D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e bs r Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å"

Transkript

1 D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06

2

3 årsberetning 2006

4 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé med det karakteristiske Stenomonument i forgrunden. Bygningen blev taget i brug i 1938 af det daværende Universitetsbibliotekets 2. Afdeling. Arkitekten er Kr. Varming. Monumentet er skabt af Gottfred Eickhoff og blev afsløret 25. oktober Figuren forestiller videnskabsmanden Niels Stensen, alias Steno ( Steno var både anatom, geolog og teolog og er i skulpturen skildret som patologen ved liget af en ung kvinde Bagsidemotivet viser Montanasalen, Det Kongelige Biblioteks nye og nytænkte udstillingssal, som er skabt som skatkammer for visning af Nationalbibliotekets kostbareste genstande i den videst mulige forstand. Netop dette er beskrevet ved den første udstilling Fra støv til guld dét samtiden måske ikke har værdsat, vil eftertiden skatte. Montanasalen er sponsoreret af Montana A/S i et tæt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek Koncept de sign: Produktion: Tryk: Tryk: Papir: Foto: Svane mærket: Oplag: Årsberetning 2006 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann. Summary er oversat af Vibeke Cranfield Kontra punkt a/s Phoenix Design Cph Scanprint Scanprint a s, Århus. Miljø cer ti fi ceret ISO 12001/EMAS-god kendt Papiret er officielt miljøgodkendt og trykt med planteoliefarve uden opløsningsmidler. Det opfylder de i ISO 9706: 1994 fastsatte krav til langtidsholdbart papir Alle fotos er taget af Fotografisk Atelier, Det Kongelige Bibliotek, ved Karsten Bundgaard, medmindre andet angives Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Licens nr Det Konge lige Bibli otek Post boks Køben havn K Tlf: eks. ISBN: ISSN:

5 indhold NATIONALBIBLIOTEKET FORORD 5 11 Det hybride bibliotek FOKUS: 14 Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: FOKUS: 19 Nationalbibliotekets opgaver, ydelser og materialeanskaffelsesbevilling 26 Retrokonvertering af Danske Samling og Udenlandske Afdelings Ældre Samling 27 Pligtafleveringsafdelingen 30 Håndskriftafdelingen 35 Erhvervelse af familien Bournonvilles stambog 37 Kulturkanonen på Det Kongelige Bibliotek 38 Kort- og Billedafdelingen 42 Musik- og Teaterafdelingen 47 Carl Nielsen Udgaven 48 Orientalsk og Judaistisk Afdeling 52 Særbevilling fra Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo 54 Bevaringsafdelingen 59 Digital Bevaring 62 Nationalbibliografi 65 Kulturafdelingen Udstillinger Museet for Dansk Bladtegning Musik i Diamanten Kulturnatten, Diamantklubben, Foredrag, Omvisning og Udlejning Det Nationale Fotomuseum 74 Montanasalen 77 Forskningsafdelingen Forskningsformidling Domicilerede forskere Forskningsmiljø Forskningsprojekter 85 Musikvidenskabelige kompositioner til Niels Krabbe KØBENHAVNS UNIVERSITETSBIBLIOTEK FOKUS: FOKUS: FOKUS: 87 Universitetsbibliotekets opgaver 90 Genforeningsfesten 92 Universitetsbibliotekets studiemiljø 94 Digitale anskaffelser 3

6 FAKULTETSBIBLIOTEKERNE FOKUS: 96 Københavns Universitetsbibliotek Nord Fagsider på web en Procesafdelingen 97 Københavns Universitetsbibliotek City, Fiolstræde 99 Københavns Universitetsbibliotek, Slotsholmen 99 Københavns Universitetsbibliotek Syd, Amager Campus 103 Flere bøger for de samme penge: Indgåelse af rammeaftale om bogkøb giver nye muligheder indhold FÆLLESOMRÅDET 104 It-afdelingen 107 Digital Udvikling og Produktion FOKUS: 109 Det Kongelige Bibliotek får ny web 111 Administrationsafdelingen FOKUS: 115 Resultatkontrakten Det tekniske område 120 Regnskab for bog- og materialeanskaffelser 122 Personalia MEDARBEJDERFORENINGER 123 Personaleforeningen 124 Kunstforeningerne STATISTIK 126 RÅD & UDVALG 141 PUBLIKATIONER 151 MEDARBEJDERE 170 BILAG 181 For Viden, Insigt og Oplevelse. Strategi for Nationalbiblioteket SUMMARY 197 4

7 FORORD Af direktør Erland Kolding Nielsen I forbindelse med den store kommunalreform har medierne været fyldt med beretninger om, hvordan landets kommuner sammenlægges. Regeringen og kommunerne har henstillet til borgerne at dæmpe deres forventninger i den første tid. Servicen vil blive forringet i en overgangsperiode, da der er opbrud, samkøring af systemer både teknologisk og organisatorisk, personaleflytninger og ekstraarbejde! Noget lignende har Det Kongelige Bibliotek ikke været nødt til at gribe til i forbindelse med opbygningen af den nye institution, der efter fusionen imellem Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek i 2005 for alvor faldt på plads i Bibliotekets ansatte har løst de ekstraordinære opgaver samtidig med, at driften er blevet passet upåklageligt og uden væsentlige afbræk for brugerne. Arbejdet har været omfattende, krævende og anstrengende, resultaterne markante var - ud over fusionen imellem de to gamle institutioner - præget af uafsluttede resultatkontraktforhandlinger med Kulturministeriet, it-planlægning i form af forberedelse af en ny, omfattende hjemmeside gennem indførelse og opbygning af den såkaldte CMS, et content management system, som det hedder på nudansk, forberedelsen af den næste generation af digitale søgesystemer, og sidst, men ikke mindst indretningen af den nye, fantastiske udstillingssal, Montanasalen, resultatet af Det Kongelige Biblioteks hidtil største sponsorsamarbejde. Alt dette og meget mere berettes der om i denne årsberetning. Det digitale Kongelige Bibliotek Selvom især Det Kongelige Bibliotek gennem Den Sorte Diamant på Slotsholmen er branded i størstedelen af den 5

8 danske befolknings bevidsthed, skulle det ikke undre mig, om endnu flere først og fremmest kender os gennem hjemmesiden, som nu i adskillige udgaver har eksisteret i mere end 10 år. Gennem hele 2006 har Det Kongelige Bibliotek arbejdet på at omlægge Det har været en stor og kompleks opgave. Med ca unikke brugere og millioner af hits om måneden, er i dag bibliotekets største betjeningssted, og det skal derfor tilrettelægges og udformes med lige så stor omhu, som når der indrettes fysiske betjeningssteder. Det Kongelige Bibliotek går i 2007 fra en afsenderfokuseret til en modtagerfokuseret website, en udvikling mange andre kulturinstitutioner har eller vil skulle gennemleve de kommende år. En forudsætning for en ny web har været indførelsen af det nye fælles digitale produktions- og styringssystem. Gennem denne (nyorganiseres Det Kongelige Bibliotek, dets flersidede formål og opgaver, samlinger, materialer og tjenester ud fra en flerhed af brugerbehov og -kategorier og med anvendelse af den størst mulige brugervenlighed. Københavns Universitetsbibliotek Biblioteksbetjeningen af Københavns Universitet har i et organisatoriske perspektiv undergået markante forandringer i løbet af Fusionen mellem Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek forløber planmæssigt, om end ikke uden enkelte konkrete problemer. Fusionen har skabt en mærkbar dynamik på hele Københavns Universitets biblioteksområde. Denne kom klart til udtryk, da rektor Ralf Hemmingsen ved en smuk ceremoni i Københavns Domkirke 19. juni, hvor gendannelsen af et samlet universitetsbibliotek blev fejret, omtalte behovet for at iværksætte forhandlinger om styrket samdrift mellem universitetsbibliotek og institutbiblioteker. Hvad der kommer ud af dette, er det naturligvis endnu for tidligt at sige noget om. Et andet perspektiv er det strategiske. For et år siden tiltrådte alle parter, dvs. Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og Kulturministeriet en strategi for universitetsbiblioteket. Nu efter et års arbejde tegner der sig en klar aktuel konkretisering på fire indsatsområder: Videnressourcer Studiemiljø Personlig service Akademisk support Universitetsbiblioteket skal løbende udvide porteføljen af videnressourcer, der står til brugernes rådighed. Der satses generelt på flere digitale ressourcer, og det skal bemærkes, at disse nu udgør 68 % af det samlede materialeindkøbsbudget for På studiemiljøområdet er der for anden gang på kort tid sket en udvidelse af åbningstiderne ved universitetsbibliotekets læsesale, og i 2007 vil der blive skabt et større antal nye læsepladser ud over dem, der allerede er kommet til i For så vidt angår personlig service er der iværksat en samlet politik, der tager sigte på, at alle vore direkte brugere let skal kunne komme i kontakt med os gennem alle relevante medier. Og endelig, hvad angår den akademiske support i form af brugerundervisning, forskningsformidling og understøttelse af undervisning med e-ressourcer tegner der sig meget interessante muligheder, om end vi på dette område må afvente Københavns Universitets egne organisatoriske beslutninger. FORORD 6

9 FORORD Danmarks Nationalbibliotek Nationalbibliotekets arbejde har naturligvis også i 2006 været præget af fusionen på universitetsbiblioteksområdet, idet der har været arbejdet med en klarere profilering af nationalbiblioteksopgaverne. Nationalbiblioteket har tre hovedopgaver: indsamling udvides til andre former for såkaldt født digitalt materiale, bl.a. en stor samling digitale kort. Den organiseres som en national løsning i samarbejde med Statsbiblioteket og Statens Arkiver, således at kopier af det digitale materiale opbevares på flere af hinanden fysisk uafhængige steder. Bevaring af kulturarven Formidling af kulturarven Forskning i kulturarven Af de tre opgaver har især bevaringen af den fysiske og elektroniske kulturarv haft stor bevågenhed i Bevaringsafdelingen kunne i 2006 fejre 100 års jubilæum i nye lokaler. En vigtig opgave har været at få færdiggjort udbygningen af bevaringsværkstedet på Lergravsvej, således at de forøgede aktiviteter, der indgår i Bevaringsplan 2010, kan realiseres. Den digitale langtidsbevaring er en anden vigtig side af bevaringsvirksomheden. Elektronisk information er i sig selv ustabil, og det må antages, at software og hardware konstant vil udvikle sig, hvilket stiller store krav til bevaringsteknologi. Det Kongelige Bibliotek er fra 2006 med i flere internationale forsknings- og udviklingsprogrammer, i EU-regi således det såkaldte PLANETS-projekt, akronym for Preservation and Long-term Access through Networked Services, sammen med en række biblioteker, arkiver og private firmaer som partnere. Det samlede budget er 14,9 mio. Euro (ca. 100 mio. kr.. Indsamlingen af internettet sker nu som en fast driftsopgave via netarkivet.dk, som afvikles i samarbejde med Statsbiblioteket. I de kommende år skal denne I slutningen af 2006 kom den digitale formidling for alvor i fokus på europæisk plan. På et møde i Bruxelles 13. november 2006 besluttede de europæiske kulturministre som opfølgning på meddelelsen fra 2005 kaldet i2010: Digital Libraries fra EU-Kommissionen at intensivere arbejdet med digitalisering af kulturarven og støtte bestræbelserne på at etablere et fælles europæisk digitalt bibliotek. Den danske regering har fulgt op på dette ved at beslutte, at der i 2007 skal foreligge en national digitaliseringsplan for kulturarven, hvis økonomiske konsekvenser skal indgå i finanslovsforhandlingerne for Dermed åbnes der mulighed for inden for en årrække at virkeliggøre en af de store visioner i det digitale nationalbibliotek, nemlig den at få gjort de store og værdifulde fysiske samlinger direkte digitalt tilgængelige for befolkningen. I forbindelse med arbejdet med den nye resultatkontrakt har Nationalbiblioteket lagt sidste hånd på en ny strategi for med titlen For Viden, Indsigt og Oplevelse, der offentliggøres som bilag til denne årsberetning. Nyt universitetsbibliotek og magasin på Amager Kulturministeren, rektor for Københavns Universitet og vicedirektøren for Universitetsbiblioteket tog i foråret 2006 de første spadestik til kombinationen af et 7

10 nyt universitetsbibliotek og fase to af magasinudbygningen på Amager. Byggeriet til 160 mio. kr. har siden været i gang, går efter planen og forventes færdig til indflytning i det sene efterår således, at det kan tages i brug og indvies i Det vil give især Det Humanistiske Fakultets studenter flere og bedre studiefaciliteter, lige som 28,2 hyldekilometer samlinger kommer under klimastyrede opbevaringsforhold. It-sikkerhedspolitikken Gennem det meste af året har Det Kongelige Bibliotek arbejdet med indførelsen af en ny sikkerhedspolitik i form af den sikkerhedsstandard, DS 484, som indføres overalt på Kulturministeriets område. Der er tale om et meget betydeligt projekt for en institution af Det Kongelige Biblioteks størrelse og karakter samtidig med, at ministeriets største institutionsfusion nogensinde skulle gennemføres. Ikke mindre end 475 såkaldte informationsaktiver har biblioteket opbygget gennem årene i tillæg til de mange fysiske. Nationalt samarbejde Det Kongelige Bibliotek har gennem mange år haft et tæt samarbejde med en række af universitetsbibliotekerne, bl.a. gennem Forskningsbibliotekernes Chefkollegium (FC og projekter under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF. På kulturarvsområdet foregår der tilsvarende et intensivt samarbejde med de øvrige nationale kulturinstitutioner, især om sikringsforhold, bevaring og udstillinger, bl.a. udmøntet i årets hovedudstilling Trusler og Tyvekoster, videre i Kulturværdiudvalget, som sikrede, at Det Kongelige Bibliotek med fondsstøtte kunne erhverve et nationalt kulturklenodie som Bournonville-familiens stambog, og sidst, men ikke mindst i det i 2005 grundlagte Rådet for Udvikling af Nationalt ABM-Samarbejde med akronymet RUNAS. RUNAS er et koordineringsorgan for de nationale kulturinstitutioner inden for arkiv-, biblioteks- og museumsverdenen på niveauet under departement og styrelser. Rådet består ex offi cio af cheferne for Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Statens Museum for Kunst og Statsbiblioteket. Rådet har i 2006 gennemført det første nationale digitaliseringsseminar og tilvejebragt den første nogenlunde udtømmende oversigt over allerede gennemførte digitaliseringsprojekter, som nu genbruges i kulturministeriets digitaliseringsarbejde. Sammen med Danmarks Radio har RUNAS igangsat det første pilotprojekt i et stort digitalt kulturarv.dk-projekt. Primo det integrerede samsøgningssystem for fremtiden Gennem det meste af 2006 har der i forskningsbibliotekssektoren udspundet sig en til tider heftig og ophedet diskussion om strategi for og konkret valg af den næste generations såkaldte samsøgningssystemer til integreret søgning af alle materialetyper uanset art. Valget stod mellem et internationalt baseret system under udvikling, kaldet Primo, der havde vakt interesse i DEFF, og et lokalt baseret system, kaldet Summa, under udvikling på Statsbiblioteket. Det Kongelige Bibliotek har den holdning, at sådanne systemer i fremtiden ikke skal baseres på lokal, dansk, national egenudvikling i et marked, der ikke kan bære sig selv, men må forankres i en international sammenhæng med bæredygtig udviklingskapacitet på FORORD 8

11 FORORD det internationale marked. Men vi vil naturligvis gerne have indflydelse f.eks. gennem et udviklingspartnerskab. Den mulighed opstod i april-maj gennem et tilbud fra det firma, der har udviklet bl.a. det på det danske marked dominerende forskningsbibliotekssystem Aleph, det israelsk-amerikanske firma Ex Libris, om, at DEFF med Det Kongelige Bibliotek i spidsen kunne blive udviklingspartner sammen med en række amerikanske og tyske biblioteker. Da DEFF ikke kunne beslutte sig i tide, indgik Det Kongelige Bibliotek en aftale i form af et såkaldt memorandum of understanding med Ex Libris UK Ltd. på vegne af et konsortium, der foreløbig omfatter fem andre universitetsbiblioteker. Projektets vision er at tilvejebringe et nyt søgesystem baseret på integrated search til konsortiets biblioteker. Gennem et to-årigt udviklingssamarbejde med firmaet Ex Libris er formålet at sikre, at Primo bliver et state-of-the-art-søgesystem, som også tager hensyn til relevante danske forhold. DEFF har i slutningen af 2006 bevilget konsortiet 50 % af den støtte, det havde ansøgt om for at gøre Primo til en national løsning. Det er i denne sammenhæng væsentligt at gøre sig klart, at Det Kongelige Bibliotek gennem sit systemværtskab i dag omfatter et netværk på over 100 større og mindre forsknings- og fagbiblioteker rækkende over hele ABM-sektoren i flere ministerier. Samarbejde over Europas grænser Den internationale udvikling på national- og universitetsbiblioteksområdet i form af ideudveksling, samarbejde og arbejdsdeling spiller i dag en afgørende rolle for opgaver, funktioner og service. Udviklingen fremmes dels gennem internationale organisationer, dels gennem Den Europæiske Union. I Europa har der udviklet sig to vigtige hovedorganisationer for hhv. alle forskningsbiblioteker generelt og nationalbibliotekerne specielt, nemlig LIBER og CENL, der begge er stiftet under Europarådets auspicier og afgrænses gennem dets medlemskriterier. Det Kongelige Bibliotek har spillet en særdeles aktiv rolle i begge igennem årene. LIBER, akronym for Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, stiftet i 1971, består efterhånden af over 300 europæiske national- og universitetsbiblioteker. Igennem de sidste otte år har jeg været valgt til vicepræsident, senere præsident. Med udgangen af 2006 udløb min præsidentperiode. I de sidste 10 år har LIBER udviklet sig til den vigtigste fælles forskningsbiblioteksorganisation i Europa, der kan påvirke ikke bare den faglige, men også den sektorpolitiske udvikling i Europa ud fra arbejdsdelings-, integrations- og samarbejdssynspunkter. Chefen for Det Kongelige Bibliotek er endvidere ex offi cio medlem af CENL, akronym for Conference of European National Librarians, stiftet i CENL er den organisation, der på ABM-området har haft størst slagkraft og betydning internationalt. I 2006 blev CENL med udgangspunkt i TEL, akronym for The European Library, organisationens digitale service, udset af EU til at være den organisatoriske ramme for udviklingen af det europæiske digitale bibliotek. Inden for det løsere NORON-samarbejde, der består af de nordiske rigsbibliotekarer og styrelseschefer, er der i 9

12 2006 forhandlet med Nordisk Råd om en fokuseret fortsættelse med en rimelig projektbevilling i NORON-regi af det nedlagte Nordinfo. Programmet har fået betegnelsen Nordbib. Budgetbagslag Et enkelt alvorligt bagslag har Det Kongelige Bibliotek dog måttet lide, og det uden egen årsag. Finansministeriet inddrog i foråret uvarslet og uden hensyntagen til institutionernes aktuelle situation og særlige vilkår betydelige dele af deres opsparing og indtjente overskud på indtægtsdækket virksomhed. Det gik i Kulturministeriets regi hårdest ud over Det Kongelige Bibliotek, der med inddragelse af 13,7 mio. kr. måtte finansiere over 25 % af Kulturministeriets bidrag til, hvad der i den finansministerielle sprogbrug eufemistisk kaldes en budgetforbedring. I en institution med meget begrænsede reserver og frie midler er en sådan budgetforringelse, læs: besparelse, på ca. 5,5 % af den ordinære driftsbevilling ødelæggende for rationel planlægning, effektiv institutionsledelse og nødvendig forudseenhed. Opsparingen skulle være brugt til en fornuftig investeringsplanlægning af nødvendige digitale initiativer, it-investeringer, fusionsudgifter, bevaringsopgaver og andre aktiviteter, der vil mangle dækning i de kommende år. Den tilfældige og voldsomme besparelse, som ingen anden institution var udsat for i tilsvarende omfang hverken absolut eller relativt, vil trække lange, negative spor i de kommende år. Men tak Modsætningsvis har Det Kongelige Bibliotek nydt godt af en omfattende støtte til mange formål og aktiviteter fra fonde, sponsorer, samarbejdspartnere og enkeltpersoner. En række aktiviteter kunne ikke været gennemført uden generøs støtte herfra. De er alle omtalt på de følgende sider. En hjertelig tak skal bringes her. I 2006 rundede jeg selv et 20-årsjubilæum som chef for Det Kongelige Bibliotek. Under min ledelse har institutionen gennemgået en helt usædvanlig udvikling på talrige og vidt forskellige områder, herunder en række som ikke var til at forudse, endsige planlægge. Det er indadtil sket gennem overvejende konstruktivt samarbejde og udadtil i stadigt mere omfattende og forpligtende netværk. Jeg - og vi - har stadig visioner og ambitioner for Det Kongelige Bibliotek for de kommende år. I dette personlige perspektiv vil jeg derfor sidst, men ikke mindst, takke alle medarbejdere for indsats og engagement i de forløbne år. Det Kongelige Bibliotek i forandring og udvikling er en fantastisk og dynamisk institution at arbejde for næsten uanset hvor i den store og voksende organisation og på hvilken adresse, man befinder sig. FORORD 10

13 Udlån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografi er institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån samlet udlån heraf: hjemlån m.m fotokopier og fotografi er institutlån Kbhvns Univ læsesalslån elektroniske lån DET HYBRIDE BIBLIOTEK Det hybride bibliotek Det er et overordnet mål for Det Kongelige Bibliotek at fremme udviklingen af det digitale bibliotek gennem udnyttelse af informationsteknologiens muligheder. Det skal lette brugerens adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og formidlingsarbejdet. Benyttelsen af de elektroniske samlinger gør det muligt for brugerne at få adgang til relevant information døgnet rundt. Informationsteknologien skal også udnyttes, således at de fysiske samlinger stilles til rådighed på måder, som gør udnyttelsen af dem mest rationel og lettest for brugerne. Hybridfaktoren er et udtryk for, hvor langt biblioteket er i at udvikle det digitale bibliotek, dvs. den elektroniske benyttelses andel af den samlede benyttelse. Målet er, at hybridfaktoren skal være stigende samtidig med, at der skal ske en stigning i den samlede benyttelse. i forhold til de konventionelle i perioden Ved elektroniske lån (e-lån forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. Tallene for 2006 gælder den nye sammenlagte institution. Tallene fra er summen af udlån på det tidligere Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek før sammenlægningen. Som det fremgår, er antallet af udlån i 2006 i fortsat stigning med en hybridfaktor på 83. For såvel de to tidligere institutioner som for den nye sammenlagte gælder, at væksten især ligger på elektroniske lån, mens konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens, dog med den forskel at faldet i fysiske udlån især er sket inden for de natur- og lægevidenskabelige fag. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter erstattes af elektronisk benyttelse. I tabellen Konventionelle udlån og e-lån, belyses udviklingen i elektroniske lån Konventionelle udlån og e-lån* Udlån ( Konventionelle lån eks. fornyelser E-lån Total primær udlån Hybridfaktor (e-lån af total 56% 69% 76% 81% 83% * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. 11

14 Biblioteket abonnerer på mange elektroniske ressourcer og gennemfører selv digitaliseringsprojekter. Lånemønstre og øvrige benyttelsesmønstre er som følge heraf under kraftig forandring. De elektroniske lån er det mest dynamiske område og udgør som nævnt nu 83 % af de samlede lån. Sammensætningen af de elektroniske lån ses af tabellen Sammensætningen af elektroniske udlån. Licensbelagte ressourcer udgør den største del af benyttelsen, men også bibliotekets egne digitaliseringer, Den Nationale Billedbase, Portrætbasen, Arkiv for Dansk Litteratur og øvrige digitaliserede værker udgør en substantiel del af benyttelsen. Sammensætningen af elektroniske udlån * Et andet mål for udviklingen af det digitale bibliotek er forholdet (ratio mellem fysiske besøg og besøg på bibliotekets web. Målet er en markant forøgelse i benyttelsen af bibliotekets formidlingstilbud ved besøg på bibliotekets web, uden at det nødvendigvis indebærer et stort fald i de fysiske besøg på bibliotekets fire betjeningssteder. I tabellen Besøgende på www og ved fysisk fremmøde er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på bibliotekets fire betjeningssteder (fysiske besøg. Samlet er besøgstallet steget med 30 % gennem de fem år. Som det fremgår af tabellen, er antallet af besøgende på det Licensbelagte ressourcer Nationale Billedbase og Portrætbasen Arkiv for Dansk Litteratur Tekster m.m. på KBs www I alt * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution. omfatter også Dansk Nationallitterært Arkiv DET HYBRIDE BIBLIOTEK Benyttelse aktive lånere indskrevne nye lånere i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger forespørgsler (basal vejledning aktive lånere indskrevne nye lånere i alt gæster på læsesale, i centre og i samlingerne heraf: gæster på Læsesal Vest gæster på Læsesal Øst gæster på Læsesal Nord gæster i Centerlæsesale og samlinger forespørgsler (basal vejledning 12

15 DET HYBRIDE BIBLIOTEK Besøgende på www og ved fysisk fremmøde * Besøg på hjemmeside Fysiske besøg Hydbridfaktor (ratio for e-besøg 3,0 3,3 3,7 4,4 5,1 * Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners besøgstal, mens 2006-tallene gælder for den nye, fælles institution nye biblioteks hjemmesider steget i 2006 i forhold til det sammenlagte besøgstal for de to tidligere bibliotekers hjemmesider i årene før sammenlægningen. Det elektroniske besøgstal er i 2006 mere end fem gange højere end antallet af fysiske besøgende (ratio 5,1. De fysiske besøg er også i 2006 faldende. Dette skyldes især, at der har været færre besøgende på bibliotekets betjeningssted i de gamle universitetsbygninger på Amager. Biblioteket satser i de kommende år på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. Samtidig vil der blive etableret nye og tidssvarende publikumsfaciliteter på Amager (Københavns Universitetsbibliotek Syd, når det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri åbner på universitetets Amager Campus i Det forventes på den baggrund, at udviklingen i det fysiske besøgstal vil vende, og at den fysiske benyttelse af biblioteket vil stige. Åbningstiderne i 2006 var følgende: På Slotsholmen har den store forskerlæsesal, Læsesal Vest, en ugentlig åbningstid på 68 timer, mandag fredag 9-21 og lørdag I oktober skete en udvidelse, således at Læsesal Vest åbner kl. 9 om morgenen. Centerlæsesalene er åbne 35 timer om ugen, mandag fredag 10-17, dog onsdag Informationen og Udlån på Slotsholmen er åbent mandag fredag samt lørdag Studie-, avis- og tidsskriftlæsesalen, Læsesal Øst, samt Læsesal Nord var åbent mandag fredag 9-21 samt første lørdag i måneden Den Sorte Diamant er åben mandag lørdag fra kl. 8 til sen aften med mange tilbud, såsom udstillinger, foredrag, koncerter, Diamantboghandlen, restaurant søren k og café øieblikket. På Nørre Allé var åbningstiden 1. januar 31. august 9-19, i Fiolstræde 10-19, og på Amager Pr. 1. september udvidedes åbningstiderne i Nørre Allé til 8-19 og i Fiolstræde og på Amager til

16 FOKUS Sponsorering, fondsstøtte og institutionssamarbejde Af direktør Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek retter en varm tak til følgende sponsorer, fonde, institutioner, virksomheder og private for engageret samarbejde og støtte i 2006: Akademisk Boghandel: Gavekort i forbindelse med brugeruddannelse for studerende ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Arctic Paper: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum Augustinus Fonden: Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten Støtte til Morten Møller: Mogens Fog Bang & Olufsen: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum Beckett-Fonden: Solisthonorarer i forbindelse med DiamantEnsemblets koncerter Den Berlingske Fond: Støtte til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Biblioteksstyrelsen: Støtte til vandreudstilling til danske folkebiblioteker med Det Kongelige Biblioteks Kanonudstilling Bikubenfonden: Støtte til erhvervelse af Bournonvilles Stambog fra det 19. århundrede Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat: Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven Støtte til udgivelsen af Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe Carlsbergfondet: Støtte til færdiggørelse, trykning og udgivelse af Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections; vol. 5.3 Støtte til Maria Vidas: Picturing Women CKU. Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene: Støtte til udstillingen Under the Same Sky i Det Nationale Fotomuseum Seminar i forbindelse med udstillingen Under the Same Sky Clausen Offset: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum C.L. Davids Fond og Samling: Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten SPONSORERING 14

17 SPONSORERING DANIDA: Fortsat støtte til udviklingsprojekt for Nationalbiblioteket i Bhutan Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, Cairo: Særbevilling til indkøb og katalogisering af ny arabisk litteratur især inden for samfundsdebat i vid forstand Denis Waelbroeck: Støtte til udgivelse af J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 Ernst og Vibeke Husmans Fond: Støtte til Sofie Bak: Danmark Israel-projektet Golden Days havde 2006 renæssancen som emne, og et længe planlagt arrangement hvor atriet kunne udnyttes, fordi biblioteksfunktionen er lukket om søndagen, kunne gennemføres 3. september. Foredrag og koncert omhandlede, hvorledes byen Venedig omkring år 1600 udgjorde et musikalsk kraftcentrum i europæisk musikliv, ikke mindst i kraft af den musik, som fandt sted i Markuskirken. Her virkede bl.a. den store komponist Giovanni Gabrieli. Komponister fra Nordeuropa tog på studieophold i Venedig, og Christian 4. sendte også sine folk til byen, herunder Melchior Borchgrevinck og Mogens Pedersøn. Man udnyttede Markuskirkens arkitektur musikalsk til at skabe en særlig klanglig virkning, ved at sangerne og instrumentalisterne var anbragt forskellige steder på kirkens mange pulpiturer. Førstebibliotekar Niels Krabbe fortalte om Christian 4's musik, og der var derpå koncert i Diamantens atrium, hvor alle balkonerne blev taget i brug. Musikken var af Gabrieli og hans elever 15

18 Foreningen Ballettens Venner: Støtte til restaurering af nodemanuskriptet til Bournonvilleballetten Sylfi den i Bevar Bogenprojektet Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation: Støtte til trykning af bind 2 i Carl Nielsen Brevudgaven Trykning af Finn Egeland Hansen: Layers of Musical Meaning (Danish Humanist Texts and Studies, vol. 33 forskningsformidlingspris på kr. Kulturbladet Diamanten Forårets foredragsrække om fortidens supermagter Den trykte bogs historie i Danmark en digital håndbog og en central del af Danmarks (digitale bogmuseum Golden Days in Copenhagen: Støtte til koncert i Diamantens atrium med Musik fra Chr. IVs tid SPONSORERING Det Kongelige Bibliotek og G.E.C. Gads Fond uddelte 17. november i fællesskab for sjette gang H. O. Lange- Prisen for fremragende forskningsformidling og for første gang på Bogmessen i Forum. To modtagere delte prisen, nemlig professor, dr. phil. Jens Engberg for værket Magten og Kulturen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for Ordbog over det danske Sprog i netudgaven. Prisuddelingen foregik på Bogcafeens scene, og efterfølgende blev de to prismodtagere interviewede: fhv. kulturminister og tidl. kulturchef ved Det Kongelige Bibliotek Jytte Hilden talte med Jens Engberg (på denne side og forfatteren Lise Nørgaard talte med direktør Jørn Lund fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om sprog, formidling og faglig kunnen (på modstående side FUHU. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse: Støtte til udgivelse af Carl Nielsens Kantater i Carl Nielsen Udgaven Knud Højgaards Fond: Støtte til lied- og operakoncert i Dronningesalen Støtte til koncert i Diamantens atrium med Musik fra Chr. IVs tid G.E.C. Gads Fond har som sponsor for Det Kongelige Bibliotek muliggjort: Uddeling for sjette gang af H.O.Lange-Prisen Det Kongelige Biblioteks og G.E.C. Gads Kulturministeriet: Støtte til indspilning og præsentationskoncert af Weyses Morgenog Aftensange samt et udvalg på i alt 12 sange fra Højskolesangbogen i Kulturkanon-projektet 16

19 SPONSORERING Støtte til udgivelse af partituret til J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 Fortsat driftsstøtte til Carl Nielsen Udgaven Støtte til ph.d.-projektet Bevaring af information på ustabile biblioteksmaterialer gennem substitution ved Ulla Bøgvad Kejser Kulturministeriets Forskningspulje: Støtte til Peter Hauge: The Temple of Music Støtte til John T. Lauridsen: Dr. Werner Bests korrespondance Støtte til ph.d.-projekt om Dansk Fotohistorie ved Louise Wolther Støtte til forskningsprojektet The Writings and Photography of Jacob A. Riis: Social Reform and Ethical Concerns ved Dag Petersson Kulturnet Danmark: Støtte til det digitale formidlingsprojekt Den fremskudte formidling Kunstrådet. Det Internationale Billedkunstudvalg: Udstillingen Under the Same Sky i Det Nationale Fotomuseum Landsdommer V. Gieses Legat: Udgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Lillian og Dan Finks Fond: Udgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Lida og Oskar Nielsens Fond: Støtte til erhvervelse af autografsamling med bl.a. originalt håndskrevet brev fra St. St. Blicher Lundbeckfonden: Støtte til færdiggørelse af nodemateriale til Rued Langgaards opera Antikrist i Rued Langgaard Udgaven 17

20 Montana Møbler A/S: Hovedsponsor for Det Kongelige Biblioteks nye permanente udstillingssal, Montanasalen Indretning af Det Kongelige Biblioteks stand på Bogforum Nina Bendix: Restaurering af håndskriftet Megillat Ester fra 1700-tallet i Bevar Bogen-projektet Novo Nordisk Fonden: Støtte til Tove Thage: Billedspor. Dansk pictorialisme Ny Carlsbergfondet: Støtte til erhvervelse af samling af danske bladtegninger til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Odense Bys Museer: Medudgivelse af Tove Thage: Fotografi er af H.C. Andersen. En ikonografi Oticon Fonden: Udstillingsstøtte til Museet for Dansk Bladtegning i Det Kongelige Bibliotek Udstillingen Ordets Billeder Kalligrafi fra Mellemøsten Studenterkoncert med Diamant- Ensemblet Doneret fl adsk æ r me til Det Kongelige Biblioteks digitale formidlingsprojekt: Den fremskudte formidling UNESCO. Den danske UNESCO nationalkommision: Støtte til publikationen Denmark & UNESCO s Memory of the World Register Velux Fonden: Støtte til illustrationer og trykning af Kirsten Dreyer: H.C. Andersens brevveksling med Henriette Scavenius Støtte til udgivelse af brevveksling mellem H.C. Andersen og familierne Wulff og Koch Udarbejdelse af værket Von Schalburg en biografi ved Mikkel Kirkebæk Støtte til Jan Ahtola Nielsen: Nordiske forbindelser under 1. verdenskrig Weyse Fonden: Støtte til udgivelse af J.P.E. Hartmanns kor- og orkesterværk Vølvens Spådom, opus 71 (1872 SPONSORERING Politiken-fonden: Støtte til Morten Møller: Mogens Fog Siemens A/S: Siemens A/S muliggør som hovedsponsor for DiamantEnsemblet seks årlige koncerter i Dronningesalen Winther Grafi k: Støtte til udstillingen The Open Book i Det Nationale Fotomuseum 18

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D e t k g l B i B Å r s b e r e t n i n g l i o t e k 2005 årsberetning 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon Forside Udsnit fra en side af et middelalderhåndskrift med drejelige skiver og data til brug

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

B I B ÅRSBERETNING L I O

B I B ÅRSBERETNING L I O D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K årsberetning KOLOFON Forsidemotivet stammer fra Skandinaviens eneste eksemplar af John James Audubons Birds of America. Birds of America er et af de mest spektakulære

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

2 0 04 sberetning år

2 0 04 sberetning år D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004 årsberetning 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37

I. Forord Side 2. II. Beretning Side 3. III. Driftsregnskab Side 8. IV. Resultatanalyse Side 11. V. Organisation og personale Side 37 Indholdsfortegnelse: I. Forord Side 2 II. Beretning Side 3 III. Driftsregnskab Side 8 IV. Resultatanalyse Side 11 V. Organisation og personale Side 37 VI. Anlæg Side 45 VII. Påtegning Side 48 Bilag: 1)

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse

Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig projektbeskrivelse Deff Status på projektet 30. oktober 2015 Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer Overordnet beskrivelse af projektet, herunder ændringer ifht oprindelig

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010

Digital Bevaring. En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Digital Bevaring En ekspertgruppe organiseret som en afdeling på Det Kongelige Bibliotek Sommer 2010 Indhold Organisering Bevaringsstrategier Projekter Digital Bevaring er en Projektorganisation + + +

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 W"w w www rw. ftnrn ttu$

Vbu\ fmmåt) tttty. tømt. tuv qi. åtntr 4^0K. #tnt< Cmv- nt no 15. nr.4 oktober 2002 Ww w www rw. ftnrn ttu$ Vbu\ D E T K G L fmmåt) tu tttty tømt tuv qi åtntr tt 4^0K nt no Cmv- #tnt< FRA DET KONGELIGE 15. årgang nr.4 oktober 2002 W"w w www rw ftnrn ttu$ BIBLIOTEK INDHOLD H.O. Lange-Prisen Uddeling af forskningsformidlingspris

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993

MAGASIN. fra Det kongelige Bibliotek. 8. årgang nr. 3 november 1993 MAGASIN fra Det kongelige Bibliotek 8. årgang nr. 3 november 1993 INDHOLD Viden om... 3 MICHAEL HARBSMEIER: Rejsebeskrivelsers grænseløse nytteværdi BODIL MARIE THOMSEN: Mode og klædedragt. Om modens bestandige

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012

Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 Nyt blik på bibliotekets rum WORKSHOP 31. 10.2012 1 Aktuelle udfordringer for bibliotekerne set fra Michel SteenHansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk 2 Er biblioteket Bogens hellige hal? 3 Er biblioteket

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Organisationsplan for. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Organisationsplan for Nationalbibliotek og Gældende fra 1. april 2007 Indholdsfortegnelse side Forord...3 Organisationsdiagram...4 Direktionen...5 Direktøren...6 Direktør Erland Kolding Nielsen...6 Nationalbiblioteket...7

Læs mere

Erland Kolding Nielsen Direktør

Erland Kolding Nielsen Direktør I. Forord Med udgangen af 2001 har Det Kongelige Bibliotek gennemført og afsluttet sin første 4-årige Resultatkontrakt med Kulturministeriet. Den har løbet over et åremål, der må karakteriseres som revolutionært,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.

Avisdigitalisering. Fjernlånsmøde 12. november 2013. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket.dk. Tonny Skovgård Jensen tsj@statsbiblioteket. Avisdigitalisering Fjernlånsmøde 12. november 2013 Planen Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Om bevillingerne bag Bevaring og formidling Avisdigitalisering hvordan Digitalisering

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Mission: Biblioteket virker for uddannelse, forskning og

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere