INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj"

Transkript

1 INTELLIGENTE SENGE Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj Mette Geil Kollerup Anna Marie Lassen Juni oktober 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sengens betydning for borgernes livskvalitet... 1 Sengens betydning for borgernes sikkerhed... 2 Bremsefunktion sengehest og sengen i bund... 2 Lysfunktioner... 2 Vådlagenfunktion... 3 Ud af sengen-funktion... 4 Sengens betydning for personalets arbejdsrutiner... 5 Fysisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 At lære at betjene sengene... 6 Erfaringer med implementering af teknologi i organisationer... 7 Teknologi... 7 Ledelse... 7 Personale... 8 Borgere... 9 De gode historier... 9 Bilag Bilag Bilag Bilag

3 INDLEDNING Dette resumé er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af den intelligente seng på plejehjemmet Danahøj i perioden junioktober Rammer og baggrund for resuméet er beskrevet i bilag 1. Hovedpunkterne i resuméet er sengens betydning for borgernes sikkerhed og livskvalitet og for personalets arbejdsrutiner samt generelle erfaringer med implementering af teknologi i organisationen. Baggrundsdata er transskriberede interviews, logbøger, optællinger af antal og type kald og registreringer af vask af vådlagner. SENGENS BETYDNING FOR BORGERNES KVALITET Flere nævner, at sengene kan medvirke til, at plejen tilrettelægges mere individuelt og efter borgerens behov. For eksempel planlægning af skift om natten efter borgerens rytme: nu vil vi individuelt tage stilling til hvornår vi skal derind om natten. Den viden, som personalet får via sengene, kan give anledning til faglige overvejelser over plejens indhold og tilrettelæggelse. Personalet nævner, at sengen kan give borgerne bedre nattesøvn: Jeg kan ikke glemme, at døren går op 3 gange i løbet af natten på plejehjemmet sådan som det er nu. Det betyder, at de reelt kan blive vækket 3 gange i løbet af natten. Det er meget, synes jeg. Tilsyn og skift om natten kan tilrettelægges så borgeren ikke ligger i en våd seng, og så det forstyrrer borgeren mindst muligt og personalet kan undgå unødige tilsyn, hvor man skal stikke fingrene helt ind under dynen og vække nogen, det er altså ikke værdigt, synes jeg det er vi sluppet for nogle steder ved dem, der har vådalarm. Konkret nævnes en borger, som får mere sammenhængende søvn med sengen. Flere nævner, at borgerne kan få mere privatliv: Det vil give beboerne kontakt, når de har behov for det i stedet for, at jeg kommer brasende, jeg vil forstyrre dem mindre i deres liv. 1

4 I selve afprøvningsperioden har udfordringerne med kaldesystemet dog betydet ekstra kald fremfor færre, men personalet kan se mulighederne. Grænserne mellem privatliv og overvågning omtales flere gange, og personalet mener, at borgerne skal kunne vælge, at de ikke vil have tilsyn om natten. I disse tilfælde vil sengen give personalet en vis sikkerhed for, at borgerne har det godt det vil sige fx ikke er faldet ud af sengen eller ligge med lækage i sengen. Nogle borgere har kommenteret fjernbetjeningen lidt, og personalet tilstræber, at sengen skæmmer borgernes private hjem mindst muligt. SENGENS BETYDNING FOR BORGERNES SIKKERHED I det følgende afsnit beskrives sengens funktioner både i forhold til personalet og i forhold til borgernes sikkerhed. BREMSEFUNKTION SENGEHEST OG SENGEN I BUND Alarmen ved ikke bremset seng fremhæves som rigtig god, da det kan skabe usikre situationer for borgeren og for personalet, hvis sengen ikke er bremset: bremsealarmen er god, for det er jo farligt for borgerne hvis den ikke er slået til. Personalet har oplevet, at sengene var svære at bremse, da de var helt nye, men alarmen har hjulpet dem til at huske at bremse sengen. Der har sjældent være alarm på grund af, at sengen ikke har været kørt i bund. En medarbejder udtaler: jeg synes, vi er gode til at køre sengene ned og alt det der og en anden siger: den funktion med, at vi husker at få låst sengen er god i forhold til, at vi ikke får nogen skader også den med sengehesten. LYSFUNKTIONER Mange fremhæver arbejdslys-funktionen som god ved eksempelvis udførelse af nedre hygiejne, sårpleje eller kateterisation. Den har dog ikke været meget i brug, da testen er forløbet over sommeren. Kun få borgere har benyttet lampen som sengelampe. Lyset under sengen er der blandede opfattelser af. Hovedparten af superbrugerne nævner, at det forvirrer borgerne med lyset under sengen, som enkelte gange har været tændt hele natten, og nogen mener, at lyset kan give nogle skygger på væggen, som kan påvirke borgere med demens. Lyset under sengen kan de ikke forholde sig til, det er ikke noget, de har været vant til hjemme. En borger har udtalt, at Det blå lys, der står og blinker, er træls. En nævner, at borgerne måske kunne vænne sig til det, hvis afprøvningen 2

5 havde forløbet over længere tid, og flere kan se fordele ved lysfunktionerne: En enkelt nævner, at hun gerne ville have haft mere fokus på lysfunktionerne, fordi den giver et mindre skarpt lys, og ikke lyser borgeren ind i øjnene som en tændt lampe og derfor måske kunne være mere behagelig for borgeren og give bedre nattesøvn. Personalet kan også se muligheder i, at lyset under sengen kan hjælpe borgeren til at finde sine sko. En foreslår, at der kunne tilkobles en sensor, så lyset på badeværelset blev tændt, hvis borgeren satte sig på sengekanten. VÅDLAGENFUNKTION Der er stor enighed om, at denne funktion er god og har mange anvendelsesmuligheder. Den kan bruges ved borgere, som ikke selv kan ringe, hvis sengen er våd, fordi de kaster op, har sår der væsker, sveder eller hoster sekret op. Det kan have stor betydning for borgernes sikkerhed, hvis de kan undgå at ligge i en våd seng, som kan medføre afkøling og forskellige gener som hudirritation og infektioner. I afprøvningsperioden har en borger undgået lungebetændelse, som han ellers normalt ofte har. Når borgeren skiftes hurtigere efter læk, vågner de ikke så meget ved skiftet, hvilket giver bedre nattesøvn. Flere nævner dog, at borgeren kan ligge i en våd ble uden der er lækage, og en foreslår, om lagenet ikke kunne registrere bleens vægt fremfor lækage. Vådalarmen kan medvirke til, at plejen tilrettelægges individuelt fremfor runde-baseret. Når der er lækage på samme tidspunkt, har personalet mulighed for at skifte beboeren før dette tidspunkt, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet positivt: Vi har kunnet registrere en borgers læk inden et bundskift, og der er faktisk meget arbejde i at skulle have en borger frem og tilbage og sengetøjet af og på. Der er også forslag til forbedring af vådlagnet. Nogle nævner, at det er for lille hos en borger skulle man vælge, om det skulle ligge under sædet eller under brystkassen/ansigtet. Desuden kan knapperne genere, og flere nævner, at de burde kunne sidde rundt om madrassen, så de ikke gav borgeren trykmærker. En anden foreslår en strømbærende madras med trådløs forbindelse via magneter/induktion eller andet som en mulighed. 3

6 Der har været usikkerhed om, hvor mange gange lagenet kunne vaskes uden at miste sin funktion. Optællingen af vask af lagener viser, at enkelte lagner er vasket op til 36 gange uden det er noteret, at de ikke virker (bilag 2). UD AF SENGEN-FUNKTION Denne funktion beskrives overvejende som rigtig god for borgernes sikkerhed. For eksempel blev en kvinde fundet på græsset udenfor om natten hun var på vej hjem til sin mor: hvis alarmen ikke var gået, havde personalet ikke haft en chance for at vide det. En anden borger er fundet siddende på sengekanten, hvor hun frøs og var kold, og da alarmen var sat til 20 minutter, kunne man konstatere, at hun havde siddet der så længe. Hos denne borger har personalet efterfølgende reduceret tiden til kald til 4 minutter. Funktionen kan give mulighed for, at personalet ikke forstyrrer borgerne unødigt for at tjekke om de sover, hvilket kan forvirre nogle borgere: Ud af sengen-funktionen kan gøre, at vi ikke får vækket en dement kone, som så render forfjamsket rundt resten af natten. Generelt håber personalet, at funktionen kan medvirke til, at de hurtigere hjælper borgere, som har behov for hjælp. Funktionen har altså givet personalet viden om borgerne, som de ikke havde i forvejen. For eksempel fandt de ud af, at en borger var oppe på toilettet 4 gange om natten, og det kunne give værdifuld information om, hvorfor vedkommende kunne være træt om morgenen. En del af denne funktion er registrering af, om borgeren ligger i sengen og trækker vejret. Personalet har oplevet, at sengen ikke kan registrere, om borgeren ligger i sengen, hvis der er to hovedpuder, eller hvis puderne ligger for langt nede. Der er også kritik af funktionen: Den har været årsag til, at en borger meldte sig ud af afprøvningen, da han ikke ønskede personalet kom rendende, hvis han stod op om natten. Desuden er det forekommet, at alarmen har lydt, blot fordi borgeren havde benene ude over sengekanten. Funktionen kritiseres også for, at den af gode grunde først kan sættes til, når borgeren ligger i sengen, hvilket kan give anledning til et ekstra besøg/forstyrrelse af borgeren. 4

7 SENGENS BETYDNING FOR PERSONALETS ARBEJDSRUTINER Personalet oplyser, at brug af den intelligente seng hænger godt sammen med at skulle yde omsorg, og at det kan give anledning til faglige overvejelser. FYSISK ARBEJDSMILJØ Flere personalemedlemmer mener, at sengene kan medvirke til at reducere antallet af forflytninger af beboerne, da man ikke i samme grad skal ind og tjekke, om der er behov for skift af tøj/sengetøj. En enkelt mener ikke, at antallet af forflytninger reduceres, men at de forflytninger, der er, kan blive lettere fysisk, da man har mulighed for at komme ind og skifte tøj/sengetøj før, der er lækage og dermed undgå bundskiftning af sengen. Personalet har fundet ud af, at de ved to borgere kan komme ind og skifte før, der er lækage. Tidligere har personalet oplevet at forstyrre en beboer på grund af bleskift, som egentlig ikke var nødvendigt det både forstyrrer borgeren unødigt og er spild af ressourcer i form af tid og materialer. Der er eksempler på, at opstartsperioden har givet lidt ekstra fysiske belastninger. For eksempel har der været mange kald at gå efter, og en nat skulle personalet rykke sengen ud fra væggen og kravle under sengen for at slå den fra. Det var forstyrrende for borgeren og dårligt fysisk arbejdsmiljø. Sengen kan dog også medvirke til at spare skridt hvis fjernbetjeningen kan ses fra døren, kan det både spare skridt og være mindre forstyrrende for borgeren. Praktisk er der refleksioner over, om: sengen kan komme i hjælpemiddelafdelingens vaskemaskine til hjælpemidler. Om elektronikken kan tåle det. PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, hvis vi med sengene kan flytte nogle arbejdsopgaver fra den ene vagt til den anden. For eksempel kunne nattevagerne få frigjort tid til at dosere medicin i fred og ro, og det ville samtidig give mere tid i dagvagten. Personalet udtrykker, at det giver sikkerhed, at de ved, når døren er lukket til stuen, så vil de få besked, hvis vedkommende står op og ikke kommer tilbage til sengen. Nattevagten fortæller, at de under alle omstændigheder går en runde først på vagten for at se, om folk har det godt. Desuden nævner en, at der kan være behov for tilsyn selvom, sengen er sluttet til, da visse ting ikke registrere. For eksempel glider en beboer ned i sengen eller ligger og råber hallo og har brug for en at tale med. I den forbindelse udtaler et personalemedlem: sengene er ikke klogere end vi gør dem til. 5

8 Flere nævner, at alarmerne er en stressfaktor, og at det påvirker både personale og borgere, når alarmen lyder. AT LÆRE AT BETJENE SENGENE I starten tog det tid at indstille sengene, men mange oplever, at det nu er rutine: I starten var det bare lige med at få det prøvet af mange gange nu kører det bare. Det er en udfordring, at dele information i organisationen. Mange oplyser, at de har lært betjeningen ved at prøve sig frem. Og superbrugerne har været med det øvrige personale på stuerne. De sedler, der hænger på sengen, har været gode tilgængelige vejledninger, men nogle nævner, at det skæmmer borgerens private hjem. At sengene skal indstilles individuelt fremhæves som kompliceret, men også en fordel, da ikke alle borgere har brug for samme indstilling. Nogle nævner, at de kun har tillid til, at sengene alarmerer, hvis de selv har sat sengen til. Ingen synes, det er svært at sætte sengen til, men udfordringen er at indføre det som en ny rutine. Det har været en særlig udfordring i denne afprøvning, at kaldesystemet ikke har samarbejdet optimalt med sengene. Flere nævner dette som en stressfaktor, men de er bevidste om, at det ikke har med sengens funktion at gøre. Det fremhæves som besværligt, at telefonen viser et nummer som skal oversættes til sengenummer og stuenummer før man ved, hvorfra kaldet kommer. Det fremhæves også, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis man på telefonen kunne se, hvilken type alarm der var tale om. Nogle har oplevet, at flere kald samtidig kan blokere systemet. Enkelte foreslår, at der kunne sidde et display udenfor boligen, så alarmen kunne slås fra, uden man skulle ind på stuen og forstyrre unødigt. Det er personalets oplevelse, at kaldesystemet har været årsag til en del fejlkald og problemer med slukkede senge. Kaldene er registreret i afkrydsningsskemaer, som viser, at de hyppigste alarmer er ud-af-sengen-alarm og våd-seng-alarm. Halvdelen af borgerne har ifølge optællingen oplevet at vågne en eller flere gange på grund af alarmerne. Der er i alt registreret 176 alarmer, hvoraf 46 (27%) er registreret som fejlalarmer (bilag 3). 6

9 ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI I ORGANISATIONER TEKNOLOGI Som det fremgår af ovenstående har afprøvningen båret præg af manglende samarbejde mellem senge og kaldesystem en af de erfaringer jeg har gjort mig er, at der skal være mere styr på hele alarmeringen for det er faktisk nøglen til at vi kan arbejde effektivt. Den største frustration i denne test er alarmerne på plejehjemmet, finde ud af hvilken alarm går til hvilken telefon, og hvor kan vi afstille. Flere nævner, at afprøvningen måske kunne have givet andre resultater, hvis teknikken havde været gearet til udstyret: Jeg oplever lidt, at teknologierne på dette område er lidt umodne, og vi skal være mere opmærksomme på det, når vi tester produkter i kommunen. Så vi skal tænke os rigtig godt om inden, vi går i gang med at teste for ikke at skulle starte helt forfra. I enhver afprøvning vil det dog være et vilkår, at uforudsete ting kan give problemer. Enkelte foreslår, at man havde afprøvet et mindre antal senge først for at sikre det virkede: Det er jo klassisk, når man laver et projekt som det her, så skal man have alle dem med, som er leverandører ind i det på en eller anden måde, det er læren til næste gang. LEDELSE Arbejdsomfanget i forhold til implementeringen af sengene har overrasket især tilrettelæggelsen af arbejdet: Der har ikke været en eneste dag, hvor vi ikke har talt om sengene jeg har måttet holde gejsten oppe hos folk udtaler lederen og siger videre hvis vi ser på projektet som helhed, så har der været velvilje alle har været positive. Personalets tilgang til implementeringen opleves som væsentlig. Lederen anfører, at Superbrugerne har gjort et kæmpe stykke arbejde. De har forklaret kollegaerne igen og igen, hvordan den skal betjenes. Hun fremhæver, at det er vigtigt, at de rette personer udpeges som superbrugere og den positive tilgang og tålmodighed som væsentligt. Superbrugerne oplever, at de skal 7

10 skabe ro og ikke hidse sig op ved frustrationer. Lederen betoner vigtigheden af at få fat i tvivlerne før de udbreder en negative tilgang til sengen, og at det ofte er usikkerhed og frygt for, at man ikke kan finde ud af det, der giver modstand. Dog kan nogen også være ligeglade: Mit umiddelbare bud på, at denne mindre del af personalet ikke har fået lært at betjene sengen er de har været ligeglade. Det har været for nemt at trykke på sluk knappen. I forhold til at få personalet med, reflekterer lederen over, at teknologi bliver et vilkår i fremtiden: ligesåvel som du skal kunne vaske og pleje de gamle, så er der noget teknologi der kræves. PERSONALE Hovedparten af superbrugerne mener, at oplæringen var god, især muligheden for at få tingene i hænderne og se sengen skilt ad gav forståelse. Flere nævner dog, der gik for lang tid fra oplæringen i sengens funktioner til selve afprøvningen. Men der er bred enighed om, at man lærer at betjene sengene ved at gøre det i praksis og feltarbejdet viser, at personalet i høj grad hjælper hinanden i praksis. Logbøgerne viser, hvordan et beskrevet problem kan besvares af en superbruger. Andre notater i logbøgerne viser, hvordan superbrugere holder humøret oppe. Nogen superbrugere nævner, at enkelte personalemedlemmer kan have modstand mod at spørge om hjælp og hellere slukker sengen ved problemer. Det viser, at personalet har forskellige kompetencer og roller i afprøvningen. Efter 4 måneders afprøvning er man ikke nået til, at alle har tillid til, at sengene er tilsluttet korrekt, og nogle nævner, at de stadig vil tjekke alle senge ved vagtens start for at have tillid til dem. Indførelse af teknologi kræver et stort samarbejde. I denne afprøvning blev tilrettelæggelsen af et system for vask af vådlagnerne eksempelvis løst af personalet og dette selvom det var en logistisk udfordring. 8

11 BORGERE I forhold til borgerne fremhæves det som vigtigt, at produktet bliver solgt på den rigtige måde, som kan være helt forskellig alt efter, hvilken borger det er. Nogen ønsker meget information og andre bliver forvirrede over for meget information: nogen af beboerne vil man sagtens kunne forklare sammenhængen og i andre tilfælde registrerer borgerne ikke, at de har en ny seng. For eksempel sagde en beboer ved tilsyn: jeg har da ikke ringet, det var fint I kom. Det er vigtigt, hvilke ord der bruges: Beboerne har talt negativt om sengen, fordi man kalder den en intelligent seng. Hvordan kan man tro, at en seng kan være intelligent hvad er mennesker så? Om ordvalget siger en anden: det er vigtigt, vi får forklaret, hvad den kan, og hvordan den er en fordel for dem. En nævner, at det kunne være godt, at have en seng stående som borgere og pårørende kunne se før implementeringen, så de kunne se der faktisk ikke var noget farligt. Den ene beboer, det har været muligt at interviewe, udtaler jeg synes alle burde have sådan en seng, så er personalet fri for at vække os. Samlet konkluderer brugerne, superbrugerne og lederen, at sengene er gode til specifikke borgere og anbefaler, at sengene betragtes som andre hjælpemidler, man kan visiteres til ved behov. DE GODE HISTORIER Følgende citater illustrerer de positive oplevelser, der er kommet ud af samarbejdet: Hos en borger kaldte sengen 4 gange om natten fordi han stod op, vi troede han sov, det kan være en forklaring på, at han tit er træt om morgenen. ( superbruger ) Ude af seng kaldte i nat, det var rigtig godt, da hun stod med rollator halvt ude af terrassedøren og var forvirret og på vej hjem til sin mor. ( superbruger ) En borger plejer ofte at have lungebetændelse, det har han slet ikke haft i denne periode. Han kan ikke selv kalde, men vådlagnet har 9

12 alarmeret hvis sengen var våd på grund af sved eller sekret, så har vi kunnet skifte tøj og sengetøj. Det betyder virkelig noget for hans sundhed. ( Leder ) Hos en borger kaldte sengen samme tidspunkt nogle nætter på grund af lækage, det gjorde vi kunne komme ind og skifte ham før sengen blev våd. Det er smart at han ikke skal vækkes for meget, da det kun er et bleskift og du ikke skal ind at skifte det hele. ( Superbruger ) Lab. X har tilknyttet en metodeudviklingsgruppe, denne gruppe har været medvirkende til udarbejdelse af de forskellige dataindsamlingsmetoder som er anvendt i denne afprøvning af den intelligente seng. Metodegruppen består af: Ann Bygholm, AAU Søren Bolvig Poulsen, AAU Anne Marie Kanstrup, AAU Anna Marie Lassen, UCN Studiemedarbejder: Christian Ruskjær, AAU 10

13 BILAG 1 Rammer og baggrund for resuméet Lab. X er et vækstforumprojekt i samarbejde mellem SOSU Nord, AAU og UCN. Testning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Linak, Invacare og Lab. X. De 20 intelligente senge afprøves fra juni til oktober Rammerne er aftalt med projektets repræsentanter fra Aalborg kommune. I planlægning af dataindsamling og databearbejdning har Lab. X taget udgangspunkt i Ældre- og handicapforvaltningens vision, som omfatter: At der frigøres ressourcer vha. sengene (den organisatoriske kvalitet) At borgerne bliver mere selvhjulpne vha. sengene (den brugeroplevede kvalitet) At sengen medvirker til livskvalitet (den brugeroplevede kvalitet) At medarbejderne er tilfredse med sengene (den medarbejderoplevede kvalitet) Den samlede data er indsamlet før- under og efter afprøvning af sengene og består af: Feltobservationer med feltnoter og videooptagelser fra dag- aften- og nattevagter Interviews med superbrugere, leder, beboere, pedel og projekt- og hjælpemiddelansvarlig Manuel registrering af kald (antal og type) samt vask af vådlagner Brugerpanel/workshop Logbøger Resuméet er skrevet på baggrund af analyse af data fra henholdsvis: efterinterviews, manuel registreringer og logbøger. Videooptagelserne er anvendt til at udforme interviewguide til efterinterviews. De kvalitative data er vægtet, så teksten afspejler, hvorvidt udsagnene bygger på en, flere eller alle informanter. De kvantitative data indgår i teksten og ses i bilag 2 og 3. Resuméet er skrevet i november 2013 af Living Lab Bestyrer Mette Geil Kollerup, Sara Hedegaard, SOSU Nord og projektleder i Lab. X, Anna Marie Lassen. Mette Geil Kollerup Adjunkt, sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerske, Cand.Cur Living Lab Bestyrer Lab.X Selma Lagerløfsvej Aalborg Øst Sara S. Hedegaard Udviklingskonsulent, SOSU Nord Future Lab Viren Vodskov Anna Marie Lassen Lektor, ergoterapeutuddannelsen Master i sundhedspædagogik Projektleder, Lab.X Selma Lagerløfsvej Aalborg Øst 11

14 BILAG 2 Optælling af antal vask af lagner Lagen 7A 7B 7D 7E 7F 7H 7K 11B 11C Lagen 11G 11H 11K 11L 13A 13C 13E 13F 13G Tabellen viser en sammentælling af dokumenteret vask for de respektive lagner på en periode på 18 uger (uge 23-41). Hver stue havde 3 lagner. En enkelt stue 5 lagner og en anden 4. Maksimal vask på et lagen i tidsperioden er 36. Det vides dog ikke, om lagnerne efter vask blev slidt, og der ikke dokumenteret, at nogen lagner er gået i stykker. Antal varierer meget. Nogle lagner er slet ikke vasket eller kun vasket 1 gang over 18 uger. 12

15 BILAG 3 Analyse af resultater fra afkrydsningsskemaerne Resultaterne er kun vejledende, da der muligvis har været usikkerhed omkring, hvordan det skulle udfyldes. For eksempel er der flere tilfælde, hvor der ikke er afkrydset i fejlalarm, men der beskrevet fejltyper. Diagram 1: Typer af alarmer, som blev aktiveret. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ud af seng sensor Sengehest sensor Pose sensor Højdeindstilling Bremser på hjul Våd sensor Diagrammet viser, at ud af sengen og vådsensoren var de to hyppigste årsager til alarmerne blev aktiveret. Højdeindstillingssensoren blev ikke på noget tidspunkt aktiveret. 13

16 Diagram 2: Sammenhængen mellem aktivering af en alarm og borgeren vågnede ved dette antal tilsyn pga. alarm borger vækkes ved tilsyn Ca. 50 % af borgerne oplevede, at alarmen vækkede dem 1 eller flere gange. Diagram 3: Antal fejlalarmer registreret antal tilsyn pga. alarm antal fejlalarm Der blev i alt registreret 170 alarmer, hvor 46 af registreringerne er registreret som fejl. Det vil sig ca. 27 % af gangene var det en fejlalarm. Herudover var der beskrevet fejl, som ikke blev krydset af i skemaet. 14

17 Noterede årsager til fejlalarmer: Borger ude af seng, alt lyser, men ingen alarm Borger i sengen, alarm om han ikke er det Borger ud af seng eller ben ud af seng - ingen alarm Lagen våd, men ingen alarm Bremsealarm, selvom bremsen er låst Borger ligger på gulv er våd ingen alarm. Lagnet er tørt alarm aktiveret Lagen virker ikke Alarm drillede (indikerede boger ud af seng), alarm slået fra, borgeren i seng Lagnet er tørt alarm aktiveret Pose sensor blinkede, men borger var ikke i seng, sengen var ikke våd ved alarm Sengen var våd, og der var ingen alarm Ingen pose og alligevel posealarm - 4 gange Slukket på væg 1 gang, sengen var ikke våd Ønsker ikke at deltage pga. lys der blinker Borger ligger i seng ud af seng alarm aktiveret 15

18 BILAG 4 Opsummering af personalets forslag til forbedring af sengene Panel uden for døren eller på telefonen, hvor man kan se, hvilken type alarm det drejer sig om Mulighed for at slå alarmen fra på telefonen eller på panel udenfor døren Sensor, som tænder lys på badeværelset, når beboeren sætter sig op på sengekanten i stedet for lyset under sengen Forbedring af føleren, der mærker om personen trækker vejret, så den virker, hvis borgeren ligger på siden eller har to puder Sammenkobling af kaldene, så man ikke skal rende med op til flere telefoner i lommen Mulighed for, at sengen kan drejes, så det bliver en stol, hvis borgeren er meget dårlig, det kan have betydning for personalets arbejdsmiljø Antallet af apparater reduceres, så man ikke skal have to kaldere på stuen at forholde sig til Strømbærende madras eller noget med nogle magneter, så man ikke skulle have ledninger til vådlagnet Knapperne på vådlagnet skal sidde et andet sted evt. på siden af madrassen Vådlagnet skal være større Mulighed for, at vådlagnet kunne registrere bleens vægt fremfor lækage 16

UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X. Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN

UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X. Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN UCN Forsknings- og Udviklingsdag Teknologier i borgernær sundhed Projekt: Lab. X Simon Skogberg, UCN Anna Marie Lassen, UCN Agenda: 1. Præsentation af Lab. X 2. Living lab'et Danahøj 3. Den Intelligente

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d.

Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed. Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. Projekt: Lab. X - Et projekt under Teknologier i borgernær sundhed Ulrik Appel, Chefkonsulent Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lektor og Ph.d. UCN Program 1. Præsentation af: Projektet Lab. X 2. Living

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Projektafslutningsrapport

Projektafslutningsrapport for Styregruppeformand Projektleder Projekt Intelligent ble Ivan Kjær Lauridsen Mette Halkier Laurien Aarhus Kommune Version 2 Versionsbeskrivelse, dvs. hvad omfatter seneste opdatering Dato/godkendt 1.9.2015

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys?

Resultater. Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Hvad er vigtigt for de ældre, når det kommer til lys? Energipære giver et frygteligt lys! Jeg slukker meget for at spare på energi. Jeg tænker meget over lys, fordi det bliver mere besværligt at se med

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove

Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove Afprøvning af det automatiske vendesystem Ekamove Formål Afprøvelse af en velfærdsteknologisk løsning med henblik på, at beboerne får færre tryksår og færre søvnafbrydelser. Det undersøges ligeledes om

Læs mere

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud

Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Robotstøvsuger på plejehjem og botilbud Praktikernetværk - AAU 30.01.2012 Ved: Jakob Mulbjerg Gravers Forsøg i 2012 Pilot-projekt i Ældreområde Sydvest Medio April udvælgelse af 20 plejehjem og 13 botilbud

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Hverdagslivstema bleskift.

Hverdagslivstema bleskift. Hverdagslivstema bleskift. Vi har valgt hverdagslivstemaet bleskift i middagsstunden. Det har vi, fordi denne situation nogle gange omtales som en samlebåndsopgave, hvor det kun handler om praktisk arbejde.

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER DIGITAL FØDEVAREKONTROL LIVING LAB PÅ PLEJEHJEMMET BØGELY Det digitale system erstatter det nuværende papirsystem. Online

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen

DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen DIGITAL FØDEVAREKONTROL Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen Januar juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelser Helbredsundersøgelser Handicaphjælpere Århus Kommune Helbredsundersøgelser af Handicaphjælpere Århus Kommune Sundhedsstaben Bo Schou Jensen Indhold Indhold... 3 Indledning... 4 Resume og konklusion...

Læs mere

OPSAMLINGSSKEMA TIL VURDERING AF FYSISK, PSYKISK OG ÆSTETISK MILJØ

OPSAMLINGSSKEMA TIL VURDERING AF FYSISK, PSYKISK OG ÆSTETISK MILJØ Dato: 11/6-2009 Institution: Solsikken Udfyldt af: Frank Kronborg Christensen OPSAMLINGSSKEMA TIL VURDERING AF FYSISK, PSYKISK OG ÆSTETISK MILJØ Emne (udbedres delvist eller inden for en aftalt ) 3: Ikke

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen

Den kropsafgrænsende lejring. Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Den kropsafgrænsende lejring Helle Fjederholt Espersen Christina Jakobsen Dagens program Velkommen Projektet Hvordan opstod metoden? Hvordan bruger vi det nu Miljøsanering og søvnhygiejne Affolter Metodebeskrivelse

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh

Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Interview med anæstesisygeplejerske Maibritt Krogh Dato: 7. november 2011 Interviewer: Hvis vi til at starte med lige kunne få dit fulde navn? Sygeplejerske: Jeg hedder Maibritt Krogh. Interviewer: Hvad

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

DEN FORHANDLEDE NATTESØVN UNDER INDLÆGGELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFSNIT

DEN FORHANDLEDE NATTESØVN UNDER INDLÆGGELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFSNIT Regional Hospital Central Jutland DEN FORHANDLEDE NATTESØVN UNDER INDLÆGGELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFSNIT Langvad MF., Jørgensen LB, Schmøkel K og Høybye MT. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi,

Læs mere

Skal bleen af så lad den blive på

Skal bleen af så lad den blive på Skal bleen af så lad den blive på Det er en stor ting, når bleen skal af. Det kræver, at barnet er parat, og at du som forældre støtter og roser dit barn. Men hvornår ved du, at dit barn er parat, og hvordan

Læs mere

ODSIF TRÅDLØSE SMARTHOME-STYRINGER til handicap- og plejeboliger

ODSIF TRÅDLØSE SMARTHOME-STYRINGER til handicap- og plejeboliger ODSIF TRÅDLØSE SMARTHOME-STYRINGER til handicap- og plejeboliger TOTALLØSNING ÉN LEVERANDØR ODSIF har både produkterne og styringerne! Få hele løsningen ét sted fra det sparer tid! Enkel og mere driftsikker

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Bo- og Dagstilbuddet Musvågevej November 2015

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt KiiK (Kvalitet I In- Kontinenspleje). Projekt

Læs mere

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program

Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012. Program Temadag for forflytningsorganisationen 27. november 2012 Program Sang Brødtekst 2 www.vest.rm.dk E-Dok retningslinjer 1.31.10.1 Forflytningsorganisationen, HEV 1.31.10.1.4 Årlig planlægning af arbejdet

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft August 2003 29-årig kvinde fortæller om, hvordan hun som 19-årig mistede sin mor på grund af kræft i lungerne og hjernen. Jeg begyndte, at blive væk fra skole, men ikke for at passe min mor. Jeg tog af

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Opgave 1. På hospital, case

Opgave 1. På hospital, case Opgave 1. På hospital, case I arbejder som social- og sundhedsassistenter på medicinsk afdeling A1 på Odense Universitetshospital. Det er et stort hospital med mange specialer. Afdeling A1 er en almenmedicinsk

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer

Søvn og. Søvndagbog. Formål med brochuren. Forord. ADHD og. trivsel. Behandling. Søvnproblemer ADHD og søvn Forord 04 Formål med brochuren 05 ADHD og Søvnproblemer 07 Søvn og trivsel 09 Behandling 12 Søvndagbog 18 Forord ADHD er en såkaldt neuropsykiatrisk forstyrrelse, der oftest præsenterer sig

Læs mere