Semesterbeskrivelse 4. BK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Semesterbeskrivelse 4. BK"

Transkript

1 Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision

2 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer studieaktiviteter: Projekter, fagkurser og valgfrie emner. Et projekt omfatter problemorienteret projektarbejde og kurser. Til at understøtte projektarbejdet udbydes der et antal kurser: - Projektkurser knytter sig til den tværfaglige opgave - Fagkurser er kurser, som uafhængigt af de tværfaglige projekter sigter mod specifikke dele af uddannelsen. - Valgfrie emner er studieaktiviteter, som udbydes af skolen, og som den enkelte studerende skal vælge i mellem. Oversigt over studieforløbet på konstruktøruddannelsens semester: Semester Tema Obligatorisk del Tema Valgdel I alt Projekt-kurser Fag-kurser ECTS ECTS ECTS ECTS 1. BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Grund og bygning i 2-3 plan BK Industribyggeri og byggekomponenter 20 5 Innovation samt Internationalt samarbejde eller valgfag BT Praktik og afgangsprojekt BK Etagebyggeri 20 5 Valgfag BK Renovering og ombygning 10 5 Valgfag BK Praktik BK Bachelorprojekt

3 Læringsmål Viden: Ved udgangen af 4. semester skal den studerende: Have viden om og kunne reflektere over konstruktioner, planlægnings- og styringsværktøjer, tekniske installationer, statiske principper, og dokumentation omhandlende etagebyggeri med boliger og erhverv Have viden om og forståelse for almindelige produktionsmetoder og udførelses-metoder af etagebyggeri med boliger og erhverv og kunne reflektere over disse Have viden om almindelig kommunikationsmetoder, værktøjer og standarder i forbindelse med projekteringen af etagebyggeri med boliger og erhverv Færdigheder: Ved udgangen af 4. semester skal den studerende kunne: Kunne anvende projekteringsfaglige metoder til etagebyggeri med boliger og erhverv samt anvende metoder til planlægning af arbejdets udførelse Kunne vurdere forskellige metoder og fremgangsmåder og kunne foretage et begrundet valg Kunne formidle de valgte metoder og tekniske løsninger til relevante samarbejdspartnere Kompetencer: Ved udgangen af 4. semester skal den studerende kunne: Kunne udføre relevant analyse og dokumentationsmateriale til udførelse af etagebyggeri med boliger og erhverv Kunne styre og gennemføre projekterings- og produktionsprocessen af et etagebyggeri med boliger og erhverv under hensyntagen til samfundsmæssige og teknologiske forhold 2

4 Tværfagligt projekt Projektet er etage boligbyggeri i 3-4 etager med kælder, kombineret med erhverv og udført i en nutidig byggeteknik. Semestret dokumenteres digitalt i en generisk informationsbærende model på informationsniveau 2, samt et projektforslag et informationsbærende konstruktionsprojekt på informationsniveau 3, samt et forprojekt og et informationsbærende detailprojekt på informationsniveau 4, samt et hovedprojekt. Fagdidaktisk metode 3

5 Projektforløb og projekteringsfaser Udgangspunkt for projekteringsforløbet er et skitse-/dispositionsforslag fra arkitekten. Semestret faglige elementer knyttes til følgende tværfaglige projekteringsproces: Det tværfaglige projekt er opdelt i projekteringsfaserne: - Koncept, krav, analyse - Designprojekt - Konstruktionsprojekt - Detailprojekt Projekteringsfaserne tager udgangspunkt i BIPS 3D arbejdsmetode og den internationalt anerkendte Building Information Modeling (BIM) metode men er tilpasset den kontekst der arbejdes i på konstruktøruddannelsen. Faglige elementer som indarbejdes i det tværfaglige projekt Projektering - Planlægning af projekteringsstrategier og koordinering af projekt - Projekt- og projekteringshåndbog - Konceptafklaring og projektets materialer - Beskrive og begrunde valg af system til stabilitet i boligetageejendomme - Beskrive indeklimaproblematikker i lavenergibyggeri herunder behov for/metoder til ventilation og køling 4

6 - Planløsninger og rumanalyse - Disponering af installationer, herunder pladsbehov i teknikrum og installationsskakte - Beskrive materialevalg og behov for brandbeskyttelse af installationer - Bygningsdelsanalyse - Generisk informationsbærende arkitektmodel på informationsniveau 2 - Informationsbærende statikmodel på informationsniveau 2 - Informationsbærende installationsmodel (ventilation) på informationsniveau 2 - Output, projektforslag - Samlingsdetaljer og knudepunktsafklaring - Analysere og dokumentere kuldebroer i konstruktioner - Vurdere metoder til fastgørelse af altaner og udkragede elementer - Udvidet informationsmodeller på informationsniveau 3: Terræn-, arkitekt-, statik- og installationsmodel - Overslagsberegning af betonbjælker samt betonplader ved hjælp af tabelopslag - Dokumentation af energiramme for lavenergi og/eller andre lavenergikriterier - Varmebudget for opvarmning og varmt brugsvand - Output, myndighedsdokumenter - Udvidet informationsmodeller på informationsniveau 4: Terræn-, arkitekt- og statikmodel - Beregning af laster og fundaments størrelser - Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser - Output hovedprojekt. BPS - Planlægning og koordinering af gruppens digitale projekt. - Rammetidsplan - Rådgiverkontrakt - Projekteringstidsplan - Udbudstidsplan udført som cyklogram (Vico Office) - Tilbudslister - Udbudsbrev - Licitationsannonce/prækvalifikation - Kvalitetssikring af rådgiver ydelser før hver aflevering. - Detaljeret overslag for den totale anskaffelses sum, udført med Vico office - Komplet byggesagsbeskrivelse 5

7 - Byggepladsindretningsplan og PSS KOMM: - Forberedelse og introduktion af projekteringshåndbog. - BIM-roller. - Konfliktteori - Situationsbestemt kommunikation/målgruppeproblematik - Jobudformningskoncepter projektering - Selvstyrende grupper / Projektgrupper - Team - Bygbarhed - Interessentanalyse Fagkurser Projektering - Projekterings efter BIM- og 3D arbejdsmetoden (informationsniveau 2, 3 og 4) - Projekt- og projekteringshåndbog med OneNote (projektets projekteringsfaser) - Byggekoncept (konceptet som workshopanalyse) - Plan- rum- og bygningsdelsanalyse (funktionsbaseret tilgang og funktionskrav) - Projektets materialer (stål, beton, træ som statiske systemer og lette konstruktionsopbygninger) - Generisk informationsmodel på informationsniveau 2 - Output, projektforslag - Udvidet bygningsmodel på informationsniveau 3 og 4 ( all in The Families, informationer og parametre) - Output, myndighedsprojekt og hovedprojekt. - Bygningslovgivning (BR10, tjeklister, byggesagsbehandling, etc) - Udvidet bygningsmodel ( all in The Families, informationer og parametre) - Beskrivelsessystemet B Projekteringsprincipper for bygninger med ekstremt lavt energiforbrug. - Passive opvarmningsformer; sollys og termisk masse. - Energikilders betydning for energirammen (primærenergi). - Elforbrug i lavenergibygninger. 6

8 - Energiramme for Lavenergibygninger. - Andre dokumentationsformer for byggeri med lavt energiforbrug f.eks. Passivhuse. - Varmebudget for opvarmning og varmt brugsvand - Analyse og dokumentation af kuldebroer i konstruktioner - Indeklimaproblematikker i lavenergibyggeri. - Installationer i etageejendomme. Herunder krav til teknikrum og installationsskakte - Brandbeskyttelse af installationer. - Ventilationssystemers betydning i lavenergibygninger. - Stabilitet i boligetageejendomme. - Fastgørelse af altaner og udkragede elementer - Overslag af betonbjælker samt betonplader ved hjælp af tabelopslag. - Funderingsformer. - Beregning af lastopgørelser for etagebyggeri samt fundamentstørrelser BPS - Bygherrevejledning: Del 0 og del 3. - Byggesagsbeskrivelse: Kap. 5, 6, 7 og 8 - PSS - Reglerne for støttet byggeri. - Regler for teknisk rådgivning og bistand, eksempler på rådgiverkontrakter, principper for honorarberegning, samt betalingsplan og likviditetsbudget - Kvalitetssikringshåndbog og procedure (rådgiver) - De vigtigste EU-regler i forbindelse med udbud af rådgivningsydelser og bygge-/anlægsopgaver. - Overslagets bestanddele og forudsætninger - Licitations annoncens indhold - Udbudstidsplan udført som cyklogram - Tildelingskriterierne - Nøgletal (byggeriets evalueringscenter) KOMM Samarbejde og ledelse I - Anvende teori om behov til at frembringe forklaringer på menneskelig adfærd i konkrete situationer - Skelne mellem forskellige årsager til modstand mod forandring 7

9 - Beskrive forskellige typer af grupper samt kunne analysere sammenhængen mellem normer, roller, status og konflikter i grupper - Motivationsteori - Forhandlingsteori Prøveform - Der henvises til eksamensreglementet på: Valgfag - Emner og indhold af valgfag fremgår af valgfagskataloget, på: 8

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER. Industrialiseret byggeri. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 3. SEMESTER Industrialiseret byggeri Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og hus i 2 3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26.juni 2008 cst J.Nr. 08.06 Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND, AALBORG Uddannelsen til professionsbachelor som

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør

Bliv opdateret VIA University College. Studieordning VIA Bygningsingeniør Bliv opdateret VIA University College Studieordning VIA Bygningsingeniør INDHOLD 1 Grundlag og ikrafttræden 4 2 Adgangskrav 4 3 Målet for uddannelsen 5 4 Generelt om uddannelsen 6 4.1 Kursustilmelding

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere