%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:" name="description"> %%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,:">

!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!"

Transkript

1 "#$%'()*+,-"%.)*+,/"%0,+,)%.$+##+, "#$% #'()*+,-./0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,: #'()*+: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9>%%?%5$9/="42(00%0/2,,: ;<"%)=)%8%34)$%2067/8#"%)9A8%)$/'%9/="42(00%0/2,,: #'()*+:B ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9?416/)/0#8048%)=2#?,,D #'()*+:E ;<"%)=)%8%34)$%2067?#2$%0C6%9"/12%$%$/0/,,D #'()*+:F ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9)%2/0#8%0/2,,H #'()*+:I ;<"%)=)%8%5%"'%4')/3#"?%4)#%50%)#5'9E5$2/5$G($2/5$9,,H 6)4J%501<""#'34)$%2#5' #'()*+HK K)('%5/384L646M)%"645"34)$%2067/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+N. O8#"%)5%"=)('/3?45?())%5J%)9)%2/0#8%0/2,,* #'()*+NP O8#"%)5%"4634)$)#5'%)0#22<"%)5%41/0$%20/'%,,Q #A42$5#5'"6)<'%$%2<"%)/?0#8#0%0%) #'()QK O50/22<"%)%9$%)%))%6)<"%50%)%01%$?411%50/)%)9A42$5#5'%)9,,Q "6R)'"172%22%)1%5#5'%)#%5)%$/?0#45%2?450%?"09)%2/0#8%0/2 S/=%2*+,- E58428%)#5'"34)1%)9040/248%)"#'0,,T S/=%2*+:-M 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67"4J#/2%"3<)%)U/="42(00%0/2V,,T S/=%2*+:OM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U/="42(00%0/2V,,W S/=%2*+:KM 4)$%2#5'/32<"%)=)%8%67%15%?/0%'4)#%)U)%2/0#8%0/2V,,W 111

2 Figur 5.1 C : Samlede data fordelt på aviser, relative tal (n = 2416) Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen,,X :,X QX HX :HX DHX Figur 5.2 F: Læserbreve fordelt på aviser i weekenden, absolutte tal (n = 254) Politiken Ekstra Bladet 67 B.T. 59 Berlingske Tidende Kort læserbrev Langt læserbrev Figur 5.2 G: Læserbreve fordelt på aviser i hverdage, absolutte tal (n = 897) Ekstra Bladet 211 Politiken B.T. Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen Kort læserbrev Langt læserbrev 112

3 Figur 5.2 H: Læserbreve fordelt på kildetyper, komparativt overblik (n =1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress 67 3 Nyhedsavisen Politiken % 20% 40% 60% 80% 100% Borgere/civile Eksperter Repræsentant for interesseorganisation Politikere Journalister Diplomater/embedsmænd Figur 5.2 I: Læserbreve fordelt på kildetype, samlede data (n = 1072) Borger/civil aktør 81% Journalist 3% Ekspert 3% Diplomat/ embedsmand 0.3% Repræsentant for interesseorg. 5% Repræsentant for interesseorganisation Politiker Borger/civil aktør Journalist Ekspert Diplomat/embedsmand Politiker 8% 113

4 Figur 5.2 J: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland (n = 1072) B.T Berlingske Tidende Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Pol % 20% 40% 60% 80% 100% Indland Begge Udland Figur 5.2 K: Læserbrevenes geografiske orientering, fordeling på indland/udland, procentmæssig fordeling (n = 1072) Begge 7% Udland 4% Indland 89% 114

5 Figur 5.4 B: Brugen af voxpop, respons fordelt på aviser, procentfordeling (n = 245) 22% 11% 24% 1% 42% B.T. Ekstra Bladet MetroXpress Nyhedsavisen Politiken Berlingske Tidende Figur 5.9 D: Avisernes brug af konkurrencer, procentfordeling Berlingske Tidende 5% Politiken 3% B.T. 7% MetroXpress 17% Ekstra Bladet 68% 115

6 Figur 5.9 E: Avisernes opfordringer til læserne om at deltage i holdningsprægede læseraktiviteter, absolutte tal (n = 166) MetroXpress Nyhedsavisen "# # '# Berlingske Tidende Politiken # %# # $# Ekstra Bladet $# %# %'# B.T. "# '"# '# Avisen opfordrer læserne til at: Kontakte brevkasse/panel Deltage i web-debat Deltage i debat pr. /SMS Deltage i web-afstemning Figur 6 B: Antal læsere, der er repræsenteret med kommentarer, holdninger, spørgsmål eller meninger i en redaktionel kontekst; procentmæssig fordeling. MetroXpress 7% Berlingske Tidende 11% Nyhedsavisen 5% Ekstra Bladet 32% Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende Politiken 20% B.T. 25% MetroXpress Nyhedsavisen 116

7 Tabel 5.1 C: Involveringsformer, total oversigt Ekstra Bladet B.T. Politiken Berlingske Tidende MetroXpress Nyhedsavisen samlet Kort læserbrev Langt læserbrev Brevkasseindlæg Voxpop-svar Panelkommentarer Panelundersøgelse Spørgsmål fra deltagere i læserpanel Øvrige læserindlæg Læseranmeldelser Uddrag fra blogs Afstemning fra web Læsernes billeder Øvrige former Sociale arrangementer og abonnementsfordele Konkurrencer Læserne opfordres til at annoncere at deltage i debat pr. /sms at kontakte brevkasse/panel at sende billeder ind at sende tips at deltage i web-afstemning at deltage i web-debat SMS-hilsner [rubrikken] Læserservicering I øvrigt mener jeg Total Tabel 5.2 C: Læserbreve kodet på sociale sfærer, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske Tidende B.T. MetroXpress Nyhedsavisen Samlet Erhvervsliv og arbejdsmarked Intimsfæren Kulturel offentlighed Magt- og retsudøvelse Naturafhængighed Politisk offentlighed Velfærdsstatens anliggender

8 Tabel 5.2 A: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i absolutte tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

9 Tabel 5.2 B: Læserbreve kodet på emnekategorier, fordeling i relative tal. Politiken Ekstra Bladet Berlingske B.T. MetroXpress Nyhedsavisen samlet Politiske aktører Medier, journalistik og presse Religion Kulturelle værdier Lovgivning Konflikt og skandale Arbejdsmarked Alm. menneskeligt Uddannelse Massekultur Institutioner og organisationer Sundhed De royale Retsvæsen og kriminalitet Levet kultur Natur og miljø Statens forvaltning Flygtninge/indvandrere Samfundsforhold generelt Politi Sport Trafik, infrastruktur og byggeri Parlamentarisme/konstitutionelle forhold Køn og ligestilling Økonomi generelt Dyrevelfærd Militær og terrorisme Diplomati og forhandling Pasning og pleje Borgerlig uro Historie Udvikling, nødhjælpsarbejde og menneskerettigheder Handel og finans Landbrug og industri Forskning Kunst SAMLET

10 "#$%1(2)34"4%-*+5#+34"4% R2'%5$%/8#"%)#5$'7)#/5/2C"%5MZ42#0#?%59K%)2#5'"?%S#$%5$%9K+S+9P?"0)/K2/$%0 [CA%$"/8#"%54'\%0)4]6)%""+R2'%5$%"%?0#45#5$'7)#??%"41%16#)#MP^%5$41"/8#"%5 U/5545J%0#22<'#Z42#0#?%59::GH9:NGH4'QG*:YYTV S#)"$/'$+,TGHG:YYT($?41K%)2#5'"?%S#$%5$%4'K+S+#??%6'/+/3"0)%^?%+.%R8)#'% /8#"($'#8%2"%)3)/$%55%$/'U0#)"$/',TGHG:YYTV#5$'7)$%)34)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+)/8/2'%0%) "?%01%$A%5=2#?67/0?(55%46)%0A42$%%00)48<)$#'0%16#)#"?')(5$2/'34)/0"/11%52#'5% /8#"%)5%+ \%0)4]6)%""($?41#??%3)%$/'$+HG*G:YYTU_04)%K%$%$/'V+Z7$%55%=/'')(5$%) [CA%$"/8#"%54'"7=2%8%03)/"4)0%)%0"41/5/2C"%4=^%?0+)/8/2'%0/3[CA%$"/8#"%5UHG*G:YYTV %)34)%0/'%)1%$A%5=2#?67/0?(55%2/8%%5?416/)/0#8(5$%)"R'%2"%/32<"%)#58428%)#5'%5# ')/0#"/8#"%)5%`$%0=%0C$%)$4'9/0$/0/1<5'$%53)/')/0#"/8#"%)5%#??%%)3(2$0($ 0#23)%$""0#22%5$%#34)A42$0#2/0"/11%52#'5%1%$$%R8)#'%/8#"34)1/0%)+\%0)4]6)%"" ($?411%)A8%)?%52R)$/'%22%)"R5$/'+.%)34)%)2R)$/'"($'/8%5/3[CA%$"/8#"%54'"7=2%8%0 "4)0%)%03)/`$%00%($3)/%0R5"?%419/0$%5?8/50#0/0#8%/5/2C"%"?/2?(55%'#8%%5?416/)/0#8 #5$"#'0#')/0#"/8#"%)5%"(5#8%)"67A8%)$/'%+ [%$%5"07%5$%8#2'#8%%548%)"#'048%)$/0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67=%"0%10%?4$5#5'"?/0%'4)#%)`?4$5#5'"8%^2%$5#5'%5?5C00%)"#'$%?8/50#0/0#8%/5/2C"%a)%"(20/0%)9A84)/3 $%32%"0%%)0#2'<5'%2#'%#%548%)"#'0#=#2/',U0/=%2*+,-V9"+,,T+ '9"3GDHAA68 K%)2#5'"?%S#$%5$%MU,Y,aDTT Z42#0#?%5UHY,aHDT9HDNaWNHV \%0)4]6)%""UNY,a,Y*:V9 [CA%$"/8#"%5U,,YYa,,:H9,,D:a,,DQ9,,DNa,,NN9:YYYa:Y,:V9 K+S+U:,YYa:H:N9:H*Ya:*T:9:*NDa:QWY9:WW,a:N,*V P?"0)/K2/$%0UDYYYaDTWYV E.5(1)%2R=%)#??%?450#5(%)2#'03)/YaDTWY+.%=)('%""412R=%5(1)%9 $8"+"41)%3%)%5J%9A8#"$%)%)=%A4834)/0"2746#/8#"%54'0^%??%46 67?4$5#5'%)5%+ J9/C8A K%0%'5%)$%34)"?%22#'%/8#"($'#8%2"%)9$8"+M K%)2#5'"?%S#$%5$%9Z42#0#?%59\%0)4]6)%""9[CA%$"/8#"%59K+S+9P?"0)/ K2/$%0+ K%0%'5%)$%34)"?%22#'%#58428%)#5'"34)1%)`=%"0%11%2"%5/3 "#$%)=/"%)%067%58()$%)#5'/3/5/2C"%%5A%$%5" 120

11 '%5)%1<""#'%0#2AR)"34)A42$90%?"0%5"34)11<""#'%?%5$%0%'59 2<"%)%5"64"#0#45#?411(5#?/0#45%59"/10#5$A42$%0"?/)/?0%)+ R2'%5$%?/0%'4)#%)/662#J%)%"##5$A42$"/5/2C"%5"41=%0%'5%2"%)34) 2<"%)#58428%)#5'%5""#$M OM2<"%)=)%8% /,?4)02<"%)=)%8 /:2/5'02<"%)=)%8 KM=)%8?/""%#5$2<' -M84L646a"8/).M2<"%)6/5%2%) $,a6/5%2?411%50/)%) $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%) $Da"6R)'"1723)/$%20/'%#2<"%)6/5%2 PMR8)#'%2<"%)#5$2<' BM/3"0%15#5'3)/>%= EM2<"%)5%"=#22%$%) FMR8)#'%34)1%) E??%/22%?/0%'4)#%)##5$A42$"/5/2C"%534)%"?)#8%)9/02<"%)5%" #58428%)#5'($1R50%)"#'#0%?"02#'0#5$A42$+R2'%5$%?/0%'4)#%)%)?/)/?0%)#"0#"?8%$/0$%#??%#58428%)%)2<"%)5%#%5)%$/?0#45%2?450%?"0 b1%5#"0r))%')/$#5$?)%$"%)2<"%)#58428%)#5'%5"?411%)j#%22% 6%)"6%?0#8%)M IM?45?())%5J%) ;M/5545J%)#5'/3"4J#/2%4'?(20()%22%/))/5'%1%50%)4' /=455%1%50"34)$%2%.%)($48%)A/)/5/2C"%54'"7#$%50#3#J%)%0%5)<??%?/0%'4)#%)9$%) #22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%)/0#58428%)% 2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+ \MO8#"%)5%4634)$)%)2<"%)5%0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 O5/2C"%5A/)$%"($%5$%3#5%)%0%5)<??%1%)%"5<8)%?/0%'4)#%)9$%) #??%3#5$%)/58%5$%2"%6708<)"/3/8#"34)1/0%)5%91%5?5C00%)"#'0#2 %5?%20%/8#"($'#8%2"%)+.#""%?/0%'4)#%)%)=2%8%0($34)1%01%$A%5=2#? 121

12 67/0#5$?)%$"%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)%)34)/0C6#"?%4'"6%J#3#??%0#2 /0#5$'7#48%5"07%5$%?/0%'4)#%)M [M_\_aA#2"5%)UP?"0)/K2/$%0V cm2<"%)"%)8#j%)#5'uz42#0#?%5v ZM#R8)#'01%5%)^%'UP?"0)/K2/$%0V [%$%534)3R2'%)$%3#5#0#45%)/3/5/2C"%5"#58428%)#5'""#$%#+S%?"0%58#2 8<)%2%$"/'%0/3%5)<??%540%)4'34)?2/)#5'%)9$%)%?"62#J#0%)%)9A8#2?% 8/2'4'3)/8/2'9$%)A/)8<)%05R$8%5$#'%#34)=#5$%2"%1%$?4$5#5'"6)4J%""%5+ "#$ '(%#)#%*%+,,, P534)1/2#"%)%00%?"00C6%"/11%5"/0/3, A42$5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)9/)'(1%50%)4'1%5#5'%)9$%) 6)4$(J%)%"/32<"%)%1%$A%5=2#?67433%502#''R)%2"%+ ;<"%)=)%8%5%6)4$(J%)%"/32<"%)%U4'/5$)%?#2$%)V4'"%5$%"0#2 )%$/?0#45%5($%5A454)/)%22%)/5$%5=%0/2#5'`430%62/J%)%" 2<"%)=)%8%#%5"<)2#'"%?0#45%22%)#%5=%"0%10$%2/3/8#"%5+ -./0./0B E/5/2C"%5"?%25%"1%22%10434)1%)34)2<"%)=)%8%M /,MI4)02<"%)=)%8M0C6#"?,YYa:*Y4)$91/?"+,*YY /5"2/'U0%'51%$1%22%1)(1V+ /:M;/5'02<"%)=)%8M,*YYaHYYY/5"2/'` c6#5#45""0436)4$(j%)%0/3?2(11%"?)#=%50%)%22%)3/"0%?411%50/04) 1%$0/'%"#??%+I411%50/)%)"?)%8%0/3/8#"%5"%'5%^4()5/2#"0%) 1%$0/'%"?(59"73)%10"?)#=%50%5"#5$2<'%)62/J%)%0=2/5$0/8#"%5" R8)#'%2<"%)=)%8%a1%5A8#""?)#=%50%5"?)#8%)3/"067$%55%62/$"98#2 #5$2<''%0#??%#5$'7#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#+,, $/0/1/0%)#/2%0`)(=)#??%)5%%)34)=%A42$0^4()5/2#"0%)9642#0#?%)%4' )%6)<"%50/50%)34)#50%)%""%4)'/5#"/0#45%)+e_0/5$6(5?0e3(5'%)%)"41 %5"2/'"2%$%)/)0#?%24'"?)#8%"430%/3/8#"%5"$%=/0)%$/?0R)+ e\/5$/'"=)4?e?4$%"a%22%)%#??%"412<"%)=)%8%b$%)%)0/2%41%0 6/5%2?411%50/)%)U"%$%3#5#0#45%)96(5?0D$,V#"0R))%')/$%5$ $%J#$%)%$%2<"%)=)%8%+\/5$/'")(=)#??%5eE5$=2#?e"?)#8%"/33/"0% $%=/00R)%)4'#5$'7)#??%#/5/2C"%5U"%3+%?"+,QGH9:DGH9DYGHV+.#""% /5/2C"%%5A%$%)8#2$%)34)#??%=2#8%?4$%067%15%?/0%'4)#%)670)4$" /362/J%)#5'%5=2/5$0$%0R8)#'%2<"%)"

13 I6?8CMN86EEM;<"%)=)%8%5%(5$%))(=)#??%5eK)%8%0#2\%0)4]6)%""e%) 0C6#"?671/?"+,YY4)$4'?4$%"$%)34)"41eI4)02<"%)=)%8e+.%5 3/"0%9$/'2#'%)(=)#?eS)%A()0#'%e?4$%"#??%"412<"%)=)%8%9$/$%)%) 0/2%41%534)134)84L646U"%5%$%534)96(5?0DJV+ 9.9M;<"%)=)%8%5%34)$%2%)"#'48%):"#$%)(5$%)=%0%'5%2"%5 e;<"%)5%")%$/?0#45e+_/102#'%2<"%)=)%8%%)?4$%0"41e?4)0 2<"%)=)%8eU$8"+1/?"+,*YY/5"2/'V+.%5$/'2#'%)(=)#?e./'%5" "6R)'"172e%)#??%1%$0/'%0U"%6/5%2?411%50/)%)96(5?0D$,V9$/ )(=)#??%5")%"645$%50%)%)3/"0%$%20/'%)%3)/K+S+"$%=/06/5%2+ +FE?8;=;76?M;<"%)?411%50/)%))(=)#J%)%0(5$%)e#R8)#'01%5%)^%'e %)#??%?/0%'4)#"%)%0"412<"%)=)%8%+\%$%52<5'$%670C6#"?,*aDY 4)$?8/2#3#J%)%)#5$2<''%5%#??%0#2=%0%'5%2"%5e2<"%)=)%8%eU"%6(5?0 D6V+.%0"/11%'<2$%)$%R8)#'%2<"%)0#2=($U?45?())%5J%)9_($4?(9 _\_a=%"?%$%)4')%?2/1%)v9$%)($'r)e.#5%"#$%)e+ 1%$0/'%0`)(=)#??%)5%eZ42#0#"??411%50/)e9eE50%)5/0#45/2?411%50/)e9eE50%)8#%>e9e\%$#%?)#0#?e9eO5/2C"%e9eS_e9eI411%50/)e9 e.%=/064)0)<0e9es%5$%5"e9ef$"c5e"/10e?)45#??%5e%)#??%%5$%2/3 $/0/1/0%)#/2%09$/)(=)#??%)5%6)4$(J%)%"/3^4()5/2#"0%)934)3/00%)%9 %?"6%)0%)4'642#0#?%)%9$8"+6)43%""#45%22%9=%0/20%"?)#=%50%)+ d(=)#??%5e;<"%)5%1%5%)e#5$%a42$%)?4)0%2<"%)=)%8%u0c6#"?,yy 4)$V+;<"%)=)%8%67,*YY/5"2/'4'$%)48%)?4$%""41e2/5'0 2<"%)=)%8+ K/'"#$%5/3"R5$/'""%?0#45%5eg#$%5"?/=4'.%=/0e#5$%A42$%) $%"($%5%0"04)046"27%04'#22("0)%)%046#5#45"#5$2<'9$%)0C6#"?"?)#8%" /3642#0#?%)%4'%?"6%)0%)+.%55%)(=)#??4$%".33%,"412<"%)=)%8b$%0 '<2$%)3R2'%5$%#5$2<'MeKR)5%3^%)5"C5"1/$)%"#32C00%)4$eUQG*9/3 _#'()$K/))%009TQ,*/5"2/'V`e;/$4"/22%=2#8%)#'0#'%A75$8<)?%)%e U:NGH9/3_0%%5[%66%);/)"%59%?"0%)52%?04)67df-9*WWH/5"2/'V`e.% "4J#/2%A%'5"6<2%"?/232C00%"5(eU::GH9/3K%)0%2B//)$%)9*WQD/5"2/'V+ 4)"#$%5672R)$/'""%?0#45%5e.%=/0e#5$%A42$%)2#'%2%$%"%5)<??% $%=/0#5$2<'U1%$#22("0)/0#45%)V9$%)#??%?/5?/)/?0%)#"%)%""41 '<5'"%2<"%)=)%8%b4'$%)34)#??%%)?4$%0Meg%5"0)%%)=2%8%00#2./5"?42?%6/)0#eU:WGH9/3\/')%0A%g%"0/'%)4'\/)0#5;#$%'//)$9 QQ,T/5"2/'V`e_8<)0/0'#8%g4)A%))%3#5'%)%5eU*G*9/3;%5%O5$%)"%59 S()/59I8#5349*W:Q/5"2/'V9 1%$0/'%0`$%0"/11%'<2$%)?)45#??%5+e_C5"6(5?0e# 1/5$/'""%?0#45%5/3K%)2#5'"?%K("#5%""?8/2#3#J%)%)2#'%2%$%"#??%"41 2<"%)=)%89$/?2(11%5%)34)=%A42$0?411%50/04)%)4'%?"6%)0%)+ d(=)#??%)5%ec6#5#45eu:tyyahyyy/5"2/'v4'ei411%50/)euj/+hyyy /5"2/'V?4$%""41e2/5'02<"%)=)%8e`)(=)#??%5ed%62#?e4'$%R8)#'% 2<"%)=)%8%U0C6#"?J/+,YYY/5"2/'V?4$%""41e?4)02<"%)=)%8e+ 123

14 124 d(=)#??%5ei411%50/)e%)#??%?4$%0"412<"%)=)%8$+,g*9$/ "?)#=%50%59;/)"B%$%'//)$9%)3/"0?411%50/04)#K%)2#5'"?%S#$%5$%" %#$5#%*36((%.417'/M ;<"%)5%"%'5%34)%"6R)'"2%)9?411%50/)%)4'"6R)'"1720#2 /8#"%59$%)($34)1%"1%$A%5=2#?67/0376)/?0#"?/58#"%5$%%22%) 6)43%""#45%22%)7$3)//8#"%5+I(52<"%)5%""6R)'"172?4$%"#$%55%?/0%'4)#b/8#"%5""8/)#5$'7)#??%#$/0/1/0%)#/2%0+ -%1#2,3"14.4/%#M "41%5=)%8?/""%`A%)?/52<"%)5%)#5'%#5$%22%)%a1/#2%"6R)'"1729 "41Z42#0#?%5'#8%)"8/)67+e.%5=/)=%)%$%'%$eU04)"$/'")(=)#?9, "%?0#459#5$2/5$V3(5'%)%)4'"7"41%5=)%8?/""%`2<"%)5%"0#22%) "6R)'"17294'^4()5/2#"0%)A^<26%)1%$/""#"0/5J%3)/%?"6%)0%)4' 6)43%""#45%22%?#2$%)+ 9.9BeK+S+=75$%0e?4$%""41=)%8?/""%#5$2<'b"%284132%)% /5/2C"%%5A%$%)#??%%)$%J#$%)%$%"6R)'"17291%5#"0R))%')/$ 3)%1"07)"416%)"452#'%0/5?%)9"17/5%?$40%)9)%32%?"#45%)?<)2#'A%$"a4'3R2%2"%"6)4=2%1/0#??%)+ _8/)%5%?4$%""41864%73"$$%406#%#,U"%6(5?09D$,V+ #$-"98"8:(*6#+,, K%0%'5%2"%5*"98"8)%3%)%)%)0#2%534)134)2<"%)#58428%)#5'9$%) )%6)<"%50%)%)/21#5$%2#'%1%55%"?%)"A42$5#5'%)4' 1%5#5'"0#2?%5$%'#8%2"%)41%5'#8%5"/'#%51%$#%)%0?450%?"0+,E 5CA%$"1%$#%)5%8#2%584L6460C6#"?8<)%0#2)%00%2/'0 41?)#5'?41=#5/0#45%5/3%0"6R)'"17241%5/?0(%2"/'%22%) =%'#8%5A%$4'$%5"6450/5%0#2?%5$%'#8%2"%/3A42$5#5'%)4'1%5#5'%) 3)/%5%22%)32%)%8#2?7)2#'%)%"645$%50%)+E$%534)"0/5$$%0%)1#5%)%" #5$A42$%0#%584L646/3"/11%5"6#22%01%22%1%5)<??%34)"?%22#'% /?0R)%)b)%"645$%50%)9^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22%?#2$%)+ [%$%534)=%"?)#8%"$%0#23<2$%9$%)^3+2/C4(04'34)13)%1"07)"41%5 0)/$#0#45%284L64691%5"41/22#'%8%2#??%%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+.%56)#1<)%')(5$8#20C6#"?8<)%9/0)%"645$%50%)5%#??% 3)%1"07)"418#2?7)2#'0($8/2'0%b1%5#"0%$%0%)=2%8%0"%2%?0%)%09 34)$#$%A/)54'2%"6%J#3#??%%'%5"?/=%)9%56)43%""#45%2%?"6%)0#"% %22%)67/5$%517$%=%"#$$%)=%"0%10%34)($"<05#5'%)34)/0?(55% =%"8/)%/8#"%5""6R)'"172+

15 ;<7/%41%,%#,.33%,3"1%0,("$,*"98"8M Z42#0#?%5,WGH9"+HMDJA%3%)=2#8%)"6()'0419A84)$/5$%0?/5=2#8% 2%00%)%/08<)%433%502#'0/5"/02%$%)+d%"645$%50%)5%%)($8/2'0 6'/+$%)%""0#22#5'"=%0%'5%2"%+ =2#8%)=%$041/0%8/2(%)%6)4^%?0%0+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+ $%)%"$%20/'%2"%#%?"6%$#0#45%5+ Z42#0#?%5:WGH9"+DMH34)"?%)%3)/IR=%5A/85"f5#8%)"#0%0'#8%) $%)%"=($67i$%0'4$%2#8i+P5)%2#'#45"?)#0#?%)9%53/)1/J%(09%5 I#%)?%'//)$"a34)"?%)4'$C)%%0#?%)$%20/'%)+.%%)($8/2'06'/+/3 $%)%"3/'2#'%?8/2#3#?/0#45%)+ Z42#0#?%5DG*9"+DM:342?%"?42%%2%8%)4'=4)'1%"0%)#j)A("9[#J42/# k/11%5u_v9($0/2%2"%)"#'41042%)/5j%4'$#/24'6'/+%0 $%=/0/))/5'%1%50+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+/3$%)%" 1%$8#)?%5#/))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:HGH9"+WM:$%20/'%)%3)/ 34)%$)/'"/))/5'%1%50%0eZ/)043B#"04)Ce($0/2%2"%)41$%)%" #50%)%""%34)642#0#?+d%"645$%50%)5%%)8/2'06'/+$%)%"$%20/'%2"%# /))/5'%1%50%0+ K%)2#5'"?%S#$%5$%:G*9"+,Ya,,MD342?%"?42%a%2%8%)=2#8%)"6()'0% 41%55C%?"/1%5"0%"0+.%1%$8#)?%)934)$#$%A/)2#'%A/) '%55%1'7%00%"0%5+d%"645$%50%)5%%)"72%$%"($8/2'0934)$#$% A/)$%)#'0#'%34)($"<05#5'%)34)/0?(55%=%"8/)%^4()5/2#"0%5" "6R)'"172+ K+S+:YGH9"+,NMP5)<??%2<"%)'%5%)%)%$%?411%50/)%)%)?4$%0 "41R8)#'%2<"%)#5$2<'UE.:,W*a:,NDV+;<"%)5%"?411%50/)%) "0/11%)1%$"04)"/5$"C52#'A%$3)/2<"%)=)%8%4'K+S+"5%0a$%=/0 U$#0+=0V+.%)%)"72%$%"#??%0/2%41%5^4()5/2#"0#"?%22%))%$/?0#45%2 =%/)=%^$%084L646+I411%50/)%)5%3)%1"07)#??%"41"8/) 67"6R)'"172b"41#%50)/$#0#45%284L646+ K+S+:WGH9"+,Qa,TMK+S+"6R)'%)34)"8/)"JA%3%54'34)"?%22#'%$/5"?% "42$/0%)9$%)%)($"0/0#45%)#;#=/545(5$%)[941$%"%)$%)%" $/'2#'$/'"41%5"2/'"=/$%3%)#%lB%)%))%"645$%50%)($8/2'06'/+ $%)%"6)43%""#454'%?"6%)0#"%+ P?"0)/K2/$%0::GH9"+:YM./5"?%)%1%$($%52/5$"?=/'')(5$ ($0/2%)"#'41/08<)%$/5"?%)+B%)%))%"645$%50%)5%($8/2'06'/+ $%)%"%05#"?%=/'')(5$4'$%)%"3R)"0%A75$"#5$"#'0# #50%')/0#45""6R)'"172+2%)%/3)%"645$%50%)5%%)642#0#?%)%+ K%"8/)%2"%)5%?/5$%)34)#??%?/)/?0%)#"%)%""41%50)/$#0#45%2 84L646+ [CA%$"/8#"%5,NGH9"+:DMB%)=2#8%)%5)<??%?%5$0%U_#""%#"?%)9 [/"/)IA/$%)18+V"6()'041$%e^4??%)1%$1("#?#R)%)5%le+ [CA%$"/8#"%5:YGH"+:T4':HGH"+:,MS43)/5"?%8<2'%)%($0/2%) "#'418/2'%0+.%=)('%"#0441'/5'%4'"8/)%)67%5)<??% 34)"?%22#'%"6R)'"172+E$%534)"0/5$3(5'%)%)$%#??%"418#2?7)2#'% )%"645$%50%)b1%5#"0R))%')/$"41?#2$%)+E.,,DYa,,D,4'E.a,,DTa,,DW?/5$%)34)#??%=%0%'5%""4184L

16 '#$'(%#864%7%#+ [CA%$"/8#"%5:*GH"+,YM%5)<??%642#0#?%)%=2#8%)"6()'041.di" "6/)%62/5%)+d%"645$%50%)5%)%6)<"%50%)%)%5=)%$0($"5#0/3$% 642#0#"?%6/)0#%)+ O8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)/?0#8%)%)2<"%)%5#%5)<??%34)"?%22#'% #58428%)#5'"34)1%)+.%)"?%25%"1%22%13R2'%5$%(5$%)?/0%'4)#%)M $,b6/5%2?411%50/)%)m%5a42$5#5'"6)<'%034)134)#58428%)#5'9$%) 3)%13R)%)2<"%)5%"#5$#8#$(%22%?411%50/)%)9/)'(1%50%)4' A42$5#5'%)41%5'#8%5"/'9%56%)"45%22%)%0=%"0%100%1/+ Z/5%2?411%50/)%)=%0%'5%).33%/8#"%)5%"=)('/32<"%)6/5%2%)"41 %5)%""4()J%#?8/50#0/0#8%(5$%)"R'%2"%)+ $:a6/5%2(5$%)"r'%2"%)m%5=%0%'5%2"%34)$%50c6%2<"%)/?0#8#0%09$%) #58428%)%)/8#"%5"3/"0%6/5%2$%20/'%)%"41)%"645$%50%)#%5?8/50#0/0#8(5$%)"R'%2"%9$%)"<00%)34?("67%5=%"0%10"/'%22%)%0 0%1/9"41)%$/?0#45%5A/)8/2'0/034?("%)%67+f5$%)"R'%2"%)5%" )%"(20/0%)=)('%"0C6#"?"41)%""4()J%34)^4()5/2#"0%)4')%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)#34)=#5$%2"%1%$"6%J#3#??%A#"04)#%)4'=%"0%10% /)0#?%2"%)#%)+;<"%)5%$%20/'%)8%$/0=%"8/)%%5)<??%34)"?%22#'% "6R)'"1729$%)0C6#"?8#28<)%0#2'<5'%2#'%452#5%+f5$%)"R'%2"%5 )%"(20/0%)3)%13R)%"4'34)1#$2%"#%0')/3#"?2/C4(01%$A%58#"5#5'0#2 0/296)4J%5034)$%2#5'%)18+ $D"6R)'"1723)/$%20/'%)%#2<"%)6/5%2M"6R)'"172934)1(2%)%0/3 /8#"%5"6/5%2$%20/'%)%0#2=)('"41)%$/?0#45%2%22%)^4()5/2#"0#"? )%""4()J%#34)=#5$%2"%1%$#50%)8#%>/3=%"0%10%?#2$%)b4'$%)34) "07)/53R)0#"#53(2$%2<5'$%#/8#"%5+I/0%'4)#%5#5$=%3/00%)?(5$% "6R)'"1729"41%)'%5'#8%0#3(2$0%?"0b4'"/10#$#'/5'#8%) 6/5%2$%20/'%)%5"#$%50#0%0+ -%1#2,3"14.4/%#+ 9.9Me./'%5""6R)'"172e=%"07)/3?4)0%#50%)8#%>"1%$$%20/'%)%3)/ K+S+"$%=/06/5%2+4)$%55%)(=)#?'<2$%)$%09/02<"%)5%"1%5#5'%)4' A42$5#5'%)%)=2#8%)5%$"?)%8%04')%$#'%)%0/3$%)%$/?0#45%22% 1%$/)=%^$%)%67$%=/0)%$/?0#45%567=/'')(5$/30%2%345#50%)8#%>" 1%$6/5%2$%20/'%)5%+.%)%)/20"7#??%0/2%412<"%)=)%8%b1%541?411%50/)%)0#2%0($8/2'0"6R)'"1729"41$%=/0)%$/?0#45%5"%28A/) $%3#5%)%0+ 864%73"$$%406#%#+.%)34)%)$%0#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ c5"$/'"/8#"%5"es%%5/'%6/5%2e=%"07)/3%06/5%2/30%%5/'%)%9$%) 126

17 '#8%)2<"%)5%"8/)67%0('%502#'0"6R)'"172b4'"7A%)%)"8/)%5%%)?4$%0"41864%73"$$%406#%#+ I4)0=%"?)#8%2"%/3/8#"%)5%"2<"%)6/5%2%)M I6?8CMN86EEO;D6=6?%)46%)/0#45/2#"%)%0452#5%+f5$%)"R'%2"%)5% "%5$%"0#2=)('%)%56)+%a1/#2+.%20/'%)5%8#214$0/'%460#2D "6R)'%"?%1/%)A8%)175%$+B8%)175%$8#2$%20/'%)5%371(2#'A%$34) /0=%"8/)%54'2%%?"0)/9'%5%)%22%"6R)'%"?%1/%)41%15%)"7"4104'9 )%^"%)914=#20%2%345%)4'1%0)4]6)%""+.%)1%$$%20/'%)1/5#%5 175%$2#'%6)<1#%24$0)<?5#5'+\%0)4]Z)%"""6R)'%)4'"741/?0(%22% =%'#8%5A%$%)4'$%"04)%5CA%$"A#"04)#%)+.#""%1#5#a/3"0%15#5'%)8#2 4'"7'#8%$%20/'%)5%1(2#'A%$34)/08#5$%6)<1#%)+d%"(20/0%0/3 "6R)'%"?%1/%)5%4'1#5#a/3"0%15#5'%)5%8#2=2#8%6(=2#J%)%0452#5% %22%)=2#8%=)('0#/8#"%5+E3R2'%\%0)4]6)%""U:QGH:YYTV=%"07) \%0)4]6)%""Z/5%2%0/3:QYY)%"645$%50%)#/2$%)"')(66%5,WaHY7)+ +FE?8;O;D6=6?ME"?)#8%5$%"0(5$%?"#"0%)%)P?"0)/6/5%2%04' _64)0"6/5%2%0#??%2<5'%)%`1%56)+,G*:YYT=%"04$P?"0)/Z/5%2%0/3 NYYY$%20/'%)%`_64)0"6/5%2%0A/8$%,W+YYY$%20/'%)%+P5$%2/3$#""% 2<"%)%37)1(2#'A%$34)/0$%20/'%"41i2<"%)a%?"6%)0i4'$%)1%$=2#8% )%6)<"%50%)%0#/8#"%5#34)1/3864%73"$$%406#%#,%22%)8%$/0 34)1(2%)%"6R)'"1729"41/8#"%5"^4()5/2#"0%)?/5=)('%##50%)8#%>"+ ;<"%)%9$%)$%20/'%)/?0#80#6/5%2%)5%937)$%"($%51(2#'A%$34)/0 8#5$%6)<1#%)+P?"0)/K2/$%0"6/5%2%)/$1#5#"0)%)%"4' 46%)/0#45/2#"%)%"452#5%+ (#$=*#./%,7'(%#.417'/M K%0%'5%)2<"%)'%5%)%)%046#5#45""0439$%)#??%%)34)1/2#"%)%0#'<5'"% /8#"%5"0)/$#0#45%22%34)1/0%)4''%5)%)4'$%)34)#??%?/5?4$%""41 =)%8?/""%#5$2<'96/5%2?411%50/)%)92<"%)=)%8%%0J+`<*#./%, 7'(%#.417'/=)('%"430%0#2/0(5$%)"0R00%)%$/?0#45%20'%5%)%)%0 #5$A42$9$8"+/)0#?2%)93%/0()%"9?/16/'5%)%0J+ I/0%'4)#%5"/12%)/22%$%2<"%)#5$2<'9$%)=#$)/'%)1%$A42$5#5'%)4' 46#5#45""04391%5"41#??%?/5?4$%"67/5$)%?/0%'4)#%)+ )#$'(%#64$%71%7(%+,, K%0%'5%)%5'%5)%9$%)#58428%)%)2<"%)%5#)422%9A84)A/5GA(5 3)%13R)%)"#5%"(=^%?0#8%8()$%)#5'%)/3/?0(%22%?(20()6)4$(?0%)a 0C6#"?3#219?45J%)0%)90%/0%)a34)%"0#22#5'%)18+ *#$>11#6/,#6,)7"/(+,, I/0%'4)#%5$<??%)48%)?411%50/)%)4'A42$5#5'%)9$%)%)=2%8%0 '%5%)%)%0#=24'"67/8#"%)5%"$#'#0/2%62/034)14''%5460)C?0# 6/6#)/8#"%5+ 127

18 P5=24'$%3#5%)%""41%5A^%11%"#$%9A84)#5$A42$%046$/0%)%" ^<852#'01%$?4)0%0%?"0%)U?/2$%0#5$2<'%22%)64"0%)V1%$1(2#'A%$ 34)9/02<"%)%5?/5?411%50%)%$%%5?%20%#5$2<'+E5$A42$%08#2430% 8<)%'%5%)%)%0/3%5?2/)6%)"452#'/3"%5$%)9$8"+)7"//%#%4+_41)%'%2 R5"?%)=24''%)%5/0"0/)0%%5$#/24'1%$2<"%)%5+ K%0%'5%)2<"%)5%"=%$R11%2"%/3/?0(%22%"6R)'"1729$%)0C6#"? 3)%1"0#22%"1%$04%22%)0)%"8/)a1(2#'A%$%)`/3"0%15#5'%)5%%) 0#2'<5'%2#'%675CA%$"1%$#%)5%"$#'#0/2%62/034)19A84)2<"%)%5'#8%) "#51%5#5'0#2?%5$%8%$/0?2#??%67$%5"8/)1(2#'A%$9"41=%$"0 )%6)<"%50%)%)8%$?411%5$%"A42$5#5'+d%"(20/0%)5%"?8/50#0/0#8% $/0/U$%20/'%)5%")%"645"34)$%2067$%0#2'<5'%2#'%"8/)1(2#'A%$%)V 3)%1"0#22%"$%)%30%)#34)1/3')/3#?4'G%22%)0%?"0#/8#"%5+ -#$'(%#4%(,).77%1%#+ I/0%'4)#%5$<??%)48%)2<"%)5%"%'5%=#22%$%)9"73)%10$%3)%1"07) 1%$%5/5'#8%2"%/32<"%)%5"#$%50#0%0+.#$=*#./%,"#$%#+, d%6)<"%50%)%)%51<5'$%8/)#%)%$%2<"%)/?0#8#0%0%)9$%)#??%%) 46%)/0#45/2#"%)%0"41%5$%2/3/8#"%)5%"#5"0#0(0#45/2#"%)%$%34)1%)34) 2<"%)#58428%)#5'b4'"41A%22%)#??%?8/2#3#J%)%)"#'0#2=%0%'5%2"%5 <*#./%,7'(%#.417'/9$//?0#8#0%0%)5%#??%%)A42$5#5'"4)#%50%)%$%+.%55%?/0%'4)##5$=%3/00%)$%"($%5%5)<??%/?0#8#0%0%)9$%)#??% $#)%?0%#58428%)%)2<"%)%5#/8#"%5b1%5"41/$)%""%)%)2<"%)%51%$ A%5=2#?67/0/?0#8%)%4'#58428%)%8%$?411%5$%67/5$%58#"+ /#$A"43B##%4C%#+,, K%0%'5%)%51<5'$%34)"?%22#'%?411%)J#%22%/?0#8#0%0%)9$%)/?0#8%)%) 2<"%)5%8%$/00#2=C$%%5R?4541#"?'%8#5"0`2<"%)5%"#58428%)%"8%$/0 2R"%46'/8%)9=%"8/)%"6R)'"17218+b4'$%20/'%)8%$/0#5$"%5$% 2R"5#5'%5G"8/)%00#2/8#"%5+I(5?45?())%5J%)1%$6)<1#%)%)=2%8%0?4$%067$%55%?/0%'4)#+ -%1#2,3"14.4/%#+,,, - $%5"04)%?)C$"4'08<)"41"R5$/'%5U_R5$/'"2#8V%)#??% 1%$0/'%09$/$%)#5'%56)<1#%)%)67"6#2+ - "/,3B70B#%77%,6##64/%$%40%#,"/,6)"44%$%40("#1%7%2 - I2/""%2400%)#%0%)#??%?4$%0"413"43B##%4C%9$/$%0#??%%) Z42#0#?%5"%289$%)"07)34)$%0+ -?2/""%2400%)#%)%)#??%?4$%09$//8#"%5#??%"%28($248%)6)<1#%)+ 128

19 -.%5$/'2#'%_($4?4U4']i%5V%)#??%?4$%0"41?45?())%5J%)9$/ $%)#5'%56)<1#%)($24$$%"+ 0#$D"C.67%,"/,3B70B#%77%,, 6##64/%$%40%#,"/,, 6)"44%$%40("#1%7%+,, O?0#8#0%0%)9$%)"#'0%)67/0#58428%)%2<"%)5%#%5"4J#/24'G%22%)?(20()%2?450%?"0+.%55%?/0%'4)#)%3%)%)%)0#2/8#"%)5%"644"4C%#.4//3 =%"0%10%R?4541#"?%34)$%2%4'0#2=($9$%))%00%"14$/8#"%5" /=455%50%)4'G%22%)3/"0%2<"%)%+, -%1#2,3"14.4/%#+, O5545J%)3)//8#"%)5%"/=455%1%50"34)$%2%1%$0/'%"?(59"73)%10$% )%3%)%)%)0#2"4J#/2%/))/5'%1%50%)4'=%'#8%5A%$%) U$%=/0/))/5'%1%50%)9?45J%)0%)%0J+V34)2<"%)5%`/5545J%)#5'%)41 0#2=($67=R'%)9=%?2<$5#5'"'%5"0/5$%91("#?4"8+P)#??%1%$0/'%0+ d%?2/1%)34)z42#0#?%5z2("?4)0%0%)#??%1%$0/'%0+ _73)%1032%)%/))/5'%1%50%)/5545J%)%"#%5%5?%20)(=)#?9?4$%" #5$A42$%0=240"41m5/5/2C"%%5A%$+ I9P?*.(%4,"8"#1#%#,,,,,,,,,7'(%#4%+,,.#""%?/0%'4)#%)#22("0)%)%)9A84)$/5/8#"%)5%67"0)/0%'#"?8#"34)"R'%) /0#58428%)%2<"%)5%#=%"0%10%/?0#8#0%0%)+O5/2C"%%5A%$%)5%%)#??% '%5%)%)%0/32<"%)5%b1%5/3/8#"%59$%)3)%1"<00%)%5)<??% 34)"?%22#'%"8"#1#.4/%#9$%)6734)"?%22#'8#"34)"R'%)/0"0#1(2%)%4' 3)%1%2"?%%02<"%)%5'/'%1%50+ R2'%5$%?/0%'4)#%)%)#$%50#3#J%)%0`2<"%)5%"4634)$)%"0#2/0M \,M/5545J%)% \:M$%20/'%#$%=/06)+%a1/#2G_\_ \DM?450/?0%=)%8?/""%G6/5%2 \HM"%5$%=#22%$%)#5$ \*M"%5$%0#6" \QM$%20/'%#>%=a/3"0%15#5' \TM$%20/'%#>%=a$%=/0 1#$DED:F.7(4%#+, K%0%'5%)?4)0%96)#8/0%=%"?%$%)9(34)1%22%A#2"5%)4'?411%50/)%)9 "412<"%)5%#5$"%5$%)8#/_\_+.%55%34)134)#58428%)#5'8#2430% 8<)%34)=(5$%01%$%51#5$)%R?4541#"?($'#309$%)3/"0"<00%)/3 /8#"%5U4'0%2%"%2"?/=%0V+ [cspm?(5#p?"0)/k2/$%0%)$%55%?/0%'4)#=2%8%0#$%50#3#j%)%0+ d(=)#??%5e3)/1#'0#2$#'e%)0#2'<5'%2#'%a8%)$/'#g.4%,d.1%#+ 2#$'(%#(%#*.C%#.4/+,,, 129

20 3#$,H,<*#./0,$%4%#,I%/+ Q9R66F6D7SL<687;> I/0%'4)#%5$<??%)48%)$%5"C"0%1/0#"%)%$%9)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5' /32<"%)5%`=%0%'5%2"%5)%3%)%)%)0#2$%5?2(11%G)(=)#?U#Z42#0#?%5V9 $%)=)#5'%))%00%2"%)934)?2/)%))%$/?0#45%22%=%"2(05#5'%)4'6)#4)#0%0%)9 )%3%)%)%)2<"%)5%"?)#0#?4'"8/)%)67A%58%5$%2"%)9?4))#'%)%)3%^24' 1#"34)"07%2"%)18+ [cspm?(5#z42#0#?%5%)$%55%i2<"%)/?0#8#0%0i)%'#"0)%)%0+z42#0#?%5%) $%5%5%"0%/8#"9$%)6)#4)#0%)%)$%55%93/"0%)%$/?0#45%22%"%)8#J%)#5'/3 2<"%)5%, K%0%'5%)%5=%"0%10%)(=)#?U#P?"0)/K2/$%0V9$%)'#8%)2<"%)5%" 1(2#'A%$34)/03)%13R)%?4)0%U,*aDY4)$V?411%50/)%)41 $/'"/?0(%22%"/'%)4'6%)"45%)+.#"0#5?0#45%56)<J#"%)%)41/5/2C"%%5A%$%)5%%)=2%8%0)%'#"0)%)%0 67%5A8%)$/'%22%)#>%%?%5$%5+ ;<7/%41%,3"14.4/(360%/"#.%#,*%1#<#%#,3B4,7'(%#)#%*%+,JK:LM, T9-:U86 4)/0=%2C"%0%1/0#"?%0#2AR)"34)A42$8#2$%5?8/50#0/0#8% #5$A42$"/5/2C"%?/0%'4)#"%)%2<"%)=)%8%5%67%5)<??%"4J#/2%"3<)%)M \/'0a4')%0"($R8%2"%98%23<)$""0/0%5"/52#''%5$%)9%)A8%)8"2#84' /)=%^$"1/)?%$95/0()/3A<5'#'A%$9642#0#"?433%502#'A%$9?(20()%2 433%502#'A%$9#50#1"3<)%54'/21%51%55%"?%2#'%%15%)+ \%$($'/5'"6(5?0#$#""%?/0%'4)#%)?/5/5/2C"%5678#"%$%1%)% 48%)4)$5%$%($8#?2#5'"0)<?#34)A42$0#22<"%)=)%8%5%"0%1/0#"?%34?(" 4'/8#"%)5%")%$/?0#45%22%6)<3%)%5J%)4'6)#4)#0%)#5'#0%1/0#"%)#5'%5 4'=%A/5$2#5'%5/3"/13(5$%0"34)"?%22#'%=%"0/5$$%2%b$8"+"4J#/2% "3<)%)+.%%5?%20%%15%?/0%'4)#%)UE/20D*V3/2$%)67%51%)%48%)4)$5%062/5 #5$(5$%)%5)<??%"4J#/2%"3<)%)UE/20QV9$%)0#2"/11%5($'R)%5 "/13(5$"1<""#'040/2#0%0+ P5"/12%048%)"#'048%)%15%?/0%'4)#%)4'"4J#/2%"3<)%)%)0#2'<5'%2#' #=#2/'D9$%)4'"7#5$=%3/00%)$%3#5#0#45%)/3$%%5?%20%?/0%'4)#%)+ 130

21 I(52<"%)=)%8%U?4)0G2/5'0V%)?4$%067%15%?/0%'4)#%)`$%)%)=2%8%0?4$%067,a*%15%?/0%'4)#%)6)+2<"%)=)%8+E5$A42$"=%"0%11%2"%5/3 $%%5?%20%?/0%'4)#%)%)0#2'<5'%2#'#=#2/'D9"#$%,D:a+P5"/12%0 48%)"#'048%)?4$5#5'%)5%U)%2/0#8%4'/="42(00%0/2V34)%3#5$%"#=#2/',9 "+,,Wa,,N+ g%$)+?4$5#5'%)m 67%15%?/0%'4)#%) 67%15%?/0%'4)#%)+ +FE?8;=;76?MeER8)#'01%5%)^%'e%)?4$%0"%6/)/0"41%5"6%J#3#? "#$UZVb4'%)$%)34)#??%?4$%067%15%?/0%'4)#%)+ W907=;D7S"D7=;D7 I(5;<"%)=)%8%?4$%"67$%55%?/0%'4)#+ Z/)/1%0)%5%A%58#"%)0#22<"%)=)%8%0"'%4')/3#"?%34?("9$8"+41 #5$A42$%0)%3%)%)%)0#28%)$%5($%534)./51/)?UB17641V%22%)5/0#45/2% /52#''%5$%)U V+I/0%'4)#%5)%//%$<??%)48%)2<"%)=)%8%9A8#" 34?("#5?2($%)%)=7$%5/0#45/2%4'#50%)5/0#45/2%34)A42$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:FGI"#$%,,H+ P5=%"0%11%2"%/32<"%)=)%8""?)#=%50%56)43%""#459=/'')(5$%22%) J#8#2%"0/5$+R2'%5$%?/0%'4)#%)#5$'7)M $#6241/0G%1=%$"1<5$ )%6)<"%50/5034)#50%)%""%4)'/5#"/0#45 ^4()5/2#"0 %?"6%)0 642#0#?%) =4)'%)GJ#8#2/?0R) [csp O?/$%1#?%)%8#2=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41 %3(8%#0%#9A8#"$%($0/2%)"#'41%15%)9$%)8%$)R)%) $%)%"%'%56)43%""#45+4)3/00%)%8#2?(5?/)/?0%)#"%)%""41%?"6%)0%)9"73)%10$%"?)#8%)41 2#00%)/0()4'=R'%)b%22%)"8#2$%=2#8%?/0%'4)#"%)%0"41=4)'%)%GJ#8#2% /?0R)%)+O1=/""/$R)%)8#2=2#8%?4$%0"41$#6241/0%)G%1=%$"1<5$+ I4$5#5'")%"(20/0%)%)8%$2/'0#=#2/',93#'()*+:BGE9"#$%,,D+ 131

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E

Kælder BLOK A BLOK B BLOK C BLOK D BLOK E University College Lillebælt. Niels Bohrs Allé1. 5230 Odense M Kælder A.024E A.024F B.024E B.024F C.024E C.024F D.024E D.024F E.024E E.024F A.032 A.026A uniformer A.024D B.026 uniformer B.024D C.032 C.026A

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011

MELLEMØSTEN TEMADAG torsdag den 1. december 2011 MODUL 1 8:30 9:30 lokale antal klasser klasser præs. Kim Bildsøe Lassen (1) "En personlig beretning om krig, 3w, 3x, 3z, 2a, 2b, 2m, 2s, DR. Studievært på TV avisen. Journalist kaos og håb" Festsalen 20

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0

Planlægning. 94,37 34,44 1.415 0 1.415 2,1 2,1 4,3 Sum total 110,17 38,76 1.652 0 1.652 2,5 2,5 5,0 2007 Oplandsskema for Balling Udskrevet den 31-12-2006 Side 1 A1 K Nørregade/Skivevej F 70,37 0,29 20,41 1.056 1.056 1,6 1,6 3,2 1 FB A11001U Balling Bæk A2 K Ørnevej/Falkevej S 16,00 0,70 11,20 240 240

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I

EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I EXECUTIVE SUMMARY... 4 KAPITEL 1: BAGGRUND, RELEVANS OG PROBLEMFELT... 7 KRYDSFELT: NYERE DEMOKRATISKE BETINGELSER OG FORANDRINGSPROCESSER I FORHOLDET MELLEM STATEN OG BORGERNE... 8 Historiske forandringer

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

A B C D EF E D C C C D C E AE E AC F C FC E C E C

A B C D EF E D C C C D C E AE E AC F C FC E C E C A B C DEF ED C C C D C E AE E AC FC FC EC EC ECA B CBEC AC FC FC AB ACD EBDAB AF D B A AD AAA ACAABD ACAADB ECA AB AAB AD B AAA ACAAD BD A ACAA EE A AC CA E C AAAAB AD EDA DA DB D AAA ACAABBBD AA BC AB

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2008 KOM(2008) 541 endelig 2008/0175 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring og ajourføring af forordning (EF) nr. 1334/2000

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E

A B C D E F A B C F A F FB E A F E B ABC D E F E D D ABC D D E F ABC D D E ABC D D E ABC D D E ABC E C ABC D D E ABC D D E C ABC D E ABC D D E DEFABC ABC ABCDEF ABCDDEF ABCDDE EDD E ABC DA FBEAFEB FAF ABCDDE ABCDDE ABCDDE ABCEC ABCDDEC ABCDE ABCDDE ABCDEFEFABBFE ABBAEB F BFBF AB BB CDEFDDED FEDEEEDFDEEF FAFEDD FFAEFEFFEDEDEDEF EDFEFFFFFEEE F

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! ".!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$!

&! / * +$!! 01!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! ! .!+!+!%!)!!!$!9+!%!,+!)!!!$! !"#$%&'!"$%' ( )! *!+!!+! +,!+,+!+,"!$' -! *.+ &! / * +$!! 01!! 02!3 #$%&4++!!+!%,+2+++!!,++!! /! +!% +!%5!+ )!"!'1 $%+!%!!+ $. $+,+( -!6 /!.!% #!++! 7!!!+! -! 78)9!++! &%!! "! " 8#72:;9+!%/.!+!+!% / *+!%!!+

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

"$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*'

$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9<;:),=?>@*' ! "$#&%('*),+).-0/2123415'6387:9@*' ACB D A4E&FBGCEIHKJ GML J N OGCE PRQSCT U4V W V XKY Z4V [\W [\][ [ ^ Z4W _(Q` V W [\Q[\Q[WaQ` bcqz ced ` W fghch(i ! " # $ %! # % # & $ ' (& ) $ & * +, -. /

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

" " " " " " " " " Januar 2007

         Januar 2007 #$%&#''#()#*+*#,-(.,/*0(+&0+#-#.120.3425 #$%&'$()('()&*+%&',)('()&-$./012+/,1/'3*43'$+*+%'0'%(/0'3 1/%1-/,,/*&/0+0/5 Januar 2007 (432'67.)3$'30+%4#06#*7 89:;3.#0%4#06#*

Læs mere

! " # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( /

!  # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( / !" #$%&! '$ #() *! " # $ %& ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( / ( % % % #! #' ('',012 %.!" $! / 3! / -! / ( / / (/ " #/4552! 6 762! &! (! &'' ', ' '('' '!! 762 " #$&! &( & '' 8!!!!9 ( & &!!

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 4. udkast. K o m m u n e p l a n Ny bydel på Slagteriet i Holstebro. Hjalmar Sørensens Vej. Struervej HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 4 K o m m u n e p l a n 2 0 1 3 Struervej Hjalmar Sørensens Vej Ny bydel på Slagteriet i Holstebro udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004 Udlændinge- og integrationspolitik i syv udvalgte lande - SFI s bidrag til baggrundsrapport fra Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere