den hiv-positive partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den hiv-positive partner"

Transkript

1 Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate the rate of transmission of HIV and to investigate factors associated with condom use. Partners of people on ART: a New Evaluation of the Risks Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Forsøgsansvarlig læge: Hospital: Du er blevet indbudt til at deltage i dette studie, fordi du befinder dig i et sådan forhold som den hiv-positive part. PARTNER studiet Partner-studiet er et studie som udføres blandt i parforhold, hvor: (i) (ii) (iii) (iv) den ene er hiv-positiv og den anden er hiv-negativ den hiv-positive partner er på hiv-medicin (antiretroviral terapi) Partnerne skal have haft ubeskyttet, penetrerende anal eller vaginalt samleje sammen indenfor den sidste måned de to partnere forventer at dyrke sex igen i de kommende måneder Dette studie er finansieret af The National Institute of Health Research (NIHR) i England, og er et samarbejde mellem Royal Free hospital i London og Copenhagen HIV Programme (CHIP). Det oprindelige initiativ til studiet kommer fra en gruppe af forskere på Royal Free hospital i London. Denne forskergruppe og den overordnet forsøgsansvarlig Professor Jens Lundgren har ingen økonomisk tilknytning til studiets støttegiver. Den totale finansiering er: ca. 8 mill. Kroner Studiets formål er at gøre os klogere på smitterisikoen for hiv, især i den situation, hvor den hiv-positive partner er i hiv-behandling og har en umålelig virusmængde. Vi håber også at få klarhed over, hvorfor visse par bruger kondom mere regelmæssigt, og hvilke faktorer som er forbundet med ændringer i brug af kondom. Det er et europæisk studie, og vi forventer, at 1650 par kommer til at deltage. 1

2 Din deltagelse i studiet er helt frivillig. Hvis du vælger ikke at deltage, får det ingen konsekvenser for hverken din egen eller din partners behandling i sundhedssystemet. Hvis du vælger at deltage, men senere beslutter ikke at fortsætte med at deltage, kan du frit trække dig fra studiet når som helst og af en hvilken som helst grund (eller uden at oplyse grunden) igen uden at det får indflydelse på din og din partners behandling i sundhedssystemet. Hvis I deltager i studiet, sker det som par. Hvis din partner ikke ønsker at deltage, kan du heller ikke deltage. Studiet Hvis du og din partner bestemmer jer for at deltage, vil I blive inviteret til et indledende besøg, hvor I vil blive bedt om at udfylde et skema vedrørende jeres seksuelle adfærd. Skemaet indeholder spørgsmål om meget intime dele af jeres sex-liv, men skal udfyldes i enrum og uden at svarene ses af nogen fra klinikken. Det vil blive sendt direkte til koordinationscentret i København. Skemaet indeholder hverken jeres navne eller andre personidentificerbare data, så ingen i ko-ordinationsscentret vil kunne identificere jer ud fra de givne oplysninger. Din partner for heller ikke dine svar at se. Du vil blive bedt om at udfylde et lignede spørgeskema om din seksual adfærd hver 3-6 måned. Vi vil også ønske oplysninger om din virusmængde, dit cd4-tal og din hiv-behandling hver 3-6 måned, og dette vil personalet sørge for bliver gjort. Studiet løber i to år, men kan forlænges hvis du og din partner begge ønsker at fortsætte. Hvis din partner bliver hiv-positiv i løbet af studiet vil vi henvise ham/hende til konsultation og opfølgende behandling. Vi vil også bede dig om en blodprøve, så vi kan sammenligne din virus med din partners. Prøven kan afsløre, om dit virus ligner din partners, men den kan ikke afsløre smittevejen. Sammenligningen sker først efter at begge prøver er blevet anonymiseret, og vi har således ikke mulighed for at vide, hvilket par prøverne stammer fra. Vi vil derfor heller ikke være i stand til at oplyse dig og din partner eller personalet om resultatet af prøverne. Denne blodprøve vil ligesom de andre i studiet ikke blive anvendt til genetiske tests, og blodprøven vil blive destrueret umiddelbart efter forsøgets afslutning. Når studiet er overstået, vil de data, som opbevares i ko-ordinationscentret blive fuldkommen anonymiserede. Det gøres ved at fjerne dit studie-idnummer fra de data, som opbevares på ko-ordinationscentret. Facts om hiv-smitte og sikker sex Vi vil gerne give dig noget information om hiv-smitte og brug af kondomer: 1. Hiv findes i sæd, præ-sæd og skede sekreter i mængder som er store nok til at kunne forårsage smitte. 2. Smitte kan ske via slimhinderne i munden, vagina, endetarmen og penis-hovedet. 2

3 3. Hvis du har sår eller seksuelt overførte sygdomme i slimhinderne, stiger risikoen for hiv-smitte, men smitte kan ske, uden at der er sår eller seksuelt overførte sygdomme til stede. Vi råder derfor til, at du bliver tjekket, hvis du har en mistanke om, at du har en seksuelt overført sygdom. 4. Når du er i hiv-behandling, falder virusmængden i blodet og i de fleste tilfælde betyder det også et fald i virusmængden i sekretet fra kønsorganerne. Dette fører forventeligt til et fald i smitterisikoen. 5. Hos nogle patienter er der imidlertid ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem et fald i virusmængden i blod og fra sekreterne fra kønsorganerne. 6. Det er derfor vigtigt, at I anvender kondom hver gang, I har vaginal- eller anal-sex, også hvis din partner har en umålelig virusmængde. Forskning indikerer, at en hivsmittet person som har en umålelig virusmængde og er i behandling, er mindre smittefarlig end en person med en høj virusmængde. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at man ikke kan vide, om man har en umålelig virusmængde i dag eller en hvilken som helst anden dag, kun at den var det ved sidste blodprøvetagning. Derfor kan man bestemt ikke være sikker på ikke at smitte med hiv, selv om den seneste måling af hiv-mængden viste, at var umåleligt. 7. Det er vigtigt, at en person i behandling tager sin medicin hver dag. Uregelmæssig indtagelse af medicin kan medføre små blips (udsving) i virusmængden i blodet og kan derfor også medføre blips i virusmængden i sekretet fra kønsorganerne. Dette kan føre til øget risiko for smitte. 8. Uregelmæssigheder i forbindelse med indtagelse af hiv-medicin kan også føre til udvikling af resistens overfor behandlingen; denne resistens kan overføres til partneren. PEP-behanding (Post Exposure Prophylaxis) er en kortvarig hiv-behandling, som nedsætter risikoen for hiv-smitte efter mulig udsættelse for smitte under samleje. Tjek med lægen/sygeplejersken på klinikken vedrørende de lokale retningslinjer for PEP-behandling. Her kan ambulatoriet indsætte deres egen PEP guidelines eller udlevere materiale om PEP Risiko Deltagelse i studiet indebærer ingen yderligere risiko bortset fra blodprøvetagning. Det kræves, at du får målt din virusmængde og dit cd4-tal hver 3-6 måned, hvilket ville ske under alle omstændigheder som led i din almindelige hiv-behandling. Eftersom du har en hiv-negativ partner, løber du en risiko for at smitte din partner, hvis I har sex uden kondom. Der er ingen grund til at antage at den risiko stiger, fordi I deltager i studiet. Fordele Det vi lærer af dette studie kan måske hjælpe os til at forbedre behandlingen, rådgivningen og informationen til hiv-smittede og deres partnere. Du kan måske drage fordel af det personligt. Resultaterne fra dette studie kan eventuelt hjælpe dig med at evaluere dine egne beslutninger vedrørende sikker sex i dit nuværende forhold. De præcise risici vedrørende hiv-smitte kendes ikke, og specielt ikke hos dem, som har umålelig hiv-virusmængde. Det er dette studies formål at definere disse risici. Vi ønsker også at vide mere om, hvorfor nogle mennesker i faste forhold undlader brug af kondom, og om forandringer i sikker sex adfærd. Disse oplysninger vil også kunne hjælpe 3

4 sundhedspersonale, som arbejder med hiv-smittede og deres partnere. De vil endvidere kunne hjælpe os til bedre at forstå den sandsynlige effekt af mere udbredt brug af antiretroviral behandling på hiv s udbredelse. For hiv-smittede og deres partnere vil studiet kunne bidrage med information, som kan forbedre grundlaget for deres beslutninger vedrørende sikker sex i deres forhold for at nedsætte risikoen for hiv-smitte. Afbrydelse af din deltagelse Hvis din partner ikke ønsker at deltage i studiet, kan du heller ikke deltage. Hvis din partner testes hiv-positiv vil han/hun øjeblikkeligt blive henvist til konsultation og behandling. Du vil blive anmodet om at udfylde et skema vedrørende seksuel adfærd for sidste gang og at levere en prøve til brug for bestemmelse af dit virus. Du og din partner vil ikke længere blive fulgt i forbindelse med studiet. Afbrydelse af studiet kan ske uden dit samtykke, hvis din forsøgslæge beslutter, at din fortsatte deltagelse i studiet vil kunne skade dig. Sponsor og det koordinerende center kan også afbryde studiet, hvis det ikke er muligt at inkludere et tilstrækkeligt antal deltagere, samt hvis det overordnet vurderes at deltagerne pålægges ydereligere sikkerhedsrisiko ved fortsat deltagelse i studiet. Det skal dog understrege at dette udelukkende er et observationsstudie, og studiet formål er at dokumentere deltagernes adfærd, ikke at forsøge at ændre den. Såfremt sponsor afbryder studiet vil alle deltager informeres herom. Udgifter Der refunderes ikke udgifter til deltagerne. Adgang til studiets resultater Resultaterne fra studiet vil blive offentliggjort i anonymiseret form i anerkendte lægelige tidsskrifter og i en række andre fora, såsom konferencer. Tilbagemelding til patienterne vil ske i forbindelse med godkendelse i Den etiske Komite, men kunne fx indeholde resumeer af de videnskabelige publikationer i lægmandssprog for at holde patienterne informeret om projektets resultater. Mange af de forskningsmedarbejdere, som er involveret i dette projekt, står i tæt kontakt med patient-rettighedsgrupper og disse kontakter vil blive brugt til at sikre, at patient-miljøet er opmærksom på dette forskningsprojekts status. Yderligere information Mere information om studiet kan fås hos klinikkens læge eller sygeplejersker. Overordnet forsøgsansvarlig er Professor Jens Lundgren, og ingen af de forsøgsansvarlige har økonomisk tilknytning til studiets støttegiver. Du kan også finde mere information på Du kan finde yderligere in form om din deltagelse i videnskabelige forsøg i tillægget: Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt. Tak fordi du læste denne deltagerinformation 4

5 Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hivsmitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate the rate of transmission of HIV and to investigate factors associated with condom use. Partners of people on ART: a New Evaluation of the Risks Denne studie- og informationsskrivelse er blevet godkendt af den videnskabsetiske komite, Region Hovedstaden, Hillerød. Jeg har læst og forstået både ovenstående informationer og har fået mulighed for at stille spørgsmål, og disse er blevet besvaret til min fulde tilfredshed. Jeg forstår, at der er en risiko for hiv-smitte ved ubeskyttet sex, og at den mest effektive måde at begrænse risikoen på består i at have samleje med kondom. Jeg er blevet forklaret, at min deltagelse i studiet er frivillig, og at jeg frit kan trække mig ud af studiet når som helst og af en hvilken som helst årsag, uden at det får indflydelse på min behandling eller andre rettigheder. Jeg bekræfter, at min partner vidste, at jeg er hiv-positiv, da vi havde ubeskyttet sex inden for den seneste måned op til vores deltagelse i studiet. Jeg indvilliger i at udfylde skemaer hver 3-6 måned og forblive i hiv-behandling, så længe jeg deltager i studiet og i at udfylde et skema, hvis min partner testes hiv-positiv. Jeg accepterer, at data indsamlet til dette forsøg vil blive anonymiserede og registreret i en central forsøgsdatabase Jeg indvilger i at få taget en ekstra blodprøve til anonym sammenligning af virus, hvis min partner testes hiv-positiv, samt at denne blodprøve vil blive opbevaret på virologisk laboratorium på Royal Free Hospitalet i London, og blodprøven vil blive destrueret når studiet er færdigt. Jeg har fået udleveret en kopi af informationsskrivelsen og samtykke-erklæringen. Jeg har fået udleveret en kopi af min partners informationsskrivelse og samtykkeerklæring. Jeg vil gerne modtage information om studiets resultater, og herunder de konsekvenser det eventuelt har fået for mig. 5

6 Jeg indvilliger hermed i at deltage i studiet. Deltager information og informeret samtykke erklæring for Min partners navn og fødselsdato:.... /./... Deltagers navn Deltagers underskrift Dato Erklæring Jeg erklærer, at forsøgspersonen har fået mundtlig og skriftlig information om studiet og har haft mulighed for at stille spørgsmål. Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig information til, at der kan træffes beslutning om deltagelse i studiet. Forsøgsansvarlig læge/projektsygeplejerske Dato Underskrift Hvis relevant: Såfremt projektsygeplejersken har indhentet det informerede samtykke, bekræfter jeg hermed at der er givet skriftlig og mundtlig information om studiet. Forsøgsansvarlig læge Dato Underskrift 6

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Rigshospitalet Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Clarithromycin til patienter med myelomatose Protokoltitel: Et klinisk prospektivt, random iseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere