BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer"

Transkript

1 BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews med relevante personer og, i mindre grad, fra en række opkvalificeringsdage, der i projektperioden er afholdt med de sociale mentorer. Interviews er gennemført i marts 2010 med telefonisk opfølgning på enkelte områder i oktober november De kvantitative data er trukket i det webbaserede registreringssystem, som blev oprettet ved projektets opstart. I Web databasen har de sociale mentorer løbende registreret en række data på mentoropgaver, borgere etc. Undervejs i projektperioden er databasen blevet opdateret på en række områder, så mentorens registreringer i højere grad afspejler den måde, hvorpå mentorstøtten er foregået. Til slut i dette afsnit følger en mere udførlig beskrivelse af datamaterialet. De kvalitative data Der er foretaget interviews med både sociale mentorer, jobcenterledelse og projektkoordinatorer, sagsbehandlere samt borgere for at få så bredt og detaljeret et billede som muligt af mentorstøttens indhold og virkning. Der er foretaget følgende interviews: Odense: 4 borgere - enkeltinterview 3 borgere - fokusgruppeinterview 2 sagsbehandlere - enkeltinterview 2 mentorer - gruppeinterview Interview med ledelse Herlev: Viborg: 4 borgere - fokusgruppeinterview 2 borgere - enkeltinterview Interview med ledelsesgruppe Interview med social mentor 3 borgere fokusgruppeinterview 2 borgere - enkeltinterview 4 sociale mentorer - fruppeinterview Interview med ledelse og jobkonsulenter I projektperioden er der desuden afholdt en række opkvalificeringsdage for de sociale mentorer, hvor relevante emner som rimelig tilpasning, det psykosociale handicapbegreb, metoder i mentorarbejdet, Mindfullness bl.a. er blevet diskuteret med udgangspunkt i oplæg fra - 1 -

2 eksterne fagfolk. Noter, kommentarer og særlige problemstillinger fra opkvalificeringsdagene er, hvor det skønnes relevant, medtaget i datamaterialet. De kvantitative data I forsøgsperioden har de sociale mentorer løbende foretaget en række registreringer i en webbaseret database. Formålet med databasen har været at samle detaljerede informationer om mentorstøttens karakter og virkning. I databasen kan der både laves træk på den enkelte borger/sociale mentor, på jobcenterniveau og samlet for alle jobcentre. I databasen er der registreret fire typer af data: Mentorernes tidsforbrug Stamdata på borgerne Data på opgaver og begivenheder/aktiviteter undervejs i mentorforløbet med en borger Data på virksomheder, som borgerne enten er tilknyttet ved opstart af mentorstøtten eller bliver tilknyttet undervejs i forløbet (fx i form af praktik, løntilskud etc.). Mentorernes tidsforbrug Under tidsforbrug har mentorerne registreret, hvordan deres arbejdstid er blevet brugt i opgaverrne på hver enkelt borger. Tidsforbruget er delt op i minut og timeinterval (minimum 5 minutters brugt på en opgave). Hjem: Er den tid, mentoren bruger hjemme hos borgeren i forbindelse med mentorstøtte. Arbejde: Den tid, der bruges på borgerens arbejdsplads (fx.samtale med arbejdsgiver, borger etc.). Kontakt: Den tid mentoren bruger på kontakt via telefon og mail. Det kan være kontakt til borgeren selv, arbejdsgiver eller anden form for kontakt. Kontakt kan fx foregå på kontoret eller i bilen. Andet: Er den tid, mentoren bruger på andre stedet i forbindelse med støtte til borgeren - fx. møder med andre myndigheder, bank eller lignende. Andet vil også være transporttid. Stamdata på borgerne Når borgeren starter i et støtteforløb, registrerer mentoren en række data. Alder Køn Uddannelses baggrund Har ikke afsluttet folkeskolen Folkeskole Gymnasium, HF, HH, HTX o.a. ungdomsuddannelse Erhvervsuddannelse (faglig uddannelse) Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse - 2 -

3 Statsdato på borgernes forløb Forsørgelsesgrundlag Fleksjob Dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Starthjælp eller introduktionsydelse Ledighedsydelse Statens Uddannelsesstøtte (SU) Uden forsørgelse (fx forsørget af familie) Baggrund for tilbud til borgeren om social mentorstøtte Borgeren har behov for støtte for at blive fastholdt i nuværende job Borgeren har behov for støtte til indslusning Borgeren har behov for en indsats i forhold til afklaring, udredning eller opkvalificering Igangværende parallelle indsatser samtidig med opstart af mentorstøtten Somatisk behandling (fx læge, fysioterapeut eller på sygehus) Psykiatrisk behandling eller udredning Misbrugsbehandling Socialpædagogisk bistand (fx bostøtte, kontaktperson i boform o.l.) eller støttekontaktperson Personlig assistance ordning (efter lov om kompensations til handicappede i erhverv) Mentor på arbejdspladsen (LAB-mentor) Hjælp efter de sociale kapitler Ingen igangværende parallel indsats pt. Registrering af data på opgaver og begivenheder i borgers forløb Opgaver (opgaver udført af mentor undervejs i forløb med borgeren) Begivenheder (aktiviteter for borgeren undervejs i mentorforløbet) Opgaver Undervejs i borgerens forløb registrerer mentoren nærmere definerede opgaver, som mentoren udfører for borgeren. Mentoren har kunnet vælge følgende typer af opgaver: Samtale med borgeren (sparring, coaching, rådgivning) Kontakt til behandlingssystem Kontakt til sagsbehandler Kontakt/rådgivning af virksomhed/uddannelsessted Kontakt til bank, forsikringsselskab m.v. Ledsagelse af borgeren - 3 -

4 Hjælp til jobsøgning Hjælp til overholdelse af aftaler Praktisk hjælp i hjemmet Begivenheder Derudover beskrives de aktiviteter og begivenheder, der finder sted for borgeren samtidig med den sociale mentorstøtte. Følgende typer af begivenheder har kunnet vælges: Psykiatrisk udredning eller behandling Misbrugsbehandling Socialpædagogisk bistand (fx bostøtte, kontaktperson i boform, støttekontaktperson, tilknytning til aktivitets eller værested) Somatisk behandling (fx læge, fysioterapeut eller på sygehus) Personlig assistance (efter lov om kompensation til handicappede i erhverv) Mentor på arbejdspladsen efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kommunalt aktiveringstilbud Kursus eller opkvalificering Virksomhedspraktik på offentlig eller privat arbejdsplads Afklaring eller arbejdsprøvning på offentlig eller privat arbejdsplads Revalideringstilbud (virksomheds- eller uddannelsesrevalidering) Ansættelse med løntilskud Ansættelse i skånejob/job med løntilskud til førtidspensionister Ansættelse i fleksjob Ordinær ansættelse Start på uddannelse Borgeren afslutter sin deltagelse i forløbet med den sociale mentor Under flere af begivenhederne (kursus, aktivering og praktik) har mentoren også haft mulighed for at registrere længden af aktiviteten. Virksomhedsdata (ved indslusning eller fastholdelse af en borger) Virksomhedens navn Type af virksomhed Erfaring med ansættelse af personer med behov for særlige hensyn Krydstræk på grunddata I forbindelse med udarbejdelse af slutevaluering er der også foretaget en række krydstræk på de data, som de sociale mentorer har registreret. Der er foretaget følgende krydstræk: Baggrund for tilbud til borgeren om social mentorstøtte Typer af mentoropgaver Baggrund for tilbud til borgeren om social mentorstøtte Igangværende parallelle indsatser samtidig med opstart af mentorstøtten - 4 -

5 Baggrund for tilbud til borgeren om social mentorstøtte Begivenheder/aktiviteter undervejs i borgerens forløb Typer af mentoropgaver Alder - 5 -

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere