Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parametre i OnDutyPlanner applikationen"

Transkript

1 APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version Parametre i applikationen

2 Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /01/09 Omskrivning og revision af ubrugte parametre Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Følgende viser hvilke parametre, der indgår i. I forbindelse med de enkelte parametre er der vist et eksempel på indholdet af parameteret. Parameter 1: Månedsregnskab Parametre der fortæller periode som månedsregnskab sidst blev genereret for. Ny periode er den periode, der pt. genereres for. 1. Startdato (old) 01JAN09 D 2. Slutdato (old) 31JAN09 D 3. Startdato (new) 01FEB09 D 4. Slutdato (new) 28FEB09 D 5. Status for månedsnr. 0 I 6. Tekst i uploadfil AIRSIDE A 7. Skæringsdato 01MAR09 D (bliver opdateret af job 6411-DR-005) Parameter 2: Afspadseringstabel Parametre til træk fra saldofelter ved 50 % timer. Benyttes i daglige batchjob. Sekvens 1-42 fra 0.5 op til Timer afspadseret.5 R 2. Saldotræk.5 R 3. Timer afspadseret 1 R 4. Saldotræk.5 R 5. Timer afspadseret 1.5 R 6. Saldotræk.5 R 7. Timer afspadseret 2 R

4 Parameter 3: PS Mailbox-kode PS funktionens mailboks kode. 1. PS mailbox CPHKH/PS2 A

5 Parameter 4: Startdato næste ferie Startdato for næste ferieår. 1. Start næste ferieår dato 01MAR09 D 2. Start næste ferieår ugenummer 26 I 3. Start dette ferieår dato 01MAR09 D 4. Start beregning af feriepoint ugenr. 17 I 5. Slut beregning af feriepoint ugenr. 18 I Parameter 5: Helligdage Definition af datoer som søn/helligdage i.f.m. månedsregnskab. Benyttes overalt i månedsregnskabet, hvor der refereres til søn/helligdage. 1. SKÆRTORSDAG D 2. LANGFREDAG D... Parameter 6: DT - lønarter til saldofelter Lønartskoder for timelønnede til saldofeltudbetaling. 1-5 nye saldoer gamle saldoer. Benyttes i funktionen saldoudbetaling. 1. DT SALDO NY-1 DTN1 A 2. DT SALDO NY-2 DTN2 A 3. DT SALDO NY-3 DTN3 A 4. DT SALDO NY-4 DTN4 A 5. DT SALDO NY-5 DTN5 A 6. DT SALDO GL-1 DTG1 A 7. DT SALDO GL-2 DTG2 A 8. DT SALDO GL-3 DTG3 A 9. DT SALDO GL-4 DTG4 A 10. DT SALDO GL-5 DTG5 A

6 Parameter 7: DS - lønarter til saldofelter Lønartskoder for funktionærer til saldofeltudbetaling. 1-5 nye saldoer gamle saldoer. Benyttes i funktion saldoudbetaling. 1. DS SALDO NY-1 DSN1 A 2. DS SALDO NY-2 DSN2 A 3. DS SALDO NY-3 DSN3 A 4. DS SALDO NY-4 DSN4 A 5. DS SALDO NY-5 DSN5 A 6. DS SALDO GL-1 DSG1 A 7. DS SALDO GL-2 DSG2 A 8. DS SALDO GL-3 DSG3 A 9. DS SALDO GL-4 DSG4 A 10. DS SALDO GL-5 DSG5 A Parameter 9: DS - lønarter til specielle årsagskoder Lønartskoder for specielle årsagskoder i forbindelse med tjenestefri, der benyttes ved månedsregnskab ved afrapportering af fravær. Gælder for funktionærer. 1. DS. lønart til SYG SYG/0265 A 2. FRI UDEN LØN FRI/0198 A 3. TJENESTEFRI BARN SY BSY/0755 A 4. TJ. FRI LÆGE/TANDLÆ LÆ/0209 A 5. TJ. FRI EKSAMEN EKS/0219 A 7. SYG PÅ VAGT SPV/0254 A 8. MØDT FOR SENT MFS/0255 A 9. STREJKE STR/1201 A 10. KURSUS DAGE KUR/0258 A 11. UDDANNELSESORLOV UDD A

7 Parameter 10: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 11: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 12: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 13: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 14: Mail - parametre Styrer mailinterface. 1. Mail-send int minut 10 A 2. Mail-stat int minut 60 A 3. Mail IAM navn CPHKE/PS A 4. Mail password S90 A Parameter 15: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 16: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 17: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 18: (Reserveret for fremtidigt brug)

8 Parameter 19: Medarbejdermodul Diverse parametre omkring meddelelser i medarbejdermodulet. 1. Anmodning senest kl T (skal sendes senest kl. xx.xx) 2. Anmodning senest antal dage før 1 I (skal sendes senest 1 dag før) 3. For sent at indlægge anmodning DESC A (Filtekst hvis det er forkert) 4. Indlagt fri senest 28 dage før 28 I (Antal dage, der skal anmodes om i IF) 5. Kontakt personaleservice telefonisk DESC A (Fejlmeddelelse) 6. Feriedage opbrugt DESC A (Fejltekst hvis der anmodes om ferie, men feriekvoten er opbrugt) 7. Vagtbyt senest 72 timer før 72 I (Antal timer før vagtbyttet kan accepteres automatisk) Parameter 21: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 22: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 23: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 24: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 25: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 26: (Reserveret for fremtidigt brug)

9 Parameter 27: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 28: Antal dage før FRI bliver FER (F/A.) Angiver antal dage der skal restere i tilgodehavende ferie før fridag intergreres som feriedag. 1. Antal dage 3 I Parameter 29: Feriekonverteringstabel Ved download af fereiopsparring, bestemmes reele antal feriedage udfra tabellen gennem arbejdstidsprocent. 1. Arbejdstidsprocent 100 R 2. OPSP. FER VED 100 % 30 R 3. Arbejdstidsprocent 96 R 4. OPSP. FER VED 96 % 29 R... Parameter 31: SH tilskrivning for hel SH. Tabel anvendt i.f.m regel DR11 (i 6411) til bestemmelse af kompensationstimer pr. arbejdstidsprocent. 1. S/H. tils. At % R 2. Kompen. til førnvt. 8 R 3. S/H Tils. At. % R 4. Kompen. til førnvt. 8 R 5. S/H Tils. At % R

10 Parameter 32: SH tilskrivning for halv SH. Tabel anvendt i.f.m regel DR11 (i 6411) til bestemmelse af kompensationstimer pr. arbejdstidsprocent. 1. S/H Tils. AT % R 2. Kompen. til førnvt. 4 R 3. S/H Tils. At % R 4. Kompen. til førnvt. 4 R 5. S/H Tils. At % R... Parameter 33-39: (Reserveret for fremtidigt brug) Til evt andre tabel for nye tilskrivningsformer. Parameter 40: Vagtuger der vises i 'Udskriv ferielister' Tabel anvendt i.f.m. 'Udskriv ferielister' over vagtuger, der skal vises. 1. Friuge 1 FU1 A 2. Friuge 2 FU2 A 3. Friuge 3 FU3 A 4. Orlov ORL A 5. Fædreorlov FOV A 6. Barsel/ M skiftehold BSO A 7. Barsel /U dkiftehold BOR A 8. FORÆLDREORLOV FOR A 9. Militærorlov MOV A 10. Kursus KUR A 11. Ferie FER A 12. Ferie/afspadsering F/A A

11 13. Afspadsering planl. AFP A 14. Graviditet/ U skiftehold GRU A 15. Graviditet /M skiftehold GRM A 16. UDDANNELSESORLOV UDD A Parameter 41: Vagtkoder der bruges 'Fraværsoversigten' Tabel anvendt i.f.m. 'Fraværsoversigt' over de vagtkoder, der skal tages hensyn til. 1. FRI FRI A 2. ARBEJDSFRI AFR A... Parameter 42: Fagforeninger med MRG-matrix-layout Anvendes ved udskrivning af månedsregnskab (4311) til at styre hvilket layout MRG skal ud på. Styres pr. fagforening, ved i parameter 42 at angive de fagforninger der skal udskrives i matrix-layout. 1. NYT LAYOUT SID/E A 2. NYT LAYOUT SID/F A 3. NYT LAYOUT SID/ETS A Parameter 43: Switches Anvendes til bestemmelse af ON/OFF værdier, idet disse sættes til hhv. 'J' eller 'N'. 1. Transaktionslog på timeregnskabet J A Trans log på PNRBL (og BLMON) vil ske i tabel BLTRN. 2. Slet af FER uger fra masterplanen ved anvendelse af 2851 el J A 3. Slet af ASH uger fra masterplanen ved anvendelse af 2851 el J A

12 4. Slet af FEF uger fra masterplanen ved anvendelse af 2851 el J A Parameter 44: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 45: (Reserveret for fremtidigt brug) Parameter 46: Parameteren styrer, hvilke saldofelter der kan trækkes fra i funktionen 3224 anm. om indlagt fri. De første felter er mulige, hvis PNR har en arbejdstidsprocent ikke mindre end angivet ved parameteren Arbejdstidsprocent fuldtid, ellers er det den sidste del af listen, der træder i kraft. Saldofelterne vil optræde i listboksen efter SEQNO og det første saldofelt fra listboksen vil blive brugt som defaultværdi. Bemærk: Det er vigtigt, at tallet i VALUE feltet står på den 10. plads, ellers vil valget af saldofelt der skal trækkes fra, ikke blive korrekt opdateret. 1. Saldofelt 1 Fuldtid S/H 5 A 2. Saldofelt 2 Fuldtid 0,9 % 1 A 3. Arbejdtidsprocent fuldtid 100 I 4. Saldofelt 1 Halvtid S/H 5 A 5. Saldofelt 2 Halvtid 0,9 % 1 A 6. Saldofelt 3 Halvtid Reduc. 2 A

13 Parameter 47: Styring af feriefridage 2. Startdato dette feriefridageår 01JAN09 D 3. Slutdato dette feriefridageår 31DEC09 D 4. Startdato næste feriefridageår. 01JAN10 D 5. Slutdato næste feriefridageår. 31JAN10 D Parameter 48: Indlæsning af feriefridage 1. Fagforening LH A 2. Nettoferiefritimer pr dag 7.4 R 3. Fagforening HK A 4. Nettoferiefritimer pr dag 7.4 R 5. Fagforening SID/E A 6. Nettoferiefritimer 7.4 R Sekvensnumrene hører samme i par 1-2, 3-4, 5-6, osv. I det første nummer angives en fagforening. I det andet nummer angivet hvor mange nettoferiefritimer en dag svare til for den pågældende fagforening. Parameter 50: Bestemmelse af tidsindelingen i ugelisten (2213) 1. Morgenvagt er fra 0000 til (1) 0600 A 2. Mellemvagt er fra (1) til (2) 1200 A 3. Aftenvagt er fra (2) til (3) og 1800 A Nattevagt er fra (3) til 2400 Parameter 51: Bestemmelse af for hvilken vagtkoder en medarbejder skal regnes som fraværende på ugelisten (2213) 1. Vagtkode SYG A 2. Vagtkode ORL A. (Antallet af parametre er ubegrænset.)

14 Parameter 52: Vagtkode i forbindelse med ændring af skift 1. Vagtkode AFP A Parameter 53: Fejlmeddelelse i forbindelse med vagtuger (1215) 1. Hvis flere end een vagt er market XD A med disse bogstaver kommer der fejlmeddelelsen SYG Parameter 59: Centre, som ikke skal medtages i lønfilen- Regnskab Giver mulighed for at angive centre for, hvilke sygdoms og regnskabsdata der ikke skal beregnes for via batchjob Center A Parameter 60: Centre, som ikke skal medtages i lønfilen - Sygdom Giver mulighed for at angive centre for, hvilke sygdoms og regnskabsdata der ikke skal beregnes for via batchjob Center A

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version 1.0.3 Overenskomstmodulet i Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0. 23/03/07 1.0.1. 18/09/07 Grammatikkontrol 1.0.2 01/11/07

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere