fås i 2 hardware-konfigurationer: SuperSail Marine Alarm er beregnet på fast-montage i tørre omgivelser i en større båd, hvor ekstern strømforsyning og sensorer forbindes til Trackeren, og antenner placeres hensigtsmæssigt hvor der er bedst signal. Et lille internt batteri sørger for at opretholde driften i en kortere periode hvis strømmen forsvinder. SuperSail Regatta Tracker er indkapslet i et vandtæt kabinet med et større internt batteri og interne antenner. Ingen ekstern tilslutning af sensorer eller andet er muligt. Denne version er beregnet som mobil enhed og vil kunne flyde i tilfælde af at den tabes i vandet. Systemet betjenes via mobiltelefonen og sejladsdata kan analyseres og præsenteres på PC og tablet PC f.eks. ipad. Sejladsdata skal kunne gøres tilgængelige for eksterne standard-programmer og for specialudviklede performance værktøjer. En vigtig feature er desuden muligheden for at stille live data til rådighed for præsentationsværktøjer der kan skabe en publikums-oplevelse imens sejladsen foregår. Side 3 af 21

4 2 Login Menu Som bruger er du oprettet med din mailadresse som brugerlogin, samt en personlig adgangskode. Dit bruger-login og din adgangskode giver dig adgang til de funktioner i mobil app en som du har brug for. Hvis du har købt abonnement til Sejladsdata, er dit bruger-login og adgangskode ligeledes din adgang til dine sejladser via SuperSails hjemmeside: under menupunktet Mine Sejladser. Indtast din mailadresse i Bruger feltet. Tryk på feltet for at få vist tastaturet. Når du har indtastet din mailadresse trykker du på Næste knappen på tastaturet og fokus flyttes til Adgangskode feltet. Her indtaster du din personlige adgangskode. Når adgangskoden er indtastet trykker du på Næste knappen på tastaturet og tastaturet forsvinder. Har du indtastet noget forkert og ønsker at begynde forfra berøres det felt du ønsker at redigere i og tastaturet vises automatisk. Anvender du din egen telefon eller tablet PC, kan du med fordel markere feltet Husk Mig. Næste gang du starter app en op bliver du ikke bedt om at taste bruger-login og adgangskode, men går direkte ind i applikationen der hvor du lukkede den ned sidst. Denne funktion bør kun anvendes på din egen telefon eller tablet PC, da den vil give andre uhindret adgang til dine data. Når du har indtastet dine data korrekt trykkes på LOG IND, hvorefter applikationen henter dine data og starter applikationen op. Side 4 af 21

5 3 Hoved Menu I hovedmenuen har du adgang til alle dine funktioner. Øverst dit navn, samt din båds navn. Din båds navn anvendes i sejladsdata til at identificere bådene, samt i alarm SMS er, hvor det medsendes i teksten. Nedenunder står ID på den Tracker du brugte sidst. LOG UD knappen trykker du på hvis du ønsker at forlade applikationen og indtaste bruger-login og adgangskode forfra. Knapperne giver adgang til funktionerne i systemet. Dine tilkøbte abonnementer åbner for de funktioner du har adgang til. Hvis alarm eller overvågning er tændt vil dette indikeres ved at tekst og ikon på de tilhørende knapper bliver grønne. Nederst ses kort, med visning af seneste position for trackeren. Trykkes på kortet vises kortet i fuld størrelse som vist nedenfor. Båden nuværende placering vil vises med en knappenål sat i positionen. Vælges datoer for Vis Spor vises den sejladsrute som er gennemført i den pågældende periode. Vælges en periode på flere dage sættes en knappenål i positionen for første registrering hver dag. Sejlperioden vil således beregnes og vises som tiden fra første til sidste position i perioden. Vælges en Vis Spor periode på 1 dag, vil Sejlperioden vises som den reelle sejltid for denne dag, inkl. evt. pauser. Trackeren vil kun registrere positioner når båden reelt flytter sig, så derfor vil dage hvor båden f.eks. ligge i havn, ikke have nogen positioner registreret. Kortet kan zoomes og drejes ved med fingrene at øge eller formindske kortet. Side 5 af 21

6 4 Tracker Info Menu Fra Hoved menuen har du mulighed for at se og redigere i dine Tracker data, ved at trykke på knappen TRACKER. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Hoved menuen uden at ændre data. Øverst findes Nulstil Tracker knappen, som udfører en reset af trackeren. Dette sker ved at der sendes en SMS til trackeren, som tvinger den til at nulstille. Bådnavn har mulighed for at ændre ved at markere feltet. Når feltet er markeret vises tastaturet automatisk. Bådnavn anvendes til at identificere din tracker i SMS er og sejladsdata. Vælges Tracker ID feltet, har du mulighed for at vælge den Tracker du ønsker at anvende. I listen vil du få vist de Trackere du er oprettet som bruger af. Finder du ikke den du ønsker skal du kontakte din systemadministrator der har mulighed for at oprette dig som bruger af en specifik Tracker. Farven på feltet angiver status på trackeren: Grå inaktiv Gul Alarm eller Overvågning tændt Grøn Tracker igangværende kapsejlads I feltet POI ID kan du indtaste nummeret på den Point Of Interest (POI) fjernbetjening du ønsker at anvende. Har du ingen POI efterlader du blot feltet tomt. Kan feltet ikke vælges er POI ikke mulig for din tracker type. De nederste 2 felter viser batteriniveauerne på hhv. den valgte Tracker, samt på POI. Batteriniveauet for Trackeren er opdelt i 20% trin, hvor niveauet anses som kritisk når det kommer under 20%. Batteriniveauet for POI har 2 niveauer, hvor kritisk vises med gult, der indikerer tid for batteriskifte i POI fjernbetjeningen. Vises POI batteriniveau med sort felt, indikerer det at status på POI batteriniveau ikke er tilgængeligt, eller at der ikke er tilkoblet en POI. Har du tilføjet data eller lavet ændringer i dine data, trykkes på GEM, hvorefter data gemmes og du kan forlade menuen ved at trykke på TILBAGE knappen. Når Trackeren er aktiv i en Kapsejlads, vil den som udgangspunkt opdatere sin position hvert 5. sekund, samt ved retningsskifte over 25 grader. Hvis en Kapsejlads strækker sig over længere tid end 10 timer ændres opdateringstiden til 5 minutter, og opdatering ved retningsskifte over 45 grader. Side 6 af 21

7 5 Overvågning Menu Fra Hoved menuen har du mulighed for at aktivere overvågning af dig under din sejlads, ved at trykke på knappen OVERVÅG. Funktionen er primært beregnet for jollesejlere med en SuperSail Regatta Tracker, der sejler/træne alene. Via knappen på Surveillance trackeren kan man sende besked til op til 4 mobilnumre med et enkelt knaptryk. Ligeledes kan automatisk overvågning aktiveres, som beskrevet nedenfor. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Hoved menuen, uden at ændre data. Overvågningsfunktionen aktiveres og deaktiveres uafhængigt af Kapsejladser, således at du kan anvende overvågningsfunktionen uden at være tilmeldt en Kapsejlads. Overvågning er en ekstra tryghed for dig under sejlads, hvor du har mulighed for at sende en besked til op til 4 forud definerede modtagere, eller du kan lade Trackeren overvåge at der sker noget uventet under sejladsen, og lade den sende en automatisk besked til dine beskedmodtagere. Overvågning indeholder flg. Funktioner: Max Distance funktionen tilkobles på samme måde. - Kaldeknap på Trackeren, for manuel afsendelse af besked til dine beskedmodtagere. Kaldeknappen er ikke tilgængelig for alle tracker typer. - Automatisk overvågning af om Trackeren ligger stille, og ikke bevæger sig uden for den angivne Radius inden for den angivne tid. - Automatisk overvågning af om Trackeren har bevæget sig udenfor den angivne afstand fra havnen. Kaldeknappen er altid aktiv når overvågning er aktiveret, mens de øvrige funktioner kan tilkobles individuelt efter behov. Radius/tid funktionen tilkobles ved at aktivere fluebenet. Frakobling af funktionerne sker ved at deaktivere fluebenet. Op til 4 mobilnumre kan indtastes, der alle vil modtage den samme besked. Mobilnumre indtastes altid med landekode + mobilnummer. Knappen nederst angiver status på Overvågning. Er knappen rød med teksten Slukket er Overvågning ikke aktiv. Trykkes på knappen, skifter denne til Grøn med teksten Tændt og Overvågning er aktiveret. De indtastede data gemmes automatisk uanset om Overvågning aktiveres. Når Overvågningsfunktionen er tændt vil alle besked modtagere modtage en SMS med besked om at deres mobilnummer er modtagere af overvågningsbeskeder fra dig. Hvis din tracker er udstyret med kaldeknap, vil lampen rundt om kaldeknappen blive tændt når Trackeren er startet og overvågningen er tændt dette kan vare nogle minutter afhængigt af modtagerforhold for SMS og GPS. Når en besked er sendt hvad enten den er sendt manuelt ved at trykke på Kaldeknappen eller automatisk via en af overvågningsfunktionerne, vil lampen rundt om kaldeknappen på Trackeren blinke for at indikere at en besked er sendt. Når beskedmodtagerne har modtaget SMS med den aktuelle besked, kan de returnere en SMS uden indhold til afsenderen. Når denne besked modtages af Trackeren vil lampen rundt på kaldeknappen stoppe med at blinke, så du ved at din besked er modtaget. Kommer du ved en fejl til at sende en besked, kan du holde beskedknappen inde i mindst 5 sekunder, hvorefter der vil sendes besked til beskedmodtagerne om at din besked er afmeldt. Lampen rundt om kaldeknappen vil herefter stoppe med at blinke. Side 7 af 21

8 Når overvågningsfunktionen slukkes vil dine beskedmodtagere modtage en SMS der fortæller at overvågning med deres mobilnumre som modtagere er afsluttet. Når du sender en besked enten manuelt eller automatisk, vil der i SMS til beskedmodtagerne ud over en tekstbesked også være et link til Google Maps, men angivelse af Trackerens sidste position. Det er derved muligt at finde frem til dig hvis du har brug for hjælp. SMS indeholder Tracker ID samt det bådnavn som du har specificeret i Tracker Info menuen. Overvågningsfunktionen skal testes jævnligt, så det sikres at den også virker hvis uheldet er ude. Testen kan med fordel laves på land, hvor et område måles op og markeres. Værdierne i overvågningsmenuen indstilles til det opmålte og det testes at SMS beskederne sendes til de rigtige modtagere på det rigtige tidspunkt. En defekt enhed eller en enhed der ikke er fuldt opladet, må aldrig anvendes under sejlads. Så længe overvågning er tændt, opdaterer trackeren sin position hvert 10. minut. Side 8 af 21

9 6 Alarm Menu Fra Hoved menuen har du mulighed for at aktivere alarmer der overvåger båden enten under din sejlads, eller når du forlader båden, ved at trykke på knappen ALARM. Funktionen er beregnet for sejlere der ønsker sikkerhed for at deres båd ikke udsættes for tyveri eller indbrud, ligesom vandindtrængning, røgudvikling, osv. kan overvåges. Endvidere kan kontrol af eksterne systemer som f.eks. varmesystem tændes/slukkes fra menuen. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Hoved menuen, uden at aktivere alarmen. Alarmfunktionen tændes og slukkes uafhængigt af andre funktioner, således at du altid kan anvende alarmfunktionen uanset om du sejler eller ligger i havn. Alarmfunktionen er en ekstra tryghed for dig under og efter en sejlads, hvor der er mulighed for at sende alarmer til op til 4 forud definerede modtagere, samt evt. Kontrolcentralen. Modtagerne af alarmerne konfigureres via din brugerprofil på SuperSails hjemmeside. Når du opretter dit abonnement oprettes samtidig et login til dine abonnementsdata, som kan redigeres via Login på SuperSails hjemmeside, 6.1 Funktioner Alarmmenuen indeholder flg. funktioner: Udgange som kan aktiveres individuelt og uafhængigt af alarmen Indgange som kan aktiveres individuelt Overvågning af max. bevægelse f.eks. tyveri eller ankervagt Overvågning af 12V Overvågning af maksimal hastighed Overvågning af maksimal afstand Choksensor der overvåger f.eks. påsejling, støder imod broen, eller grundstødning Trådløse sensorer, der aktiveres individuelt 6.2 Udgange SuperSail Marine Alarm Wireless har 2 konfigurerbare udgange, hvor man kan tilslutte kontakter til at aktivere eksterne enheder. Enhederne aktiveres manuelt og individuelt. I tekstfeltet skrives den tekst der identificerer enhederne der aktiveres. Sættes flueben ved Aktivér ved Alarm ud for Output #1, indikerer dette at der er tilsluttet f.eks. en sirene til Output #1. Alarmsystemet vil automatisk aktivere denne udgang ved tyverialarm. Udgange forbliver aktiv så længe en alarm er aktiv, samt 5 minutter efter at sidste alarm er aktiveret. Slukkes alarmen afbrydes aktiveringen af udgangen. Output #1 aktiveres kun ved flg. Alarmer: Max. Bevægelse Alarm, der indikerer tyveri af båden Bevægelsessensor Alarm, der indikerer indbrud i båden Dørsensor Alarm, der indikerer indbrud i båden Input #1 aktiveret Alarm Input #1 kan f.eks. benyttes til overvågning af påhængsmotor. Side 9 af 21

10 6.3 Indgange SuperSail Marine Alarm Wireless har 2 konfigurerbare indgange, hvor SuperSail Marine Alarm har 1. Til indgangene kan tilsluttes eksterne sensorer, som f.eks. en flydekontakt der aktiveres ved vand i båden, eller overvågning af påhængsmotor. I tekstfeltet skrives den tekst der identificerer sensorerne. Samme tekst vil blive sendt i alarm SMS en. 6.4 Maksimal Bevægelse Maksimal Bevægelse Alarm, med konfigurerbar alarm afstand. Funktionen kan anvendes som tyveriovervågning af båden eller som ankervagt. Vores generelle anbefalinger til værdien for Max. Bevægelse er: Ligger for anker: Ligger i havn: Ligger op ad/tæt på bygninger: Ligger indendørs: Figuren viser princippet i maksimal bevægelse alarmen, hvor båden er centrum i en cirkel der angiver grænsen for hvornår der sendes en alarm. En GPS der står stille vi vandre en lille smule frem og tilbage. Det skyldes refleksioner af signalet fra satellitterne. Refleksioner opstår når signalet som GPS en forventer at modtage direkte fra satellitten, rammer noget på sin vej og forsinkes inden GPS en modtager det. På trods af en meget præcis GPS, vil den fra tid til anden modtage nogle reflekterede signaler som giver en falsk position. For at imødegå falske alarmer anbefales det at Maksimal Bevægelsesafstanden sættes tilpas højt til at båden faktisk har forladt sin plads meter meter meter meter Ovenstående skyldes at beregningen af positionen kun er præcis når signaler fra satellitterne modtages direkte. Er signalet reflekteret af f.eks. at have ramt en bygning inden det modtages i alarmen, bliver beregningen af positionen med større usikkerhed. Det anbefales at teste værdien over nogle dage for at sikre at den ikke giver falske alarmer pga. refleksioner fra omgivelserne V Overvåger om ekstern 12V forsyning afbrydes eller om spændingen falder til under 10,5V. 6.6 Maksimal Afstand Samme funktion som Maksimal Bevægelse afsnit 6.4. Anvendes typisk til udlejningsbåde eller hvor man har udlånt sin båd. Her sættes den maksimale afstand man har aftalt fra hjemhavnen og der kommer så en alarm SMS hvis den aftalte afstand overskrides. Side 10 af 21

11 6.7 Maksimal Hastighed Maksimal hastighed med konfigurerbar maksimum hastighed i enheden knob. Anvendes typisk til udlejningsbåde eller hvor man har udlånt sin båd. Hvis hastigheden f.eks. bliver så høj at båden antageligvis bliver fragtet over land på en trailer, sendes en alarm SMS. 6.8 Choksensor Maksimal chokpåvirkning med konfigurerbar chok størrelse i enheden milli g. Marine Alarmen skal monteres med skruer i båden for at en evt. chokpåvirkning registreres korrekt af choksensoren. Erfaringsmæssigt vil en værdi på 500 milli g (svarende til ½ gange tyngdekraften) være passende. Denne værdi vil normalt ikke give alarm selvom båden hugger i fortøjningerne, men vil give alarm hvis båden f.eks. banker imod broen. Indstillingen kan testes ved at aktivere alarmen og hoppe kraftigt på dækket. Et kraftigt hop der får choksensoren til at give alarm svarer til at båden f.eks. banker i mod broen. Anvender choksensoren f.eks. i en udlejningsbåd hvor man ønsker at registrere grundstødning, sættes værdien højere for at undgå udslag på mindre påvirkninger. 6.9 Trådløse Sensorer Op til 10 trådløse sensorer, det kan tilsluttes alarmsystemet efter behov Flg. Trådløse sensorer kan tilsluttes alarmsystemet Bevægelsessensor, der registrerer varmeforskel i omgivelserne, så hvis et levende væsen kommer ind i båden aktiveres alarmen Vandsensor, der registrerer vand eller fugt i båden Dørsensor, der registrerer om en dør/luge eller vindue åbnes. Fjernbetjening, der kan tænde og slukke for alarmen udenom mobil app en De trådløse sensorer tilsluttes systemet ved at indtaste deres ID, vælge typen og give dem en sigende tekst. Teksten sendes med i alarm SMS, så den skal kunne identificere sensoren. Alarmerne tilsluttes individuelt ved tryk på Aktiveringen af alarmerne sker først når alarmen tændes, ved tryk på den røde knap, der herefter skifter til grøn med teksten Tændt. Herved tændes for alle de individuelle alarmer der er tilsluttet. Alarmen ved at trykke på den grønne knap, der herefter skifter til grøn med teksten Slukket. Når alarmerne tændes eller slukkes, sendes en SMS til alarmmodtagerne om at alarmen er tændt/slukket dette kan vare nogle minutter afhængigt af modtagerforhold for SMS og GPS. Imens alarmen er tændt opdaterer alarmsystemet sin position hvert 30. minut. Forsvinder ekstern 12V imens alarmen er aktiv, går alarmsystemet automatisk i energi tilstand for at spare på strømmen på det interne backup batteri. I denne tilstand vil alarmen kunne fungere minimum 12 timer uden ekstern spændingsforsyning. I energi tilstand overvåger alarmsystemet sensorerne hvert 15 minut og sender sin position hvert 30. minut. Side 11 af 21

12 Der imellem er alarmsystemet i dvale og forbruger meget lidt strøm. Det betyder til gengæld at den kan være 15 minutter om at reagere. Så snart ekstern 12V spændingsforsyning er genetableret, forlader alarmsystemet automatisk energi tilstanden. Side 12 af 21

13 7 Kapsejlads Menu Kapsejladsmenuen aktiveres hvis man har tilkøbt Sejladsdata til sit abonnement. Når en kapsejlads er i gang registreres bådens position hvert 5 sekund. Data samles for alle både tilmeldt det samme løb i kapsejladsen og kan downloades via SuperSails hjemmeside Trackeren startes automatisk op 15 minutter inden løbs start og lukke automatisk ned når løbet er slut. I Kapsejlads menuen ses hvilke sejladser der er tilmeldt i fremtiden. Er sejladsen i gang farves den grøn, mens en sejlads der endnu ikke er startet er grå. Det er desuden fra denne menu der er mulighed for at vælge at tilmelde sig fremtidige sejladser. Hvis man har administrator rettigheder har man desuden mulighed for at oprette sejladser, som andre kan tilmelde sig. Tryk på ikonet giver mulighed for at se detaljer omkring den tilmeldte kapsejlads. Tryk på ikonet giver mulighed for at framelde kajsejladsen. Er man som administrator tilmeldt samme løb med forskellige trackere, afmeldes alle samtidig. I listen kan du se navnet på en tilmeldt Sejlads, samt startdatoen for Kapsejladsens. Der står desuden hvilke trackere og navne brugeren har tilmeldt sig med. 7.1 Tilmeld Kapsejlads Menu I Tilmeld Kapsejlads menuen vises i øverste liste de sejladser brugeren er inviteret til at deltage i dvs. sejladser i egen klub. I nederste tabel vises de øvrige sejladser som brugeren har mulighed for at deltage i dvs. åbne sejladser på tværs af klubber. Tryk på ikonet giver mulighed for at tilmelde sig et eller flere løb i den pågældende sejlads. Side 13 af 21

14 7.2 Tilmeld/Frameld Løb Menu I Tilmeld Løb menuen vises de løb der findes i den valgte Sejlads. Det er i denne menu muligt at tilmelde og framelde individuelle løb i en sejlads. Tilmelding sker ved at trykke på fluebenet ud for et løb, hvorved dette aktiveres. Framelding sker var at trykke på et aktivt flueben ud for et løb, hvorved dette inaktiveres. Trykkes på knappen Deltager vises deltagerlisten, samt status på deres trackere. 7.3 Deltagerliste Menu I Deltagerlisten vises for et løb, de tilmeldte både og status på deres trackere. Vises bådnavnet med sort tekst er trackeren endnu ikke startet. Vises bådnavnet med gul tekst er trackeren startet, men har endnu ikke GPS signal at tilstrækkelig kvalitet. Vises bådnavnet med grøn tekst, er trackeren startet, den har GPS signal og den sender positioner. Vindmåler kolonnen viser om den pågældende båd har vindmåler ombord. Hvis knappen i kolonnen viser Ja har båden vindmåler tilkoblet sin tracker. Det er muligt at udvælge den båd der skal levere vinddata til sejladsen, blandt de både der har vindmåler tilkoblet sin tracker. Der måles vind fra alle både med vindmåler, men benyttes TackTracker som analyse program, vil den udvalgte båds vinddata lægges ind i TackTracker filerne. Systemet starter automatisk alle trackere 15 minutter inden første start. Du kan i Deltagerlisten se om trackerne er startet korrekt. En Tracker der er valgt til at levere vinddata opsamler vinddata igennem hele Løbet og registrerer ændringer i vindretning, således at vinddata registreres hvert 2 minutter, samt hvis vindretningen ændrer sig mere en 10 grader. Trackeren beregner middelvindretningen i perioden på de 2 minutter, og kun hvis middelvindretningen ændrer sig mere end 10 grader rapporteres denne. Side 14 af 21

15 7.4 Frameld Kapsejlads Menu Ønsker du at afmelde din tilmelding til en Sejlads kan det gøres i Frameld Kapsejlads menuen. Tryk på den røde knap med teksten Ja, framelder alle løb i den tilmeldte sejlads. Inden framelding af hele sejladsen udføres kommer et advarsel som skal accepteres før frameldingen gennemføres. 7.5 Opret Kapsejlads Menu Fra Opret Sejlads menuen har du mulighed for at anvende oprette, slette og redigere sejladser, såfremt din systemadministrator har givet dig adgang til det. Adgangen til Opret Sejlads menuen styres via brugerrettigheder som systemadministratoren har mulighed for at tildele til dem der skal have adgang. Du har fra denne menu mulighed for at redigere i en eksisterende sejlads eller oprette nye sejladser. Bemærk at du har mulighed for at rette i en Kapsejlads helt frem til den er afsluttet, så vær opmærksom på at du kan ændre i en allerede startet Kapsejlads. Årsagen til dette er at du har mulighed for at udskyde start og slut tidspunkterne hvis der skulle være behov for dette i forbindelse med en forsinkelse. I listen finder du alle de Kapsejladser du selv har oprettet, samt de Kapsejladser der er oprettet i din klub. Dette er de Kapsejladser du har mulighed for at redigere og slette. En Kapsejlads slettes ved at trykke på Du vil modtage en advarsel inden Kapsejladsen slettes. Sletter du en igangværende kapsejlads, slettes alle data for kapsejladsen og trackerne lukkes ned. En eksisterende Kapsejladsen eller Løb i Kapsejladsen redigeres ved at trykke på Oprettelse af nye Kapsejladser sker ved at trykke på OPRET SEJLADS, hvorved Opret/Rediger Sejlads menuen vises. Side 15 af 21

16 7.6 Opret/Rediger Kapsejlads Menu Når du har valgt den Sejlads du ønsker at redigere eller du ønsker at oprette en ny Sejlads vises Opret/Rediger Kapsejlads menuen. Øverst vises navnet på den Kapsejlads du har valgt at redigere, eller feltet er tomt hvis du opretter en ny Kapsejlads. Systemet accepterer ikke at du bruger samme navn til flere kapsejladser på den samme dag. Start og slut datoer og klokkeslæt for Kapsejladsen specificeres via de tilhørende input felter. Kapsejladsen skal oprettes inden der kan tilføjes Løb til Kapsejladsen. Dvs. når du har indtastet navn for Kapsejladsen, samt start og slut tidspunkter trykkes GEM for at få Kapsejladsen oprettet. Knappen Opret Løb er ikke valgbar før Kapsejladsen er oprettet. Knappen Deltagere åbner Deltagere menuen hvor du op til starten af en Kapsejlads kan se at Trackerne for de tilmeldte både melder sig, efterhånden som de startes op. Et Løb slettes ved at trykke på Du vil modtage en advarsel inden Løbet slettes. Et eksisterende Løb i Kapsejladsen redigeres ved at trykke på Side 16 af 21

17 7.7 Opret/Rediger Løb Menu Når du har valgt det Løb du ønsker at redigere eller du ønsker at oprette et nyt Løb vises Opret/Rediger Løb menuen. Øverst vises navnet på det Løb du har valgt at redigere, eller feltet er tomt hvis du opretter et nyt Løb. Start og slut datoer og klokkeslæt for Løbet specificeres via de tilhørende input felter. Løbstypen vælges. Åbne Løb er løb hvor sejlere uden for klubben kan tilmelde sig og deltage. Klub Løb er løb internt i klubben, hvor kun klubbens medlemmer kan deltage. Løbstypen har betydning for hvilke sejlere der kan se invitationen til Kapsejladsen i deres apps. Løb skal oprettes i Kapsejladsen, inden nogen kan tilmelde sig Kapsejladsen. Dvs. når du har indtastet navn for Løbet, samt start og slut tidspunkter trykkes GEM for at få Løbet tilføjet Kapsejladsen. Side 17 af 21

18 8 Download af Sejladsdata Download af Sejladsdata sker via SuperSails hjemmeside (www.super-sail.dk), hvor data fra de sejladser du selv har deltaget i er tilgængelige for download. Under fanebladet Mine Sejladser indtastes dit brugernavn og din adgangskode, som er de samme som du anvender i mobil app en. Når du er logget ind vises listen over dine kapsejladser. Du kan nu downloade dine Kapsejladser ved at trykke på Download ud for den Kapsejlads du ønsker data for. Side 18 af 21

19 Alle data for den valgte Kapsejlads downloades og du kan således selv sortere om du ønsker data for blot e n enkelt båd eller for hele sejladsen. Flg. filer downloades: 1. Kommasepareret positionsdata-fil: Bådnavn.csv 2. XML sejladsdata-fil: event.xml 3. GPX positions-fil: Bådnavn.gpx 4. Kommasepareret vinddata-fil: Vinddata- Bådnavn.csv Hvis data skal være tilgængelige fra TackTracer, skal data placeres som beskrevet på hjemmesiden. Andre præsentations-programmer anvender typisk.csv eller.gpx filerne, der importeres indefra programmet. Side 19 af 21

20 9 Regatta Trackerne SuperSail Regatta Tracker SuperSail Regatta Tracker Surveillance 9.1 Opladning Regatta Trackerne findes i flere versioner, beregnet for joller, der indeholder batteri til adskillige timers drift og når trackeren ikke er aktiv går den i energi tilstand hvor den reducerer strømforbruget væsentligt. Det anbefales at trackerne altid er tilsluttet opladeren, så man altid starter med et fuldt opladet batteri. Da trackeren aldrig slukkes helt, vil den konstant bruge en minimal mængde strøm på batteriet, så en tracker er kun fuldt opladet når det tages ud af laderen. 9.2 Drift Trackeren startes fra SuperSail serveren, så derfor er forbindelsen til GSM nettet altid aktiv, dog uden at bruge væsentlig strøm på det. Når Regatta Trackerne tages ud af opladeren går de i dvale og reducerer strømforbruget til minimum og først når de startes for at registrere data til en kapsejlads eller overvågning, vågner de op og er aktive. Har man tilmeldt sig flere sejladser i løbet af en dag, går trackeren automatisk i dvale imellem sejladserne for at spare på energien og startes automatisk 15 minutter inden starten. 9.3 Point of Interest fjernbetjening Point of Interest (POI) fjernbetjeningen konfigureres til trackeren via SuperSail app en. POI fjernbetjeningen kan tilsluttes SuperSail Regatta Tracker Surveillance enheder. Nummeret på POI fjernbetjeningen er unikt for hver POI og anvendes det samme nummer for flere trackere vil et tryk på POI registreres i alle trackerne der anvender dette nummer, såfremt de er inden for rækkevidde. Det er derfor vigtigt at kontrollere at POI nummeret er korrekt eller slettet for den tracker man anvender. Når trackeren er aktiv i et løb, vil et tryk på POI fjernbetjeningen indikeres med hurtige blink med lampen i kaldeknappen. På denne måde kan man sikre sig at POI knappen er korrekt defineret, samt at den virker. 9.4 Lysdioder i enheden Inde i kabinettet på bagsiden kan ses 2 dioder der blinker. Den ene indikerer at der er kommunikation på GSM nettet og den anden indikerer at softwaren i enheden kører. Disse anvendes kun i forbindelse med fejlfinding og service. Side 20 af 21

21 10 Marine Alarm trackerne SuperSail Marine Alarm SuperSail Marine Alarm Wireless 10.1 Opladning Alarmsystemet findes i flere versioner og med forskelligt udstyr, beregnet for fast montage i større både. Systemerne tilsluttes bådens batteri og er aktive så snart de er tilsluttet. Opladning af enhedens interne backup batteri sker automatisk for at sikre konstant fuld opladning Drift Alarmsystemet startes fra SuperSail serveren, så derfor er forbindelsen til GSM nettet altid aktiv, dog uden at bruge væsentlig strøm på det. Forsvinder 12V forsyningen til alarmsystemet imens alarmen er aktiv går det i energi tilstand og reducerer overvågning til hvert 15. min. Indtil 12V forsyningen er genoprettet, hvorefter den automatisk går i drift tilstand. I energi tilstand kan alarmen fungere på backupbatteriet i trackeren i minimum 12 timer, hvor den overvåger hvert 15. minut og sender sin position hvert 30. min Lysdioder i enhedens På forsiden af alarmsystemet kan ses 2 dioder der blinker. Den ene indikerer at der er kommunikation på GSM nettet og den anden indikerer at softwaren i enheden kører. Disse anvendes kun i forbindelse med fejlfinding og service. Det tredje under GPS antennen, lyser grøn når alarmsystemet har GPS signal. Skifter den til rød betyder det at GPS signalet er dårligt eller forsvundet. Der kan gå nogle minutter inden alarmsystemet har fundet satellitter og har et stabilt GPS signal, men er dioden fortsat rød, anbefales det at flytte GPS antennen til en sted med bedre modtageforhold. Placer aldrig GPS antennen under metal. Side 21 af 21

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Spillebeskrivelse Rev. 00

Spillebeskrivelse Rev. 00 Spillebeskrivelse Rev. 00 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere