Konto Kontonavn Kontotype Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konto Kontonavn Kontotype Moms"

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift Omsætning Overskrift Varesalg Drift U Varesalg EU (B) Drift Eksport øvrige lande (C) Drift Varesalg Drift U Momsfrit varesalg Drift Salg af aviser Drift Tips indskud Drift Varedebitorer ultimo Drift U Eksportdebitorer ultimo EU (B) Drift Eksportdebitorer ultimo øvrige (C Drift Varedebitorer primo Drift U Eksportdebitorer primo EU (B Drift Eksportdebitorer primo øvrige (C Drift Afgivne rabatter Drift Afgivne rabatter Drift U Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Kursdifferencer Drift Omsætning i alt Sumkonto Vareforbrug Overskrift Varekøb Drift I Varekøb EU (A) Drift E Varekøb import Drift IMP Momsfrit varekøb Drift Fragt Drift I Fremmed arbejde Drift I Told og afgifter Drift Gasforbrug Drift I Køb af aviser Drift Bonus Drift Momspligtig bonus Drift I Kampagnerabatter Drift I Rabatter Drift Rabatter Drift I Miljøafgift Drift Personaleforbrug Drift Forbrug af egne varer Drift Forbrug af egne varer Drift I Tips afregning Drift Varekreditorer ultimo Drift Varekreditorer ultimo Drift I Varekreditorer primo Drift Varekreditorer primo Drift I Varelager primo Drift Igangværende arbejde primo Drift Varelager ultimo Drift

2 Igangværende arbejde ultimo Drift Leje af driftsmidler Drift I Maskinstation Drift I Opmåling Drift Vask af duge, lagner m.v. Drift I Drift af materiel Drift I Drift af materiel Drift I Vareforbrug i alt Sumkonto Dækningsbidrag I Sumkonto Dækningsgrad I Tælleværk Øvrige variable omkostninger Overskrift Produktionsløn Drift Emballage Drift I Skyldig løn ultimo Drift Skyldig løn primo Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Pensionsbidrag Drift AMP pension Drift Lønrefusion Drift Øvrige variable omkostninger i alt Sumkonto Variable omkostninger i alt Sumkonto Dækningsbidrag II Sumkonto Dækningsgrad II Tælleværk Salgs- og administrationsomkostninger Overskrift Gager og lønninger Overskrift Gager og lønninger Drift Regulering feriepengeforpligtelse Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Lønrefusion Drift Gager og lønninger i alt Sumkonto Salgsomkostninger Overskrift Annoncer og reklame Drift Annoncer og reklame Drift I Reklametilskud Drift I Fragt Drift I Blomsterudsmykning Drift I Emballage Drift I Kaffe + diverse til kunder Drift I Dekoration Drift I

3 Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift I Udstillinger Drift I Bevilling Drift Erstatninger Drift I Leasing Drift I Musik Drift Rejse og ophold Drift Rejse og ophold Drift I Kurser Drift Restaurationsbesøg Drift Restaurationsbesøg Drift I Tobak, vin og spiritus Drift Gaver og blomster Drift Anden repræsentation Drift Bidrag til foreninger Drift Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Salgsomkostninger i alt Sumkonto Lokaleomkostninger Overskrift Husleje Drift Husleje Drift I Erhvervsmµssig husleje andel Drift Forpagtningsafgift Drift Forpagtningsafgift Drift I Privat andel Drift Elforbrug Drift I Privat andel Drift I Vand Drift I Privat andel Drift I Varme Drift I Privat andel Drift I Vedligeholdelse af lokaler Drift I Renovation Drift I Rengøring Drift I Skatter og forsikringer Drift Lokaleomkostninger i alt Sumkonto Personaleomkostninger Overskrift Forsikringer Drift Bedriftssundhedstjensten Drift I Lærlingeudgifter Drift Gaver Drift Jubilæumsgratiale Drift Personaleforsikringer Drift Kitler, vask og leje Drift I Arbejdstøj Drift I Vask af arbejdstøj Drift I

4 Stillingsannoncer Drift I Kurser Drift Bespisning Drift Sundhedsudgifter Drift Øvrige personaleomkostninger Drift Personaleomkostninger i alt Sumkonto Administrationsomkostninger Overskrift Gager Drift Blade og tidsskrifter Drift Blade og tidsskrifter Drift I Forsikringer Drift Personlig erhvervsudygtighedsforsikring Drift Faglitteratur Drift I Incassoomkostninger Drift I Kontingenter Drift Kontingenter Drift I Kontingent arbejdsgiverforening Drift Kontingent arbejdsgiverforening Drift I Dataløn omkostninger Drift I Regnskabshonorar Drift I Regnskabshonorar tidligere år Drift I Sagfører Drift I Fragt Drift I Porto Drift Omdeling af reklame Drift I Bankgebyrer Drift Telefon Drift I Privat andel Drift I Kontorartikler Drift I Konsulentbistand Drift I Levnedsmiddelkontrollen Drift Leje af kontormateriel (leasing) Drift I Småinventar Drift I Vedligeholdelse af inventar m.v. Drift I Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Tab på debitorer Drift I Indgået tidligere afskrevne debitorer Drift U Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Diverse Drift Diverse Drift I Momsefterbetaling Drift Administrationsomkostninger i alt Sumkonto Bildrift Overskrift 35100? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift

5 Leje af personvogn Drift Kørselsgodtgørelse til indehaver Drift Reparationer og vedligeholdelse Drift Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Personvogn i alt Sumkonto 35200? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Leje af varevogn Drift I Leasing Drift I Privat andel Drift Varevogn i alt Sumkonto 35300? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Lastvogn i alt Sumkonto 35400? Materiel Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Materiel i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil ialt Sumkonto Øvrige omkostninger Overskrift Vedligeholdelse af driftsmidler Drift I Småinventar Drift I Diverse Drift

6 Diverse Drift Diverse Drift Øvrige omkostninger i alt Sumkonto Omkostninger i alt Sumkonto Resultat før afskrivninger Sumkonto Afskrivninger Overskrift Good-will Drift Privat andel Drift Driftsmidler Drift Privat andel Drift Personvogn Drift Privat andel Drift Varevogn Drift Privat andel Drift Bygninger Drift Privat andel Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Småinventar (straksafskrivning) Drift I Afskrivning Drift Privat andel Drift Fortjeneste/Tab ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste/Tab ved salg af good-will Drift Privat andel Drift Lejede lokaler Drift Privat andel Drift Afskrivninger, i alt Sumkonto Resultat før sekundære poster Sumkonto Sekundære indtægter Overskrift Diverse Overskrift Sygedagpenge Drift Bonus tips Drift Driftstabserstatning Drift Lønrefusion Drift Iværrksætterydelse Drift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift

7 Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Sekundære indtægter, i alt Sumkonto Sekundære udgifter Overskrift Diverse Overskrift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift

8 Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Faste omkostninger, i alt Sumkonto Samlede totale omkostninger Sumkonto Resultat før renter Sumkonto Finansieringsudgifter og indtægter Overskrift Renteudgifter Overskrift Bank, Ccc Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Leverandører Drift Lånekonvertering Drift Bankgebyrer Drift Garantiprovision (+etablering) Drift Afgift, bankboks Drift Boksleje og depotgebyr Drift Kurstab Drift Valutakurstab Drift Låneomkostninger (under 2 år) Drift Øre- og betalingsdifferencer Drift Kontantrabat Drift Ikke fradragsberettiget låneomkostning Drift Told og Skat Drift Tillæg selskabsskat Drift Renteudgifter, i alt Sumkonto Renteindtægter Overskrift Bank, Ccc Drift BG Bank Drift Debitorer Drift Godtgørelse Told og Skat Drift Kursgevinst Drift Valutakursgevinst Drift Kontantrabat Drift Renteindtægter, i alt Sumkonto Resultat før ekstraordinære poster Sumkonto Ekstraordinære poster Overskrift Indtægter Overskrift Fortjeneste ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste ved salg af ejendom Drift Indtægter, i alt Sumkonto Udgifter Overskrift Tab ved salg af driftsmidler Drift

9 Udgifter, i alt Sumkonto Ekstraordinære poster, i alt Sumkonto Virksomhedens driftsresultat Sumkonto Skattemæssige reguleringer Overskrift Investeringsfondshenlæggelse Drift Administrationsgodtgørelse Drift Afskrivning på good-will Drift Tilbageført repræsentation Drift Tilbageført repræsentation Drift I Tilbageført 10% avance driftsmidler Drift Tilbageført fortjeneste ejendomssalg Drift Tilbageført finansieringsomkostninger Drift Tilbageført Drift Lagernedskrivning ultimo Drift Lagernedskrivning primo Drift Skattemæssige reguleringer, i alt Sumkonto Resultat før skat Sumkonto Skatter Overskrift Skat af årets resultat Drift Selskabsskat Drift Eventualskat Drift Skatter, i alt Sumkonto Skattepligtig virksomhedsindkomst Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift AKTIVER Overskrift Anlægsaktiver Overskrift Immaterielle anlægsaktiver Overskrift 51100? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 51200? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto Indretning af lejede lokaler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Årets forbedringsudgift Status I Afskrivning Status

10 I alt Sumkonto Aktiv 4 Overskrift Aktiv 5 Overskrift Aktiv 6 Overskrift Aktiv 7 Overskrift Aktiv 8 Overskrift Aktiv 9 Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Immaterielle anlægsaktiv, i alt Sumkonto Materielle anlægsaktiver Overskrift 52100? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Salg Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 52200? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Salg Status Afskrivning/nedskrivning Status I alt Sumkonto 52300? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status I alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Kontantværdi Status Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift

11 Ejendommen Overskrift Driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53200? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53300? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift

12 Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift Materielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver Overskrift Værdipapirer m.v. Overskrift Investeringsfondskonto Status Aktier Status Pantebreve Status Obligationer Status Depositum Status Indskud Status I alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Anlægsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver Overskrift Varebeholdninger Overskrift Varelager Status Igangværende arbejde Status Varebeholdninger, i alt Sumkonto Tilgodehavender Overskrift Varedebitorer Status Hensat til imødegåelse af tab Status Andre tilgodehavender Status Personalemellemregning Status Tilgodehavende lønrefusion Status Periodeafgrænsningsposter Status Tilgodehavender, i alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Kassebeholdning Status Bank Status BG Bank Status Likvide beholdninger, i alt Sumkonto Andre omsætningsaktiver Overskrift Foruddebiterede renter Status Andre omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Aktiver, i alt Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift

13 PASSIVER Overskrift Overført resultat Status Egenkapital Overskrift Selskabskapital Status Reserve Status Overført resultat Status Saldo primo Status Beregnet resultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Korrektion til egenkapital primo Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Spørgekonto Status Årets kontante indskud Status Erhvervsmæssige andele Status Lejeindtægt personvogn Status Årets øvrige indskud Status Årets opskrivninger Status Årets kontante hævninger Status Betalt B-skat Status Årets øvrige hævninger Status Årets private andele Status Forbrug af egne varer Status Årets nedskrivninger Status Afskrivning på goodwill Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke Status Ikke fradragsberettiget finansieringsomk Status Ikke Status Administrationsgodtgørelse Status Egenkapital, i alt Tælleværk Hensættelser Overskrift Udskudt skat Status Regulering af udskudt skat Status Afskrivningskonto for bygninger Status Hensættelser i alt Sumkonto Gæld (kort- og langfristet) Overskrift Langfristet gæld Overskrift Prioritetsgæld Overskrift Prioritetsgæld Status Prioritetsgæld, i alt Sumkonto Gæld Overskrift

14 Gæld Status Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Årets selskabsskat (>12 måneder) Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Langfristet gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld Overskrift Varekreditorer m.v. Overskrift Varekreditorer Status Mellemregningskonto Status Varekreditorer i alt Sumkonto Bankgæld Overskrift Bank, Ccc Status Bankgæld, i alt Sumkonto Skyldige omkostninger Overskrift Skyldig regnskabshonorar Status Diverse omkostninger Status Feriepenge Status Feriegiro Status Feriepengehensættelse funktionærer Status A-skat Status AM-bidrag Status Restanceskat Status Lønafhængige bidrag Status Skyldig AMP pension Status AM-bidrag arbejdsgiver Status AMBI, regulering Status AMBI, årsrefusion Status Lønsumsafgift Status Terminsydelser Status Importmoms Status Skyldig udbytte Status

15 Skyldig udbytte skat Status Skyldige omkostninger, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Skyldig selskabsskat, primo Status Regulering Status Årets selskabsskat Status Betalt selskabsskat Status Betalt udbytteskat Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Merværdiafgift Overskrift Udgående moms Status Moms af EU-varekøb Status Indgående moms Status Moms af EU varekøb Status Importmoms (bogf.63520) Status Olie- og flaskegasafgift Status Elafgift Status Naturgas- og bygasafgift Status Kulafgift Status CO2-afgift Status Vandafgift Status Skyldig moms primo Status Afregnet moms Status Merværdiafgift, i alt Sumkonto Anden gæld Overskrift Indskud til senere hævning Status A'conto faktureret igangværende arbejde Status Anden gæld Overskrift Anden gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld, i alt Sumkonto Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk Modsat driftsresultat Sumkonto Sideskift PRIVAT INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Pension Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift

16 Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Dagpenge Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Overført til ægtefællen Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift ASE kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Frigørelseskonto Drift Kapitalpension Drift

17 Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Annuitetsforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Overført til ægtefællen Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Prioritetsrenter Drift Kurstabsfradrag, Kreditforening Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Overført til ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Reservefondsudlodning 2/3 Drift Overført til ægtefælle Drift Indkomst, i alt Tælleværk Sideskift ÆGTEFÆLLENS INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Gruppeforsikring (17) Drift Ulykkeforsikring (17) Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Medarbejdende ægtefælle Drift Overskud af virksomhed Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift

18 Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift Ase kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Kapitalpension Drift Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Bank Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift

19 Overført fra ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Overført fra ægtefælle Drift Ægtefællens indkomst, i alt Sumkonto Sideskift PRIVATE AKTIVER Overskrift Virksomhedens aktiver Status Personvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Afskrivning Status Fortjeneste/tab Status Personvogn, i alt Sumkonto Campingvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Campingvogn, ialt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivninger Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Aktier Overskrift Aktier, i alt Sumkonto Pantebreve Overskrift

20 Pantebreve, i alt Sumkonto Obligationer Overskrift Obligationer, i alt Sumkonto Deposita Overskrift Deposita, i alt Sumkonto Kapitalindestående i virksomhed Overskrift Indestående primo Status Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Årets indskud Status % af avance driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Erhvervsmæssig andel Status Årets opskrivninger Status Årets hævninger Status Årets private andele Status Afskrivning på good-will Status Tilbageført repræsentation Status Tilbageført finansieringsomkostninger Status Tilbageført Status Tilbageført Status I alt Tælleværk Diverse Overskrift Foruddebiterede renter Status Forudbetalt ASE Status Beregnet overskydende skat Status Beregnet overskydende AM-bidrag Status Beregnet overskydende skat, ægtefælle Status Beregnet overskydende AM-bidrag, ægtefæl Status Indskud til senere hævning Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status I alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Bank Status I alt Sumkonto Aktiver, i alt Tælleværk Sideskift PRIVATE PASSIVER Overskrift Egenkapital Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Samlet indkomst Tælleværk

21 Regulering af egenkapital primo Status Opskrivning af ejendom Status Opskrivning af ejendom Status Kursregulering (gevinst) Status Nedskrivning af ejendom Status Kursregulering (tab) Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Invaliditetsbeløb Status Børnetilskud Status Gave Status Arv Status Lotterigevinster Status Tipsgevinster Status Lønmodtagerfradrag Status Kørselsgodtgørelse fra virksomheden Status Kørselsgodtgørelse Status Forsikringserstatning Status Forsikringsudbetaling Status Udbetalt selvpension Status Fortjeneste ved salg Status Salgssum tegningsret Status Aktieindkomst m/udbytteskat Status Aktieindkomst m/udbytteskat unoterede Status Aktieindkomst u/udbytteskat Status Skattefri aktieindk m/udbytteskat Status Skattefri aktieindk u/udbytteskat Status Konstateret kursgevinst (v. salg) Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status Betalt B-skat Status Administrationsgodtgørelse Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Regulering af hensat skat for tidligere Status Restskat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Regulering udskudt skat Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status

22 Betalt B-skat Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Restskat tidligere år Status Regulering af hensat skat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Afskrivning på good-will Status Ikke fradragsberettigede finansieringsom Status Ikke Status Tab v.indfrielse kreditforening Status Kurstabsfradrag kreditforeninger Status Konstateret kurstab (v. salg) Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke fradragsberetiget... Status Egen lejeværdi Status Erhvervsmæssige andele Status Privat andel el Status Privat andel vand Status Privat andel telefon Status Privat andel varme Status Privat andel bildrift Status Privat del afskrivning personvogn Status Private forsikringer Status Forbrug af egne varer Status Benzin og olie Status Reparationer og vedligeholdelse Status Forsikringer og afgifter Status Fortjeneste/tab ved salg af personvogn Status Afskrivning på personvogn Status Lejeindtægt personvogn Status Hævet privat Status Gave til børn Status Private nyanskaffelser Status Ombygning Status Kassedifferencer Status Registrerede kassedifferencer Status Egenkapital, i alt Tælleværk Gæld Overskrift Skyldige terminsydelser Status Skyldige på indexkontrakt Status Skyldig pålignede skatter Status Skyldig skat Status Skyldig skat ægtefælle Status

23 Skyldig beregnet restskat Status Skyldig beregnet AM-bidrag Status Skyldig beregnet restskat, ægtefælle Status Skyldig beregnet AM-bidrag, ægtefælle Status Bank, Ccc Status Fejlkonto Status Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe CVR nr. 14278184 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010

LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 LIHME VANDVÆRK Resultatopgørelse for 2010 Note Regnskab Regnskab 1 Nettoomsætning 284.797,86 266.729,59 2 Produktionsomkostninger -155.881,74-103.246,58 Bruttoresultat 128.916,12 163.483,01 3 Distributionsomkostninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00

1008 Æresmedlemmer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent i alt -276.100,00-255.850,00-3.150,00-254.300,00 251.150,00 Haderslev Sejl-Club INDTÆGTER 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2014/2015 Budget 2014/2015 Afvigelse Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive -9.900,00-8.400,00 0,00-8.400,00 8.400,00 1001 Kontingent,

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2007 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Supplerende kan det oplyses, at der i 2013 har været afviklet 2.160 forestillinger med et samlet billetsalg på 28 437 stk.

Supplerende kan det oplyses, at der i 2013 har været afviklet 2.160 forestillinger med et samlet billetsalg på 28 437 stk. D a a a n n n n.. ". ". a ;. - - - a. " a i _ -.. - _ - n, _ - D - - _ - _ - D - _ _ _ n _ ar _ J- r D D D TØNDER KOMMUNE Kultur- og fritidsudvalget Kongevej 57 6270 Tønder Tønder, den 21 juli 2014 Biografen

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd

Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Årsregnskab 2014 Fanø Erhvervs- og Turistråd Skolevej 5 6720 Fanø CVR nr. 33791615 Indholdsfortegnelse Årsregnskabets godkendelse 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2014 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Gråsten Varme A/S CVR-nr. 32648541. Specifikationer til årsrapport 2013

Gråsten Varme A/S CVR-nr. 32648541. Specifikationer til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Gråsten Varme A/S CVR-nr. 32648541 til årsrapport 2013

Læs mere

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 27 19 63 57. Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Assens Marina A.m.b.a. Specifikationer til årsrapporten for Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere