INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj"

Transkript

1 INTELLIGENTE SENGE Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj Mette Geil Kollerup Anna Marie Lassen Juni oktober 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sengens betydning for borgernes livskvalitet... 1 Sengens betydning for borgernes sikkerhed... 2 Bremsefunktion sengehest og sengen i bund... 2 Lysfunktioner... 2 Vådlagenfunktion... 3 Ud af sengen-funktion... 4 Sengens betydning for personalets arbejdsrutiner... 5 Fysisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 5 At lære at betjene sengene... 6 Erfaringer med implementering af teknologi i organisationer... 7 Teknologi... 7 Ledelse... 7 Personale... 8 Borgere... 9 De gode historier... 9 Bilag Bilag Bilag Bilag

3 INDLEDNING Dette resumé er skrevet på baggrund af data indsamlet i forbindelse med afprøvning af den intelligente seng på plejehjemmet Danahøj i perioden junioktober Rammer og baggrund for resuméet er beskrevet i bilag 1. Hovedpunkterne i resuméet er sengens betydning for borgernes sikkerhed og livskvalitet og for personalets arbejdsrutiner samt generelle erfaringer med implementering af teknologi i organisationen. Baggrundsdata er transskriberede interviews, logbøger, optællinger af antal og type kald og registreringer af vask af vådlagner. SENGENS BETYDNING FOR BORGERNES KVALITET Flere nævner, at sengene kan medvirke til, at plejen tilrettelægges mere individuelt og efter borgerens behov. For eksempel planlægning af skift om natten efter borgerens rytme: nu vil vi individuelt tage stilling til hvornår vi skal derind om natten. Den viden, som personalet får via sengene, kan give anledning til faglige overvejelser over plejens indhold og tilrettelæggelse. Personalet nævner, at sengen kan give borgerne bedre nattesøvn: Jeg kan ikke glemme, at døren går op 3 gange i løbet af natten på plejehjemmet sådan som det er nu. Det betyder, at de reelt kan blive vækket 3 gange i løbet af natten. Det er meget, synes jeg. Tilsyn og skift om natten kan tilrettelægges så borgeren ikke ligger i en våd seng, og så det forstyrrer borgeren mindst muligt og personalet kan undgå unødige tilsyn, hvor man skal stikke fingrene helt ind under dynen og vække nogen, det er altså ikke værdigt, synes jeg det er vi sluppet for nogle steder ved dem, der har vådalarm. Konkret nævnes en borger, som får mere sammenhængende søvn med sengen. Flere nævner, at borgerne kan få mere privatliv: Det vil give beboerne kontakt, når de har behov for det i stedet for, at jeg kommer brasende, jeg vil forstyrre dem mindre i deres liv. 1

4 I selve afprøvningsperioden har udfordringerne med kaldesystemet dog betydet ekstra kald fremfor færre, men personalet kan se mulighederne. Grænserne mellem privatliv og overvågning omtales flere gange, og personalet mener, at borgerne skal kunne vælge, at de ikke vil have tilsyn om natten. I disse tilfælde vil sengen give personalet en vis sikkerhed for, at borgerne har det godt det vil sige fx ikke er faldet ud af sengen eller ligge med lækage i sengen. Nogle borgere har kommenteret fjernbetjeningen lidt, og personalet tilstræber, at sengen skæmmer borgernes private hjem mindst muligt. SENGENS BETYDNING FOR BORGERNES SIKKERHED I det følgende afsnit beskrives sengens funktioner både i forhold til personalet og i forhold til borgernes sikkerhed. BREMSEFUNKTION SENGEHEST OG SENGEN I BUND Alarmen ved ikke bremset seng fremhæves som rigtig god, da det kan skabe usikre situationer for borgeren og for personalet, hvis sengen ikke er bremset: bremsealarmen er god, for det er jo farligt for borgerne hvis den ikke er slået til. Personalet har oplevet, at sengene var svære at bremse, da de var helt nye, men alarmen har hjulpet dem til at huske at bremse sengen. Der har sjældent være alarm på grund af, at sengen ikke har været kørt i bund. En medarbejder udtaler: jeg synes, vi er gode til at køre sengene ned og alt det der og en anden siger: den funktion med, at vi husker at få låst sengen er god i forhold til, at vi ikke får nogen skader også den med sengehesten. LYSFUNKTIONER Mange fremhæver arbejdslys-funktionen som god ved eksempelvis udførelse af nedre hygiejne, sårpleje eller kateterisation. Den har dog ikke været meget i brug, da testen er forløbet over sommeren. Kun få borgere har benyttet lampen som sengelampe. Lyset under sengen er der blandede opfattelser af. Hovedparten af superbrugerne nævner, at det forvirrer borgerne med lyset under sengen, som enkelte gange har været tændt hele natten, og nogen mener, at lyset kan give nogle skygger på væggen, som kan påvirke borgere med demens. Lyset under sengen kan de ikke forholde sig til, det er ikke noget, de har været vant til hjemme. En borger har udtalt, at Det blå lys, der står og blinker, er træls. En nævner, at borgerne måske kunne vænne sig til det, hvis afprøvningen 2

5 havde forløbet over længere tid, og flere kan se fordele ved lysfunktionerne: En enkelt nævner, at hun gerne ville have haft mere fokus på lysfunktionerne, fordi den giver et mindre skarpt lys, og ikke lyser borgeren ind i øjnene som en tændt lampe og derfor måske kunne være mere behagelig for borgeren og give bedre nattesøvn. Personalet kan også se muligheder i, at lyset under sengen kan hjælpe borgeren til at finde sine sko. En foreslår, at der kunne tilkobles en sensor, så lyset på badeværelset blev tændt, hvis borgeren satte sig på sengekanten. VÅDLAGENFUNKTION Der er stor enighed om, at denne funktion er god og har mange anvendelsesmuligheder. Den kan bruges ved borgere, som ikke selv kan ringe, hvis sengen er våd, fordi de kaster op, har sår der væsker, sveder eller hoster sekret op. Det kan have stor betydning for borgernes sikkerhed, hvis de kan undgå at ligge i en våd seng, som kan medføre afkøling og forskellige gener som hudirritation og infektioner. I afprøvningsperioden har en borger undgået lungebetændelse, som han ellers normalt ofte har. Når borgeren skiftes hurtigere efter læk, vågner de ikke så meget ved skiftet, hvilket giver bedre nattesøvn. Flere nævner dog, at borgeren kan ligge i en våd ble uden der er lækage, og en foreslår, om lagenet ikke kunne registrere bleens vægt fremfor lækage. Vådalarmen kan medvirke til, at plejen tilrettelægges individuelt fremfor runde-baseret. Når der er lækage på samme tidspunkt, har personalet mulighed for at skifte beboeren før dette tidspunkt, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet positivt: Vi har kunnet registrere en borgers læk inden et bundskift, og der er faktisk meget arbejde i at skulle have en borger frem og tilbage og sengetøjet af og på. Der er også forslag til forbedring af vådlagnet. Nogle nævner, at det er for lille hos en borger skulle man vælge, om det skulle ligge under sædet eller under brystkassen/ansigtet. Desuden kan knapperne genere, og flere nævner, at de burde kunne sidde rundt om madrassen, så de ikke gav borgeren trykmærker. En anden foreslår en strømbærende madras med trådløs forbindelse via magneter/induktion eller andet som en mulighed. 3

6 Der har været usikkerhed om, hvor mange gange lagenet kunne vaskes uden at miste sin funktion. Optællingen af vask af lagener viser, at enkelte lagner er vasket op til 36 gange uden det er noteret, at de ikke virker (bilag 2). UD AF SENGEN-FUNKTION Denne funktion beskrives overvejende som rigtig god for borgernes sikkerhed. For eksempel blev en kvinde fundet på græsset udenfor om natten hun var på vej hjem til sin mor: hvis alarmen ikke var gået, havde personalet ikke haft en chance for at vide det. En anden borger er fundet siddende på sengekanten, hvor hun frøs og var kold, og da alarmen var sat til 20 minutter, kunne man konstatere, at hun havde siddet der så længe. Hos denne borger har personalet efterfølgende reduceret tiden til kald til 4 minutter. Funktionen kan give mulighed for, at personalet ikke forstyrrer borgerne unødigt for at tjekke om de sover, hvilket kan forvirre nogle borgere: Ud af sengen-funktionen kan gøre, at vi ikke får vækket en dement kone, som så render forfjamsket rundt resten af natten. Generelt håber personalet, at funktionen kan medvirke til, at de hurtigere hjælper borgere, som har behov for hjælp. Funktionen har altså givet personalet viden om borgerne, som de ikke havde i forvejen. For eksempel fandt de ud af, at en borger var oppe på toilettet 4 gange om natten, og det kunne give værdifuld information om, hvorfor vedkommende kunne være træt om morgenen. En del af denne funktion er registrering af, om borgeren ligger i sengen og trækker vejret. Personalet har oplevet, at sengen ikke kan registrere, om borgeren ligger i sengen, hvis der er to hovedpuder, eller hvis puderne ligger for langt nede. Der er også kritik af funktionen: Den har været årsag til, at en borger meldte sig ud af afprøvningen, da han ikke ønskede personalet kom rendende, hvis han stod op om natten. Desuden er det forekommet, at alarmen har lydt, blot fordi borgeren havde benene ude over sengekanten. Funktionen kritiseres også for, at den af gode grunde først kan sættes til, når borgeren ligger i sengen, hvilket kan give anledning til et ekstra besøg/forstyrrelse af borgeren. 4

7 SENGENS BETYDNING FOR PERSONALETS ARBEJDSRUTINER Personalet oplyser, at brug af den intelligente seng hænger godt sammen med at skulle yde omsorg, og at det kan give anledning til faglige overvejelser. FYSISK ARBEJDSMILJØ Flere personalemedlemmer mener, at sengene kan medvirke til at reducere antallet af forflytninger af beboerne, da man ikke i samme grad skal ind og tjekke, om der er behov for skift af tøj/sengetøj. En enkelt mener ikke, at antallet af forflytninger reduceres, men at de forflytninger, der er, kan blive lettere fysisk, da man har mulighed for at komme ind og skifte tøj/sengetøj før, der er lækage og dermed undgå bundskiftning af sengen. Personalet har fundet ud af, at de ved to borgere kan komme ind og skifte før, der er lækage. Tidligere har personalet oplevet at forstyrre en beboer på grund af bleskift, som egentlig ikke var nødvendigt det både forstyrrer borgeren unødigt og er spild af ressourcer i form af tid og materialer. Der er eksempler på, at opstartsperioden har givet lidt ekstra fysiske belastninger. For eksempel har der været mange kald at gå efter, og en nat skulle personalet rykke sengen ud fra væggen og kravle under sengen for at slå den fra. Det var forstyrrende for borgeren og dårligt fysisk arbejdsmiljø. Sengen kan dog også medvirke til at spare skridt hvis fjernbetjeningen kan ses fra døren, kan det både spare skridt og være mindre forstyrrende for borgeren. Praktisk er der refleksioner over, om: sengen kan komme i hjælpemiddelafdelingens vaskemaskine til hjælpemidler. Om elektronikken kan tåle det. PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det psykiske arbejdsmiljø kan blive bedre, hvis vi med sengene kan flytte nogle arbejdsopgaver fra den ene vagt til den anden. For eksempel kunne nattevagerne få frigjort tid til at dosere medicin i fred og ro, og det ville samtidig give mere tid i dagvagten. Personalet udtrykker, at det giver sikkerhed, at de ved, når døren er lukket til stuen, så vil de få besked, hvis vedkommende står op og ikke kommer tilbage til sengen. Nattevagten fortæller, at de under alle omstændigheder går en runde først på vagten for at se, om folk har det godt. Desuden nævner en, at der kan være behov for tilsyn selvom, sengen er sluttet til, da visse ting ikke registrere. For eksempel glider en beboer ned i sengen eller ligger og råber hallo og har brug for en at tale med. I den forbindelse udtaler et personalemedlem: sengene er ikke klogere end vi gør dem til. 5

8 Flere nævner, at alarmerne er en stressfaktor, og at det påvirker både personale og borgere, når alarmen lyder. AT LÆRE AT BETJENE SENGENE I starten tog det tid at indstille sengene, men mange oplever, at det nu er rutine: I starten var det bare lige med at få det prøvet af mange gange nu kører det bare. Det er en udfordring, at dele information i organisationen. Mange oplyser, at de har lært betjeningen ved at prøve sig frem. Og superbrugerne har været med det øvrige personale på stuerne. De sedler, der hænger på sengen, har været gode tilgængelige vejledninger, men nogle nævner, at det skæmmer borgerens private hjem. At sengene skal indstilles individuelt fremhæves som kompliceret, men også en fordel, da ikke alle borgere har brug for samme indstilling. Nogle nævner, at de kun har tillid til, at sengene alarmerer, hvis de selv har sat sengen til. Ingen synes, det er svært at sætte sengen til, men udfordringen er at indføre det som en ny rutine. Det har været en særlig udfordring i denne afprøvning, at kaldesystemet ikke har samarbejdet optimalt med sengene. Flere nævner dette som en stressfaktor, men de er bevidste om, at det ikke har med sengens funktion at gøre. Det fremhæves som besværligt, at telefonen viser et nummer som skal oversættes til sengenummer og stuenummer før man ved, hvorfra kaldet kommer. Det fremhæves også, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis man på telefonen kunne se, hvilken type alarm der var tale om. Nogle har oplevet, at flere kald samtidig kan blokere systemet. Enkelte foreslår, at der kunne sidde et display udenfor boligen, så alarmen kunne slås fra, uden man skulle ind på stuen og forstyrre unødigt. Det er personalets oplevelse, at kaldesystemet har været årsag til en del fejlkald og problemer med slukkede senge. Kaldene er registreret i afkrydsningsskemaer, som viser, at de hyppigste alarmer er ud-af-sengen-alarm og våd-seng-alarm. Halvdelen af borgerne har ifølge optællingen oplevet at vågne en eller flere gange på grund af alarmerne. Der er i alt registreret 176 alarmer, hvoraf 46 (27%) er registreret som fejlalarmer (bilag 3). 6

9 ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI I ORGANISATIONER TEKNOLOGI Som det fremgår af ovenstående har afprøvningen båret præg af manglende samarbejde mellem senge og kaldesystem en af de erfaringer jeg har gjort mig er, at der skal være mere styr på hele alarmeringen for det er faktisk nøglen til at vi kan arbejde effektivt. Den største frustration i denne test er alarmerne på plejehjemmet, finde ud af hvilken alarm går til hvilken telefon, og hvor kan vi afstille. Flere nævner, at afprøvningen måske kunne have givet andre resultater, hvis teknikken havde været gearet til udstyret: Jeg oplever lidt, at teknologierne på dette område er lidt umodne, og vi skal være mere opmærksomme på det, når vi tester produkter i kommunen. Så vi skal tænke os rigtig godt om inden, vi går i gang med at teste for ikke at skulle starte helt forfra. I enhver afprøvning vil det dog være et vilkår, at uforudsete ting kan give problemer. Enkelte foreslår, at man havde afprøvet et mindre antal senge først for at sikre det virkede: Det er jo klassisk, når man laver et projekt som det her, så skal man have alle dem med, som er leverandører ind i det på en eller anden måde, det er læren til næste gang. LEDELSE Arbejdsomfanget i forhold til implementeringen af sengene har overrasket især tilrettelæggelsen af arbejdet: Der har ikke været en eneste dag, hvor vi ikke har talt om sengene jeg har måttet holde gejsten oppe hos folk udtaler lederen og siger videre hvis vi ser på projektet som helhed, så har der været velvilje alle har været positive. Personalets tilgang til implementeringen opleves som væsentlig. Lederen anfører, at Superbrugerne har gjort et kæmpe stykke arbejde. De har forklaret kollegaerne igen og igen, hvordan den skal betjenes. Hun fremhæver, at det er vigtigt, at de rette personer udpeges som superbrugere og den positive tilgang og tålmodighed som væsentligt. Superbrugerne oplever, at de skal 7

10 skabe ro og ikke hidse sig op ved frustrationer. Lederen betoner vigtigheden af at få fat i tvivlerne før de udbreder en negative tilgang til sengen, og at det ofte er usikkerhed og frygt for, at man ikke kan finde ud af det, der giver modstand. Dog kan nogen også være ligeglade: Mit umiddelbare bud på, at denne mindre del af personalet ikke har fået lært at betjene sengen er de har været ligeglade. Det har været for nemt at trykke på sluk knappen. I forhold til at få personalet med, reflekterer lederen over, at teknologi bliver et vilkår i fremtiden: ligesåvel som du skal kunne vaske og pleje de gamle, så er der noget teknologi der kræves. PERSONALE Hovedparten af superbrugerne mener, at oplæringen var god, især muligheden for at få tingene i hænderne og se sengen skilt ad gav forståelse. Flere nævner dog, der gik for lang tid fra oplæringen i sengens funktioner til selve afprøvningen. Men der er bred enighed om, at man lærer at betjene sengene ved at gøre det i praksis og feltarbejdet viser, at personalet i høj grad hjælper hinanden i praksis. Logbøgerne viser, hvordan et beskrevet problem kan besvares af en superbruger. Andre notater i logbøgerne viser, hvordan superbrugere holder humøret oppe. Nogen superbrugere nævner, at enkelte personalemedlemmer kan have modstand mod at spørge om hjælp og hellere slukker sengen ved problemer. Det viser, at personalet har forskellige kompetencer og roller i afprøvningen. Efter 4 måneders afprøvning er man ikke nået til, at alle har tillid til, at sengene er tilsluttet korrekt, og nogle nævner, at de stadig vil tjekke alle senge ved vagtens start for at have tillid til dem. Indførelse af teknologi kræver et stort samarbejde. I denne afprøvning blev tilrettelæggelsen af et system for vask af vådlagnerne eksempelvis løst af personalet og dette selvom det var en logistisk udfordring. 8

11 BORGERE I forhold til borgerne fremhæves det som vigtigt, at produktet bliver solgt på den rigtige måde, som kan være helt forskellig alt efter, hvilken borger det er. Nogen ønsker meget information og andre bliver forvirrede over for meget information: nogen af beboerne vil man sagtens kunne forklare sammenhængen og i andre tilfælde registrerer borgerne ikke, at de har en ny seng. For eksempel sagde en beboer ved tilsyn: jeg har da ikke ringet, det var fint I kom. Det er vigtigt, hvilke ord der bruges: Beboerne har talt negativt om sengen, fordi man kalder den en intelligent seng. Hvordan kan man tro, at en seng kan være intelligent hvad er mennesker så? Om ordvalget siger en anden: det er vigtigt, vi får forklaret, hvad den kan, og hvordan den er en fordel for dem. En nævner, at det kunne være godt, at have en seng stående som borgere og pårørende kunne se før implementeringen, så de kunne se der faktisk ikke var noget farligt. Den ene beboer, det har været muligt at interviewe, udtaler jeg synes alle burde have sådan en seng, så er personalet fri for at vække os. Samlet konkluderer brugerne, superbrugerne og lederen, at sengene er gode til specifikke borgere og anbefaler, at sengene betragtes som andre hjælpemidler, man kan visiteres til ved behov. DE GODE HISTORIER Følgende citater illustrerer de positive oplevelser, der er kommet ud af samarbejdet: Hos en borger kaldte sengen 4 gange om natten fordi han stod op, vi troede han sov, det kan være en forklaring på, at han tit er træt om morgenen. ( superbruger ) Ude af seng kaldte i nat, det var rigtig godt, da hun stod med rollator halvt ude af terrassedøren og var forvirret og på vej hjem til sin mor. ( superbruger ) En borger plejer ofte at have lungebetændelse, det har han slet ikke haft i denne periode. Han kan ikke selv kalde, men vådlagnet har 9

12 alarmeret hvis sengen var våd på grund af sved eller sekret, så har vi kunnet skifte tøj og sengetøj. Det betyder virkelig noget for hans sundhed. ( Leder ) Hos en borger kaldte sengen samme tidspunkt nogle nætter på grund af lækage, det gjorde vi kunne komme ind og skifte ham før sengen blev våd. Det er smart at han ikke skal vækkes for meget, da det kun er et bleskift og du ikke skal ind at skifte det hele. ( Superbruger ) Lab. X har tilknyttet en metodeudviklingsgruppe, denne gruppe har været medvirkende til udarbejdelse af de forskellige dataindsamlingsmetoder som er anvendt i denne afprøvning af den intelligente seng. Metodegruppen består af: Ann Bygholm, AAU Søren Bolvig Poulsen, AAU Anne Marie Kanstrup, AAU Anna Marie Lassen, UCN Studiemedarbejder: Christian Ruskjær, AAU 10

13 BILAG 1 Rammer og baggrund for resuméet Lab. X er et vækstforumprojekt i samarbejde mellem SOSU Nord, AAU og UCN. Testning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Linak, Invacare og Lab. X. De 20 intelligente senge afprøves fra juni til oktober Rammerne er aftalt med projektets repræsentanter fra Aalborg kommune. I planlægning af dataindsamling og databearbejdning har Lab. X taget udgangspunkt i Ældre- og handicapforvaltningens vision, som omfatter: At der frigøres ressourcer vha. sengene (den organisatoriske kvalitet) At borgerne bliver mere selvhjulpne vha. sengene (den brugeroplevede kvalitet) At sengen medvirker til livskvalitet (den brugeroplevede kvalitet) At medarbejderne er tilfredse med sengene (den medarbejderoplevede kvalitet) Den samlede data er indsamlet før- under og efter afprøvning af sengene og består af: Feltobservationer med feltnoter og videooptagelser fra dag- aften- og nattevagter Interviews med superbrugere, leder, beboere, pedel og projekt- og hjælpemiddelansvarlig Manuel registrering af kald (antal og type) samt vask af vådlagner Brugerpanel/workshop Logbøger Resuméet er skrevet på baggrund af analyse af data fra henholdsvis: efterinterviews, manuel registreringer og logbøger. Videooptagelserne er anvendt til at udforme interviewguide til efterinterviews. De kvalitative data er vægtet, så teksten afspejler, hvorvidt udsagnene bygger på en, flere eller alle informanter. De kvantitative data indgår i teksten og ses i bilag 2 og 3. Resuméet er skrevet i november 2013 af Living Lab Bestyrer Mette Geil Kollerup, Sara Hedegaard, SOSU Nord og projektleder i Lab. X, Anna Marie Lassen. Mette Geil Kollerup Adjunkt, sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerske, Cand.Cur Living Lab Bestyrer Lab.X Selma Lagerløfsvej Aalborg Øst Sara S. Hedegaard Udviklingskonsulent, SOSU Nord Future Lab Viren Vodskov Anna Marie Lassen Lektor, ergoterapeutuddannelsen Master i sundhedspædagogik Projektleder, Lab.X Selma Lagerløfsvej Aalborg Øst 11

14 BILAG 2 Optælling af antal vask af lagner Lagen 7A 7B 7D 7E 7F 7H 7K 11B 11C Lagen 11G 11H 11K 11L 13A 13C 13E 13F 13G Tabellen viser en sammentælling af dokumenteret vask for de respektive lagner på en periode på 18 uger (uge 23-41). Hver stue havde 3 lagner. En enkelt stue 5 lagner og en anden 4. Maksimal vask på et lagen i tidsperioden er 36. Det vides dog ikke, om lagnerne efter vask blev slidt, og der ikke dokumenteret, at nogen lagner er gået i stykker. Antal varierer meget. Nogle lagner er slet ikke vasket eller kun vasket 1 gang over 18 uger. 12

15 BILAG 3 Analyse af resultater fra afkrydsningsskemaerne Resultaterne er kun vejledende, da der muligvis har været usikkerhed omkring, hvordan det skulle udfyldes. For eksempel er der flere tilfælde, hvor der ikke er afkrydset i fejlalarm, men der beskrevet fejltyper. Diagram 1: Typer af alarmer, som blev aktiveret. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ud af seng sensor Sengehest sensor Pose sensor Højdeindstilling Bremser på hjul Våd sensor Diagrammet viser, at ud af sengen og vådsensoren var de to hyppigste årsager til alarmerne blev aktiveret. Højdeindstillingssensoren blev ikke på noget tidspunkt aktiveret. 13

16 Diagram 2: Sammenhængen mellem aktivering af en alarm og borgeren vågnede ved dette antal tilsyn pga. alarm borger vækkes ved tilsyn Ca. 50 % af borgerne oplevede, at alarmen vækkede dem 1 eller flere gange. Diagram 3: Antal fejlalarmer registreret antal tilsyn pga. alarm antal fejlalarm Der blev i alt registreret 170 alarmer, hvor 46 af registreringerne er registreret som fejl. Det vil sig ca. 27 % af gangene var det en fejlalarm. Herudover var der beskrevet fejl, som ikke blev krydset af i skemaet. 14

17 Noterede årsager til fejlalarmer: Borger ude af seng, alt lyser, men ingen alarm Borger i sengen, alarm om han ikke er det Borger ud af seng eller ben ud af seng - ingen alarm Lagen våd, men ingen alarm Bremsealarm, selvom bremsen er låst Borger ligger på gulv er våd ingen alarm. Lagnet er tørt alarm aktiveret Lagen virker ikke Alarm drillede (indikerede boger ud af seng), alarm slået fra, borgeren i seng Lagnet er tørt alarm aktiveret Pose sensor blinkede, men borger var ikke i seng, sengen var ikke våd ved alarm Sengen var våd, og der var ingen alarm Ingen pose og alligevel posealarm - 4 gange Slukket på væg 1 gang, sengen var ikke våd Ønsker ikke at deltage pga. lys der blinker Borger ligger i seng ud af seng alarm aktiveret 15

18 BILAG 4 Opsummering af personalets forslag til forbedring af sengene Panel uden for døren eller på telefonen, hvor man kan se, hvilken type alarm det drejer sig om Mulighed for at slå alarmen fra på telefonen eller på panel udenfor døren Sensor, som tænder lys på badeværelset, når beboeren sætter sig op på sengekanten i stedet for lyset under sengen Forbedring af føleren, der mærker om personen trækker vejret, så den virker, hvis borgeren ligger på siden eller har to puder Sammenkobling af kaldene, så man ikke skal rende med op til flere telefoner i lommen Mulighed for, at sengen kan drejes, så det bliver en stol, hvis borgeren er meget dårlig, det kan have betydning for personalets arbejdsmiljø Antallet af apparater reduceres, så man ikke skal have to kaldere på stuen at forholde sig til Strømbærende madras eller noget med nogle magneter, så man ikke skulle have ledninger til vådlagnet Knapperne på vådlagnet skal sidde et andet sted evt. på siden af madrassen Vådlagnet skal være større Mulighed for, at vådlagnet kunne registrere bleens vægt fremfor lækage 16

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen

DIGITAL FØDEVAREKONTROL. Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør. Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen DIGITAL FØDEVAREKONTROL Når det digitale system erstatter papirsystemet på Plejecentret Bøgely, Løgstør Sara Hedegaard & Steen Sloth Olsen Januar juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Undersøgelsesspørgsmål...

Læs mere

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER

LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER LIVING LAB PÅ PLEJECENTER BØGELY TEMPERATUROVERVÅGNIG OG EGENKONTROL AF FØDEVARER DIGITAL FØDEVAREKONTROL LIVING LAB PÅ PLEJEHJEMMET BØGELY Det digitale system erstatter det nuværende papirsystem. Online

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde

Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Margrethe Hjemmet, Roskilde Robotteknologi i ældreplejen - Projekt under Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Margrethe Hjemmet, Roskilde December 2008 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Om projektet... 3 Formål og målgruppe...

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Præsentation. Welldana Innocare Temadag: Demens & Teknologi. M ä n n i s k a n i c e n t r u m m e d n y t e k n i k

Præsentation. Welldana Innocare Temadag: Demens & Teknologi. M ä n n i s k a n i c e n t r u m m e d n y t e k n i k Præsentation Welldana Innocare Temadag: Demens & Teknologi Welldana Innocare Welldana er etableret i 1995 Skandinaviens førende distributør indenfor wellness produkter Pool Spa - Sauna Starter Welldana

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED

Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Med et sensorapparat i hjemmet kan hjælpen være lige i nærheden TILBUD OM MERE TRYGHED Knud og Gerda bor i eget hus. De vægter den personlige frihed til at gøre, hvad de hver især har lyst til. Gerda kommer

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER

Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER Elsi Care Solution PLEJECENTRE OG ÆLDREBOLIGER 12/2013 Hvordan har mor det? Hvorfor svarer ingen når jeg ringer? Elsi Technologies er den ledende leverandør af gulvsensorløsninger. Siden systemet blev

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere