Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d kl i Gildeborgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen"

Transkript

1 Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d kl i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Eva Lykke Madsen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra Gilderne : 26 gildebrødre 3. Fra udvalgene: Anny Bramsen, Erik Messmann, Margrethe Hansen, Per Sander, Karen Kjær for Helle Stenild. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Meddelelser fra Stadsgildeledelsen 3. Nyt fra de enkelte indkaldte udvalg 4. Eventuelt, herunder økonomisk koordinering Referat: Eva Lykke Madsen bød velkommen til gildemestermødet. Sct. Georgs Gilderne i Danmark Aalborg Stadsgilde Stadsgildekansler Lis Andersen Dronningensgade Nørresundby Tlf gmail.com Ad. 1. Til ordstyrer valgtes Erik Messmann. Ad. 2. Fra Stadsgildet var der følgende meddelelser: Historiske samlinger Robert Madsen indtræder i stedet for Peter Thygesen. Mindstebeløb for donationer ved Økonomisk Koordinering Mindstebeløb bør være kr. Ønsker gilderne at donere mindre beløb, skal dette gøres individuelt. Distriktsgildehal med Ridderoptagelse Til Distriktsgildehallen d. 6. marts 2014 skal kandidater være Stadsgildet i hænde senest 15. januar Årets Sct. Georgs Pris ansøgningsfrist med begrundelse senest 1. december til stadsgildemesteren. Overrækkelsen vil ske ved nytårskuren lørdag den 11. januar Fredslyset den 27. november kl i Klosterkirken. Indsamling Dansk Flygtningehjælp Der var i år 4 distrikter: Hasseris, Vestbyen, Skalborg og Kærby. Der blev i de 4 distrikter indsamlet kr. Betty og Verner Kjærsgaard, 10. gilde, var også i år koordinatorer. Kjeld Hedegaard Larsen sponserede kaffe/te/kakao og æbleskiver/boller/kage til indsamlerne. DIS 1 Medlem af International Scout and Guide Fellowship (an organisation for adults)

2 Der har ikke været nogen internationale arrangementer. Pt. Er der ikke stort behov for en DIS, idet 1. gilde i år er arrangør af fredslyset. Det foreslås, at Fredslysarrangementet indgår i rotationsplan fra (Den nuværende rotationsplan er gældende indtil 2019). Ny adressebestyrer til Gildeposten, opsætter af indbydelser i Gildeborgen: Sgk. Lis Andersen er ny adressebestyrer efter Hanne Thygesen, samt ny indbydelsesopsætter efter Peter Thygesen. D.v.s. indbydelser sendes til Sgk., helst som word-fil. Ad. 3. Spejderkontakt Anny Bramsen Der er afholdt 3 spejderkontaktmøder. Det ene var med deltagelse af DC og netværksledere. Bl.a. deltog KFUM Spejdernes nye DC Tobias Simonsen, samt tidligere DC Martin Holten, som nu er BUS. Det blev bestemt at afholde ledertræf i 2014, hvor bl.a. Det Hemmelige Teater muligvis skal deltage. Der blev også talt om, at der skulle afholdes et løb for forældrene. Tobias Simonsen, DC, tilbød hjælp fra spejderne, hvis vi manglede sådan ved arrangementer, det kunne f.eks. være servering. Han ville gerne have tilsendt Gildeposten, så han kunne følge med i, hvad der sker i gilderne. Arrangementer: Spejdermusikfestival på Houens Odde: 7 gildebrødre fra Aalborg var på madholdet. Karolinelund: Gildebrødre hjalp med forefaldende arbejder og tjente kr. Divisionsturnering på Rosenholdt: Gildebrødre deltog som poster. Søspejderne: Her var gildebrødre også repræsenteret som poster. Spørgsmål fra forsamlingen: Hvad skal de kr. bruges til: Claus Cordes: De vil blive fordelt ligeligt mellem gilderne De Historiske samlinger v. Eva Lykke Madsen for Peter Thygesen Arbejdet i De Historiske Samlinger forløber stadig fint. De gode lokaleforhold, vi har på Skelagergården gør, at alt nu er sorteret og sat på plads, så både gildernes og stadsgildets arkivalier er meget let tilgængelige. Vi har i arkivæskerne fundet en del sjove og sjældne genstande, som er med til at skrive gildehistorie. Dem og resten af arkivet viser vi meget gerne frem for de enkeltpersoner eller grupper, som har lyst til at besøge os. En aftale kræver kun en opringning til en af medarbejderne! I Gildeborgen har De historiske Samlinger foranlediget, at skriften på Gildeloven i Gildehallen er trukket op med en farve, som gør, at Gildeloven nu igen uden problemer kan læses af alle. 2

3 Regnbuebogens tekst om Gildehallens insignier er strammet op og forsynet med fotodokumentation af de enkelte genstande i Gildehallen. Se det på Stadsgildets hjemmeside under Gildeborgen. Endvidere er den gamle heroldstav (den med rovertegnet), som 1. Gilde fik overrakt ved Gildets oprettelse i 1935 blevet restaureret. Som led i registreringen af de sjældne og interessante billeder og genstande i Gildeborgen er alt blevet fotograferet - Materialet vil i den kommende tid blive forsynet med forklarende tekster(der mangler nogle få tekster) hvorefter det bliver lagt ud på Stadsgildets hjemmeside. De Historiske Samlinger modtager naturligvis stadig gerne gildeeffekter og arkivalier. Arbejdet i De historiske Samlinger bestrides af Anne-Lise Mølgaard, Jørn Poulsen og Robert Madsen. Redaktøren v. Erik Messmann Redaktøren udtrykte sin glæde over forbindelsen med Aalborg gilderne og deres skrivere. Det er både lærerigt, givende og morsomt, ligesom han beklagede at han et par gange fejlagtigt har udeladt referater, beklagede det skete og ville i fremtiden stræbe efter at gentagelser ikke fandt sted. Samarbejdet med trykkeriet var fint og var tilfreds med, at de fremstillede et flot stykke arbejde med Gildeposten. Redaktøren havde igen ansøgt Kulturstyrelsen om distributionsstøtte og forventede at vi igen ville opnå støtte, om end mindre end tidligere. Flere gilder havde formået at få fin presseomtale om deres aktiviteter, ligesom hans egne pressemeddelelser havde fået beskeden plads i spalterne, Pressemeddelelse om Fredslysets ankomst og højtideligheden i Klosterkirken den 27. d.m., er på vej til redaktionerne. Sangerlauget v. Margrethe Hansen 42 medlemmer, men der er plads til flere. Der er ingen venteliste. Der har været 9 sangaftener, med forskellige temaer: Året fortalt i billeder, i fodbold, i sport, i kongehuset, i alverdens ting fulgt op af året fortalt i sange. Der er været en marathon-sangaften, hvor vi fandt en børnesang og en tidstypisk sang fra hvert årti i årene En aften, hvor alle sangene handlede om piger. Sæsonen blev afsluttet kongeligt med deltagelse af Dronning Margrethe, Prinsesserne Benevita og Anne-Marie, samt den kære prinsgemal. Hver kongelig havde valgt 4 sange, der alle blev relateret til og fortalt kongeligt. Vi er heldige at have en god pianist, Jens Eric Strudsholm, som altid er med på en spøg, fuld af gode idéer. Vor sædvanlige sangaften med Kulturlauget blev ikke afholdt i år p.g.a. Kulturlaugets jubilæum. Vor selvvalgte skriver og webmaster, Hanne Jørgensen, er meget flittig til at lægge referat og billeder fra vore sangaftener ind på hjemmesiden. Kulturlauget 3

4 v. Karen Kjær for Helle Stenild Det går godt, vi har mange arrangementer: Galleribesøg, foredrag, teaterture og udflugter. Kulturlaugets 50 års jubilæum blev afholdt i krypten under Hasseris Kirke, hvor Jens Eric Strudsholm var pianist, og der var underholdning af bakkesangerinder. Der er kommet mange nye medlemmer, men der er plads til flere. Henvendelse til Helle Stenild, hvis man ønsker at blive medlem. Ejendomsudvalget v. Klaus Cordes Siden stadsgilderådsmødet i 2012 har Ejendomsudvalget foretaget flg. omkring Gildeborgen: Lysekronen i hallen er blevet renoveret Et vindue er blevet udskiftet (skudhul/punkteret) Porten ind til haven er blevet repareret Indkøbt div. haveredskaber til Curt (græstrimmer, trillebør, løvrive) Ny støvsuger er indkøbt Ny trappestige er indkøbt Teleslyngeanlægget er blevet renoveret Det transportable højttalersæt er blevet repareret Murværk udendørs et blevet repareret og malet Indvendig revne på trappen op til 1. sal er blevet repareret og malet. Div. småreparationer samt udskiftning af pærer Som lovet på det ekstraordinære GM-møde i oktober er vi ved at få indhentet tilbud på en stolelift Vi er i gang med at undersøge mulighederne for en renovering af stolene i dagligstuen, da de jo som enhver kan se er slidte. Stensætningen med Baden-Powell skal renoveres snarest, idet soklen hvorpå statuen står, er ved at rådne væk. Webmaster v. Per Sander Siden stadsgildetinget i maj er perioden forløbet stille og roligt, og med den gode sommer, har der ikke været de store udfordringer. Da webmaster har haft en del udfordringer bl. a. med nye hjemmesider i spejderregi, samt de problemer der er opstået med visning af hjemmesider med rammer og flash på Apples computere, har det med kurser, været lagt lidt i baggrunden. Lige i øjeblikket er jeg ved at prøve forskellige billedprogrammer, som også kan vises på i-pad og i-phone. Der er netop nu lige udsendt et spørgeskema til webmastere, hvad de kunne tænke sig at kurser skal omhandle, samt kursusform. Disse spørgeskemaet er begyndt at komme retur, og der tegner sig et billede af, at billedbehandlingen og fotoalbum på hjemmesiderne har stor interesse. Når vi har hørt fra alle webmaster, indkalder vi til et aftenmøde, for at planlægge en kursusplan for den kommende vinter. Her skal vi også drøfte det tilbud fra 8. gilde, som har tilbudt at undervise i Joombla et gratis skabelonbaseret hjemmesideværktøj se følgende link:. 4

5 Dette indebærer, enten at alle går over til dette design, eller at dem, som ønsker dette, skal have oprettet et nyt webhotel. Jeg synes der er kommet godt gang i Stadsgildets hjemmeside, bl. a. er de forskellige laugs nu meget flinke til at sende deres beretninger, så de kan komme på hjemmesiden. Men de kniber lidt med de enkelte gilders arrangementer, her må jeg nogle gange først læse om dem i gildeposten, som så skal skannes og lægges på hjemmesiden. Jeg vil endnu engang opfordre det enkelte gilde til at se deres omtale på siden hvem er vi. Her kunne det måske være på sin plads at revidere teksten og en udskiftning af billeder, eller som 7. gilde har valgt et enkelt billede og så en henvisning til deres egen side. Med hensyn til Vesterhavsmarchens hjemmeside, kunne jeg godt tænke mig flere billeder fra alle stationer. Til sidst vil jeg gerne have en feed back fra gildebrødre og gildesøstre om hjemmesiden er op to date, og om den dækker gildets behov, eller om tiden er løbet fra denne form for information, og i stedet for bruger face-book til sine informationer. Som spejdermuseumsmand må jeg beklage meget at disse medier bruges som eneste kilde til information, da vi ikke tror, at man om 50 år kan finde disse oplysninger på face- book. Ad. 4. Eventuelt: Herunder Økonomisk Koordinering: Der var indkommet 2 ansøgninger fra KFUM-spejderne i Aabybro og Otiumgårdens Venner. Endvidere opfordrede Stgm. Eva Lykke Madsen til, at gilderne gav en samlet gave til Curt Andersen i forbindelse med dennes 70 års fødselsdag d. 12. december. Koordineringen gav følgende resultat: Gilde KFUM spejderne, Aabybro kr. Otiumgårdens Venner kr. Curt A. 70 år kr Stgl. 400 Ialt Indlæg fra Hugo Elmer, 8. gilde: I forbindelse med oprydningen i rummet under terrassen har vi efterlyst ejerne til nogle store plader med teksten SEMCO. Ingen har meldt sig teksten på pladerne er reelt SECURITAS. Der står også nogle gamle plader om forårsmarked. For en sikkerheds skyld vil vi foreslå, at man ser lidt på den ventilator, der sidder 5

6 lige foran nødudgangen. Den er lige til at slå hovedet på! Kunne man ikke male den i sikkerhedsfarver eller / og påmontere det såkaldte Volvo-bånd. Efter den seneste oprydning i haven jævnfør indlægget i Gildeposten har vi snakket en del om: a) Hvem har ansvaret for pasning og vedligeholdelse af haven? Lige nu ligger der affaldssække i haven? Vi mener. At det er Stadsgildet / ejendomsudvalget. Hvordan forholder det sig? b) Hvem har ansvaret for, at vores parkeringspladser foran Gildeborgen er ryddet? Lige nu ligger der blade over det hele som man kan glide og falde i! Hvem rydder sneen når den kommer? c) I haven er der mange fliser, der trænger til at blive renset der er nogle langs muren, der bør rettes op og de planter, der vokser op langs muren, bør fjernes. d) Der ligger jord / planter i arkiv højt op / langs med vinduerne til laugslokalet. De har ligget der længe, hvilket muren ikke har godt af. e) Der er løs puds i kælderskakten! d) Rummet ved siden af kældernedgangen bør tømmes for det gamle skidt, der ligger derinde! f) Hvordan er det med rummet ved siden af fortrappen er det også kun en skidtsamler? Gildeborgen. Jeg mener, at der flere steder trænger til en ordentlig gang rengøring især i kælderen. Vi kan ikke være toilettet, især håndvasken i kælderen bekendt. Bundproppen er helt rusten. Og f.eks. er lamperne i laugsstuen ikke tørret af meget længe. Der ligger et tykt lag støv på dem og der skal også kunne spises dernede! Hylderne i biblioteket er meget snavsede. Den anden nødudgang bør åbnes og rengøres. Den er næsten lukket af spindelvæv! Gildeborgens hovedtrappe. Der har for nylig været afholdt et ekstraordinært gildemestermøde om evt. at anskaffe en stolelift. Af referatet fremgår det, at forslaget faldt i hvert fald i denne omgang. Men det giver anledning til at se nærmere på trappen. Så jeg / vi foreslår Stadsgildet, at man i første omgang gør følgende fire ting: a) får trappen gjort ren for alger så den igen bliver pæn. Den kan f.eks. højtryks renses! Der mangler fugning mellem nogle af trappetrinene! b) tager en alvorlig vurdering af, om man kan fjerne eller omlægge nogle af de mange kabler, der ligger på muren. Det ser egentlig ikke for kønt ud, som de ligger nu! c) tager en vurdering af, om man ikke skal få lavet et forslag til, at hele trappen overdækkes. Det kunne der nok findes en fin og pæn løsning på. d) får renset og malet det røde rækværk! Når der kommer gæster i gildeborgen bør trappen og indgangen være ryddet og fejet. Hver gang. Spindelvæv væk. 6

7 Måske bør døren renoveres lakeres? Så kan man jo senere tage op igen, om man skal installere en stolelift! Indlæg fra Stadsgildemesteren: Der er fra 8. gilde indkommet en skriftlig klage over maden i Gildeborgen. Stadsgildet har arrangeret et møde med Kjeld Hedegaard Larsen onsdag d. 27. november, hvor vi vil forelægge ham problemet, samt opfordre til udvidet spisekort med flere lette retter, således som ønsket af flere gilder. Samtidig opfordres til, at gilderne ved arrangementer, også uden for huset, bestiller maden i Gildeborgen. Gildemestre og andre talere opfordres til at tale højt aht. de, der ikke bruger teleslyngen. Jørn Poulsen fra 10. gilde: 10. gilde er tilmeldt Forenings-el ved Energi Nord. Opfordrede til, at andre gjorde det samme. Mødet sluttede ca. kl. 21,00. Eva takkede Erik Messmann som ordstyrer og forsamlingen for god ro og orden Lis Andersen Referent (SGK) 7

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev

Nyhedsbrev for Foreningen. Maj-Juli 2005 - Nr.25. Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Nyhedsbrev for Foreningen INDHOLD & NYHEDER Maj-Juli 2005 - Nr.25 Velkommen til Morskabs-Theatret s s nyhedsbrev Et nyt nyhedredaktionshold er blevet nedsat og her er det første resultat. Glæd jer til

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere