Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 18. september 2006"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen Stefan Jakobsen Poul Erik Larsen Johannes Madsen Marianne Prosch Andersen Afbud: Morgen Søndergaard Niels Haulrich Ingen af suppleanterne kunne deltage. Mødeleder: Peter Harremoës Referent: Marianne Prosch Andersen Dagsorden: 0. Møde med Thomas Beck 1. Budgetmøde i DIF. (Peter) 2. Status vedr. økonomi og langsigtet likviditet. (Morten skriftligt) 3. Ansøgning til DIFs udviklingspulje. (Peter) 4. Generalforsamling i UIAA. (Niels) 5. Principper for løn og anden honorering i forbundet. (Mads) 6. Visioner og politisk program. (Niels) 7. Ny standard for begynder/sikringskurser. (Poul Erik) 8. Status vedrørende ansættelser og kontor. (Peter) 9. Omkonstituering. (Alle)

2 10. Eventuelt (Alle) 0. Møde med Thomas Beck DSKF er optaget i 2004 under gl. fordelingsnøgle er p.t. på 75 % og så 100 % i 2007 Efter ny fordelingsnøgle skulle vi have kr., men overgangsordningen fra gammel til ny siger i Det drejer sig om 30 % af vores budget. Thomas Beck vil tage dette videre og mener principielt, at når DSKF når til 100 %, skal det være i den nye nøgle. Thomas Beck beder bestyrelsen om at beskrive en eller to scenarier, så han med DIF økonomi udvalgets velsignelse kan finde nogle muligheder. Derudover skal det vendes med DIF bestyrelsen. Vi kan få noget at vide efter budgetmødet, hvor der har været et bestyrelsesmøde aftenen forinden. 1. Budgetmøde i DIF. (Peter) Morten + Niels deltager i budgetmødet og måske en af suppleanterne. Bestyrelsen besluttede, at man ikke kunne debattere et budget yderligere, men at forretningsudvalget skal arbejde videre med problemerne omkring tilskuddet. Talen til budgetmødet rundsendes på mail til bestyrelsen 2. Status vedr. økonomi og langsigtet likviditet. (Morten skriftligt) Konkurrenceudvalget skal endnu en gang tage stilling til, hvad man har brug for til elitearbejde, møde- og bloktilskud, til udvikling af elitearbejdet. Uddannelsesudvalget: skal tage stilling til, hvor mange kurser næste år og hvilke indtægter genererer de og hvilke udgifter. Fortsætter vi med bloktilskud? Bestyrelsen var enig om, at der fortsættes med bloktilskud. 3. Ansøgning til DIFs udviklingspulje. (Peter) For at kunne søge puljen skal man have lavt medlemstal eller være økonomisk svært stillet endvidere skal forbundet modtage mindre i forhold til den nye fordelingsnøgle. Thomas Beck udtrykte på formødet, at DSKF kan vælge at søge de ting, vi ikke har kunnet forudsige i dette her. 4. Generalforsamling i UIAA. (Niels) Niels Staun fra Dansk Klatreforbund og Jan Elleby fra Dansk Bjergklub deltager i UIAA mødet. Bestyrelsen kunne godt tilslutte sig, at stemme på samme måde som Svenska Klätterforbund. Niels og Jan må tale om tingene undervejs og stemme derefter, hvis de finder, at der er et bedre forslag. Niels udbeder sig holdninger fra bestyrelsen, inden han tager af sted. 5. Principper for løn og anden honorering i forbundet. (Mads) Mads har ikke haft tid til at udarbejde noget skriftligt til punktet.

3 Peter fortalte om DIF mødet i sidste uge. Handlede i det store og hele om breddekonsulenter. Omkring ansættelsen af breddekonsulent vil der være noget at arbejde med til november. Man mente, at forbundene burde have en personalepolitik. Sekretariatet finder 3 forbunds personalepolitik og sender til Stefan, som udarbejdet er udkast, der rundsendes til alle inkl. Sekretariatet. Principper for løn og anden honorering: De ordninger, som er i Bjergklubben, er overgået til forbundet. Poul Erik: I uddannelsesudvalget ser det ud som en god ide - man betragter det stadig som om den ene hjælper den anden. Hvad gør vi i forbindelse med interne kurser? Hvad gør vi med eksterne kurser? Mads og Johannes udarbejder et oplæg til træneruddannelse til konkurrenceudvalget. Mads mener, man skal undersøge, om der indbyde s til trænerkurser uden om forbundet. Peter mener, at vi bør se på, hvad andre forbund gør for at uddanne bredt. Der udarbejdes forslag fra konkurrenceudvalget til bestyrelsen 6. Visioner og politisk program. (Niels) Referat fra sidste møde. Kun Peter har modtaget Madses referat. Peter har lagt referatet på Forum med nøgleopgaver. Visionsdebatten er der ikke lavet referat fra. Vi ved, at vi skal arbejde med nøgleopgaver decentralt for at komme videre. Det er der ikke blevet arbejdet med siden mødet. Alle udvalg skal have en 5-årsplan klar, som skal foreligge inden næste bestyrelsesmøde. Poul Erik: Uddannelsesudvalget er for stort til at kunne arbejde hurtigt. Poul Erik foreslår, at der nedsættes et Forretningsudvalg, der arbejder med visioner og fremtidsplan Peter: Det er udvalgsformandens ansvar, hvis udvalget er for stort. Så må formanden beskære udvalget. Input fra udvalgene skal være til stede senest den 18. oktober Der drejer sig om førstegangs-input, som vil blive behandlet af bestyrelsen sendt tilbage til udvalgene. Det endelige oplæg skal ligge klar i januar. Mads vil rundsende. Skabelon til at hjælpe udvalgene på vej udarbejdes af Mads og Johannes 7. Ny standard for begynder/sikringskurser. (Poul Erik) Poul Erik har kontaktet alle. Bestyrelsen godkender sikringsbeviset. Mads mener ikke, at der arbejdes sikkerhedsmæssigt korrekt i klubberne. Poul finder ud af, hvordan det står til i klubberne. Alle klubber spørges om længden på deres begynderkurser.

4 Vedtaget: I forhold til implementering arbejder Poul videre Niveau 1: Man skal have et sikringsbevis for at kunne sikre andre. Niveau 2: Er instruktørniveauet. Niels: Vi må tage det op et senere tidspunkt. Vi har brug for, at der holdes et censormøde. Poul Erik koordinerer det sammen med Marianne (Censorer: Poul Erik Larsen, Niels Staun, Jakob Barfod, Mikael Kristiansen, Peter Chapman og Peter Harremoës) Niels vil gerne have adgang til UUs debatforum - Det er Jonas, som står for det. 8. Status vedrørende ansættelser og kontor. (Peter) Spørgsmål til Morten om vi har forsikret os. Budgetlægning burde vi have været i bedre tid med. Det væsentligste problem har været budgettet omkring sekretariatet. Præcis hvor meget kunne vi afsætte. Vi har talt lønrammer. Vi skal afvente, hvordan næste ansættelse forløber. 9. Omkonstituering. (Alle) Peter har fået arbejde i Amsterdam og mener ikke, at det kan forenes med formandsposten. Vi skal have en formand, der skal være til at få fat på og han træder derfor tilbage fra formandsposten. Det betyder ikke, at Peter træder ud af forbundet eller ud af bestyrelsen. Peter bliver i bestyrelsen og vil påtage sig nogle opgaver, som kan udføres fra Amsterdam. Peter deltager fortsat i budgetmødet i DIF. Morten er flyttet til Århus, har fået nyt job og har købt nyt hus. Bestyrelsen beder formanden spørge Niels Haulrich, om han vil yde noget fremover i bestyrelsen eller om han vil træde ud og lade sig supplere. Beslutning: Omstruktureringen vil ske på næste bestyrelsesmøde. Niels Staun udarbejder en "stillingsbeskrivelse" for formandens opgaver. 10. Eventuelt Klubudviklingsprojekter: Den sikre klatrevæg Kig på min væg Sikkerhedskontrol af ny væg Hjertestarter Poul Erik går videre med dynamometer. Når vi har en klub, som skal bruge det, går vi i gang.

5 Ulykken ved Boulder mesterskabet: En dreng, der faldt ned i en skakt. Odense Boulderklub er teknisk arrangør, og Dansk Klatreforbund har ikke noget juridisk ansvar. Der tages kontakt til Odense og finde ud af, hvad der er sket og hvad de har gjort. Poul Erik undersøger sagen. Doping folder samt test af motionister: Johannes arbejder på at lave en folder og en plakat. Johannes skal tale med antidoping DK. Stefan har også noget viden omkring doping som kan supplere. Vi vil gerne have en dopingplan samt en handlingsplan for implementering. Skal være klar inden næste bestyrelsesmøde. Dette er et indsatsområde for Find det spot i Tirsdags TV2s udsendelse om spiseforstyrrelser. Kontoret: Johannes + Marianne får adgang til Bestyrelsens interne Forum Klubbesøg: Johannes til Hjerm den 15. november. Hvor meget skal Johannes gøre ud af et klubbesøg? Der er en oversigt på bestyrelsens hjemmeside. Aflastning af Morten: Hvad skal Morten tage sig af og hvad kan overgives til Marianne? Dette tages op på næste bestyrelsesmøde under punktet omstrukturering. Mads og Johannes skal til møde i konkurrenceudvalget i morgen "Om konkurrence i morgen". Hvad er den nedre grænse for børn, som kan/skal motiveres igennem konkurrencemomentet? Man skal skelne mellem en stringent konkurrence og konkurrence med en Total Boulder. I DM er der en dame og en herrerække. Det er de andre konkurrencer, som skal godkendes af DIF, men de har til gengæld ikke nogen nedre grænse - DIF siger, hvis der inden for den enkelte sportsgren er tradition for et alderstrin accepterer DIF det. Man kan først deltage i seniorkonkurrencer det år man fylder 16. Grænsen for at konkurrere efter voksne regler bør ligge fra 12 år måske højere. Vi skal have en kalender for næste år og næste år igen. Bestyrelsesmødet sluttede kl Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 25. oktober ca. kl. 17 på Sjællands Odde - dagsorden udsendes senest 7 dage før.

6

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH

Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Bestyrelsesmøde d. 16/1-06 i KBH Klagebrev fra NFK vedr. junior deltagelse ved deres konkurrence. Vi tager klagen til efterretning og henstiller til Roskilde KK om at overholde aldersbegrænsninger. Mads

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere