Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik"

Transkript

1 Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik

2 Indholdsfortegnelse Velkommen Hvorfor ledertalentudvikling hos jer? Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale? Hvordan støtter jeg ledertalenterne? Hvad med alle de andre er de ikke talenter? Når ledere lykkes Analyse af din medarbejders ressourcer Leder in spe Innovation og udvikling Sætte mål og prioritere opgaver Evaluere og forbedre resultater Etablere og opbygge teamet Delegere og følge op Coache og udvikle medarbejdere Udøve lederskab succesfuldt Yderligere inspiration Denne guide er udviklet af lederudviklingskonsulent Pia Torreck, UPTION og designet med inspiration fra De næste ledere og Ledere, der lykkes, (begge fra Væktshus for ledelse, 2010) samt Job og personvurdering, af Edith Kahlke og Victor Schmidt (Børsen) og Lederudvælgelse af Karen Schultz (Dansk psykologisk forlag). Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik er udgivet af KL og Bibliotekarforbundet i maj 2012 som del af projektet Leder in spe. Layout: NIels Bergmann, Bibliotekarforbundet KL og Bibliotekarforbundet 2

3 Velkommen Som leder skal du hver dag motivere dine medarbejdere til at kunne levere en kvalificeret og effektiv service til borgerne. Men du skal også motivere dem til deres næste skridt i karrieren. For nogle medarbejdere vil det være oplagt at vælge ledervejen, dels fordi de har lyst, dels fordi de har et talent. Andre kan have behov for et tillidsfuldt prik for at motivere dem til at vælge ledervejen. Talentspotting er ikke noget nyt, men behovet er måske større i dag, fordi de store generationer forlader arbejdsmarkedet, lederrollen på bibliotekerne har ændret sig, og fremtidens udfordringer kalder på kompetent ledelse. Ved at arbejde målrettet med talentspotting kan du hjælpe dine talenter på vej og samtidig bidrage til, at næste generation af ledere er klar til at overtage, når der kommer en ledig lederstilling. Her kan du få inspiration til dit arbejde med at finde dine ledere in spe. En leder in spe er en medarbejder, der har et talent, som har lyst til ledelse som en karrierevej. Har du overvejet følgende? Står I overfor et stort ledergenerationsskifte? Har der været ansøgere nok til lederstillingerne? Hvem af dine medarbejdere har potentiale til at blive en dygtig leder? Hvad gør du allerede nu for at få medarbejderne til at vælge ledervejen i deres karriere? Hvad kan du gøre for at få flere ledertalenter? Ved du om jeres kommune har talentudviklingsprogrammer? KL og Bibliotekarforbundet 3

4 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer? Hvilke fordele er der ved at bruge tid på ledertalentudvikling? Hvilke ulemper skal du være opmærksom på? Generelt handler det om fagets udvikling. Faget, kommunerne og bibliotekerne har brug for at få dygtige bibliotekarer til at påtage sig lederrollen og påvirke udviklingen af fremtidens biblioteker. Muligvis er der ikke behov på jeres bibliotek lige nu, men måske kan behovet opstå senere eller det findes i andre kommuner. Der kan være talenter hos jer, som andre kan have gavn og glæde af. Alle talenter kan ikke få sig en lederstilling med det samme - men du kan gøre meget for at gøre en leder in spe parat til en lederrolle så den enkeltes lederevner trænes og udvikles, før lederstillingen står klar. Det kræver en indsats at arbejde med ledertalentudvikling, og det giver organisationen mange fordele. Fx giver det anledning til at få snakket om, hvad god ledelse er nu og i fremtiden. Det vil måske også kunne fastholde nogle dygtige medarbejdere, der gerne vil udvikles fagligt og personligt. Ledertalenter er desuden gode sparringspartnere for lederen. Derudover skærper det opmærksomheden på, hvad I skal kigge efter i forbindelse med rekrutteringen af nye ledere. Indledende overvejelser hos dig som leder At blive udvalgt som talent kræver, at du kan se ledertalentet hos medarbejderen, og at medarbejderen har lyst til at prøve kræfter med ledelse så sigt. At udvælge en medarbejder til et ledertalentprogram er naturligvis ikke en aftale om en fremtidig ansættelse som leder. Men det er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at motivere medarbejderens tanker om en eventuel karriere som leder. Derfor skal du som leder være opmærksom på, at den proces, der igangsættes, sætter medarbejderen som person rigtig meget i spil, og derfor skal rollen som talentspotter forvaltes med omhu og med etisk omtanke. Som leder skal du sende et klart signal til medarbejderne om, hvorfor og hvordan du arbejder med talentudviklingen. Du skal informere tydeligt om, hvilke kriterier du generelt udvælger fra. Organisationen og du som leder skal altså være klar på, at det ikke er gratis omgang. Det er ikke bare et tilfældigt kursus eller en løsrevet snak, det kræver en fokuseret og bevidst tilgang at arbejde med ledertalentet. Det kræver også, at du er afklaret i forhold til de medarbejdere, som har ambitionen om at blive leder, men endnu ikke er blevet spottet. Som leder kan der altså være et vist forventningspres, som skal håndteres og kommunikeres. KL og Bibliotekarforbundet 4

5 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale? Hvordan spotter man dem med lederpotentiale? Hvordan udvælges talenterne bedst muligt? Hvad har vi brug for? Hvilken slags leder er der behov for i fremtiden? Den gode proces Udpegningen af talenter kræver en bevidst proces hele vejen igennem, og processen kan opdeles i følgende trin: 1. Refleksionen om hvem der har et ledertalent 2. Den første dialog med medarbejderen, som du har spottet 3. Igangsættelse af medarbejderens egne refleksioner 4. Støtte til ledertalentet (se afsnit 3) Refleksion om hvem, der har et ledertalent Først er du som leder nødt til at gøre dig nogle konkrete tanker om lederrollen i egen organisation og det lederjob, som talentet en dag skal kunne varetage. Her kan du som leder med fordel benytte dig af de samme overvejelser, som man generelt ville gøre sig i forbindelse med rekruttering af en ny leder: 1. Gør dig nogle tanker der minder om en jobanalyse, dvs. afdæk jobbets rammer, resultatkrav, kerneopgaver og personlige kompetencer. Rammer: Hvilket lederjob er der tale om og hvilken profil kræver det? Resultatkrav: Hvilke resultater skal lederen kunne levere i den pågældende funktion? Kerneopgaver: Hvad kendetegner lederstillingen fx balancen mellem drift og udvikling? Personlige kompetencer: Hvilke personlige egenskaber vil være vigtige for at lykkes som leder på jeres arbejdsplads? 2. Hvilken kompetenceprofil matcher jobanalysen. Hvad lægger I vægt på I jeres kommune og på jeres fagområde? 3. Hvad kendetegner god ledelse i jeres kommune og på jeres fagområde? Som hjælp til at vurdere den enkelte medarbejders ressourcer i forhold til ledelsesopgaven kan skemaet i afsnit 6 anvendes. Den afspejler den selvevaluering, som de udvalgte talenter anbefales at gennemføre. Vurdér om der er dele af lederrollen, der er særligt vigtige set i forhold til den situation, jeres arbejdsplads befinder sig i lige nu og på længere sigt: Innovation og udvikling Sætte mål og prioritere opgaver Evaluere og forbedre resultater Etablere og opbygge teamet Delegere og følge op Udøve lederskab succesfuldt Du skal være opmærksom på at undgå en Rip, Rap og Rup-effekt. Ofte har man som leder en tilbøjelighed til at se talentet hos medarbejdere, der ligner en selv i tilgang og personprofil, men der kan være en risiko for, at man overser andre talenter. Det er derfor vigtigt at gennemføre en analyse af lederjobbet for at nuancere, hvad du skal kigge efter hos ledertalentet. KL og Bibliotekarforbundet 5

6 Igennem personlighedsanalyser kan man blive klogere på, hvilke præferencer man har som menneske, og ofte er det også nogle af de kendetegn for personen, som omgivelserne kan konstatere. Nedenfor er der skitseret forskellige personlige karakteristika: Eftertænksom realist, der leder gennem opmærksomhed på, hvad der skal gøres, og har fokus på praktiske overvejelser og kontinuitet. Eftertænksom fornyer, der leder gennem ideer, og har fokus på abstrakte tanker, ideer og visioner. Handleorienteret realist, der leder gennem handling og har fokus på det at gøre tingene. Lægger vægte på de praktiske overvejelser og resultater. Handleorienteret fornyer, der leder gennem begejstring og har fokus på systemer, sammenhæng og forandringer. Kilde: MBTI/JTI Jungiansk type index. Lederstile baseret på Jung profiler. Der kan også være en risiko for at vælge Tordenskjolds soldater som ledertalent. Det kan de være, men det er ikke en forudsætning. Den dygtige leder kan meget vel være et stille gemyt, der bare er rigtig god til det med mennesker. Når du har gjort dig disse indledende overvejelser om, hvilken lederprofil det kræver for at være en dygtig leder hos jer, så kan du begynde at kigge på medarbejdergruppen. Hvem ser du som talentet, og hvem har også en lyst til at blive leder? Begge dele er vigtige forudsætninger for at skabe det gode talentforløb. Den første dialog med medarbejderen Når du har identificeret dit talent, er det vigtigt at tage en snak med medarbejderen for at fortælle om dine overvejelser, og at du kan ser et potentiale i ham/hende. Sørg for at det bliver en dialog, hvor talentet får mulighed for at adressere sine umiddelbare overvejelser om den mulighed, du åbner op for. Du skal undgå at lægge et pres på medarbejderen. Igangsættelse af medarbejderens egne refleksioner Det er vigtigt at motivere medarbejderen og samtidig acceptere, at medarbejderen måske ikke selv havde set det som en mulighed og derfor har behov for at overveje karriereplanerne. Aftal med medarbejderen, at I kan tales ved om nogle dage, og opfordr ham/hende til at gennemføre selvevalueringen for at opnå en større indsigt i sine egne ressourcer set i forhold til lederrollen. Efter udvælgelsen Når ledertalentet er udvalgt, er det vigtigt, at I som ledelse har en klar kommunikation om, hvorfor en kollega er udvalgt til leder in spe-forløbet, så der ikke opstår myter blandt kollegerne. KL og Bibliotekarforbundet 6

7 3. Hvordan støtter jeg ledertalenterne? Hvornår er der en lederstilling til medarbejderen? Hvad kan jeg gøre for at dygtiggøre talentet til ledelse? Hvordan kan jeg støtte? Hvor meget skal jeg støtte? Selvom en medarbejder er blevet udpeget, vil talentet stadig have behov for at være en del af den samlede medgruppe. Her er det vigtigt, at de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen ikke får indtryk af, at der er skabt en distance. Det kan være en god idé at give åbent udtryk for, at ledelse skal læres i praksis, og at ledertalentet har brug for opgaver, der kan bruges som træningsbane. Som leder skal du sikre, at det vil være naturligt og legitimt, at der gives ansvar og særlige opgaver til ledertalentet. Find forskellige anledninger til tydeligt og åbent at give øget ansvar til talentet og vurder, hvad der vil fungere hos jer og for det enkelte talent fx: Når du selv er på ferie kan du delegere opgaver/ansvarsområder. Når der kommer større og vigtige projekter, kan du overlade projektansvaret til talentet. Lad ledertalentet deltage på hele eller dele af ledermøderne, hvis der er relevante dagsordenspunkter. Find andre afdelinger, hvor talentet kan være i praktik som souschef i en afgrænset periode. Udbyg erfaringsgrundlaget gennem jobrotation på andre arbejdspladser eller i forhold til andre arbejdsopgaver. Talentet kan konstitueres som leder i vakante stillinger. Drøft eventuelt med dine lederkolleger hvilke udviklingstiltag for ledertalenter, der har fungeret hos dem. Du skal forvente, at ledertalentet har brug for sparring og flere samtaler. Der vil være et stort behov for tæt dialog og hyppig feedback. Sørg for at få en klar aftale med medarbejderen om, hvornår og hvordan I følger op. En oplagt mulighed vil være i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen, men der kan være behov for flere opfølgningssamtaler fx i forbindelse med, at talentet gennemfører udviklingsaktiviteter. I Leder in spe-projektet anbefaler vi, at der i forbindelse med næste MUS indgår en målrettet snak om forløbet og fremtidsplanerne for medarbejderen, der har deltaget i Leder in spe-forløbet. Der vil blive udsendt et inspirationsmateriale, som I kan anvende i forbindelse med MUS. Det er vigtigt med en klar forventningsafstemning om, hvordan du som leder støtter medarbejderen i talentudviklingsforløbet, således at både du og medarbejderen har et klart billede af, hvad der skal ske. Hermed undgår begge parter bristede forventninger. KL og Bibliotekarforbundet 7

8 4. Hvad med alle de andre er de ikke talenter? Hvilke typer af talenter skal jeg have fokus på?hvordan håndterer jeg de øvrige medarbejderes forventninger? Alle har et talent, men det er ikke alle, der har talent for ledelse. Når du går i gang med at udvælge medarbejdere som ledertalenter, vil der helt sikkert også være nogle medarbejdere, som bliver skuffede over ikke at blive udvalgt. Det er vigtigt, at du har en åben dialog med medarbejderne om, at nogle medarbejdere har talent for ledelse, dvs. samlet set besidder et potentiale i forhold til den samlede pakke af ledelsesdiscipliner (evalueringen i afsnit 6). En medarbejder kan sagtens have styrker og et talent på en delmængde af ledelseskompetencerne uden nødvendigvis samlet set at være et ledertalent. I sådanne tilfælde vil det naturligvis være vigtigt at tale med medarbejderen om, hvad I kan gøre for at styrke medarbejderens samlede kompetenceprofil, hvis medarbejderen har et ønske om at blive leder en dag. Det er dog ikke altid, at det er lederkarrieren, der er den oplagte, og det er vigtigt at huske på, at der også er andre typer af talenter end ledertalenter. Der er fx specialisten inden for digitalisering, borgerundervisning, skriftlig kommunikation osv. Det er vigtigt ikke at glemme disse talenter i jagten på ledertalentet og sørge for ligeledes at tilbyde disse medarbejdere en attraktiv og fokuseret udviklingsplatform, som afspejler fagets og biblioteket fremadrettede kompetencebehov. Brug fx den kommende medarbejderudviklingssamtale til at afdække medarbejdernes karriereplaner. KL og Bibliotekarforbundet 8

9 5. Når ledere lykkes Hvad er det de dygtige ledere konkret gør? Hvilke personlige kompetencer er særligt vigtige at besidde, når man skal lykkes som leder? Ofte har kommunen formuleret et værdigrundlag for god ledelse, som vil være pejlemærkerne for hvilken ledelsespraksis og adfærd man forventer af lederne. Men der kan også være god inspiration at hente i projektet Ledere der lykkes fra Væksthus for Ledelse. Her har medarbejdere og chefer peget på, hvad de lægger vægt på hos en god leder, og det har mundet ud i, at der er blevet identificeret fem kernekompetencer og fire støttekompetencer, som ofte kan genfindes hos ledere der lykkes. De fem kernekompetencer er: Relationel forståelse Rodfæstet under pres Tillidsvækkende sparring Konfronterende intervention Insisterende delegering Disse fem kompetencer kan i høj grad være svære at udvikle, og derfor er der tale om, at de i en eller anden grad bør kunne genfindes hos talenter, som gerne vil være ledere. De fire støttekompetencer er: Præstationsmotiveret Befordrende humor Systematisk velforberedt Konsekvent videndelende De to første støttekompetencer er ligeledes svære at tillære, mens de to sidstnævnte kan udvikles. I pjecen Ledere der lykkes er der opsat forskellige eksempler der viser, hvordan kompetencer praktiseres gennem lederens adfærd og det kan være et godt værktøj til at reflektere over egen og andres praksis. Pjecen kan downloades på: God fornøjelse med at finde din leder in spe. KL og Bibliotekarforbundet 9

10 6. Analyse af din medarbejders ressourcer Leder in spe Innovation og udvikling Lederen af et bibliotek skal have fokus på at udvikle og optimere. Det gælder både service, it-systemer, ydelser, arbejdskulturen og medarbejdernes kompetencer. De danske biblioteker er konstant under forandring i forhold til indhold og tilbud. Samtidig har den digitale udvikling sat helt nye rammer for folkebibliotekerne. Det giver nye muligheder, men også nye udfordringer. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Sørger for at fremtidssikre, udvikle og optimere enhedens service og ydelser løbende 2. Inddrager relevante interessenter i forandringer i et konstant ønske om at sikre høj brugertilfredshed 3. Forbedrer og optimerer arbejdsgange, it-systemer og ressourceanvendelse 4. Evner at navigere i forhold til de politiske processer og beslutninger, der påvirker vilkårene for enheden 5. Understøtter medarbejderne i håndteringen af de løbende forandringer Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 10

11 Sætte mål og prioritere opgaver Lederen på biblioteket skal sikre at der er høj kvalitet, god service, effektiv udnyttelse af kapacitet og ressourcer, høj brugertilfredshed og høj medarbejdertilfredshed. Disse resultater skal hver dag være i fokus. Lederen skal sikre at biblioteket oplever at være drevet af fælles mål og resultater, hvor den enkeltes bidrag giver mening. Tydelige mål er med til at sikre forventningsafstemning både internt og eksternt. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Sikrer at opgaver løses ud fra tydelige og meningsfulde formål og mål for medarbejderne 2. Involverer medarbejderne i at formulere mål 3. Sørger for at medarbejderne har indflydelse på, hvordan målene opnås 4. Understøtter at medarbejderne har en klar forståelse af, hvordan deres opgaver er prioriteret 5. Giver mulighed for at medarbejderne har mest mulig indflydelse på eget arbejdes tilrettelæggelse Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 11

12 Evaluere og forbedre resultater Lederen skal bruge tid på at involvere, skabe ejerskab og læring. Lederen skal også være aktiv i forhold til at gøre enhedens resultatskabelse synlig opadtil i organisationen. Indadtil skal lederen via anerkendelse og fejring af succeser skabe motivation. Lederen der sikrer systematik, vedholdenhed og stabil drift, skaber samtidig et solidt fundament for en tryg arbejdsplads. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Skaber synlighed omkring enhedens resultater både internt og eksternt 2. Giver mulighed for fælles evaluering og læring 3. Inddrager relevante fakta og analyser 4. Involverer og lytter til medarbejdernes forbedringsforslag 5. Viser handlekraft og sikrer nødvendige forbedringer Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 12

13 Etablere og opbygge teamet Den væsentligste ressource for at kunne skabe flotte resultater er medarbejdernes faglighed og trivsel. Det er lederens opgave at skabe et bibliotek, hvor alle har lyst til at lykkes sammen. Der skal hver dag arbejdes på at arbejdskulturen understøtter både dygtig opgaveløsning og positive sociale relationer. Teamet skal føle ansvar for hinanden og kommunikere om opgaveløsningen. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Vælger kvalificerede medarbejdere til opgaveløsningen 2. Skaber en fællesskabsfølelse 3. Understøtter medarbejdernes behov for en tillidsfuld og åben kommunikation i teamet 4. Sætter tid af til teamudvikling og kulturopbygning 5. Håndterer eventuelle konflikter og problemer hurtigt Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 13

14 Delegere og følge op Den enkelte medarbejder udvikler sig hver dag i forbindelse med opgaveløsningen. Det er lederens opgave at sikre, at medarbejderen får en dagligdag på biblioteket, hvor denne oplever at få ansvar og at der vises tillid. Lederen skal mestre at give feedback, undervise, give sparring, delegere, give handlingsbeføjelse og vise tillid. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Skaber mulighed for at medarbejderne effektivt kan løse deres opgaver 2. Tildeler nødvendige beføjelser og ansvar, så medarbejderne kan være handlekraftige i opgaveløsningen 3. Støtter med relevante informationer, viden og opbakning 4. Giver feedback om opgaveløsningens kvalitet og fremdrift 5. Er tilgængelig og følger op med rettidig omhu Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 14

15 Coache og udvikle medarbejdere Lederens evne til at fornemme, hvad den enkelte medarbejder har brug for og understøtter, at den enkeltes potentiale udvikles er vigtig for at medarbejderen oplever en leder, som reelt interesserer sig i i vedkommendes udvikling. Lederen tager fat, når der er problemer og er hver dag til stede med gode råd og nærvær i kontakten. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Er optaget af medarbejdernes faglige og personlige udvikling 2. Giver rum for relevant oplæring, videndeling og træning af nye færdigheder 3. Udfordrer på en hensigtsmæssig og balanceret måde 4. Sætter tid af til tillidsvækkende coaching og sparring af medarbejderne 5. Følger op på og overholder aftaler Kommentarer KL og Bibliotekarforbundet 15

16 Udøve lederskab succesfuldt Lederen er sit eget redskab. Den succesfulde leder er solidt funderet i sig selv og besidder en række kernekompetencer af menneskelig karakter. At agere hver dag på en hensigtsmæssig måde og være den person, der skaber tryghed, understøtter mod og viser tillid til alle i organisationen. At være den person, som medarbejderne tør at gå til og vise sine behov og følelser. Gør det allerede Udviklingspotentiale 1. Læser og forstår menneskelige relationer 2. Handler empatisk og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer 3. Prioriterer højt at sætte sig ind i hver enkelt medarbejders behov og følelser 4. Er modig og principfast i afgørende situationer, når vigtige værdier og holdninger er på spil 5. Er rodfæstet under pres og reflekterer over egne værdier og ledelsesstil Kommentarer Yderligere inspiration Let vejen for de nye ledere Ledere der lykkes Fra Væksthus for ledelse : KL og Bibliotekarforbundet 16

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder

Den halve leder. Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Den halve leder Teamkoordinator, projektleder, tovholder og teamleder Er jeg nu rigtig leder? Skal jeg også holde udviklingssamtaler? Hvad er min rolle? Hvilke opgaver har jeg ansvaret for? Hvor stor indflydelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement?

Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Velkommen Talsmandsseminar d. 9.10.2009 Ledelse i krisetider hvad skal der til for at opnå og bevare et højt engagement? Ledelsesrådgiver Helle Bruun Madsen Ledelse & Karriere, Ledernes Hovedorganisation

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder

VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Danmarks eneste afklarende førleder-forløb for kvinder VDVL Vil Du Være Leder? Der findes masser af førleder-forløb. Kurser, som du kan deltage på, når du HAR sagt ja til dit første lederjob, eller

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer.

Side 1 af 6. Fokus på social kapital, som en måde at fremme brugerdreven innovation - og til at udnytte og udvide ressourcer. Side 1 af 6 IDEKATALOG 2008 www.lederweb.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf: 33 70 35 29 Mail: info@lederweb.dk Tilsendte ideer og ideer udviklet på V- dag 2008 1. Social Kapital (Ledelse af relationer)

Læs mere

SYSTEMISK PROCESLEDELSE

SYSTEMISK PROCESLEDELSE SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER PRÆCISION LEDELSE UDVIKLING INNOVATION human REALIZING YOUR POTENTIAL SYSTEMISK PROCESLEDELSE NLP MASTER PRACTIONER Det er en kendt sag, at vi mennesker kun

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

side 2 side 4 side 6

side 2 side 4 side 6 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 3-2. september 2011 KLIK PÅ BOKSEN FOR AT LÆSE ARTIKLEN TALENTUDVIKLING I EN KRISETID COACHING I STRESS OG TRIVSEL FORANDRINGER side 2 side 4 side 6 TALENTUDVIKLING I EN KRISETID

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Ledere der lykkes hvad er det, de kan?

Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Fem kernekompetencer hos kommunale ledere med succes KL og KTO Indhold Hvad er det, de kan? 4 De fem kernekompetencer: 7 1. Relationel forståelse 8 2. Tillidsvækkende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse

LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse LEADERSHIP PIPELINE Et værktøj til konstant tilstrømning af god ledelse Lederudviklingsteorien og værktøjerne bag Leadership Pipeline bliver stadigt mere udbredt blandt organisationer. Begrebet gør op

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere