Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august"

Transkript

1 Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august INDHOLD Brugervenlige hjemmesider Designpris til relieffliser Rettelse Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Det kan være svært at se Konference: The learning child Konference: Building Sight Internet og synhandicap Nye bøger i Videncentret Edb-rådgivning for synshandicappede Alternativ behandling af synshandicap Museum for alle - kursus og netværk World Wide Web Log-text med tale Natur/teknik Start Kolofon

2 Brugervenlige hjemmesider Blinde ingen adgang! Svagsynede kun adgang i følge med en seende! Der er selvfølgelig ingen hjemmesidedesignere, der indleder med sådan et forbud - men i praksis er det sådan, mange hjemmesider på World Wide Web (WWW) opleves af synshandicappede brugere. WWW-teknologien, som anvendes til hjemmesider på Internettet, giver meget vide rammer. Man kan anvende alskens forskellige opsætninger, grafik, lydklip, videoer m.m. Alle disse valgmuligheder gør WWW-teknologien spændende, men øger også risikoen for, at flere og flere mister muligheden for at være med. I stedet for at udvide mulighederne for informationsudveksling kan WWW altså være med til at indskrænke dem. Mange af de designelementer, som gør hjemmesiderne utilgængelige for forskellige grupper af handicappede, er også irriterende for alle andre. Det gælder fx meget spraglede eller grelle farvekombinationer, som gør teksten svær at læse for alle. Rød på sort, grøn på brun eller gul på grøn er svært at læse for alle - og umuligt for nogle. Hvis der er animerede ikoner, hænger skærmlæseprogrammet fast, og man kan ikke komme videre til andre hyperlinks på siden. Tilsvarende er fx lydklip uden alternativ beskrivende tekst ikke særligt oplysende for døve brugere. Billeder er glimrende til illustration eller dekoration, men hvis der ikke er en forklarende tekst som alternativ, er de ikke meget værd for en blind, der læser hjemmesiden ved hjælp af talesyntese. Gode tekstfaciliteter vil også være til gavn for mange andre brugere, som af hensyn til overførselstiden vælger at slå grafikken fra og køre rent tekstbaseret. Ifølge Fonden for Aktive Blinde er % af Internet-trafikken tekstbaseret. Blandt andre Trace R & D Center, University of Wisconsin, USA har udarbejdet enkle retningslinier for godt og brugervenligt design af hjemmesider. Trace Center blev grundlagt i 1971 og arbejder med teknologiske løsninger for handicappede. Trace Centers retningslinier foreskriver ikke, at alle hjemmesider skal bestå udelukkende af sort tekst på hvid baggrund uden billede og lyd. I stedet anvises enkle forholdsregler, som gør, at man kan anvende den eksisterende teknologi til at gøre information tilgængelig for så mange som muligt. Disse retningslinier og meget andet om tilgængelighed og teknologi findes på Trace Centers egen hjemmeside En anden god kilde er som er oprettet af EASI (Equal Access to Science and Engineering). EASI er en amerikansk organisation, der arbejder med indsamling og formidling af viden om handicappedes brug af informationsteknologi. Fremover skal alle statslige publikationer udgives på Internet parallelt med den trykte udgave. I den forbindelse har Forskningsministeriet og Statens Information udformet en dansk standard for elektroniske statslige dokumenter. Standarden beskrives i Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering, som findes i elektronisk form på En trykt udgave kan bestilles hos Statens Publikationer, tlf Test din hjemmeside

3 Hvis man vil have et bud på, hvor tilgængelig en hjemmeside er, kan man besøge hjemmesiden Her kan man indtaste en hjemmesideadresse, som så bliver testet i forhold til et sæt retningslinier for tilgængelighed. Hjemmesiden kommer frem med en engelsk "bobby", der svinger staven ud for de fejl, som programmet har fundet. Ud for hver fejl er et link, hvor man kan få en beskrivelse af, hvilken type fejl, der er tale om. - En egentlig test kræver dog stadig en vurdering fra repræsentanter for de brugere, der skal benytte siden.

4 Designpris til relief-fliser Firmaet GHform, Holbæk, har vundet Dansk Designråds ID-pris 1997 for et system af fliser beregnet til ledelinier for blinde eller stærkt svagsynede. Fliserne har et reliefmønster, som blinde eller stærkt svagsynede kan mærke og følge med stokkespidsen eller evt. gennem fodsålerne. Systemet hedder Pictoform og er udviklet af Knud Holscher Industriel Design og landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i samarbejde med bl.a. Instituttet for Blinde og Svagsynede. Pictoform-fliserne anvendes bl.a. på Rådhuspladsen i København samt i Viborg og Billund. Lignende systemer kendes fra udlandet, bl.a. Japan, hvor ideen om relief-fliser først blev udviklet og anvendt. Også i Danmark har ideen været anvendt i bybilledet, bl.a. i Fredericia og Kolding og på Odense Banegård Center. I mangel af et dansk produkt decideret beregnet til formålet har man disse steder udviklet lokale løsninger, enten ved hjælp af eksisterende produkter, der er anvendt på en ny måde, eller ved selv at udvikle nye flisetyper m.m. Fliserne er et af resultaterne af Dansk Design Centers projekt "Bykort for blinde", der blev afsluttet i Projektet omfattede også en elektronisk navigator, der benyttede sig af satellit-navigation (GPS), og en metode til fremstilling af reliefkort ved hjælp af elektroniske data. Projektet er bl.a. beskrevet i bogen "Bykort for blinde" og i et tv-program fra Danmarks Radio. Bogen kan købes hos Dansk Design Center; Videncentret har et lille antal video-kopier af tv-programmet til udlån. DHS

5 Rettelse Der var en fejl i angivelse af forfatternavne i listen over "Nye bøger i Videncentret" i forrige nummer af "Synshandicap", 2/1996. Vi beklager og bringer her de korrekte oplysninger: Niels Ehlers og Karen Margrethe Thomsen: Øjensygdomme - Lærebog for sygeplejestuderende, 2. udg., Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1991 Henrik Lund-Andersen og Lis Kofoed Borrild: Øjensygdomme, 4. udg., Munksgaard, 1995

6 Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Fra det engelske Royal National Institute for the Blind har vi lånt ideen til en pjece om synsproblemer hos børn og voksne, som er udviklingshæmmede eller har andre handicap, der vanskeliggør kommunikation. Pjecen indeholder checklister over, hvilke typer af adfærd, der er særlig karakteristisk hos mennesker, der ser dårligt. Det er klart, at man ikke kan afgøre, om en anden person har problemer med synet ud fra checklisterne alene. Men har en kommunikationshæmmet person ét eller flere af de nævnte adfærdstræk, bør omgivelserne få undersøgt hos en øjenlæge, om der skulle være tale om et uopdaget synsproblem, eller om vedkommendes syn har ændret sig, så han eller hun skal have nye briller. Øjenlæge Mette Warburg har bearbejdet pjecens checklister, og hun har også skrevet et afsnit om, hvordan man bedst forbereder et besøg hos øjenlægen, og hvad man skal sørge for at få at vide, hvis undersøgelsen viser, at der er synsproblemer. Den originale tekst er af Gill Levy og er oversat af Annegrethe Nielsen. Den nye pjece - som kan fås gratis ved henvendelse til Videncentret - hedder "Vær opmærksom på synsproblemer hos udviklingshæmmede og andre kommunikationshandicappede".

7 Det kan være svært at se Christina Åvall-Severinsen har skrevet bogen "Det kan være svært at se" om svagsynede børn og unge. Bogen forklarer, hvad det vil sige at være svagsynet og herunder blandt andet, hvor forskelligt synet kan være fra den ene svagsynede person til den anden. - Og at synsevnen kan variere voldsomt hos den samme person, afhængigt af situationen, fx afstand og belysning, eller om omgivelserne er kendte eller fremmede. Det er netop denne variation, der sommetider gør det svært for omgivelserne at forstå og respektere synshandicappet. Tilsyneladende ser personen jo godt nok i nogle situationer, og så skal han/hun alligevel have særbehandling i andre situationer. Bogen giver gode konkrete oplysninger om synsevne, belysning, hjælpemidler, rådgivningsmuligheder m.m. Derudover tager forfatteren også fat på de psykiske aspekter af det at være ung og svagsynet. Forfatteren slår med det samme fast, at svagsynede ikke er ens, men har lige så forskellige personligheder som alle andre. De deler imidlertid nogle særlige livsbetingelser, som det er godt at være opmærksom på og bevidst om, så man kan give den rigtige og den nødvendige støtte - og så man ikke støtter for meget! Forfatteren arbejder som synskonsulent i Nordjyllands Amt og har skrevet bogen på baggrund af 30 års arbejde med synshandicappede børn og unge. De praktiske erfaringer har tydeligt præget bogen, der ikke kun påpeger problemer, men samtidig giver konkrete ideer til, hvad man kan gøre som lærer, forældre, bedsteforældre m.m. "Det kan være svært at se af Christina Åvall-Severinsen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, ISBN , 85 sider, illustreret, pris 145. Købes i boghandlen. Af samme forfatter: "Mine kammerater er anderledes - de kan se". Dansk Psykologisk Forlag 1994, ISBN (Om blinde børn og unge).

8 Konference: The Learning Child september afholdes der en international konference om udviklingshæmmede børn og læring. Konferencen fokuserer på barnet som aktivt deltagende i egen læring og henvender sig til "professionelle og forældre, der er involveret i tværfaglig evaluering samt planlægning og implementering af udviklingsprogrammer for børn". Foredragsholderne er Lilli Nielsen, Refsnæsskolen og Johan van der Poel, Sydafrika. Lilli Nielsen har arbejdet på Refsnæsskolen siden 1967 med undervisning af synshandicappede børn (med/uden yderligere handicap), familierådgivning for familier med et synshandicappet barn og rådgivning af lærere og andet pædagogisk personale. Lilli Nielsen er desuden internationalt kendt for sit arbejde med at udvikle særlige pædagogiske metoder og redskaber til anvendelse i arbejdet med udviklingshæmmede med synshandicap, bl.a. "Det lille rum". Lilli Nielsens metoder lægger stor vægt på, at der skabes miljøer, som fremmer selvaktivering. Dr. Johan van der Poel var i 25 år forstander for to udviklingscentre for synshandicappede og har siden 1995 været leder af Instituttet for Blinde i Worcester, Sydafrika. Dr. van der Poel er involveret i arbejdet med at udvikle og forbedre udviklingstilbud til førskolebørn og flerhandicappede mennesker. Dr. van der Poel er i øvrigt forfatter til bogen "Visuel dysfunktion. Erkendelse af småbørns behov", som udkom på dansk i 1996 i Lilli Nielsens oversættelse. Konferencen foregår i Svendborg. Deltagelse koster 3436 kr. inkl. konferencedeltagese, måltider og overnatning eller 2446 ekskl. overnatning. Konferencesprog er engelsk. Konferencen arrangeres af Synsrådgivningen, Fyns Amt og Danmarks Lærerhøjskole, Odense. Tilmeldingsfristen var oprindeligt den 13. juni, men fristen er forlænget, da der stadig er ledige pladser.

9 Konference: Building Sight Videncenter for Synshandicap afholder den 25. september et endags-seminar om tilgængelighed i design, indretning og arkitektur. Foredragsholderne er Peter Barker, Andrew Gatneby og Yvonne Howard fra Joint Mobility Unit i London, som er en del af Royal National Institute for the Blind og Guide Dogs for the Blind Association. Seminaret har tidligere været afholdt i bl.a. Edinburgh, Leeds og London. Deltagelse koster 400 kr. inkl. frokost og kaffe, prisen for studerende er 100 kr. Yderligere oplysinger hos Videncenter for Synshandicap.

10 Internet og synshandicap Pilotkursus Kan blinde surfe? Det spørgsmål blev taget op på et pilotkursus arrangeret af Dansk Blindesamfund og Instituttet for Blinde og Svagsynede. Desværre foregik researchen ikke i brændingen på Hawaii, men i Uni-C's i øvrigt udmærkede lokaler på Østerbro. Det drejer sig om Internettet, hvor man kan søge information ved at "surfe" fra sted til sted. Pilotkurset skal give erfaringsgrundlag for den fremtidige undervisningsindsats på området, både i Instituttets og Dansk Blindesamfunds regi. Et andet formål med kurset var at afprøve, hvorvidt Internettet overhovedet er tilgængeligt og anvendeligt for synshandicappede. Videncentret deltog som observatør. På kurset afprøvede tre blinde og to svagsynede kursister de mest almindelige Internetfunktioner: at sende og modtage e-post, at anvende postlister og nyhedsgrupper - og at surfe på World Wide Web. Formålet med kurset var at skaffe sig erfaringer, dels til brug for udvikling af Internet-kurser for synshandicappede, dels mht. funktionaliteten af forskellige programmer. Der var to kursusdage for talebrugere og én for svagsynede, der bruger forstørrelse. Undervisere var Hans Rasmussen, Søren Jensen og Bent Børgesen, alle Instituttet for Blinde og Svagsynede. De blinde kursister arbejdede med både DOS- og Windows 3.11-programmer samt skærmlæseprogrammerne Jaws og Iltalk; de svagsynede arbejdede med Windows og ZoomText Plus. Den første dag arbejdede talebrugerne med DOS-programmerne Pine (til post) og Lynx ("browser"-program til WWW), og der blev givet en generel introduktion til Internettets historie og opbygning. Anden kursusdag arbejdede alle med Windows DOS-programmerne Pine og Lynx fungerede godt og pålideligt, og alle fik sendt og modtaget post, tilmeldt sig diskussionslister og besøgt nogle hjemmesider. DOS-løsningen anvendes da også af mange synshandicappede PC-brugere, men også på synshandicapområdet er skiftet til Windows i gang. For talebrugerne viste Netscape sig som det mest samarbejdsvillige program til WWW, mens postfunktionen i Netscape var meget besværlig, både sammen med tale og forstørrelse. Her fungerede postfunktionen i MicroSoft Explorer langt bedre for begge grupper. Både Netscape og Explorer kan downloades gratis fra Internettet; man er dog nødt til at installere hele Explorer (inkl. WWW-delen) for at få postfunktionen med. Til nyhedsgrupperne viste programmet Free Agent sig som klart det mest anvendelige. Også dette kan downloades gratis, fra området "Internetsoftware for Windows 3.x" og derefter "Newsreaders (UseNet)". Med gode programmer og den rigtige opsætning er Internettet altså generelt også tilgængeligt for synshandicappede. Både post og nyhedsgrupper er uden de store problemer, fordi programmerne ikke giver mulighed for megen variation i brugen. Opbygningen ligger fast, med faste felter til

11 modtager, afsender, emne/overskrift og tekst. Afviger man fra disse, vil det som regel blive opfattet som en fejl, og man får besked om at ændre sin indtastning. Med World Wide Web, derimod, er det en helt anden sag. Her kan udbyderne boltre sig i diverse grafiske effekter, lyde og forskellige opsætninger. For seende kan alle disse effekter være enten irriterende eller sjove men for den synshandicappede bruger kan det betyde, at siden bliver umulig at læse. Det kan fx være et farvevalg, der for den svagsynede gør teksten ulæselig, fordi der bliver for ringe kontrast, eller fordi baggrunden er så spraglet, at man ikke kan skelne bogstaverne. Netscape giver brugeren mulighed for selv at bestemme farvevalget i de fleste tilfælde - men ikke alle. Explorer giver samme mulighed, men i praksis i endnu mere begrænset omfang. På kurset stødte talebrugerne hurtigt på hjemmesider med grafiske elementer uden forklarende tekst. Nogle steder kunne billederne undværes, og man måtte så blot undre sig over, hvad billederne forestiller. Andre steder var det umuligt at læse siden uden grafikken, som fx kunne være de "knapper", man skulle trykke på for at komme videre. Det alvorligste problem var "blink", små animerede ikoner, der blinker eller ændrer sig hele tiden. Her bliver skærmlæseprogrammet simpelthen hængende, og man kan ikke gå videre til sidens andre hyperlinks. I øvrigt gælder det, at hvis hyperlinks ikke er lavet standardmæssigt (understreget), kan de ikke aktiveres fra tastaturet. Tilgængelighed Konklusionen på kurset er klart, at blinde og svagsynede godt kan surfe, hvis de har det rigtige program i den rigtige opsætning. Kurset gav dog også eksempler på, at man uundgåeligt sommetider havner i hajfyldt farvand - på hjemmesider, som er svære eller umulige at anvende, fordi udbyderen kun har taget hensyn til nogle af sine brugere. Andetsteds i dette nummer af "Synshandicap" gives en række henvisninger til, hvor man kan få mere at vide om godt, tilgængeligt hjemmesidedesign. Kurset gav også et godt grundlag for udvikling af Internet-kurser for synshandicappede. Dansk Blindesamfund vil bl.a. lade erfaringerne indgå i grundlaget for Kommunikationsskolen på Fuglsangcentret, som forventes startet i begyndelsen af DHS

12 Nye bøger i Videncentret Medmindre andet er nævnt, er alle udgaver i sorttryk. På dansk Laila Launsø: "Brug og brugere erfarede virkninger af alternativ behandling. En sammenfatning". Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (120 sider). T. B. Jansen & H. J. Ladegaard-Pedersen (red.): "Sundhedssektorens fremtider", Forlaget Fremad, 1997 (64 sider) Bent Fausing:"Synet som sans", Tiderne Skifter, 1995 (302 sider) Vibeke Lund: "Handicapidræt i børnehøjde", Handicapidrættens Videnscenter 1997 (63 sider) "Idræt. Handicap. Arbejde? Årsberetning 1996 fra Handicapidrættens Videnscenter" (18 sider) "En kort beskrivelse og evaluering af "Projekt undervisning af synshandicappede flygtninge/indvandrere"", Blindes Oplysningsforbund, Århus, 1997 (14 sider) Erik Hansen: "Ping og pampersprog", Hans Reitzels Forlag 1993 (2. udg.) (75 sider) Inger Glavind Bo og Bente Gørnfeldt: "Ledsageordningen mellem offentlig og privat omsorg", Socialministeriet maj (Rapport fra fire kommuners forsøg med ledsageordning for handicappede). (176 sider + 24 sider resume i særskilt hæfte) "Det Centrale Handicapråd: Årsberetning 1996", DCH, februar 1997 (46 sider) (fås også på lyd og diskette) "Giv brugerne klar besked - serviceinformation til brugerne", FOKUS-gruppen (kvalitetsudvikling i amter og kommuner), Forlaget Kommuneinformation, april 1996 (103 sider) "Status over udviklingen i ligebehandling af handicappede", Center for Ligebehandling af Handicappede, Beretning 1996 (78 sider) (fås også på lyd og diskette) Karen Ellermann: "Forslag til motorisk træning for synshandicappede børn", Center for Synshandicappede i Roskilde Amt, 1996 (sammendrag af de praktiske forslag til træning fra projektrapporten "Synshandicappede folkeskoleelever - Idræt og Integration" udg. af Instituttet for Blinde og Svagsynede 1996)

13 Karen Ellermann og Inge Lise Erdal: "Synshandicappet folkeskoleelev: Idræt og integration - en projektrapport", Instituttet for Blinde og Svagsynede, 1996 Søren Peder Sørensen m.fl.: "Frivilligt socialt arbejde i fremtidens velfærdssamfund", Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 1997 (301 sider + litt.liste) "Tidlig indsats. Information, orientering og vejledning for familier" (HELIOS II endelig rapport), HELIOS II, Europakommissionen (I samme bog findes teksten på andre europæiske sprog). "Funktionel revalidering: Koordination frem mod god praksis", HELIOS II, Europakommissionen 1996 (45 sider) (I samme bog findes teksten på andre europæiske sprog). "Institutioner og bostøttetilbud for voksne med et vidtgående handicap. En pilotundersøgelse", SBI-rapport 269, Statens Byggeforskningsinstitut, 1996 "InfoTek, CD-Rom (inspirationsmateriale fra InfoTek-projektet i Folkeskolen)", Undervisningsministeriet og Danmarks Lærerhøjskole, 1996 "Handicappede elever i idrætsundervisningen", Temahæfte 17, Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen, 1996 Christina Åvall-Severinsen: "Det kan være svært at se", Dansk Psykologisk Forlag 1997 (85 sider) "Bygningsreglementet Om tilgængelighedskravene", Center for Ligebehandling af handicappede, 1996 (51 sider) "Regionale teknologimiljøer 1997", Hjælpemiddelinstituttet, 1997 (amtsoversigt, 34 sider). På andre sprog: "Remedial and special education. Topical issue: Inclusion, part 2, promising school practices" (tidsskrift), vol.17, nr. 4, juli 1996 (tidsskrift, 75 sider) James Wilson: "Biography of the blind", Library of Congress, USA, 1995 (redigeret genoptryk, opr. udg ) (500 sider) Harry Martin: "What blind people wish sighted people knew about blindness", A E Press, USA, 1996 (188 sider) (+LYD) "Universitetsstudier för alla? En kartlägning av situationen för de studerande med funktionshinder i de nordiske ländarne", Nordiska Nämden för Handikappfrågor, 1996 (43 sider)

14 "Museer för alla - Alla museifrågor har en handikappaspekt". Rapport från regionkonferensen "Museer för alla" 11. november 1996, Skånestyrelsen m.fl., 1996 (26 sider inkl. bilag) "Documentation on European Seminar on the Handynet Information System - Capabilities and Perspectives", Dansk Blindesamfund, november 1996 (30 sider + bilag) Lars Ballieu Christensen: "Applying Information Technology as an Intelligent Interface for the Blind" (PhD-afhandling), april 1996 (284 sider + appendix) "An introduction to the multiple disability team", RNIB, UK, 1997 (12 sider)

15 Edb-rådgivning for synshandicappede I marts 1996 etableredes en arbejdsgruppe for edb-koordinering på synsområdet, på initiativet fra Synskonsulenternes Samråd. Arbejdsgruppens sammensætning er beskrevet i "Synshandicap" 2/1996. Spørgeskemaundersøgelse Gruppen valgte som sin første opgave at foretage en kortlægning af den edb-rådgivning, der ydes i dag. Kortlægningen er udført som en spørgeskemaundersøgelse. Skemaerne blev sendt ud i løbet af sommeren 1996, og materialet er nu samlet i en rapport, der giver et overblik over hvem, der tilbyder edb-rådgivning til synshandicappede, hvilken type rådgivning, der gives, og hvilke personaleressourcer, der er afsat til det. Oversigten er opdelt i amter/kommuner, oplysningsforbund m.v. samt landsdækkende institutioner. Samtidig udsendes et nyt spørgeskema til dem, der besvarede det første skema. Dette skema skal afdække evt. planlagt ændringer i det opgavetyper, brugerkategorier eller ressourcer. Materialet fra denne opfølgning vil foreligge i efteråret Rapport fra spørgeskemaundersøgelsen kan bestilles gratis hos Videncentret. Forslag til en Windows-arbejdsplads for synshandicappede Arbejdsgruppen nedsatte i efteråret 1996 en særlig arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en Windows-arbejdsplads for synshandicappede. Denne gruppe har holdt to møder og givet et oplæg videre til AEK. Referater fra gruppens møder ligger på IBSIS, område 10 (navn: edbref02.wp5) og kan desuden fås hos Videncenter for Synshandicap. AEK har diskuteret oplægget på mødet den 11. juni; herefter vil forslaget blive rundsendt bredt til orientering. Projektliste Arbejdsgruppen har lavet en liste med en kort beskrivelse af projekter og initiativer på området edb-for synshandicappede, som gruppens medlemmer kender til. Listen opdateres med ny viden, når gruppen mødes. Listen ligger på IBSIS, område 10, (navn: ITproj.wp5) og på synskonsulenternes bulletin board FC Ribe. Listen kan også fås hos Videncentret.

16 Alternativ behandling af syn Ny rapport fra Videncentret om udbud og anvendelse af alternative behandlingsformer Af Bendt Nygaard Jensen Videncenter for Synshandicap har netop udgivet rapporten "Alternativ behandling af synshandicap". Her opsamles den aktuelle viden om kommercielle alternative behandlingsformer, som tilbydes og anvendes af synshandicappede. Rapporten samler informationer og beretninger om alternative behandlingsformer, som tilbydes til og benyttes af synshandicappede. Der er således ikke tale om en forskningsrapport, som kulegraver den alternative behandling. Det har Videncenter for Synshandicap hverken bemyndigelse eller metoder til. Rapporten skal læses som en forbrugeroplysning til beskrivelse af et uoverskueligt marked, som påvirker mennesker med synshandicap, pårørende, medierne og det offentlige sundhedssystem. Videncentret har især koncentreret indsatsen om at fremskaffe information om alternative behandlingsformer samt søgt efter dokumentation for behandlingernes effekt på synet. Rapporten beskriver således mange alternative behandlingsformer for de mest almindelige diagnoser - men der blev ikke fundet dokumentationen for virkningerne (forstået som klinisk dokumenterede undersøgelser)! På baggrund af de interviews, der er gennemført med synshandicappede brugere af alternativ behandling, hælder rapporten mest til den antagelse, at virkninger af alternativ behandling i høj grad skal søges i den enkelte brugers psykiske univers i form af tilfredshed med behandlingerne og subjektivt og individuelt oplevede forbedringer. Dette aspekt synes i højere grad at have forbindelse til de enkelte brugeres oplevelse af egen livskvalitet, mens "helbredelse" eller "mirakler er det håb, som motiverer en synshandicappet med diagnosen "uhelbredelig øjensygdom" til selv at afprøve tilbuddet på det alternative marked. Alternativerne til det officielle sundhedssystems diagnoser og behandlingsformer er mangfoldige og udgør i dag et selvstændigt marked med køb og salg af produkter og tjenesteydelser. Dette marked er reguleret på forskellig områder, men det er i den sidste ende den enkelte forbruger, der selvstændigt og kritisk må vurdere, om de alternative tilbud er brugbare. Det officielle sundhedssystem er i sammenligning nærmest overreguleret med hensyn til godkendelse af medikamenter, behandlingsformer og behandlernes kvalifikationer. Det meget liberale alternative behandlingsområder lader dog ikke til nævneværdigt at bekymre kunderne. 35% af befolkningen har prøvet alternativ behandling, og der ingen grund til at tro, at mennesker med synshandicap har lavere brugsfrekvens end befolkningsgennemsnittet. I forbindelse med alle typer af sygdomme og diagnoser eksisterer der et utal af forslag til alternative behandlingsformer. Dette gælder også i forbindelse med øjensygdomme og synsproblemer. Behandlingsformerne omfatter alt fra konsultationer hos alternative behandlere, ordinering og indtagelse af dyrt indkøbte medikamenter, der som regel skal indtages gennem lang tid eller permanent over mere spartanske former som er baseret på

17 regelmæssig levevis, fysisk træning til de forhåndenværende søms princip. Behandlingsformerne og de forskellige produkter, som sættes i forbindelse med synsforbedringer, beskrives fyldigt i rapporten. Reklamematerialer, anbefalinger fra ugeblade og visse behandleres anprisninger minder meget om, hvordan der reklameres for slankekure, anti-rynkecreme, vitalitetspiller og lignende. Der sker en kraftig anprisning af metoder og produkter, der stilles positive diagnoser i udsigt - men der savnes dokumentation, undersøgelser og forskning, som kan bekræfte metodernes og produkternes fortræffeligheder. Hvis der refereres til undersøgelser/forskning, er det resultater, som ikke kan kontrolleres, eller som mangler uvildig kontrol. Med hensyn til "mirakler" og beviser på, at synshandicap kan reduceres eller helbredes ved alternative behandlingsformer, har Videncentret ikke fundet materiale, som kan dokumentere dette. Men vi har fundet mange skriftlige og mundtlige kilder, som postulerer, at behandling og helbredelser er mulige. Materialet formidles hermed. Videncentret håber, at rapporten kan give professionelle på synsområdet samt synshandicappede et bedre overblik over området. Mange konfronteres med spørgsmål om alternative behandlingsformer, personlige opfordringer og anbefalinger samt presseomtale og annoncer. En systematisering af informationerne på dette område er en forudsætning for at skaffe kvalificeret viden. Videncenter for Synshandicap vil løbende overvåge det alternative behandlingsområde og formidle nyt om emnet.

18 Museum for alle kursus og netværk Kultur er for alle ikke mindst den kultur som formidles af danske museer og samlinger. Siger man "handicappede", sukker de fleste museumsfolk opgivende og tænker på deres håbløse, gamle museumshuse med trapper og forskudte etager, som slet ikke lever op til kravene. Dog er der stadig flere steder, hvor adgangsforholdene for bevægelseshandicappede bliver forbedret. Men handicappede er også f.eks. syns-, høreog læsehandicappede. Hvilke tilbud har museerne til disse grupper? Ikke meget trods de gode viljer. Det gøres der nu noget ved. Nu skal museernes ledere, inspektører og formidlere lære om tilgængelighed på et kursus, som Museumshøjskolen udbyder i september. Kurset skal give deltagende museumsfolk viden om handicap og om, hvordan museerne ofte med en beskeden indsats og med omtanke, kan forbedre forholdene markant for syns-, høre- og læsehandicappede museumsbrugere. Denne indsats vil samtidig forbedre museets indretning, udstillinger og information til glæde for alle museumsbrugere. F.eks. vil mange have glæde af god og konsekvent belysning, tekstning, udstillingsformer som aktiverer mere end synssansen, lydmedier osv. Sammen med repræsentanter fra Landsforeningen for Bedre Hørelse, Hovedstadens Ordblindeskole, Blindehistorisk Museum, museumsfolk, arkitekter, synsfaglige eksperter m.fl. har Videncenter for Synshandicap deltaget i kursusplanlægningen. På kurset benyttes over ti lærere og instruktører fra bl.a. handicaporganisationer. Det er planen. at dette nyetablerede netværk "Museum for alle" vil fortsætte som et forum for erfaringsudveksling også efter kursets afslutning. BNJ

19 World Wide Web Udvalgte hjemmesider med relevans for synsområdet. "Introduction to Braille" - online kursus Det amerikanske Shodor Education Foundation, Inc. tilbyder et on-line braillekursus. Kurset har 12 moduler, herunder: historisk oversigt og introduktion til braille; braillealfabetet, skriveredskaber til braille, tegnsætning og særlige symboler, forkortelser, brailleundervisning for børn m.m. Kurset afsluttes med en eksamen, og man kan undervejs slå op i sin online-karakterbog for at se, hvordan det går. Kurset er specielt udviklet til synspædagoger, forældre og andre, der er interesserede i punktundervisning. Shodor har udviklet kurset i samarbejde med Governor Morehead School for the Blind og North Carolina Central University. Deltagelse er gratis. Der anvendes amerikanske forkortelser, og man kan derfor ikke direkte overføre kurset til dansk brug. Men der gives en god generel introduktion til braille, og desuden er siden et spændende eksempel på fjernundervisning, hvor al kommunikation med læreren og de andre studerende foregår pr. e-post. "Vision Research WWW Servers" - Vision research links fra UC Irvine Afdelingen for synsforskning på det californiske universitet UC Irvine har lavet en hjemmeside med links til hjemmesider over hele verden, der har information om medicinsk eller psykologisk forskning i forskellige aspekter af syn. Der er links til ca. 100 universiteter, hospitaler m.m. Herudover er der også links til forskningsrelaterede organisationer inden for området, fortrinsvist amerikanske og til ordbogen Visionary af Lars Liden, Boston University, som forklarer ord og begreber inden for synsforskningen (både mennesker og dyr). Specifikke sygdomme og syndromer Søger man information om specifikke sygdomme eller syndromer, er der gode ressourcer flere steder. I Danmark har Center for Små Handicapgrupper, CSH, en oversigt over en række sjældne handicap og små (danske) handicapforeninger på sin hjemmeside. For de diagnoser, hvor CSH har udarbejdet en handicapbeskrivelse, indeholder listen et kort resume. Man kan også bestille handicapbeskrivelser via hjemmesiden og læse om CSH's tilbud og aktiviteter i øvrigt. CSH's hjemmeside findes på DSI's hjemmeside, som har links til danske foreninger og videncentre på handicapområdet. DSI's samlede oversigt:

20 CSH's hjemmeside: Den svenske socialstyrelse giver på sin hjemmeside en oversigt over ca. 50 små og mindre kendte handicapgrupper. Oversigten giver beskrivelse af bl.a. symptomer og behandling og giver desuden information om kontaktpersoner, foreninger, kurser m.m. Listen udbygges løbende. Adressedelen indeholder henvisning til svenske foreninger og aktiviteter og er derfor umiddelbart mindre relevant for danske læsere, men den øvrige del af oversigten er alment anvendelig. Hvis man ønsker de danske tilsvarende danske adresser, kan man kontakte CSH. Royal National Institute for the Blind (RNIB) RNIB er en privat organisation, der har aktiviteter inden for en lang række områder, bl.a. politiske kampagner, oplysning, blindebibliotek, salg af hjælpemidler m.m. RNIB's hjemmeside har masser af information på en række områder, der er af interesse for personer inden for synsområdet. Blandt andet findes her generelle introduktioner til almindelige øjensygdomme, som forklarer om symptomer, konsekvenser, årsager og behandlingsmuligheder. Her findes også en stor mængde anden information om pædagogik, edb, hjælpemidler, støttegrupper, forskellige projekter m.m. En stor del af materialet kan læses, downloades eller udskrives direkte, resten af materialet kan man bestille via hjemmesiden. Under projekter findes nyt fra bl.a. de EU-udviklingsprojekter, som RNIB er eller har været involveret i. Det omfatter især en del projekter under EU's TIDE-program, som handler om udvikling af teknologiske løsninger for ældre og handicappede, bl.a. nogle meget spændende projekter om orienteringshjælpemidler for synshandicappede. Flere af projekterne er stadig i gang, og der kommer derfor hele tiden ny information til. Hjemmesiden rummer også en database med adresser på foreninger, institutioner m.m. over hele verden. Man kan fx søge på "Cuba" og få adresser på det cubanske blindeforbund, et par specialskoler og et kulturhus for synshandicappede. Eller man kan søge på en forenings navn og få den fulde adresse. Endelig har hjemmesiden en række "links", hvorfra man kan springe direkte videre til andre synsrelevante hjemmesider i hele verden. RNIB:

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november

INDHOLD. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3/1997, november INDHOLD Visuel revolution Aktiv indlæring. Om konferencen The learning child, afholdt i september Hvad laver Videncentret?

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

fagfestival på handicapområdet

fagfestival på handicapområdet fagfestival på handicapområdet MESSE C, Fredericia den 5. - 7. sept. 2013 det er vigtigt at skabe et nyt og visionært forum Stig Langvad, Formand for DH. Et fyrtårn til inspiration Der er behov for et

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3

Projektbeskrivelse Kort udgave. Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 Projektbeskrivelse Kort udgave Mere liv i gamles hverdag. v. 1,3 De personlige hensyn i plejen af afhængige ældre Det stigende antal ældre og en begrænset økonomi har gennem mange år ført til en stigende

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere