Brugen af bleer i ældreplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af bleer i ældreplejen"

Transkript

1 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. I hjemmeplejen er det 20 procent. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer på ældreområdet. Undersøgelsen blev gennemført i november I alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel, der arbejder på plejecentre og i hjemmeplejen, deltog i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater sammenlignes med lignende undersøgelse fra november Hovedkonklusioner: Ble som erstatning for toiletbesøg: På plejecentrene er det 31 procent i 2015, der én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. I hjemmeplejen er andelen 20 procent. I både hjemmeplejen og på plejecentrene er der sket en stigning i denne andel fra I 2013 var det 17 procent på plejecentre og 15 procent i hjemmeplejen, der én gang om ugen eller oftere oplevede dette. Manglende tid til at skifte ble: 30 procent af medlemmerne på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Andelen, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at en beboer på plejecentret må gå for længe med ble, er faldet fra 53 procent i 2013 til 43 procent i I hjemmeplejen er det 16 procent af medlemmerne i 2015, der én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. Sammenhæng mellem værdig ældrepleje og praksis omkring bleer: Jo oftere medlemmerne oplever, at borgere må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den, jo dårligere vurderer de deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Det samme gælder for brug af ble, fordi der ikke er tid til toiletbesøg: Jo oftere medlemmer oplever dette, jo dårligere vurderer de også deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Retningslinjer for bleer: Mere end 7 ud af 10 har rutiner på arbejdspladsen for, hvornår borgere med ble hjælpes på toilettet. Blandt medlemmer ansat på plejecentre er andelen 86 procent, mens den er 71 procent blandt medlemmer ansat i hjemmeplejen. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Cæcilie Saul Anne Mejer Karen Stæhr Tlf Tlf Tlf Amalie Dam-Hansen Tlf

2 Brugen af bleer i ældreplejen 2 I medlemmernes åbne kommentarer fylder eksempler på praksis på arbejdspladsen og udfordringer med tid og ressourcer mest: Knap 400 medlemmer har skrevet en åben uddybende kommentar om brugen af bleer i ældreplejen. Af disse handler 155 om den praksis og de retningslinjer, der er for toiletbesøg og brug af bleer på arbejdspladsen, og omkring 100 skriver om udfordringer med tid og ressourcer i denne forbindelse. Der er dog også 80 svar, der omhandler eksempler på god blepraksis og bleer som et nødvendigt hjælpemiddel i ældreplejen.

3 Brugen af bleer i ældreplejen 3 Ble som erstatning for toiletbesøg Medlemmerne, der arbejder med ældrepleje på plejecentre og i hjemmeplejen, er blevet bedt om at vurdere, hvor ofte de oplever, at beboere/borgere må bruge ble, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. Spørgsmålet er både stillet i november 2013 og november Figur 1 næste side viser svarene fra begge undersøgelser opdelt på plejecentre og hjemmeplejen. På plejecentrene er det 31 procent i 2015, der én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. Her ses en statistisk sikker stigning fra : I 2013 var det 17 procent, der oplevede dette én gang om ugen eller oftere. Der ses også et fald i andelen af medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever dette. I 2013 svarede 65 procent af medlemmerne, der arbejder på plejecentre, at de aldrig eller næsten aldrig oplevede, at beboere/borgere måtte bruge bleen, fordi der ikke var tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. I 2015 er det 44 procent. Det viser figur 1 næste side. I hjemmeplejen angiver 20 procent i 2015, at de én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. Denne andel er steget fra 2013, hvor den lå på 15 procent. Tilsvarende ses det, at andelen, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at beboere/borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, er faldet fra 62 procent i 2013 til 50 procent i Forskellen er statistisk sikker. Endelig ses også en forskel mellem plejecentre og hjemmeplejen på spørgsmålet. Hvor det på plejecentrene er tæt på hver tredje (31 %), der én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, er andelen i hjemmeplejen hver femte (20 %). Dette fremgår også af figur 1 næste side.

4 Brugen af bleer i ældreplejen 4 Figur 1. Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet? Plejecentre 70% 65% 60% 50% 44% 40% 30% 2013 (561) 20% 10% 9% 15% 1 8% 4% 7% 9% 13% 7% 2015 (1.328) 0% Hver dag eller flere gange om ugen Mindst én gang Mindst én gang Sjældnere end om ugen om måneden én gang om måneden Næsten aldrig/aldrig Ved ikke Hjemmepleje 70% 60% 50% 40% 62% 50% 30% 2013 (372) 20% 10% 10% 11% 5% 9% 3% 11% 13% 9% 11% 2015 (941) 0% Hver dag eller Mindst én gang Mindst én gang flere gange om ugen om ugen om måneden Sjældnere end én gang om måneden Næsten aldrig/aldrig Ved ikke Antal svar: Se tallet i parentes under søjleforklaringerne til højre. Der er statistisk signifikant forskel mellem tallene fra plejecentrene i 2013 og 2015 (testet med Chi-test, p<0,001) Der er statistisk signifikant forskel mellem tallene fra hjemmeplejen i 2013 og 2015 (testet med Chi-test, p=0,001) Der er også statistisk signifikant forskel mellem 2015-tallene for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen (testet med Chi-test, p<0,001).

5 Brugen af bleer i ældreplejen 5 Manglende tid til at skifte bleen Medlemmerne, der arbejder med ældrepleje på plejecentre og i hjemmeplejen, er også blevet bedt om at vurdere, hvor ofte de oplever, at beboere/borgere må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Spørgsmålet er både stillet i november 2013 og november Figur 2 næste side viser svarene fra begge undersøgelser opdelt på plejehjem/plejecentre og hjemmeplejen. Af figur 2 ses, at det i 2015 er 30 procent af medlemmerne på plejecentre, der mindst én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. På plejecentrene er der en statistisk sikker forskel mellem svarene fra 2013 og 2015 på dette spørgsmål. Det skyldes bl.a., at andelen af medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at en beboer på plejecentret må gå for længe med ble er faldet fra 53 procent i 2013 til 43 procent i Andelen af medlemmer, der oplever det mindst en gang om ugen eller oftere, er steget fra 25 til 30 procent. Se figur 2. Af figur 2 ses også, at det i 2015 er 19 procent af medlemmerne i hjemmeplejen, der mindste én gang om ugen eller oftere oplever, at en borger må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Der er ikke en statistisk sikker forskel mellem svarene i hjemmeplejen fra 2013 og 2015, selvom andelen af medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at en ældre borger i hjemmeplejen må gå for længe med ble, er faldet fra 57 procent i 2013 til 49 procent i Sammenligner man svarene fra medlemmerne på plejecentrene og i hjemmeplejen i 2015, er der også en statistisk sikker forskel på svarene. På plejecentrene er det 30 procent, der mindst én gang om ugen eller oftere oplever, at en beboer må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. I hjemmeplejen er det 19 procent. På plejecentrene er det 43 procent, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at ældre må gå for længe med ble. I hjemmeplejen er denne andel 49 procent. Se igen figur 2.

6 Brugen af bleer i ældreplejen 6 Figur 2. Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte bleen? Plejecentre 60% 53% 50% 43% 40% 30% 2013 (562) 20% 1 13% 14% 12% 15% 12% 2015 (1.437) 10% 5% 7% 5% 0% Hver dag eller flere gange om ugen Mindst én gang Mindst én gang Sjældnere end om ugen om måneden én gang om måneden Næsten aldrig/aldrig Ved ikke Hjemmepleje 60% 57% 50% 49% 40% 30% 2013 (372) 20% 15% (977) 10% 7% 9% 9% 10% 4% 8% 10% 0% Hver dag eller Mindst én gang Mindst én gang flere gange om ugen om ugen om måneden Sjældnere end én gang om måneden Næsten aldrig/aldrig Ved ikke Antal svar: Se tallet i parentes under søjleforklaringerne til højre. Der er statistisk signifikant forskel mellem tallene fra plejecentrene i 2013 og 2015 (testet med Chi-test, p<0,001). Der er ikke statistisk signifikant forskel mellem tallene fra hjemmeplejen i 2013 og 2015 (testet med Chi-test, p=0,128). Der er også statistisk signifikant forskel mellem 2015-tallene for ansatte på plejecentre og hjemmeplejen (testet med Chi-test, p<0,001).

7 Brugen af bleer i ældreplejen 7 Sammenhæng mellem borgere, der må gå for længe med ble, og mulighed for at yde en værdig ældrepleje I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem, om medlemmerne oplever, at de ældre må gå for længe med ble, og medlemmernes vurdering af deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Sammenligningen kan ses af figur 3 næste side. Som det kan ses af figuren, er der en statistisk sikker sammenhæng mellem borgere, der må gå for længe med ble, og muligheden for at yde en værdig ældrepleje. Dette gælder både for medlemmer ansat på plejecentre og i hjemmeplejen. Jo oftere medlemmerne oplever, at de ældre må gå for længe med ble, jo dårligere vurderer medlemmerne deres mulighed for at yde en værdig pleje. Sammenhængen er tydeligst i forhold til ansatte på plejecentre. Blandt de medlemmer, der er ansat her, og som oplever, at beboere mindst én gang om ugen eller oftere må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den, angiver 33 procent, at de har dårlige eller meget dårlige muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Blandt medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at beboere må gå for længe med ble, er den tilsvarende andel langt mindre, blot 6 procent. En tilsvarende sammenhæng ses i hjemmeplejen. Blandt de medlemmer, der mindst én gang om ugen eller oftere oplever, at borgere må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den, angiver 31 procent, at de har dårlige eller meget dårlige muligheder for at yde en værdig pleje. Blandt medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at beboere/borgere må gå for længe med ble, er den tilsvarende andel kun 6 procent. Dette kan ses af figur 3 næste side.

8 Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte bleen Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må gå for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte bleen? Brugen af bleer i ældreplejen 8 Figur 3. Sammenhæng mellem mulighederne for at yde en værdig pleje og borgere, der må gå for længe med ble (2015-tal) Plejecentre (1.349) Hver dag / Flere gange om ugen / Mindst én gang om ugen 3% 27% 39% 29% 4% Mindst én gang om måneden 2% 44% 39% 12% Sjældnere end én gang om måneden 8% 43% 39% 9% Næsten aldrig / Aldrig 19% 52% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muligheder for at yde en værdig ældrepleje Meget gode Gode Hverken gode eller dårlig Dårlige Meget dårlige Hjemmepleje (876) Hver dag / Flere gange om ugen / Mindst én gang om ugen 4% 32% 34% 24% 7% Mindst én gang om måneden 5% 53% 32% 9% Sjældnere end én gang om måneden 12% 57% 2 Næsten aldrig / Aldrig 22% 54% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muligheder for at yde en værdig ældrepleje Meget gode Gode Hverken gode eller dårlig Dårlige Meget dårlige Antal svar: Se tallet i parentes bag overskrifterne. Ingen søjler har færre end 59 medlemmer. De viste forskelle er statistisk signifikante (testet med Chi-test, alle p-værdier er <0,001). Ved-ikke -svar er ekskluderet af analysen. Spørgsmål formuleringen til muligheder for at yde en værdig ældrepleje lød: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig pleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde?

9 Brugen af bleer i ældreplejen 9 Sammenhæng mellem borgere, der må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, og mulighed for at yde en værdig ældrepleje Som det fremgår af figur 4 næste side, er der også en statistisk sikker sammenhæng mellem, om medlemmerne ofte oplever, at borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, og medlemmernes muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Jo sjældnere medlemmerne oplever, at de ældre må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe dem på toilettet, jo bedre vurderer medlemmerne også deres muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Blandt medlemmerne på plejecentre angiver 29 procent af dem, der mindst én gang om ugen eller oftere oplever, at borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, at de har gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig pleje. Den tilsvarende andel er 79 procent blandt de medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever, at borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet. I hjemmeplejen er der også en statistisk sikker sammenhæng. Her svarer 41 procent, af de medlemmer, der mindst én gang om ugen eller oftere oplever, borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet, at de har gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig ældrepleje. Blandt medlemmer, der næsten aldrig eller aldrig oplever dette, er andelen 75 procent. Dette kan ses af figur 4 næste side.

10 Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet? Hvor ofte oplever du i dit arbejde, at en beboer/borger må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet? Brugen af bleer i ældreplejen 10 Figur 4. Sammenhæng mellem om medlemmerne ofte oplever, at borgere må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende på toilettet og medlemmernes muligheder for at yde en værdig ældrepleje (2015-tal) Plejecentre (1.236) Hver dag / Flere gange om ugen / Mindst én gang om ugen 2% 27% 40% 28% 4% Mindst én gang om måneden 43% 40% 11% Sjældnere end én gang om måneden 7% 47% 35% 12% Næsten aldrig / Aldrig 19% 50% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muligheder for at yde en værdig ældrepleje Meget gode Gode Hverken gode eller dårlig Dårlige Meget dårlige Hjemmepleje (839) Hver dag / Flere gange om ugen / Mindst én gang om ugen 5% 3 35% 19% Mindst én gang om måneden 2% 51% 29% 13% Sjældnere end én gang om måneden 13% 57% 25% Næsten aldrig / Aldrig 21% 54% 19% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muligheder for at yde en værdig ældrepleje Meget gode Gode Hverken gode eller dårlig Dårlige Meget dårlige Antal svar: Se tallet i parentes bag overskrifterne. Ingen søjler har færre end 59 medlemmer. De viste forskelle er statistisk signifikante (testet med Chi-test, alle p-værdier er <0,001). Ved-ikke -svar er ekskluderet af analysen. Spørgsmålsformuleringen til muligheder for at yde en værdig ældrepleje lød: Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde en værdig pleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde?

11 Brugen af bleer i ældreplejen 11 Mere end 7 ud af 10 har rutiner på arbejdspladsen for, hvornår borgere med ble hjælpes på toilettet Medlemmerne er også blevet spurgt til, om deres arbejdsplads har rutiner for, hvornår borgere med ble skal hjælpes på toilettet. Dette kan ses af figur 5 nedenfor. Figur 5. Har I på din arbejdsplads rutiner for, hvornår I hjælper borgere med ble på toilettet (fx efter måltider, efter middagslur, før sengetid eller mv.)? 2015-tal 90% 8 80% 70% 71% 60% 50% 40% Plejecenter (1.327) Hjemmepleje (941) 30% 20% 10% 11% 22% 4% 7% 0% Ja Nej Ved ikke Antal: Se tallet i parentes bag søjleforklaringerne til højre. Der er statistisk signifikante forskelle mellem svarene fra plejecentre og hjemmepleje (testet med Chi-test, p<0,001) Som det kan ses af figur 5, svarer 86 procent af medlemmerne på plejecentre, at deres arbejdsplads har rutiner for, hvornår borgere med ble skal hjælpes på toilettet. 11 procent svarer nej, og 4 procent svarer ved ikke. Blandt medlemmerne i hjemmeplejen angiver 71 procent, at deres arbejdsplads har rutiner for, hvornår borgere med ble skal hjælpes på toilettet. Andelen i hjemmeplejen er dermed lavere end på plejecentre. Forskellen mellem hjemmeplejen og plejecentre er statistisk sikker. Vi har også set på, om der er forskelle mellem 2013 og 2015 i forhold til, om arbejdspladsen har rutiner for, hvornår borgere med ble skal hjælpes på toilettet. Spørgsmålet blev ikke stillet til hjemmeplejen i 2013, men vi kan se, at ikke er nogen statisk sikre forskelle mellem svarene fra medlemmerne på plejecentre i 2013 og Dengang svarede 82 procent af medlemmerne Ja, mens 12 procent svarede Nej, og 6 procent svarede Ved ikke.

12 Brugen af bleer i ældreplejen 12 Åbne kommentarer fra medlemmerne Medlemmerne har haft mulighed for at skrive en uddybende kommentarer til brugen af bleer i ældreplejen. 383 medlemmer har skrevet en kommentar. I de følgende ses eksempler på disse kommentarer opdelt på følgende fem temaer: 1) Praksis og retningslinjer for toiletbesøg og brug af ble, 2) udfordringer med tid og ressourcer, 3) udfordringer med blebevillinger og blestørrelser, 4) holdning til brugen af bleer i ældreplejen og 5) eksempler på god blepraksis. Kommentarer om praksis og retningslinjer for toiletbesøg og brug af ble Den praksis og de retningslinjer, der er for brugen af bleer og toiletbesøg på medlemmernes arbejdsplads, er det emne som flest kommentarer berører (155 ud af 383). Nedenfor ses et eksempler på sådanne kommentarer. I min kommune gives hjælp til toiletbesøg/bleskift som regel 4 gange i dagvagt og 2 gange i aften/nattevagt. Hjemmehjælper, Vi bruger faste toilettider hos de borgere, det er relevant for. Men har de behov for ekstra toiletbesøg, kontakter de os og kommer på toilet. Der kan selvfølgelig være periode med travlhed, hvor borgeren må vente. Men vi prioriterer deres mulighed for toiletbesøg meget højt. Ringer borgere nødkald og fortæller at de skal, kommer vi altid. Ble bliver brugt til borgere, som ikke når at ringe, hvis de skal. Men borgere er visiteret til toilet morgen, formiddag, middag, eftermiddag, aften og ved sengetid fast, men så må de nødkalde udover. Social- og Sundhedshjælper,

13 Brugen af bleer i ældreplejen 13 Kommentarer om udfordringer med tid og ressourcer Mange kommentarer (93) handler også om udfordringer med tid og ressourcer i forbindelse med toiletbesøg og bleskift. De kredser bl.a. om, at selvom der er retningslinjer på toiletbesøg og bleskift, så kan de være svære at nå at opfylde, fordi der ikke er tid eller personale nok. Nedenfor ses eksempler på sådanne kommentarer. Fint med toilettider hos den enkelte, men p.t. er der ikke ressourcer til dette. Man har fine hverdagsplaner, hvor der står, hvornår de [ældre] skal skiftes - men der er ikke personale til det! Så visiterer man blot til en større ble!!! Der er som oftest rutiner for, hvornår beboerne skal på toilettet, men ofte bliver dette ikke overholdt, da der ikke altid er tid til toiletbesøg. Hvis beboeren beder om at komme på toilettet, kommer beboeren det. Jeg har tit været ude for, at beboeren ikke er blevet skiftet efter middagssøvnen. Selvom visitationen er opdateret, bevirker de færre hænder, at visitationerne ikke altid nås inden for tidsrammen. Det er mennesker vi samarbejder med, så tid er relativt. To mennesker kan ikke hjælpe ældre på nogenlunde samme tid. Og som oftest er behovet der nogenlunde samtidig. Langt flere ældre kunne holdes tørre, hvis vi var flere mennesker...

14 Brugen af bleer i ældreplejen 14 Der er alt for mange, der skal have hjælp til toiletbesøg, og det er helt umuligt at sætte alle på toilettet. Især dem, hvor man skal lifte, de sidder ofte hele dagen med samme ble. Men ved afføring så bliver de skiftet. Der er alt for lidt personale og for mange arbejdsopgaver. Jeg er aftenvagt i et fritvalgsområde, og tænker at det med at bruge ble er et nødvendigt onde, fordi der ikke er ressourcer eller tid til at hjælpe på toiletet før det er for sent. Så hellere en ble på, det må være mere værdigt. Nogle af kommentarerne omkring tid handler for hjemmeplejen også om den særlige udfordring, der er her med, at der er en køretid ud til borgeren, før vedkommende kan komme på toilet eller få skiftet ble. Nedenfor ses en række eksempler på sådanne kommentarer. Vi bestræber os på at tilgodese alles behov, men i hjemmeplejen er det svært at være til stede på behovstidspunktet, samt der er en stigning i borgere, der er meget udfordrende at motivere til et toiletbesøg eller bleskift. De der bruger ble er visiteret til det. I hjemmeplejen kan en borger godt gå lidt længe med bleen da vi ikke lige kan komme når de skal på toilet.

15 Brugen af bleer i ældreplejen 15 Det er svært med bleer i hjemmeplejen. Vi kan jo ikke være hos borgeren hele tiden. De får toilet besøg morgen og middag, i min dagvagt. Og igen eftermiddag og aften i aftenvagten. Ved behov kan nattevagten også komme. I kommentarerne omkring tid og ressourcer er der blandt medlemmerne på plejecentrene flere, der påpeger, at der er særlige udfordringer med bleskift og toiletbesøg ved alenearbejde og til borgere, der skal liftes, da det kræver, at der er to ansatte til stede. Nedenfor ses eksempler på sådanne kommentarer. Hvis man er alene på afdelingen kan de være svært og få alle på toilet og hvis de skal liftes skal jeg først vente på en kollega. I nattevagten kan der ikke tilbydes liftbrugere at komme på toilettet, da der kun er 1 person på arbejde, så der skiftes bleen. Det er umuligt at tilrettelægge toiletbesøg efter borgerens behov, der er simpelthen ikke hænder nok. Særligt kørestols- og liftbruger sidder hele dagen med den samme ble ( )

16 Brugen af bleer i ældreplejen 16 Kommentarer om blebevillinger, visitation og brug af forkerte typer bleer 25 medlemmer skriver om blebevillinger og visitation i deres åbne kommentarer. Heri beskriver flere, at de oplever, at det for svært at få en blebevilling til en borger med behov. Et medlem skriver fx: Jeg oplever mere at det er meget svært at få visiteret de nødvendige bleer. Det sker ofte at vi bliver afvist når der ansøges om blebevilling. Det er jo ikke for sjov at borgerne ansøger om bleer eller om større bleer. Det er jo fordi de har et reelt problem hvor de er inkontinente, men det er svært at få hjælpemidlerne og borgerne må købe dem selv til overpris på apoteket. Andre medlemmer skriver, at det kan være nemt nok at få bevillingen, men at det er problematisk, at der er en begrænsning på antal bleer pr. borger. Nedenfor ses eksempler på sådanne kommentarer: Bleproblemer jeg typisk har mødt på især plejehjem, de sidste år har været den begrænsning i antallet af bleer der bliver bevilliget inden for en bestemt periode på fx 3 mdr. Jeg sagde mit job op på et plejehjem for et par år siden, på grund af afføring dagligt i tøj og sengetøj, da bleerne slap op hos flere af borgerne i oktober og vi ikke kunne få tilsendt nye bleer før til januar fordi borgerne havde brugt flere bleer i døgnet end de var bevilget til og deres bevilling for perioden var brugt op. Det var uværdigt vilkår at pleje ældre på, både for dem og os. Jeg synes det er irriterende, når der er begrænsende antal bleer de [borgerne] må bruge i døgnet (4). Hvad så når borgeren har dårlig mave og bruger 6 til 8 bleer i døgnet, så skal vi stå skoleret når vi bestiller nye bleer for tidligt.

17 Brugen af bleer i ældreplejen medlemmer skriver om forkert brug af bleer i deres åbne kommentarer, herunder forkerte størrelser. Nedenfor ses eksempler på sådanne kommentarer. Der bliver sparret på bleerne, hvilket vil sige at blestørrelsen er sat ned, for at sparre, som betyder at der tit er gennemsivning og at ikke alle får den type, som er bedst for dem, og nogle selv køber på apoteket. Det største problem er at de bleer som borgeren er visiteret til ikke er den rette størrelse. Forkert brug af bleer + fixeringstrusser. Hos os er de store bleer for dyre, så borgerne får skiftet ble 1-2 gange pr. nat, fordi personale og tøj åbenbart er billigere og etik er en by i Rusland - og borgernes nattesøvn lige sådan.

18 Brugen af bleer i ældreplejen 18 Kommentarer om holdning til brug af bleer i ældreplejen 47 medlemmer udtrykker deres holdning til brugen af bleer i ældreplejen, og hvordan de gerne ville have det var. Nedenfor ses et par eksempler på sådanne holdningskommentarer. Rent fagligt synes jeg de ældre kommer for lidt på toilettet eller bækkenstol når de er blebrugere derfor sker det ofte at de lider af forstoppelse. Hvis der var bedre ressourcer til at hjælpe på toilettet, kunne der spares bleer, måske helt undværes. Det var mere værdigt og hygiejnisk. Man kunne forebygge blærebetændelse, svamp, tryksår osv. Man kunne herved spare offentlige udgifter til medicin og anden behandling. Denne besparelse kunne bruges i den forebyggende indsats, hvilket absolut ville være at foretrække og anses for mere humant. Jeg synes det er imponerende at fordi man bliver gammel så bestemmer hjemmeplejen hvornår folk skal spise sove og på wc. de abejder i hjemmeplejen Det er uværdigt at borgerne skal have ble på fordi det er det nemmeste. Det er for galt men vi er nødt til det pga. tidstyrrani.

19 Brugen af bleer i ældreplejen 19 Det [bleer] er et godt hjælpemiddel når der har været en udredning, og beboerne ikke har mulighed for at få problemet løst på anden vis. Det kan være blærertræning/medicin faste rutiner osv. En ble skal være så lille som mulig, men stor nok til at dække problemet, ved hvert skift skal der afvaskes, for at undgå hudproblemer og lugtgener. Eksempler på god blepraksis, herunder brug af blekoordinatorer/blevejledere Selvom ovenstående gennemgang viser, at der er mange negative kommentarer omkring brugen af bleer i ældreplejen, så er der også 80 medlemmer, der i deres åbne kommentarer beskriver, at de synes, der er en god praksis omkring bleer på deres arbejdsplads. Heraf skriver nogle også om, at de har særlige blekonsulenter/blevejledere/bleansvarlige på arbejdspladsen. Nedenfor ses eksempler på kommentarer, der beskriver en god blepraksis, og at bleer også er en god og nødvendig ting i ældreplejen. Her på plejecentret er brugen af ble den allersidste løsning som tages i brug hvis borgeren er blevet inkontinent. Vi forsøger så langt hen af vejen som muligt, at borgeren tilbydes faste toilettider osv. for at minimere brugen af bleer. De steder hvor bleen bliver en løsning, gør vi alt hvad vi kan for det bliver den mindste type ble som muligt. Vi er opmærksomme på væskeindtag, afføringsmønster osv. Vi er meget opmærksomme på bleforbruget. Vi har også øget andelen af toiletbesøg før eller efter frokost for at forebygge UVI [urinvejsinfektion] og øget brug af bleer.

20 Brugen af bleer i ældreplejen 20 Hos os vil vi gerne minimere brugen af bleer - prøver at lægge mærke til folks "toiletvaner" så vi kan hjælpe dem med toiletbesøget i stedet for at de skal gøre det i en ble. Hvis vi er i tvivl om brug af bleer eks. størrelser, brug af bleer, har vi en super dygtig kollega der er blevejleder, hvor vi kan søge viden. Vi har blekoordinatorer, der hele tiden tilpasser hvad den enkelte har brug for. Dette sker i samarbejde vha. dokumentation for hvis der er ændringer i vagterne. Arbejder selv om natten, og når vi dokumenterer, at borgerne bliver mere våde får vi de hjælpemidler der er nødvendige for den enkelte borger, det være sig en større sugende ble, en større ble, (hvis borgeren ikke kan hjælpes på toilettet selvfølgelig). Det handler om kommunikation. Alt andet skal selvfølgelig først være afprøvet så som senere aftenskift/toiletbesøg. Der føres skema over den enkelte beboer, når der sker ændringer for at følge, om det har en effekt.

21 Brugen af bleer i ældreplejen 21 Metode Indsamlingsperiode 2015-undersøgelsen er gennemført fra november I notatet sammenlignes med en lignende undersøgelse fra november Indsamlingsmetode for begge undersøgelser Data er indsamlet via spørgeskemaundersøgelser udsendt til alle erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Målgruppen Målgruppen for spørgsmålene om bleer i ældreplejen er medlemmerne af forbundets Socialog sundhedssektor, der arbejder på plejehjem/plejecenter eller i hjemmeplejen, og som har daglig kontakt med ældre borgere, som de giver pleje og omsorg. Da det kun er et udsnit af FOAs medlemmer på dette område, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notatet, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde af, at ikke alle forskelle er statistisk signifikante, er dette noteret i figurnoter og tekst. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev alle erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i undersøgelsen, der bl.a. indeholdt spørgsmål om kosten på plejecentret. Blandt disse viste 155 adresser sig at være uvirksomme, så det reelle antal inviterede var medlemmer, svarende til 51 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 48 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. Der kan ikke beregnes en specifik svarprocent for temaet om bleer i ældreplejen, da oplysningerne om arbejdsområde (plejecenter/hjemmepleje) og kontakt med ældre borgere er indhentet i spørgeskemaet, og derfor ikke ligger som baggrundsoplysning på alle panelmedlemmer. Men svarprocenten for medlemmer fra forbundets Social- og Sundhedssektor er ligeledes 51 procent. Repræsentativitet 97 ud af landets 98 kommuner er repræsenteret med minimum 1 svar fra et medlem, der arbejder på et plejehjem/plejecenter i kommunen. Kun Læsø Kommune er ikke repræsenteret. Vægtning af data Data er ikke vægtet.

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning

Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygning og rygeregler på deres arbejdsplads, herunder borgeres rygning FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere