OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OHRMS OHRMS. Online Human Resource Management System"

Transkript

1 Online Human Resource Management System Online Human Resource Management System effektiviserer virksomheders rekrutteringsprocesser ved at automatisere og simplificere mange af de administrative opgaver og arbejdsgange. Du sikres det fulde overblik i dine nuværende og tidligere rekrutteringsforløb som de forskellige delprocesser såsom annoncering, udvælgelse etc. Du får adgang til en nem, effektiv og proffessionel og alligevel personlig kommunikation med ansøgerne. Alt sammen pakket ind i en løsning fra en af markedets ældeste og mest innovative leverandører med mere end 10 års proof of concept. Så, at er nemt at benytte, nemt at forstå, nemt at implementere og giver et hurtigt returafkast på din investering er en selvfølge. A Job-Support Group Company

2 Professionel karriereportal på din virksomheds hjemmeside bidrager til at skabe og fastholde et positivt og professionelt billede af dig som arbejsgiver (Employer Brand) ved at vise de aktulle karrieremuligheder din virksomhed tilbyder. Dette er muligt gennem en integreret job- og karriereportal på din virksomheds hjemmeside såvel intranet eller hvor din virksomhed iøvrigt ønsker det. Job- og karriereportalen er fleksibel og kan opsættes, så den altid matcher nøjagtigt jeres ønsker og behov. Fleksibelt og nemt at bruge - for alle er en brugervenlig og intuitiv løsning, som er simpel at bruge for både de der søger job og for de forskellige i din virksomhed der måtte være en del af rekrutteringsprocessen. Du har mulighed for at tilbyde de der søger en stilling blot at udfylde få felter og evt. tilføje sit CV og andre dokumenter eller du kan vælge at opsætte omfattende ansøgningsskemaer, som vil kunne gøre din udvælgelse nemmere. Eftersom er internetbaseret, så er det eneste, som du skal bruge - for at kunne oprette stillinger og håndtere din virksomheds rekrutteringsproces en pc med internetforbindelse samt dit personlige brugernavn og password. Benytter du engang imellem hjemmesider på internettet, så vil du i løbet af få minutter føle dig hjemme i. Udover at liste jeres aktuelle ledige stillinger kan jeres nye job- og karriereportal tilbyde interesserede at abonnere på Job-Mail, så de automatisk får tilsendt en , hver gang din virksomhed publicerer en ny stilling. Med jeres nye job- og karriereportal får i også mulighed for at opbygge en database med kvalitetsemner ved at lade eventuelle uofordrede ansøgere selektere deres ønsker helt ned på kompetence og afdelingsniveau. Vi vil naturligvis bidrage med vore erfaringer funderet i løbende drift og vedligehold af nogle af skandinaviens mest benyttede jobog karriereportaler de seneste 10 år. Effektiv kommunikation med ansøgerne og hurtigt overblik. giver dig mulighed for at kommunikere med ansøgerne på en sikker og effektiv måde. Du kan sætte til automatisk at fremsende en personlig kvittering til alle ansøgere på at du har modtaget deres ansøgning. Du kan samtidig holde ansøgerne løbende informerede om processen, indkalde til samtale, sende begrundede eller standardafslag m.m. via de standardiserede, men alligevel fleksible og personlige skabeloner. registrerer atuomatisk kommunikationen med ansøgerne samtidig med deres processstatus automatisk ajourføres. På den måde sikres du det perfekte overblik og alle ansøgerne får en professionel behandling, hvilket også bidrager til at fastholde det positive billede af din virksomhed (Employer Brand), som var medvirkende til, at du også i første omgang fik ansøgerens interesse.

3 Kundeoplevelse og udtalelse omkring -Projektassistent: Vi benyttede ved annoncering og rekruttering af elev. Til trods for at jeg ikke tidligere har benyttet programmet, synes jeg at det er meget brugervenligt og med den korte gennemgang jeg fik af jeres supportafdeling, følte jeg mig fuldt klædt på til at benytte. Brugen af OHRMS har optimeret tidsforbruget ved rekruttering markant ud fra nedenstående funktionaliteter: Ansøgerne modtog automatisk kvittering for modtagelse af deres ansøgning Bidrog til bedre overblik, da det er muligt at kategorisere ansøgerne og ligge dem i mapper som beskrev næste aktion. Samlede alle informationer omkring ansøgerne et sted, hvilket gav en god struktur. Ved masseudsendelse (eksempelvis afslag) blev tidsforbruget optimeret da man kunne markere alle ansøgere og derefter sende dem et standardbrev. Generelt har jeg været meget imponeret af funktionaliteterne i og vil helt sikkert benytte det igen i fremtiden. Peter Rich Thomsen, Controller hos BRD. KLEE A/S Brugerstyring fleksibelt, intuitivt og brugervenligt. For at sikre fortrolighed kan du bl.a. vælge hvem der må kommunikere med kandidater. Hvem der er tilknyttet hvilke afdelinger og om de må se projekter i andre afdelinger etc. Hver afdeling i din virksomhed kan have sine egne brugere, egne skabeloner og annonceskabeloner m.m. Opsætning af forskellige brugere er hurtigt og brugervenligt. Du har samtidig med altid adgang til oprettelse af et antal ubegrænset brugere uden meromkostninger. Tilgængelighed og oplysninger altid ajourførte. Eftersom alle ansøgninger, CV er, notater m.m. er lagret online, så er dine oplysninger altid opdaterede. Reduktion af administrationstid i rekrutteringen. Fra startsiden og frem har du altid det fulde overblik i. Fra startsiden kan du følge de forskellige igangværende rekrutteringsprojekter. I hvert projekt kan du se de(n) stillingsannonce(r) du har indrykket og hvorhenne, overordnede notater til projektet samt de modtagne ansøgere inddelt efter deres aktuelle status og meget meget mere. er hosted sammen med en af Skandinaviens største og mest benyttede Job- og karrieportaler, som samtidig varetager de krævende sikkerheds- og backuprutiner. Driftsstabilliteten i sikrer dig tilgængelighed fra en hvilken som helst pc med en internetforbindelse dage om året. står for den løbende vedligehold og sikrer dig de løbende opdateringer uden uforudsete ekstra omkostninger. Udpluk af de virksomheder der benytter sig af

4 oversigt Projektstyring Projektoversigt Oversigt med alle igangværende rekrutteringsprojekter indeholdende tidspunkt for oprettelsen, titel, projektansvarlig og tydelig markering af de projekter som enten har overskredet deres egne deadlines eller ikke har påbegyndt annoncering. Oversigten er grupperet efter prioritet og kan sorteres efter oprettelsesdato, projekttitel Rekrutteringsmappe Mappeindstillinger Rekrutteringsarkiv Annoncering Valgfrihed Muliggør oprettelse af rekrutteringsmappe til den enkelte bruger, afdeling m.m. indeholdene en eller flere stillingsannoncer etc. Opret indstillinger som deadline for tiltrædelse af den nye medarbejder, prioritering af rekrutteringsopgaven, projektejer, notater og angiv hvilken kvittering ansøgerne automatisk skal modtage når deres ansøgning registreres. Adgang til at se alle de tidligere gennemførte rekrutteringsopgaver og de tilknyttede stillingsannoncer m.m. giver dig en unik valgfrihed ved publicering af dine stillingsannoncer. Du har mulighed for selv at taste dine annoncetekster direkte i, alternativt overlade det til supporterne hos eller få medieafdelingen hos til at opsætte grafiske profilannoncer som overholder internettets standard W3C. - tast selv annoncer Adgang til at selv at oprette stillingsannoncer ved at indtaste eller kopiere annonceteksterne direkte ind i og samtidig vælge hvilken annonceskabelon den skal tilkobles. - øvrige annonceformer Adgang til at lade stå for opsætning af stillingsannoncer, så du alene skal fokusere på rekrutteringsprocessen. Annoncedistribution Notifikation ved ansøgning Publicering af annonce Automatisk fjernelse Eksterne medier Onlinemedier Trykte medier Automatik Eftersendelse Ansøgningsskemaer Opsætning Spørgsmål Regler Arkiv / genbrug Tilknytte annoncer I forbindelse med booking eller indtastning af annonce kan der vælges hvilke tillægsmedier udover standard medierne, som du ønsker stillingsannoncen skal indrykkes i, hvorefter systemet automatisk fremsender det relevante materiale. Muliggør automatisk fremsendelse af fra til dig, når registrerer en ny ansøgning til stillingsannoncen. Muliggør en automatisk publicering af din stillingsannonce ved indtastning eller en fremtidig indrykningsdato. Mulighed for at opsætte, at en anden skal godkende annoncen inden publicering. nedtager automatisk dine stillingsannoncer ved ansøgningsfrist eller hvis du har sat en anden nedtagelsesdato. Opret hvilke online medier din virksomhed fremover ved publicering af ledige stillinger ønsker at indrykke sine stillingsannoncer hos. Vælg personlig kontaktperson og , samt i hvilket land mediet befinder sig og hvilket sprog i korrespondancen hermed. Opret hvilke trykte medier din virksomhed fremover ønsker at indrykke sine stillingsannoncer i. Vælg kontaktperson og , samt i hvilket land mediet befinder sig og hvilket sprog i korrespondancen hermed. Evt. fremsendelse for dtp-opsætning ved mediebureau.* Opsæt regel for hvilke medier i bruger som automatisk skal modtage alle jeres stillingsannoncer og hvilke medier der kun skal benyttes periodisk. Mulighed for at eftersende allerede publicerede stillingsannoncer til medier via vælg annonce og medie -funktion. Adgang til at oprette egendefinerede ansøgningsskemaer med forskellige overskrifter. Simpel oprettelse af spørgsmål udformet som enten eller spørgsmål, drop-down menuer, checkbokse eller fritekstfelter etc. Adgang til at opsætte regler for hvordan ansøgerne skal håndteres på baggrund af spørgsmålene, såsom automatisk afslag m.m. Systemet arkiverer alle egendefinerede spørgeskemaer og giver ved publicering af nye stillingsannoncer nem adgang til at genbruge tidligere egendefinerede ansøgningsskemaer. Muliggør tilknytning af ansøgningsskemaer til allerede publicerede stillingsannoncer 2640 Albertslund

5 Kandidater Totallister Totalliste søgning Sletning af kandidater Adgang til totallister med samtlige uofordrede og opfordrede ansøgere, filtreret efter dato, navn eller projekt. Adgang til at fritekstsøge på tværs af alle projekter blandt samtlige ansøgere eller uopfordrede ansøgeres data. Mulighed for manuel sletning af uopfordrede og opfordrede kandidater Kommunikation Standardbreve Håndtering Opret og rediger skabeloner i simpelt og brugervenligt modul til brug i det enkelte projekt, bruger, afdeling eller generelt. Vælg systemets automatiske ansøger inddeling efter ansøgerens modtagelse af de forskellige breve. Eks. automatisk gruppering af ansøgere der har modtaget afslag eller indkaldelse til 1. samtale etc. Job- og karriereportal Overordnede indstillinger Fleksibel opsætning Joboversigt Job-Mail indstillinger Job-Mail data Uopfordrede ansøgere Vælg hvilke funktioner, der skal være tilgængelige for de jobsøgende på din virksomheds Job- og karriereportal; - adgang til at ansøge uopfordret til den enkelte afdeling - adgang til at tilmelde sig Job-Mail, så de modtager besked når din virksomhed publicerer en ny stilling. Vælg om job- og karriereportalen skal have en standardopsætning eller opsættes af medieafdelingen hos tilpasset visuelt, grafisk og funktionsmæssigt til jeres employer brand og corporate image. Liste indeholdende alle aktuelle ledige ledigestillinger sorteret efter dato, titel, funktion etc. Opsæt og administrere hvilke afdelinger / kategorier de jobsøgende skal kunne tilmelde sig. Altid opajourførte data på antal tilmeldte jobsøgende til de forskellige afdelinger i din virksomhed. Opsæt og rediger regler for modtagelsen af uopfordrede ansøgere, herunder tilføje ekstra ansøgningsskemaer og hvilken kvittering de skal modtage ved registrering af deres ansøgningen. Øvrige Systemsprog Virksomhedsindstillinger Brugeradministration Den enkelte bruger kan udfra understøttede sprog selv vælge egen præference for systemsprog. (Så eksempelvis skandinaviske medarbejdere kan arbejde på deres lokalsprog side om side) Indstil og ændre stamdata for virksomheden samt hovedregler, som bl.a. hvilke afsender adresse skal stå for korrespondancen med ansøgerne - hovedkontoen, projektejeren eller den aktive bruger. Opret og rediger ubegrænset antal brugere. Tilknyt brugerne til de relevante afdelinger og opsæt deres rettigheder og muligheder ned til mindste detalje. Systemteknik Data-hosting Backup-rutiner Systemopdateringer Hosting af servere og data varetages af Job-Support Tech & Development i et driftsmiljø som siden år 2000 har varetaget drift og hosting af nogle af Skandinaviens mest benyttede jobportaler med en oppetid på mere end 99,9%. Varme og kolde backup funktioner varetages af Job-Support Tech & Development. Der er instant-rollback og rollback arkiv for hver time den seneste måned. Alle systemopdateringer implementeres og varetages af. I respekt for kundernes daglige drift og rutiner, så aktiveres nye funktioner m.m. ikke for eksisterende brugere før aktivering fra brugerens administrator. * Alle brugere af har adgang til ad hoc benyttelse af mediebureau i Job-Support Group mod ad hoc betaling.

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende

HR-News. Nycomed Danmark. Personlig kommunikation er en magtfaktor. De personlige egenskaber er afgørende HR-News Personlig kommunikation er en magtfaktor Nycomed Danmark De personlige egenskaber er afgørende August 2005 HR-News Velkommen til det nye nummer af HR-News. Du er sikkert, som så mange andre netop

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES

VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES VEJEN TIL EN PROFESSIONEL REKRUTTERINGSPROCES erekruttering fra Bluegarden Juni 2013 1. Indholdsfortegnelse 2. Employer branding... 3 3. Relationsledelse... 3 4. Løbende kandidatrekruttering... 4 5. Kontrol

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Version 14.MBS.EXT.TRA.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Om Mamut

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere