Risikoafdækning i geotermiprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoafdækning i geotermiprojekter"

Transkript

1 1 Risikoafdækning i geotermiprojekter Fjernvarmens Hus, Kolding 8. Oktober 2013 WellPerform ApS Toldbodgade 2 st. th. DK 1253 København K

2 Dagsorden Velkomst og introduktion Risici i geotermiprojekter Risici i aktuelle projekter Risici i geotermiprojekter Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring Frokost Udenlandske erfaringer Forslag til Risikoafdækning 14: Eftermiddagskaffe og -kage Risikoafdækning i praksis Opsummering af dagen 2

3 Risici i geotermiprojekter 1 3

4 Terminologi Rettighedshaver = Bygherre = Operatør Licens = Tilladelse Boreleder = Teknisk rådgiver/projektleder Risiko mitigering = Reducering eller afhjælpning af en risiko Boreentreprenør = Leverer rig, mandskab og udfører det praktiske arbejde 4

5 Baggrunden for Licensmodellen Introduceret i 2010 efter DONG Energy mistede sit monopol Efterforskning og indvinding af geotermisk energi kræver tilladelse i henhold til undergrundloven. Rettighedshaveren forpligter sig til at gennemføre de aktiviteter, der er anført i arbejdsprogrammet. Modellen har til formål at afdække og udnytte det geotermiske potentiale for tilladelsen. Opstartsfasen Udførelsesfasen Driftsfasen Nedlukningsfasen År 0-3 År 3-6 År 6-? 5

6 Modning af idé om geotermi - Indpasning i lokale forhold - Myndigheds og interessent analyse - Geologiske forhold - Eksisterende seismik etc. Indsamling af eksisterende data - Geologiske - Tekniske - Myndigheds - Etc. Indsamling af yderligere data - Seismik - Reprocessering - Start detail planlægning - Specielle studier - Opstart af godkendelsesproces Planlægning og udførelse af prøve boring og test - Myndighedsgodkendelser for hhv anlæg, landzone, VVM?, boring etc. - Beslutning om etablering af anlæg og ansøgning om forlængelse ENS Licensmodel oversigt Opstartsfase Udførelsesfasen Milepæle År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Tildeling af licens Indsamling af yderligere data? Beslutning om boring? Vurdering af bore resultater?

7 Geotermi i Danmark 7 3 anlæg i drift med 6 brønde 12 Licenser tildelt Potentiale for brønde med nuværende portefølje

8 Boreaktiviteter på land i Danmark 8

9 Geotermi i Europa Island Tyrkiet Frankrig Tyskland Holland Danmark Kilde: Summary of EGC 2013 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe EGC: European Geothermal Congress EGEC: European Geothermal Energy Council Modenhedsbarometer 9

10 Hvornår er et geotermiprojekt en succes? Produktion bedre end forventet Temperatur > forventet Ingen ulykker Reservoir egenskaber bedre end forventet Omkostninger < budget Succes? Tilfredse interessenter 10

11 Refusion af omkostninger Succesparametre Matematisk vurdering af brøndegenskaber Vurderer alene brøndens ydeevne ikke hvad den har kostet T Begrænset succes 100% YY C Succes zone Rmax Aktuel produktion (MW) Forsikret produktion (MW) Forventet 50% Fiasko zone Minimum XXX m3/t Q 0% 0 Forholdsvis produktion 1 11

12 Hvad er risikostyring? For at kunne anvende risikostyring, bør der defineres en systematisk tilgang til at definere risici 5. Implementér, overvåg og revidér 1. Risiko identifikation 4. Minimér risikoen 2. Analysér effekt Kilde: Dansk Fjernvarme, nr 3 marts Vurdér virkning & sandsynlighed 12

13 Hvad er risici? En risiko er defineret som produktet af Sandsynligheden x Virkning Stor risiko Virkning Lille risiko 13 Sandsynlighed

14 Usikkerhed og risici Usikkerhed og risici er IKKE det samme USIKKERHED RISICI Usikkerhed Risici Risici Usikkerhed Risici Usikkerhed 14

15 I en lang række rapporter er det ikke altid klart hvorvidt der menes usikkerhed eller risici Kilde: ESMAP technical report 002/12 Kilde: Rödl & Partner, Singapore Kilde: Deloitte, Geothermal Risk Mitigation Strategies Report, Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, F&U-projekt nr

16 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 16

17 Håndtering af risici 17

18 Risici i aktuelle projekter 18

19 Risici i og omkring de danske geotermiprojekter Del 1 Del 2 Del 3 5 minutter Baseret på dine erfaringer, involvering, viden om geotermi / projekter m.m., skriv 1-3 større risici i jeres projekt eller geotermi projekter generelt Risici kan være tekniske, organisatoriske, finansielle osv. 10 minutter Diskutér jeres svar i gruppen og forklar hvorfor I har valgt de specifikke risici. Prioriter resultaterne og vælg Top 3 risici Præsenter Top 3 risici 15 minutter 19

20 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 20

21 Risici i geotermiprojekter 2 21

22 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE 22

23 Eksempler på organisatoriske risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kompetencer - Manglende risikostyring - Manglende forståelse af projektplaner og konsekvenser - Inkompetent projektledelse - Politisk styring - Manglende kompetencer/erfaring/kvalitetskontrol - Uklar kontrakts strateg og for mange kontrakter - Manglende afrapportering - Kompleks / inkompetent styregruppe - Uklart ejerskab af projektet - Ufleksibel eller for optimistisk tidsplan Mitigerende tiltag - Transparent, simpel og logisk organisation - Kompetent projektledelse - Effektiv, kompetent og beslutningsdygtig styregruppe - Screening af leverandører - Leverandører med tilstrækkelig kapacitet - Klare roller og ansvarsområder - Implementer risikostyring tidligt - Fælles mål - Gennemarbejdet og klar udbudsstrategi - Ved samordnet efterforskning: tæt integration og modning af projekter 23

24 Eksempler på myndighedsmæssige risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende overblik over nødvendige tilladelser - For sene ansøgning ift tidsplan mv - Politisk risiko - Manglende kommunikation - Uventede myndighedskrav - Manglende koordinering mellem kommuner, AT og ENS - Begrænset erfaring i kommunerne med behandling af ansøgninger - Ikke en fast kontaktperson i kommunen - Uklarhed vedr. VVM screening - Manglende tilsynspligt Mitigerende tiltag - Myndighedskoordinator hos myndigheder & projekt - Rettidig indhentning af fornødne tilladelser - Overblik over afsætningsmuligheder - Overblik over øvrige myndighedskrav, herunder miljøkrav - Rettidig og hensigtsmæssig inddragelse af borgere, organisationer m.v. - En solid tidsplan for håndtering af tilladelser m.v. - Korrekt rapportering til myndigheder - God dialog med myndigheder om tilsyn, rapportering m.v 24

25 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Fejlfortolkning af data - Manglende referencebrønde i nærheden - Rapport om undergrundsforhold ikke tilstrækkelig - Manglende kompetencer - Manglende dobbelttjek af data - Manglende forståelse af krav til reservoiret - Utilstrækkelig levetid for brønde - Begrænset injektionskapacitet - Formations-skade (skin damage) - Manglende mulighed for afledning af formationsvand - Usikkerhed på reservoir tilstedeværelse og egenskaber Mitigerende tiltag - Inddragelse af kompetente ressourcer - Klarhed over geologi, reservoir og back-up reservoir - Klarhed over reservoiregenskaber, herunder tykkelse, vandtemperatur - Identificering af forkastninger, saltudfældninger, urenheder og lignende - Inddragelse af data fra omkringliggende boringer, seismiske undersøgelser - Indhentning af tekniske vurderinger fra kompetent tredjemand - Tilstrækkelig brøndtest 25

26 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Urealistiske budgetter og tidsplaner - Manglende kvalitetskontrol og økonomistyring - Få referencetilfælde - Manglende kendskab til indhold af budget - Manglende kardinalpunkter for stop-go - Manglende forståelse for hvad der kan få omkostningerne til at "løbe løbsk" - Manglende forståelse af tekniske krav - Manglende åbenhed omkring budgetter - For dyr finansiering / ændringer i varmeprisen - Fluktuationer i råvarepriser Mitigerende tiltag - Organisation med kompetent omkostningskontroller - Realistiske og kvalitetssikrede budgetter for bl.a. opstartsfasen, boringer og overfladeanlæg - Budgetter baseret på referencetilfælde, lignende projekter - Gennemarbejdet vurdering af rentabilitet med følsomhedsanalyser - Klare stop-go milepæle - Forecasting og opstilling af what-if -scenarier - Effektiv økonomistyring og rapportering til styregruppe, ejerkreds m.v. 26

27 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Undervurdering af tidsforbrug (tidsplan) - Manglende erfaring i egen organisation og hos mægler - Manglende formål med forsikringstilbud - Manglende forståelse for hvilke typer af forsikringer der skal tegnes - Uklare vilkår/undtagelser og gråzoner i dækningen - Skærpede myndighedskrav til forsikringer - Der er i DK Ikke kendskab til det internationale marked - DK marked er meget småt og tiltrækker ikke større forsikringsselskaber - Få kompetente rådgivere Mitigerende tiltag - Dækkende forsikringsplan med klar forståelse af forsikringsbehov - Rettidig og konkurrencemæssig indhentning af forsikringstilbud - Klarhed over forsikringsdækninger og eventuelle gråzoner i dækningen - Brug af kompetente rådgivere med overblik over det internationale marked - Afklaring af fornødne eller hensigtsmæssige tiltag under borefasen 27

28 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kontinuerlig vurdering af eksisterende data og rapporter fra referencebrønde - Inkompetent vurdering af de geologiske forhold - Tilgængelighed af jord, afstand til overfladeanlæg - Geotekniske forhold, forurening, adgangsveje - Ikke fyldestgørende brønddesign - Manglende "contingency" planer - Mekaniske problemer med rig/udstyr - Inkompetente leverandører - Dårlig forberedelse - Hulproblemer (geologisk, stuck, udvaskning osv) Mitigerende tiltag - God gennemarbejdet planlægning - Gode, tilgængelige eksisterende data - Effektiv indhentning af seismiske data og korrekt tolkning af disse - En tilgængelig og sikker boreplads-lokation, med gode geotekniske forhold, adgangsveje og mulighed for udvidelse - Godt, gennemarbejdet teknisk design især af boreplads og de planlagte boringer ( Basis of Design, boreprogram) - Tilstrækkelig dokumentation og contingency-planer - God forberedelse af boring og grundig risikovurdering 28

29 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende ansvarlig HSE person - Uklare grænseflader mellem kommuner, AT, ENS, MST m.fl. - Manglende identikation af relevante risici samt sikkerhedsplaner (f.eks beredskabsplan for blow-out, olie spild, boreplads etc) - Manglende eller uklare styrende dokumenter - Støjgener, manglende APV - Manglende eller udløbne certifikater på udstyr (BOP, løftegrej, stillads etc) - Manglende rapportering af tæt-på hændelser eller ulykker - Integration of leverandører i HSE kultur Mitigerende tiltag - Integration af HSE kultur i hele organisationen - Klar definition for HSE minimumskrav - Fastlæggelse af HSE mål - Klare kommandoveje og ansvarsfordeling hos kompetent HSE-person - Forståelse af grænseflader i ansvar mellem offentlige myndigheder, herunder Energistyrelse, Arbejdstilsyn, kommuner m. fl. - Konsekvente, testede og verificerede procedurer og dokumentationskrav 29

30 Foreløbigt risikobillede Sandsynlighed Opstartsfase Virkning 450 generiske risici identificeret (122 røde ) Opstart og udførelsesfasen har flest røde risici Opsummering a Udførelsesfase High 51 (32 %) 48 (32 %) 10 ( Medium 94 (59 %) 81 (54 %) 20 ( Low 15 (9 %) 20 (13 %) 5 (14 Drifts Tidlig afdækning og mitigering kan fjerne risici senere i projektet Målet skal være at have færrest mulige røde risici 30

31 Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring 31

32 Yderligere afdækning Kontrakter Risiko afdækning Konsortier Forsikring 32

33 Fokus på risici i udførelsesfasen - boringer 10/10/2013 Boring T Begrænset succes Borerisikoen Fundrisikoen YY C Succes zone Fysiske skader Manglende output på fundtidspunkt Fiasko zone XXX m3/t Forventet Minimum Q Tidstab Faldende produktion over tid 33

34 Mulighed for afdækning - kontrakt 10/10/2013 Risici der naturligt er bygherrens ansvar Tilladelser, godkendelser af projektet Stille boreplads til rådighed Jordbundsforhold Rør, ledninger osv. i undergrunden Uventede geologiske forhold under boreoperationen Adgangsveje Aftalte leverancer Evt. andre entreprenører Betaling af kontraktssummen Risici der naturligt er entreprenørens anvar Tilladelser, godkendelser af borerig Stille mandskab og rig til rådighed Gennemføre boreprogrammet Kvalificeret mandskab, ledelse og udstyr Aftalte leverancer Risici der skal fordeles ved forhandling Vejrlig Force majeure Ikke-aftalte leverancer 34

35 Mulighed for afdækning - forsikring 10/10/2013 Ansvarsforsikringen Control-of-Well Entrepriseforsikring Entrepriseforsikring brønd Lost-in-Hole Efterforskningsrisiko Produktionsrisiko Pris Dækning? Let at tegne? 35

36 Mulighed for afdækning - konsortier 10/10/2013 Typer Joint ventures på udvalgte områder Selskabsdannelse Muligheder Planlægning, økonomi, administration Forsikring Udbud seismik, boringer, andre services Fælles projektgennemførelse Forudsætninger af samarbejder mellem geotermiselskaber (konsortier) for at udnytte samarbejder i geotermiprojekter for at konsortier bliver en succes En solid business case lavere omkostninger, større afkast Klar ansvarsfordeling, klare roller Klare procedurer I praksis - hvordan gøres det? Tal sammen find de t rette forum (ERFA-gruppe el. lign.) Del information, ikke mindst tidsplan Få hjælp til strukturen Drøft planerne med Energistyrelsen 36

37 Andre styringsværktøjer i kontrakter Arbejds- beskrivelsen Kvalitets- standarder Pris Betaling og - vilkår Tidsplaner Informationsudveksling Suspension Ophævelse af kontrakten Tvisteløsning 37

38 Udenlandske erfaringer 38

39 Frankrig Et af Europas mest modne markeder i geotermi Paris basin er hot område Vel-udviklet industri Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister Offentligt støttet risiko-ordning Short-term Long-term 39

40 Tyskland Sydlige del af Tyskland er et af Europas mest modne markeder i geotermi Mere end 80 projekter i pipelinen Bayern og dele af Nordtyskland er hotte områder Udbygget forsikringsmarked Offentligt støttet risiko-ordning Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 40

41 Holland Geotermi startet i begyndelsen af 1980 erne Langsom udvikling Fra 2008 National energistrategi for geotermi Feed-in tariffer Offentligt støttet risiko-ordning Primære anvendelse er drivhuse/gartnerier Myndighederne har sat mål for 100 dublet-anlæg i 2020 Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 41

42 Udenlandske erfaringer 10/10/2013 Holland Tyskland Frankrig Gebyr 6,5% Euro + rente og evt. Risikopålæg Dækning Fundrisikoen Visse boreomkostn. Fundrisikoen Visse boreomkostn. 3,5% eller 5% afhængig af område Fundrisikoen Visse boreomkostn. Produktionsnedgang Godkendelse Ekspertkomité Ekspertkomité Ekspertkomité Maks. støtte 85% af omkostn. ved totalfiasko 80% af omkostning. ved totalfiasko EUR 4,5 mio. Særlige betingelser Bore inden 6 mdr. + færdig inden 12 mdr. + produktion inden for 2 år Kræver deltagelse fra Hausbank 42

43 13:15 14:00 Forslag til risikoafdækning 43

44 Brainstorming vedrørende yderligere forslag til risikoafdækning... Anvendelse af fast-pris kontrakter (totalleverancer) Konsortie ordninger som deler risici Samordnet private forsikringsordninger Tekniske komiteer Statsstøtte / fond Fradrag i lighed med kulbrintefradrag Certificering/godkendelsesordning af boreoperatører Klare og ensrettede krav til projekter (screening / P90) Kompensation i Energispareaktiviteter i lighed med solcelle anlæg Deltagelse fra staten med xx% 44

45 14:15 15:15 Risikoafdækning i praksis 45

46 Geotermi i St. Udsted 1 Del 1 40 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (25 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (15 min) 46

47 Geotermi i St. Udsted 2 Del 2 20 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (10 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (10 min) 47

48 15:15 15:30 Opsummering af dagen 48

49 Færdiggørelse af rapport midt november 2013 Indarbejdelse af input fra denne workshop Færdiggøre forslag til andre ordninger Teknisk redegørelse fra Viborg Koordinering med drejebogsgruppen Energistyrelsen koordinerer præsentation af rapporten i starten af 2014 Fortsat input fra jer er MEGET velkomne 49

50 50 Tak for jeres deltagelse

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i Fjernvarmens Hus, 31. januar 2014 10-02-2014 1 Introduktion og oversigt over præsentation Baggrund for modeller og løsninger Modeller og løsninger De foreslåede

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto HGS Geotermisk Demonstrationsanlæg Geotermivandskreds med boringer Geotermivandskreds med boringer Varmepumpebygning Varmepumpe bygning Kastrup Luftfoto HGS - Princip for geotermisk indvinding Drivvarme

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark

Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Analyse vedr. fremme af konkurrencen ved etablering af store havmølleparker i Danmark Overblik over analysens resultater og anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 28. april 2011 Vurdering af udbuddet

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Jesper Dan Jespersen, Partner Jan Per Jensen, Director 16. maj 2011 Agenda Vejen til god ledelse og styring Overblik. Baggrund Fra

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009

Workshop Helhedsorienteret risikostyring - 15. april 2009 Resume GRUPPE 1 Behovet er meget individuelt: o Din egen risiko tærskel o Dine værdier / mål o Følelsen af personligt ansvar i forhold til familie, ansatte, samarbejdspartnere Hvad betyder mest? de eksterne

Læs mere

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa

Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Fremme af geotermiske fjernvarmesystemer i Europa Om geotermisk fjernvarme Der er over 5.000 fjernvarmesystemer i Europa, herunder mere end 240 geotermiske fjernvarmeanlæg (GeoDH). De første områder, der

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden!

Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Dit værktøj til tyske ejendomme ligger her - lige ved hånden! Nøgleydelser: Køb og salg af ejendomme Asset management - Ejendomsadministration (kontakt til lejere, myndigheder, udlejning etc.) - Selskabsadministration

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Hvorfor lagre varme der er varme i undergrunden

Hvorfor lagre varme der er varme i undergrunden Allan Mahler am@geotermi.dk Specialist og tekniksansvarlig Præsentation ved kursus i Ingeniørforeningen: Varmeproduktion og varmelagring ved geotermi, 30-31 januar 2012 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Peter Ambus 5. november 2013 Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding Brancheforeningen

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne

Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne 24. juni 2014 VARME 12/14226 LIP/MEL Energi Viborg Kraftvarme A/S indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne Sekretariatet for Energitilsynet Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse...

Læs mere

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer

Bemærkninger A. Overblik over kompetencer Kompetenceskema 28. juni 2013 Fase 1 - Dokumentation i Planlægnings- og idéoplægsfasen X X Varetages af projektchef xxx, projektleder xxx, certificering mv. projektforløb med tilhørende økonomisk afløb

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014

Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S. Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Af salgs- og marketingdirektør Jeanett Vikkelsøe, Marius Pedersen A/S Natur & Miljø 2014 Odense Congress Center 21. maj 2014 Disposition for oplæg Kort intro til Marius Pedersen A/S Erfaringer med Offentlig

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1

PRINCE2 2009. Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 PRINCE2 2009 Hvad er nyt? Projekt & Program Forum - 21-05-2010 1 Baggrund for ny version Projekt & Program Forum - 21-05-2010 2 Baggrund Refresh Project startede i 2006 Mere end 170 organisationer og individer

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde 10. januar 2013. Skifergas-projektets fase 1

Velkommen. Informationsmøde 10. januar 2013. Skifergas-projektets fase 1 Velkommen Informationsmøde 10. januar 2013 Skifergas-projektets fase 1 Dagsorden 19.00 Velkomst v. ordstyrer (Centerchef Søren Vestergaard, Fr. Kommune, Center for Teknik og Miljø) 19.10 Status i myndighedsbehandlingen

Læs mere

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 DANMARKS NATIONALBANK PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 Præsentation af mig selv, Danmarks Nationalbank og Nationalbankens ITafdeling (1/2) Mig selv Rune Holmgaard Rathje Baggrund som IT-ingeniør

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING HvAD er JereS for sikringspolitik? BASIS FORSIKRINGSMÆGLING AKTIV RISK MANAGEMENT INVESTERINGER POLICE- SUND I AKTIVER BESPARELSE BESPA P ØKONOMI KOMMUNE Kære Indkøbschef Hvad er en forsikringsmægler?

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere