Antenneforeningen Ølstykke Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antenneforeningen Ølstykke Vest"

Transkript

1 Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, kasserer Povl-Erik Høxbroe samt suppleant Michael Bülow og suppleant Poul Rasmussen. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Bo Brinch Nielsen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. Der var fremmødt 84 husstande. Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe. Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer/diktafon. Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning. 2) Beretning om foreningens virksomhed Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen. Formanden fremlagde indholdet i beretningen med lidt andre ord.. ComX Det er en spændende tid vi lever i. Ting bliver lavet om og bliver lavet om. Bestyrelsen har brugt megen tid på at undersøge markedet idet vores nuværende aftale om levering af TV m.m. udløber den 30. september På sidste generalforsamling i 2013 fik bestyrelsen mandat til at lave en ny aftale med Stofa, hvis vi kunne få nogle rimelige priser på det, og hvis vi kunne få nogle rigtige gode forhold for antenneforeningen. Vi kunne så starte på det fra januar måned. Det lykkedes ikke i 2013 på grund af stor udskiftning af sælgere hos Stofa. Så kom der en ung sælger på, som vi godt kunne bruge, men det kneb tilsyneladende med opbakning hos Stofa, så det løb op i alt for høje beløb, som vi ikke kunne forelægge for medlemmerne. Så sagde vi til ham, at vi ville kigge på noget andet. Blandt flere andre den løsning de har ude i Smørum med ComX, som vi synes lød meget godt. Da vi nåede til december, var ComX købt af YouSee, som vi i 2014 har haft et antal møder med. Møderne med YouSee var egentlig gode nok. Men der var bare et problem - at Sjælen var ude af produktet fra ComX, for ComX ville jo noget, som bla. at kompensere for at ComX ikke selv ville lave SmartTv. Vi kommer tilbage til det, men vi har brugt rigtig megen tid på at undersøge hvad der er på markedet. Og telefoner har kimet, og også kimet i dag fra 2 nye der er i gang på markedet, og som synes vi skal kigge på noget fra dem. Nu er der så sket det i mellemtiden, at Stofa er kommet med et bedre forslag Vi trækker vores forslag om overgang til ComX, og jeg skal nok begrunde det senere og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget fra Stofa behandles. Ildsjælene Staten forlanger at man skal klare sig selv via selvbetjening på internettet, Bestyrelsen har ikke haft kræfter til at få gjort det vi egentlig gerne ville. Nemlig at samle den gruppe af medlemmer som vi ved der er, og som hjælper andre medlemmer rundt om i vores antenneforening, så vi sammen kunne gøre det endnu bedre og folk kunne få lidt mere hjælp. Det er vi lidt kede af. 4G/LTE Så har der været megen snak om 4G/LTE om indstråling, som vi blev helt bange for. Så vidt vi ved, er der ikke 4G/LTE der kører i de frekvenser vi har antennesignal i endnu, men det komme nok på et tidspunkt. Vi har helle ikke haft nogen problemer. Dong, nedgravning af El-kabler. Nogle steder har de været temmelig hårde ved vores kabler. Vi har sloges med dem til at forstå, at når de ødelægger et kabel, skal de fejlmeddele det de rigtige steder, og få lavet reparationen hurtigt som vi forlanger, skal udføres af vores serviceleverandør Stofa. Det har det knebet med ind imellem. Så vi vil sandsynligvis udføre et check om det er i orden på steder, hvor vi har mistanke om at der er noget galt. Dong og deres underleverandør er informeret om, at de får regningen for checket, som udføres af vores serviceleverandør Stofa, for vi vil ikke hænge på masser af dyre regninger. Vi kan nok ikke fange det hele, men meget af det kan vi. Tilstandsrapporten Stofa laver den hver år, og det er nyt i forhold til tidligere. I den de har lavet denne gang er der kun 2 punkter. Der blev peget på utydelig afmærkning af stikledninger i Søhøj Park. I Svanholmvænge er det ikke alle steder at fordelingsledningen ind til lejligheden sidder logisk. Nogle steder sidder den på loftet i anden lejlighed, og det vil vi gerne have lavet om. Vi har diskuteret lidt med Stofa om hvem der skal betale herfor, men vi har nu fået et godt tilbud, som vi har accepteret, og bedt det om at få det lavet. Det betyder at vi er færdige med kabelnettet, så alt det vi har kendt er rettet op og på plads. Side 1 af 5

2 Alt hvad vi har haft mistanke om, hvad vi vidste som skulle udskiftes og hvad de kunne måle er på plads. Men derfor kan der sagtens komme dukke noget op. Eks. kablerne i jorden imellem standerne og øvrige steder, som ikke kan forsikres. Udskiftning pr. meter ca. kr. 500,00 plus moms. Det er rigtig mange år siden vi har haft et så godt et kabelnet som vi har nu. Kabeldokumentation Vi har sloges meget først med Canal Digital og herefter med Stofa for at få kabeldokumentationen i orden. Stofa har valgt et system som hedder AND, som er et af de bedste og dyreste og derfor også dyrere at administrere. Hvis vi ønsker udvidelser kan det også simulere. Så kan man se om kabelanlægget kan bære udvidelsen, uden der skal laves for meget om i det eksisterende. Vores kabeldokumentation er næsten færdig, og det er hele vejen rundt, og det er vi rent faktisk lidt stolte af, at det er kommet så langt med Stofa. Og jeg må også sige, at efter et af de møder jeg og Erik har haft sammen med Stofa - talte vi om da vi havde sendt Stofa hjem - at vi egentlig var begyndt at holde af de der mennesker derude, for der er ret mange af dem der er samvittighedsfulde. Regnskab og økonomi Som vi vedtog sidst hensatte vi 1,3 million til projekter. Det kunne være til hvis hovedstationen skulle laves om eller forbedring af kabler i jorden osv. Vi har ikke brugt nogle af pengene. Tv grundpakker og radioprogrammer Henviste til det der er kommet løbende ud til medlemmerne og det der er lavet om. Ca. engang om året er der en del der bliver lavet om, og det giver problemer for nogle medlemmer som skal scanne manuelt fordi TV et ikke automatisk udfører en scanning. Det er teknikken der gør, at man skal ind og sætte noget op og scanne. En Stofa Programdag i Middelfart. I stedet for at afholde det sammen med FDA, ville Stofa selv holde det med antenneforeningerne, så de kunne fortælle hvor skal vi hen, nyheder og dialog omkring indlæggene m.m. Vi var lidt skuffede da vi kom hjem og erfarede, at meget at det vi havde hørt ikke gjaldt for os med Family Mix. Så hvorfor skulle vi så til Middelfart hvad skulle vi derover efter når vi bagefter skal til at forhandle om det. Man må sige, at en del af det som Stofa påstod ikke hørte med til Family Mix alligevel er med hos foreninger med Family Mix. Det var også en årsag til, at vi forsøgte at komme over på en anden kontrakt med Stofa. For vi ville ikke have at vores antenneforening skal køre med en sekundær løsning, hvor folk kommer og spørger om hvorfor vi eks. ikke kan få den rabatordning osv. Vi var lidt sure over, at de ikke fortalte det på forhånd. Vi hørte også om antenneforeninger, som solgte sig selv til Stofa pga. den måde prissætningen var på, så de ikke havde råd til at fortsætte selv. Medlemstallet Ved indgangen til 2013 havde foreningen medlemmer og nu er antallet på medlemmer. Vi er lidt stolte af, at vi ikke har mistet medlemmer på trods af en meget stor udskiftning af medlemmer. I 2013 er der i gennemsnit solgt en bolig om ugen. Så når der flyttet nye ind er det spørgsmål om de vil være med eller ikke være med. Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt. 3) Aflæggelse af årsregnskab Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et underskud på kr ,00. På generalforsamlingen i 2013 afsatte vi 1,3 million kroner til en konto kaldet anlægsprojekt konto. Kontoen har ikke været rørt i 2014 og beløbet står på en konto i banken. Renteindtægten kr ,00 ved aftaler med pengeinstitutterne. Vi har fået dele af vores EL-udgift tilbage. Vedr. energiafgiften, og er på ca. kr ,35. beløbet dækker hele 2013 og en rest fra Øvrige indtægter på kr ,00 dækker over restancer og rykkergebyr på kr. 100,00 når der ikke betales rettigdigt.. Renovering af hovedstation på kr ,00 er lav i forhold til budgettet. Der er holdt igen med justeringer og ændringer for ikke at få fejlinvesteret. Udbringning, porto, gebyrer på kr ,00 dækker over indkaldelse og udsendelse af referat. Side 2 af 5

3 Family Mix Plus på kr ,68 indeholder en opkrævning for Family Mix Plus er den ydelse der giver adgang til visse Stofa fordele som Web-Tv og Web-Tv To Go. WebTv er som følger: Hvis der abonneres på bredbånd/internet hos Stofa (ikke den gratis hastighed), er det muligt at se et antal af de kanaler og programmer der kan ses på TV-apparatet på en PC/computer, en IPAD/TABLET og SmartPhone. Man kan også gå op til 48 timer tilbage og se det program man gik glip af. WebTv To Go er som følger: Samme mulighed som WebTv men uden for hjemmet i Danmark. Der skal være en internet forbindelse med en rimelig hastighed. Eks, Wi-Fi på hotellet eller campingpladsen, bredbånd/internet i sommerhuset Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet. Årsregnskabet blev vedtaget. 4) Forslag fra bestyrelsen 1) At foreningen 1. oktober 2014 efter kontraktudløb skifter til en løsning med nye rammer aftalt med ComX. Denne nye aftale har en løbetid på 5 år Formanden indledte med at bestyrelsen trækker forslaget. Vi var også meget tæt på, at bestyrelsen var kørt videre med forslaget ComX. ComX havde vi fulgt ret nøje siden de i 2011 begyndte at adressere fællesantenner også hvordan det kom til at køre i SmørumNet. ComX konceptet så lovende ud. Det var kun det at Nykredit nok ville have dem solgt. For ikke at gøre svaret alt for lang, - Skifte til ComX ville efter deres opkøb være ligesom at skulle give giraffen Marius kunstigt åndedræt efter den lige var skudt. Sjælen om, hvor løsningen skulle hen var død efter ComX blev flyttet ind under Dansk Kabel TV/YouSee. ComX kontrakten startede med et større afsnit om, hvor ComX ville hen når de nu ikke selv ville udvikle SmartTv. - ComX havde lige fået en aftale om TV 2 Play på plads. Man manglede det afsluttende formelle møde, hvor parternes chefer underskrev aftalen. YouSee afmeldte mødet. SmørumNet nåede ikke at få informationen om at TV 2 Play var droppet, så de annoncerede det, i december, til deres medlemmer som en nyhed :) Dette til trods så havde vi ikke et bedre bud fra Stofa før en gang her lidt ind i februar måned. Vi havde siden ComX opkøbet af TDC afholdt 2 større møder med YouSee, Dansk Kabel TV og en repræsentant fra ComX, hvor vi vendte mange sten sammen. Der kom ikke andre problemer frem, end at sjælen var væk. Det ville betyde at vi skulle til at bruge kræfter på at holde fast ved ComX visionen i hvad de ville i stedet for selv at levere SmartTv - for at få en modvillig YouSee med lidt af vejen. Der ville være en stribe ting at slås for, fx bytning af CA-moduler/digital kortlæser, tilbage til Conax (aftalen med YouSee blev, ikke YouSee Viaccess) og erstatning af bokse, som medlemmer havde købt. YouSee meldte ikke fra her, men de ville nok ikke selv komme med en plan, for de føler sig nok ikke som ejermand til problemet. Vi havde, med erfaringen fra Canal Digital Family Mix, sikret os at vi kunne trække forslaget til vores generalforsamling og bryde aftalen hvis ComX eller deres kontrakter blev solgt. Få dage før vores generalforsamling afventede vi en stribe bekræftelser fra YouSee, hvor vi, med henvisning til kontrakten, meddelte dem at vi sprang fra ComX aftalen. Tæt op mod vores generalforsamling kom Stofa endelig med deres attraktive alternative tilbud. Løsningen vi kunne have været startet med fra januar, hvis vi havde dette tilbud i tide i I samme uge havde vi 2. møde med YouSee. At Stofa havde været sløv her skyldes manglende Stofa salgsstyrke på Sjælland i 2012 og Nyansatte mellemchefer gik hurtig igen og de gamle Key Account Managers gik ned med stress. Vores unge hovedkontakt havde ikke prokura til at forhandle. - Efter sidste møde med YouSee tænkte vi på listen af ting vore medlemmer skulle igennem til efteråret for at skifte til ComX. Da der kun ville være to af disse ComX løsninger kørende hos Dansk Kabel TV og da vi ved man ikke ville gå efter flere, så er tanken nærliggende, at YouSee opsiger aftalen indenfor kontraktens korteste frist, som er efter et år, med et års opsigelsesfrist. Dvs. vore medlemmer skal så om ca. to år igennem endnu en større omlægning. Som igen let bliver at skulle skifte modem, at sætte Wi-Fi op igen til det bærbare, at skifte adresse, at udfylde fuldmagt vedrørende telefoni, at følge ny vejledning for at søge digital tv osv. Der er ofte noget som driller i Stofa SmartTv. Men man må indrømme at Stofa er en hel del længere fremme her end YouSee og vi har især en stribe unge medlemmer som bruger det flittigt. Vi har godt 255 Stofa SmartTv bokse kørende i vores kabelnet. Jeg har ikke tallet på, hvor mange skærme der kører Stofa WebTv, hvor der også er StartForfra, StartForfra Plus og andet filmmulighed, men det må være mange flere enheder. En del vil føle en tilbagegang i dette SmartTv som måske en katastrofe. Side 3 af 5

4 Igennem bl.a. ERFA-gruppe Stofa Family Mix har vi fulgt ret nøje hvad andre ca. 30 foreninger i samme situation som vi, har tumlet med og eventuel allerede har valgt som deres løsning efter Stofa Family Mix. Vi har deltaget i en del møder og et par messer for at se på alternativer, fx har vi kigget lidt på økonomi i at lave en løsning hos os sammen med ASOM-Net. Vi har også talt et par gange med FAE a/s (Fyns Antenne & Elektronikcenter), der er på vej ind på det Sjællandske marked. Vi har talt med Teracom, som nu også vil være fuld leverandør til fællesantenner i Danmark. Der er mindst 5 flere, som gerne vil et samarbejde med os. ComX var det der så mest interessant ud indtil november 2013, grundet økonomien i ComX løsningen, her har vi, i da det blev til vores forslag til generalforsamlingen, afholdt et møde med SmørumNet for at se lidt nærmere på deres økonomi med ComX løsningen - foruden den lille stribe af møder vi havde med ComX sidste år. Så længe ComX ikke var solgt, så var den god nok, især hvis man synes det var en løsning at gå efter alternativer til selv at udvikle SmartTv. Stofa tilbuddet Vi har et brev der skitserer rammerne i en løsning og en hurtig præsentation. Vi mangler pt. ordlyden i en endelig kontrakt og vi mangler en produktpræsentation for slutbruger. Vi venter det skal være på plads inden vi udsender referatet af den ordinære generalforsamling, så vi kan vedlægge i samme brev indkaldelsen til den ekstraordinære. Dirigenten spurgte om det var helt i orden, at bestyrelsen trak deres forslag. Alle medlemmer stemte for og ingen imod. 2) At vi lukker aftalerne med FDA ved årets udgang Formanden indledte med at bestyrelsen trækker forslaget, og at det hænger sammen med forslag 1. I dag har vi forsikring og regnskab hos FDA, men vi ikke helt tilfredse med hvad den nye ledelse i FDA ind imellem står for. Så vi vurderer, at hvis vi slippe afsted med det, vil vi ud af FDA, for der er andre det også vil ud af FDA, og vi vil ikke sidde tilbage med regningen. Dirigenten spurgte om det var helt i orden, at bestyrelsen trak deres forslag. Alle medlemmer stemte for og ingen imod. 3) At vi snarest lukker infokanalen Infokanalen som er analog ønskes lukket indledte formanden idet det koster ekstra arbejde at holde den ajour. Vi har forsøgt at få den lagt over digital, men det er en molboagtig løsning som vi skal betale kr ,00 for. Samtidig skal der være nogle tabeller, som kan ødelægge modtagelsen af nogle TV-kanaler. Vi fornemmer, at der er ikke mange der ser infokanalen på den analoge del. Erik Jepsen supplerede med, at det måske er sidste år at TV kan modtages analogt (ældre TV). Via udstyr med DVB-C/MPEG4 kan det ældre TV stadig anvendes. Årsagen er at båndbredden på nettet skal udvides og nogle af de programmer der ligger der hvor 4G/LTE ligger i 800MHZ båndet skal flyttes ned i det analoge bånd, og derfor bliver der ikke analogt TV inden for de næste 2 år. Og derfor kan vi også lukke den infokanal nu. Det næste der sker at senes 2019 lukker FM båndet, og så er der kun DAB tilbage. Og dem der har en DAB radio vil erfare, at den pludselig bliver forældet. For det næste der kommer, er DAB+, og så man skal ud at købe en ny radio. Vi har ikke DAB på nettet nu, der kan godt være at vi bliver nød til at lægge DAB+ signalet ud på nettet, for DAB+ kræver bedre antenneforhold end DAB. Så det med ændringer det stopper aldrig. Via et digital TV kan de danske radiokanaler høres (P1, P2, P3, P4 (alle regionale), P5 etc. Forslaget blev vedtaget med et ja - tæt på 100 %, et medlem stemte imod. Herman bemærkede, at vi har en kanal der informerer og det er foreningens hjemmeside Og her ligger der en masse information til medlemmerne, og den har en struktur hvor man mere præcis kan fortælle lidt mere komplekst end man kan med tekst TV. 5) Forslag fra medlemmerne Der var ikke modtaget forslag. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger. Det var der ikke. Side 4 af 5

5 6) Beslutning om overskuddets anvendelse Kassereren bemærkede, at resultatet blev et underskud på kr ,00. På generalforsamlingen i 2013 afsatte vi 1,3 million kroner til en konto kaldet anlægsprojekt konto. Kontoen har ikke været rørt i 2014 og beløbet står på en konto i banken. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger. Det var der ikke. 7) Budget for det løbende regnskabsår Budgettet blev præsenteret. Herunder også at vi afsatte 1,3 million kroner til en konto kaldet anlægsprojekt konto. Det blev dels berørt under beretningen og budgettet for Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet. Budgettet blev vedtaget. 8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår Formanden oplyste, at kontingentet for 2014 være på kr ,00 inkl. moms. Årsbidraget på kr ,00 blev vedtaget. Ingen stemte imod. 9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter Formanden oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg. Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe. Formanden oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg. Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow. 10) Valg af revisor og revisorsuppleant Formanden oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg. Erik Svendsen blev genvalgt. Formanden oplyste, at det ikke havde været muligt at få kontakt med revisor suppleant Erik Krogsgård, hvilket var ærgerligt, og derfor ikke havde vidende om Erik Krogsgård ønskede genopstilling. Freddie Pedersen Alfred Hansens Plads 60 blev forslået. Freddie Pedersen blev valgt som revisor suppleant. 11) Eventuelt Ingen bemærkninger. Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken blev mødet lukket. Ølstykke den 24/ Signeret Bo Brinch Nielsen Dirigent Signeret Povl-Erik Høxbroe Sekretær Der er mange gode informationer til medlemmerne på foreningens hjemmeside Side 5 af 5

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere