Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsretningen Konstruktionsprojektering"

Transkript

1 Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere de studerende til knstruktinsingeniørens arbejdsmråder, g herved gøre de studerende i stand til at samarbejde med knstruktinsingeniører, at kunne løse enkle statiske pgaver på prjektfrslagsniveau g delvist på frprjektniveau. Prfessinsretningen tilskynder de studerende, sammen med underviseren, til at pbygge en fælles frståelsesramme fr de knstruktive principper, både i frhld til de statiske beregninger g til knstruktinsudfrmning. I løbet af specialeperiden øves g anvendes en fælles terminlgi til at beskrive knstruktinsmæssige frhld. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af et tegnings- g beskrivelsesprjekt med tilhørende statiske beregninger. Frelæsninger suppleres med ekskursiner g øvelser. Ved siden af prjektudarbejdelsen intrduceres de studerende til værktøjer til beregning g tegninger af knstruktiner. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 1

2 3. semester Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3 uger Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Knstruktinsplanlægning. Stabilitetsvurdering g ligevægt. Snitkræfter. Overslagsmæssig dimensinering af bjælker g søjler. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Eur Nrmsystem. Lasttyper g lastkmbinatiner. Partialkefficientmetden. Kunne reflektere ver følgende: Bærende g stabiliserende knstruktiner. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Opstille en statisk analyse med lastgang fr en mindre bygning. Udføre frenklet statisk rapprt. Mestre følgende færdigheder: Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Sammenhæng mellem belastning g dimensiner. Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 2

3 3. semester Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Prtfli iht. prfessinsretningens tema. Krævet frudsætninger Bestået 2. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Teknisk Ståbi, 20. udgave, Bjarne Chr. Jensen m.fl., Nyt Nrdisk frlag, ISBN: Bygningsstruktørbgen, 2. udgave 2009, Erhvervssklernes frlag, ISBN: SBI-anvisning nr. 186, Fundering af mindre bygninger, 1. udgave 1995, tillæg 1, 1. udgave 2002, ISBN: Betnelementer, elektrnisk håndbg i 4 bind (www.betnprtal.dk). Last & Sikkerhed, 3. udgave 2003, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Dimensinering med diagrammer, 1. udgave 2004, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Fundering 2, Knud Ahler ntat, kmpendium. Kursusntat nr. 5 Statik g styrkelære, 2001, Ove Larsen, Byggeteknisk Højskle København, kmpendium. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 3

4 4. semester Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3 uger Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Getekniske frhld. Dimensinering af bjælker g søjler. Dimensinseftervisning. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Eur Nrmsystem. Stabilitetsvurdering g analyse. Kunne reflektere ver følgende: Bærende g stabiliserende knstruktiner. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Excel eller MathCAD til statiske beregninger. Revit Structure til tegninger. Beregningsprgrammer (udver tidligere nævnte). Opstille en statisk analyse med lastgang fr en større bygning. Overslagsdimensinering af fundamenter. Mestre følgende færdigheder: Udføre statisk rapprt. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Opstille statiske mdeller. Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Knstruktive principper. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 4

5 4. semester Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Statiske principper i større bygninger, herunder skiveknstruktiner. Selvstændigt indgå i: Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Statisk rapprt. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Prtfli iht. prfessinsretningens tema. Krævet frudsætninger Bestået 3. semesters valgdel. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Teknisk Ståbi, 20. udgave, Bjarne Chr. Jensen m.fl., Nyt Nrdisk frlag, ISBN: Bygningsstruktørbgen, 2. udgave 2009, Erhvervssklernes frlag, ISBN: SBI-anvisning nr. 186, Fundering af mindre bygninger, 1. udgave 1995, tillæg 1, 1. udgave 2002, ISBN: Betnelementer, elektrnisk håndbg i 4 bind (www.betnprtal.dk). Last & Sikkerhed, 3. udgave 2003, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Dimensinering med diagrammer, 1. udgave 2004, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Fundering 2, Knud Ahler ntat, kmpendium. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 5

6 5. semester Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 10 uger Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 15 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Dkumentatin i relatin til renvering g mbygning. Kendskab til byggetraditin, herunder styrker af eksisterende materialer. Beregningsmdeller fr murværksknstruktiner. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Teretisk grundlag fr udførelse af nye knstruktiner i frbindelse med renvering g frstærkning af eksisterende knstruktiner. Tagknstruktiner ved udnyttelse af tagetager. Etablering af tagterrasser på Københavnertag. Interim knstruktiner (afstivninger). Udførelse af tunge badeværelser i eksisterende etageejendmme. Pælefrstærkning g understøbning af fundamenter. Kunne reflektere ver følgende: Mulighed fr etablering af nye bygningsdele, herunder systemleverancer sm altaner, elevatrer g kviste. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Tegnings- g beregningsprgrammer sm Revit Structure, Excel, Winnbeam g MathCAD. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 6

7 5. semester Mestre følgende færdigheder: Beregning af knstruktiner, herunder: Tværsnitsknstanter fr kmpsitmateriale (armeret betn). Styrkeeftervisning af bøjning g frskydning i bjælker. Bjælkelagsfrstærkning. Udvekslinger i spær g bjælkelag. Interim knstruktiner (afstivninger). Beregning af murværk fr ldret belastning. Afhjælpning af grundfugt i bygningsknstruktiner. Udføre dugpunktsberegning g vurdere fugtrisik i knstruktiner sm mbygges. Metder g redskaber til indsamling g analyse af infrmatin ift. renvering g mbygning. Københavns g Frederiksberg Kmmunes ntater g henvisninger ved mbygning af knstruktiner i ældre etageejendmme. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Sætning af nye fundamenter i frhld til eksisterende bygning. Sætninger g fundamentsfrstærkninger. Behv fr frstærkning af træbjælkelag ved udnyttelse af tagetager g udførelse af badeværelser. Revner i murede facader. Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Udbedring af revner i murede facader. Fundamentsfrstærkning. Frstærkning af bjælkelag. Udveksling i spær g bjælkelag. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Dkumenters vederhæftighed. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Udføre dkumenteret analyse af byggefaglige relevante prblemstillinger med tilhørende løsninger. Kunne styre g gennemføre prduktinsprcessen af en renverings- g mbygningspgave med hensyn til samfundsmæssige g teknlgiske frhld. Selvstændigt indgå i: Frmidling af praksisnære g faglige prblemstillinger samt løsninger til samarbejdspartnere g brugere på dansk (skriftligt g digitalt). Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Valg af interim knstruktiner. Mtiveret valg af mbygningstiltag. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 7

8 5. semester Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Prtfli iht. prfessinsretningens tema. Krævet frudsætninger Bestået 4. semesters valgdel. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Teknisk Ståbi, 20. udgave, Bjarne Chr. Jensen m.fl., Nyt Nrdisk frlag, ISBN: Bygningsstruktørbgen, 2. udgave 2009, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Last & Sikkerhed, 3. udgave 2003, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Dimensinering med diagrammer, 1. udgave 2004, Knud Ahler, Erhvervssklernes frlag, ISBN: Fundering 2, Knud Ahler ntat, kmpendium (sklens netværk). Ombygning Statik, Kmpendium 18, 7. Udgave, 1989, H. Stray Jørgensen, KEA Bghandel. SBI-anvisning nr. 200, Vådrum, 1. Udgave 2001, Erik Brandt, SBI/Byggecentrum, ISBN: SBI-anvisning nr. 223, Efterislering af etagebliger, 2008, Jørgen Munch-Andersen, SBI/Byggecentrum, ISBN: SBI-rapprt nr. 142, Ældre etageejendmme (sklens netværk). Vejledning, Frederiksberg Kmmune, etagebyggeri (sklens netværk). Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2009 8

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere