Semesterbeskrivelse 2. BK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse 2. BK"

Transkript

1 Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision

2

3 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer studieaktiviteter: Projekter, fagkurser og valgfrie emner. Et projekt omfatter problemorienteret projektarbejde og kurser. Til at understøtte projektarbejdet udbydes der et antal kurser: - Projektkurser knytter sig til den tværfaglige opgave - Fagkurser er kurser, som uafhængigt af de tværfaglige projekter sigter mod specifikke dele af uddannelsen. - Valgfrie emner er studieaktiviteter, som udbydes af skolen, og som den enkelte studerende skal vælge i mellem. Oversigt over studieforløbet på konstruktøruddannelsens semester: Semester Tema Obligatorisk del Tema Valgdel I alt Projekt-kurser Fag-kurser ECTS ECTS ECTS ECTS 1. BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Industribyggeri og byggekomponenter 20 5 Innovation samt Internationalt samarbejde eller valgfag BT Praktik og afgangsprojekt BK Etagebyggeri 20 5 Valgfag BK Renovering og ombygning 10 5 Valgfag BK Praktik BK Bachelorprojekt

4 Læringsmål Viden: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende: Have viden om og kunne reflektere over almindelige konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation for en bygning i 2-3 plan Have viden om og forståelse for almindelige udførelsesmetoder i byggeprocessen Have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med projekteringen af en bygning i 2-3 plan Færdigheder: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende, på begyndende niveau, kunne: Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information i forhold til semesterets tema. Vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger vedr. projektering af enfamilieshuse og begrunde de valgte handlinger og løsninger. Anvende projekteringsfaglige metoder til bygninger i 2 3 plan samt anvende metoder vedrørende tilrettelæggelse af dets udførelse Formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer: Ved udgangen af 2. semester skal den studerende på grundlæggende niveau kunne: Anvende den tilegnede viden og de færdigheder, der ligger under semesterets tema, til at udføre dokumenteret analyse af byggefaglige relevante problemstillinger med dertilhørende løsninger. I samarbejde med andre, at gennemføre projektering af en bygning i relation til semestrets tema og redegøre for principperne i udførelsen 2

5 Tværfagligt projekt Projektet er et geometrisk afklaret byggeri i 2 til 3 med en vis konstruktionsmæssig kompleksitet, fx boligbyggeri, fælleshus el. lign. Projektet er en viderebearbejdning af projektet fra 1. sem. og omfatter et konstruktions og et detailprojekt. Semestret dokumenteres digitalt i en informationsbærende parmetrisk model på informationsniveau 3, samt et myndighedsprojekt som output og en Informationsbærende parmetrisk model på informationsniveau 4, samt et hovedprojekt som output. Fagdidaktisk metode 2. BK 3

6 Projektforløb og projekteringsfaser Udgangspunkt for projekteringsforløbet er 1. semesters generiske model, projektforslag og knudepunktsafklaring. Semestrets faglige elementer knyttes til følgende tværfaglige projekteringsproces: Det tværfaglige projekt er opdelt i projekteringsfaserne: - Konstruktionsprojekt - Detailprojekt Projekteringsfaserne tager udgangspunkt i BIPS 3D arbejdsmetode og den internationalt anerkendte Building Information Modeling (BIM) metode men er tilpasset den kontekst der arbejdes i på konstruktøruddannelsen. Faglige elementer som indarbejdes i det tværfaglige projekt Projektering - Planlægning og koordinering af projekt - Projektspecifik projekteringshåndbog: viderebearbejdelse af 1. semesters håndbog - Statisk analyse (beskrivelse af laster og stabilitet) - Beregning af komplekse U-værdier - Oprette statiske konstruktioner i Revit - Udvidet informationsmodel på informationsniveau 3 - Afløbsmodel for spildevand og regnvand mhp. myndigheds-godkendelse (Udarbejdes i Revit MEP) 4

7 - Dokumentation af bygningens energiramme - Bygningslovgivning på projektet, herunder også myndighedsbehandling - Disponering af føringsveje og materialer til installationer. Herunder vand- og varmeinstallationer samt ventilation. - Output, myndighedssæt - Beregning /overslag af bjælker for styrke og stivhed - Udvidet informationsmodel på informationsniveau 4 - Vurdering af kondensationsproblematikker i bygnings-konstruktioner - Beregning af opvarmningsbehov og varmegiveres størrelse (radiatordimensionering/gulvvarme) - Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, samt udbudskontrolplan - Udbudsdokumenter - Output, hovedprojekt til udbud BPS - Rammetidsplan fortsat fra udbud til og med aflevering af byggeriet. - Projekteringstidsplan (Forhindringsanalyse, periode- og ugeplaner) - Projektspecifik projekteringshåndbog - Byggesagsbeskrivelse (kap. 1 og 2) - Tilbudslister - Udbudstidsplan - Udbudsbrev - Afleverings protokol - Udbudskontrolplan - Kvalitetssikring - Kontrol af budgetoverholdelse KOMM - Analyse af fagprosatekster, med henblik på kritisk vurdering af det faglige informationsindhold. - Logbog One note. Fagkurser Projektering - Projekteringshåndbog med OneNote, for projekteringsfaserne konstruktions- og detailprojekt (fortsættelse af 1. semestres projekteringshåndbog) - Projekterings efter BIM- og 3D arbejdsmetoden: projektering til informationsniveau 3 og 4 5

8 - Udvidet informationsbærende bygningsmodel ( all in The Families, informationer og parametre) - Projektets materialer: Træ, plader, overflader, pladematerialer, fuger, gulvbelægninger og MBK - Tegningsforståelse og fremstillingsformer: Tegningslayout og produktion, signatur og skravering, tekst, tegningshoved og henvisninger. - Bygningslovgivning: BR, BBR, byggetilladelse, brandstrategi, lands-, regions-, kommune- og lokalplanlægning - Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser (jf. B 1.000) - Varmelære; varmetransport, stråling og konvektion. - Komplekse U-værdier - Energiramme for boliger - Beregning af opvarmningsbehov og varmegiveres størrelse (radiatordimensionering/gulvvarme) - Kondensationsproblematikker i bygnings-konstruktioner. - Lydproblematikker i bygninger. - Lyddæmpende egenskaber for materialer/ konstruktioner - Disponering af føringsveje og materialer til installationer i mindre bygninger - herunder vand- og varme- og afløbsinstallationer samt ventilation. - Afløbsplan for spildevand og regnvand mhp. myndigheds-godkendelse. - Installationers indarbejdelse i Revit - Beskrivelse af det statiske system for et mindre byggeri. - Opgørelse af laster på bygningskonstruktioner, egenlaster, nyttelaster og snelaster. - Beregning /overslag af bjælker og dæk for lodrette laster for styrke og stivhed. - Oprette og modellere fundament, søjler, bjælker og dækkonstruktioner i Revit. BPS - Ydelsesbeskrivelsen: For- og hovedprojekt - Bygherrevejledning: Del 4 og del 6. - Udbudstidsplanens opbygning og indhold, samt orientering om alternativer til Gannt visning (Vico Office) - Udbuds- og entrepriseformer - Orientering om partnering, trimmet byggeri, elektronisk udbud, tilbud, licitation og tilbudslov - Orientering om aftale- og købeloven. - Gennemgang af beskrivelsesstruktur B Byggesagsbeskrivelsens generelle opbygning og indhold samt gennemgang af kap. 1 og 2. - Orientering om Overdragelsesdokumenter ( standardformularer i en byggesag). - Kvalitetssikring i for og hovedprojekt, herunder kontrol af budget 6

9 Kommunikation - Foredragsteknik, herunder specielle præsentationsteknikker - Virksomhedskorrespondance, med henblik på afsenderrollen. - Kunne udfærdige en reklamation, ordreafgivelse og tilbudsaccept - Systemteori - De klassiske skoler Arbejdsmetodik - Indføring i anvendelse af simple faglige problemløsnings metoder og teknikker, der muliggør at den studerende opnår teknisk kompetence samt gode arbejdsvaner - Problemformulering, analyse, forslagsudarbejdelse, konsekvensbestemmelse, valg af forslag, gennemførelse. Udfærdige logbog vedr. faglige emner - Trivsel Fremmedsprog - Planlægge og gennemføre et foredrag på fremmedsprog - Kunne benytte kendskab fremmedsprogets byggetekniske fagterminologi - Udarbejdelse af skriftligt resume - Tekstgennemgang - Mundtlig udtryksfærdighed i dialog - Træning af mundtlig gengivelse af enkle fagtekniske tekster på fremmedsprog Obligatoriske opgaver Foredrag, resume, referat eller kort skriftlig formidling af et fagteknisk emne i relation til udarbejdelse af materialelæreopgaven. Prøveform - Der henvises til eksamensreglementet på: Bygningsopmåling - Opmålingsteori og opmålingsøvelser, således de studerende opnår forudsætningen for registrering af eksisterende forhold. - Opmåling af bygninger og bygningsdele Prøveform - Der henvises til eksamensreglementet på: 7

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør Bliv opdateret VIA University College Studieordning VIA Bygningsingeniør INDHOLD 1 Grundlag og ikrafttræden 4 2 Adgangskrav 4 3 Målet for uddannelsen 5 4 Generelt om uddannelsen 6 4.1 Kursustilmelding

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere