Risikoafdækning i geotermiprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoafdækning i geotermiprojekter"

Transkript

1 1 Risikoafdækning i geotermiprojekter Fjernvarmens Hus, Kolding 8. Oktober 2013 WellPerform ApS Toldbodgade 2 st. th. DK 1253 København K

2 Dagsorden Velkomst og introduktion Risici i geotermiprojekter Risici i aktuelle projekter Risici i geotermiprojekter Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring Frokost Udenlandske erfaringer Forslag til Risikoafdækning 14: Eftermiddagskaffe og -kage Risikoafdækning i praksis Opsummering af dagen 2

3 Risici i geotermiprojekter 1 3

4 Terminologi Rettighedshaver = Bygherre = Operatør Licens = Tilladelse Boreleder = Teknisk rådgiver/projektleder Risiko mitigering = Reducering eller afhjælpning af en risiko Boreentreprenør = Leverer rig, mandskab og udfører det praktiske arbejde 4

5 Baggrunden for Licensmodellen Introduceret i 2010 efter DONG Energy mistede sit monopol Efterforskning og indvinding af geotermisk energi kræver tilladelse i henhold til undergrundloven. Rettighedshaveren forpligter sig til at gennemføre de aktiviteter, der er anført i arbejdsprogrammet. Modellen har til formål at afdække og udnytte det geotermiske potentiale for tilladelsen. Opstartsfasen Udførelsesfasen Driftsfasen Nedlukningsfasen År 0-3 År 3-6 År 6-? 5

6 Modning af idé om geotermi - Indpasning i lokale forhold - Myndigheds og interessent analyse - Geologiske forhold - Eksisterende seismik etc. Indsamling af eksisterende data - Geologiske - Tekniske - Myndigheds - Etc. Indsamling af yderligere data - Seismik - Reprocessering - Start detail planlægning - Specielle studier - Opstart af godkendelsesproces Planlægning og udførelse af prøve boring og test - Myndighedsgodkendelser for hhv anlæg, landzone, VVM?, boring etc. - Beslutning om etablering af anlæg og ansøgning om forlængelse ENS Licensmodel oversigt Opstartsfase Udførelsesfasen Milepæle År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Tildeling af licens Indsamling af yderligere data? Beslutning om boring? Vurdering af bore resultater?

7 Geotermi i Danmark 7 3 anlæg i drift med 6 brønde 12 Licenser tildelt Potentiale for brønde med nuværende portefølje

8 Boreaktiviteter på land i Danmark 8

9 Geotermi i Europa Island Tyrkiet Frankrig Tyskland Holland Danmark Kilde: Summary of EGC 2013 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe EGC: European Geothermal Congress EGEC: European Geothermal Energy Council Modenhedsbarometer 9

10 Hvornår er et geotermiprojekt en succes? Produktion bedre end forventet Temperatur > forventet Ingen ulykker Reservoir egenskaber bedre end forventet Omkostninger < budget Succes? Tilfredse interessenter 10

11 Refusion af omkostninger Succesparametre Matematisk vurdering af brøndegenskaber Vurderer alene brøndens ydeevne ikke hvad den har kostet T Begrænset succes 100% YY C Succes zone Rmax Aktuel produktion (MW) Forsikret produktion (MW) Forventet 50% Fiasko zone Minimum XXX m3/t Q 0% 0 Forholdsvis produktion 1 11

12 Hvad er risikostyring? For at kunne anvende risikostyring, bør der defineres en systematisk tilgang til at definere risici 5. Implementér, overvåg og revidér 1. Risiko identifikation 4. Minimér risikoen 2. Analysér effekt Kilde: Dansk Fjernvarme, nr 3 marts Vurdér virkning & sandsynlighed 12

13 Hvad er risici? En risiko er defineret som produktet af Sandsynligheden x Virkning Stor risiko Virkning Lille risiko 13 Sandsynlighed

14 Usikkerhed og risici Usikkerhed og risici er IKKE det samme USIKKERHED RISICI Usikkerhed Risici Risici Usikkerhed Risici Usikkerhed 14

15 I en lang række rapporter er det ikke altid klart hvorvidt der menes usikkerhed eller risici Kilde: ESMAP technical report 002/12 Kilde: Rödl & Partner, Singapore Kilde: Deloitte, Geothermal Risk Mitigation Strategies Report, Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, F&U-projekt nr

16 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 16

17 Håndtering af risici 17

18 Risici i aktuelle projekter 18

19 Risici i og omkring de danske geotermiprojekter Del 1 Del 2 Del 3 5 minutter Baseret på dine erfaringer, involvering, viden om geotermi / projekter m.m., skriv 1-3 større risici i jeres projekt eller geotermi projekter generelt Risici kan være tekniske, organisatoriske, finansielle osv. 10 minutter Diskutér jeres svar i gruppen og forklar hvorfor I har valgt de specifikke risici. Prioriter resultaterne og vælg Top 3 risici Præsenter Top 3 risici 15 minutter 19

20 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 20

21 Risici i geotermiprojekter 2 21

22 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE 22

23 Eksempler på organisatoriske risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kompetencer - Manglende risikostyring - Manglende forståelse af projektplaner og konsekvenser - Inkompetent projektledelse - Politisk styring - Manglende kompetencer/erfaring/kvalitetskontrol - Uklar kontrakts strateg og for mange kontrakter - Manglende afrapportering - Kompleks / inkompetent styregruppe - Uklart ejerskab af projektet - Ufleksibel eller for optimistisk tidsplan Mitigerende tiltag - Transparent, simpel og logisk organisation - Kompetent projektledelse - Effektiv, kompetent og beslutningsdygtig styregruppe - Screening af leverandører - Leverandører med tilstrækkelig kapacitet - Klare roller og ansvarsområder - Implementer risikostyring tidligt - Fælles mål - Gennemarbejdet og klar udbudsstrategi - Ved samordnet efterforskning: tæt integration og modning af projekter 23

24 Eksempler på myndighedsmæssige risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende overblik over nødvendige tilladelser - For sene ansøgning ift tidsplan mv - Politisk risiko - Manglende kommunikation - Uventede myndighedskrav - Manglende koordinering mellem kommuner, AT og ENS - Begrænset erfaring i kommunerne med behandling af ansøgninger - Ikke en fast kontaktperson i kommunen - Uklarhed vedr. VVM screening - Manglende tilsynspligt Mitigerende tiltag - Myndighedskoordinator hos myndigheder & projekt - Rettidig indhentning af fornødne tilladelser - Overblik over afsætningsmuligheder - Overblik over øvrige myndighedskrav, herunder miljøkrav - Rettidig og hensigtsmæssig inddragelse af borgere, organisationer m.v. - En solid tidsplan for håndtering af tilladelser m.v. - Korrekt rapportering til myndigheder - God dialog med myndigheder om tilsyn, rapportering m.v 24

25 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Fejlfortolkning af data - Manglende referencebrønde i nærheden - Rapport om undergrundsforhold ikke tilstrækkelig - Manglende kompetencer - Manglende dobbelttjek af data - Manglende forståelse af krav til reservoiret - Utilstrækkelig levetid for brønde - Begrænset injektionskapacitet - Formations-skade (skin damage) - Manglende mulighed for afledning af formationsvand - Usikkerhed på reservoir tilstedeværelse og egenskaber Mitigerende tiltag - Inddragelse af kompetente ressourcer - Klarhed over geologi, reservoir og back-up reservoir - Klarhed over reservoiregenskaber, herunder tykkelse, vandtemperatur - Identificering af forkastninger, saltudfældninger, urenheder og lignende - Inddragelse af data fra omkringliggende boringer, seismiske undersøgelser - Indhentning af tekniske vurderinger fra kompetent tredjemand - Tilstrækkelig brøndtest 25

26 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Urealistiske budgetter og tidsplaner - Manglende kvalitetskontrol og økonomistyring - Få referencetilfælde - Manglende kendskab til indhold af budget - Manglende kardinalpunkter for stop-go - Manglende forståelse for hvad der kan få omkostningerne til at "løbe løbsk" - Manglende forståelse af tekniske krav - Manglende åbenhed omkring budgetter - For dyr finansiering / ændringer i varmeprisen - Fluktuationer i råvarepriser Mitigerende tiltag - Organisation med kompetent omkostningskontroller - Realistiske og kvalitetssikrede budgetter for bl.a. opstartsfasen, boringer og overfladeanlæg - Budgetter baseret på referencetilfælde, lignende projekter - Gennemarbejdet vurdering af rentabilitet med følsomhedsanalyser - Klare stop-go milepæle - Forecasting og opstilling af what-if -scenarier - Effektiv økonomistyring og rapportering til styregruppe, ejerkreds m.v. 26

27 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Undervurdering af tidsforbrug (tidsplan) - Manglende erfaring i egen organisation og hos mægler - Manglende formål med forsikringstilbud - Manglende forståelse for hvilke typer af forsikringer der skal tegnes - Uklare vilkår/undtagelser og gråzoner i dækningen - Skærpede myndighedskrav til forsikringer - Der er i DK Ikke kendskab til det internationale marked - DK marked er meget småt og tiltrækker ikke større forsikringsselskaber - Få kompetente rådgivere Mitigerende tiltag - Dækkende forsikringsplan med klar forståelse af forsikringsbehov - Rettidig og konkurrencemæssig indhentning af forsikringstilbud - Klarhed over forsikringsdækninger og eventuelle gråzoner i dækningen - Brug af kompetente rådgivere med overblik over det internationale marked - Afklaring af fornødne eller hensigtsmæssige tiltag under borefasen 27

28 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kontinuerlig vurdering af eksisterende data og rapporter fra referencebrønde - Inkompetent vurdering af de geologiske forhold - Tilgængelighed af jord, afstand til overfladeanlæg - Geotekniske forhold, forurening, adgangsveje - Ikke fyldestgørende brønddesign - Manglende "contingency" planer - Mekaniske problemer med rig/udstyr - Inkompetente leverandører - Dårlig forberedelse - Hulproblemer (geologisk, stuck, udvaskning osv) Mitigerende tiltag - God gennemarbejdet planlægning - Gode, tilgængelige eksisterende data - Effektiv indhentning af seismiske data og korrekt tolkning af disse - En tilgængelig og sikker boreplads-lokation, med gode geotekniske forhold, adgangsveje og mulighed for udvidelse - Godt, gennemarbejdet teknisk design især af boreplads og de planlagte boringer ( Basis of Design, boreprogram) - Tilstrækkelig dokumentation og contingency-planer - God forberedelse af boring og grundig risikovurdering 28

29 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende ansvarlig HSE person - Uklare grænseflader mellem kommuner, AT, ENS, MST m.fl. - Manglende identikation af relevante risici samt sikkerhedsplaner (f.eks beredskabsplan for blow-out, olie spild, boreplads etc) - Manglende eller uklare styrende dokumenter - Støjgener, manglende APV - Manglende eller udløbne certifikater på udstyr (BOP, løftegrej, stillads etc) - Manglende rapportering af tæt-på hændelser eller ulykker - Integration of leverandører i HSE kultur Mitigerende tiltag - Integration af HSE kultur i hele organisationen - Klar definition for HSE minimumskrav - Fastlæggelse af HSE mål - Klare kommandoveje og ansvarsfordeling hos kompetent HSE-person - Forståelse af grænseflader i ansvar mellem offentlige myndigheder, herunder Energistyrelse, Arbejdstilsyn, kommuner m. fl. - Konsekvente, testede og verificerede procedurer og dokumentationskrav 29

30 Foreløbigt risikobillede Sandsynlighed Opstartsfase Virkning 450 generiske risici identificeret (122 røde ) Opstart og udførelsesfasen har flest røde risici Opsummering a Udførelsesfase High 51 (32 %) 48 (32 %) 10 ( Medium 94 (59 %) 81 (54 %) 20 ( Low 15 (9 %) 20 (13 %) 5 (14 Drifts Tidlig afdækning og mitigering kan fjerne risici senere i projektet Målet skal være at have færrest mulige røde risici 30

31 Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring 31

32 Yderligere afdækning Kontrakter Risiko afdækning Konsortier Forsikring 32

33 Fokus på risici i udførelsesfasen - boringer 10/10/2013 Boring T Begrænset succes Borerisikoen Fundrisikoen YY C Succes zone Fysiske skader Manglende output på fundtidspunkt Fiasko zone XXX m3/t Forventet Minimum Q Tidstab Faldende produktion over tid 33

34 Mulighed for afdækning - kontrakt 10/10/2013 Risici der naturligt er bygherrens ansvar Tilladelser, godkendelser af projektet Stille boreplads til rådighed Jordbundsforhold Rør, ledninger osv. i undergrunden Uventede geologiske forhold under boreoperationen Adgangsveje Aftalte leverancer Evt. andre entreprenører Betaling af kontraktssummen Risici der naturligt er entreprenørens anvar Tilladelser, godkendelser af borerig Stille mandskab og rig til rådighed Gennemføre boreprogrammet Kvalificeret mandskab, ledelse og udstyr Aftalte leverancer Risici der skal fordeles ved forhandling Vejrlig Force majeure Ikke-aftalte leverancer 34

35 Mulighed for afdækning - forsikring 10/10/2013 Ansvarsforsikringen Control-of-Well Entrepriseforsikring Entrepriseforsikring brønd Lost-in-Hole Efterforskningsrisiko Produktionsrisiko Pris Dækning? Let at tegne? 35

36 Mulighed for afdækning - konsortier 10/10/2013 Typer Joint ventures på udvalgte områder Selskabsdannelse Muligheder Planlægning, økonomi, administration Forsikring Udbud seismik, boringer, andre services Fælles projektgennemførelse Forudsætninger af samarbejder mellem geotermiselskaber (konsortier) for at udnytte samarbejder i geotermiprojekter for at konsortier bliver en succes En solid business case lavere omkostninger, større afkast Klar ansvarsfordeling, klare roller Klare procedurer I praksis - hvordan gøres det? Tal sammen find de t rette forum (ERFA-gruppe el. lign.) Del information, ikke mindst tidsplan Få hjælp til strukturen Drøft planerne med Energistyrelsen 36

37 Andre styringsværktøjer i kontrakter Arbejds- beskrivelsen Kvalitets- standarder Pris Betaling og - vilkår Tidsplaner Informationsudveksling Suspension Ophævelse af kontrakten Tvisteløsning 37

38 Udenlandske erfaringer 38

39 Frankrig Et af Europas mest modne markeder i geotermi Paris basin er hot område Vel-udviklet industri Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister Offentligt støttet risiko-ordning Short-term Long-term 39

40 Tyskland Sydlige del af Tyskland er et af Europas mest modne markeder i geotermi Mere end 80 projekter i pipelinen Bayern og dele af Nordtyskland er hotte områder Udbygget forsikringsmarked Offentligt støttet risiko-ordning Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 40

41 Holland Geotermi startet i begyndelsen af 1980 erne Langsom udvikling Fra 2008 National energistrategi for geotermi Feed-in tariffer Offentligt støttet risiko-ordning Primære anvendelse er drivhuse/gartnerier Myndighederne har sat mål for 100 dublet-anlæg i 2020 Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 41

42 Udenlandske erfaringer 10/10/2013 Holland Tyskland Frankrig Gebyr 6,5% Euro + rente og evt. Risikopålæg Dækning Fundrisikoen Visse boreomkostn. Fundrisikoen Visse boreomkostn. 3,5% eller 5% afhængig af område Fundrisikoen Visse boreomkostn. Produktionsnedgang Godkendelse Ekspertkomité Ekspertkomité Ekspertkomité Maks. støtte 85% af omkostn. ved totalfiasko 80% af omkostning. ved totalfiasko EUR 4,5 mio. Særlige betingelser Bore inden 6 mdr. + færdig inden 12 mdr. + produktion inden for 2 år Kræver deltagelse fra Hausbank 42

43 13:15 14:00 Forslag til risikoafdækning 43

44 Brainstorming vedrørende yderligere forslag til risikoafdækning... Anvendelse af fast-pris kontrakter (totalleverancer) Konsortie ordninger som deler risici Samordnet private forsikringsordninger Tekniske komiteer Statsstøtte / fond Fradrag i lighed med kulbrintefradrag Certificering/godkendelsesordning af boreoperatører Klare og ensrettede krav til projekter (screening / P90) Kompensation i Energispareaktiviteter i lighed med solcelle anlæg Deltagelse fra staten med xx% 44

45 14:15 15:15 Risikoafdækning i praksis 45

46 Geotermi i St. Udsted 1 Del 1 40 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (25 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (15 min) 46

47 Geotermi i St. Udsted 2 Del 2 20 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (10 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (10 min) 47

48 15:15 15:30 Opsummering af dagen 48

49 Færdiggørelse af rapport midt november 2013 Indarbejdelse af input fra denne workshop Færdiggøre forslag til andre ordninger Teknisk redegørelse fra Viborg Koordinering med drejebogsgruppen Energistyrelsen koordinerer præsentation af rapporten i starten af 2014 Fortsat input fra jer er MEGET velkomne 49

50 50 Tak for jeres deltagelse

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Procedure for risikostyring

Procedure for risikostyring Procedure for risikostyring på projekterne i Anlæg & Fornyelse Indhold Side 1 Introduktion... 5 1.1 Anvendelse... 5 1.2 Rammer for risikostyringen... 5 2 Hvad forstår vi ved risiko?... 7 2.1 Risiko...

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere