Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august INDHOLD Brugervenlige hjemmesider Designpris til relieffliser Rettelse Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Det kan være svært at se Konference: The learning child Konference: Building Sight Internet og synhandicap Nye bøger i Videncentret Edb-rådgivning for synshandicappede Alternativ behandling af synshandicap Museum for alle - kursus og netværk World Wide Web Log-text med tale Natur/teknik Start Kolofon

2 Brugervenlige hjemmesider Blinde ingen adgang! Svagsynede kun adgang i følge med en seende! Der er selvfølgelig ingen hjemmesidedesignere, der indleder med sådan et forbud - men i praksis er det sådan, mange hjemmesider på World Wide Web (WWW) opleves af synshandicappede brugere. WWW-teknologien, som anvendes til hjemmesider på Internettet, giver meget vide rammer. Man kan anvende alskens forskellige opsætninger, grafik, lydklip, videoer m.m. Alle disse valgmuligheder gør WWW-teknologien spændende, men øger også risikoen for, at flere og flere mister muligheden for at være med. I stedet for at udvide mulighederne for informationsudveksling kan WWW altså være med til at indskrænke dem. Mange af de designelementer, som gør hjemmesiderne utilgængelige for forskellige grupper af handicappede, er også irriterende for alle andre. Det gælder fx meget spraglede eller grelle farvekombinationer, som gør teksten svær at læse for alle. Rød på sort, grøn på brun eller gul på grøn er svært at læse for alle - og umuligt for nogle. Hvis der er animerede ikoner, hænger skærmlæseprogrammet fast, og man kan ikke komme videre til andre hyperlinks på siden. Tilsvarende er fx lydklip uden alternativ beskrivende tekst ikke særligt oplysende for døve brugere. Billeder er glimrende til illustration eller dekoration, men hvis der ikke er en forklarende tekst som alternativ, er de ikke meget værd for en blind, der læser hjemmesiden ved hjælp af talesyntese. Gode tekstfaciliteter vil også være til gavn for mange andre brugere, som af hensyn til overførselstiden vælger at slå grafikken fra og køre rent tekstbaseret. Ifølge Fonden for Aktive Blinde er % af Internet-trafikken tekstbaseret. Blandt andre Trace R & D Center, University of Wisconsin, USA har udarbejdet enkle retningslinier for godt og brugervenligt design af hjemmesider. Trace Center blev grundlagt i 1971 og arbejder med teknologiske løsninger for handicappede. Trace Centers retningslinier foreskriver ikke, at alle hjemmesider skal bestå udelukkende af sort tekst på hvid baggrund uden billede og lyd. I stedet anvises enkle forholdsregler, som gør, at man kan anvende den eksisterende teknologi til at gøre information tilgængelig for så mange som muligt. Disse retningslinier og meget andet om tilgængelighed og teknologi findes på Trace Centers egen hjemmeside En anden god kilde er som er oprettet af EASI (Equal Access to Science and Engineering). EASI er en amerikansk organisation, der arbejder med indsamling og formidling af viden om handicappedes brug af informationsteknologi. Fremover skal alle statslige publikationer udgives på Internet parallelt med den trykte udgave. I den forbindelse har Forskningsministeriet og Statens Information udformet en dansk standard for elektroniske statslige dokumenter. Standarden beskrives i Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering, som findes i elektronisk form på En trykt udgave kan bestilles hos Statens Publikationer, tlf Test din hjemmeside

3 Hvis man vil have et bud på, hvor tilgængelig en hjemmeside er, kan man besøge hjemmesiden Her kan man indtaste en hjemmesideadresse, som så bliver testet i forhold til et sæt retningslinier for tilgængelighed. Hjemmesiden kommer frem med en engelsk "bobby", der svinger staven ud for de fejl, som programmet har fundet. Ud for hver fejl er et link, hvor man kan få en beskrivelse af, hvilken type fejl, der er tale om. - En egentlig test kræver dog stadig en vurdering fra repræsentanter for de brugere, der skal benytte siden.

4 Designpris til relief-fliser Firmaet GHform, Holbæk, har vundet Dansk Designråds ID-pris 1997 for et system af fliser beregnet til ledelinier for blinde eller stærkt svagsynede. Fliserne har et reliefmønster, som blinde eller stærkt svagsynede kan mærke og følge med stokkespidsen eller evt. gennem fodsålerne. Systemet hedder Pictoform og er udviklet af Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i samarbejde med bl.a. Instituttet for Blinde og Svagsynede. Pictoform-fliserne anvendes bl.a. på Rådhuspladsen i København samt i Viborg og Billund. Lignende systemer kendes fra udlandet, bl.a. Japan, hvor ideen om relief-fliser først blev udviklet og anvendt. Også i Danmark har ideen været anvendt i bybilledet, bl.a. i Fredericia og Kolding og på Odense Banegård Center. I mangel af et dansk produkt decideret beregnet til formålet har man disse steder udviklet lokale løsninger, enten ved hjælp af eksisterende produkter, der er anvendt på en ny måde, eller ved selv at udvikle nye flisetyper m.m. Fliserne er et af resultaterne af Dansk Design Centers projekt "Bykort for blinde", der blev afsluttet i Projektet omfattede også en elektronisk navigator, der benyttede sig af satellit-navigation (GPS), og en metode til fremstilling af reliefkort ved hjælp af elektroniske data. Projektet er bl.a. beskrevet i bogen "Bykort for blinde" og i et tv-program fra Danmarks Radio. Bogen kan købes hos Dansk Design Center; Videncentret har et lille antal video-kopier af tv-programmet til udlån. DHS

5 Rettelse Der var en fejl i angivelse af forfatternavne i listen over "Nye bøger i Videncentret" i forrige nummer af "Synshandicap", 2/1996. Vi beklager og bringer her de korrekte oplysninger: Niels Ehlers og Karen Margrethe Thomsen: Øjensygdomme - Lærebog for sygeplejestuderende, 2. udg., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1991 Henrik Lund-Andersen og Lis Kofoed Borrild: Øjensygdomme, 4. udg., Munksgaard, 1995

6 Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Fra det engelske Royal National Institute for the Blind har vi lånt ideen til en pjece om synsproblemer hos børn og voksne, som er udviklingshæmmede eller har andre handicap, der vanskeliggør kommunikation. Pjecen indeholder checklister over, hvilke typer af adfærd, der er særlig karakteristisk hos mennesker, der ser dårligt. Det er klart, at man ikke kan afgøre, om en anden person har problemer med synet ud fra checklisterne alene. Men har en kommunikationshæmmet person ét eller flere af de nævnte adfærdstræk, bør omgivelserne få undersøgt hos en øjenlæge, om der skulle være tale om et uopdaget synsproblem, eller om vedkommendes syn har ændret sig, så han eller hun skal have nye briller. Øjenlæge Mette Warburg har bearbejdet pjecens checklister, og hun har også skrevet et afsnit om, hvordan man bedst forbereder et besøg hos øjenlægen, og hvad man skal sørge for at få at vide, hvis undersøgelsen viser, at der er synsproblemer. Den originale tekst er af Gill Levy og er oversat af Annegrethe Nielsen. Den nye pjece - som kan fås gratis ved henvendelse til Videncentret - hedder "Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede".

7 Det kan være svært at se Christina Åvall-Severinsen har skrevet bogen "Det kan være svært at se" om svagsynede børn og unge. Bogen forklarer, hvad det vil sige at være svagsynet og herunder blandt andet, hvor forskelligt synet kan være fra den ene svagsynede person til den anden. - Og at synsevnen kan variere voldsomt hos den samme person, afhængigt af situationen, fx afstand og belysning, eller om omgivelserne er kendte eller fremmede. Det er netop denne variation, der sommetider gør det svært for omgivelserne at forstå og respektere synshandicappet. Tilsyneladende ser personen jo godt nok i nogle situationer, og så skal han/hun alligevel have særbehandling i andre situationer. Bogen giver gode konkrete oplysninger om synsevne, belysning, hjælpemidler, rådgivningsmuligheder m.m. Derudover tager forfatteren også fat på de psykiske aspekter af det at være ung og svagsynet. Forfatteren slår med det samme fast, at svagsynede ikke er ens, men har lige så forskellige personligheder som alle andre. De deler imidlertid nogle særlige livsbetingelser, som det er godt at være opmærksom på og bevidst om, så man kan give den rigtige og den nødvendige støtte - og så man ikke støtter for meget! Forfatteren arbejder som synskonsulent i Nordjyllands Amt og har skrevet bogen på baggrund af 30 års arbejde med synshandicappede børn og unge. De praktiske erfaringer har tydeligt præget bogen, der ikke kun påpeger problemer, men samtidig giver konkrete ideer til, hvad man kan gøre som lærer, forældre, bedsteforældre m.m. "Det kan være svært at se af Christina Åvall-Severinsen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, ISBN , 85 sider, illustreret, pris 145. Købes i boghandlen. Af samme forfatter: "Mine kammerater er anderledes - de kan se". Dansk Psykologisk Forlag 1994, ISBN (Om blinde børn og unge).

8 Konference: The Learning Child september afholdes der en international konference om udviklingshæmmede børn og læring. Konferencen fokuserer på barnet som aktivt deltagende i egen læring og henvender sig til "professionelle og forældre, der er involveret i tværfaglig evaluering samt planlægning og implementering af udviklingsprogrammer for børn". Foredragsholderne er Lilli Nielsen, Refsnæsskolen og Johan van der Poel, Sydafrika. Lilli Nielsen har arbejdet på Refsnæsskolen siden 1967 med undervisning af synshandicappede børn (med/uden yderligere handicap), familierådgivning for familier med et synshandicappet barn og rådgivning af lærere og andet pædagogisk personale. Lilli Nielsen er desuden internationalt kendt for sit arbejde med at udvikle særlige pædagogiske metoder og redskaber til anvendelse i arbejdet med udviklingshæmmede med synshandicap, bl.a. "Det lille rum". Lilli Nielsens metoder lægger stor vægt på, at der skabes miljøer, som fremmer selvaktivering. Dr. Johan van der Poel var i 25 år forstander for to udviklingscentre for synshandicappede og har siden 1995 været leder af Instituttet for Blinde i Worcester, Sydafrika. Dr. van der Poel er involveret i arbejdet med at udvikle og forbedre udviklingstilbud til førskolebørn og flerhandicappede mennesker. Dr. van der Poel er i øvrigt forfatter til bogen "Visuel dysfunktion. Erkendelse af småbørns behov", som udkom på dansk i 1996 i Lilli Nielsens oversættelse. Konferencen foregår i Svendborg. Deltagelse koster 3436 kr. inkl. konferencedeltagese, måltider og overnatning eller 2446 ekskl. overnatning. Konferencesprog er engelsk. Konferencen arrangeres af Synsrådgivningen, Fyns Amt og Danmarks Lærerhøjskole, Odense. Tilmeldingsfristen var oprindeligt den 13. juni, men fristen er forlænget, da der stadig er ledige pladser.

9 Konference: Building Sight Videncenter for Synshandicap afholder den 25. september et endags-seminar om tilgængelighed i design, indretning og arkitektur. Foredragsholderne er Peter Barker, Andrew Gatneby og Yvonne Howard fra Joint Mobility Unit i London, som er en del af Royal National Institute for the Blind og Guide Dogs for the Blind Association. Seminaret har tidligere været afholdt i bl.a. Edinburgh, Leeds og London. Deltagelse koster 400 kr. inkl. frokost og kaffe, prisen for studerende er 100 kr. Yderligere oplysinger hos Videncenter for Synshandicap.

10 Internet og synshandicap Pilotkursus Kan blinde surfe? Det spørgsmål blev taget op på et pilotkursus arrangeret af Dansk Blindesamfund og Instituttet for Blinde og Svagsynede. Desværre foregik researchen ikke i brændingen på Hawaii, men i Uni-C's i øvrigt udmærkede lokaler på Østerbro. Det drejer sig om Internettet, hvor man kan søge information ved at "surfe" fra sted til sted. Pilotkurset skal give erfaringsgrundlag for den fremtidige undervisningsindsats på området, både i Instituttets og Dansk Blindesamfunds regi. Et andet formål med kurset var at afprøve, hvorvidt Internettet overhovedet er tilgængeligt og anvendeligt for synshandicappede. Videncentret deltog som observatør. På kurset afprøvede tre blinde og to svagsynede kursister de mest almindelige Internetfunktioner: at sende og modtage e-post, at anvende postlister og nyhedsgrupper - og at surfe på World Wide Web. Formålet med kurset var at skaffe sig erfaringer, dels til brug for udvikling af Internet-kurser for synshandicappede, dels mht. funktionaliteten af forskellige programmer. Der var to kursusdage for talebrugere og én for svagsynede, der bruger forstørrelse. Undervisere var Hans Rasmussen, Søren Jensen og Bent Børgesen, alle Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blinde kursister arbejdede med både DOS- og Windows 3.11-programmer samt skærmlæseprogrammerne Jaws og Iltalk; de svagsynede arbejdede med Windows og ZoomText Plus. Den første dag arbejdede talebrugerne med DOS-programmerne Pine (til post) og Lynx ("browser"-program til WWW), og der blev givet en generel introduktion til Internettets historie og opbygning. Anden kursusdag arbejdede alle med Windows DOS-programmerne Pine og Lynx fungerede godt og pålideligt, og alle fik sendt og modtaget post, tilmeldt sig diskussionslister og besøgt nogle hjemmesider. DOS-løsningen anvendes da også af mange synshandicappede PC-brugere, men også på synshandicapområdet er skiftet til Windows i gang. For talebrugerne viste Netscape sig som det mest samarbejdsvillige program til WWW, mens postfunktionen i Netscape var meget besværlig, både sammen med tale og forstørrelse. Her fungerede postfunktionen i MicroSoft Explorer langt bedre for begge grupper. Både Netscape og Explorer kan downloades gratis fra Internettet; man er dog nødt til at installere hele Explorer (inkl. WWW-delen) for at få postfunktionen med. Til nyhedsgrupperne viste programmet Free Agent sig som klart det mest anvendelige. Også dette kan downloades gratis, fra området "Internetsoftware for Windows 3.x" og derefter "Newsreaders (UseNet)". Med gode programmer og den rigtige opsætning er Internettet altså generelt også tilgængeligt for synshandicappede. Både post og nyhedsgrupper er uden de store problemer, fordi programmerne ikke giver mulighed for megen variation i brugen. Opbygningen ligger fast, med faste felter til

11 modtager, afsender, emne/overskrift og tekst. Afviger man fra disse, vil det som regel blive opfattet som en fejl, og man får besked om at ændre sin indtastning. Med World Wide Web, derimod, er det en helt anden sag. Her kan udbyderne boltre sig i diverse grafiske effekter, lyde og forskellige opsætninger. For seende kan alle disse effekter være enten irriterende eller sjove men for den synshandicappede bruger kan det betyde, at siden bliver umulig at læse. Det kan fx være et farvevalg, der for den svagsynede gør teksten ulæselig, fordi der bliver for ringe kontrast, eller fordi baggrunden er så spraglet, at man ikke kan skelne bogstaverne. Netscape giver brugeren mulighed for selv at bestemme farvevalget i de fleste tilfælde - men ikke alle. Explorer giver samme mulighed, men i praksis i endnu mere begrænset omfang. På kurset stødte talebrugerne hurtigt på hjemmesider med grafiske elementer uden forklarende tekst. Nogle steder kunne billederne undværes, og man måtte så blot undre sig over, hvad billederne forestiller. Andre steder var det umuligt at læse siden uden grafikken, som fx kunne være de "knapper", man skulle trykke på for at komme videre. Det alvorligste problem var "blink", små animerede ikoner, der blinker eller ændrer sig hele tiden. Her bliver skærmlæseprogrammet simpelthen hængende, og man kan ikke gå videre til sidens andre hyperlinks. I øvrigt gælder det, at hvis hyperlinks ikke er lavet standardmæssigt (understreget), kan de ikke aktiveres fra tastaturet. Tilgængelighed Konklusionen på kurset er klart, at blinde og svagsynede godt kan surfe, hvis de har det rigtige program i den rigtige opsætning. Kurset gav dog også eksempler på, at man uundgåeligt sommetider havner i hajfyldt farvand - på hjemmesider, som er svære eller umulige at anvende, fordi udbyderen kun har taget hensyn til nogle af sine brugere. Andetsteds i dette nummer af "Synshandicap" gives en række henvisninger til, hvor man kan få mere at vide om godt, tilgængeligt hjemmesidedesign. Kurset gav også et godt grundlag for udvikling af Internet-kurser for synshandicappede. Dansk Blindesamfund vil bl.a. lade erfaringerne indgå i grundlaget for Kommunikationsskolen på Fuglsangcentret, som forventes startet i begyndelsen af DHS

12 Nye bøger i Videncentret Medmindre andet er nævnt, er alle udgaver i sorttryk. På dansk Laila Launsø: "Brug og brugere erfarede virkninger af alternativ behandling. En sammenfatning". Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (120 sider). T. B. Jansen & H. J. Ladegaard-Pedersen (red.): "Sundhedssektorens fremtider", Forlaget Fremad, 1997 (64 sider) Bent Fausing:"Synet som sans", Tiderne Skifter, 1995 (302 sider) Vibeke Lund: "Handicapidræt i børnehøjde", Handicapidrættens Videnscenter 1997 (63 sider) "Idræt. Handicap. Arbejde? Årsberetning 1996 fra Handicapidrættens Videnscenter" (18 sider) "En kort beskrivelse og evaluering af "Projekt undervisning af synshandicappede flygtninge/indvandrere"", Blindes Oplysningsforbund, Århus, 1997 (14 sider) Erik Hansen: "Ping og pampersprog", Hans Reitzels Forlag 1993 (2. udg.) (75 sider) Inger Glavind Bo og Bente Gørnfeldt: "Ledsageordningen mellem offentlig og privat omsorg", Socialministeriet maj (Rapport fra fire kommuners forsøg med ledsageordning for handicappede). (176 sider + 24 sider resume i særskilt hæfte) "Det Centrale Handicapråd: Årsberetning 1996", DCH, februar 1997 (46 sider) (fås også på lyd og diskette) "Giv brugerne klar besked - serviceinformation til brugerne", FOKUS-gruppen (kvalitetsudvikling i amter og kommuner), Forlaget Kommuneinformation, april 1996 (103 sider) "Status over udviklingen i ligebehandling af handicappede", Center for Ligebehandling af Handicappede, Beretning 1996 (78 sider) (fås også på lyd og diskette) Karen Ellermann: "Forslag til motorisk træning for synshandicappede børn", Center for Synshandicappede i Roskilde Amt, 1996 (sammendrag af de praktiske forslag til træning fra projektrapporten "Synshandicappede folkeskoleelever - Idræt og Integration" udg. af Instituttet for Blinde og Svagsynede 1996)

13 Karen Ellermann og Inge Lise Erdal: "Synshandicappet folkeskoleelev: Idræt og integration - en projektrapport", Instituttet for Blinde og Svagsynede, 1996 Søren Peder Sørensen m.fl.: "Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund", Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 1997 (301 sider + litt.liste) "Tidlig indsats. Information, orientering og vejledning for familier" (HELIOS II endelig rapport), HELIOS II, Europakommissionen (I samme bog findes teksten på andre europæiske sprog). "Funktionel revalidering: Koordination frem mod god praksis", HELIOS II, Europakommissionen 1996 (45 sider) (I samme bog findes teksten på andre europæiske sprog). "Institutioner og bostøttetilbud for voksne med et vidtgående handicap. En pilotundersøgelse", SBI-rapport 269, Statens Byggeforskningsinstitut, 1996 "InfoTek, CD-Rom (inspirationsmateriale fra InfoTek-projektet i Folkeskolen)", Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerhøjskole, 1996 "Handicappede elever i idrætsundervisningen", Temahæfte 17, Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen, 1996 Christina Åvall-Severinsen: "Det kan være svært at se", Dansk Psykologisk Forlag 1997 (85 sider) "Bygningsreglementet Om tilgængelighedskravene", Center for Ligebehandling af handicappede, 1996 (51 sider) "Regionale teknologimiljøer 1997", Hjælpemiddelinstituttet, 1997 (amtsoversigt, 34 sider). På andre sprog: "Remedial and special education. Topical issue: Inclusion, part 2, promising school practices" (tidsskrift), vol.17, nr. 4, juli 1996 (tidsskrift, 75 sider) James Wilson: "Biography of the blind", Library of Congress, USA, 1995 (redigeret genoptryk, opr. udg ) (500 sider) Harry Martin: "What blind people wish sighted people knew about blindness", A E Press, USA, 1996 (188 sider) (+LYD) "Universitetsstudier för alla? En kartlägning av situationen för de studerande med funktionshinder i de nordiske ländarne", Nordiska Nämden för Handikappfrågor, 1996 (43 sider)

14 "Museer för alla - Alla museifrågor har en handikappaspekt". Rapport från regionkonferensen "Museer för alla" 11. november 1996, Skånestyrelsen m.fl., 1996 (26 sider inkl. bilag) "Documentation on European Seminar on the Handynet Information System - Capabilities and Perspectives", Dansk Blindesamfund, november 1996 (30 sider + bilag) Lars Ballieu Christensen: "Applying Information Technology as an Intelligent Interface for the Blind" (PhD-afhandling), april 1996 (284 sider + appendix) "An introduction to the multiple disability team", RNIB, UK, 1997 (12 sider)

15 Edb-rådgivning for synshandicappede I marts 1996 etableredes en arbejdsgruppe for edb-koordinering på synsområdet, på initiativet fra Synskonsulenternes Samråd. Arbejdsgruppens sammensætning er beskrevet i "Synshandicap" 2/1996. Spørgeskemaundersøgelse Gruppen valgte som sin første opgave at foretage en kortlægning af den edb-rådgivning, der ydes i dag. Kortlægningen er udført som en spørgeskemaundersøgelse. Skemaerne blev sendt ud i løbet af sommeren 1996, og materialet er nu samlet i en rapport, der giver et overblik over hvem, der tilbyder edb-rådgivning til synshandicappede, hvilken type rådgivning, der gives, og hvilke personaleressourcer, der er afsat til det. Oversigten er opdelt i amter/kommuner, oplysningsforbund m.v. samt landsdækkende institutioner. Samtidig udsendes et nyt spørgeskema til dem, der besvarede det første skema. Dette skema skal afdække evt. planlagt ændringer i det opgavetyper, brugerkategorier eller ressourcer. Materialet fra denne opfølgning vil foreligge i efteråret Rapport fra spørgeskemaundersøgelsen kan bestilles gratis hos Videncentret. Forslag til en Windows-arbejdsplads for synshandicappede Arbejdsgruppen nedsatte i efteråret 1996 en særlig arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en Windows-arbejdsplads for synshandicappede. Denne gruppe har holdt to møder og givet et oplæg videre til AEK. Referater fra gruppens møder ligger på IBSIS, område 10 (navn: edbref02.wp5) og kan desuden fås hos Videncenter for Synshandicap. AEK har diskuteret oplægget på mødet den 11. juni; herefter vil forslaget blive rundsendt bredt til orientering. Projektliste Arbejdsgruppen har lavet en liste med en kort beskrivelse af projekter og initiativer på området edb-for synshandicappede, som gruppens medlemmer kender til. Listen opdateres med ny viden, når gruppen mødes. Listen ligger på IBSIS, område 10, (navn: ITproj.wp5) og på synskonsulenternes bulletin board FC Ribe. Listen kan også fås hos Videncentret.

16 Alternativ behandling af syn Ny rapport fra Videncentret om udbud og anvendelse af alternative behandlingsformer Af Bendt Nygaard Jensen Videncenter for Synshandicap har netop udgivet rapporten "Alternativ behandling af synshandicap". Her opsamles den aktuelle viden om kommercielle alternative behandlingsformer, som tilbydes og anvendes af synshandicappede. Rapporten samler informationer og beretninger om alternative behandlingsformer, som tilbydes til og benyttes af synshandicappede. Der er således ikke tale om en forskningsrapport, som kulegraver den alternative behandling. Det har Videncenter for Synshandicap hverken bemyndigelse eller metoder til. Rapporten skal læses som en forbrugeroplysning til beskrivelse af et uoverskueligt marked, som påvirker mennesker med synshandicap, pårørende, medierne og det offentlige sundhedssystem. Videncentret har især koncentreret indsatsen om at fremskaffe information om alternative behandlingsformer samt søgt efter dokumentation for behandlingernes effekt på synet. Rapporten beskriver således mange alternative behandlingsformer for de mest almindelige diagnoser - men der blev ikke fundet dokumentationen for virkningerne (forstået som klinisk dokumenterede undersøgelser)! På baggrund af de interviews, der er gennemført med synshandicappede brugere af alternativ behandling, hælder rapporten mest til den antagelse, at virkninger af alternativ behandling i høj grad skal søges i den enkelte brugers psykiske univers i form af tilfredshed med behandlingerne og subjektivt og individuelt oplevede forbedringer. Dette aspekt synes i højere grad at have forbindelse til de enkelte brugeres oplevelse af egen livskvalitet, mens "helbredelse" eller "mirakler er det håb, som motiverer en synshandicappet med diagnosen "uhelbredelig øjensygdom" til selv at afprøve tilbuddet på det alternative marked. Alternativerne til det officielle sundhedssystems diagnoser og behandlingsformer er mangfoldige og udgør i dag et selvstændigt marked med køb og salg af produkter og tjenesteydelser. Dette marked er reguleret på forskellig områder, men det er i den sidste ende den enkelte forbruger, der selvstændigt og kritisk må vurdere, om de alternative tilbud er brugbare. Det officielle sundhedssystem er i sammenligning nærmest overreguleret med hensyn til godkendelse af medikamenter, behandlingsformer og behandlernes kvalifikationer. Det meget liberale alternative behandlingsområder lader dog ikke til nævneværdigt at bekymre kunderne. 35% af befolkningen har prøvet alternativ behandling, og der ingen grund til at tro, at mennesker med synshandicap har lavere brugsfrekvens end befolkningsgennemsnittet. I forbindelse med alle typer af sygdomme og diagnoser eksisterer der et utal af forslag til alternative behandlingsformer. Dette gælder også i forbindelse med øjensygdomme og synsproblemer. Behandlingsformerne omfatter alt fra konsultationer hos alternative behandlere, ordinering og indtagelse af dyrt indkøbte medikamenter, der som regel skal indtages gennem lang tid eller permanent over mere spartanske former som er baseret på

17 regelmæssig levevis, fysisk træning til de forhåndenværende søms princip. Behandlingsformerne og de forskellige produkter, som sættes i forbindelse med synsforbedringer, beskrives fyldigt i rapporten. Reklamematerialer, anbefalinger fra ugeblade og visse behandleres anprisninger minder meget om, hvordan der reklameres for slankekure, anti-rynkecreme, vitalitetspiller og lignende. Der sker en kraftig anprisning af metoder og produkter, der stilles positive diagnoser i udsigt - men der savnes dokumentation, undersøgelser og forskning, som kan bekræfte metodernes og produkternes fortræffeligheder. Hvis der refereres til undersøgelser/forskning, er det resultater, som ikke kan kontrolleres, eller som mangler uvildig kontrol. Med hensyn til "mirakler" og beviser på, at synshandicap kan reduceres eller helbredes ved alternative behandlingsformer, har Videncentret ikke fundet materiale, som kan dokumentere dette. Men vi har fundet mange skriftlige og mundtlige kilder, som postulerer, at behandling og helbredelser er mulige. Materialet formidles hermed. Videncentret håber, at rapporten kan give professionelle på synsområdet samt synshandicappede et bedre overblik over området. Mange konfronteres med spørgsmål om alternative behandlingsformer, personlige opfordringer og anbefalinger samt presseomtale og annoncer. En systematisering af informationerne på dette område er en forudsætning for at skaffe kvalificeret viden. Videncenter for Synshandicap vil løbende overvåge det alternative behandlingsområde og formidle nyt om emnet.

18 Museum for alle kursus og netværk Kultur er for alle ikke mindst den kultur som formidles af danske museer og samlinger. Siger man "handicappede", sukker de fleste museumsfolk opgivende og tænker på deres håbløse, gamle museumshuse med trapper og forskudte etager, som slet ikke lever op til kravene. Dog er der stadig flere steder, hvor adgangsforholdene for bevægelseshandicappede bliver forbedret. Men handicappede er også f.eks. syns-, høreog læsehandicappede. Hvilke tilbud har museerne til disse grupper? Ikke meget trods de gode viljer. Det gøres der nu noget ved. Nu skal museernes ledere, inspektører og formidlere lære om tilgængelighed på et kursus, som Museumshøjskolen udbyder i september. Kurset skal give deltagende museumsfolk viden om handicap og om, hvordan museerne ofte med en beskeden indsats og med omtanke, kan forbedre forholdene markant for syns-, høre- og læsehandicappede museumsbrugere. Denne indsats vil samtidig forbedre museets indretning, udstillinger og information til glæde for alle museumsbrugere. F.eks. vil mange have glæde af god og konsekvent belysning, tekstning, udstillingsformer som aktiverer mere end synssansen, lydmedier osv. Sammen med repræsentanter fra Landsforeningen for Bedre Hørelse, Hovedstadens Ordblindeskole, Blindehistorisk Museum, museumsfolk, arkitekter, synsfaglige eksperter m.fl. har Videncenter for Synshandicap deltaget i kursusplanlægningen. På kurset benyttes over ti lærere og instruktører fra bl.a. handicaporganisationer. Det er planen. at dette nyetablerede netværk "Museum for alle" vil fortsætte som et forum for erfaringsudveksling også efter kursets afslutning. BNJ

19 World Wide Web Udvalgte hjemmesider med relevans for synsområdet. "Introduction to Braille" - online kursus Det amerikanske Shodor Education Foundation, Inc. tilbyder et on-line braillekursus. Kurset har 12 moduler, herunder: historisk oversigt og introduktion til braille; braillealfabetet, skriveredskaber til braille, tegnsætning og særlige symboler, forkortelser, brailleundervisning for børn m.m. Kurset afsluttes med en eksamen, og man kan undervejs slå op i sin online-karakterbog for at se, hvordan det går. Kurset er specielt udviklet til synspædagoger, forældre og andre, der er interesserede i punktundervisning. Shodor har udviklet kurset i samarbejde med Governor Morehead School for the Blind og North Carolina Central University. Deltagelse er gratis. Der anvendes amerikanske forkortelser, og man kan derfor ikke direkte overføre kurset til dansk brug. Men der gives en god generel introduktion til braille, og desuden er siden et spændende eksempel på fjernundervisning, hvor al kommunikation med læreren og de andre studerende foregår pr. e-post. "Vision Research WWW Servers" - Vision research links fra UC Irvine Afdelingen for synsforskning på det californiske universitet UC Irvine har lavet en hjemmeside med links til hjemmesider over hele verden, der har information om medicinsk eller psykologisk forskning i forskellige aspekter af syn. Der er links til ca. 100 universiteter, hospitaler m.m. Herudover er der også links til forskningsrelaterede organisationer inden for området, fortrinsvist amerikanske og til ordbogen Visionary af Lars Liden, Boston University, som forklarer ord og begreber inden for synsforskningen (både mennesker og dyr). Specifikke sygdomme og syndromer Søger man information om specifikke sygdomme eller syndromer, er der gode ressourcer flere steder. I Danmark har Center for Små Handicapgrupper, CSH, en oversigt over en række sjældne handicap og små (danske) handicapforeninger på sin hjemmeside. For de diagnoser, hvor CSH har udarbejdet en handicapbeskrivelse, indeholder listen et kort resume. Man kan også bestille handicapbeskrivelser via hjemmesiden og læse om CSH's tilbud og aktiviteter i øvrigt. CSH's hjemmeside findes på DSI's hjemmeside, som har links til danske foreninger og videncentre på handicapområdet. DSI's samlede oversigt:

20 CSH's hjemmeside: Den svenske socialstyrelse giver på sin hjemmeside en oversigt over ca. 50 små og mindre kendte handicapgrupper. Oversigten giver beskrivelse af bl.a. symptomer og behandling og giver desuden information om kontaktpersoner, foreninger, kurser m.m. Listen udbygges løbende. Adressedelen indeholder henvisning til svenske foreninger og aktiviteter og er derfor umiddelbart mindre relevant for danske læsere, men den øvrige del af oversigten er alment anvendelig. Hvis man ønsker de danske tilsvarende danske adresser, kan man kontakte CSH. Royal National Institute for the Blind (RNIB) RNIB er en privat organisation, der har aktiviteter inden for en lang række områder, bl.a. politiske kampagner, oplysning, blindebibliotek, salg af hjælpemidler m.m. RNIB's hjemmeside har masser af information på en række områder, der er af interesse for personer inden for synsområdet. Blandt andet findes her generelle introduktioner til almindelige øjensygdomme, som forklarer om symptomer, konsekvenser, årsager og behandlingsmuligheder. Her findes også en stor mængde anden information om pædagogik, edb, hjælpemidler, støttegrupper, forskellige projekter m.m. En stor del af materialet kan læses, downloades eller udskrives direkte, resten af materialet kan man bestille via hjemmesiden. Under projekter findes nyt fra bl.a. de EU-udviklingsprojekter, som RNIB er eller har været involveret i. Det omfatter især en del projekter under EU's TIDE-program, som handler om udvikling af teknologiske løsninger for ældre og handicappede, bl.a. nogle meget spændende projekter om orienteringshjælpemidler for synshandicappede. Flere af projekterne er stadig i gang, og der kommer derfor hele tiden ny information til. Hjemmesiden rummer også en database med adresser på foreninger, institutioner m.m. over hele verden. Man kan fx søge på "Cuba" og få adresser på det cubanske blindeforbund, et par specialskoler og et kulturhus for synshandicappede. Eller man kan søge på en forenings navn og få den fulde adresse. Endelig har hjemmesiden en række "links", hvorfra man kan springe direkte videre til andre synsrelevante hjemmesider i hele verden. RNIB:

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion

Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap 1 Udviklingshæmmede voksne med synshandicap en introduktion Af Gill Levy 1 Denne pjece er skrevet

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede

Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede Af Gill Levy, RNIB Bearbejdet af øjenlæge Mette Warburg Videncenter for Synshandicap Vær opmærksom på synsproblemer

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom.

Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede. Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Oplysninger om synsproblemer hos psykisk udviklingshæmmede Screening af synsproblemer blandt personer med Downs syndrom. Synscentralen Storstrøms Amt Januar 2006 Baggrund Mange psykisk udviklingshæmmede

Læs mere

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår

O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 2013 O&M Orientering og Mobilityuddannelsen efterår 1 Indhold O&M - Orientering og Mobilityuddannelsen...3 Formål...3 Uddannelsesplan...3 Eksamen...4 Uddannelsesbevis...4 2 uger børnedel på Synscenter

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

INDHOLD. SYNSHANDICAP Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap

INDHOLD. SYNSHANDICAP Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap SYNSHANDICAP Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap INDHOLD "Synshandicap" - Videncentrets nyhedsbrev Fakta om Videncentret Projekt om udviklingshæmmede blind og svagsynede voksne Video, film og dias

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold.

Elevplan kan desuden give vejledere - for eksempel i grundskolen - let tilgængelig information om udbuddet af erhvervsuddannelser og deres indhold. Elevplan er et webbaseret, pædagogisk planlægningsværktøj til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Webværktøjet skal støtte den enkelte elev i at planlægge og få overblik over fremdriften i sin erhvervsuddannelse.

Læs mere

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1996

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1996 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1996 INDHOLD Kultur for alle? Oversigt over danske videoer og dias visinfo.dk - Videncentrets internetserver Bmus - blindehistorisk database

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november INDHOLD Visuel revolution Aktiv indlæring. Om konferencen The learning child, afholdt i september Hvad laver Videncentret?

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND

Dansk Blindesamfund. Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark NORDSJÆLLAND At få et alvorligt synstab eller at blive blind betyder store forandringer i det liv, man plejer at leve. I den situation

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx

Kursuskalender (oversigt) IT-KURSER. Kursusbeskrivelse: Målgruppe: Begyndere. Lay-out Formål: (MS Publisher) xx/xx 200x kl. xx.xx XX Skole (oversigt) 200x/200x IT-KURSER Kursusnavn: Log on (startkursus nye lærere) Tekstbehandling (begyndere) Målgruppe: Begyndere Tekstbehandling (øvede) XX Skoles programmer Lay-out (MS Publisher)

Læs mere

Indhold. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4/1997, december

Indhold. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4/1997, december Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 4/1997, december Indhold Julehilsen Føl fisken sprælle. Aktivitetslejr for synshandicappede på Bredegård 1997 - og 1998 Ind i udviklingen -

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8 15. SEPTEMBER 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR BEVIDSTGØRELSE ARTIKEL 8 På baggrund af 6. følgegruppemøde den 15. april 2015 samt efterfølgende drøftelser og rådgivning fra SFI har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 4/06-2003 Dagsorden Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen.

Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. 2014 Certificeret vejleder i Karlstadmodellen. Uddannelsen starter fredag den 31/1-14 I samarbejde med IAKM DK - CVR 34 78 33 81 og professor Iréne Johansson. 0 Baggrund Karlstadmodellen er navnet på en

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere