7.4 INDGANGE UDGANGE MAKROO 2 MONTERING TALEBESKEDER 3 KLARGØRING AF PC EN INSTALLATION 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.profort.dk 7.4 INDGANGE 47 7.5 UDGANGE 48 7.6 MAKROO 2 MONTERING 2.3 2.4 8 TALEBESKEDER 3 KLARGØRING AF PC EN 3.2 4 INSTALLATION 9."

Transkript

1 Manual 9-moduler INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 1. 1 FUNKTIONSTEGNING 2 MONTERING 2. 1 KLARGØR ENHEDEN 2.22 ELEKTRISKK MONTAGE 2.3 MONTER SIM KORT 2.4 TILSLUT ENHEDEN 3 KLARGØRING AF PC EN 3. 1 MINIMUMSKRAV TIL PC EN 3.2 FIND COM NR. 4 INSTALLATION AF PC PROGRAMMET INDGANGE DIGITALE INDGANGE ANALOGE INDGANGE FÆLLES FOR DIGITALE OG ANALOGE INDGANGE AFVIKLE KOMMANDO I TEKSTFELT UDGANGE MAKROO OPRET UR I ENHEDENN SYSTEMBESKEDER OGG ALARMER INTERNETADGANG TEKST TIL T OG FRA EN SERIEL PORT (RS 232) 52 8 TALEBESKEDER 8.1 INDTALL TALEBESKED 8.2 VARIGHED AF TALEBESKEDER 9 LOG 9.1 HÆNDELSESLOG 9.2 DATALOG OPSÆTNING PÅ PC MED QUICK SETUP 5. 1 INDSTILLINGER 5.2 QUICK SETUP. VINDUE TIL MODEMOPLYSNINGER 5.3 QUICK SETUP 2. VINDUE TIL MODTAGERE 5.4 QUICK SETUP 3. VINDUE TIL INDGANGE KOMMANDOER I TEKSTFELT 5.55 QUICK SETUP 4. VINDUE TIL UDGANGE OG ANDET 6 OPSÆTNING PÅ PC MED BASIC SETUP 6. 1 INDSTILLINGER 6.2 HOVEDSIDEN 6.3 FANEBLAD: MODEM 6.4 FANEBLAD: INDGANGE KOMMANDOER I TEKSTFELT 6.5 FANEBLAD: UDGANGE 6.66 FANEBLAD: TRÅDLØS 6.7 FANEBLAD: ANDET 6.8 IR KODERR INTERNET 111 OVERSIGT OVER HÅNDTERING AF ENHEDEN 11.1 OPSÆTNING 11.2 BETJENING TIL OG FRAKOBLING AF ENHEDEN STYRING AF RELÆUDGANGE AFBRYD YDERLIGERE ALARMERING FORESPØRGSLERR TIL ENHEDEN SLET INDHOLD MAKROAFVIKLING 11.3 GENDAN FABRIKSINDSTILLING 12 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 13 SPECIFIKATIONER OPSÆTNING MED SMS ENHEDENS TELEFONNUMMER 7.2 PINKODE, PASSWORD OG ID 7.3 MODTAGER(E)

2 Funktionsbeskrivelse 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE Denne GSM-enhed benyttes til overvågning og fjernstyring. Enheden kan overføre data og alarmer via sms, taleopkald, , internettet eller kabel. GSM-enheden kan sættes op på mange parametere f.eks. med egne alarmtekster. Det foregår nemmest vha. det medfølgende pc-program fra Profort a/s. Data overføres fra computeren til enheden via et kabel i COM-porten eller over internettet. Opsætningen kan også klares med sms er. Funktionsoversigt 8 digitale indgange: Slutte (NC) / bryde (NO) Gnd/24V DC 2 analoge indgange: 0-10 V 0/4-20 ma PT100 Profort temperaturføler Som digital indgang 4 relæ-udgange: Fjernaktivering med sms, internet og DTMF Automatisk aktivering ved alarm på indgang (fra 10 sek. til 16 min.) eller følger indgang Afsendelse af alarmer: Op til 25 modtagere Som sms-beskeder Som taleopkald med talebeskeder Som taleopkald med DTMF-toner Som (operatørafhængigt) Over internettet Via RS232-port til computeren Alarm: Automatisk alarm ved sabotage og strømsvigt (også i frakoblet tilstand) Ringer tre gange til samme modtager ved manglende svar (taleopkald) Kvittering for alarm med # under afspilning (opkaldsliste afbrydes) Nøddrift i 30 min. ved strømsvigt med 9V ACCU Kommando i tekst på indgange Oprettelse af ur til: Tidsstyret til- og frakobling Timerfunktion Styring af statusmeddelelser Status med minutters intervaller Status med kvarters intervaller Status én gang dagligt Status én gang ugentligt (onsdag) Tidsangivelse i log Opdeling af alarmer i otte zoner (områder) Hændelseslog: 256 hændelser Klimalog: I alt f.eks. to målinger/time. Fra fire punkter i et år til 16 punkter i tre mdr. Eksport til.csv-fil 90 sek. talehukommelse Datakommunikation med PLC via RS-232 Variabel filtertid for indgange: 10 sek. til 63 timer. Afventning i 30 sek. før alarm udløses Styring af enheden via makroer og kommandoer i tekst (simple PLC-funktioner) 2

3 Funktionsbeskrivelse Som ekstraudstyr findes f.eks.: Temperaturprobe (Profort nr ) Udvidet PC-program Basis til mange opsætninger på PC (Profort nr / ) Professionel. Pc-program (Profort nr. til overvågningscenter ) Ekstern antenne med 2,5 m kabel (Profort nr ) 9V genopladeligt batteri til nøddrift (Profort nr ) Vandtæt kasse IP-65 (Profort nr ) 1.1 Funktionstegning 3

4 Montering 2 MONTERING Enheden kan monteres på en DIN-skinne 2.1 Klargør enheden Husk enheden skal være slukket! Løft frontpanelet af. 2.2 Elektrisk montage Figur 2-1 Forbind alle relæ-udgange og indgange til enheden. Anvend min. 0,25Ø gerne kraftigere. Monter udgange. Relæ-udgange err potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes (NO) eller sluttess (NC) vha. instruktioner til enheden. Før opstart er alle relæ-udgange brudt. Monter digitale indgange. Digitale indgange err optokoblere. Aktiveringg sker ved tilslutning af enten 0V (gnd) eller 24VDC på indgangenee (kan ændres via opsætning i det medfølgende pc- (alle program eller med sms). Fjernes tilslutningen, deaktiveres indgangene. Både når tilslutningen sker og når den fjernes, afsender enheden alarm. NB! Indgang 0 kan bruges som til- og frakobling (vippekontakt eller r ringetryk). Indgang 1 kan benyttes som puls- eller timetæller. Monter analoge indgange. Som standard virkerr de analoge indgange som s alm. digitale indgange DIP-switche off). Skal indgangene fungere analogt, må udstyr og prober forbindes mellem gnd og Ain1 eller mellem gnd og Ain2. 4

5 Montering Figur 2-2 Hver analog indgang har fire DIP-switche. Ønsker man att tilpasse indgangene till standard- sættes udstyr (0-10VDC, 0/4-20 ma ellerr PT100 probe), skal DIP-switchene i GSM-modulet jf. følgende: 0-10 V DC: DIP-switch nr. 1 on (øvrige off) 0/4-20 ma: DIP-switch nr. 2 on (øvrige off) PT100: DIP-switch nr. 3 on (øvrige off) Profort prober: DIP-switch nr. 4 on (øvrige off) Ønskes en alarm ved strømsvigt, skal et 9V genopladeligt batteri monteres. Hvis GSM-modtageforholdene er dårlige kan enn ekstern antenne tilkobles: 1. Skru den interne antenne af 2. Monter dernæst en ekstern antennee 2.3 Monter SIM-kort Enheden leveres med GSM-modem. For at modemmet kan fungere, skal du installere et SIM-kort. Alle gængse SIM-kort kan benyttes, bortset fra 3G-kortda sidstnævnte ofte har en udløbsdato efter f.eks. seks mdr. Profort a/s anbefaler at benyttee SIM-kort med abonnement og ikke taletidskort, 1. Vælg SIM-kort til enheden Indsæt SIM-kortet i enn almindelig mobiltelefon Sæt kortets pinkode til 1234 eller deaktiver det Afprøv, om der kan ringes og sendes sms til og o fra SIM-kortet i telefonen 5. Tag SIM-kortet ud af telefonen og monter det i GSM-enheden. Se evt. på Figur 2-1 hvordan kortet skal vende 2.4 Tilslut enhedenn 1. Kontroller at indgange og relæ-udgangr ge er tilsluttet korrekt 2. Tilslut enheden til 230 VAC eller V AC/DC. Vent ca. 10 sek. mens GSM-modemmet får kontakt til GSM-nettet. Nårr der lyder fire bib, og den røde diode begynder at blinke efter ca. 20 sek., er enheden klar. 3. Placer fronten på enheden igen 4. Send evt. en sms med 1234 OK og fåå målt GSM-signalet. Det skal helst være over 25 %. 5

6 Klargøring af pc en 3 KLARGØRING AF PC EN Tænd for pc en. Start med at tilslutte et serielt RS-232-kabel i computerens COM-port eller e via et USB-stik. Anvend et ni- hertil. polet (han/hun) serielt kabel eller benyt evt. en USB til RS-232-seriel-konverter. Benytter du et USB-kabel skal driveren for kablet være installeret. Følg i givet fald vejledningen Forbind dernæst kablet til enhedens RS-232-port. Figur 3-1 Nedenfor vises de forbindelser, der skal benyttes i et RS-232-kabel. Figur Minimumskrav til pc en Windows 95 Skærmopløsning 1024x768 COM-port eller USB-port 3.2 Find COM-nr. En pc kan have flere COM-porte, og tildelingenn af COM-nr. afhænger af a hvilken COM-port, der bruges til opsætning. Det er derfor nødvendigt at undersøge hvilket COM-nr., Windows har tildelt den valgte COM- port. Find nummeret på den valgte COM-port (her gennemgået vha. Windows XP): 1. Vælg menuen Start på din pc 2. Vælg Kontrolpanel > System 6

7 Klargøring af pc en 3. Vælg fanen Hardware > Enhedshåndtering 4. Vælg Porte (COM & LPT) > Kommunikationsport eller USB-to-Serial Comm. Port 5. Aflæs nummeret på COM-porten. Figurr 3-3 illustrerer, at COM-porten benyttes. Figur er COM1 ved anvendelse af kommunikationsporten og COM3, hvis USB-stikket 3-3 Bemærk, at næste gangg du monterer et kabel i samme eller en anden COM-port, C kan det tildelte COM-nr. være ændret. Anvender du USB-kabel, skal du bruge det samme slot i computeren hver gang. 7

8 Installation af pc-programmet 4 INSTALLATION AF PC-PROGRAMMET Når COM-nummeret er identificeret, skal du starte pc-programmet til opsætning o aff enheden. Installer Profort a/s pc-program at enhedens COM-port er sluttet til RS-232-porten eller USB-stikket på din pc 2. Indsæt cd-rommen i pc en og tryk OK på computeren: 1. Kontroller 3. Installationsprogrammet anbefaler at øvrige programmer på computeren lukkes, menss installationen foregår 4. Windows foreslår en placering, hvor setup-programmet installeres. For at ændre dennee position skal du trykke på Gennemse (jf. Figurr 4-1) og vælge den ønskede mappe. Figur Tryk på for at fortsætte installationen. Installationen kører automatisk og tager ca. 20 sek. 6. Start setup-programmet på pc'en. Visess Version conflict under installationen, så vælg nyeste udgave. 7. Indtast produktnøgle i vinduet Produktnøgle. Vinduet åbner automatisk. a Produktnøglen står på coveret af cd-rommen. 8. Programmet er nu klart, og du kan sætte enheder op til brug Efter indtastning af produktnøglen åbner programmet automatisk. Start med at definere indstillingerne og fortsæt med den øvrige opsætning. Benyt Quick setup (se kapitel 5 side 9) eller r vælg evt. Basic setup (se kapitel 6 side 22), hvis du har Proforts pc-program med Basic setup. 8

9 Opsætningg på pc med Quick setup 5 OPSÆTNING PÅ PC MED QUICK SETUP Ved opsætning med Quick setup skal du først udfylde programmets indstillinger som beskrevet i kapitel: 5.1: Indstillinger. Dernæst defineres enheden jævnfør kapitel Opsætningen overføres og lagres i GSM-enhedens flash memory og bevares, hvis enheden slukkes. Når du arbejder med Profort a/s pc-program, kan du trykke F1 for hjælp. 5.1 Indstillinger Når programmet installeres, hopper det automatisk til vinduet med indstillinger, efter produktnøglen er indtastet (se Figur 5-1). Efterfølgende vil programmet åbne med vinduet til modemoplysningerr (se evt. Figur 5-2). Tryk da på knappen Tilbage for at komme til indstillingerne. Figur 5-1 1) Indtast nummeret på den kommunikationsport, som enheden er tilsluttet. Kun ledige COM-porte er vist. 2) Ønsker du muligheden for at håndtere enheden online, skal Forbindelse via internet krydses af. Enheden skal desuden have aktiveret og sat den ønskede adgang til nettet op. Se hvordan under afsnittet GPRS i kapitel 5.5 3) Skriv et brugernavn, du vil have på internettet. Det kan bestå af bogstaver og tal og må indeholde op til 16 karakterer. Tegn, specialtegn og mellemrum er ikke tilladt. Brugernavnet skal anvendes, når du loggerr ind på Proforts internet-site til styring af enheder via 4) Vælg sprog 5) Tryk på Næste Nu kan opsætningen af en GSM-enhed begynde. 9

10 Opsætningg på pc med Quick setup 5.2 Quick Setup. Vindue til modemop plysninger Definer enheden her. Figur 5-2 Nuværendee password: GSM-nummer: Nyt password: Id: Ved opstartt er enhedens password 1234 som standard. Bemærk, pinkoden på enhedens SIM-kort skal være v 1234 eller deaktiveret ved opstart. Telefonnummeret på enhedens SIM-kort angives her. Muligheden er valgfri men dog en nødvendighed, hvis ur-funktionen skal benyttes b (f.eks. i forbindelse med logning af klimadata). Indtast evt. et nyt password på fire cifre. Må kun indeholdee tal ikke bogstaver. Hvis pinkoden på SIM-kortet er aktiveret, vil det hermed også være ændret. Du kan også vælge at deaktivere passwordet, så s det fremover ikke skal anvendes. Deaktiver SIM-kortets pinkode i din mobiltelefon og monter det i enheden igen. Se evt. mobiltelefonens manual for hjælp til deaktivering. Her indtastes evt. et id på enheden bestående af a tal eller bogstaver (maks. 32 tegn). Id et vil blive sendt med alle alarmer. Skal enheden sende alarmer med SIA-IP skal kontrolcentralens id-nummer benyttes som id (se evt.. Alarm-typer side 11). NB! Passwordet benyttes for at kunne sende kommandoer til enheden.. Id medsendes fra enhedenn ved alarm. Hvis feltet ikke er udfyldt, bliver id det samme som password. 10

11 Opsætningg på pc med Quick setup 5.3 Quick Setup 2. Vindue til modtagere Figur 5-3 Modtagere Telefonnummer: Alarm-typer: Der kan oprettes i alt 255 telefonnumre til at samarbejde med enheden. De kan modtage alarmer og/eller godkendes til at operere i systemet. Et telefonnummer må maks. være på 15 cifre er ikke nødvendigt. Vil du benytte landekode skal den indtastes +45 og ikke Alarmer kan modtages enten som SMS, Tale, DTMF, eller Sia ip. Vælges Tale skal du indtale en besked til alarmen (se kapitel 8). Ved DTMF ringer r modemmet op f.eks. til en vagtcentral og afspiller en tonesekvens. Ønskes alarmen som enn , angives det nummer, som tele-operatøren anvender ved s. Kontakt evt. selskabet bag dit SIM-kort for at få oplyst denne. Ved afkrydsning af kommer et nyt felt till mail-adressen frem. - angives adressen kan maks. være 48 tegn. Ønskes alamen afsendt t som SIA-IP-protokol IP-nummer og portnummer skal noteres i feltet til til en kontrolcentral skal det ud for modtager 1. Centralens telefonnummer. De to numre adskilles af et kolon. Der skall ikke benyttes mellemrum og punktum i IP-nummeret skal bevares. For at kontrolcentralen kan genkende enheden,, får du et id-nummer, som du skal definere som GSM-enhedens id (id se s. 10). Det er en forudsætning,, at der er indgået aftalee med kontrolcentralen, som også oplyser om de relevantee numre. 11

12 Opsætning på pc med Quick setup Ønskes flere typer alarmer, f.eks. både sms og opkald med talebesked, er det nødvendigt at oprette det samme nummer to gange. Alarmer med talebesked eller DTMF-toner kan modtageren kvittere for med #. Kvitterer en modtager, stopper alarmeringen og de efterfølgende på modtagerlisten forstyrres ikke. Ved manglende kvittering fortsætter alarmeringen i modtagerlisten. Godkend: Zone: Angiver hvilke numre, der har lov til at ændre i opsætningen eller f.eks. trække relæer. Hvis et eller flere telefonnumre vinges af i feltet Godkend, accepterer enheden kun sms er og opkald fra disse numre. Der kan kun angives ét nummer pr. linje og enten godkend eller alarmtype. NB! Hvis der er fejl i det godkendte telefonnummer, skal det rettes i opsætningen. Det vil være nødvendigt at sætte kabel på for at få kontakt til enheden. Zone kan benyttes til at opdele alarmerne i områder med hver sine specifikke modtagere. En indgang i en bestemt zone alarmerer kun modtagere i samme zone. Undlades zone, sendes alle alarmer til samtlige modtagere. Kun én zone kan angives. Hvis det samme tlf.-nr. skal ringes op ved alarm fra f.eks. to zoner, skal det aktuelle tlf.-nr. oprettes to gange. Hvis Zone står blank, modtages alarm fra alle zoner. Systemalarmer er som standard tilknyttet zone 0. Opsætning Send alarm til brugeren, der seneste har kontaktet enheden: Vælges muligheden sendes alarmer som normalt i forhold til den definerede modtagerliste samt til den person, der senest har haft kontakt til enheden. Vælg om den seneste bruger skal modtage alarmerne som sms, som talebesked eller både som sms og talebesked. Funktionen giver mulighed for, at flere kan betjene enheden og få de relevante beskeder uden at være oprettet som modtagere. Brugerne undgår derved at få alarmer, når de ikke benytter enheden.på en arbejdsplads kan det f.eks. være forskellige personer fra dag til dag, der skal aktivere en enhed, og det er kun den givne person, der vil have gavn af at modtage alarmer. 12

13 Opsætningg på pc med Quick setup 5.4 Quick Setup 3. Vindue til indgange Figur 5-4 Digitale indgange Tekst når indgang : Under Digitale indgange tastes den tekst (maks. 64 tegn),, der skal sendes ved alarm (når tilstanden t påå en indgangg ændres). Hvis du kun ønsker alarm ved entenn brydes eller sluttes, skal der kun være tekst i feltet for den ønskede funktion. Desuden skal enten Tekst eller ID + Tekst vælges i Send kun alarm hvis tekstt er oprettet under opsætning nederst på fanebladet. Kodes enheden ikke med brugerdefinerede tekster, sendes standardbeskeder ved alarm: Sx: Slutte/lukke på indgang x (x = 0-7) Bx: Bryde/åbne på indgang x (x = 0-7) 13

14 Opsætning på pc med Quick setup Zone: Zone er valgfrit og kan benyttes til at opdele alarmer i op til otte områder. F.eks. sendes alarmer i zone 1 kun til modtagere i zone 1 (Husk også at angive zonen i opkaldslisten, se kapitel Quick Setup 2. Vindue til modtagere). Angives en zone, der ikke har en tilsvarende modtager, sendes ingen alarm. Benyttes, hvor et input blot skal styre et relæ f.eks. en sirene. De fire relæ-udgange egner sig til zoneinddeling, dvs. at de otte indgange kan lægges i bestemte zoner, der hver især trækker en bestemt relæ-udgang. Zoneinddeling foretages ved at angive et tal i zonefeltet. Når der arbejdes med zoner, reagerer centralenheden med at fordele alle indgange på relæudgange. NB! Centralenheden fordeler alle indgange i zoner, dvs. relæ 0 er zone 0, relæ 1 er zone 1 osv. Det vil sige, man kan ikke flytte rundet på relæerne (se evt. Figur 6-7 side 35). Filter: Hvis Filter er valgt, vil alarm kun blive sendt, hvor tilstandsændringen har været stabil i filtertiden. Overflødige tilstande, der varer et ubetydeligt antal sek., frasorteres og frembringer derved ikke en alarm. Benyttes f.eks. når en flyder i en pumpebrønd skal falde til ro, så der kun sendes én alarm. Filter kan ikke anvendes sammen med Vent. Vent: Ønsker du, at enheden afventer et halvt min, før en alarm udløses, skal Vent vinges af. Et evt. personale kan så f.eks. nå ud af et alarmområde efter tilkobling. Analoge indgange Enheden har to analoge indgange. De kan tilknyttes teknisk udstyr til at måle en eksakt værdi, f.eks. temperatur. Type: Måleudstyr vælges (0-10V, 0/4-20mA, PT 100, Profort ). Udfyldes typefeltet ikke, virker de analoge indgange som digitale. Skala min: + Skala max Punkt 1: + Punkt 2 For 0-10V og 0/4-20mA definerer man selv de ønskede værdier for volt og milliampere (fra 999 til +999). Decimaler er ikke tilladt. Værdierne for det øvrige måleudstyr er angivet med faste intervaller, som dog kan ændres. Eksempel: Værdierne for 0V og 10V skal defineres. min svarer til 0V, og max svarer til 10V (standardindstilling). Definer f.eks. at 20 ºC svarer til 0V og 60 C til 10V. Definer Punkt 1 og/eller Punkt 2 som grænser for tilladte værdier. Passerer værdien grænsepunkterne, sendes en alarm. Sæt f.eks. Punkt 1 til 0 ºC og Punkt 2 til 30 ºC. Falder eller stiger temperaturen til over eller under 0 ºC eller over eller under 30 ºC, udløses en alarm med enten Lav Mellem eller Høj tekst (se nedenfor). 14

15 Opsætningg på pc med Quick setup Lav, Mellem og Høj tekst: Lav tekst sendes når f.eks. temperaturen falder til under værdien defineret i Punkt 1. Jævnfør eksemplet ovenfor, når temperature n falder til under frysepunktet. Mellem tekst er alarmen, når temperaturen stiger over værdien i Punktt 1 f.eks. over 0 ºC, eller når den falder under værdien i Punkt P 2 f.eks. under 30 ºC. º Høj tekst angiver, at værdien er steget over angivelsen i Punkt 2, f.eks.. at temperaturen er over 300 ºC. Tekst i felterne må maks. indeholdee 64 tegn. Ønsker man i mellemtiden en måling oplyst, f.eks. en temperatur i et lokale, sender man en forespørgsel til enheden via smss med kommandoen V1 R for at forespørge på indgang 1, V2 R for at forespørge på indgang osv. Opsætning Indgang 0 anvendes til fra/- tilkobling: Vælg hvordan tilstanden på en indgang skal ændres. Enten Niveau (niveaustyring), hvor sluttet er tilkoblet eller Puls (pulsstyring). Ved blank fungerer indgangg 0 som normal indgang. Indgang 1 anvendes som tæller: Hvis du vil bruge indgang 1 som tæller, skal du vinge af, om der skal tælles pulse eller minutter. I feltet ved indgang 1 kan defineres en grænseværdi, f.eks. 500 i sluttet tekst. Enheden sender da automatisk en sms og nulstiller sig, når grænseværdien er nået. Ved blank fungerer indgang 1 som normal indgang. Filtertid: Angiver variabel filtertidd for indgange. Under Digitale indgange (se tidligere) vinges af, hvilke indgange, der skal bruge den angivne a filtertid. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min., 8 min., m 15 min. og 30 min. Send kun alarm hvis tekst er oprettet: Såfremt tekst er oprettet på indgange, sendes alarm. Ved blanke tekstfelter frasorteres f alarm. Ved ID + Tekst sendess tilstand, ID og tekst. Ved Tekst sendes kun tekst. Send kun alarm hvert 15. minut: Kryds feltet af, hvis du kun ønsker at modtage m en alarm af samme slags pr. 15. minut. Står indgang 1 f.eks. ogg veksler mellem sluttet og brudt, vill enheden sende en alarm, når indgangen slutter, og en når den bryder. Enheden vil herefte først sende en alarm igen efter 15 minutter, hvis indgang 1 slutter eller bryder. Funktionen gælder alarmer af samme slags. Det vil sige, at t f.eks. en alarm når indgang 2 brydes starter sit eget tidsinterval påå 15 minutter. Send forskellige talebeskeder: Hvis vinget af, kan der sendes en talebesked på tre sekunder, når indgangen brydes og enn anden på tre sekunderr når indgangen sluttes. Er feltet blankt, sendes samme talebesked for brudt og sluttet tilstand. 15

16 Opsætning på pc med Quick setup Aktivering af digitale indgange: Indgangene skal opsættes som enten GND- eller 24-VDC mode. I GNDmode aktiveres indgangen ved tilslutning til 0 VDC (GND) og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand. I 24 VDC-mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 24 VDC og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand Kommandoer i tekstfelt Det er muligt at skrive en eller flere kommandoer i tekstfeltet for digitale og analoge indgange. Herved kan der både sendes en sms-besked samt udføres en kommando, når tilstanden på indgangen ændres. Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også når enheden er frakoblet. Står kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommandoen ikke i frakoblet tilstand Ved brug af flere kommandoer adskilles disse med et semikolon Kommandoer starter med < og slutter med >. Eksempel på kommando i tekstfelt Skriv f.eks.kommandoen <S1;S2;S3> for at slutte relæ 1, 2 og 3. 16

17 Opsætningg på pc med Quick setup Eksempel 5-1 I Eksempel 5-1 vil enheden sende en alarm medd sætningenn ALARM, når indgangg 0 brydes. Kommandoen <S1;S2;S3> i slutningen af tekstfeltet bevirker desuden, at enheden slutter udgang et,to og tre, samt sender alarmen, når enhedenn er tilkoblet. Eksempel på vagtplan Kartoteket indgange kan også benyttes til at styre en vagtplan. I modtagerkartoteket oprettes først selve opkaldslisten til vagtplanen (jævnfør kapitel 5.3): Eksempel 5-2 Hvis en person skal modtage både en sms og en talebesked, oprettes det d samme telefonnummer to gange i opkaldslisten, f.eks. så Peter har position 1+ 2 ( ), Jens position 3+ 4 ( ) og Hans position ( ). Rækkefølgen i opkaldslisten betyder, at alarm sendes til Peter, først som sms og bagefter som talebesked. Dernæst til Jens som sms efterfulgtt af talebesked og endelig til Hans som sms og talebesked. Dag 1 har Peter og Hans vagt. Dag 2 har Jens og Hans vagt. Dag 3 har kun Peter vagt. Følgende skrives i fanebladet indgange: Eksempel 5-3 Når indgang 0 slutter, vil alarmer blive sendt til modtager 1+2 og 5+6 (Peter og Hans). Ved att slutte indgang 1 sendes alarm til modtager 3+4 og 5+6 (Jens og Hans). Ved at slutte indgang 2 sendes alarm til modtager 1+ 2 (Peter). 17

18 Opsætningg på pc med Quick setup Det er den sidst sluttede indgang, som s er gældende. Sluttes f.eks. førstt indgang 1 og bagefter indgang 2, sendes alarm efterfølgende til nr. 1+2, indtil der sker en slutning på enn anden indgang. Eksempel på zonetilkobling: For at tilkoble en enkelt zone sendes følgende kommando til enheden: Eksempel 5-4 I Eksempel 5-4 tilkobles zone 1, når indgang 0 brydes. For at tilkoble flere zoner ad gangen skrives dee pågældende zoner adskilt af semikolon: Eksempel 5-5 I Eksempel 5-5 tilkobles zonerne 1 til 3, når indgang 0 brydes. Det er nødvendigt at gentage ON foran hver zone. I alt syv zoner (Z0 Z7) kan tilkobles. 5.5 Quick Setup 4. Vindue til udgangee og andet Figur 5-5: 18

19 Opsætningg på pc med Quick setup Opsætning Aktivering af udgang ved alarm: Angiver om udgang skal aktivere ved alarm og hvor længe. 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min. 8 min., 15 min., m uendeligt, afspejler indgange. Afspejler indgange betyder, at udgangene afspejler de tilsvarende indgange, hvis der er oprettet tekst. Blankt felt angiver, at udgangene ikkee aktiverer. Kommer alarmen fra enn indgang el. trådløs detektor i zone 0, aktiveress udgang 0, zone 1 aktiverer udgangg 1 osv. Figur 5-6 Figur 6-6 viser, hvordann udgangenee følger indgangene. Er der tekst for både analoge og digitale indgange, vil de analoge indgange have fortrinsret til at trække udgang et og to. Udgange afspejler fra-/ /tilkoblet: Hvis vinget af, er udgangene sluttet, når n enheden er tilkoblet og brudt, når enhedenn er frakoblet. Hvis feltet ikke er udfyldt, virker relæet som normalt. Hvis udgangene skal være sluttet i frakoblet tilstand, markeres Sluttet i rubrikken Udgange. NB! Hvis udgangene er definerede til at vise både alarmer og fra-/tilkoblet tilstand, er udgang 0-1 beregnet til alarmer fra zone 0-1, og udgang 2-3 er beregnet til visningg af fra-/tilkobling af zone 0-1, se Figur 5-7. Figur

20 Opsætning på pc med Quick setup Kvittering for kommando: Hvis vinget af sendes en kvittering på en afsendt kommando til afsenderen og til enheden. Hvis feltet ikke er markeret, kvitteres der ikke. Enheden kvitterer med OK>> + den afsendte kommando, når den kender kommandoen, og??>> + den afsendte kommando, når enheden ikke genkender den afsendte kommando. Kvitteringer leveres til afsenderen. Send også sabotagealarm : Hvis vinget af sendes en sabotagealarm, også selv om enheden er frakoblet. Hvis blank sendes sabotagealarmen ikke i frakoblet tilstand. Send power alarm: Ved afkrydsing med Straks sendes teksten Power alarm med det samme, når den eksterne forsyningsspænding svigter. Herefter kører enheden videre i 30 min., hvorefter den lukker ned. Kommer spændingen tilbage inden 30 min., sendes standardteksten Power Ok. Hvis 30 min markeres kører enheden i 30 min, mens den overvåger, om spændingen kommer tilbage. Sker dette ikke, sender enheden power-alarmen og lukker ned. Når spændingen kommer tilbage, sendes standardteksten Power Ok. Poweralarm forudsætter, at enheden er monteret med et 9V-batteri. Timer Interval: Tidspunkt: Kommandoer: Vælg mellem Ugentlig, daglig, Antal kvarter og Antal minutter for hvor tit, timeren skal aktivere. Eller marker det blanke felt for at deaktivere. Som standard er timeren programmeret til at forsætte, til du stopper den. Det kan gøres ved at vælge det blanke felt som interval eller ved hjælp af kommandoen Tx (x = 0-9). T + nul stopper timeren, mens 1-9 angiver antal gange timeren skal aktivere, f.eks. starter den to gange ved T2. Brug kommandoen TU, hvis timeren igen skal køre uendeligt (indtil deaktivering). Kommandoen kan sendes via tekst på en indgang, med en sms eller indbygget i en makro. Angiver klokkeslæt for aktivering af timeren. Ved Ugentlig (altid onsdag) og Daglig angives tidspunktet med TTMM. Ved Antal kvarter angives antallet af kvarter mellem aktiveringer, f.eks for hver time. Minutter angives med antal minutter mellem aktivering, f.eks for hvert 10. minut. Indtast evt. kommandoer, som enheden skal udfører, når timeren aktiverer. Indtaster du f.eks. MA D1;MA A1 vil enheden sende en statusopdatering for digital indgang 1( MA D1) samt en statusopdatering for analog indgang 1 (MA A1), når timeren aktiverer. Er kommandofeltet tomt, mens timeren er slået til, vil enheden sende statusbeskeder om tilstanden på indgangene. 20

21 Opsætningg på pc med Quick setup Statusbeskeder rapporterer fra de analoge og digitale d indgange, som er tekst- pulse. definerede. Kan vise sluttet eller brudt tilstand, en analog værdi eller antal Enheden vil også sendee en statusbesked ved tilkobling af enheden. Sendes en statusbeskeds d fra en indgang med en kommandoo i tekstfeltet, vil enheden også udføre den pågældende kommandoen. Automatisk til-/frakobling: Angiver tidspunkt for automatisk fra- og tilkobling af enheden. Hviss der kun ønskes automatisk tilkobling udfyldes Frakobling ikke. Angives med TTMM (TT = time / MM = minutter), f.eks Udgange Brudt: Sluttet: GPRS Teleselskab: Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgangee skal slutte ved aktivering af alarm, markeres Brudt. Udgange vil da være brudt ved opstart. Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgangee skal bryde ved aktivering af alarm, markeres Sluttet. Udgange vil da være sluttet ved opstart.. Angiv enhedens internetadgang. Vælg enten att internettet ikke skal bruges ( GPRS anvendes ikke ) eller aktiver netadgangen ved at markere teleselskabet bag dit SIM-kort. Er dit selskab ikke på listen, skal Ikke på listen benyttes. Vær opmærksom på, att felterne angående internettet under Indstillinger også skal være udfyldt (se evt. kapitel 5. 1 punkt 2) og o 3) side 9).. APN, Bruger og Kodeord: APN er en forkortelsee for Access Point Name og angiver hvordan enheden får forbindelse til internettet via dit teleselskab. Nogle teleselskaber kræver desuden brugernavn og adgangskode for at skabe forbindelsen. Vælges et teleselskab fra listen, udfylder programmet automatisk felterne. Har du valgt et selskab,, der ikke er på listen, skal du selv udfylde disse felter. Kontakt dit teleselskab,, hvis du har brug for hjælp. Makroer Makronavn: Kommandoer: Her angivess et navn efter eget valg på op til 16 tegn, f.eks. Start pumpe. Modtager enheden en sms med denne tekst, udføres de instruktioner, der er tastett i feltet Kommandoer. Det er således ikke nødvendigt at huske og indtaste den normale kommando. Der kan oprettes 10 makroer i alt (M0-M9). Her angivess den eller dee instruktioner/kommandoer (maks. 48 tegn), der skal tilknyttes det valgte makronavn. Flere kommandoer adskilles af semikolon. Eksempelviss P0;T1 for at pulse relæ 0 og aktivere timerenn en gang. 21

22 Opsætningg på pc med Basic setup 6 OPSÆTNING PÅ PC MED BASIC SETUP Ved opsætning med Basic setup skal du først udfylde programmets indstillinger som beskrevett i kapitel 6.1: Indstillinger. Dernæst defineres enheden jævnfør kapitel Opsætningen overføres og lagres i GSM-enhedens flash memory og bevares, hvis enheden slukkes. Når du arbejder med Profort a/s pc-program, kan du trykke F1 for hjælp. 6.1 Indstillinger Udfyld enhedens indstillinger ved at gå til vinduets øverstee venstre hjørne og vælge: Kartoteker > Indstillinger. Et vinduet som Figur 6-1 åbner. Figur 6-1 1) Har computeren et GSM-modem tilsluttet, skal du skrive den pinkode modemmets SIM-kort har. Ellers skal feltet være tomt. 22

23 Opsætningg på pc med Basic setup Enheden kan enten programmeres via COM-porten eller GPRS/internett 2a) Indtast nummeret på den COM-port, som enheden er tilsluttet. Kunn ledige COM-porte er vist. 2b) Ønsker du muligheden for at håndtere enheden via GPRS/internet, skal Forbindelse via internet krydses af og PC en være tilsluttet internettet. Skriv et BRUGERNAVN, du vil have på internettet. Det kan bestå af bogstaver og tal og må indeholde op til 16 karakterer. Specialtegn og mellemrum er ikke tilladt. Hvis enheden ikke allerede er programmeret till GPRS-trafik, skal der sendes følgende sms er: 1. Enhedens eget telefonnummer: 1234 N0 nnnnnnnn N0 N (N + nul) n=sim-kortets telefonnummer). 2. BRUGERNAVN: 1234 EH brugernavn) 3. APN (Access Point Name): 1234 EG apn APN fortelia = APN forcallme: := websp APN for de fleste andre:= internet (standard indkodet). Oplyses evt. af teleudbyder Brugernavnet skal anvendes, når du logger ind på Proforts internet-portal til styringg af enheder via 3) Vælg sprog 4) Tryk på Ok Nederst til venstre i skærmbilledet vises, om forbindelse til enheden er oprettet. NB! Vises Ingen forbindelse, er der enten valgt en forkert COM-port, enheden er slukket, eller RS-232- kablet er defekt. Kommer teksten Forbindelse til [produktnavn] ikke frem, skal du kontrollere, at den rigtige COM-port er valgt. Nu kan opsætningen af en GSM-enhed begynde. 6.2 Hovedsiden Programmet åbner med en hovedside (Figur 6-2). Definer først enheden her. Fortsæt med det øvrige setup ved at trykke på Opsætning midt i vinduet. Et nyt vindue åbner. Følg den videre opsætning gennem hvert enkelt faneblad (se nærmere i kapitlerne ). I firkanten øverst til venstre på hovedsiden (Figur 6-2) skal enheden defineres. Det er muligt att oprette flere enheder i Profort a/s pc-program, hvis du skal håndtere flere. Figur

24 Opsætningg på pc med Basic setup Opret enheden i vinduets øverste rude: 1. Angiv et valgfrit nummer på enheden 2. Tilknyt en beskrivelse til enheden (maks. 50 tegn). Teksten vises i indbakken (oversigten med modtagne beskeder) og i udbakken (oversigten med afsendte beskeder). b 3. Tast enhedens GSM-nr. GSM-nummeret er det samme som telefonnummeret på SIM-kortet. 4. Marker enheden ved at klikke i feltet til venstre for enhedens nr. n En pil fremkommer i feltet f og linjen bliver markeret. Ved tryk på Opsætning vil ændringer kun gælde den pågældende enhed. Den videre opsætningen for den markerede enhed foregår i fem trin: Modem M (kapitel 6.3), Indgange (kapitel 0), Udgange (kapitel 6.5), Trådløs (kapitel 6.6) og Andet (kapitel 6.7). Tryk på Opsætning og fortsæt i det nye vindue. 6.3 Faneblad: Modem Figur

25 Opsætningg på pc med Basic setup Centralenhed Opret enhedens identifikationsoplysninger. Nuværendee password: GSM-nummer: Nyt password: Id: Ved opstartt er enhedens password 1234 som standard. Bemærk, pinkoden på enhedens SIM-kort skal være v 1234 eller deaktiveret ved opstart. Telefonnummeret på enhedens SIM-kort angives her. Muligheden er valgfri men dog en nødvendighed, hvis ur-funktionen skal benyttes b (f.eks. i forbindelse med logning af klimadata). Indtast evt. et nyt password på fire cifre. Må kun indeholdee tal ikke bogstaver. Hvis pinkoden på SIM-kortet er aktiveret, vil det hermed også være ændret. Du kan også vælge at deaktivere passwordet, så s det fremover ikke skal anvendes. Deaktiver SIM-kortets pinkode i din mobiltelefon og monter det i enheden igen. Se evt. mobiltelefonens manual for hjælp til deaktivering. Her indtastes evt. et id på enheden bestående af a tal eller bogstaver (maks. 32 tegn). Id et vil blive sendt med alle alarmer. Skal enheden sende alarmer med SIA-IP skal kontrolcentralens id-nummer benyttes som id (se evt.. Alarm-typer side 26). NB! Passwordet benyttes for at kunne sende kommandoer til enheden.. Id medsendes fra enhedenn ved alarm. Hvis feltet ikke er udfyldt, bliver id det samme som password. 25

26 Opsætning på pc med Basic setup Modtagere Telefonnummer: Alarm-typer: Der kan oprettes i alt 25 telefonnumre til at samarbejde med enheden. De kan modtage alarmer og/eller godkendes til at operere i systemet. Et telefonnummer må maks. være på 15 cifre. +45 er ikke nødvendigt. Vil du benytte landekode skal den indtastes +45 og ikke Alarmer kan modtages enten som SMS, Tale, DTMF, eller Sia ip. Vælges Tale skal du indtale en besked til alarmen (se kapitel 8). Ved DTMF ringer modemmet op f.eks. til en vagtcentral og afspiller en tonesekvens. Ønskes alarmen som en , angives det nummer, som tele-operatøren anvender ved s. Kontakt evt. selskabet bag dit SIM-kort for at få oplyst denne. Ved afkrydsning af kommer et nyt felt til mail-adressen frem. adressen kan maks. være 48 tegn. Ønskes alamen afsendt som SIA-IP-protokol til en kontrolcentral skal det angives ud for modtager 1. Centralens IP-nummer og portnummer skal noteres i feltet til telefonnummer. De to numre adskilles af et kolon. Der skal ikke benyttes mellemrum og punktum i IP-nummeret skal bevares. For at kontrolcentralen kan genkende enheden, får du et id-nummer, som du skal definere som GSM-enhedens id (se s. 10). Det er en forudsætning, at der er indgået aftale med kontrolcentralen, som også oplyser om de relevante numre. Ønskes flere typer alarmer, f.eks. både sms og opkald med talebesked, er det nødvendigt at oprette det samme nummer to gange. Alarmer med talebesked eller DTMF-toner kan modtageren kvittere for med #. Kvitterer en modtager, stopper alarmeringen og de efterfølgende på modtagerlisten forstyrres ikke. Ved manglende kvittering fortsætter alarmeringen i modtagerlisten. Godkend: Zone: Angiver hvilke numre, der har lov til at ændre i opsætningen eller f.eks. trække relæer. Hvis et eller flere telefonnumre vinges af i feltet Godkend, accepterer enheden kun sms er og opkald fra disse numre. Der kan kun angives ét nummer pr. linje og enten godkend eller alarmtype. NB! Hvis der er fejl i det godkendte telefonnummer, skal det rettes i opsætningen. Det vil være nødvendigt at sætte kabel på for at få kontakt til enheden. Zone kan benyttes til at opdele alarmerne i områder med hver sine specifikke modtagere. En indgang i en bestemt zone alarmerer kun modtagere i samme zone. Undlades zone, sendes alle alarmer til samtlige modtagere. 26

27 Opsætningg på pc med Basic setup Kun én zone kan angives. Hvis det samme tlf.-nr. skal ringes op ved alarm fra f.eks. to zoner, skal det t aktuelle tlf. -nr. oprettess to gange. Hvis Zone står blank, modtages alarm fra alle zoner. Systemalarmer er som standard tilknyttet zonee 0. Send: Ved ændringer i opsætningen vinger programmet automatisk Send af. Derved sendes informationernee om opdatering til enheden, når opsætningen sluttes af med et tryk på knappenn Send/Gem. Opsætning Send besked til modtagere ved fra-/tilkoblingfrakobling af enheden. Valgfri mulighed. Antal sekunder inden talebesked/dtmf-toner afspilles: Antal sekunderr som enheden skal vente, inden Besked sendes til modtagere i zone blank ved til- og den sender en talebesked eller DTMF-toner. Muligheden er r valgfri men vil være en fordel, så alarmen ikke afleveres oven i en eventuel telefonsvarer. Vælg evt. Rækkefølge af modtagere: Modtagere nummereres 1-9 og fra 10 og opefter med bogstaverne A-P. Rækkefølgen i modtager-kartoteket kan ændres, æ f.eks. 342A. Enheden sender besked først til modtager 3, dernæst modtager 4, 2 og 10 (A). Beskeden bliver kun sendt til de modtagere, som er indtastet i dette felt - ikke til eventuelt øvrige modtagere. Send alarm til brugeren, der seneste har kontaktet enheden: Vælges muligheden m sendes alarmer som normalt i forhold til denn definerede modtagerliste samt til den person, der senest har haft kontakt til enheden. Vælg om den seneste bruger skal modtage alarmerne som sms, som talebesked eller både som sms og talebesked. Det giver mulighed for at flere kan betjene enheden og få de relevante beskeder uden at være oprettet som modtagere. På samme tid undgår brugerne at få alarmer, når de ikke benytter enheden.på en arbejdsplads kan det f.eks. være forskellige personer fra dag tl dag, der skal aktivere en enhed, og det er kun denne person, der har gavn af at modtage alarmer. 27

28 Opsætningg på pc med Basic setup 6.4 Faneblad: Indgange Figur 6-4 Digitale indgange Tekst når indgang : Zone: Under Digitale indgange tastes den tekst (maks. 64 tegn),, der skal sendes ved alarm (når tilstanden t påå en indgangg ændres). Hvis du kun ønsker alarm ved entenn brydes eller sluttes, skal der kun være tekst i feltet for den ønskede funktion. Desuden skal enten Tekst eller ID + Tekst vælges i Send kun alarm hvis tekstt er oprettet under opsætning nederst på fanebladet. Kodes enheden ikke med brugerdefinerede tekster, sendes standardbeskeder ved alarm: Sx: Slutte/lukke på indgang x (x = 0-7) Bx: Bryde/åbne på indgang x (x = 0-7) Zone er valgfrit og kann benyttes til at opdele alarmer a i op til otte områder. F.eks. sendes alarmer i zone 1 kun til modtagere i zone 1 (Husk også at angive zonen i opkaldslisten, se kapitel 6.3 Faneblad: Modem) ). 28

29 Opsætningg på pc med Basic setup Angives en zone, der ikke har en tilsvarende modtager, sendes ingen alarm. Benyttes, hvor et input blot skal styre et relæ f. eks. en sirene. De fire relæ-udgange egner sig til zoneinddelin g, dvs. at dee otte indgange kan lægges i bestemte zoner, der hver især trækkerr en bestemtt relæ-udgang. Zoneinddeling foretages ved at angive et tal i zonefeltet. Når der arbejdes med zoner, reagerer centralenheden med at fordele alle indgange på relæudgange. NB! Centralenheden fordeler alle indgange i zoner, dvs. relæ 0 er zone 0, relæ 1 er zone 1 osv. Det vil sige, man kan ikke flytte rundet r på relæerne(se evt Figur 6-7 side 35). Filter: Vent: Send: Hvis filter er valgt, vil alarm kun blive sendt, hvor h tilstandsændringen har været stabil i filtertiden. Overflødige tilstande, der varer et ubetydeligt antal sek., s frasorteres og frembringer derved ikke en alarm. Benyttes f.eks. når en flyder i en pumpebrønd skal s falde til ro, så der kun sendes én alarm. Filter kan ikke i anvendes sammen med vent. Ønsker du, at enheden afventer et halvt min, før en alarm udløses, skal Vent vinges af. Et evt. personale kan så f.eks. nå ud af et alarmområde efterr tilkobling. Se Send side 27 Analoge indgange Enheden har to analoge indgange. De kan tilknyttes teknisk udstyr til at a måle en eksakt værdi,, f.eks. temperatur. Type: Måleudstyr vælges (0-10V, 0/4-20mA, PT 100, Profort ). Udfyldes typefeltet ikke, virker de analoge indgange som digitale. Skala min: + Skala max Punkt 1: + Punkt 2 For 0-10V og 0/4-20mAA definerer man selv de ønskede ø værdier for voltt og milliamperee (fra 999 til +999). Decimaler er ikke tilladt. Værdierne for f det øvrige måleudstyr er angivet med faste intervaller, som dog kan ændres. Eksempel: Værdierne for f 0V og 10V skal defineres. min svarer s til 0V, og max svarer til 10V (standardindstilling). Definer f.eks. at 20 ºC svarer til 0V og 60 C til 10V. Definer Punkt 1 og/ellerr Punkt 2 som grænser for tilladte værdier. Passerer værdien grænsepunkterne, sendes en alarm. Sæt f.eks. Punkt 1 til 0 º ºC og Punkt 2 til 30 ºC. Falder eller stiger temperaturen til over eller under 0 ºC eller over eller under 30 ºC, udløses enn alarm med enten Lav Mellem eller Høj tekst (se nedenfor). 29

30 Opsætning på pc med Basic setup Lav, Mellem og Høj tekst: Lav tekst sendes når f.eks. temperaturen falder til under værdien defineret i Punkt 1. Jævnfør eksemplet ovenfor, når temperaturen falder til under frysepunktet. Mellem tekst er alarmen, når temperaturen stiger over værdien i Punkt 1 f.eks. over 0 ºC, eller når den falder under værdien i Punkt 2 f.eks. under 30 ºC. Høj tekst angiver, at værdien er steget over angivelsen i Punkt 2, f.eks. at temperaturen er over 30 ºC. Tekst i felterne må maks. indeholde 64 tegn. Ønsker man i mellemtiden en måling oplyst, f.eks. en temperatur i et lokale, sender man en forespørgsel til enheden via sms med kommandoen V1 R for at forespørge på indgang 1, V2 R for at forespørge på indgang osv. Opsætning Indgang 0 anvendes til fra/- tilkobling: Vælg hvordan tilstanden på en indgang skal ændres. Enten Niveau (niveaustyring), hvor sluttet er tilkoblet eller Puls (pulsstyring). Ved blank fungerer indgang 0 som normal indgang. Indgang 1 anvendes som tæller: Hvis du vil bruge indgang 1 som tæller, skal du vinge af, om der skal tælles pulse eller minutter. I feltet ved indgang 1 kan defineres en grænseværdi, f.eks. 500 i sluttet tekst. Enheden sender da automatisk en sms og nulstiller sig, når grænseværdien er nået. Ved blank fungerer indgang 1 som normal indgang. Filtertid: Angiver variabel filtertid for indgange. Under Digitale indgange (se tidligere) vinges af, hvilke indgange, der skal bruge den angivne filtertid. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min., 8 min., 15 min. og 30 min. Send kun alarm hvis tekst er oprettet: Såfremt tekst er oprettet på indgange, sendes alarm. Ved blanke tekstfelter frasorteres alarm. Ved ID + Tekst sendes tilstand, ID og tekst. Ved Tekst sendes kun tekst. Send kun alarm hvert 15. minut: Kryds feltet af, hvis du kun ønsker at modtage en alarm af samme slags pr. 15. minut. Står indgang 1 f.eks. og veksler mellem sluttet og brudt, vil enheden sende en alarm, når indgangen slutter, og en når den bryder. Enheden vil herefter først sende en alarm igen efter 15 minutter, hvis indgang 1 slutter eller bryder. Funktionen gælder alarmer af samme slags. Det vil sige, at f.eks. en alarm når indgang 2 brydes starter sit eget tidsinterval på 15 minutter. Send forskellige talebeskeder: Hvis vinget af, kan der sendes en talebesked på tre sekunder, når indgangen brydes og en anden på tre sekunder når indgangen sluttes. Er feltet blankt, sendes samme talebesked for brudt og sluttet tilstand. 30

31 Opsætningg på pc med Basic setup Aktivering af digitale indgange: Indgangene skal opsættes som enten GND- G eller 24-VDC mode. I GND- opnås. Fjernes tilslutningen opnås brudt tilstand. I 24 VDC-mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 24 VDC og sluttet tilstand opnås. Fjernes tilslutningent opnås brudtt mode aktiveres indgangen ved tilslutning til 0 VDC V (GND) og sluttet tilstand tilstand Kommandoer i tekstfelt Det er muligt at skrive en eller fleree kommandoer i tekstfeltet for digitale og analoge indgange. Herved kan der både sendes en sms-besked samt udføres en kommando, når tilstanden t påå indgangen ændres. Kommandoer forrest i tekstfeltet bevirker, at kommandoen udføres, også når enheden er frakoblet. Står kommandoer sidst i tekstfeltet, udføres kommandoen ikke i frakoblet tilstand Ved brug af flere kommandoer adskilles disse med et semikolon Kommandoer starter med < < og slutterr med >. Eksempel på kommando i tekstfelt t Skriv f.eks.kommandoen <S1;S2;S3> for att slutte relæ 1, 2 og 3. 31

32 Opsætningg på pc med Basic setup Eksempel 6-1 I Eksempel 6-1 vil enheden sende en alarm medd sætningenn ALARM, når indgangg 0 brydes. Kommandoen <S1;S2;S3> i slutningen af tekstfeltet bevirker desuden, at enheden slutter udgang et,to og tre, samt sender alarmen, når enhedenn er tilkoblet. Eksempel på vagtplan Kartoteket indgange kan også benyttes til at styre en vagtplan. I modtagerkartoteket oprettes først selve opkaldslisten til vagtplanen (jævnfør kapitel 6.33 Faneblad: Modem): Eksempel 6-2 Hvis en person skal modtage både en sms og en talebesked, oprettes det d samme telefonnummer to gange i opkaldslisten, f.eks. så Peter har position 1+ 2 ( ), Jens position 3+ 4 ( ) og Hans position ( ). Rækkefølgen i opkaldslisten betyder, at alarm sendes til Peter, først som sms og bagefter som talebesked. Dernæst til Jens som sms efterfulgtt af talebesked og endelig til Hans som sms og talebesked. Dag 1 har Peter og Hans vagt. Dag 2 har Jens og Hans vagt. Dag 3 har kun Peter vagt. Følgende skrives i fanebladet indgange: Eksempel

33 Opsætningg på pc med Basic setup Når indgang 0 slutter, vil alarmer blive sendt til modtager 1+2 og 5+6 (Peter og Hans). Ved att slutte indgang 1 sendes alarm til modtager 3+4 og 5+6 (Jens og Hans). Ved at slutte indgang 2 sendes alarm til modtager 1+ 2 (Peter). Det er den sidst sluttede indgang, som s er gældende. Sluttes f.eks. førstt indgang 1 og bagefter indgang 2, sendes alarm efterfølgende til nr. 1+2, indtil der sker en slutning på enn anden indgang. Eksempel på zonetilkobling: For at tilkoble en enkelt zone sendes følgende kommando til enheden: Eksempel 6-4 I Eksempel 6-4 tilkobles zone 1, når indgang 0 brydes. For at tilkoble flere zoner ad gangen skrives dee pågældende zoner adskilt af semikolon: Eksempel 6-5 I Eksempel 6-5 tilkobles zonerne 1 til 3, når indgang 0 brydes. Det er nødvendigt at gentage ON foran hver zone. I alt syv zoner (Z0 Z7) kan tilkobles. Send/Gem: Opsætningsoplysningerne gemmes i pc en og overføres til centralenhedc den. 6.5 Faneblad: Udgange Figur 6-5: 33

34 Opsætningg på pc med Basic setup Udgange Brudt: Sluttet: Analog udgang: Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgangee skal slutte ved aktivering af alarm, markeres Brudt. Udgange vil da være brudt ved opstart. Angiver normaltilstand af relæer. Hvis udgangee skal bryde ved aktivering af alarm, markeres Sluttet. Udgange vil da være sluttet ved opstart.. Denne enhed har ikke en analog indgang. Opsætning Aktivering af udgang ved alarm: Angiver om udgang skal aktivere ved alarm og hvor længe. 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min., 2 min., 4 min. 8 min., 15 min., m uendeligt, afspejler indgange. Afspejler indgange betyder, at udgangene afspejler de tilsvarende indgange, hvis der er oprettet tekst. Blankt felt angiver, at udgangene ikkee aktiverer. Figur 6-6 Kommer alarmen fra enn indgang i zone 0, aktiveres udgangg 0, zone 1 aktiverer udgang 1 osv. Figur 6-6 viser, hvordann udgangenee følger indgangene. Er der tekst for både analoge og digitale indgange, vil de analoge indgange have fortrinsret til at trække udgang et og to. Udgange afspejler fra-/ /tilkoblet: Hvis vinget af, er udgangene sluttet, når n enheden er frakoblett og brudt, når enhedenn er tilkoblet. Hvis feltett ikke er udfyldt, virker relæet som normalt. Hvis udgangene skal være sluttet i frakoblet tilstand, markeres Sluttet i rubrikken Udgange. NB! Hvis udgangene er definerede til at vise både alarmer og fra-/tilkoblet tilstand, er udgang 0-1 beregnet til alarmer fra zone 0-1, og udgang 2-3 er beregnet til visningg af fra-/tilkobling af zone 0-1, se 34

35 Opsætningg på pc med Basic setup Figur 6-7. Figur Faneblad: Trådløs Fanen Trådløs handler om trådløse detektorer. Denne GSM-enhed kan ikke indeholde trådløst modem, og fanen skal derfor ikke udfyldes. 6.7 Faneblad: Andet Figur 6-8 Opsætning Kvittering for kommando: Hvis vinget af sendess en kvittering på en afsendt kommando til afsenderen og til enheden.. Hvis feltet ikke er markeret, kvitteres der ikke. 35

36 Opsætning på pc med Basic setup Enheden kvitterer med OK>> + den afsendte kommando, når den kender kommandoen, og??>> + den afsendte kommando, når enheden ikke genkender den afsendte kommando. Kvitteringer leveres til afsenderen. Send også sabotagealarm : Hvis vinget af sendes en sabotagealarm, også selv om enheden er frakoblet. Hvis blank sendes sabotagealarmen ikke i frakoblet tilstand. Send power alarm: Ved afkrydsing med Straks sendes teksten Power alarm med det samme, når den eksterne forsyningsspænding svigter. Herefter kører enheden videre i 30 min., hvorefter den lukker ned. Kommer spændingen tilbage inden 30 min., sendes standardteksten Power Ok. Hvis 30 min markeres kører enheden i 30 min, mens den overvåger, om spændingen kommer tilbage. Sker dette ikke, sender enheden power-alarmen og lukker ned. Når spændingen kommer tilbage, sendes standardteksten Power Ok. Poweralarm forudsætter, at enheden er monteret med et 9V-batteri. Aktivering af sirene ved alarm: Der kan vælges om og hvorlænge enheden skal afgive lydsignal ved alarm. Ved blank gives ikke lydsignal. Vælg mellem 10 sek., 20 sek., 40 sek., 1 min, 2 min, 4 min, 8 min. Opret ur i enhed: Fra-/tilkobling Tilkobling: Frakobling: Pc ens ur overføres til centralenheden. Det er nødvendigt, hvis du ønsker at logge data. Angiv enhedens GSM-nummer/telefonnummer under Faneblad: Modem, hvis enheden automatisk skal opdatere tiden en gang om ugen. Slukkes for enheden, vil den ved genstart opdatere tiden ved at sende en sms til sig selv. Vælg evt. tilkobling på zone (0-7). Udfyldes zone ikke, gælder tilkobling for samtlige zoner. Husk evt. at aktivere Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling i faneblad Modem. Vælg evt. zone (0-7). Udfyldes zone ikke, gælder frakobling for samtlige områder. Husk også at aktivere Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling i faneblad Modem. Tilkobling efter 8 min. status (ændringer)/ (aktive): Er ikke relevant for denne enhed, da den ikke indeholder trådløst modem. Opret ny tekst for standardtekster Tekst: Skriv evt. en ny tekst i stedet for de forskellige standardtekster. 36

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Version 5.12 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Ver INDGANGE. 2 Montering 7.5 UDGANG Klargøring af pc en INDSTILLINGER. 9 Internet

Ver INDGANGE. 2 Montering 7.5 UDGANG Klargøring af pc en INDSTILLINGER. 9 Internet MANUAL 7 Opsætning med m sms 36 INDHOLD 1 Funktionsbeskrivelse 1. 1 FUNKTIONSTEGNING 2 Montering 2. 1 KLARGØR ENHEDEN 2.22 ELEKTRISK MONTAGE 2.3 MONTER SIM KORT 2.4 TILSLUT ENHEDEN 3 Klargøring af pc en

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)...

multiguard Basic Trådløs objektsikring Manual Ver. 3.01 6.11 Sirene ved alarm... 38 6.12 Tekst til og fra en seriel port (RS- 232)... Manual INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 1.1 Funktionstegning... 3 2 MONTERING... 4 2.1 Klargør enheden... 4 2.2 Elektrisk montage... 4 2.3 Monter eventuelt SIM-kort... 5 2.4 Tilslut enheden... 6 3 KLARGØRING

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm Duplex 322 IR GSM styring og alarm Manual INDHOLD 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 2. MONTERING... 3 Klargør enheden... 3 Monter SIM-kort... 3 Elektrisk montage... 3 DIP switch for analog indgang... 3 3. KLARGØRING

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING

Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Duplex 988 TRÅDLØS OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107015 Sådan virker Duplex 988 Funktionsoversigt Ver. 1.08 Brugermanual, Duplex 988, Side 2 Ægte trådløs overvågning mange anvendelsesmuligheder Duplex

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.07

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.07 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2.

multiguard Light Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Brugermanual Varenr. 107004 FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Ver. 2. multiguard Light FJERNAKTIVERING OG OVERVÅGNING Brugermanual Varenr. 107004 Sådan virker multiguard systemet Funktionsoversigt Ver. 2.16 Brugermanual, multiguard Light, Side 2 Ægte trådløs overvågning

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.20

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.20 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL, PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10 2.2

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G Montering 1. Klargør et SIM-kort i en almindelig mobiltelefon, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) 4-moduler. IR-fjernkontrol. 9-moduler. Basic/D988. Piccolo Light. Industri Trådløst /-ført Trådført Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IR-fjernkontrol Industri 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode

Læs mere

Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 6.03

Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 6.03 Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL, PROFORTS MULTIGUARD GSM/LAN-ENHEDER 3 1.1 SPECIFIKATIONER VÆGHÆNGTE BOKSE 3 1.2 FUNKTIONER VÆGHÆNGTE BOKSE 5 1.3 SPECIFIKATIONER DIN/MONTAGE

Læs mere

Piccolo Light Brugsvejledning

Piccolo Light Brugsvejledning Piccolo Light Brugsvejledning Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com - 1 - Kap. 1: Indledning... 9 Overvågning & fjernaktivering...

Læs mere

Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 6.01

Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 6.01 Manual til multiguard GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL, PROFORTS MULTIGUARD GSM/LAN-ENHEDER 3 1.1 SPECIFIKATIONER DESIGN BOKSE 3 1.2 FUNKTIONER DESIGN BOKSE 5 1.3 SPECIFIKATIONER DIN/MONTAGE BOKSE

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

www.profort.dk 13-01-2015

www.profort.dk 13-01-2015 (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini Max/D1988 4-moduler Basic/D988 9-moduler Piccolo Light Trådført Trådløst /-ført Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2 Pinkode,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

6000.0500. Installationsvejledning

6000.0500. Installationsvejledning 05.11.2015 6000.0500 Installationsvejledning GSM kommunikator / sender - 8 digitale og 2 analoge indgange, 4 kontrollerede transistor udgange, talebesked for alle indgange, 256 hændelseslog, afsløring

Læs mere

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini 4-moduler 9-moduler. Piccolo Light. Basic/D988. Max/D1988

Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini 4-moduler 9-moduler. Piccolo Light. Basic/D988. Max/D1988 Trådløst /-ført Trådført Kommandoer (Husk: password fx. 1234 ved sms) IRfjernkontrol/mini 4-moduler 9-moduler Max/D1988 Basic/D988 Piccolo Light Indhold 1 Telefonnumre 2 1.1 Enhedens telefonnummer 2 1.2

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Piccolo overfaldsalarm

Piccolo overfaldsalarm Piccolo overfaldsalarm Giver tryghed for: Rådhuse: personalet i f. eks. borgerservice og socialforvaltning. Retsbygninger: dommere, advokater og vidner i forbindelse med retssager Fængsler: fængselspersonale

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING SMS1000-GPRS Revideret den 22/10-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS/GPRS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene &

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere