VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, / København, Movember 2012

2 PROGRAM FOR ETN-SEMINAR Tid Emne Velkomst og introduktion (Sylvester Andersen, NASDAQ OMX - Fondsbørsen) Forventninger til aktie og råvaremarkedet for Niels From, Nordea, og Michelle Nørgaard, Handelsbanken Grundlæggende introduktion til Exchange Traded Notes/certifikater. Peter Kijne, Nordea, og Esben Kampegaard, Handelsbanken Sådan handler du Exchange Traded Notes. Espen Molin, Nordea Mingle, mad & drikke 2

3 NASDAQ OMX STOLTE AF AT KUNNE PRÆSENTERE ETP PÅ SIN MARKEDSPLADS Stor efterspørgsel efter passivt forvaltede foreninger og fonde: Danske kunder vil have en billig mulighed for bred eksponering i forskellige index, råvarer og enkeltaktier (og alternativ til aktivt forvaltede investeringsforeninger). Papirer skal være relevante for danske investorer og denomineres i danske kroner og så skal det være velrenommerede udstedere. Både bull og bear samt med og uden gearing og skal kunne handles som en aktie. 3

4 ETP GLOBALT SET 4

5 DANSKE ETN ER VISER OPADGÅENDE FORMKURVE (167% STIGNING I ÅR) 5

6 I lavt gear Investing under New Normal Niels From, Head of Research Denmark November 2012

7 Seneste udvikling: Goldilocks drevet af centralbanker Trods mange negative overskrifter i medierne har solen skinnet på investorerne, som er blevet belønnet på både gynger og karruseller. Både aktier og obligationer har givet flotte afkast år til dato Danske aktier er endnu engang helt i top, mens Japan og Latinamerika er de klare bundskrabere På obligationssiden har kreditobligationerne, især de mest risikofyldte, givet markant bedre afkast end danske obligationer Hvorfor? Centralbankerne er trådt i karakter og gjort ord til handling. ECB lancerede i starten af september et nyt program til løsning af gældskrise og kort efter kom Fed på banen med QE3. Nye tal fra Kina viser positive tegn og den amerikanske økonomi viser bedre end frygtet væksttal. Underliggende vokser den globale økonomi stadig, men fremgangen er fortsat svag Udviklingen i aktier, råvarer, valutaer og obligationer Ændring siden År-til-dato - 3 m - 12 m Aktier* MSC I World 10% -3% 21% USA S&P500 12% -4% 24% UK FTSE 100 8% -2% 19% EUROSTOXX50 10% 3% 19% Tyskland DAX 23% 3% 31% Danmark OMXC 20 25% 0% 34% Sverige OMXS30 12% -3% 26% MSCI EM 9% -1% 14% Japan NIKKEI 5% -4% 11% Kina SHANGHAI -6% -5% -10% Råvarer** Brent blend olie -12% -10% -11% Guld 10% 6% 2% CRB Indeks -3% -3% -4% Valutaer* USD 0.9% -2.6% 5.1% GBP 3.5% -2.3% 7.1% C HF 1.3% -0.2% 2.7% SEK 4.0% -3.3% 7.4% NOK 6.1% 0.4% 6.8% Renter (ændring i bp)* 3M C ibor Y DKK swap Y DKK swap Risk Perception*** Nordea Risk Perception Indeks -17% -9% -6% * I DKK Opdateret: 22/11/2012 ** I USD Kilde: Bloomberg, Analytics *** Fald = højere risikoappetit; Stigning = højere risikoaversion 7

8 Nordea Risk Perception Index: Laveste niveau i 5 år Risikoaversionen nedbragt til ultra-lave niveauer på tværs af aktivklasser Usædvanlig lempelig pengepolitik og signaler om højt beredskab Større handlekraft blandt Europas politikere Voksende indtjening blandt Europas og USA s største erhvervsvirksomheder Tilvænning til svage nøgletal der har stabiliseret sig Krisestyring giver form for tro på forudsigelighed på finansielle markeder 8

9 Great Moderation erstattet af New Normal hvad betyder det for mig? St. dev GDP CPI (rhs) Inverteret volatilitets bobbel førte over i finanskrisen St. dev. 3.5 Globalisering (handelsstrømme, likviditet), centralbankpolitikker (inflationsmålsætning) og finansiel innovation pressede volatilitet ud af makroøkonomien og de finansielle markeder før krisen Krisen mindede markederne om, at der er en kredit- og likviditetsrisiko man kan ikke leve over evne i længden New Normal : Forvent lavere vækst og permanent højere volatilitet fremadrettet årsager til fravær af volatilitet før krisen er vendt på hovedet

10 Udfordringer forude Trods tydelige fremskridt i økonomierne er der stadig bump på vejen forude. Hver af de tre store regioner, USA, Europa og Kina, har deres egne udfordringer USA: Finanspolitisk mur Den amerikanske økonomi rammer recession, hvis politikerne ikke træffer de rigtige beslutninger efter valget Kina og andre Emerging markets: vækstbilledet Den økonomiske vækst i emerging markets har været anstrengt på det seneste. Der er spæde tegn på bedring, men vi skal have konfirmeret billedet for at få bekræftet fremgangen. Europa: Gældskrisen Seneste udvikling har været i den rigtige retning, men usikkerhed omkring Grækenland og ECB i venteposition i forhold til om Spanien vil bede om hjælp fastholder Europa i et vakuum 10

11 Aktieregioner November 2012 USA Amerikanske aktier har klaret sig godt relativt til globale, men har tabt pusten den seneste måned Økonomien er i bedring trukket af bolig- og arbejdsmarkedet. Det private forbrug skal fremadrettet trække væksten da der venter store stramninger i budgettet 2013 Anbefalet vægt: 35% Neutralvægt: 35% Danmark Analytikernes forventninger er blandt de højeste globalt set med 30% for 2012 og 22% for 2013 Forventningerne skyldes er i høj grad banksektoren, hvor indtjeningen skal genrejses efter finanskrisen. Der er også høje forventninger til de mere defensive aktier, men her er usikkerheden mindre Anbefalet vægt: 25% Neutralvægt: 25% Prisfastsættelse er i den høje ende og der er udsigten til nedjustering af indtjeningsestimaterne i tråd med globale aktier Prisfastsættelsen er anstrengt og det vil give modvind fremadrettet Europa Efter en svag start på året er europæiske aktier begyndt at klare sig bedre end globale. Årsager er de seneste tiltag fra ECB der giver håb om en løsning af gældskrisen i de sydeuropæiske lande Indtjeningen har været vigende, men de finansielle forhold er blevet markant forbedret og det skaber en smule optimisme for væksten fremadrettet Prisfastsættelsen af europæiske aktier er attraktiv både absolut, men også relativt til især amerikanske og danske aktier Anbefalet vægt: 25% Neutralvægt: 20% Fjernøsten/Emerging Markets Den vigende vækst skaber usikkerhed om indtjeningsudsigterne, men modsvares i nogen grad af bedring i USA samt Kina og mere reflation fra de store centralbanker Inflationen er faldet i de fleste lande, men yderligere pengepolitiske lempelser begrænses af landespecifikke inflationsudfordringer Anbefalet vægt: 15% Neutralvægt: 15% Japan Eksporten har vist tegn på bedring, men den stærke yen trækker ned og spændingerne i forhold til Kina (Japans største eksportmarked) er dyrt for eksportvirksomhederne Prisfastsættelsen er attraktiv og målt på kurs/indre værdi handler de japanske aktier tæt på bunden fra En bedring i egenkapitals forrentningen, kan være nøglen til en stigning i prisfastsættelsen Mere reflation fra BoJ kan sende markedet op Anbefalet vægt: 0% Neutralvægt: 5% investorerne er massivt overvægtet i regionen og EM ventes at handle på linje med globale aktier den kommende tid = Overvægt = Neutral = Undervægt Afkastforventninger i DKK for de kommende 12 måneder: 5-10%

12 Tak! Niels From, Head of Research Denmark Nordea Markets er en fælles betegnelse for afdelingerne Markets i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S. Oplysningerne i dette materiale er udelukkende ment som generel information og henvender sig alene til de modtagere, som materialet er rettet mod. Vurderinger samt øvrige oplysninger i materialet er gældende pr. udgivelsesdatoen og kan ændres uden varsel. Dette er ikke en udtømmende beskrivelse af det omtalte produkt eller de dermed forbundne risici, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Oplysningerne i dette materiale er ikke investeringsrådgivning og skal ej heller ses som et tilbud om eller en opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Oplysningerne heri tager ikke højde for bestemte modtageres investeringsformål, finansielle situation eller behov. Det tilrådes altid at indhente relevant og konkret professionel rådgivning, inden der træffes investerings- eller kreditbeslutninger. Det bemærkes, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Nordea Markets er ikke rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller lovgivningsmæssige forhold. Dette dokument må ikke gengives, distribueres eller offentliggøres uden forudgående skriftligt tilsagn fra Nordea Markets.

13 ETN seminar Handelsbankens forventninger til råvaremarkedet Aktieanalytiker Michelle Nørgaard

14 Hvorfor er råvarer en god alternativ investering? God måde at sprede ens risiko Råvarer er ikke ligeså konjunkturfølsomme som aktier Råvarer har en lav korrelation i forhold til aktier og obligationer Råvarer er en god inflationssikring

15 Hvad er råvarer og hvad driver dem? EM, Kina Industrimetaller Mineproduktion USA/Kina Energi Råvarer OPEC/Saudi Ædelmetaller Fødevarer Europæiske gældskrise/fed Befolkning, indkomst & oliepris Høst

16 Plads til flere råvarestigninger CRB råvareindeks Trods en pæn udvikling i råvarepriserne hen over sommeren så vurderer vi, at der er plads til yderligere stigninger i både 2012 og 2013, da: Bedring i den globale økonomi vil kunne drive råvarepriserne højere Kinesisk økonomi tilbage på vækstsporet vil gavne råvarerne Centralbankernes lempelige pengepolitik giver råvarer gunstige vilkår (QE3) Risikofaktorerne er dog til stede: Den europæiske gældskrise Fiscal Cliff Svag kinesisk vækst

17 Alternative placeringsmuligheder er blevet mindre attraktive

18 Olieprisen har toppet, men ventes at blive på et højt niveau

19 Guldprisen kan stige yderligere grundet økonomisk stimulans QE1 QE2 LTRO 1 +2 QE3 QE2 (Jackson Hole)

20 Sommerens tørke har drevet priserne på fødevarer op

21 Opsummering Der er plads til flere stigninger i råvarepriserne grundet; Tegn på økonomisk fremgang i Kina Centralbankernes lempelige pengepolitik Alternative placeringsmuligheder er blevet mindre attraktive Råvarer generelt: Positivt Ædelmetaller: Positivt Industrimetaller: Positivt Energi: Neutralt Fødevarer: Negativt

22 Spørgsmål?

23 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.in the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons.. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme.this does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRa Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

24 Bull & Bear ETN Seminar. København Esben Bøgeholdt Kæmpegaard.

25 Definition af en ETN ETN = Exchange Traded Note Og på dansk: En børsnoteret usikret fordring mod udstederbanken Typisk indekseret i forhold til et underliggende aktiv Passivt forvaltet Kan være med eller uden gearing

26 Certifikatets kortnavn BULL OLIE X2 H BULL angiver at det er et bullcertifikat OLIE angiver at certifikatet er koblet til prisen på olie X2 angiver produktets gearing H angiver at certifikatet er udstedt af Handelsbanken

27 Fakta om Handelsbankens Bull & Bear Godt allokeringsalternativ spredning af din portefølje Nem og billig eksponering mod råvarer. Gearingselement Giver mulighed for at tjene på både stigninger og fald Giver mulighed for hedging/risikoafdækning Bredt produktsortiment. Der udvides kontinuerligt Børsnoterede og handles på samme måde som almindelige aktier. Du bestemmer selv, hvor lang tid du ønsker at beholde dine Bull- eller Bear-certifikater Stor likviditet Høj kvalitet på underliggende aktiver

28 Hvad er Bull & Bear? Bull Bear Du tror på et stigende marked, og har du ret, får du et positivt afkast, som kan være dobbelt så stort som den reelle stigning (tre gange på visse certifikater). Du tror på et faldende marked, og har du ret, får du et positivt afkast, som kan være dobbelt så stort, som det reelle fald (tre gange på visse certifikater).

29 Hvordan fungerer Bull & Bear? + 10 % + 6 % + 5 % - 3 %

30 Eksempler på Bull & Bear udstedelser Råvarer Aktier og aktieindeks Valuta OMXC20 TM OMXS30 TM

31 Bull & Bear - Råvarer udstedt af Handelsbanken Energi Metaller Fødevare Olie Guld Sølv Hvede Svinekød Korn Elektricitet Brændstof Emissions licenser Kobber Aluminium Zink Nikkel Soya Sukker Kaffe Kakao Appelsin juice OBS for valuta effekt og kontrakttype.

32 Bull & Bear - aktier og aktieindeks udstedt af Handelsbanken Medicinal Industri OMXC20 TM FMCG Transport Bank DAX (Tyskland) Pulp og Papir Tekstil Telecom OBX (Norge)

33 Hvordan virker Bull? Prisen på Olie BULL Bull Certifikat Kurs Daglig % Udvikling BULL olie x2h Dag 1 $100 Kr. 50,00 Daglig% Udvikling Dag 2 $103 3,00% Kr. 53,00 6,00% Dag 3 $105 1,94% Kr. 55,06 3,88% Dag 4 $106 0,95% Kr. 56,10 1,90% Dag 5 $108 1,89% Kr. 58,22 3,77% Dag 6 $110 1,85% Kr. 60,37 3,70% $130 $125 $120 $115 $110 $105 $100 $95 $90 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Prisen på Olie BULL olie x2h kr 65,00 kr 60,00 kr 55,00 kr 50,00 kr 45,00 % Udvikling 10,00% 20,75% Administrationsomkostninger er indeholdt, men tager ikke højde for kurtage

34 Hvordan virker Bear? Prisen på Olie BEAR Bear Certifikat Kurs Daglig % Udvikling BEAR Olie x2h Dag 1 $100 Kr. 50,00 Daglig % Udvikling Dag 2 $95-5,00% Kr. 55,00 10,00% Dag 3 $100 5,26% Kr. 49,21-10,53% Dag 4 $95-5,00% Kr. 54,13 10,00% Dag 5 $100 5,26% Kr. 48,43-10,53% $115 $110 $105 $100 $95 $90 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 kr 57,00 kr 55,00 kr 53,00 kr 51,00 kr 49,00 kr 47,00 kr 45,00 Dag 6 $98-2,00% Kr. 50,37 4,00% Prisen på Olie BULL olie x2h %Udvikling -2,00% 0,73% Administrationsomkostninger er indeholdt, men tager ikke højde for kurtage

35 Omkostninger ved Bull og Bear Administrationsomkostninger: 0,6% p.a. på aktier og aktie index med 2 x gearing 0,9% p.a. på råvarer med 2 x gearing 1,2% p.a. på råvarer med 3 x gearing Finansieringsomkostninger: 1 dages rente +0,25% p.a. marginal. Omkostningerne fragår dagligt certifikatets værdi. Svarende til 0,00167 kr. pr. dag for et certifikat med 1,2% i administrationsomkostning.

36 Riscici ved Handelsbankens Bull & Bear Modpartsrisiko på udstederbanken Gearingselementet på dagsbasis (Volatilitet) Tvangsindløsning ved udsving på 50% inden for dagen (33,33% for 3 gearede udstedelser) Valutaeffekt

37 Skattemæssig behandling af Bull & Bear Bull & Bear certifikater er betragtet som finansielle kontrakter Beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Tab kan fremføres og modregnes i fremtidige gevinster Er der tale om Bull & Bear certifikater baseret på aktier. Kan evt overskydende tab modregnes i aktiegevinster af børsnoterede aktier.

38 Bull & Bear i pensioner Det er pt. ikke muligt at handle Bull & Bear i pensioner grundet de danske pensionsregler Der foregår netop nu en høring om muligheden for at åbne for dette

39 Eksempel på Trading Case Køb BULL Hvede (BULL HVED X2H) Vi vurderer, at hvedeprisen i Europa skal stige yderligere fra de nuværende niveauer som følge af en øget risiko for, at hvedehøsten i især Rusland (et af de største hvedeproducerende lande) bliver svag. Årsagen til dette skyldes, at de sydlige dele af Rusland på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af tørke og hvis der ikke snart kommer regn, så vil det medføre en dårlig høst, hvilket vil resultere i et lavt udbud af hvede. Derfor vurderer vi, at den øgede risiko for en kommende dårlig høst vil være til gavn for hvedeprisen på den korte bane. Køb BULL Hvede Indgangskurs: 77,37 ( 22. juni 2012) Stop-profit: 85,10 Stop-loss: 69,63

40 Eksempel på Trading Case Vi lukker trading case: BULL Hvede (BULL Hved X2H) Hvedeprisen er steget kraftigt på det seneste som følge af spekulationer om, at hvedehøsten i Rusland bliver svag, da de sydlige dele af Rusland på nuværende tidspunkt er hårdt ramt af tørke. Vi tager derfor profit hjem. Indgangskurs: 77,37 Stop-profit: 85,78 (26. juni 2012) Afkast: 10,87%

41 Eksempel på Trading Case Køb BULL NOVO (BULL NOVO X2H) Novo aktien falder i dag efter oplysningen om, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA skal tage stilling til eventuelle bivirkninger i forhold til kardiovaskulære (hjerte-kar) risici ved to af Novo Nordisks insulinlægemidler Tresiba og Ryzodeg inden at produkterne kan godkendes til salg på det amerikanske marked. Årsagen til dette skyldes, at flere kliniske studier netop har påvist, at der kan være en øget risiko for hjertekarbivirkninger ved brugen af Tresiba og Ryzodeg i forhold til andre sammenlignelige produkter. Derfor er investorerne nervøse for, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder vil udskyde eller i værste fald afvise nogen af registeringsansøgningerne på Novo Nordisks produkter (FDA træffer endelig beslutning den 8. november 2012). Vi vurderer at den negative børsreaktion er en overreaktion og at Novo aktien igen vil begynde at stige til nye rekordniveauer når frygten for en udskydelse har lagt sig. Køb Bull Novo Indgangskurs: 140,15 (26. okt.) Stop-profit: 154,16 Stop-loss: 126,13

42 Eksempel på Trading Case Vi lukker trading case: BULL NOVO (BULL NOVO X2H) Novo aktien er faldet kraftigt de seneste par dage som følge af øget nervøsitet forud for mødet i de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA, hvor der blandt andet skal tages stilling til eventuelle bivirkninger i forhold til kar-diovaskulære (hjerte-kar) risici ved to af Novo Nordisks insulinlægemidler Tresiba og Ryzodeg inden, at produkterne kan godkendes til salg på det amerikanske marked. Vi har derfor ramt vores Stop Loss niveau og lukker derfor casen. Vi tager derfor tabet. Indgangskurs: 140,15 Stop-profit: 126,13 (6. Nov.) Afkast: -10%

43 Alt hvad du behøver at vide om Bull & Bear samlet på et website.

44 Spørgsmål?

45 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.in the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons.. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme.this does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRa Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com

Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 sylvester.andersen@nasdaqomx.com PROGRAM FOR ETN-SEMINAR Tid Emne 17.30 17.40 Velkomst og introduktion. 17.40 18.10 Forventninger til aktie og

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Kreditrisiko 24/11-2010

Kreditrisiko 24/11-2010 Kreditrisiko 24/11-2010 Agenda Introduktion og baggrund Kreditrisiko og banker Styring af kreditrisko Andre placeringsmuligheder 2 Introduktion og baggrund 3 Introduktion & baggrund I de seneste år har

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment Copenhagen Business School Institut for finansiering Afhandling December 2011 Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment ( ) ( ) Skribent: Thomas Saugstrup Rieck Cand.merc. Finansiering og regnskab

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere