Risikoafdækning i geotermiprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoafdækning i geotermiprojekter"

Transkript

1 1 Risikoafdækning i geotermiprojekter Fjernvarmens Hus, Kolding 8. Oktober 2013 WellPerform ApS Toldbodgade 2 st. th. DK 1253 København K

2 Dagsorden Velkomst og introduktion Risici i geotermiprojekter Risici i aktuelle projekter Risici i geotermiprojekter Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring Frokost Udenlandske erfaringer Forslag til Risikoafdækning 14: Eftermiddagskaffe og -kage Risikoafdækning i praksis Opsummering af dagen 2

3 Risici i geotermiprojekter 1 3

4 Terminologi Rettighedshaver = Bygherre = Operatør Licens = Tilladelse Boreleder = Teknisk rådgiver/projektleder Risiko mitigering = Reducering eller afhjælpning af en risiko Boreentreprenør = Leverer rig, mandskab og udfører det praktiske arbejde 4

5 Baggrunden for Licensmodellen Introduceret i 2010 efter DONG Energy mistede sit monopol Efterforskning og indvinding af geotermisk energi kræver tilladelse i henhold til undergrundloven. Rettighedshaveren forpligter sig til at gennemføre de aktiviteter, der er anført i arbejdsprogrammet. Modellen har til formål at afdække og udnytte det geotermiske potentiale for tilladelsen. Opstartsfasen Udførelsesfasen Driftsfasen Nedlukningsfasen År 0-3 År 3-6 År 6-? 5

6 Modning af idé om geotermi - Indpasning i lokale forhold - Myndigheds og interessent analyse - Geologiske forhold - Eksisterende seismik etc. Indsamling af eksisterende data - Geologiske - Tekniske - Myndigheds - Etc. Indsamling af yderligere data - Seismik - Reprocessering - Start detail planlægning - Specielle studier - Opstart af godkendelsesproces Planlægning og udførelse af prøve boring og test - Myndighedsgodkendelser for hhv anlæg, landzone, VVM?, boring etc. - Beslutning om etablering af anlæg og ansøgning om forlængelse ENS Licensmodel oversigt Opstartsfase Udførelsesfasen Milepæle År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Tildeling af licens Indsamling af yderligere data? Beslutning om boring? Vurdering af bore resultater?

7 Geotermi i Danmark 7 3 anlæg i drift med 6 brønde 12 Licenser tildelt Potentiale for brønde med nuværende portefølje

8 Boreaktiviteter på land i Danmark 8

9 Geotermi i Europa Island Tyrkiet Frankrig Tyskland Holland Danmark Kilde: Summary of EGC 2013 Country Update Reports on Geothermal Energy in Europe EGC: European Geothermal Congress EGEC: European Geothermal Energy Council Modenhedsbarometer 9

10 Hvornår er et geotermiprojekt en succes? Produktion bedre end forventet Temperatur > forventet Ingen ulykker Reservoir egenskaber bedre end forventet Omkostninger < budget Succes? Tilfredse interessenter 10

11 Refusion af omkostninger Succesparametre Matematisk vurdering af brøndegenskaber Vurderer alene brøndens ydeevne ikke hvad den har kostet T Begrænset succes 100% YY C Succes zone Rmax Aktuel produktion (MW) Forsikret produktion (MW) Forventet 50% Fiasko zone Minimum XXX m3/t Q 0% 0 Forholdsvis produktion 1 11

12 Hvad er risikostyring? For at kunne anvende risikostyring, bør der defineres en systematisk tilgang til at definere risici 5. Implementér, overvåg og revidér 1. Risiko identifikation 4. Minimér risikoen 2. Analysér effekt Kilde: Dansk Fjernvarme, nr 3 marts Vurdér virkning & sandsynlighed 12

13 Hvad er risici? En risiko er defineret som produktet af Sandsynligheden x Virkning Stor risiko Virkning Lille risiko 13 Sandsynlighed

14 Usikkerhed og risici Usikkerhed og risici er IKKE det samme USIKKERHED RISICI Usikkerhed Risici Risici Usikkerhed Risici Usikkerhed 14

15 I en lang række rapporter er det ikke altid klart hvorvidt der menes usikkerhed eller risici Kilde: ESMAP technical report 002/12 Kilde: Rödl & Partner, Singapore Kilde: Deloitte, Geothermal Risk Mitigation Strategies Report, Kilde: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, F&U-projekt nr

16 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 16

17 Håndtering af risici 17

18 Risici i aktuelle projekter 18

19 Risici i og omkring de danske geotermiprojekter Del 1 Del 2 Del 3 5 minutter Baseret på dine erfaringer, involvering, viden om geotermi / projekter m.m., skriv 1-3 større risici i jeres projekt eller geotermi projekter generelt Risici kan være tekniske, organisatoriske, finansielle osv. 10 minutter Diskutér jeres svar i gruppen og forklar hvorfor I har valgt de specifikke risici. Prioriter resultaterne og vælg Top 3 risici Præsenter Top 3 risici 15 minutter 19

20 Risiko matricen ASSETS PERSONNEL Risiko matrice Katastrofal >5 mill DKK Muligt dødsfald H H H H H Kritisk 1-5 mill DKK Varige mén M M H H H Virkning Moderat 250k - 1 mill DKK Fraværsulykke L M M M H Marginal 50k - 250k DKK Mindre skade som kræver medicinsk behandling L L M M M Negligerbar <50k DKK Førstehjælp - ingen varige mén L L L L M Sandsynlighed Meget lav Lav Medium Et muligt scenario, men aldrig erfaret i praksis En meget sjælden hændelse som er hørt om i industrien. Usandsynligt det vil foregå i udførelses- og anlægfasen. En sjælden hændelse som kan opstå i udførelses- og anlægfasen. Meget lav Lav Sandsynlighed Medium Høj Meget høj Høj Meget høj Et scenario som sandsynligvis vil foregå 1 eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. En hændelse som kan forventes at ske en eller flere gange i udførelses- og anlægfasen. 20

21 Risici i geotermiprojekter 2 21

22 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE 22

23 Eksempler på organisatoriske risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kompetencer - Manglende risikostyring - Manglende forståelse af projektplaner og konsekvenser - Inkompetent projektledelse - Politisk styring - Manglende kompetencer/erfaring/kvalitetskontrol - Uklar kontrakts strateg og for mange kontrakter - Manglende afrapportering - Kompleks / inkompetent styregruppe - Uklart ejerskab af projektet - Ufleksibel eller for optimistisk tidsplan Mitigerende tiltag - Transparent, simpel og logisk organisation - Kompetent projektledelse - Effektiv, kompetent og beslutningsdygtig styregruppe - Screening af leverandører - Leverandører med tilstrækkelig kapacitet - Klare roller og ansvarsområder - Implementer risikostyring tidligt - Fælles mål - Gennemarbejdet og klar udbudsstrategi - Ved samordnet efterforskning: tæt integration og modning af projekter 23

24 Eksempler på myndighedsmæssige risici og mulige mitigerende tiltag Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende overblik over nødvendige tilladelser - For sene ansøgning ift tidsplan mv - Politisk risiko - Manglende kommunikation - Uventede myndighedskrav - Manglende koordinering mellem kommuner, AT og ENS - Begrænset erfaring i kommunerne med behandling af ansøgninger - Ikke en fast kontaktperson i kommunen - Uklarhed vedr. VVM screening - Manglende tilsynspligt Mitigerende tiltag - Myndighedskoordinator hos myndigheder & projekt - Rettidig indhentning af fornødne tilladelser - Overblik over afsætningsmuligheder - Overblik over øvrige myndighedskrav, herunder miljøkrav - Rettidig og hensigtsmæssig inddragelse af borgere, organisationer m.v. - En solid tidsplan for håndtering af tilladelser m.v. - Korrekt rapportering til myndigheder - God dialog med myndigheder om tilsyn, rapportering m.v 24

25 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Fejlfortolkning af data - Manglende referencebrønde i nærheden - Rapport om undergrundsforhold ikke tilstrækkelig - Manglende kompetencer - Manglende dobbelttjek af data - Manglende forståelse af krav til reservoiret - Utilstrækkelig levetid for brønde - Begrænset injektionskapacitet - Formations-skade (skin damage) - Manglende mulighed for afledning af formationsvand - Usikkerhed på reservoir tilstedeværelse og egenskaber Mitigerende tiltag - Inddragelse af kompetente ressourcer - Klarhed over geologi, reservoir og back-up reservoir - Klarhed over reservoiregenskaber, herunder tykkelse, vandtemperatur - Identificering af forkastninger, saltudfældninger, urenheder og lignende - Inddragelse af data fra omkringliggende boringer, seismiske undersøgelser - Indhentning af tekniske vurderinger fra kompetent tredjemand - Tilstrækkelig brøndtest 25

26 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Urealistiske budgetter og tidsplaner - Manglende kvalitetskontrol og økonomistyring - Få referencetilfælde - Manglende kendskab til indhold af budget - Manglende kardinalpunkter for stop-go - Manglende forståelse for hvad der kan få omkostningerne til at "løbe løbsk" - Manglende forståelse af tekniske krav - Manglende åbenhed omkring budgetter - For dyr finansiering / ændringer i varmeprisen - Fluktuationer i råvarepriser Mitigerende tiltag - Organisation med kompetent omkostningskontroller - Realistiske og kvalitetssikrede budgetter for bl.a. opstartsfasen, boringer og overfladeanlæg - Budgetter baseret på referencetilfælde, lignende projekter - Gennemarbejdet vurdering af rentabilitet med følsomhedsanalyser - Klare stop-go milepæle - Forecasting og opstilling af what-if -scenarier - Effektiv økonomistyring og rapportering til styregruppe, ejerkreds m.v. 26

27 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Undervurdering af tidsforbrug (tidsplan) - Manglende erfaring i egen organisation og hos mægler - Manglende formål med forsikringstilbud - Manglende forståelse for hvilke typer af forsikringer der skal tegnes - Uklare vilkår/undtagelser og gråzoner i dækningen - Skærpede myndighedskrav til forsikringer - Der er i DK Ikke kendskab til det internationale marked - DK marked er meget småt og tiltrækker ikke større forsikringsselskaber - Få kompetente rådgivere Mitigerende tiltag - Dækkende forsikringsplan med klar forståelse af forsikringsbehov - Rettidig og konkurrencemæssig indhentning af forsikringstilbud - Klarhed over forsikringsdækninger og eventuelle gråzoner i dækningen - Brug af kompetente rådgivere med overblik over det internationale marked - Afklaring af fornødne eller hensigtsmæssige tiltag under borefasen 27

28 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende kontinuerlig vurdering af eksisterende data og rapporter fra referencebrønde - Inkompetent vurdering af de geologiske forhold - Tilgængelighed af jord, afstand til overfladeanlæg - Geotekniske forhold, forurening, adgangsveje - Ikke fyldestgørende brønddesign - Manglende "contingency" planer - Mekaniske problemer med rig/udstyr - Inkompetente leverandører - Dårlig forberedelse - Hulproblemer (geologisk, stuck, udvaskning osv) Mitigerende tiltag - God gennemarbejdet planlægning - Gode, tilgængelige eksisterende data - Effektiv indhentning af seismiske data og korrekt tolkning af disse - En tilgængelig og sikker boreplads-lokation, med gode geotekniske forhold, adgangsveje og mulighed for udvidelse - Godt, gennemarbejdet teknisk design især af boreplads og de planlagte boringer ( Basis of Design, boreprogram) - Tilstrækkelig dokumentation og contingency-planer - God forberedelse af boring og grundig risikovurdering 28

29 Risikokategorier for geotermiprojekt Risikokategori Organisation Myndigheder Geologi/ Undergrund Økonomi Forsikring Operationelle forhold HSE Risici - Manglende ansvarlig HSE person - Uklare grænseflader mellem kommuner, AT, ENS, MST m.fl. - Manglende identikation af relevante risici samt sikkerhedsplaner (f.eks beredskabsplan for blow-out, olie spild, boreplads etc) - Manglende eller uklare styrende dokumenter - Støjgener, manglende APV - Manglende eller udløbne certifikater på udstyr (BOP, løftegrej, stillads etc) - Manglende rapportering af tæt-på hændelser eller ulykker - Integration of leverandører i HSE kultur Mitigerende tiltag - Integration af HSE kultur i hele organisationen - Klar definition for HSE minimumskrav - Fastlæggelse af HSE mål - Klare kommandoveje og ansvarsfordeling hos kompetent HSE-person - Forståelse af grænseflader i ansvar mellem offentlige myndigheder, herunder Energistyrelse, Arbejdstilsyn, kommuner m. fl. - Konsekvente, testede og verificerede procedurer og dokumentationskrav 29

30 Foreløbigt risikobillede Sandsynlighed Opstartsfase Virkning 450 generiske risici identificeret (122 røde ) Opstart og udførelsesfasen har flest røde risici Opsummering a Udførelsesfase High 51 (32 %) 48 (32 %) 10 ( Medium 94 (59 %) 81 (54 %) 20 ( Low 15 (9 %) 20 (13 %) 5 (14 Drifts Tidlig afdækning og mitigering kan fjerne risici senere i projektet Målet skal være at have færrest mulige røde risici 30

31 Risikoafdækning ved kontrakter og forsikring 31

32 Yderligere afdækning Kontrakter Risiko afdækning Konsortier Forsikring 32

33 Fokus på risici i udførelsesfasen - boringer 10/10/2013 Boring T Begrænset succes Borerisikoen Fundrisikoen YY C Succes zone Fysiske skader Manglende output på fundtidspunkt Fiasko zone XXX m3/t Forventet Minimum Q Tidstab Faldende produktion over tid 33

34 Mulighed for afdækning - kontrakt 10/10/2013 Risici der naturligt er bygherrens ansvar Tilladelser, godkendelser af projektet Stille boreplads til rådighed Jordbundsforhold Rør, ledninger osv. i undergrunden Uventede geologiske forhold under boreoperationen Adgangsveje Aftalte leverancer Evt. andre entreprenører Betaling af kontraktssummen Risici der naturligt er entreprenørens anvar Tilladelser, godkendelser af borerig Stille mandskab og rig til rådighed Gennemføre boreprogrammet Kvalificeret mandskab, ledelse og udstyr Aftalte leverancer Risici der skal fordeles ved forhandling Vejrlig Force majeure Ikke-aftalte leverancer 34

35 Mulighed for afdækning - forsikring 10/10/2013 Ansvarsforsikringen Control-of-Well Entrepriseforsikring Entrepriseforsikring brønd Lost-in-Hole Efterforskningsrisiko Produktionsrisiko Pris Dækning? Let at tegne? 35

36 Mulighed for afdækning - konsortier 10/10/2013 Typer Joint ventures på udvalgte områder Selskabsdannelse Muligheder Planlægning, økonomi, administration Forsikring Udbud seismik, boringer, andre services Fælles projektgennemførelse Forudsætninger af samarbejder mellem geotermiselskaber (konsortier) for at udnytte samarbejder i geotermiprojekter for at konsortier bliver en succes En solid business case lavere omkostninger, større afkast Klar ansvarsfordeling, klare roller Klare procedurer I praksis - hvordan gøres det? Tal sammen find de t rette forum (ERFA-gruppe el. lign.) Del information, ikke mindst tidsplan Få hjælp til strukturen Drøft planerne med Energistyrelsen 36

37 Andre styringsværktøjer i kontrakter Arbejds- beskrivelsen Kvalitets- standarder Pris Betaling og - vilkår Tidsplaner Informationsudveksling Suspension Ophævelse af kontrakten Tvisteløsning 37

38 Udenlandske erfaringer 38

39 Frankrig Et af Europas mest modne markeder i geotermi Paris basin er hot område Vel-udviklet industri Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister Offentligt støttet risiko-ordning Short-term Long-term 39

40 Tyskland Sydlige del af Tyskland er et af Europas mest modne markeder i geotermi Mere end 80 projekter i pipelinen Bayern og dele af Nordtyskland er hotte områder Udbygget forsikringsmarked Offentligt støttet risiko-ordning Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 40

41 Holland Geotermi startet i begyndelsen af 1980 erne Langsom udvikling Fra 2008 National energistrategi for geotermi Feed-in tariffer Offentligt støttet risiko-ordning Primære anvendelse er drivhuse/gartnerier Myndighederne har sat mål for 100 dublet-anlæg i 2020 Bredt udvalg af aktører Inkl. rådgivere og entreprenører, specialister 41

42 Udenlandske erfaringer 10/10/2013 Holland Tyskland Frankrig Gebyr 6,5% Euro + rente og evt. Risikopålæg Dækning Fundrisikoen Visse boreomkostn. Fundrisikoen Visse boreomkostn. 3,5% eller 5% afhængig af område Fundrisikoen Visse boreomkostn. Produktionsnedgang Godkendelse Ekspertkomité Ekspertkomité Ekspertkomité Maks. støtte 85% af omkostn. ved totalfiasko 80% af omkostning. ved totalfiasko EUR 4,5 mio. Særlige betingelser Bore inden 6 mdr. + færdig inden 12 mdr. + produktion inden for 2 år Kræver deltagelse fra Hausbank 42

43 13:15 14:00 Forslag til risikoafdækning 43

44 Brainstorming vedrørende yderligere forslag til risikoafdækning... Anvendelse af fast-pris kontrakter (totalleverancer) Konsortie ordninger som deler risici Samordnet private forsikringsordninger Tekniske komiteer Statsstøtte / fond Fradrag i lighed med kulbrintefradrag Certificering/godkendelsesordning af boreoperatører Klare og ensrettede krav til projekter (screening / P90) Kompensation i Energispareaktiviteter i lighed med solcelle anlæg Deltagelse fra staten med xx% 44

45 14:15 15:15 Risikoafdækning i praksis 45

46 Geotermi i St. Udsted 1 Del 1 40 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (25 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (15 min) 46

47 Geotermi i St. Udsted 2 Del 2 20 min Diskuter geotermiprojektet som er beskrevet og evaluér projektets risici og mulige mitigerende tiltag (10 min) Projekt status Største risici Mitigerende tiltag Gruppe 1, Projektledelse Rød / Gul / Grøn Gruppe 2, Styregruppe Gruppe 3, Myndigheder Gruppe 4, Forbrugere Præsenter observationer (10 min) 47

48 15:15 15:30 Opsummering af dagen 48

49 Færdiggørelse af rapport midt november 2013 Indarbejdelse af input fra denne workshop Færdiggøre forslag til andre ordninger Teknisk redegørelse fra Viborg Koordinering med drejebogsgruppen Energistyrelsen koordinerer præsentation af rapporten i starten af 2014 Fortsat input fra jer er MEGET velkomne 49

50 50 Tak for jeres deltagelse

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i Fjernvarmens Hus, 31. januar 2014 10-02-2014 1 Introduktion og oversigt over præsentation Baggrund for modeller og løsninger Modeller og løsninger De foreslåede

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER STRATEGISK TILGANG SEPTEMBER 2015 Vejledning om strategisk tilgang til geotermiprojekter Denne vejledning omhandler de strategiske overvejelser, som enhver, der ønsker at

Læs mere

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013

Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Geotermitilladelser anbefalinger til planlæggerne 6. februar 2013 Jens Skov-Spilling, Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Organisation Tilladelser anno 2012 Hjørring Thisted Skive Aars

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER INDHOLD AF STANDARDKONTRAKTER

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER INDHOLD AF STANDARDKONTRAKTER GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER INDHOLD AF STANDARDKONTRAKTER SEPTEMBER 2015 Vejledning om indhold af standardkontrakter Denne vejledning til god praksis for kontrakter fokuserer på den eller de kontrakter

Læs mere

Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi

Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi FEBRUAR 2015 Indhold 1 RISIKOVURDERING OG ANBEFALINGER... 2 2 NUVÆRENDE DANSKE REGLER... 4 2.1 FORSIKRINGSERKLÆRING... 4 2.2 STANDARD AND POOR S KREDITVURDERING...

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Offshoreprojekter - og lidt om juraen

Offshoreprojekter - og lidt om juraen Offshoreprojekter - og lidt om juraen BØLGETRÆF 12. november 2011 Bo Sandroos 14/11/2011 1 Oversigt 1. Generelt om offshoreprojekter Bølgekraft som offshoreindustri 2. Lidt om juraen kan den hjælpe? 1.

Læs mere

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto

HGS. Geotermisk Demonstrationsanlæg. Varmepumpebygning. Geotermivandskreds med boringer. Varmepumpe bygning. Kastrup Luftfoto HGS Geotermisk Demonstrationsanlæg Geotermivandskreds med boringer Geotermivandskreds med boringer Varmepumpebygning Varmepumpe bygning Kastrup Luftfoto HGS - Princip for geotermisk indvinding Drivvarme

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER ORGANISERING OG KOMPETENCER SEPTEMBER 2015 Vejledning om organisering og kompetencer i forbindelse med geotermi Denne vejledning omhandler organiseringen i forbindelse med

Læs mere

Undergrundsloven - operatørskab

Undergrundsloven - operatørskab Undergrundsloven - operatørskab 12. juni 2012 14/06/2012 1 Programmet Reception Operatørskab iht. undergrundsloven (Bo Sandroos) Ca. 15 min. Praktiske erfaringer ifm. operatørskab i DK (Søren Lundgren

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER VERIFIKATIONSPROCES FOR GEOTERMIPROJEKTER

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER VERIFIKATIONSPROCES FOR GEOTERMIPROJEKTER GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER VERIFIKATIONSPROCES FOR GEOTERMIPROJEKTER SEPTEMBER 2015 Vejledning om verifikationsproces for geotermiprojekter Denne vejledning til verifikationprocessen for geotermiprojekter

Læs mere

Notat vedrørende forsikringer inden for geotermi - generelt

Notat vedrørende forsikringer inden for geotermi - generelt Notat vedrørende forsikringer inden for geotermi - generelt FEBRUAR 2015 Notat vedrørende ansvarsforsikring inden for geotermi Indhold 1 BETYDNINGEN AF KOMMERCIELLE FORSIKRINGER... 2 2 FORSIKRINGER STATUS

Læs mere

Geotermi i Danmark, 12. maj 2016. Web-GIS portal. Geotermisk screening. Status på de aktive værker

Geotermi i Danmark, 12. maj 2016. Web-GIS portal. Geotermisk screening. Status på de aktive værker Geotermi i Danmark, 12. maj 2016 Web-GIS portal Geotermisk screening Status på de aktive værker De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Velkommen

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013. Dagsorden pkt. 5. Fremlæggelse af geotermiprojektet Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 3. september 2013 Dagsorden pkt. 5 Fremlæggelse af geotermiprojektet v/ Viktor Jensen, DFP Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 Fax

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Oplæg til Workshop. Geotermi. det nye erhvervseventyr. Hvis varmt vand var næsten gratis..

Oplæg til Workshop. Geotermi. det nye erhvervseventyr. Hvis varmt vand var næsten gratis.. Oplæg til Workshop Geotermi det nye erhvervseventyr Hvis varmt vand var næsten gratis.. Hvad handler det om? I undergrunden under Salling findes store mængder varmt vand i 2 km s dybde geotermisk varme.

Læs mere

PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012

PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 PLAN FOR UDBUD AF GEOTERMI DECEMBER 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. GEOTERMI I DANMARK 2 1.1. ENERGISTRATEGI 2 1.2. POTENTIALER 2 1.3. MARKED 4 2. VILKÅR FOR UDBUD

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan Entreprenør Ingeniør Arkitekt Bygherre Hvad er de vigtigste risici igennem et projekt? A Uklart udbudsgrundlag interessentanalyse Dårlig behovsanalyse Utilstrækkeligt projektmateriale Brugerinddragelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes)

Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes) Geotermi i Farum Information om seismiske undersøgelser Forventet tidsrum: 1. maj 30. juli 2013 (ret til ændringer forbeholdes) Farum Fjernvarme fik i 2012 koncession l undersøgelse og indvinding af geotermisk

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Hvorfor risikostyring i VD?

Hvorfor risikostyring i VD? Risikostyring i Vejdirektoratet RISK, Ingeniørforeningen i Århus 20. november 2009 Trine Holst Veicherts Risk manager thv@vd.dk Hvorfor risikostyring i VD? Vi ønsker løbende at kende, have fokus på og

Læs mere

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark.

Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. Hvordan bygger vi en havvindmøllepark - sikkert. Bygherrens forventninger til entreprenøren - med eksempler fra Anholt havvindmøllepark. MSSM 2012 Maritim Sikkerhed Sundhed og Miljø. Session nr. 7, sal

Læs mere

Geotermisk energi er der en fremtid?

Geotermisk energi er der en fremtid? Energipolitisk åbningsdebat Årets energikonference 2017 Geotermisk energi er der en fremtid? De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Statsgeolog

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7

Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver F&U-projekt nr. 2011-7 Redegørelse vedrørende forsikring af geotermiske reserver Revision 0 Udarbejdet Jesper Magtengaard (DFG), 01. november 2011 Kontrolleret Lars Henrik Nielsen (GEUS), 11. november 2011 Søren Berg Lorenzen

Læs mere

Deltagere (se liste)

Deltagere (se liste) TGSE nr. 12 017 Destinataire / Til Copie / Kopi Deltagere (se liste) B. Courme (TGSE), Peter Helmer Steen (Nordsøfonden) Expéditeur / Fra Nom / Navn Entité / Enhed H. Nicolaisen Koordinator Danmark Dato

Læs mere

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015

Innovative Indkøb. Netværksdage om. sygehusbyggeri sep. 2015 Innovative Indkøb Netværksdage om sygehusbyggeri sep. 2015 2 Innovative indkøb i Region Syddanmark Hvad? Et gensidigt ønske mellem Indkøb og Innovation om et ambitiøst, konkret og operationelt samarbejde

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015

Netværk for flergangsbygherre. Den 6. maj 2015 Netværk for flergangsbygherre Den 6. maj 2015 1 Netværk for flergangsbygherre Hvem er jeg? Banedanmark hvem er vi? Baggrunden for BDK s ønske om et netværk for flergangsbygherre o Et meget stort Påbud!

Læs mere

U D K A S T. Forslag. Lov om ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer

U D K A S T. Forslag. Lov om ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer 1 U D K A S T Fremsat den [dato] af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer 1. Med henblik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin.

En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. Socialforvaltningen NOTAT VEJLEDNING SOF Risikoanalyse En risikoanalyse i SOF (af en given opgave eller projekt) kan følge nedenstående 8 trin. 1. Identifikation af risici 2. Kvantificering af risici 3.

Læs mere

Geotermi i Danmark - potentialer og projekter

Geotermi i Danmark - potentialer og projekter Geotermi i Danmark - potentialer og projekter National workshop 06. februar 2013 European Geothermal Energy Council (EGEC) Europæisk interesseorganisation, som har til formål at arbejde for udbredelsen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan

Bofællesskab August 2010 Udviklingsplan Bofællesskab udviklingsplan Gennemførelsen af visionen om det fuldt gennemførte bofællesskab (oldekolle) med alle drømme om de fedeste forhold og skønne faciliteter implementeret er en stor mundfuld. Det

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

KYST-TIL-KYST UNDERSØGELSER

KYST-TIL-KYST UNDERSØGELSER KYST-TIL-KYST UNDERSØGELSER Kyst-til-kyst undersøgelserne er en af de 4 hovedkomponenter i det samlede undersøgelsesprogram. Det er ydermere langt den største af hovedkomponenterne målt som aktivitetsniveau

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS. Kemiens Dag 23. november 2016

HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS. Kemiens Dag 23. november 2016 HÅNDTERING AF KEMIKALIER I DONG OIL & GAS Kemiens Dag 23. november 2016 Agenda Introduktion Principper for styring af kemikalier onshore Principper for sikker kemikaliehåndtering offshore Konkrete værktøjer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav

ITA-konferencen 2009. Projektchef: Martin Pedersen. Sikkerhed fra vugge til grav ITA-konferencen 2009 Projektchef: Martin Pedersen Sikkerhed fra vugge til grav Hvorfor sikkerhed initielt Sund fornuft Bidrager til at etablere overblik Bidrager til en stringent styring af informationssikkerheden

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg

4000 C magma. Fjernvarme fra geotermianlæg Fjernvarme fra geotermianlæg Geotermianlæg producerer varme fra jordens indre ved at pumpe varmt vand op fra undergrunden og overføre varmen til fjernvarmenet med varmevekslere og varmepumper. Vind og

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981

Læs mere

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale

Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1. Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 1 Bilag 4 Miniudbud Formular for Leveranceaftale Bilag 4 Miniudbud - leveranceaftale 2 Indhold 1. Aftalens parter... 3 2. Projektledelse... 3 3. Aftalegrundlaget...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER BUDGET & ØKONOMISTYRING FOR GEOTERMIBORINGER

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER BUDGET & ØKONOMISTYRING FOR GEOTERMIBORINGER GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER BUDGET & ØKONOMISTYRING FOR GEOTERMIBORINGER SEPTEMBER 2015 DYBDE (M) GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER - BUDGET & ØKONOMISTYRING FOR GEOTERMIBORINGER Vejledning om myndighedsbehandling

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE

ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE SEGES, den 1. oktober 2015 Mai-Britt Soo Mortensen Økonomi og Virksomhedsledelse ØKONOMISTYRING SOM BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE VÆRKTØJ VELKOMST, PROGRAM OG PRÆSENTATION AF DELTAGERE VELKOMST Hovedformål

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke!

IT projekt. sæt et mål og nå det med omtanke! IT projekt sæt et mål og nå det med omtanke! Det overordnede FORMÅL med dias-showet er at fortælle hvordan vi gennemfører IT projekter med succes ved hjælp af Microsoft Solutions Framework MSF modeller:

Læs mere