Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave"

Transkript

1 Vejledning Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, der anvender Navision Stat version 5.4, og Vejledningen for 2014 er i forhold til sidste års vejledning primært opdateret med korrekte årstal. Side 1 af 13

2 1.1 Indholdsfortegnelse 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Indholdsfortegnelse Opgaver ved årsskiftet Opret ny regnskabsperiode Bogføring tilladt fra og til Oprettelse af nye nummerserier Periodisering Hvornår kan/skal alternativ arbejdsdato anvendes? Indlæsning af lønposter omkring årsskiftet Foretag diverse afstemninger Afstemning af bankkonti Afstemning af bankkonti mellem bankmodul og finans Afstemning af kreditor og debitorsamlekonti Afslut år Sådan afsluttes regnskabsåret Efterposteringer i et afsluttet år Nulstilling af finanskonti i resultatopgørelsen Sådan nulstiller du dine finanskonti Nulstilling af dimensioner Bogføring af de dannede nulstillingsposter Side 2 af 13

3 2.1 Opret ny regnskabsperiode 2 Opgaver ved årsskiftet De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de punkter, som Styrelsen for It og Læring anbefaler, at du er opmærksom på ved årsskiftet 2014/ Opret ny regnskabsperiode For at fungere korrekt forudsætter Standard Navision, at der er oprettet regnskabsperioder for det kommende regnskabsår. Regnskabsperioder for år 2015 oprettes via dette menupunkt: Økonomistyring / Finans / Periodiske aktiviteter / Regnskabsår / Regnskabsperioder Tjek i første omgang, om der allerede er oprettet regnskabsperioder for Hvis det ikke er tilfældet, klikker du på knappen Nyt år for at få dette billede: Side 3 af 13

4 2.2 Bogføring tilladt fra og til Indtast oplysninger som vist herover og klik på OK. Du vil nu have dannet de nødvendige regnskabsperioder for Bogføring tilladt fra og til Med henblik på bogføring i 2015 bør der tjekkes for bogføring tilladt fra og til i Regnskabsopsætningen. Dette sker i menupunktet her: Økonomistyring / Opsætning / Regnskabsopsætning Fanebladet Generelt : Bogføring tilladt fra: Indtast en dato her for at forhindre bogføring tidligere end denne dato Bogføring tilladt til: Indtast en dato her for at tillade bogføring til denne dato fx eller en anden dato i 2014/2015. Side 4 af 13

5 2.2 Bogføring tilladt fra og til Styrelsen for It og Læring anbefaler, at man styrer bogføring via datoangivelse både i Bogføring tilladt fra og Bogføring tilladt til. Styring af tilladte bogføringsdatoer på brugerniveau Den overordnede styring af tilladte bogføringsdatoer sker som vist i Regnskabsopsætning. I Navision Stat er der tillige mulighed for at detailstyre bogføringsdatointervaller på brugerniveau. Dette sker via følgende menu: Administration / Programopsætning / Brugere / Brugeropsætning Bemærk: En eventuel opsætning på brugerniveau vil overstyre opsætningen i Regnskabsopsætning. Eksempel: Regnskabschefen (SUPER) ønsker at kunne fortsætte med bogføring i 2014, mens det for 2 regnskabsmedarbejdere (JRC og LFC) kun skal være tilladt at bogføre i Forudsættes den overordnede styring identisk med skærmprintet herover fra Regnskabsopsætningen, gøres følgende: De to brugere indvælges i tabellen og for begge vælges i feltet Bogf. tilladt fra datoen Herefter vil det i regnskabsafdelingen kun være regnskabschefen der kan bogføre i NB: Opsætningen på generelt niveau og detailniveau kan ske på andre måder og opnå samme resultat som vist i eksemplet. Vær opmærksom på, at der i Anlægsopsætningen ligeledes kan ske en styring af tilladte bogføringsdatoer. Dette sker under menupunktet her: Økonomistyring / Anlæg / Opsætning / Anlægsopsætning Side 5 af 13

6 2.3 Oprettelse af nye nummerserier Bemærk: Med denne opsætning vil man ikke kunne bogføre i 2015 på anlæg. 2.3 Oprettelse af nye nummerserier Der er ikke noget formelt krav om anvendelse af nye nummerserie pr. regnskabsår. Det er derfor op til den enkelte skole om nye nummerserier skal oprettes for Overordnet kan Styrelsen for It og Læring pege på to steder, hvor flere skoler anvender separate nummerserier pr. år: 1. Købsfakturaer 2. Købskreditnotaer Nye nummerserier for 2015 oprettes via menuen her: Økonomistyring / Finans / Opsætning / Nummerserie Tag gerne fat i Navision Stat supporten, hvis du ønsker hjælp til opsætning af nummerserier eller bare har spørgsmål om emnet. Styrelsen for It og Læring anbefaler, at nummerserien anvendt i udbetalingskladden ikke ændres fra år til år Styrelsen for It og Læring anbefaler, at skolen undlader at anvende separate årsnummerserier for udbetalingskladden. Først og fremmest oplever vi, at det ofte er forbundet med en del besvær at få de separate nummerserier til at fungere gnidningsfrit her omkring årsskiftet. Dernæst ses behovet for at skelne bilag fra udbetalingskladden pr. årstal ikke at være særligt stort i praksis og specielt ikke sammenlignet med de problemer, der kan opstå. Side 6 af 13

7 2.4 Periodisering 2.4 Periodisering Da der kan posteres både i gammelt og nyt år, er det vigtigt at få bogført bilagene i det rigtige år. De nuværende regler for periodisering er: Køb udgiftsføres i det finansår hvor varen leveres Anskaffelsen (anlæg) udgiftsføres i det finansår hvor den leveres Løn udgiftsføres i det finansår hvor arbejdet udføres Betalinger bogføres i det finansår hvor betalingen faktisk sker Bemærk: Postering i gammelt henholdsvis nyt år styres via bogføringsdatoen. 2.5 Hvornår kan/skal alternativ arbejdsdato anvendes? Arbejdsdatoen i Navision Stat har betydning for hvilken nummerserie, der anvendes til at danne bilagsnummeret. Arbejdsdatoen er derfor kun relevant at bruge, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Skolen anvender separate nummerserier pr. regnskabsår Skolen har i 2015 behov for at udgiftsføre et bilag i regnskabsår 2014 eller i kalenderåret 2014 behov for at bogføre en udgift vedrørende regnskabsåret 2015 Arbejdsdatoen kan ændres ved i hovedmenuen at vælge Funktioner/Arbejdsdato : Følgende gælder vedr. arbejdsdato: En arbejdsdato angivet i 2014 vil få Navision til at anvende en nummerserie for 2014 En arbejdsdato angivet i 2015 vil få Navision til at anvende en nummerserie for 2015 Side 7 af 13

8 2.6 Indlæsning af lønposter omkring årsskiftet Bemærk: Hvis arbejdsdatoen ændres, vil forslaget til bogføringsdato ændres tilsvarende. For bogføringsdatoen gælder dog, at bruger bestemmer denne uanset arbejdsdato. NB: Det er vigtigt at arbejdsdato sættes tilbage til dags dato efter endt brug. Er du i tvivl om, hvilken arbejdsdato du har i Navision, kan du altid se det ved at kigge nederst på din værktøjslinje i Navision Stat: NB: I forbindelse med elektronisk fakturering er det vigtigt, at du har valgt den rigtige arbejdsdato inden du accepterer dine indgående dokumenter i indbakken (Indgående Købsdokumentkladde). Er du i tvivl om, om dokumentet vedrører nyt eller gammelt år, kan du i indbakken se både bilagsdato og forfaldsdatoen i oversigten. Indbakken finder du her: Køb / Ordrebehandling / E-bilag / Indgående købsdokumenter 2.6 Indlæsning af lønposter omkring årsskiftet Løngenerationer omkring årsskiftet kan indeholde lønposter for både december 2014 og januar Såfremt skolen anvender separate nummerserier for lønkladden og ønsker bilagsnummer korrekt anvendt for 2014 henholdsvis 2015 poster, skal følgende fremgangsmåde anvendes: Bogføring af 2014 lønposterne Arbejdsdato skal være aktuel dato i 2014 eller sat til , hvis kalenderåret er Indlæs lønposter og slet alle lønposter vedr Bogfør 2014 posterne i lønkladden. Side 8 af 13

9 2.7 Foretag diverse afstemninger Bogføring af 2015 lønposterne Arbejdsdato skal være aktuel dato i 2014 eller sat til fx hvis kalenderåret er Indlæs de resterende lønposter vedr og bogfør posterne i lønkladden. 2.7 Foretag diverse afstemninger Afstemning af bankkonti Tjek at saldoen på dine SKB konti i Navision Stat pr stemmer med kontoudtogene fra Danske Bank pr Afstemning af bankkonti mellem bankmodul og finans Tjek at bankkontoen i bankmodulet har samme saldo som bankkontoen i finans. Hvis du har forskellige saldi, så ring til supporten. Du kan også tjekke det i følgende rapport Kontrol af indirekte bogføring, som du finder her. Økonomistyring / Finans /Rapporter / Regnskabsopgørelse Sæt et flueben ud for Bank bogføringsgruppe, skriv i datofilteret og klik på Vis udskrift Afstemning af kreditor og debitorsamlekonti Kreditor og debitorsamlekontiene afstemmer du nemmest ved at benytte rapporten, Kontrol af indirekte bogføring, som du finder her: Økonomistyring / Finans /Rapporter / Regnskabsopgørelse Sæt et flueben ud for Debitor bogføringsgruppe og Kreditor bogføringsgruppe, skriv i datofilteret og klik på Vis udskrift. Du kan også bruge finansrapporten Afstem deb.- og kred.konti. I datofilteret skriver du og klikker på vis udskrift. Sammenlign nu beløbene i kolonnerne indirekte bogført beløb og Finanskontobevægelse. Differencen mellem disse beløb skal være 0. Rapporten Afstem deb. og kred. Konti findes her: Økonomistyring / Finans / Rapporter / Diverse Begge rapporter fungerer på stort set samme måde, dog med den forskel, at den første giver adgang til at afstemme bogføringen i Navision Stat for dine bankkonti og den sidste viser afstemningen opdelt på kreditor-/debitorbogføringsgrupper. Side 9 af 13

10 3.1 Sådan afsluttes regnskabsåret Ønsker du for enten kreditorsamlekonto eller debitorsamlekonto at vide, hvilke debitorer eller kreditorer der giver afstemningsbeløbet, kan du benytte (for kreditorerne) rapporten Kreditorafstemning saldo til dato hvor du under fanebladet indstillinger skriver Afslut år Kørslen Afslut år markerer regnskabsåret som lukket. Du skal foretage kørslen Afslut år, når du mener at have bogført den sidste postering vedrørende gammelt år. 3.1 Sådan afsluttes regnskabsåret Du finder funktionen Afslut år her: Økonomistyring / Finans / Periodiske aktiviteter / Regnskabsår / Regnskabsperioder Navision Stat vil altid forsøge at afslutte det regnskabsår, der ligger efter det sidst afsluttede regnskabsår. Har du derfor fx ikke afsluttet regnskabsåret 2013, kan du ikke afslutte 2014, før du har afsluttet Kontakt evt. Navision Stat supporten, hvis dette er tilfældet. Klik på knappen Afslut år og du får følgende besked på skærmen: Side 10 af 13

11 3.2 Efterposteringer i et afsluttet år Du skal trykke Yes til at regnskabsåret afsluttes. 3.2 Efterposteringer i et afsluttet år Vær opmærksom på, at man kun kan køre funktionen afslut år én gang pr. regnskabsår. Derimod kan man efterfølgende nulstille (se næste afsnit i denne vejledning) sine resultatkonti lige så mange gange det skal være. Man kan dermed godt bogføre poster (efterpostere) i et afsluttet år. Når man bogfører i et afsluttet år vil disse poster blive markeret med et hak i kolonnen Efterpost. Nulstilling af resultatkonti kan/skal foretages, når der er bogført efterposteringer i det afsluttede regnskabsår. Bemærk: Datoen er generelt forbeholdt efterposteringer. 3.3 Nulstilling af finanskonti i resultatopgørelsen Når du nulstiller dine finanskonti i resultatopgørelsen overføres årets resultat til en egenkapitalkonto (SKS 7411) i balancen og nulstiller resultatkontiene. Kørslen gennemgår alle finanskontiene, der hører til resultatopgørelsen og opretter nye poster, der nulstiller de enkelte saldi. De nye poster placeres i en selvvalgt kladde. Når kladden bogføres, bliver der bogført poster på hver resultatkonto, der får saldoen til at gå i nul, og samtidigt overføres årets resultat til årsafslutningskontoen (egenkapitalkonto) i balancen. Bemærk: Du skal sikre dig, at din kladde er tom inden du laver nulstillingen. Hvis du fx har lavet nulstillingen og glemt at bogføre og du laver den igen, vil Navision bogføre det hele, og du har dermed nulstillet to gange. 3.4 Sådan nulstiller du dine finanskonti Kørslen til nulstilling af finanskonti i resultatopgørelsen finder du under stien: Økonomistyring / Finans / Periodiske aktiviteter / Regnskabsår / Årsafslutning Side 11 af 13

12 3.4 Sådan nulstiller du dine finanskonti NB: Regnskabsåret skal være afsluttet, før kørslen kan sættes i gang. Ovenstående er et forslag til, hvordan du kan udfylde felterne. Jeres lokale opsætninger kan variere, hvorfor bilagsnummer, kladdetype eller kladdenavn kan være anderledes i jeres lokale Navision Stat Nulstilling af dimensioner I det grå felt for dimensioner (ovenfor) skal du trykke på knappen med de tre prikker i højre side for at få dette billede: Sæt et hak i feltet Markeret ud for de dimensioner, der skal nulstilles på samme måde som dine finanskonti. Den generelle anbefaling er, at man nulstiller sine Side 12 af 13

13 3.4 Sådan nulstiller du dine finanskonti dimensioner. Der kan dog være lokale forhold, der gør at man ikke ønsker at gøre dette på alle sine dimensioner. Eksempelvis kan der være projekter, hvor man ønsker at kunne følge konteringen på tværs af et årsskifte. Når du har valgt, hvilke dimensioner der skal nulstilles, klikker du OK og kommer tilbage til billedet for Nulstilling af resultatopgørelse. For at få dannet årsafslutningsposterne klikker du på OK Bogføring af de dannede nulstillingsposter For at bogføre de dannede nulstillingsposter skal du åbne den finanskladde, der blev angivet i anfordringsbilledet ovenfor. Kladden vil indeholde dine nulstillingsposter med bogføringsdatoen U Efter tjek af posterne i kladden kan denne bogføres for at afslutte nulstilling af resultatkonti. NB: Kørslen Nulstil resultatopgørelse kan tage lang tid, hvis antallet af finansposter er stort Linjerne i finanskladden kan slettes med F4, hvorefter kørslen Nulstil resultatopgørelse kan køres igen Side 13 af 13

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere