AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte"

Transkript

1 Finans AGIDON Kursushæfte Effekviser dine arbejdsgange! Kursushæfte

2 Indhold Introduktion 8 Velkommen... 8 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics... 9 Dokumentationskonventioner Målsætninger for kursister Opsætning af økonomistyring 12 Målsætninger Introduktion Regnskabsopsætning Regnskabsperioder Øvelse 1.1: Oprettelse af et regnskabsår Spor Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Finans 34 Målsætninger Introduktion Oversigt over kontoplan Finanskort Øvelse 2.1: Oprettelse af en driftskonto Siden Kontoplan Øvelse 2.2: Oprettelse af en momskonto Finansbudgetter Budget Manuel oprettelse af budgetter Øvelse 2.3: Oprettelse af et budget Kopiering af budgetter Øvelse 2.4: Kopiering af et budget Udlæsning og indlæsning af budgetter Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Finanskladder 78 Målsætninger Introduktion Kladdeoversigt Oprettelse og bogføring af kladdeposter Øvelse 3.1: Oprettelse af en kladdepost Copyright: A/S 3

3 Oversigt over gentagelseskladder...91 Behandling af gentagelseskladder...97 Øvelse 3.2: Oprettelse og bogføring af en gentagelseskladde Tilbageførsler og rettelser Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Likviditetsstyring 113 Målsætninger Introduktion Oversigt over bankkonti Øvelse 4.1: Oprettelse af en bankkonto Angivelse og bogføring af betalinger af tilgodehavender Øvelse 4.2: Udlign og bogfør en indbetaling Angivelse og bogføring af kreditorcheck Øvelse 4.3: Angivelse og bogføring af manuelle check Øvelse 4.4: Lav forslag til en enkelt kreditor Annullering og tilbageføring af check Øvelse 4.5: Annullering og tilbageføring af en check Bankafstemning Demonstration: Udførelse af en bankafstemning Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Debitorstyring 165 Målsætninger Introduktion Debitorkort Oversigt over indbetalingskladder Udligning af indbetalinger Øvelse 5.1: Udlign og bogfør en indbetaling Øvelse 5.2: Udlign en betaling efter bogføring Annullering af udligning af debitorposter Øvelse 5.3: Annuller udligning af bogførte poster Tilbageførsel af bogførte kladder Øvelse 5.4: Tilbagefør en bogført kladdepost Opsætning af kontantrabatter Behandling af kontantrabatter Øvelse 5.5: Bogfør en betaling med en rabat Øvelse 5.6: Udlign bogførte delvise betalinger med rabatter Opsætning af betalingstolerance Øvelse 5.7: Konfigurer en betalingstolerance Behandling af betalingstolerance Øvelse 5.8: Behandl en betalingstolerance Rykkere og rentenotaer Opsætning og tildeling af rykkerbetingelser Copyright: A/S

4 Øvelse 5.9: Konfigurer en rykkerbetingelse Oprettelse og udstedelse af rykkere Øvelse 5.10: Opret og udsted rykkere Opsætning og tildeling af rentebetingelser Oprettelse og udstedelse af rentenotaer Øvelse 5.11: Opret og udsted rentenotaer Analyse af debitorstyring Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Betalinger 254 Målsætninger Introduktion Kreditorkort Oversigt over udbetalingskladde Vinduet Udlign kred.poster Bogføring af manuelle kreditorcheck Øvelse 6.1: Angivelse af en manuel check Oversigt over Lav forslag Oprettelse af betalinger ved hjælp af Lav kreditorbetalingsforslag Udskrivning og bogføring af kreditorchecks Øvelse 6.2: Forslag, udskrivning og bogføring af en kreditorbetaling Annullering af ikke-bogførte check Øvelse 6.3: Annullering af en check Udligning af betalinger efter bogføring Øvelse 6.4: Udligning af en kreditnota efter bogføring Annullering af udligning af kreditorposter Øvelse 6.5: Annullering af udligningen af en betaling Tilbageførsel af kladdeposteringer Øvelse 6.6: Tilbagefør en bogført kladdepost Opsætning af kontantrabatter Behandling af kontantrabatter Konfigurer betalingstolerance Behandling af betalingstolerance Øvelse 6.7: Justering af rabatbeløbet Analyse af gæld Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Forudbetalinger 324 Målsætninger Introduktion Oversigt over opsætning af forudbetalinger Oprettelse af finanskonti til forudbetaling Oprettelse af nummerserier for forudbetalingsdokumenter Opsætning af forudbetalingsprocenter for debitorer og kreditorer Copyright: A/S 5

5 Opsætning af forudbetalingsprocenter for kombinationer af kundeartikler og leverandørartikler Opsætning af Kontroller forudbetaling ved bogføring Øvelse 7.1: Oprettelse af forudbetalinger ved salg Behandlingsstrøm for forudbetalinger Oversigt over salgsordrer og købsordrer med forudbetaling Behandling af forudbetalingssalgs- og købsordrer Behandling af salgs- og købsfaktura med forudbetaling Rettelse af forudbetalinger Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Moms og Intrastat 351 Målsætninger Introduktion Visning af momsbeløb i salgs- og købsbilag Regulering af momsbeløb i salgs- og købsbilag og kladder Øvelse 8.1: Reguler et momsbeløb i et salgsbilag Øvelse 8.2: Reguler et momsbeløb i en købskladde Importmoms Momskorrektion Momsangivelser Momsafregning Intrastatrapporter Opsætning af Intrastat Rapporter Intrastat Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Flere valutaer 399 Målsætninger Introduktion Valutakort og valutakurser Opsætning af flere valutaer for debitorer, kreditorer og bankkonti Behandling af salgs- og købsbilag Øvelse 9.1: Behandl en salgsfaktura Behandling af indbetalinger Behandling af betalinger Øvelse 9.2: Bogfør udgifter i udenlandsk valuta Brug af kørslen Kursreguler valutabeholdninger Øvelse 9.3: Opdater valutakursen USD:GBP Ekstra rapporteringsvaluta Øvelse 9.4: Reguler EV-valutakursen Konsolideringer med flere valutaer Oversigt Hurtig besvarelse: Resumé Copyright: A/S

6 Årsafslutning 448 Målsætninger Introduktion Afslutning af et regnskabsår Overførsel af saldi fra resultatopgørelseskonti Bogføring af kladden Øvelse 10.1: Bogfør en post i et lukket regnskabsår Oversigt Test din viden Hurtig besvarelse: Resumé Løsninger Copyright: A/S 7

7 INTRODUKTION Velkommen Vi ved, at uddannelse er en vigtig komponent, hvis du vil bevare værdien af din Microsoft Dynamics NAV 2009-investering. Vi tilbyder uddannelse i høj kvalitet, som forestås af brancheeksperter. Vi sørger for at holde dig opdateret om din løsning, og vi hjælper dig med at oparbejde de nødvendige færdigheder, så du kan få maksimalt udbytte af din løsning. Uanset om du vælger onlineundervisning, klasseundervisning eller kursusmateriale, findes der en undervisningstype til ethvert behov. Vælg den undervisningstype, der passer dig bedst, så du fortsat kan være foran konkurrenterne. Onlineundervisning Onlineundervisning omfatter praktisk og omfattende undervisning derhjemme eller på kontoret. Onlineundervisning sikrer dig øjeblikkelig adgang til undervisning 24 timer i døgnet. Det er perfekt for de kunder, der ikke har tid eller penge til at rejse. Med vores nyeste online undervisningstilbud ecourses får du en kombination af de praktiske fordele ved onlineundervisning og af klasseundervisningens dybtgående gennemgang, og du har mindst to uger til at fuldføre hvert kursus. Klasseundervisning Klasseundervisningen sker i form af omfattende indlæring via praktisk interaktion. På baggrund af demonstrationer, præsentationer og aktiviteter i klassen får du praktisk erfaring med instruktioner fra vores certificerede eksperter. Da kurserne afholdes regelmæssigt over hele landet, kan du være sikker på at finde et, der passer dig. Kursusmateriale Kursusmaterialet, der består af omfattende uddannelsesmanualer, gør det muligt for dig at lære i dit eget tempo, når du har tid. Vores store udvalg af uddannelsesmanualer indeholder et væld af tip, gode råd og nyttige oplysninger, du løbende kan bruge som opslagsmateriale: Kursusmateriale til Microsoft Dynamics Kursusmaterialet til Microsoft Dynamics består af detaljerede kursushåndbøger, der er udviklet med fokus på undervisning. Disse manualer indeholder avancerede emner såvel som målsætninger, øvelser, interaktioner og test. Du kan finde en komplet liste over de manualer, du kan købe, på webstedet til Microsoft Dynamics: 8 Copyright: A/S

8 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics Test dine færdigheder I kursusmaterialet til Microsoft Dynamics finder du en række forskellige øvelser. Disse øvelser findes på tre niveauer, så det er muligt at imødekomme den enkelte kursusdeltagers viden og ekspertise. Vi foreslår, at du prøver øvelserne på niveau 3 først. Hvis du har brug for hjælp til at fuldføre opgaven, kan du se oplysningerne i øvelserne på niveau 2. Hvis du har brug for yderligere hjælp, er hvert enkelt trin i opgaven beskrevet i øvelsen på niveau 1. Giv dig selv en udfordring! Øvelser på niveau 3 er de mest udfordrende. Disse øvelser er udviklet til den erfarne kursist, der kun har brug for minimal vejledning for at kunne fuldføre den krævede opgave. Har du brug for hjælp? Øvelser på niveau 2 sætter kursisterne på prøve samtidigt med, at de får hjælp i en vis udstrækning. Disse øvelser indeholder ikke trinvise instruktioner, men de giver dig nyttige tip og yderligere oplysninger, så du kan fuldføre øvelsen. Trin for trin Øvelser på niveau 1 henvender sig til nye brugere, der kræver detaljerede instruktioner og forklaringer for at kunne fuldføre øvelsen. Øvelser på niveau 1 fører dig igennem opgaven, trin for trin, herunder navigation. Hurtig interaktion: Resumé I slutningen af hvert kapitel i kursusmaterialet til Microsoft Dynamics finder du siden Hurtig besvarelse: Resumé. Denne interaktion er udviklet med henblik på at give kursusdeltageren mulighed for at reflektere over det, vedkommende har lært. Ved kort at beskrive tre hovedpunkter i kapitlet får indholdet mulighed for at bundfælde sig hos kursusdeltageren, som desuden kan bruge dette som et fortrinligt referencemateriale til at gennemgå hovedpunkterne efter undervisningen. Copyright: A/S 9

9 Dokumentationskonventioner Følgende konventioner og ikoner bruges gennem hele denne dokumentation for at hjælpe dig med hurtigt og effektivt at navigerer gennem oplysningerne. ADVARSEL! Der er advarsler i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet ADVARSEL! skrevet med fed skrift. Advarsler bruges til at orientere dig om et bestemt resultat af en bestemt handling, som kan være uønsket. TIP! Der er tip i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet TIP! skrevet med fed skrift. Tip bruges til at foreslå tidsbesparende funktioner eller alternative måder at udføre en bestemt opgave på. BEMÆRK! Du kan finde bemærkninger i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet BEMÆRK! skrevet med fed skrift. Bemærkningerne bruges til at angive oplysninger, der kan være værdifulde for slutbrugeren, selvom de måske ikke er meget vigtige. UD OVER DET GRUNDLÆGGENDE: Avancerede oplysninger, der findes gennem hele kursusmaterialet, indledes med ordene UD OVER DET GRUNDLÆGGENDE med fed skrift. Ud over det grundlæggende giver yderligere oplysninger ud over standardfunktionaliteten, der hjælper dig med at bruge programmet mere optimalt. EKSEMPEL: Eksempler findes i hele kursusmaterialet, og de indledes med ordet EKSEMPEL: skrevet med fed skrift. De bruges til at præsentere forretningsmæssige eksempler, som kan give en tydelig forklaring på, hvordan et program kan anvendes til at håndtere et forretningsproblem. 10 Copyright: A/S

10 OPSÆTNING AF ØKONOMISTYRING Målsætninger Målene er: Forklare felterne i vinduet Regnskabsopsætning. Forklare og konfigurere regnskabsperioder. Forklare og konfigurere sporingskoder, kildespor og årsagskoder. Introduktion Opsætning af økonomistyring indeholder en detaljeret beskrivelse af hvert af de områder, der skal konfigureres for at kunne bruge økonomiske funktioner i Microsoft Dynamics NAV Finans Regnskabsperioder Sporingskoder, bl.a.: o o Kildespor Årsagskoder BEMÆRK! Der findes andre konfigurationsområder i Finans, bl.a. Valutaer, Nummerserie, Dimensioner og Bogføringsgrupper. Konfigurationen af disse områder gennemgås i kursusmaterialetprogramopsætning i Microsoft Dynamics NAV Copyright: A/S

11 Regnskabsopsætning Vinduet Regnskabsopsætning bruges til at angive standardindstillingen for finansmodulet og alle finansrelaterede moduler. Vinduet Regnskabsopsætning skal udfyldes for hvert regnskab, der oprettes i Microsoft Dynamics NAV De fem oversigtspaneler i vinduet Regnskabsopsætning er: Generelt Nummerering Dimensioner Rapportering Udligning Sådan åbnes vinduet Regnskabsopsætning: Vælg knappen Afdelinger i navigationsruden. Vælg Opsætning, og klik derefter på Programopsætning. Klik på Økonomistyring, og vælg derefter Finans. Vælg Regnskabsopsætning under Opgaver i vinduet Finans. FIGUR 1.1 REGNSKABSOPSÆTNING I OVERSIGTSPANELET GENERELT Copyright: A/S 13

12 Oversigtspanelet Generelt Oversigtspanelet Generelt indeholder de grundlæggende opsætningsoplysninger til finansmodulet og har følgende felter: Bogf. tilladt fra/bogf. tilladt til angiv standardbogføringsdatoer for regnskabet, dvs. det datointerval, som alle brugere kan bogføre transaktioner i. Da en periodelukningsproces ikke er påkrævet i Microsoft Dynamics NAV 2009, forhindrer en angivelse af bogføringsdatointervallet brugerne i at bogføre poster, som kan ændre data fra tidligere perioder. BEMÆRK! Begrænsninger på specifikke bogføringsdatoer angives i vinduet Brugeropsætning. Hvis der ikke er brugerbegrænsninger, gælder standardværdierne for regnskabet. Hvis der ikke er standardværdier for regnskabet, er der ingen begrænsninger på datoer for indtastning af data og bogføring. Registrer tid angiv, om systemet skal registrere brugerens tidsforbrug. Lokalt adresseformat angiv det adresseformat, der bruges på udskrevne dokumenter Personnavn angiv, hvor kontaktpersonens navn skal vises i postadressen. FIGUR 1.2 REGNSKABSOPSÆTNING I OVERSIGTSPANELET GENERELT 14 Copyright: A/S

13 SE KURSUSOVERSIGT PÅ Kursushæfte kalender Se kursuskalenderen på agidons hjemmeside Besl kursus på tlf Eller mail l kursustyper AGIDON lbyder følgende kursustyper Standardkurser Vores standardkurser er udarbejdet l sikkert og effekvt at føre dig igennem de viggste områder af Microso Dynamics NAV. Lukkede standardkurser Vi giver gerne lukkede standardkurser, hvor det kun er medarbejdere fra et firma der deltager. Skræddersyede heldagskurser Vi kan også speciallpasse kurser l de behov og ønsker, der er i netop dit firma. (6 undervisningsmer kr ,- + moms og transport). Ring for mere informaon. Webinar (online minikursus) Spar d, transport og penge med vores onlinebaserede minikurser. Du logger blot ind på webinaret fra din egen pc. Log in mailes l dig ved lmelding. 1-l-1 webundervisning Her får du 100% skræddersyet webbaseret eneundervisning. Prisen er mebaseret (afregnes pr kvarter), eer gældende takst. Der skal bookes d og aales emneområde. Ring for mere informaon. AGIDON A Sct. Cathrine Vej Hjørring t Tlf w klippekort PRISER (1. AUGUST EKS. MOMS OG KURSUSMATERIALE) Kursus klippekort (Kan benyes l alle vores kursuskoncepter) Klippekort 1 Værdi kr ,- (svarende l 3 kurser af kr ,-) SPAR kr. 435, ,- Klippekort 2 Værdi kr ,- (svarende l 5 kurser af kr ,-) SPAR kr , ,- Klippekort 3 Værdi kr ,- (svarende l 10 kurser af kr ,-) SPAR kr , ,-

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Rollebaserede brugergrænseflade

Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet

Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Nem økonomistyring Mere tid til resten af livet Indhold Overskud er mere end et tal... 3 Det handler om din tid, dine penge og alt det andet i dit liv... 5 Var det en minibil, ville vi fremhæve den overraskende

Læs mere

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS

DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS DAN JOHANSEN REGNSKAB MED MICROSOFT DYNAMICS Regnskab med Microsoft Dynamics C5 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere