Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014"

Transkript

1 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014

2 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud i to kommuner 3. Ny offentlig ledelse under ændrede velfærdsbetingelser: Otte gymnasier 4. Styrket samarbejde på det specialiserede socialområde: Socialforvaltninger i to kommuner 5. Tværgående ledelse i ældresektoren: Ældreplejen i to kommuner 6. Relationel koordinering: To hospitaler i to regioner 7. Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient: Regionalt psykiatrisk center og den kommunale psykiatri 8. Innovationsledelse: Tre kommuner 9. Ledelse af inkluderende læringsmiljøer: Folkeskoler og skoleforvaltninger i fire kommuner 10. Strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen: Regionshospital og fire kommuner

3 Formål med formidling At inspirere velfærdsledere til at spejle deres egne udfordringer i erfaringer og metoder fra de ti projekter. At gøre de højere ledelsesniveauer opmærksomme på deres rolle og opgaver for at fremme god velfærdsledelse. At tilføre friske erfaringer og erkendelser til den faglige og politiske debat om velfærdsledelse, som foregår blandt organisationer, konsulenter, forskere, undervisere og i en bredere offentlighed

4 Hvad er velfærdsledelse? Velfærdsledelse er en samlet betegnelse for hverdagens ledelse af velfærdens store kerneområder: skoler og uddannelser, dagtilbud, ældreområdet, beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde, sundheds- og sygehusvæsenet. I begrebet ligger et særligt fokus på ledelsen af mødet mellem borgeren og det offentlige dvs. ledelse i første række. Men ledelsesrummet for disse ledere afhænger også af ledelse og styring på højere niveauer, som derfor også kan inddrages i forståelsen af vilkårene for velfærdsledelse.

5 Projekternes fælles perspektiv 1. At skabe mere for mindre 2. At styrke kvaliteten i kerneopgaven 3. At bygge holdbare broer over nogle af mellemrummene i den offentlige opgaveløsning

6 Ledelsesudfordringer i praksis

7 Udfordring 1: Skabe en samlende mening Udfordring 1 anskueliggør et stærkt fælles hvorfor, der kan forene og motivere de ledere og medarbejdere, der sammen skal løse en bestemt velfærdsopgave. Udfordringen bliver belyst af fire projekter om ledelse af henholdsvis gymnasieskolen, det specialiserede socialområde, dagtilbud og akutmodtagelser.

8 Udfordring 1: Skabe en samlende mening At appellere til en faglig etos dvs. hvad er det der grundlæggende motiverer de fagprofessionelle At sætte kerneopgaven i fokus dvs. hvad er den fælles mission og det fælles mødested for forskellige fagligheder At tage borgerens perspektiv dvs. hvad er borgerens behov og hvordan kan vi samarbejde om udforskningen af behovene

9 Balance mellem 3 politiske perspektiver Fagligt ethos Kerneopgaven i fokus Borgerens perspektiv

10 Krav til velfærdslederen og øvrigt ledelsessystem - udfordring 1 1. Velfærdslederen skal i dialog med medarbejderne forsøge at definere en meningsfuld platform for samarbejde 2. Velfærdslederen skal kunne leve sig ind i, hvordan de forskellige parter opfatter kvaliteten i velfærd 3. Velfærdslederen skal kunne leve med konkurrerende hensyn, som altid skal balanceres 4. Topledelsen bør skabe lokalt spillerum for velfærdslederne, så de får et legitimt grundlag for at balancere de mange samtidige hensyn.

11 Udfordring 2: Lede tværgående relationer Udfordring 2 viser, hvordan ledere kan koordinere en indsats, hvor flere parter skal skabe kvalitet og sammenhæng i en ydelse eller et forløb, der krydser faglige og organisatoriske grænser. Udfordringen eksemplificeres af tre projekter om ledelse på ældreområdet, i sygehusvæsenet og psykiatrien.

12 Udfordring 2: Lede tværgående relationer Relationel koordinering dvs. hvordan lederen skaber indbyrdes koordinering gennem fælles mål, sprog og viden samt respektfuld kommunikation Polyfon ledelse dvs. hvordan den enkelte leder bruger sit personlige lederskab til ikke kun at lede sin egen strygekvartet, men organisationens symfoniorkester Stafetledelse dvs. hvordan ledelsesansvaret løbende placeres hos den medarbejder eller leder, der aktuelt har hovedrollen (stafetten)

13 3 afhængige proceselementer i velfærdsledelse Polyfon ledelse Relationel koordinering Stafet ledelse

14 Krav til velfærdslederen og øvrigt ledelsessystem udfordring 2 1. Velfærdslederen skal kunne få sine medarbejdere til at lytte til andre, der sender på en anden faglig frekvens og dermed skabe kvalitet trods spændingen mellem hensyn 2. Velfærdslederen skal lede i mellemrummet mellem enheder og derfor også finde nye veje til selvledelse af medarbejdere og borgere 3. Velfærdslederen skal mestre polyfon ledelse for at kunne hæve sig over de paradokser, der er indbygget i tværgående ledelse bl.a. ved at eksperimentere med alternative løsninger 4. Topledelsen skal bl.a. overveje, hvilke typer af koordination der skal være uformelle og dialogbårne og arbejde for at økonomiske incitamenter ikke skaber unødige barrierer for tværgående ledelse

15 Udfordring 3: Styrke udviklingskulturen Udfordring 3 viser, hvordan ledere kan gøre organisationen i stand til løbende at bearbejde egne ideer, politiske beslutninger eller inspiration udefra og omsætte det til en bedre opgaveløsning. Udfordringen illustreres gennem tre projekter, et om ledelse af kommunal innovation, et om folkeskolen og et om det nære sundhedsvæsen.

16 Udfordring 3: Styrke udviklingskulturen Udviklingslaboratorier dvs. eksperimenter som f.eks. netværk uden formel ledelse, hvor opgaven er at udvikle og teste nye ideer, der går på tværs af etablerede strukturer Strategisk drift dvs. arbejde med strategizing, hvor strategiarbejde er integreret i almindelige driftsopgaver, med det formål at bruge hverdagens udfordringer strategisk Bedre rammer for udviklingsledelse dvs. etablering af refleksionsrum, hvor ledere mødes systematisk samt uddannelse af innovationsledere, så viden forankres i organisationen

17 3 interagerende metoder til velfærdsledelse Laboratorier Strategizing Refleksionsrum og uddannelse

18 Krav til velfærdslederen og det øvrige ledelsessystem udfordring 3 Velfærdslederen skal: 1. kunne formidle meningen i forandringer 2. kunne afkode og reagere på menneskelige aspekter 3. have en god portion mod og styrke til at udfordre vante rammer 4. kunne argumentere for ændringer, der ikke vækker begejstring 5. have et godt kendskab til medarbejdernes virkelighed 6. skal støtte processer, der flytter organisationen fremad i små ryk 7. Topledelsen skal bakke op om og prioritere udviklingsledelse det er ikke kun velfærdslederens ansvar fx ved at turde slække styringstøjlerne i innovationsfasen

19 Udvalgte citater I Der ligger en enorm kraft i den etiske tænkning, der slet ikke står i modsætning til effektivisering og modernisering, men som tværtimod kan bygge bro mellem de fagprofessionelle og de højere ledelseslag. De ledere, der mestrer at skabe resultater gennem andre, er dem, der er gode til at se tingene fra de andres synsvinkel og som ved, at deres egen succes afhænger af, hvad de andre gør. Derfor investerer de tid og kræfter i at bygge broer til de andre ledere selv om det i forvejen kræver dem 100 pct. at lede deres egen organisation.

20 Udvalgte citater II Hvordan kan man lede velfærdsorganisationerne uden at gå glip af de muligheder, der kan opstå lokalt nogle gange helt lokalt i relationerne mellem velfærdsprofessionel og borger for at omstille og tænke og handle på nye og smartere måder? Hvem vil ikke gerne udnytte det store potentiale i de fagprofessionelle medarbejderes indre motivation bedre? Hver enkelt sektors fremtid er stærkt afhængig af, at det lykkes os som velfærdsledere at bygge bro til de fagprofessionelle og få etableret en ny visions- og værdibaseret pagt med dem. Vi vil jo det samme.

21 Tendenser i velfærdsledelse 1. Tydeligt behov for meta-governance 2. Vi er på vej væk fra pyramidetænkning takket være netværkshandlinger 3. Ledere skal lære at elske paradokser 4. De relationelle kompetencer bliver styrket 5. Det personlige lederskab er grundlag for strategisk handling i dagligdagen 6. Praksislæring er godt på vej, så viden og kompetencer forankres 7. Affektiv ledelse og mikroprocesser skaber mere for mindre 8. Ved at iagttage, lytte og stille sig i det åbne opstår potentialerne 9. Prototyping som eksperimenter og forsøg skaber innovation her og nu 10. Der er brug for begivenhedsledelse, handlekraft og mod

22 Velfærdsledelsens ABC til brobygning A: Velfærdsledere - afkode - argumentere - afbalancere Brobyggende velfærdsledelse B: Topledere - bakke op - budgettere på tværs - bygge lokale platforme C: Organisationen - cirkularitet - centrering og flow - commitment

23 ?

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer. Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Et magasin fra KL og KTO om fremtidens velfærd i kommunerne Medarbejderne på Nordfyn trives med selv at styre opgaveløsningen effektivt Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes egne ressourcer Kommunale

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere