Konto Kontonavn Kontotype Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konto Kontonavn Kontotype Moms"

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift Omsætning Overskrift Varesalg Drift U Varesalg EU (B) Drift Eksport øvrige lande (C) Drift Varesalg Drift U Momsfrit varesalg Drift Salg af aviser Drift Tips indskud Drift Varedebitorer ultimo Drift U Eksportdebitorer ultimo EU (B) Drift Eksportdebitorer ultimo øvrige (C Drift Varedebitorer primo Drift U Eksportdebitorer primo EU (B Drift Eksportdebitorer primo øvrige (C Drift Afgivne rabatter Drift Afgivne rabatter Drift U Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Kursdifferencer Drift Omsætning i alt Sumkonto Vareforbrug Overskrift Varekøb Drift I Varekøb EU (A) Drift E Varekøb import Drift IMP Momsfrit varekøb Drift Fragt Drift I Fremmed arbejde Drift I Told og afgifter Drift Gasforbrug Drift I Køb af aviser Drift Bonus Drift Momspligtig bonus Drift I Kampagnerabatter Drift I Rabatter Drift Rabatter Drift I Miljøafgift Drift Personaleforbrug Drift Forbrug af egne varer Drift Forbrug af egne varer Drift I Tips afregning Drift Varekreditorer ultimo Drift Varekreditorer ultimo Drift I Varekreditorer primo Drift Varekreditorer primo Drift I Varelager primo Drift Igangværende arbejde primo Drift Varelager ultimo Drift

2 Igangværende arbejde ultimo Drift Leje af driftsmidler Drift I Maskinstation Drift I Opmåling Drift Vask af duge, lagner m.v. Drift I Drift af materiel Drift I Drift af materiel Drift I Vareforbrug i alt Sumkonto Dækningsbidrag I Sumkonto Dækningsgrad I Tælleværk Øvrige variable omkostninger Overskrift Produktionsløn Drift Emballage Drift I Skyldig løn ultimo Drift Skyldig løn primo Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Pensionsbidrag Drift AMP pension Drift Lønrefusion Drift Øvrige variable omkostninger i alt Sumkonto Variable omkostninger i alt Sumkonto Dækningsbidrag II Sumkonto Dækningsgrad II Tælleværk Salgs- og administrationsomkostninger Overskrift Gager og lønninger Overskrift Gager og lønninger Drift Regulering feriepengeforpligtelse Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Lønrefusion Drift Gager og lønninger i alt Sumkonto Salgsomkostninger Overskrift Annoncer og reklame Drift Annoncer og reklame Drift I Reklametilskud Drift I Fragt Drift I Blomsterudsmykning Drift I Emballage Drift I Kaffe + diverse til kunder Drift I Dekoration Drift I

3 Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift I Udstillinger Drift I Bevilling Drift Erstatninger Drift I Leasing Drift I Musik Drift Rejse og ophold Drift Rejse og ophold Drift I Kurser Drift Restaurationsbesøg Drift Restaurationsbesøg Drift I Tobak, vin og spiritus Drift Gaver og blomster Drift Anden repræsentation Drift Bidrag til foreninger Drift Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Salgsomkostninger i alt Sumkonto Lokaleomkostninger Overskrift Husleje Drift Husleje Drift I Erhvervsmµssig husleje andel Drift Forpagtningsafgift Drift Forpagtningsafgift Drift I Privat andel Drift Elforbrug Drift I Privat andel Drift I Vand Drift I Privat andel Drift I Varme Drift I Privat andel Drift I Vedligeholdelse af lokaler Drift I Renovation Drift I Rengøring Drift I Skatter og forsikringer Drift Lokaleomkostninger i alt Sumkonto Personaleomkostninger Overskrift Forsikringer Drift Bedriftssundhedstjensten Drift I Lærlingeudgifter Drift Gaver Drift Jubilæumsgratiale Drift Personaleforsikringer Drift Kitler, vask og leje Drift I Arbejdstøj Drift I Vask af arbejdstøj Drift I

4 Stillingsannoncer Drift I Kurser Drift Bespisning Drift Sundhedsudgifter Drift Øvrige personaleomkostninger Drift Personaleomkostninger i alt Sumkonto Administrationsomkostninger Overskrift Gager Drift Blade og tidsskrifter Drift Blade og tidsskrifter Drift I Forsikringer Drift Personlig erhvervsudygtighedsforsikring Drift Faglitteratur Drift I Incassoomkostninger Drift I Kontingenter Drift Kontingenter Drift I Kontingent arbejdsgiverforening Drift Kontingent arbejdsgiverforening Drift I Dataløn omkostninger Drift I Regnskabshonorar Drift I Regnskabshonorar tidligere år Drift I Sagfører Drift I Fragt Drift I Porto Drift Omdeling af reklame Drift I Bankgebyrer Drift Telefon Drift I Privat andel Drift I Kontorartikler Drift I Konsulentbistand Drift I Levnedsmiddelkontrollen Drift Leje af kontormateriel (leasing) Drift I Småinventar Drift I Vedligeholdelse af inventar m.v. Drift I Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Tab på debitorer Drift I Indgået tidligere afskrevne debitorer Drift U Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Diverse Drift Diverse Drift I Momsefterbetaling Drift Administrationsomkostninger i alt Sumkonto Bildrift Overskrift 35100? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift

5 Leje af personvogn Drift Kørselsgodtgørelse til indehaver Drift Reparationer og vedligeholdelse Drift Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Personvogn i alt Sumkonto 35200? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Leje af varevogn Drift I Leasing Drift I Privat andel Drift Varevogn i alt Sumkonto 35300? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Lastvogn i alt Sumkonto 35400? Materiel Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Materiel i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil ialt Sumkonto Øvrige omkostninger Overskrift Vedligeholdelse af driftsmidler Drift I Småinventar Drift I Diverse Drift

6 Diverse Drift Diverse Drift Øvrige omkostninger i alt Sumkonto Omkostninger i alt Sumkonto Resultat før afskrivninger Sumkonto Afskrivninger Overskrift Good-will Drift Privat andel Drift Driftsmidler Drift Privat andel Drift Personvogn Drift Privat andel Drift Varevogn Drift Privat andel Drift Bygninger Drift Privat andel Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Småinventar (straksafskrivning) Drift I Afskrivning Drift Privat andel Drift Fortjeneste/Tab ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste/Tab ved salg af good-will Drift Privat andel Drift Lejede lokaler Drift Privat andel Drift Afskrivninger, i alt Sumkonto Resultat før sekundære poster Sumkonto Sekundære indtægter Overskrift Diverse Overskrift Sygedagpenge Drift Bonus tips Drift Driftstabserstatning Drift Lønrefusion Drift Iværrksætterydelse Drift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift

7 Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Sekundære indtægter, i alt Sumkonto Sekundære udgifter Overskrift Diverse Overskrift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift

8 Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Faste omkostninger, i alt Sumkonto Samlede totale omkostninger Sumkonto Resultat før renter Sumkonto Finansieringsudgifter og indtægter Overskrift Renteudgifter Overskrift Bank, Ccc Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Leverandører Drift Lånekonvertering Drift Bankgebyrer Drift Garantiprovision (+etablering) Drift Afgift, bankboks Drift Boksleje og depotgebyr Drift Kurstab Drift Valutakurstab Drift Låneomkostninger (under 2 år) Drift Øre- og betalingsdifferencer Drift Kontantrabat Drift Ikke fradragsberettiget låneomkostning Drift Told og Skat Drift Tillæg selskabsskat Drift Renteudgifter, i alt Sumkonto Renteindtægter Overskrift Bank, Ccc Drift BG Bank Drift Debitorer Drift Godtgørelse Told og Skat Drift Kursgevinst Drift Valutakursgevinst Drift Kontantrabat Drift Renteindtægter, i alt Sumkonto Resultat før ekstraordinære poster Sumkonto Ekstraordinære poster Overskrift Indtægter Overskrift Fortjeneste ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste ved salg af ejendom Drift Indtægter, i alt Sumkonto Udgifter Overskrift Tab ved salg af driftsmidler Drift

9 Udgifter, i alt Sumkonto Ekstraordinære poster, i alt Sumkonto Virksomhedens driftsresultat Sumkonto Skattemæssige reguleringer Overskrift Investeringsfondshenlæggelse Drift Administrationsgodtgørelse Drift Afskrivning på good-will Drift Tilbageført repræsentation Drift Tilbageført repræsentation Drift I Tilbageført 10% avance driftsmidler Drift Tilbageført fortjeneste ejendomssalg Drift Tilbageført finansieringsomkostninger Drift Tilbageført Drift Lagernedskrivning ultimo Drift Lagernedskrivning primo Drift Skattemæssige reguleringer, i alt Sumkonto Resultat før skat Sumkonto Skatter Overskrift Skat af årets resultat Drift Selskabsskat Drift Eventualskat Drift Skatter, i alt Sumkonto Skattepligtig virksomhedsindkomst Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift AKTIVER Overskrift Anlægsaktiver Overskrift Immaterielle anlægsaktiver Overskrift 51100? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 51200? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto Indretning af lejede lokaler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Årets forbedringsudgift Status I Afskrivning Status

10 I alt Sumkonto Aktiv 4 Overskrift Aktiv 5 Overskrift Aktiv 6 Overskrift Aktiv 7 Overskrift Aktiv 8 Overskrift Aktiv 9 Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Immaterielle anlægsaktiv, i alt Sumkonto Materielle anlægsaktiver Overskrift 52100? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Salg Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 52200? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Salg Status Afskrivning/nedskrivning Status I alt Sumkonto 52300? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status I alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Kontantværdi Status Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift

11 Ejendommen Overskrift Driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53200? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53300? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift

12 Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift Materielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver Overskrift Værdipapirer m.v. Overskrift Investeringsfondskonto Status Aktier Status Pantebreve Status Obligationer Status Depositum Status Indskud Status I alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Anlægsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver Overskrift Varebeholdninger Overskrift Varelager Status Igangværende arbejde Status Varebeholdninger, i alt Sumkonto Tilgodehavender Overskrift Varedebitorer Status Hensat til imødegåelse af tab Status Andre tilgodehavender Status Personalemellemregning Status Tilgodehavende lønrefusion Status Periodeafgrænsningsposter Status Tilgodehavender, i alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Kassebeholdning Status Bank Status BG Bank Status Likvide beholdninger, i alt Sumkonto Andre omsætningsaktiver Overskrift Foruddebiterede renter Status Andre omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Aktiver, i alt Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift

13 PASSIVER Overskrift Overført resultat Status Egenkapital Overskrift Selskabskapital Status Reserve Status Overført resultat Status Saldo primo Status Beregnet resultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Korrektion til egenkapital primo Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Spørgekonto Status Årets kontante indskud Status Erhvervsmæssige andele Status Lejeindtægt personvogn Status Årets øvrige indskud Status Årets opskrivninger Status Årets kontante hævninger Status Betalt B-skat Status Årets øvrige hævninger Status Årets private andele Status Forbrug af egne varer Status Årets nedskrivninger Status Afskrivning på goodwill Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke Status Ikke fradragsberettiget finansieringsomk Status Ikke Status Administrationsgodtgørelse Status Egenkapital, i alt Tælleværk Hensættelser Overskrift Udskudt skat Status Regulering af udskudt skat Status Afskrivningskonto for bygninger Status Hensættelser i alt Sumkonto Gæld (kort- og langfristet) Overskrift Langfristet gæld Overskrift Prioritetsgæld Overskrift Prioritetsgæld Status Prioritetsgæld, i alt Sumkonto Gæld Overskrift

14 Gæld Status Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Årets selskabsskat (>12 måneder) Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Langfristet gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld Overskrift Varekreditorer m.v. Overskrift Varekreditorer Status Mellemregningskonto Status Varekreditorer i alt Sumkonto Bankgæld Overskrift Bank, Ccc Status Bankgæld, i alt Sumkonto Skyldige omkostninger Overskrift Skyldig regnskabshonorar Status Diverse omkostninger Status Feriepenge Status Feriegiro Status Feriepengehensættelse funktionærer Status A-skat Status AM-bidrag Status Restanceskat Status Lønafhængige bidrag Status Skyldig AMP pension Status AM-bidrag arbejdsgiver Status AMBI, regulering Status AMBI, årsrefusion Status Lønsumsafgift Status Terminsydelser Status Importmoms Status Skyldig udbytte Status

15 Skyldig udbytte skat Status Skyldige omkostninger, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Skyldig selskabsskat, primo Status Regulering Status Årets selskabsskat Status Betalt selskabsskat Status Betalt udbytteskat Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Merværdiafgift Overskrift Udgående moms Status Moms af EU-varekøb Status Indgående moms Status Moms af EU varekøb Status Importmoms (bogf.63520) Status Olie- og flaskegasafgift Status Elafgift Status Naturgas- og bygasafgift Status Kulafgift Status CO2-afgift Status Vandafgift Status Skyldig moms primo Status Afregnet moms Status Merværdiafgift, i alt Sumkonto Anden gæld Overskrift Indskud til senere hævning Status A'conto faktureret igangværende arbejde Status Anden gæld Overskrift Anden gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld, i alt Sumkonto Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk Modsat driftsresultat Sumkonto Sideskift PRIVAT INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Pension Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift

16 Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Dagpenge Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Overført til ægtefællen Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift ASE kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Frigørelseskonto Drift Kapitalpension Drift

17 Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Annuitetsforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Overført til ægtefællen Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Prioritetsrenter Drift Kurstabsfradrag, Kreditforening Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Overført til ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Reservefondsudlodning 2/3 Drift Overført til ægtefælle Drift Indkomst, i alt Tælleværk Sideskift ÆGTEFÆLLENS INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Gruppeforsikring (17) Drift Ulykkeforsikring (17) Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Medarbejdende ægtefælle Drift Overskud af virksomhed Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift

18 Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift Ase kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Kapitalpension Drift Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Bank Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift

19 Overført fra ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Overført fra ægtefælle Drift Ægtefællens indkomst, i alt Sumkonto Sideskift PRIVATE AKTIVER Overskrift Virksomhedens aktiver Status Personvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Afskrivning Status Fortjeneste/tab Status Personvogn, i alt Sumkonto Campingvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Campingvogn, ialt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivninger Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Aktier Overskrift Aktier, i alt Sumkonto Pantebreve Overskrift

20 Pantebreve, i alt Sumkonto Obligationer Overskrift Obligationer, i alt Sumkonto Deposita Overskrift Deposita, i alt Sumkonto Kapitalindestående i virksomhed Overskrift Indestående primo Status Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Årets indskud Status % af avance driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Erhvervsmæssig andel Status Årets opskrivninger Status Årets hævninger Status Årets private andele Status Afskrivning på good-will Status Tilbageført repræsentation Status Tilbageført finansieringsomkostninger Status Tilbageført Status Tilbageført Status I alt Tælleværk Diverse Overskrift Foruddebiterede renter Status Forudbetalt ASE Status Beregnet overskydende skat Status Beregnet overskydende AM-bidrag Status Beregnet overskydende skat, ægtefælle Status Beregnet overskydende AM-bidrag, ægtefæl Status Indskud til senere hævning Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status I alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Bank Status I alt Sumkonto Aktiver, i alt Tælleværk Sideskift PRIVATE PASSIVER Overskrift Egenkapital Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Samlet indkomst Tælleværk

21 Regulering af egenkapital primo Status Opskrivning af ejendom Status Opskrivning af ejendom Status Kursregulering (gevinst) Status Nedskrivning af ejendom Status Kursregulering (tab) Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Invaliditetsbeløb Status Børnetilskud Status Gave Status Arv Status Lotterigevinster Status Tipsgevinster Status Lønmodtagerfradrag Status Kørselsgodtgørelse fra virksomheden Status Kørselsgodtgørelse Status Forsikringserstatning Status Forsikringsudbetaling Status Udbetalt selvpension Status Fortjeneste ved salg Status Salgssum tegningsret Status Aktieindkomst m/udbytteskat Status Aktieindkomst m/udbytteskat unoterede Status Aktieindkomst u/udbytteskat Status Skattefri aktieindk m/udbytteskat Status Skattefri aktieindk u/udbytteskat Status Konstateret kursgevinst (v. salg) Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status Betalt B-skat Status Administrationsgodtgørelse Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Regulering af hensat skat for tidligere Status Restskat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Regulering udskudt skat Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status

22 Betalt B-skat Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Restskat tidligere år Status Regulering af hensat skat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Afskrivning på good-will Status Ikke fradragsberettigede finansieringsom Status Ikke Status Tab v.indfrielse kreditforening Status Kurstabsfradrag kreditforeninger Status Konstateret kurstab (v. salg) Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke fradragsberetiget... Status Egen lejeværdi Status Erhvervsmæssige andele Status Privat andel el Status Privat andel vand Status Privat andel telefon Status Privat andel varme Status Privat andel bildrift Status Privat del afskrivning personvogn Status Private forsikringer Status Forbrug af egne varer Status Benzin og olie Status Reparationer og vedligeholdelse Status Forsikringer og afgifter Status Fortjeneste/tab ved salg af personvogn Status Afskrivning på personvogn Status Lejeindtægt personvogn Status Hævet privat Status Gave til børn Status Private nyanskaffelser Status Ombygning Status Kassedifferencer Status Registrerede kassedifferencer Status Egenkapital, i alt Tælleværk Gæld Overskrift Skyldige terminsydelser Status Skyldige på indexkontrakt Status Skyldig pålignede skatter Status Skyldig skat Status Skyldig skat ægtefælle Status

23 Skyldig beregnet restskat Status Skyldig beregnet AM-bidrag Status Skyldig beregnet restskat, ægtefælle Status Skyldig beregnet AM-bidrag, ægtefælle Status Bank, Ccc Status Fejlkonto Status Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 66 21 11 18 CVR-nr. 66 21 11 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse A Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en personlig erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse A Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere