Sagsnr Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Region Midt tilkobling til Interregionalt Billedindeks. Bilag 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 1-30-82-2-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Region Midt tilkobling til Interregionalt Billedindeks. Bilag 2."

Transkript

1 Kravspecifikation for Udbud af Region Midt s tilkobling til Interregionalt billedindeks (rev. 1.7) (1)

2 Indhold Bilagshenvisning...5 Optioner....5 Underkriterium....6 Krav til besvarelse...6 Krav til mærkning og notation ved citathenvisninger...7 Ordforklaring...8 Generelle krav Beskrivelse af det ønskede...10 Principper for teknisk arkitektur:...11 Principper for it-arkitektur i Region Midtjylland...11 Forretningsprincipper...11 Informationsprincipper...11 Dataprincipper...12 Applikationsprincipper...12 Tekonologiprincipper Funktionelle krav...13 Rapportering...13 Brugervenlig adgang...13 Understøttelse af flere patient-id domæner...14 Enterprise Klinisk Visualisering...14 Funktionalitet for billede/dataviewer...14 Udvidet viewer/dataviewer funktionalitet...15 Billeddiagnostiske afdelinger...15 Kvittering for set information...15 Database / Billede Manager:...16 DICOM Billede Management Standard Support:...16 Transfer Syntaks Support:...16 Arkiv Format:...16 Arkiv standard...17 DICOM Billede Objekt Support:...17 SOP Class conversion:...17 DICOM Ikke-billede Object Support:...17 Ikke-DICOM Objekt Support:...17 Henvisninger og beskrivelser...18 Tag Morphing / Context Management:...18 Standard Query:...18 Udvidet Query:...18 Database Specifikationer:...19 Routing og prefetching:...19 Arkiv PACS integration...19 Udvidet Arkiv PACS integration...19 Understøttet IHE-profiler:...20 IHE- høj prioritet:...20 IHE- mellem prioritet:...22 IHE- lav prioritet:...24 (rev. 1.7) (2)

3 Øvrige IHE oplysninger Ikke-funktionelle krav...25 Overordnede krav...25 Samlet løsningskonfiguration...25 Performancekrav...25 Snitflade for storagesystem...27 Snitflade for servicelag...27 Storagesystem hard- og software...27 Servicesystem hard- og software...28 Leverandørens krav og forudsætninger for etablering af løsning...28 Dansk brugergrænseflade...28 Referenceinstallation...28 ASP / SSP Model:...29 Hardware / Software Arkitektur:...29 Licenspolitik og miljøer...29 Sikkerhed og lovgivning...29 Sikkerhedslogning...29 Kontekstbevarende Single sign on...30 Transaktionslogning...30 Logserver...30 Sikkerhedsadministration...30 Systemet bør automatisk lukkes ned for brugeren...31 IP-adresser og AE-Titler...31 Negativ samtykkeerklæring...31 Dataintegritet...31 Fejlhåndtering:...32 Brugerstyring...32 Authentification...32 Authentification udvidet...32 Autorisation...33 Brugerstyring (RM krav)...33 Organisatoriske niveauer...33 System og data integration...33 Applikations og data arkitektur...34 Standard Snitflader:...34 Specifikke snitflader:...34 Tilslutning til øvrige regioner XDS-I tilslutning & synkronisering...35 XDS-I kontrol & fejlretning...35 XCA tilslutning...35 Systemarkitektur...35 Åben database...35 System og data integration...36 Teknisk integration/standarder...36 Driftsarkitektur og Standard arbejdsplads...36 Virtuelle servere...36 Drift...36 (rev. 1.7) (3)

4 Driftsform...37 Nødprocedurer...37 Driftsscenarie...37 Skalering/svartider...37 Life Cycle Management:...38 Langtidsarkivering Netværksbelastning...39 Central udrulning...39 Monitorering...39 Kontinuerlig drift...39 Funktionsbestemte miljøer...39 Redundante løsninger...40 Backup og recovery...40 VPN forbindelse...41 Generelle driftsforhold Implementering...42 Strukturerede og systematiske metoder og processer...42 Sikker opgradering af basisprogrammel...42 Flytning af applikation til forskellige produktionsmiljøer...42 Kvalitetssikring...42 Dokumentation og kvalitet...43 Vejledninger...43 Supplerende brugerdokumentation...43 Systemdokumentation...43 Driftshåndbog...44 Procedurer...44 Service- og vedligeholdelsesaftale...44 Servicemål...44 Option på servicemål...45 Serviceorganisation...45 Option på serviceorganisation...45 Serviceaftale...45 Fremtidige udviklingsplaner...45 Uddannelse IT-personale...46 Uddannelse ikke IT-personale...46 Undervisning og konsulent ydelser...46 Anden uddannelse...46 E-learning...47 Leverance projektet...47 Projektorganisation...47 Beskrivelse af projektforløb...47 Overtagelsesprøve...47 Testplan...48 Tidsplan...48 (rev. 1.7) (4)

5 Bilagshenvisning. 1 It-Arkitektur, Principper for it-arkitektur I Region Midtjylland. Bilag. 2.2 Region Midtjylland IT miljø. 3 Eksisterende RIS/PACS miljøer i Region Midt. 4 It-sikkerhedsfunktionens input til udbud af regionalt billedindeks. 5 Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland. 6 Bekendtgørelse om sikkersforanstaltninger (nr. 528) 7 Vejledning til bekendtgørelsen (nr. 528 af 15. juni 2000). 8 Persondataloven (Datatilsynet). 9 Præsentation af BSK regionens identity and access 10 Performancekrav i PACS/RIS installationer i Region Midt. 11 Interface Specifikation for MidtEPJ Order and Report. 12 Region Sjælland Interregional Integration 1.4. Optioner. Enterprise Klinisk Visualisering...14 Funktionalitet for billede/dataviewer...15 Udvidet viewer/dataviewer funktionalitet...15 Billeddiagnostiske afdelinger...15 Kvittering for set information...15 Henvisninger og beskrivelser...18 Storagesystem hard- og software...27 ASP / SSP Model...29 Hardware / Software Arkitektur...29 Licenspolitik og miljøer...29 Logserver...30 Authentification udvidet...32 XDS-I tilslutning & synkronisering...35 XDS-I kontrol & fejlretning...35 XCA tilslutning...35 Driftsform...37 Skalering/svartider...38 Langtidsarkivering...39 Redundante løsninger...40 Option på servicemål...45 Option på serviceorganisation...45 Uddannelse IT-personale...46 Uddannelse ikke IT-personale...46 Undervisning og konsulent ydelser...46 (rev. 1.7) (5)

6 Underkriterium. Økonomi Kvalitet og funktionalitet punkterne fra 2.1 til 2.29 Teknik, driftsforhold punkterne fra 3.1 til 3.54 Implementering, serviceforhold (servicekontrakt og lign.) punkterne fra 4.1 til 4.26 Undtaget Økonomi vægtes optioner samlet med 30% i hvert underkriterium. Vægtning Underkriterier Underkriterier Vægtning B-krav B-optioner B-krav B-optioner Økonomi (se nedenfor) 30% (Krav 70%) (Optioner 30%) (Krav 21%) (Optioner 9%) Kvalitet og funktionalitet 20% 70% 30% 14,00% 6,00% Teknik, driftsforhold 30% 70% 30% 21,00% 9,00% Implementering, service 20% 70% 30% 14,00% 6,00% 100% 70,00% 30,00% A-krav og A-optioner er mindstekrav. Vægtning af økonomi. Økonomi for A-krav og B-krav vægtes med 70% af den samlede vægtning på 30% for Underkriterium Økonomi. [Laveste bud] giver 21% (70% * 30% * 1), øvrige efter formlen: 70% * 30% * (1 - ([aktuelt bud] - [laveste bud]) / [aktuelt bud] ) Hvor [aktuelt bud] er samlet pris for A-krav og tilbudte B-krav og [laveste bud] er det laveste bud blandt de bydende af samlet pris for A-krav og tilbudte B-krav. Økonomi for A-optioner og B-optioner vægtes med 30% af den samlede vægtning på 30% for Underkriterium Økonomi. [Laveste bud] giver 9% (30% * 30% * 1), øvrige efter formlen: 30% * 30% * (1 - ([aktuelt bud] - [laveste bud]) / [aktuelt bud] ) Hvor [aktuelt bud] er samlet pris for A-optioner og tilbudte B-optioner og [laveste bud] er det laveste bud blandt de bydende af samlet pris for A-optioner og tilbudte B-optioner. Vær opmærksom på at økonomi vægtning af A-option 3.5 Storagestytem hard- og software indgår i vægtningen jf. krav (A-krav og B-krav). Hver A-option og B-option skal prissættes separat. Indeholdt serveranskaffelse punkt 3.6, 3.16 og 3.51 skal prissættes separat. Krav til besvarelse. I indeværende kravspecifikation er der til hvert punkt er anført et bemærkningsfelt, hvor leverandøren kan angive en henvisning til leverandørens besvarelse af det pågældende punkt. Hvert punkt der besvares skal besvares separat og fyldestgørende. Der må eksempelvis ikke anvendes en besvarelse af et punkt ved kun at henvise til at besvarelsen er indeholdt i et andet punkt, dette uagtet at gentagelse og overlappende besvarelse kan forekomme. Besvarelse af et punkt kan suppleres med relevante og præcise side og citat henvisninger til leverandørens mere generelle dokumentation. (rev. 1.7) (6)

7 Krav til mærkning og notation ved citathenvisninger. Alt vedlagt dokumentation der henvises til ved besvarelse af kravspecifikationen, skal være påført identifikation, betegnelse og leverandør navn, på øverste halvdel og midt på forreste side. Enhver citathenvisning skal angives med præcis henvisning, dokument identifikation, side i dokumentet og citat nummer. Citatnummerering i de enkelte dokumenter skal være fortløbende. Citater angives med en tydelig lodret streg i højre side med tydelig angivelse af citat nummer. Alle sider i dokumentationen skal hver for sig være nummereret fortløbende, sidenummer skal være placeret i øverste højre hjørne eller centreret nederst. Materialet skal indeholde en samlet materiale og bilagsoversigt, med relevant indholdsfortegnelse. Leverandør dokumentation (rev. 1.7) (7)

8 Ordforklaring AE API ASP ATNA BSK CAD CCOW CDA CPI CPR CT DICOM DSL EMPI EPJ EUA HIS HL7 HSM IHE ILM IOCM IP ISO ITEL LAN LDAP Modality MPI MPPS NPI NSI OIO PACS PDF RIS RLE RM ROI RSI Application Entity Title Application program interface Application storage provider Audit Trail and Node Authentication Brugerstamdatakataloget i Region Midt Computer Aided Detection Clinical Context Object Workgroup Clinical Document Architecture (HL7 CDA XML-based) IHE Consistent Presentation of Images Integration Profile Det Centrale Personregister Consistent Time Digital Imaging and Communications in Medicine Digital Subscriber Line Enterprise Master Patient Index Elektronisk Patientjournal. Enterprise User Authentication Hospital Information System Health Level Seven Hierarchical storage management Integrating the Healthcare Enterprice Information Lifecycle Management IHE Imaging Object Change Management Internet Protocol International Standards for Business, Government and Society Information Technology Infrastructure Library Local Area Network Lightweight Directory Access Protocol Forskellige typer af udstyr eller sonder der anvendes til at erhverve billeder af kroppen, såsom røntgen, ultralyd og magnetisk resonans. Master Patient Index Modality Performed Procedure Step Nationalt Patient Index (medcom) National Sunheds IT OIO-kaloget - Nationale Interoperabilitetsrammeværk for Danmark. Picture Archiving and Communication System Portable Document Format Røntgen Information System RLE Compression Dicom image Region Midt Region of Interest Regionernes Sundheds IT (rev. 1.7) (8)

9 SCP SCU SOP SQL SSP UID UTF VM VNA VPN VR WADO WAN XCA XDS XDS-I XML Grid Cloud Source Manifest Repository Registry Service Class Provider (DICOM) Service Class User (DICOM) Service-Object Pair Structured Query Language Storage Service Providers Unique Identifiers Character encoding Value Multiplicity Vendor Neutral Archive Virtual Private Network Value Representation Web Access to DICOM Objects Wide Area Network IHE Cross-Community Access IHE Cross-Enterprise Document Sharing Integration Profile IHE Cross-Enterprise Document Extensible Markup Language The grid can be thought of as a distributed system with non-interactive workloads that involve a large number of files Cloud computing is the delivery of computing as a service rather than a product Lager for originale dokumenter, billeder (file) Metadata og link til source, (oplysninger om indhold og placering) Lager for Manifest Indeks til Repository. (rev. 1.7) (9)

10 Generelle krav. Beskrivelse af det ønskede Der ønskes anskaffet et fælles Leverandør Neutral Arkiv (VNA) i Region Midtjylland. Ved et VNA, forstår vi, driftsstabilt udstyr der giver mulighed for en skalerbar lagring af patientbilleder og anden patientinformation samt livscyklus forvaltning (ILM). Således patientbilleder og relaterede patientoplysninger kan lagres, søges og hentes på en måde, der er defineret af åbne standarder, dette på tværs af afdelinger og institutioner i Region Midt, samt på interregionalt og tværsektorielt niveau. Samtidig bevares sikkerheden vedrørende patientoplysninger. Karakteristisk for et VNA er, at det giver en patient-centreret tilgang. Muliggør opgraderinger og ændringer af tilgangen til patientinformationen, udveksling af patientinformation, ændre kliniske arbejdsgange og komponenter, uden at skulle migrere, konvertere, eller ændre data formater eller grænsefladen af VNA. Der ønskes et turn key system der er baseret på standardprogrammel, hvorved forstås at der implementeres et fuldt udviklet og idriftsat programmel. Systemet skal dels kunne håndtere data fra vore RIS/PACS-systemer med distribution til vort EPJ-system og dels håndtere øvrig dataudveksling jf. tilslutning til interregionale billedindeks. Anskaffelsen består af to hovedkomponenter. Et skalertbart storagesystem til arkivering af data, med nødvendige komponenter for håndtering af dataarkivering (ILM etc.) Storagesystem er indeholdt som option. Et skalertbart servicesystem der håndterer alt datakommunikation til og fra storagesystemet (modtagelse af data fra eksempelvis RIS/PACS, udstilling af data til EPJ, dataudveksling interregionalt, etc. samt nødvendige opkoblinger til hjælpesystemer (BSK, CPR-register etc.) Der ønskes et fremtidssikret system der løbende kan udvides for at tilgodese nye og fremtidige ønsker, såsom håndtering af data fra vore øvrige systemer, dedikerede funktionalitet til arkivering og indeksering for langtidsarkivering og forskeradgang (dette er indeholdt som optioner i indeværende kravspecifikation). Der ønskes alle nødvendige ydelser (hard- og software og øvrige IT ydelser) for etablering af en løsning der kan håndtere alle henvisninger, beskrivelser og billeder fra Region Midt s RIS og PACS systemer 1. Vi ønsker et system der følger internationale og nationale vedtagne normer og standarder og bedst mulig tilgodeser brug af obligatoriske åbne standarder for det offentlige, OIO-kataloget 2. 1 Opgørelse ultimo 2010 for radiologi udgør ca. 100Tb. Der forventes en fordobling af datamængden hvert 4. år 2 OIO-Kataloget svarer til det, der i EU-sammenhæng kaldes det Nationale Interoperabilitetsrammeværk (National Interoperability Framework - NIF) for Danmark. (rev. 1.7) (10)

11 Systemet skal være i overensstemmelse med relevante IHE tekniske rammer for at maksimere outof-the-box interoperabilitet i heterogene Imaging System-og informationssystem miljøer, dermed i overensstemmelse med IHE IT Infrastructure Profiles og relaterede. Vi ønsker et system der bedst muligt lever op til Standarder og referencearkitekturer vedr. sundheds-it området jf. NSI - National Sundheds-it og Principper for IT-arkitektur i Region Midtjylland, uddrag medtaget nedenfor, herunder medtaget kvalitetssikring, sporbarhed samt adskillelse mellem forretningslogik og data. Principper for teknisk arkitektur: Robust sikkerhed. Uafhængighed af leverandører. Høj tilgængelighed. Understøttelse af tværgående arbejdsgange. Fungere afkoblet fra nationale systemer. Driftsmæssig kontinuitet. Systemer skal følge åbne nationale og internationale standarder og normer. Datalagring, dataindhold og datakommunikation skal baseres på åbne standarder. Data kvalitetssikres/valideres så tæt ved kilden som muligt. Data skal være sporbare. Forretningslogik og data adskilles, information (data) har i sig selv værdi. Proces Data Produktionskontrol Produktionskontrol Principper for it-arkitektur i Region Midtjylland. Forretningsprincipper Princip 1: Forretningbehov definerer og driver løsningerne Princip 2: Kontinuitet i forretningens ydelser Princip 3: Fælles brug af applikationer og services Princip 4: Love og regler overholdes Princip 5: It er ansvarlig Princip 6: Trinvis realisering Informationsprincipper Princip 7: Processer og informationsudveksling i forretningen optimeres ved forandringer Princip 8: Informationer udveksles via åbne nationale og internationale standarder og grænseflader Princip 9: Alle dele af Region Midtjyllands organisation bidrager til Information management (rev. 1.7) (11)

12 Dataprincipper Princip 10: Data er delt og tilgængelig Princip 11: Alle data har en kvalitetsansvarlig Princip 12: Fælles ordforråd og definitioner Applikationsprincipper Princip 13: Applikationer og komponenter skal kunne indgå som løst koblede moduler i en fælles itarkitektur Princip 14: Muligheder udnyttes ved anskaffelse af applikationer Princip 15: Teknologisk uafhængighed mellem applikationer og understøttende it-komponenter Princip 16: Nem-hed i brug Tekonologiprincipper Princip 17: Kontrol med tekonologisk mangfoldighed Princip 18: Åbenhed i dataudveksling Princip 19: Skalebarhed Princip tegning af ønsket løsning. (rev. 1.7) (12)

13 2. Funktionelle krav Punkter i indeværende afsnit 2 indgår i underkriterium Kvalitet og funktionalitet. Rapportering Der ønskes mulighed for at sammensætte rapporter, evt. via en rapportgenerator. Systemet ønskes at indeholde faste oversigter og statistik muligheder samt mulighed for at udtrække data til fil til behandling i et andet system, f.eks. Microsoft Excel. Leverandøren bedes redegøre for hvilke oplysninger herunder DICOM TAG der kan indgå i rapporter samt hvor disse oplysninger mest hensigtsmæssigt bør placeres hhv. source, manifest, repository, registry. Ved vurdering strålehygiejne kunne det eksempelvis være interessant at kunne tilgå oplysninger såsom Exposure (0018,1152), i anden sammenhæng PatientWeight (0010,1030). Der ønskes en beskrivelse af hvorledes dette kan foregå i systemet. Det ønskes at alle rapporter kan udskrives til fil B-krav Rapportering Brugervenlig adgang. Der ønskes brugervenlig adgang til brugen af statistikker, som omfatter - men er ikke begrænset til - opbevaring og genfindings rate baseret på institution, afdeling, modalitet, og study description. Der ønskes mulighed for intern afregning baseret på storage forbrug samt genfindingsrate. Der ønskes et interface eller anvisning for at give adgang til at se institutionens, afdelingernes statistik for udføre/arkiverede undersøgelser, fordelt på, men ikke begrænset til, undersøgelser, antal patienter, rum. Der ønskes mulighed for at tid kan indgå som en parameter i statistikkerne, eksempelvis forbrugsmønster pr. minut, time, dato, måned etc. Der ønskes mulighed for på patientniveau at se hvilke sundhedsfaligt personale der har tilgået den pågældende patientinformationen, indeholdende, men ikke begrænset til, titel, navn, afdeling, behandlingsforløb, dato og tid. Der ønskes mulighed for på brugerniveau at se hvilken patientinformationen en bruger har tilgået, indeholdende (men ikke begrænset til) patientnavn, patient-id, afdeling, behandlingsforløb, dato og tid Det ønskes en beskrivelse af hvorledes dette kan håndteres, her skal gøres opmærksom på, at ikke alle ovennævnte statistikker/rapporter må være alment tilgængeligt, men fortrolighedsmæssigt skal kunne håndteres som personalesager og/eller retslæge henvendelser vedr. klagesager B-krav Brugervenlig adgang (rev. 1.7) (13)

14 Understøttelse af flere patient-id domæner Der ønskes, samt forklaring på hvorledes systemet kan understøtte flere patient-id domæner. Der ønskes redegjort for den diagnostiske og kliniske adgang til tværgående patient billeddannelse enheder, der spænder flere patient-id domæner er muligt, når det medicinske billedarkiv, EMPI og billedbehandling senere er ordentligt integreret B-krav Understøttelse af flere patient-id domæner Enterprise Klinisk Visualisering Der pågår drøftelse i RSI Interregionalt billedindeks vedr. valg af arkitektur for tilslutning regionerne imellem, specielt med henblik på at sikre den gode brugeroplevelse. Såfremt der ikke nationalt vælges en og samme viewer, skal leverandøren kunne levere en sikker cache-less, fuldt udstyret, og nemt integrerbar kliniske billed/dataviewer, der sikkerhedsforsvarligt kan kaldes fra EPJ og selvstændigt, til deling af tværgående patientinformation for kliniske brugere og specialister inden for og uden for regionen. Der ønskes en billed/dataviewer iht. IHE XDS, leverandøren skal oplyse prismodel for anskaffelse og brug af denne. Ligeledes skal leverandøren angive integrationsmuligheder, eksempelvis CCOW, gerne med reference til kørende installationer. Leverandøren skal ligeledes angive hvilke SOP klasser der understøttes af billedviseren. Det ønskes at undersøgelser DICOM-billederne kan ses i billeddiagnostisk kvalitet, hvis modtageren er udstyret dertil. Flere brugere skal kunne se samme information samtidigt A-option Enterprise Klinisk Visualisering Option 1 Enterprise Klinisk Visualisering Funktionalitet for billede/dataviewer. Der ønskes adgang via billede/dataviewer til information om, men ikke begrænset til, oplysninger på undersøgelsesniveau indeholdende: Patienten: Navn, Cpr Dato for henvisning, undersøgelse, beskrivelse, godkendelse af beskrivelse. Modalitet Beskrivelsen Evt ændringer/tilføjelser til beskrivelsen Undersøgerens navn og titel Beskriverens navn og titel Leverandøren bedes give liste over understøttet udstyr for billede/dataviewer, PC, ipad og lignende, herunder forventet kvalitet af visning på det pågældende udstyr. Det ønskes at antallet af svar til en "query" kan konfigureres B-option Funktionalitet for billede/dataviewer (rev. 1.7) (14)

15 Option 2 Funktionalitet for billede/dataviewer Udvidet viewer/dataviewer funktionalitet. Der ønskes funktionalitet for understøttelse af Second opinion således, men ikke begrænset til målinger, notater, markører og skodder (overlay) kan angives og arkiveres ved brug af den ønskede billed/dataviewer. Leverandøren bedes beskrive/redegøre for funktionalitet for understøttelse af vidiokonference og/eller røntgenkonferencer således flere geografisk adskilte brugere synkront kan følge de samme skærmvisninger. Det ønskes mulighed for at sammenligne op til fem forskellige optagelser for en og samme person samtidigt, dels håndteret for forskellige billeder fra samme undersøgelse og dels håndteret for billeder fra forskellige undersøgelser. Leverandøren bedes redegøre for hvorledes dette kan håndteres B-option Udvidet viewer/dataviewer funktionalitet Option 3 Udvidet viewer/dataviewer funktionalitet Billeddiagnostiske afdelinger Der ønskes at systemet skal understøtter flere billeddiagnostiske afdelinger, dvs. arkivet og fremviser (viewer) skal være i stand til at yde service ikke blot til radiologi og kardiologi afdelinger, men til alle former for Image Acquisition til brugere i hele hospitalssektoren i regionen B-option Billeddiagnostiske afdelinger Option 4 Billeddiagnostiske afdelinger Kvittering for set information Der ønskes at henvisende læge/klinik (mere end en) kan kvittere for modtagelsen af det producerede(arkiverede) resultat (henvisninger og billeder). Der ønskes mulighed for at systemet understøtter arbejdsgange, således der kan angives markering for at lagret information er set af en specifik bruger (mere end en), således efterfølgende brugere kan se at den pågældende bruger har set det pågældende. Kvittering bør omfatte, men ikke være begrænset til, Navn, tittel, behandlingsforløb, dato, tidspunkt og omfatte lagrede billeder og beskrivelser. Angivelse af markering/kvittering bør kunne foretages via brugerens normale adgang til lageret data. Der ønskes en beskrivelse af hvorledes dette kan håndteres B-option Kvittering for set information Option 5 Kvittering for set information (rev. 1.7) (15)

16 Database / Billede Manager: Det ønskes at systemadministrator værktøjer skal gøre det muligt for patient study merge. Der ønskes værktøjer til at give mulighed for at ændre DICOM data i header og manifest. Der ønskes Query-værktøjer for at give adgang til alle søgninger, der er nødvendige for at finde "tabte eksamener" og udføre enhver analyse (baseret på lagrede data), som institutionerne finder det formålstjenligt. Det ønskes at ændringer i billedet headere skal kunne udbredes til alle billeder i respektive undersøgelser, serie, studium og patientniveau B-krav Database / Billede Manager DICOM Billede Management Standard Support: Det ønskes at enheden understøtter DICOM Opbevaring engagement som SCU og SCP. Det ønskes at enheden understøtter DICOM MPPS som SCU og SCP. Det ønskes at enheden understøtter DICOM Storage commit (SCU og SCP) B-krav DICOM Billede Management standard Support Transfer Syntaks Support: Enheden bør understøtte - som minimum - Big Endian, Little Endian, udtrykkelig og Implicit VR, RLE, JPEG lossy og JPEG-komprimering uden tab, og opbevare billeder i deres modersmål (modtaget) format Enheden skal understøtte standard (DICOM) wavelet lossy og tabsfri kompression Systemet skal være i stand til at konvertere (baseret på konfiguration) ved at kilde og destination (AE-titel), enhver overførsel syntaks til enhver overførsel syntaks Ved konvertering Implicit VR til Explicit VR overføre syntaks, alle private attributter skal være korrekt identificeret i VR som "UN" (Unknown) B-krav Transfer Syntaks Support Arkiv Format: DICOM genstande skal opbevares i arkivet i deres oprindelige format, som omfatter metafil oplysninger som angivet for DICOM medier udveksling ("Gruppe 0002"), også kendt som "Part-10"-filer A-krav Arkiv format (rev. 1.7) (16)

17 Arkiv standard Det ønskes at arkivet skal understøtte nuværende og fremtidige arkiverings teknologier, på en måde, hvor de dataformater og database indeksering mekanismer er gennemsigtige, reducerer både omkostninger og risiko over tid (standardbaserede). Det ønskes at billedarkivet (og senere) skal overholde de relevante DICOM og HL7 standarder. Samt være i overensstemmelse med relevante IHE tekniske rammer for at maksimere out-of-the-box interoperabilitet i heterogene Imaging System-og informationssystem miljøer B-krav Arkiv standard DICOM Billede Objekt Support: Der ønskes mulighed for lagring og hentning af Enhanced DICOM objekter, såsom - men ikke begrænset til - den nye multiframe Magnetic Resonance, Computed Tomography, X-Ray Angiography, og Radio Fluoroscopy. Der ønskes en komplet liste over alle understøttede Billedlagring SOP Class af det tilbudte. Der ønskes mulighed for dynamiske konvertering af nye, Enhanced SOP Class til den traditionelle SOP Class baseret på den destination, AE-titel B-krav DICOM billede Objekt Support SOP Class conversion: Der ønskes en beskrivelse af SOP Class konverterings evnen af det tilbudte. Eksempel: konvertering af enhanced MR / CT multiframe objekter til traditionele MR / CT objekter B-krav SOP Class conversion DICOM Ikke-billede Object Support: Det ønskes at ændringer i vinduesbredde / niveau, zoom og pan skal opbevares og hentes som DICOM Præsentation states. Det ønskes at Overlays, som dem, der indeholder målinger og notater, samt markører og skodder, skal gemmes og hentes som DICOM Præsentation states. Det ønskes at Key billeder skal gemmes og hentes som DICOM strukturerede rapporter. Det ønskes at Strukturerede rapporter - såsom at gemme CAD og målinger - skal være i stand til at blive lagres og hentes Der ønskes en komplet liste over understøttede Non-Image DICOM SOP klasser for det tilbudte B-krav DICOM Ikke-billede Objekt Support Ikke-DICOM Objekt Support: (rev. 1.7) (17)

18 Der ønskes understøttelse for at Query, opbevaring og genfinding af multimedie-formater såsom - men ikke begrænset til - MPEC - Moving Pictures Experts Group, JPEG - Joint Photographic Experts Group, TIF - Tagged Image File Format, DOC - word documents, most commonly for Microsoft Word, TXT - text file, PDF og. XML. Der ønskes en komplet liste over understøttede filformater for det tilbudte B-krav Ikke-DICOM Objekt Support Henvisninger og beskrivelser. Af RSI businesscase fremgår at røntgen henvisninger og beskrivelser skal gemmes HL7 CDA dokumenter. Da ikke alt forefindes elektronisk ønskes mulighed dokument scanning evt. som DICOM encapsulated PDF, med indeholdt funktionalitet til angivelse af metadata. Løsningen skal kunne etableres på flere lokaliteter A-option Henvisninger og beskrivelser Option 6 Henvisninger og beskrivelser Tag Morphing / Context Management: Leverandøren skal beskrive tag morphing evnen af det tilbudte - uanset om det er statisk, dynamisk, tovejs samt give en liste over attributter og deres værdier, der kan konfigureres. Eller tilsvarende beskrive Context Management evnen af det tilbudte, hvor tag morphing er indeholdt. Leverandøren skal kunne håndtere forskellig brug af bindestreg i Patiend ID, dvs. med og uden bindestreg i cpr. nummer (Patiend ID) A-krav Tag Morphing / Context Management Standard Query: Enheden skal understøtte alle DICOM unikke og nødvendige Query attributter. Enheden skal understøtte WADO til at hente billeder og relaterede oplysninger over et Web interface A-krav Standard Query Udvidet Query: Der ønskes en liste over alle valgfrie DICOM Query nøgler til både patient og study level Query. Det ønskes at enheden understøtter Frame niveau forespørgsel, for at kunne hente en eller flere billeder fra et multi-frame DICOM objekt. Det ønskes at antallet af svar til en "bred open query" kan konfigureres B-krav Standard Query (rev. 1.7) (18)

19 Database Specifikationer: Der ønskes at en aktuel kopi af databasen og tabeller fremlægges. Det ønskes at alle producent specifikke attributter i databasen er defineres efter DICOM-specifikationen regler (dvs. navn, VR, VM osv.) og forklaring af dens forbrug skal gives. Det ønskes at alle "clean-up"-regler, der involverer skiftende attributter fra header ind i databasen skal være specificeret, herunder - men ikke begrænset til - kapitalisering, fjernelse af kontrol tegn, og / eller skilletegn B-krav Database Specifikationer Routing og prefetching: Der ønskes at autorute regler kan konfigureres til også at omfatte Institution, AE-titel, Station Navn, modalitet, dato og klokkeslæt samt henvisende læge. Der ønskes at Routing kan finde sted samtidig til flere destinationer, som er konfigurerbare. Der ønskes oplyst antallet af samtidige aktive routningsregler for det tilbudte. Der ønskes at Prefetching regler er baseret på HL7 transaktioner og kan konfigureres til at omfatte som minimum kropsdel, Modalitet, institution, Study Dato B-krav Routing og prefetching Arkiv PACS integration Leverandøren skal tilbyde en løsning der udvidet i forhold til standard DICOM tilkobling, for optimal synkronisering af data og data udveksling mellem vore eksisterende PACS-systemer og det tilbudte. Leverandøren skal redegøre for hvorledes dette håndteres i det tilbudte A-krav Arkiv PACS integration Udvidet Arkiv PACS integration Der ønskes funktionalitet for, men ikke begrænset til, synkronisering af Patient og Study (dvs. ændring af patient demographics), skift af study status, for optimal synkronisering mellem tilkoblede PACS-systemer og det tilbudte. Der ønskes funktionalitet jf. IHE Imaging Object Change Management (IOCM). Der ønskes funktionalitet jf. IHE Notification of Document Availability B-krav Udvidet Arkiv PACS integration (rev. 1.7) (19)

20 Understøttet IHE-profiler: - Final Text stable - Trial Implementation - frozen for trial use; changes permitted prior to Final Text Hvor leverandøren ikke har en IHE-certificering 3 for de anførte IHE-profiler eller ikke har en implementering af de anførte i afsnittet IHE-høj prioritet, bør leverandøren angive tidshorisont for forventet certificering, herunder anføre en midlertidig løsning eller stade for løsning. Såfremt leverandøren ikke har den fulde implementering af nedenstående IHE-profiler i afsnittene IHE-høj-, IHE-mellem- og IHE-lav proritet, bør leverandøren, hvor det er relevant, angive omfang af implementering dvs. hvilke med evt. leverandøren har implementeret, herunder skal det fremgå eksplicit om der foreligger IHE-certificering. Har leverandøren implementering for den fulde IHE-profile bør dette angives, det skal fremgå eksplicit om der foreligger IHE-certificering. Hvor er angivet under høj prioritet, er det den pågældende Actor der er ønsket. Eks. [CT] Consistent Time indeholder både Time Client og Time Server. : Time Client, skal forstås således, at det ønskede system kan opflyde rollen som Time Client, men ikke nødvendigvis rollen som Time Server 4. Eks. [XCA] Cross-Community Access : Initiating & Responding Community, skal forstås som et ønske om at systemet skal kunne opfylde begge roller. IHE- høj prioritet: IHE-profile Leverandør implementering Leverandør implementering [ATNA] Audit Trail and Node Authentication Basic security through (a) functional access controls, (b) defined security audit logging and (c) secure network communications. : Secure Node. [CT] Consistent Time enables system clocks and time stamps of computers in a network to be synchronized (median error less than 1 second). : Time Client. [XCA] Cross-Community Access allows to query and retrieve patient electronic health records held by other communities. : Initiating & Responding Community. 3 IHE Compliant tested and certified by IHE 4 Leverandøren opfordres til at give oplysninger om evt. fuld implementering af profilen. (rev. 1.7) (20)

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013

Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange René Roalf Jensen & Else Lund Mikkelsen 2013 Systemsammenhænge til understøttelse af effektive arbejdsgange Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Systemlandskab RM RIS-PACS midt RIS-PACS vest E P J RIS-PACS øst Baggrund / Historik

Læs mere

Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16

Telemedicinsk platform, pejlemærker 2014 16 Telemedicinsk platform ØKOSYSTEM P13 P12 Borgeren Produktion og forbrug af helbredinformation P1 Audio Kalender Billeder Video Beskeder Journal P9 P11 Alarmer Borgeren Anvendere Forretningssystemer Proces

Læs mere

EPJ udviking visionen og vejen derhen

EPJ udviking visionen og vejen derhen EPJ udviking visionen og vejen derhen Hans Erik Henriksen, IBM Industry Leader, North East Region EPJ-Observatoriets årskonference 2006 Nyborg 25. Oktober, 2006 Evolution of Patient Centric Payer Centric

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

XDS-I. Erfaringer fra IBI

XDS-I. Erfaringer fra IBI XDS-I Erfaringer fra IBI En lille forhistorie Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde AD Situationen i Region Sjælland Hvad vi har Opus Clinical Workstation Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.

PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7. Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom. PHMR En dansk HL7 standard & Et meddelelseshotel bl.a. som overgang til HL7 Michael Due Madsen, MDM@Medcom.dk og Jens Rahbek Nørgaard, JRN@medcom.dk PHMR En dansk HL7 standard HL7 (Health Level Seven):

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer

Skriftlig eksamen i kurset. Informationssystemer 6. semester sundhedsteknologi Skriftlig eksamen i kurset Informationssystemer Der er 3 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler er tilladte. Skriv kort og præcist. Referer gerne til kursuslitteraturen.

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger

National adgang til INR-data til brug for AK løsninger National adgang til INR-data til brug for AK løsninger Guide til Anvendere National adgang til INR-data til brug for AK løsninger, version 1.0 Side 1 af 6 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITY. Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator. 4. juni 2013. Michael Christensen. Datalogisk Institut Aarhus Universitet Sammenhæng i praksis: End2EndDemonstrator 4. juni 2013 Datalogisk Institut Aarhus Universitet UNIK Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients Fokus: Kronisk Syge Vision øget brug

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Billedbroker XDS Region Sjælland og Interregionalt Billed-Indeks - IBI

Billedbroker XDS Region Sjælland og Interregionalt Billed-Indeks - IBI Billedbroker XDS Region Sjælland og Interregionalt Billed-Indeks - IBI Interregionalt Billed-Indeks De store linier Sammenhængende patientforløb forudsætter overblik Overblik forudsætter tilgængelighed

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed

Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data. Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Hurtig og sikker adgang til sundhedsfaglige data Esben Dalsgaard, chef it-arkitekt, Digital Sundhed Præsentationens fokus Megen fokus på hvordan der kan skabes lettere adgang til relevante sundhedsfaglige

Læs mere

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren.

BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. - Digitale løsninger til sundheds sektoren. BAVTA MEDICINSK INFORMATIK - Digitale løsninger til sundheds sektoren. VELKOMMEN HOS BAVTA MEDICINSK INFORMATIK. Vores mission: At forbedre arbejdsvilkårene & lette dokumentation af procedurer for sundheds

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Shared Care Service- I

Shared Care Service- I Business Unit or Product Name S CS Shared Care Service- I Integration Udfordringer og muligheder jbsvendsen@dk.ibm.com 07-03-07 2003 IBM Corporation Vision for Shared Care Service Integration Ambulatorier

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk

Unispeed Blue Shield. Hotel Cafe' Camping plads Boligforening BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART. Hosted Lognings løsning til Netværk Unispeed Blue Shield Hosted Lognings løsning til Netværk Hotel Cafe' Camping plads Boligforening ETSI compliant CALEA compliant BRUGERVENLIGT FLEXIBELT SKALERBART OVERBLIK 3 SKALERBAR, MODULERET OG FREMTIDSSIKRET

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations

GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations GIS Is Advancing Rapidly Integrating and Leveraging Many Innovations Data Computing Infrastructure GIS Innovation Open APIs Expanding the Power of GIS Dagsorden ArcGIS er en omfattende platform Apps ArcGIS

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

På vej mod nye. hvad kan læres. Christian Nøhr. Virtual Centre for Health Informatics Aalborg Universitet

På vej mod nye. hvad kan læres. Christian Nøhr. Virtual Centre for Health Informatics Aalborg Universitet På vej mod nye horisonter med EPJ hvad kan læres Christian Nøhr Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Virtual Centre for Health Informatics Aalborg Universitet Udvalgte analyseområder 2001-2002:

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Globeteam A/S Windows Server 2012 Et hurtigt overblik over nyhederne og hvad betyder det for din virksomhed SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Lars Lohmann, Globeteam Principal, Infrastruktur,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Eksterne referencer i CDA dokumenter

Eksterne referencer i CDA dokumenter Eksterne referencer i CDA dokumenter Michael Due Madsen, MedCom, mdm@medcom.dk Søren Ærendal Mikkelsen, Lakeside, smi@lakeside.dk Bjarne Hansen, Lakeside, bjh@lakeside.dk Version 0.9.1 Indledning Dette

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

OpenTele3. Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S!

OpenTele3. Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S! 4S OpenTele3 Michael Christensen! Chef Softwarearkitekt, Alexandra Instituttet,! Koordinator for Softwaregruppen i 4S! Vision Muliggøre udvikling af! bedre og mere effektive løsninger! til brugerne!! via!!

Læs mere

Database. lv/

Database. lv/ Database 1 Database Design Begreber 1 Database: En fælles samling af logiske relaterede data (informationer) DBMS (database management system) Et SW system der gør det muligt at definer, oprette og vedligeholde

Læs mere

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3

Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen Arkitektur: Slutprodukter i fase 3 Indholdsfortegnelse Fase 3: arkitekturforløbet... 2 Variationer fra oprindelig plan... 3 Opstartsmøde 6/4-2017... 4 Arbejdsmøde 20/4-2017... 4 Skitsering af mål-arkitektur... 6 Standarder... 6 Sikkerhedsmodel...

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BUSINESSMAIL Delt kommunikation

BUSINESSMAIL Delt  kommunikation BUSINESSMAIL Delt e-mail kommunikation OM BUSINESSMAIL E-mail kommunikation og infomration gemt i e-mails er din organisations vigtigste aktiv, men hvordan sikrer du dig, at medarbejderne kan samarbejde

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 17.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 29-47. Nr.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX INDLÆG 13 DYNAMICS AX Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX Jan Irring Larsen 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Jan Irring Larsen Uddannelse Rolle Certificeringer Civilingeniør

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY

GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY GLOBAL GIS PLATFORM RAMBØLL BO GRAVE INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. HVORDAN HOLDER MAN STYR PÅ 23.000 PROJEKTER WORLD WIDE? 23.000 projekter 35 lande 300 kontorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere