Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik"

Transkript

1 Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik

2 Indholdsfortegnelse Velkommen Hvorfor ledertalentudvikling hos jer? Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale? Hvordan støtter jeg ledertalenterne? Hvad med alle de andre er de ikke talenter? Når ledere lykkes Analyse af din medarbejders ressourcer Leder in spe Innovation og udvikling Sætte mål og prioritere opgaver Evaluere og forbedre resultater Etablere og opbygge teamet Delegere og følge op Coache og udvikle medarbejdere Udøve lederskab succesfuldt Yderligere inspiration Denne guide er udviklet af lederudviklingskonsulent Pia Torreck, UPTION og designet med inspiration fra De næste ledere og Ledere, der lykkes, (begge fra Væktshus for ledelse, 2010) samt Job og personvurdering, af Edith Kahlke og Victor Schmidt (Børsen) og Lederudvælgelse af Karen Schultz (Dansk psykologisk forlag). Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik er udgivet af KL og Bibliotekarforbundet i maj 2012 som del af projektet Leder in spe. Layout: NIels Bergmann, Bibliotekarforbundet KL og Bibliotekarforbundet 2

3 Velkommen Som leder skal du hver dag motivere dine medarbejdere til at kunne levere en kvalificeret og effektiv service til borgerne. Men du skal også motivere dem til deres næste skridt i karrieren. For nogle medarbejdere vil det være oplagt at vælge ledervejen, dels fordi de har lyst, dels fordi de har et talent. Andre kan have behov for et tillidsfuldt prik for at motivere dem til at vælge ledervejen. Talentspotting er ikke noget nyt, men behovet er måske større i dag, fordi de store generationer forlader arbejdsmarkedet, lederrollen på bibliotekerne har ændret sig, og fremtidens udfordringer kalder på kompetent ledelse. Ved at arbejde målrettet med talentspotting kan du hjælpe dine talenter på vej og samtidig bidrage til, at næste generation af ledere er klar til at overtage, når der kommer en ledig lederstilling. Her kan du få inspiration til dit arbejde med at finde dine ledere in spe. En leder in spe er en medarbejder, der har et talent, som har lyst til ledelse som en karrierevej. Har du overvejet følgende? Står I overfor et stort ledergenerationsskifte? Har der været ansøgere nok til lederstillingerne? Hvem af dine medarbejdere har potentiale til at blive en dygtig leder? Hvad gør du allerede nu for at få medarbejderne til at vælge ledervejen i deres karriere? Hvad kan du gøre for at få flere ledertalenter? Ved du om jeres kommune har talentudviklingsprogrammer? KL og Bibliotekarforbundet 3

4 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer? Hvilke fordele er der ved at bruge tid på ledertalentudvikling? Hvilke ulemper skal du være opmærksom på? Generelt handler det om fagets udvikling. Faget, kommunerne og bibliotekerne har brug for at få dygtige bibliotekarer til at påtage sig lederrollen og påvirke udviklingen af fremtidens biblioteker. Muligvis er der ikke behov på jeres bibliotek lige nu, men måske kan behovet opstå senere eller det findes i andre kommuner. Der kan være talenter hos jer, som andre kan have gavn og glæde af. Alle talenter kan ikke få sig en lederstilling med det samme - men du kan gøre meget for at gøre en leder in spe parat til en lederrolle så den enkeltes lederevner trænes og udvikles, før lederstillingen står klar. Det kræver en indsats at arbejde med ledertalentudvikling, og det giver organisationen mange fordele. Fx giver det anledning til at få snakket om, hvad god ledelse er nu og i fremtiden. Det vil måske også kunne fastholde nogle dygtige medarbejdere, der gerne vil udvikles fagligt og personligt. Ledertalenter er desuden gode sparringspartnere for lederen. Derudover skærper det opmærksomheden på, hvad I skal kigge efter i forbindelse med rekrutteringen af nye ledere. Indledende overvejelser hos dig som leder At blive udvalgt som talent kræver, at du kan se ledertalentet hos medarbejderen, og at medarbejderen har lyst til at prøve kræfter med ledelse så sigt. At udvælge en medarbejder til et ledertalentprogram er naturligvis ikke en aftale om en fremtidig ansættelse som leder. Men det er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at motivere medarbejderens tanker om en eventuel karriere som leder. Derfor skal du som leder være opmærksom på, at den proces, der igangsættes, sætter medarbejderen som person rigtig meget i spil, og derfor skal rollen som talentspotter forvaltes med omhu og med etisk omtanke. Som leder skal du sende et klart signal til medarbejderne om, hvorfor og hvordan du arbejder med talentudviklingen. Du skal informere tydeligt om, hvilke kriterier du generelt udvælger fra. Organisationen og du som leder skal altså være klar på, at det ikke er gratis omgang. Det er ikke bare et tilfældigt kursus eller en løsrevet snak, det kræver en fokuseret og bevidst tilgang at arbejde med ledertalentet. Det kræver også, at du er afklaret i forhold til de medarbejdere, som har ambitionen om at blive leder, men endnu ikke er blevet spottet. Som leder kan der altså være et vist forventningspres, som skal håndteres og kommunikeres. KL og Bibliotekarforbundet 4

5 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale? Hvordan spotter man dem med lederpotentiale? Hvordan udvælges talenterne bedst muligt? Hvad har vi brug for? Hvilken slags leder er der behov for i fremtiden? Den gode proces Udpegningen af talenter kræver en bevidst proces hele vejen igennem, og processen kan opdeles i følgende trin: 1. Refleksionen om hvem der har et ledertalent 2. Den første dialog med medarbejderen, som du har spottet 3. Igangsættelse af medarbejderens egne refleksioner 4. Støtte til ledertalentet (se afsnit 3) Refleksion om hvem, der har et ledertalent Først er du som leder nødt til at gøre dig nogle konkrete tanker om lederrollen i egen organisation og det lederjob, som talentet en dag skal kunne varetage. Her kan du som leder med fordel benytte dig af de samme overvejelser, som man generelt ville gøre sig i forbindelse med rekruttering af en ny leder: 1. Gør dig nogle tanker der minder om en jobanalyse, dvs. afdæk jobbets rammer, resultatkrav, kerneopgaver og personlige kompetencer. Rammer: Hvilket lederjob er der tale om og hvilken profil kræver det? Resultatkrav: Hvilke resultater skal lederen kunne levere i den pågældende funktion? Kerneopgaver: Hvad kendetegner lederstillingen fx balancen mellem drift og udvikling? Personlige kompetencer: Hvilke personlige egenskaber vil være vigtige for at lykkes som leder på jeres arbejdsplads? 2. Hvilken kompetenceprofil matcher jobanalysen. Hvad lægger I vægt på I jeres kommune og på jeres fagområde? 3. Hvad kendetegner god ledelse i jeres kommune og på jeres fagområde? Som hjælp til at vurdere den enkelte medarbejders ressourcer i forhold til ledelsesopgaven kan skemaet i afsnit 6 anvendes. Den afspejler den selvevaluering, som de udvalgte talenter anbefales at gennemføre. Vurdér om der er dele af lederrollen, der er særligt vigtige set i forhold til den situation, jeres arbejdsplads befinder sig i lige nu og på længere sigt: Innovation og udvikling Sætte mål og prioritere opgaver Evaluere og forbedre resultater Etablere og opbygge teamet Delegere og følge op Udøve lederskab succesfuldt Du skal være opmærksom på at undgå en Rip, Rap og Rup-effekt. Ofte har man som leder en tilbøjelighed til at se talentet hos medarbejdere, der ligner en selv i tilgang og personprofil, men der kan være en risiko for, at man overser andre talenter. Det er derfor vigtigt at gennemføre en analyse af lederjobbet for at nuancere, hvad du skal kigge efter hos ledertalentet. KL og Bibliotekarforbundet 5

6 Igennem personlighedsanalyser kan man blive klogere på, hvilke præferencer man har som menneske, og ofte er det også nogle af de kendetegn for personen, som omgivelserne kan konstatere. Nedenfor er der skitseret forskellige personlige karakteristika: Eftertænksom realist, der leder gennem opmærksomhed på, hvad der skal gøres, og har fokus på praktiske overvejelser og kontinuitet. Eftertænksom fornyer, der leder gennem ideer, og har fokus på abstrakte tanker, ideer og visioner. Handleorienteret realist, der leder gennem handling og har fokus på det at gøre tingene. Lægger vægte på de praktiske overvejelser og resultater. Handleorienteret fornyer, der leder gennem begejstring og har fokus på systemer, sammenhæng og forandringer. Kilde: MBTI/JTI Jungiansk type index. Lederstile baseret på Jung profiler. Der kan også være en risiko for at vælge Tordenskjolds soldater som ledertalent. Det kan de være, men det er ikke en forudsætning. Den dygtige leder kan meget vel være et stille gemyt, der bare er rigtig god til det med mennesker. Når du har gjort dig disse indledende overvejelser om, hvilken lederprofil det kræver for at være en dygtig leder hos jer, så kan du begynde at kigge på medarbejdergruppen. Hvem ser du som talentet, og hvem har også en lyst til at blive leder? Begge dele er vigtige forudsætninger for at skabe det gode talentforløb. Den første dialog med medarbejderen Når du har identificeret dit talent, er det vigtigt at tage en snak med medarbejderen for at fortælle om dine overvejelser, og at du kan ser et potentiale i ham/hende. Sørg for at det bliver en dialog, hvor talentet får mulighed for at adressere sine umiddelbare overvejelser om den mulighed, du åbner op for. Du skal undgå at lægge et pres på medarbejderen. Igangsættelse af medarbejderens egne refleksioner Det er vigtigt at motivere medarbejderen og samtidig acceptere, at medarbejderen måske ikke selv havde set det som en mulighed og derfor har behov for at overveje karriereplanerne. Aftal med medarbejderen, at I kan tales ved om nogle dage, og opfordr ham/hende til at gennemføre selvevalueringen for at opnå en større indsigt i sine egne ressourcer set i forhold til lederrollen. Efter udvælgelsen Når ledertalentet er udvalgt, er det vigtigt, at I som ledelse har en klar kommunikation om, hvorfor en kollega er udvalgt til leder in spe-forløbet, så der ikke opstår myter blandt kollegerne. KL og Bibliotekarforbundet 6

7 3. Hvordan støtter jeg ledertalenterne? Hvornår er der en lederstilling til medarbejderen? Hvad kan jeg gøre for at dygtiggøre talentet til ledelse? Hvordan kan jeg støtte? Hvor meget skal jeg støtte? Selvom en medarbejder er blevet udpeget, vil talentet stadig have behov for at være en del af den samlede medgruppe. Her er det vigtigt, at de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen ikke får indtryk af, at der er skabt en distance. Det kan være en god idé at give åbent udtryk for, at ledelse skal læres i praksis, og at ledertalentet har brug for opgaver, der kan bruges som træningsbane. Som leder skal du sikre, at det vil være naturligt og legitimt, at der gives ansvar og særlige opgaver til ledertalentet. Find forskellige anledninger til tydeligt og åbent at give øget ansvar til talentet og vurder, hvad der vil fungere hos jer og for det enkelte talent fx: Når du selv er på ferie kan du delegere opgaver/ansvarsområder. Når der kommer større og vigtige projekter, kan du overlade projektansvaret til talentet. Lad ledertalentet deltage på hele eller dele af ledermøderne, hvis der er relevante dagsordenspunkter. Find andre afdelinger, hvor talentet kan være i praktik som souschef i en afgrænset periode. Udbyg erfaringsgrundlaget gennem jobrotation på andre arbejdspladser eller i forhold til andre arbejdsopgaver. Talentet kan konstitueres som leder i vakante stillinger. Drøft eventuelt med dine lederkolleger hvilke udviklingstiltag for ledertalenter, der har fungeret hos dem. Du skal forvente, at ledertalentet har brug for sparring og flere samtaler. Der vil være et stort behov for tæt dialog og hyppig feedback. Sørg for at få en klar aftale med medarbejderen om, hvornår og hvordan I følger op. En oplagt mulighed vil være i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen, men der kan være behov for flere opfølgningssamtaler fx i forbindelse med, at talentet gennemfører udviklingsaktiviteter. I Leder in spe-projektet anbefaler vi, at der i forbindelse med næste MUS indgår en målrettet snak om forløbet og fremtidsplanerne for medarbejderen, der har deltaget i Leder in spe-forløbet. Der vil blive udsendt et inspirationsmateriale, som I kan anvende i forbindelse med MUS. Det er vigtigt med en klar forventningsafstemning om, hvordan du som leder støtter medarbejderen i talentudviklingsforløbet, således at både du og medarbejderen har et klart billede af, hvad der skal ske. Hermed undgår begge parter bristede forventninger. KL og Bibliotekarforbundet 7

8 4. Hvad med alle de andre er de ikke talenter? Hvilke typer af talenter skal jeg have fokus på?hvordan håndterer jeg de øvrige medarbejderes forventninger? Alle har et talent, men det er ikke alle, der har talent for ledelse. Når du går i gang med at udvælge medarbejdere som ledertalenter, vil der helt sikkert også være nogle medarbejdere, som bliver skuffede over ikke at blive udvalgt. Det er vigtigt, at du har en åben dialog med medarbejderne om, at nogle medarbejdere har talent for ledelse, dvs. samlet set besidder et potentiale i forhold til den samlede pakke af ledelsesdiscipliner (evalueringen i afsnit 6). En medarbejder kan sagtens have styrker og et talent på en delmængde af ledelseskompetencerne uden nødvendigvis samlet set at være et ledertalent. I sådanne tilfælde vil det naturligvis være vigtigt at tale med medarbejderen om, hvad I kan gøre for at styrke medarbejderens samlede kompetenceprofil, hvis medarbejderen har et ønske om at blive leder en dag. Det er dog ikke altid, at det er lederkarrieren, der er den oplagte, og det er vigtigt at huske på, at der også er andre typer af talenter end ledertalenter. Der er fx specialisten inden for digitalisering, borgerundervisning, skriftlig kommunikation osv. Det er vigtigt ikke at glemme disse talenter i jagten på ledertalentet og sørge for ligeledes at tilbyde disse medarbejdere en attraktiv og fokuseret udviklingsplatform, som afspejler fagets og biblioteket fremadrettede kompetencebehov. Brug fx den kommende medarbejderudviklingssamtale til at afdække medarbejdernes karriereplaner. KL og Bibliotekarforbundet 8

9 5. Når ledere lykkes Hvad er det de dygtige ledere konkret gør? Hvilke personlige kompetencer er særligt vigtige at besidde, når man skal lykkes som leder? Ofte har kommunen formuleret et værdigrundlag for god ledelse, som vil være pejlemærkerne for hvilken ledelsespraksis og adfærd man forventer af lederne. Men der kan også være god inspiration at hente i projektet Ledere der lykkes fra Væksthus for Ledelse. Her har medarbejdere og chefer peget på, hvad de lægger vægt på hos en god leder, og det har mundet ud i, at der er blevet identificeret fem kernekompetencer og fire støttekompetencer, som ofte kan genfindes hos ledere der lykkes. De fem kernekompetencer er: Relationel forståelse Rodfæstet under pres Tillidsvækkende sparring Konfronterende intervention Insisterende delegering Disse fem kompetencer kan i høj grad være svære at udvikle, og derfor er der tale om, at de i en eller anden grad bør kunne genfindes hos talenter, som gerne vil være ledere. De fire støttekompetencer er: Præstationsmotiveret Befordrende humor Systematisk velforberedt Konsekvent videndelende De to første støttekompetencer er ligeledes svære at tillære, mens de to sidstnævnte kan udvikles. I pjecen Ledere der lykkes er der opsat forskellige eksempler der viser, hvordan kompetencer praktiseres gennem lederens adfærd og det kan være et godt værktøj til at reflektere over egen og andres praksis. Pjecen kan downloades på: God fornøjelse med at finde din leder in spe. KL og Bibliotekarforbundet 9

10 6. Analyse af din medarbejders ressourcer Leder in spe Innovation og udvikling Lederen af et bibliotek skal have fokus på at udvikle og optimere. Det gælder både service, it-systemer, ydelser, arbejdskulturen og medarbejdernes kompetencer. De danske biblioteker er konstant under forandring i forhold til indhold og tilbud. Samtidig har den digitale udvikling sat helt nye rammer for folkebibliotekerne. Det giver nye muligheder, men også nye udfordringer. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Sørger for at fremtidssikre, udvikle og optimere enhedens service og ydelser løbende 2. Inddrager relevante interessenter i forandringer i et konstant ønske om at sikre høj brugertilfredshed 3. Forbedrer og optimerer arbejdsgange, it-systemer og ressourceanvendelse 4. Evner at navigere i forhold til de politiske processer og beslutninger, der påvirker vilkårene for enheden 5. Understøtter medarbejderne i håndteringen af de løbende forandringer Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 10

11 Sætte mål og prioritere opgaver Lederen på biblioteket skal sikre at der er høj kvalitet, god service, effektiv udnyttelse af kapacitet og ressourcer, høj brugertilfredshed og høj medarbejdertilfredshed. Disse resultater skal hver dag være i fokus. Lederen skal sikre at biblioteket oplever at være drevet af fælles mål og resultater, hvor den enkeltes bidrag giver mening. Tydelige mål er med til at sikre forventningsafstemning både internt og eksternt. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Sikrer at opgaver løses ud fra tydelige og meningsfulde formål og mål for medarbejderne 2. Involverer medarbejderne i at formulere mål 3. Sørger for at medarbejderne har indflydelse på, hvordan målene opnås 4. Understøtter at medarbejderne har en klar forståelse af, hvordan deres opgaver er prioriteret 5. Giver mulighed for at medarbejderne har mest mulig indflydelse på eget arbejdes tilrettelæggelse Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 11

12 Evaluere og forbedre resultater Lederen skal bruge tid på at involvere, skabe ejerskab og læring. Lederen skal også være aktiv i forhold til at gøre enhedens resultatskabelse synlig opadtil i organisationen. Indadtil skal lederen via anerkendelse og fejring af succeser skabe motivation. Lederen der sikrer systematik, vedholdenhed og stabil drift, skaber samtidig et solidt fundament for en tryg arbejdsplads. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Skaber synlighed omkring enhedens resultater både internt og eksternt 2. Giver mulighed for fælles evaluering og læring 3. Inddrager relevante fakta og analyser 4. Involverer og lytter til medarbejdernes forbedringsforslag 5. Viser handlekraft og sikrer nødvendige forbedringer Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 12

13 Etablere og opbygge teamet Den væsentligste ressource for at kunne skabe flotte resultater er medarbejdernes faglighed og trivsel. Det er lederens opgave at skabe et bibliotek, hvor alle har lyst til at lykkes sammen. Der skal hver dag arbejdes på at arbejdskulturen understøtter både dygtig opgaveløsning og positive sociale relationer. Teamet skal føle ansvar for hinanden og kommunikere om opgaveløsningen. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Vælger kvalificerede medarbejdere til opgaveløsningen 2. Skaber en fællesskabsfølelse 3. Understøtter medarbejdernes behov for en tillidsfuld og åben kommunikation i teamet 4. Sætter tid af til teamudvikling og kulturopbygning 5. Håndterer eventuelle konflikter og problemer hurtigt Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 13

14 Delegere og følge op Den enkelte medarbejder udvikler sig hver dag i forbindelse med opgaveløsningen. Det er lederens opgave at sikre, at medarbejderen får en dagligdag på biblioteket, hvor denne oplever at få ansvar og at der vises tillid. Lederen skal mestre at give feedback, undervise, give sparring, delegere, give handlingsbeføjelse og vise tillid. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Skaber mulighed for at medarbejderne effektivt kan løse deres opgaver 2. Tildeler nødvendige beføjelser og ansvar, så medarbejderne kan være handlekraftige i opgaveløsningen 3. Støtter med relevante informationer, viden og opbakning 4. Giver feedback om opgaveløsningens kvalitet og fremdrift 5. Er tilgængelig og følger op med rettidig omhu Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 14

15 Coache og udvikle medarbejdere Lederens evne til at fornemme, hvad den enkelte medarbejder har brug for og understøtter, at den enkeltes potentiale udvikles er vigtig for at medarbejderen oplever en leder, som reelt interesserer sig i i vedkommendes udvikling. Lederen tager fat, når der er problemer og er hver dag til stede med gode råd og nærvær i kontakten. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Er optaget af medarbejdernes faglige og personlige udvikling 2. Giver rum for relevant oplæring, videndeling og træning af nye færdigheder 3. Udfordrer på en hensigtsmæssig og balanceret måde 4. Sætter tid af til tillidsvækkende coaching og sparring af medarbejderne 5. Følger op på og overholder aftaler Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 15

16 Udøve lederskab succesfuldt Lederen er sit eget redskab. Den succesfulde leder er solidt funderet i sig selv og besidder en række kernekompetencer af menneskelig karakter. At agere hver dag på en hensigtsmæssig måde og være den person, der skaber tryghed, understøtter mod og viser tillid til alle i organisationen. At være den person, som medarbejderne tør at gå til og vise sine behov og følelser. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Læser og forstår menneskelige relationer 2. Handler empatisk og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer 3. Prioriterer højt at sætte sig ind i hver enkelt medarbejders behov og følelser 4. Er modig og principfast i afgørende situationer, når vigtige værdier og holdninger er på spil 5. Er rodfæstet under pres og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil Kommentarer Yderligere inspiration Let vejen for de nye ledere Ledere der lykkes Fra Væksthus for ledelse : KL og Bibliotekarforbundet 16

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere