Vejledning til KMD Vagtplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til KMD Vagtplan"

Transkript

1 Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan... 5 Ændring af eksisterende rulleplan Medarbejderbilledet... 7 Lønoplysninger... 7 Særydelser... 8 Sorteringsrækkefølge på tjenesteplanen... 8 AU-koder/Afspadseringsregnskab... 9 Beregningsværdier/Overenskomst Aftaler Tilknytning af rulleplan til medarbejderen Tilknytning af normperiode Afspadseringssaldo Tjenesteplanen Opdeling i Personalegrupper Afspadseringssaldo Normdifference Frihed iht. overenskomst Vis detaljer Udrulning af nye uger (dannelse af nye uger) Godkendelse af uger Feriesaldo/omsorgsdage Genudrulning af medarbejder Afvigende kontering Indberetning af afvigelser Afvigelser Ferie FE ferieuge FF Sygdom SY Sygdom Timelønnede Delvis syg DS (tidligere 28) Ekstra timer - EX Overarbejde - OA Afspadsering Tilskadekomst i tjenesten TT Nedsat tjeneste NS Graviditetsgener - GG Graviditetsgener og Nedsat tjeneste Barsel BA Adoption AP Barns 1. sygedag HJ Omsorgsdag OS Tjenestefri med/uden løn TJ Helligdage Omlægning af tjenester Sidst opdateret 16. december 2009 Side 2 af 31

3 Valgfri (uden tillæg) Feriekoloni - FK Kursus - KU Udlån af medarbejder Rådighedsaftaler Udskrifter Arbejdstidsopgørelse Tjenesteopgørelse Tjenesteplan med komme-gå tider Tjenesteplan Oversigt over normperioder Arbejdstidsopgørelse fra KMD Saldoopgørelse fra KMD Fejl- og anmærkningslister Ofte stillede spørgsmål Sidst opdateret 16. december 2009 Side 3 af 31

4 Indledning Igennem en længere periode er der flere medarbejdere der har efterspurgt et opslagsværk, når der indberettes i KMD vagtplan. Dette ønske er baggrunden for udarbejdelsen af denne vejledning, som beskriver de mest generelle problemstillinger, samt de lidt mere indviklede af slagsen. Vejledningen er et arbejdsredskab som løbende vil blive ændret/opdateret og er tænkt som en tilføjelse til ringbindet fra KMD. Har du tilføjelser eller rettelser til vejledningen, er du meget velkommen til at ringe på eller maile til således at vejledningen hele tiden kan blive opdateret og forbedret. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 4 af 31

5 1. Rulleplan Oprettelse af ny rulleplan Når du skal oprette en rulleplan, skal du vælge ikonet rulleplan og skrive det nummer ved feltet Rulleplan, som du ønsker den nye rulleplan skal have. Derefter skal du skrive fra hvilken dato rulleplanen skal træde i kraft og trykke på "Opret ny". Nu kommer der en boks, der spørger hvor mange uger planen skal være på. Indtast antal uger og tryk "OK". I det hvide felt skal du give rulleplanen et navn. Ofte vil man bruge et medarbejdernavn eller en stillingsbetegnelse (f.eks. Henrik Jensen eller Pædagog 37 timer ). Nu står du på den første mandag i rulleplanen. Hvis du dobbeltklikker på feltet, får du listen med tjenestebrikker. Hver tjenestebrik indeholder forskellige arbejdstider/oplysninger. Du skal vælge den tjenestebrik, der passer til din rulleplan. Hvis du på forhånd kender tjenestebrikkens nummer, kan du bare skrive det i feltet og tabulere dig videre til næste felt. -eksempel på rulleplan. Timer pr. uge er gennemsnit af det samlede antal uger. Nederst på billedet, kan du se hvor mange timer og uger der er i rulleplanen. Hvis der er forskel mellem antal timer pr. uge og det antal timer der udbetales løn for, vil der opstå en normdifference på tjenesteplanen. Når du har trykket på Gem, har du oprettet en rulleplan som så skal tilknyttes en medarbejder (se tilknytning af medarbejder til rulleplan på side 10). Det er også muligt at lægge afspadsering eller Nedsat tjeneste ind i rulleplanen (Se evt. Nedsat tjeneste NS på side 23). Det fungerer sådan at man dobbeltklikker på det grå felt ved siden af vagten og der vælges Nedsat tjeneste eller den form for afspadsering man vil lægge ind i rulleplanen. Dernæst udfyldes tidspunktet som medarbejderen skal afspadsere og der trykkes på OK. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 5 af 31

6 Ændring af eksisterende rulleplan Hvis du ønsker at ændre i en rulleplan der i forvejen eksisterer, skal du også vælge ikonet rulleplaner. Vælg ved rulleplan det nummer den eksisterende rulleplan har. Skriv herefter i dato feltet den dato du ønsker at ændre rulleplanen fra. Tryk på Opret ny. Nu spørger systemet om den tidligere periode skal kopieres ind. Dette kan i de fleste tilfælde anbefales, da man ellers skal lave rulleplanen fra bunden. Når ændringerne er ajourført, trykkes på gem. Hvis der allerede er dannet uger på tjenesteplanen der ligger efter den nye rulleplans startdato, skal disse uger genudrulles (se genudrulning af medarbejder på side 17). Vær desuden opmærksom på om medarbejderen kører i den rette ugesekvens efter ændringen. Hvis ikke kan dette ændres på medarbejderbilledet Rulleplanstilknytning. under Aftaler og Sidst opdateret 16. december 2009 Side 6 af 31

7 2. Medarbejderbilledet Oplysninger om medarbejderen og medarbejderens opsætning kan ses på medarbejderbilledet. Tryk på den blå mand og vælg medarbejderen ved initialer. Tryk OK. Nu vises medarbejderbilledet. Personlige oplysninger som cpr nummer, adresse og ansættelsesdato, overføres fra lønsystemet, og må ikke ændres i vagtplan. Kontakt løn- og personaleafdelingen hvis oplysningerne ikke passer. Oplysninger som adresse, tlf. numre og andre bemærkninger kan tilføjes til medarbejderens oplysninger. Lønoplysninger Ved at trykke på knappen Lønoplysninger i højre hjørne, fremkommer billedet på side 8. Her er det muligt at få et overblik over hvordan medarbejderen er sat op. Lad venligst være med at ændre på oplysningerne under Særydelser, AU-koder og Arbejdstid. Disse oplysninger bliver ajourført af løn- og personaleafdelingen og de ændringer der laves i vagtplan kommer kun til at stå inde i vagtplansystemet. Kontakt løn- og personaleafdelingen hvis oplysningerne er forkerte. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 7 af 31

8 Særydelser Under fanebladet Særydelser er det muligt at se om medarbejderen optjener FO dage eller om medarbejderen altid har fri på selve dagen. Hvis medarbejderen optjener FO dage er der flueben i kassen under SH-planlægning. Hvis medarbejderen i stedet som hovedregel altid har fri på dagen er der flueben i SH (søgnehelligdage) fri og SP (specialdage) fri (se helligdage på side 21). Sorteringsrækkefølge på tjenesteplanen Under fanebladet Sorternummer har du mulighed for at ændre på medarbejderens placering på tjenesteplanen. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 8 af 31

9 Her kan indsættes et sorternummer for medarbejderen, hvis man ønsker at få vist medarbejderne i en bestemt rækkefølge. De medarbejdere der ikke har et sorternummer, vil blive placeret nederst på tjenesteplanen og på udskrifter af tjenesteplanen. Man kan desuden sætte en slutdato på sorteringen og evt. oprette et nyt sorternummer. Sorternummeret kan bla. bruges til at opdele medarbejdere på stillingsgrupper. AU-koder/Afspadseringsregnskab Under fanebladet AU-koder kan man se om det der indberettes går til udbetaling eller til afspadsering. F.eks er ovenstående medarbejder sat op til at søndagstillæg går til udbetaling (U), mens Merarbejde (EX) går til afspadsering (A), efter en 3 måneders regel. Hvis man placerer musen på kassen til højre for teksten: Afsp.række: og højreklikker, er det muligt at se prioriteringsrækkefølgen for afspadsering ved brug af afvigelsen A9. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 9 af 31

10 Beregningsværdier/Overenskomst Under fanebladet Beregningsværdier er det muligt at se reglerne for medarbejderens overenskomst. Eksempelvis hvornår der udloddes aftentillæg til og fra. Det står dog skrevet på en ikke særligt læsevenlig måde og kan derfor virke lidt uoverskueligt (se nedenstående). Sidst opdateret 16. december 2009 Side 10 af 31

11 Aftaler På medarbejderbilledet vælges knappen "Aftaler" og nedenstående boks fremkommer. Her har man mulighed for at tilknytte rulleplanen til medarbejderen, samt oprette en normperiode for den enkelte medarbejder. Tilknytning af rulleplan til medarbejderen Inde under fanebladet Rulleplantilknytning har man mulighed for at lægge den rulleplan man har oprettet, ind på medarbejderen. Tryk på "Indsæt linie" og der kommer nu en blank linie frem. Skriv startdato og rulleplannummer. Under Uge skal du skrive hvad nr. uge i rulleplanen, medarbejderen skal starte med. I ovenstående tilfælde starter medarbejderen med uge 1 i rulleplanen d.8/1-07. Dvs. at uge 1 i rulleplanen bliver lagt på i den uge hvor d. 8/1 ligger, fra d. 8/1 og at uge 2 starter den efterfølgende mandag på tjenesteplanen. Ved tidsbegrænsede ansættelser sætter Vagtplan automatisk stop dato på. HUSK at ændre/slette stop datoen hvis medarbejderen bliver forlænget. For udrullede uger skal du huske at genudrulle medarbejderen og arbejdstiderne vil herefter kunne ses på tjenesteplanen (se genudrulning_af_medarbejder på side 17). Sidst opdateret 16. december 2009 Side 11 af 31

12 Tilknytning af normperiode Under fanebladet Lokalaftaler er det muligt at indsætte en normperiode for medarbejderen. En normperiode er en opgørelse for hvor meget medarbejderen skal arbejde ift. hvad han/hun får løn for. Forskellen mellem antallet af timer medarbejderen får løn for og de timer medarbejderen reelt arbejder, kan aflæses i normdifferencen på tjenesteplanen. Klik på knappen tilføj og vælg hvor lang normperioden skal være. En normperiode skal som minimum være 4 uger. Når længden på normperioden er valgt, kan der vælges startdato samt første opgørelsesdato. Hvis der ikke ændres på datoerne står ansættelsesdatoen som startdatoen og den første opgørelsesdato beregnes udfra længden på normperioden. Hvis medarbejderne skal køre ens normperioder, kan man på nye medarbejdere vælge at sætte startdatoen til den dag hvor de andre medarbejderes næste normperiode starter. Perioden fra ansættelsesdatoen til starten på normperioden skal så beregnes manuelt, og evt. sættes på som et fixpunkt inde på medarbejderbilledet. En anden mulighed er at sætte første opgørelsesdato til dagen hvor de andre medarbejdere afslutter deres normperiode, så den nye medarbejder starter den næste normperiode samtidig som de andre medarbejdere. Hvis man har en medarbejder på flexjob, kan normperioden for flexjobbere benyttes. Ved denne normperiode nulstilles normdifferencen hver gang normperioden slutter. Hvis en medarbejder skifter afdeling/enhed skal man være opmærksom på om normdifferencen overføres til den nye afdeling/enhed. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 12 af 31

13 Afspadseringssaldo Under Afspadsering kan man se medarbejderens afspadseringssaldi. Til forskel fra den afspadseringssaldo der står på tjenesteplanen, er dette en mere udspecificeret saldo, der fortæller præcist hvilken type timer det drejer sig om og hvornår de er optjent. Eventuelle timer der er markeret med rødt, er de timer der skal afspadseres inden månedens udgang, for at undgå at de går til udbetaling. Denne oversigt kan man også finde på tjenesteplanen ved at højreklikke i afspadseringskolonnen og vælge Afspadsering og derefter Vis saldi. Øverst i venstre hjørne, vises hvilken dato der er beregnet afspadsering til og med. I dette tilfælde er det d. 11. april 2008 Dvs. alt hvad der ligger efter denne dato er ikke medregnet. Datoen vil være søndagen i den sidste godkendte uge på tjenesteplanen. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 13 af 31

14 3. Tjenesteplanen På Tjenesteplanen kan du se hvilke medarbejdere der er på arbejde. Ændringer eller afvigelser indberettes løbende på tjenesteplanen. Tryk på ikonet og nedenstående boks fremkommer. Vælg den korrekte uge ved startdato og tryk OK. Ønsker du at åbne en tjenesteplan for 4 uger af gangen, sættes flueben i 4-ugers plan. Hvis du vælger at åbne en 4 ugers plan har du nogle muligheder, som du ikke har hvis du bruger 1 ugers planen, såsom visning af medarbejderes navne i stedet for initialer. (Se evt. vejledningen om Forskelle på 1 ugers planer og 4 ugers planer på Varde Kommunes intranet under afdelingen: Social og Sundhed og IT Vagtplan ). Efter du har trykket på OK, står du på tjenesteplanen. På tjenesteplanen kan du, hvis du holder musen hen over statusfeltet, se hvem der har udrullet/godkendt planen og hvornår det er gjort. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 14 af 31

15 Opdeling i Personalegrupper Hvis du har flere forskellige personalegrupper kan det være en god ide at inddele dem i grupper. På denne måde får du kun vist de medarbejdere som du selv vælger. De enkelte3 grupper oprettes ved at vælge: Filer, Åbn og Gruppekartotek. Dernæst fremkommer følgende billede: Så har du mulighed for at oprette en ny gruppe eller redigere en eksisterende gruppe. Der kan desuden slettes en allerede eksisterende gruppe. Dernæst vælges OK. Så kan du trække enten medarbejdere eller Stillingsgrupper over i vinduet til højre der hedder Indhold. Når du har valgt de rigtige medarbejdere eller stillingsgrupper vælges Gem. Hvis du lige har oprettet gruppen vil systemet bede dig om et navn til gruppen. Den gruppe ud har ændret/oprettet vil du nu kunne vælge Under Planlægningsgruppe når du åbner tjenesteplanen. Se også Afsnit 9, side i ringbindet fra KMD. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 15 af 31

16 Afspadseringssaldo På tjenesteplanen findes 2 typer saldi for afspadseringen. 1) Saldo: Afspadseringssaldoen er den samlede saldo af optjente timer fra merarbejde, overarbejde og/eller optjente tillæg. Saldoen opgøres pr. den dato der står ovenover afspadseringssaldiene. 2) Behov: Betyder at timer skal afvikles/afspadseres inden udgangen af den måned man står i. Behov er ikke et tal for sig selv, men er en del af saldoen. Hvis afspadsering bliver påvirket tilbagevirkende, justerer saldoen ikke sig selv med det samme. Saldoen vil først blive justeret den næstkommende uge se særydelsesberegningsdato på leveringsplanerne for henholdsvis månedslønnede og timelønnede. Afspadseringssaldoen kan løbende følges i vagtplan eller på saldoopgørelsen der sendes til medarbejderen hver måned. Hvis en medarbejder fratræder med en negativ afspadseringssaldo, vil disse timer ikke automatisk blive trukket ved lønudbetalingen. Lønafdelingen skal kontaktes, hvis der skal ske løntræk for afspadseringstimerne. Hvis medarbejderen har en positiv afspadseringssaldo, bliver disse udbetalt ved fratrædelse, medmindre medarbejderens sidste dag er en arbejdsfri dag. Kontakt så løn og personaleafdelingen for at få afspadseringen udbetalt. Normdifference Ved siden af afspadseringen finder man normdifferencen. Normdifferencen er en beregning af den norm man er ansat med og så ens reelle arbejdstid. Hvis medarbejderen har en normperiode tilknyttet, opgøres normdifferencen den sidste dag i normperioden. Normperioden kan man se yderst til højre på tjenesteplanen ved en 4 ugers plan og ved en 1 ugers plan ved at trykke på knappen Vis normperiode. Hvis ikke der er tilknyttet en normperiode, opgøres saldoen pr. den dato der står ovenfor normdifferencen. Den dato er søndagen i den sidste godkendte uge. Frihed iht. overenskomst På en 4 ugers plan er der ved siden af normdifferencen en kolonne der hedder Ikke planlagt FO. FO betyder: Frihed iht. overenskomst og viser det antal timer og helligdage hvor medarbejderen ikke har haft fri. Hvilke dage det drejer sig om kan findes ved at stille sig på medarbejderen og vælge Funktioner og Søgnehelligdagsfri. Når disse dage afholdes flyttes en eventuel difference over i normdifferencen. Vis detaljer Hvis man trykker én gang på en tjenestebrik på tjenesteplanen og vælger Vis detaljer eller højreklikker på tjenesten og vælger Vis detaljer (kun på en 4 ugers plan), kan man få følgende oplysninger om tjenesten: - Tjenestetiden + afvigelser - Evt. optjent eller forbrugt afspadsering - Hvem der sidst har ændret i tjenesten og hvornår Sidst opdateret 16. december 2009 Side 16 af 31

17 Udrulning af nye uger (dannelse af nye uger) Når du åbner din tjenesteplan kommer dette billede frem: På knappen Opret ny(e) udruller du nye uger. Tryk på knappen og der kommer en boks frem, hvor du kan vælge hvor mange uger du vil udrulle. Hvor mange uger frem man vælger at udrulle, er op til virksomheden/institutionen. Hvis man har stor udskiftning i personalet, kan det være en god ide ikke at udrulle for mange uger. Hvis du senere skal genudrulle en person, skal det nemlig gøres ved alle udrullede uger. Tjenesteplaner skal som minimum udrulles for de kommende 4 uger og herefter løbende så medarbejderen altid kender sine tjenestetider 4 uger i forvejen. Godkendelse af uger Oplysninger fra vagtplansystemet kommer kun over i lønsystemet, hvis ugerne er godkendte. Det er vigtigt at du hele tiden sørger for, at indeværende uge er godkendt. Systemet vil komme med en bemærkning når du åbner tjenesteplanen, hvis indeværende uge ikke er godkendt. Der sker ikke noget ved at godkende nogle uger frem, så det kan du roligt gøre. For at godkende uger skal du stå på tjenesteplanen og trykke på funktioner. Vælg Godkend og en boks med ugens datoer kommer frem. Vælg Godkend og nu kan du risikere, at der kommer en boks med forskellige advarsler. Systemet holder tjenesteplanen op mod arbejdstidsreglerne og du skal derfor se på de advarsler der kommer. Desværre kommer der også advarsler på timelønnet personale, som står uden tjenester. Dem skal du se bort fra. Vælg godkend og derefter Gem. På tjenesteplanen kan du, hvis du holder musen hen over statusfeltet, se hvem der har udrullet/godkendt planen og hvornår det er gjort. På leveringsplanerne er det muligt at se hvilke uger der går til udbetaling for henholdsvis månedslønnede og timelønnede. Hvis en tidligere uge ikke var godkendt da særydelsesberegningen før lønkørslen skete, vil den stå øverst på næste Arbejdstidsopgørelse. Feriesaldo/omsorgsdage Hvis du skal finde feriesaldoen eller antallet af omsorgsdage på en medarbejder, skal du på en 4 ugers tjenesteplan vælge Funktioner og Vis diverse saldi. På en 1 ugers plan vælges knappen Vis diverse saldi. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 17 af 31

18 Der vil fremkomme en oversigt over medarbejdernes feriesaldo. Saldoen vil pr. medarbejder være delt op i ferietimer med løn, ferietimer uden løn og 6. ferieuge timer. Feriesaldoen retter sig umiddelbart til ved indberetning af ferie, medmindre indberetningen ligger tilbage i tiden. Er dette tilfældet, vil feriesaldi i de fleste tilfælde først rette sig til efter weekenden. Hvis man vil se medarbejdernes omsorgsdage, skal man klikke på fanebladet Omsorgsdage, hvorefter der fremkommer en oversigt med saldoen på hver enkelt medarbejder. Genudrulning af medarbejder Når der er ansat en ny medarbejder, foretaget ændringer i selve rulleplanen, eller i tilknytningen til en rulleplan på medarbejderbilledet, skal medarbejderen genudrulles før ændringerne kommer på tjenesteplanen. Dette skal kun gøres hvis der er dannet tjenesteplaner efter den dato ændringen træder i kraft, eller hvis en ny medarbejder bliver ansat i en uge der allerede er udrullet/dannet. Åben tjenesteplanen for den eller de uger der skal genudrulles. I en 4 ugers plan kan du højreklikke på medarbejderens navn/initialer og vælge Genudrul Person. Ved en 1 uger plan skal du stille dig på en af den pgl. medarbejders tjenestebrikker i den rigtige uge og tryk på knappen Genudrul person. Vær specielt opmærksom på at det er den rette medarbejder du genudruller. Der vil nu fremkomme følgende boks: Sørg altid for inden genudrulningen at have noteret evt. fravær eller ændringer i forhold til den originale rulleplan, da disse vil blive slettet ved genudrulningen. Trykkes der på ja, vil den pgl. uge blive hentet fra rulleplanen til tjenesteplanen. Ved en 1 ugers plan udrulles der 1 uge af gangen, mens der ved en 4 ugers plan udrulles 4 uger. Fortsæt evt. på samme måde med den/de næste uge/r hvis nødvendigt. Afvigende kontering Hvis man låner en ansat ud til en anden institution / afdeling, er det muligt at foretage en afvigende kontering af tjenesten, så man ikke selv bliver økonomisk belastet. Dette kan dog også gøres via Rådighedsaftaler (se kap 5), men hvis medarbejderen skal blive stående på den samme vagtplan, kan der oprettes konti tilhørende flere centre/afdelinger på den samme enhed, som så kan anvendes ved afvigende kontering. Dette kunne f.eks. væren en fastlønskonto eller en vikarkonto. Kontakt Staben Social og Sundhed for at få oprettet disse konti. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 18 af 31

19 Hvis man ønsker at lave afvigende kontering på en normal tjeneste, skal man dobbeltklikke på tjenesten på tjenesteplanen og til højre på billedet, vælge hvilken konto tjenesten skal konteres på. Derefter vælges OK. Ønsker man at lave afvigende kontering på ekstratjeneste eller overarbejde, skal man indberette som normalt. Inden man trykker OK, skal man vælge den afvigende konto under feltet kontering på Afvigelse detaljer billedet. Også her er det Staben Social og Sundhed der skal oprette kontoen i Vagtplan før den kan anvendes. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 19 af 31

20 4. Indberetning af afvigelser I dette afsnit kan du læse hvordan de forskellige afvigelser indberettes i vagtplan. Du kan dobbeltklikke i det grå felt ved siden af tjenestebrikken, stille dig på det grå felt og vælge Registrer afvigelse, eller du kan skrive årsagstypen direkte i det grå felt. Hvis det er en årsagstype hvor Vagtplan har brug for yderligere oplysninger, vil nedenstående Afvigelse detaljer komme frem. Ved indberetninger over flere dage skal man åbne billedet, da disse skal indberettes som en periode. På de følgende sider er en forklaring til hvilke typer afvigelser der findes og hvad man skal være opmærksom på når man indberetter dem. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 20 af 31

21 Afvigelser Ferie FE Beskrivelse Vælg type FE Hvis ferie indberettes som med løn, vil systemet automatisk tage af ferien med løn indtil der ikke er mere. Herefter indberettes det som ferie uden løn, med løntræk. For ansatte i Fleksjob skal vagten laves om så den svarer til en fuldtidsvagt. For en fleksjobber med 20 timer i ugen, skal en 4 timers vagt med ferie indberettes som en vagt på 7,4(7:24). (4/20 X 37) 6. ferieuge FF Vælg type FF Samme procedure som ved Ferie - FE. Husk særlige regler for ansatte i Fleksjob (se Ferie - FE) OVERFØRSEL TIL NYT FERIEÅR Sygdom SY Hvis der afholdes flere timer end der er optjent, registreres det som ferie uden løn, med løntræk. VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Hvis der er overført 6. ferieugetimer til nyt ferieår skal det indberettes som ferie (FE) når det afholdes. Vælg type SY I feltet periode skrives 1. sygedag. Ved raskmelding indberettes slutdatoen. Dette gøres ved at dobbeltklikke på sidste sygedag og vælge Rediger linie. Skriv slutdatoen og klik på OK. Luk boksen Afvigelser ved at klikke på Luk. Hvis sygeperioden kun har været en enkelt dag, er det ikke nødvendigt at udfylde start og slutdato. Sygdom Timelønnede Delvis syg DS 56 (tidligere 28) Ekstra timer - EX Sygdom skal indberettes på timelønnede, hvis der er aftalt en tjeneste på sygedagen. Systemet holder styr på om der skal udbetales sygedagpenge, eller sendes dagpengeskema til medarbejderen. Hvis en medarbejder går syg hjem fra arbejdet indberettes det som Sygdom (se Sygdom - SY), men tidspunktet ændres og der sættes automatisk i Delvis syg. Indberettes som SY i vagtplan Sæt i feltet Paragraf 28 Hvis en medarbejder normalt får sine ekstratimer til afspadsering, kan man ved at sætte i direkte udbetaling, vælge at de præsterede timer udbetales, i stedet for at indgå i afspadseringssaldoen. Husk at tage stilling til om varslet er rettidigt. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 21 af 31

22 Overarbejde - OA Overarbejde benyttes hvis: 1. den daglige højeste arbejdstid overstiges, 2. medarbejderen i normperioden overstiger en fuldtidsansættelse (37 timer i gennemsnit pr. uge), eller 3. hvis medarbejderen bliver indkaldt på en beskyttet fridag. Overarbejde giver timerne + 50 % enten i afspadseringssaldoen eller udbetalt på lønsedlen. Husk at tage stilling til om varslet er rettidigt. Hvis en medarbejder normalt får sine overarbejdstimer til afspadsering, kan man ved at sætte i direkte udbetaling, vælge at de præsterede timer udbetales, i stedet for at indgå i afspadseringssaldoen. Afspadsering Ved afspadsering kan forskellige afspadseringskoder bruges. De mest anvendte er: A1 = Søndagstillæg A9 = Rullende afspadsering Obs!! A9 vil altid tage det ældste og dyreste først. Hvis der ikke er timer nok i saldoen, vil der opstå en negativ saldo i den dyreste saldotype. Hvis en nattevagt har afspadsering der starter efter midnat, skal afspadseringen indberettes på dagen hvor vagten starter og så ændres datoen på afvigelses billedet til dagen efter. Tilskadekomst i tjenesten TT Vælg type TT på samme måde som SY (se Sygdom - SY). Sidst opdateret 16. december 2009 Side 22 af 31

23 Nedsat tjeneste NS Kan enten indberettes dag for dag på tjenesteplanen, eller lægges ind i rulleplanen i den periode der er aftalt nedsat tjeneste. Uanset hvad man vælger, skal den periode for den nedsatte tjeneste først oprettes på tjenesteplanen, på samme måde som med andet fravær. Der vil første gang fremkomme et advis om man ønsker at oprette aftale for den nedsatte tjeneste. Angiv i periode, den aftalte periode for den nedsatte tjeneste. Hvis der er aftalt fast en arbejdstid i perioden, kan det bedst betale sig at lægge den nedsatte tjeneste ind som en del af rulleplanen. Der skal derfor ændres i den eksisterende rulleplan og ændres tilbage igen når perioden er slut (se afsnit om ændring af eksisterende rulleplan). Hvis man indberetter den nedsatte tjeneste på tjenesteplanen skal man ind på hver dag og vælge hvornår medarbejderen ikke har været på arbejde. Hvis perioden for nedsat tjeneste forlænges, er det vigtigt at I indberetter det før sidste dag i den planlagte periode. Ellers kontakt Løn og personale for at få perioden forlænget. Graviditetsgener - GG Vælg type GG. I feltet periode skrives 1. sygedag, samt forventet fødselstidspunkt. Ved raskmelding (evt. faktisk fødselstidspunkt) indberettes slutdatoen på samme måde som beskrevet under sygdom. Se også Vejledning til indberetning af barsel og graviditetsgener på Varde Kommunes Intranet. Graviditetsgener og Nedsat tjeneste Hvis en medarbejder har nedsat tjeneste pga. graviditetsgener, skal dette indberettes som GG i Vagtplan. Derudover skal der gives besked til Løn- og personaleafdelingen om at det er pga. nedsat tjeneste. Desuden skal Løn- og personaleafdelingen også vide hvor mange timer medarbejderen har været fraværende når perioden er overstået.. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 23 af 31

24 Barsel BA Vælg type BA I feltet periode skrives 1. fraværsdag, samt forventet fødselstidspunkt. Når faktisk fødsel kendes, indberettes dette i Vagtplan. Senest 8 uger efter faktisk fødsel sendes blanketten vedr. afvikling af barselsorlov til Løn og personale afdelingen. Samtidig skal du indberette sidste dag på barselsorlov med løn, på samme måde som beskrevet under sygdom (se Sygdom - SY). I perioder uden løn, fjerner Løn- og personaleafdelingen medarbejderen fra Vagtplan. Løn- og personaleafdelingen standser også medarbejderens løn i perioden uden løn. Se også Vejledning til indberetning af barsel og graviditetsgener på Varde Kommunes Intranet. Adoption AP Vælg type AP Der indberettes på samme måde som barsel (se Barsel - BA). Faktisk fødselstidspunkt = dato for barnets modtagelse i hjemmet. Barns 1. sygedag HJ Omsorgsdag OS Tjenestefri med/uden løn TJ Vælg type HJ Vælg type OS I feltet Omsorgsdage skrives barnets fødselsdato. Vælg type TJ HUSK! hvis det er uden løn, skal fjernes i feltet med løn. Der foretages herefter automatisk løntræk i den førstkommende lønkørsel. Helligdage For nogle overenskomstområder skal helligdage indberettes med SH/SP, mens der for andre skal stå FO. SH står for søgnehelligdag, mens SP står for specialdag. SH og SP bliver automatisk lagt på, da medarbejdere med disse overenskomster som hovedregel har fri på helligdage og der udloddes ikke tillæg FO står for frihed iht. overenskomsten. FO indberettes hvis medarbejderen har fri på helligdagen. Hvis ikke det er muligt optjenes dagen, så den kan afholdes en anden dag. FO dagen skal være afholdt inden 3 måneder, ellers går den for nogle medarbejdere til udbetaling. Der udloddes ingen tillæg når FO dage afholdes. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 24 af 31

25 Omlægning af tjenester Valgfri (uden tillæg) Feriekoloni - FK For at omlægge en tjeneste skal man dobbeltklikke på tjenestebrikken Omlægningsbiledet vises nu og der kan ændres på tidspunktet for tjenesten. Husk at angive om omlægningen er rettidigt varslet. Når du indberetter afvigelser, kan du sætte i feltet valgfri. Der vil så ikke blive beregnet tillæg (kan f.eks. bruges, hvis der er en aftale om at et personalemøde afholdes uden betaling af tillæg). Benyttes når medarbejdere deltager i koloniophold. Hvis perioden for feriekoloni ikke svarer til den tjeneste der ligger på dagen, kan man vælge at omlægge tjenesten. En anden mulighed er at lægge EX timer på. Så skal man fjerne i feltet Brug tid fra tjeneste. Der udloddes automatisk kolonitillæg på dage hvor der er indberettet FK. Vagtplan styrer hvilken sats der skal gives, alt efter hvilke dage der er indberettet FK på. Kursus - KU Hvis kurset kun er en del af arbejdstiden, fjernes i feltet brug tid fra tjeneste og fra- og til tidspunkt indberettes. Hvis kurset falder på en arbejdsfri dag, indberettes først merarbejdetimer (EX) og derefter kursus (KU). Hvis kurset falder på en planlagt fridag, omlægges tjenesten til en normaltjeneste og derefter indberettes kursus. Der skal aftales en ny fridag. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 25 af 31

26 5. Udlån af medarbejder Rådighedsaftaler På billedet Rådighed enhed i vagtplan. er det muligt at udlåne en medarbejder fra én enhed i vagtplan til en anden Her vælges den enhed medarbejderen skal udlånes fra og der udfyldes en dato der er den samme eller en tidligere dato, end den første dag han/hun skal udlånes fra. Dernæst vælges Ny linie og perioden udfyldes under Dato fra og Dato til. Herefter vælges medarbejderens initaler under Medarbejder og Ugesekvens udfyldes. Hvis det f.eks. kun er hver anden uge i den valgte periode at medarbejderen skal udlånes, skal der stå et 2 tal under Ugesekvens. Ellers skal 1 tallet bare blive stående. Der skal desuden sættes flueben i de dage medarbejderen skal udlånes. I nedenstående tilfælde er det f.eks. kun tirsdage at medarbejder BBB er udlånt fra Kursus 2 til Kursus 1. Så hvis medarbejderen skal udlånes flere dage i perioden skal der også sættes flueben i andre dage end tirsdag (Ti). Dernæst vælges enheden, som medarbejderen skal udlånes til og der skal tages stilling til om vagten fra medarbejderens normale arbejdsplads skal beholdes. Til sidst vælges Gem. Tip. Hvis man vil se hvilke medarbejdere man har udlånt i en periode kan man vælge enheden og udfylde Vis aftaler fra og til. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 26 af 31

27 6. Udskrifter Inde i vagtplan under Udskrifter har man mulighed for at udskrive forskellige oversigter udfra indberetningerne i vagtplan. Nedenfor er beskrevet nogle af de mest relevante udskrifter fra vagtplan samt arbejdstidsopgørelserne og saldoopgørelserne der sendes fra KMD. Arbejdstidsopgørelse En arbejdstidsopgørelse er en oversigt over de tjenester der er indberettet på medarbejderen. På denne udskrift er der kun normaltjenester og afholdt afspadsering. Denne arbejdstidsopgørelse må ikke forveksles med arbejdstidsopgørelsen fra KMD. Tjenesteopgørelse En tjenesteopgørelse er en god måde for medarbejderen at få et overblik over hvordan han eller hun skal arbejde, eller har arbejdet i en given periode. Her kan man se både tjenesten og eventuelle afvigelser. Tjenesteopgørelsen minder på mange måder om Arbejdstidsopgørelsen der sendes fra KMD. Tjenesteplan med komme-gå tider Hver uge kan man udskrive en tjenesteplan med komme-gå tider. Den er egnet til at hænge på opslagstavlen, så medarbejderne kan se deres tjenestetider min. 4 uger frem. Tjenesteplan Hvis man på virksomheden/institutionen har brug for flere eller færre informationer på tjenesteplanen, kan man vælge den der hedder Tjenesteplan. Her har du mange flere muligheder for at designe den tjenesteplan der passer til netop dit område. Sidst opdateret 16. december 2009 Side 27 af 31

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan Release Note KMD OPUS Vagtplan Release nummer Releasedato 0.85 29. oktober 2015 Senest reviewet dato: Senest reviewet af: Senest godkendt dato: Senest godkendt af: 25-10-2015 27-10-2015 Side

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse

1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse Mi nt i d Qui c k g ui de Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016

Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Den 7. december 2016 Statusliste for SD Tjenestetid, Vikarbooking og MinTid Generel information På statuslisten kan du få et samlet overblik over

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App)

Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Brugervejledning til indberetning af planlagt fravær og raskmeldinger (KMD Browser App) Hvilket fravær skal jeg selv indberette? Alt planlagt fravær skal være godkendt af leder før indberetning. Alt planlagt

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage.

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage. Dokument: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning med FO.doc SH-planlægning, typer, regler, normtid mv. 1 26-04-2016

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere oktober 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Hjemmeboende barn syg Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens 26. Anvendes ikke ved 10 dage til barns

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den:

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning Oprettet den: 10.01.03 28.08.2002 Dokument: med FO.doc Status: Endelig

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Find Minløn app på

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Vejledning til ledere sådan godkender du.

Vejledning til ledere sådan godkender du. Vejledning til ledere sådan godkender du. Dine medarbejdere indberetter kørsel, foretager valg i forhold til udbetaling af 6. ferieuge, og hvis afdelingen benytter arbejdstidsplaner, kan der indberettes

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Vejledning til MinLøn

Vejledning til MinLøn Vejledning til MinLøn Dette er en app som du kan benytte via din mobil eller tablet. Her kan du indberette fravær, merarbejde, kørsel i egen bil og fritvalgsordninger. Det er din leder som udsteder retningslinjer

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Brugermanual. Egne notater. Side 1. Udgivet april 2007

Brugermanual. Egne notater. Side 1. Udgivet april 2007 1. Ugentlig overførsel til Løn- og Personaleafdelingen...2 1.1. Godkend til løn...2 1.2. Oversigt over godkendelser...2 2. Opdatering af persondata...2 3. Sådan gør du, når du får en ny medarbejder...3

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET

REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET REGISTRERING AF ARBEJDSTID PÅ EUD OG KURSUSOMRÅDET 1 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Formål med tidsregistreringen... 3 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 3 1.3 Hvordan får jeg

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Webindberetning i Silkeborg Data

Webindberetning i Silkeborg Data Minivejledning Webindberetn Webindberetning i Silkeborg Data Ajourført 23.september 2010 Nyansættelse, ændringer og afgang HR, Løn og Personale, Juni 2010 Indholdsfortegnelse I gang med SD Personale Web...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne

Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne Digital Timeseddelregistrering Introduktion og vejledning til vikarerne 1 Kære Medarbejder Vi har i Hartmanns A/S besluttet at overgå til digital timeseddelregistrering. Det betyder for dig, at du fremover

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Nyheder. Fra TimePlan ver til ver Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Fra TimePlan ver. 6.10 til ver. 6.12 Frigivelses dato den 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 04-10 Overenskomster... 2 "8. søndag" (Version 6.11.12.65)... 2 Ulempe udløses kun

Læs mere

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER Arbejdsgang Beskrivelse Handling Vælg faneblad Påbegynd vedligehold af medarbejder. Fanebladet Mit Personale vælges, hvorfra du kan vælge underpunktet Løn og ansættelsesvilkår.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS.

Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Vedhæftet notat lønadministration nye aftaler BAS er d.d. udleveret til tillidsrepræsentanterne på BAS. Notatet er udarbejdet i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Struer, den 2009 For BERLINGSKE AVISTRYK

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere