Konto Kontonavn Kontotype Moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konto Kontonavn Kontotype Moms"

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift Omsætning Overskrift Varesalg Drift U Varesalg EU (B) Drift Eksport øvrige lande (C) Drift Varesalg Drift U Momsfrit varesalg Drift Salg af aviser Drift Tips indskud Drift Varedebitorer ultimo Drift U Eksportdebitorer ultimo EU (B) Drift Eksportdebitorer ultimo øvrige (C Drift Varedebitorer primo Drift U Eksportdebitorer primo EU (B Drift Eksportdebitorer primo øvrige (C Drift Afgivne rabatter Drift Afgivne rabatter Drift U Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Kursdifferencer Drift Omsætning i alt Sumkonto Vareforbrug Overskrift Varekøb Drift I Varekøb EU (A) Drift E Varekøb import Drift IMP Momsfrit varekøb Drift Fragt Drift I Fremmed arbejde Drift I Told og afgifter Drift Gasforbrug Drift I Køb af aviser Drift Bonus Drift Momspligtig bonus Drift I Kampagnerabatter Drift I Rabatter Drift Rabatter Drift I Miljøafgift Drift Personaleforbrug Drift Forbrug af egne varer Drift Forbrug af egne varer Drift I Tips afregning Drift Varekreditorer ultimo Drift Varekreditorer ultimo Drift I Varekreditorer primo Drift Varekreditorer primo Drift I Varelager primo Drift Igangværende arbejde primo Drift Varelager ultimo Drift

2 Igangværende arbejde ultimo Drift Leje af driftsmidler Drift I Maskinstation Drift I Opmåling Drift Vask af duge, lagner m.v. Drift I Drift af materiel Drift I Drift af materiel Drift I Vareforbrug i alt Sumkonto Dækningsbidrag I Sumkonto Dækningsgrad I Tælleværk Øvrige variable omkostninger Overskrift Produktionsløn Drift Emballage Drift I Skyldig løn ultimo Drift Skyldig løn primo Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Pensionsbidrag Drift AMP pension Drift Lønrefusion Drift Øvrige variable omkostninger i alt Sumkonto Variable omkostninger i alt Sumkonto Dækningsbidrag II Sumkonto Dækningsgrad II Tælleværk Salgs- og administrationsomkostninger Overskrift Gager og lønninger Overskrift Gager og lønninger Drift Regulering feriepengeforpligtelse Drift Personalegoder Drift AM-bidrag, arbejdsgiver Drift Trækfri rejse og befordringsgodtgørelse Drift Lønafhængige bidrag Drift Lønrefusion Drift Gager og lønninger i alt Sumkonto Salgsomkostninger Overskrift Annoncer og reklame Drift Annoncer og reklame Drift I Reklametilskud Drift I Fragt Drift I Blomsterudsmykning Drift I Emballage Drift I Kaffe + diverse til kunder Drift I Dekoration Drift I

3 Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift Blade og tidsskrifter (venteværelse) Drift I Udstillinger Drift I Bevilling Drift Erstatninger Drift I Leasing Drift I Musik Drift Rejse og ophold Drift Rejse og ophold Drift I Kurser Drift Restaurationsbesøg Drift Restaurationsbesøg Drift I Tobak, vin og spiritus Drift Gaver og blomster Drift Anden repræsentation Drift Bidrag til foreninger Drift Kassedifferencer Drift Kassedifferencer Drift U Salgsomkostninger i alt Sumkonto Lokaleomkostninger Overskrift Husleje Drift Husleje Drift I Erhvervsmµssig husleje andel Drift Forpagtningsafgift Drift Forpagtningsafgift Drift I Privat andel Drift Elforbrug Drift I Privat andel Drift I Vand Drift I Privat andel Drift I Varme Drift I Privat andel Drift I Vedligeholdelse af lokaler Drift I Renovation Drift I Rengøring Drift I Skatter og forsikringer Drift Lokaleomkostninger i alt Sumkonto Personaleomkostninger Overskrift Forsikringer Drift Bedriftssundhedstjensten Drift I Lærlingeudgifter Drift Gaver Drift Jubilæumsgratiale Drift Personaleforsikringer Drift Kitler, vask og leje Drift I Arbejdstøj Drift I Vask af arbejdstøj Drift I

4 Stillingsannoncer Drift I Kurser Drift Bespisning Drift Sundhedsudgifter Drift Øvrige personaleomkostninger Drift Personaleomkostninger i alt Sumkonto Administrationsomkostninger Overskrift Gager Drift Blade og tidsskrifter Drift Blade og tidsskrifter Drift I Forsikringer Drift Personlig erhvervsudygtighedsforsikring Drift Faglitteratur Drift I Incassoomkostninger Drift I Kontingenter Drift Kontingenter Drift I Kontingent arbejdsgiverforening Drift Kontingent arbejdsgiverforening Drift I Dataløn omkostninger Drift I Regnskabshonorar Drift I Regnskabshonorar tidligere år Drift I Sagfører Drift I Fragt Drift I Porto Drift Omdeling af reklame Drift I Bankgebyrer Drift Telefon Drift I Privat andel Drift I Kontorartikler Drift I Konsulentbistand Drift I Levnedsmiddelkontrollen Drift Leje af kontormateriel (leasing) Drift I Småinventar Drift I Vedligeholdelse af inventar m.v. Drift I Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Tab på debitorer Drift I Indgået tidligere afskrevne debitorer Drift U Hensat til imødegåelse af tab debitorer Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Diverse Drift Diverse Drift I Momsefterbetaling Drift Administrationsomkostninger i alt Sumkonto Bildrift Overskrift 35100? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift

5 Leje af personvogn Drift Kørselsgodtgørelse til indehaver Drift Reparationer og vedligeholdelse Drift Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Personvogn i alt Sumkonto 35200? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Leje af varevogn Drift I Leasing Drift I Privat andel Drift Varevogn i alt Sumkonto 35300? Hvilken bil Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Lastvogn i alt Sumkonto 35400? Materiel Overskrift Benzin og olie Drift I Reparationer og vedligeholdelse Drift I Skat og forsikringer Drift Privat andel Drift Materiel i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil i alt Sumkonto Bil Overskrift Bil ialt Sumkonto Øvrige omkostninger Overskrift Vedligeholdelse af driftsmidler Drift I Småinventar Drift I Diverse Drift

6 Diverse Drift Diverse Drift Øvrige omkostninger i alt Sumkonto Omkostninger i alt Sumkonto Resultat før afskrivninger Sumkonto Afskrivninger Overskrift Good-will Drift Privat andel Drift Driftsmidler Drift Privat andel Drift Personvogn Drift Privat andel Drift Varevogn Drift Privat andel Drift Bygninger Drift Privat andel Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Småinventar (straksafskrivning) Drift I Afskrivning Drift Privat andel Drift Fortjeneste/Tab ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste/Tab ved salg af good-will Drift Privat andel Drift Lejede lokaler Drift Privat andel Drift Afskrivninger, i alt Sumkonto Resultat før sekundære poster Sumkonto Sekundære indtægter Overskrift Diverse Overskrift Sygedagpenge Drift Bonus tips Drift Driftstabserstatning Drift Lønrefusion Drift Iværrksætterydelse Drift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift

7 Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Sekundære indtægter, i alt Sumkonto Sekundære udgifter Overskrift Diverse Overskrift Diverse, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Ejendomsskatter Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Lejeindtægter Drift Lejeindtægter Drift U Egen lejeværdi Drift Ejendommen, i alt Sumkonto Ejendommen Overskrift

8 Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Faste omkostninger, i alt Sumkonto Samlede totale omkostninger Sumkonto Resultat før renter Sumkonto Finansieringsudgifter og indtægter Overskrift Renteudgifter Overskrift Bank, Ccc Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Leverandører Drift Lånekonvertering Drift Bankgebyrer Drift Garantiprovision (+etablering) Drift Afgift, bankboks Drift Boksleje og depotgebyr Drift Kurstab Drift Valutakurstab Drift Låneomkostninger (under 2 år) Drift Øre- og betalingsdifferencer Drift Kontantrabat Drift Ikke fradragsberettiget låneomkostning Drift Told og Skat Drift Tillæg selskabsskat Drift Renteudgifter, i alt Sumkonto Renteindtægter Overskrift Bank, Ccc Drift BG Bank Drift Debitorer Drift Godtgørelse Told og Skat Drift Kursgevinst Drift Valutakursgevinst Drift Kontantrabat Drift Renteindtægter, i alt Sumkonto Resultat før ekstraordinære poster Sumkonto Ekstraordinære poster Overskrift Indtægter Overskrift Fortjeneste ved salg af driftsmidler Drift Fortjeneste ved salg af ejendom Drift Indtægter, i alt Sumkonto Udgifter Overskrift Tab ved salg af driftsmidler Drift

9 Udgifter, i alt Sumkonto Ekstraordinære poster, i alt Sumkonto Virksomhedens driftsresultat Sumkonto Skattemæssige reguleringer Overskrift Investeringsfondshenlæggelse Drift Administrationsgodtgørelse Drift Afskrivning på good-will Drift Tilbageført repræsentation Drift Tilbageført repræsentation Drift I Tilbageført 10% avance driftsmidler Drift Tilbageført fortjeneste ejendomssalg Drift Tilbageført finansieringsomkostninger Drift Tilbageført Drift Lagernedskrivning ultimo Drift Lagernedskrivning primo Drift Skattemæssige reguleringer, i alt Sumkonto Resultat før skat Sumkonto Skatter Overskrift Skat af årets resultat Drift Selskabsskat Drift Eventualskat Drift Skatter, i alt Sumkonto Skattepligtig virksomhedsindkomst Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift AKTIVER Overskrift Anlægsaktiver Overskrift Immaterielle anlægsaktiver Overskrift 51100? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 51200? Hvilket aktiv Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status I alt Sumkonto Indretning af lejede lokaler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Årets forbedringsudgift Status I Afskrivning Status

10 I alt Sumkonto Aktiv 4 Overskrift Aktiv 5 Overskrift Aktiv 6 Overskrift Aktiv 7 Overskrift Aktiv 8 Overskrift Aktiv 9 Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Immaterielle anlægsaktiv, i alt Sumkonto Materielle anlægsaktiver Overskrift 52100? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Salg Status Afskrivning Status I alt Sumkonto 52200? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status Årets tilgang Status Salg Status Afskrivning/nedskrivning Status I alt Sumkonto 52300? Hvilken ejendom Overskrift Kontantværdi Status I alt Sumkonto Ejendommen Overskrift Kontantværdi Status Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift Ejendommen Overskrift

11 Ejendommen Overskrift Driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53200? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Salg Status I Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto 53300? Hvilke driftsmidler Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Personvogn (blandet benyttelse) Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Årets tilgang Status I Afskrivning Status /- Fortjeneste/tab Status I alt Sumkonto Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift

12 Driftsmidler Overskrift Driftsmidler Overskrift Materielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver Overskrift Værdipapirer m.v. Overskrift Investeringsfondskonto Status Aktier Status Pantebreve Status Obligationer Status Depositum Status Indskud Status I alt Sumkonto Finansielle anlægsaktiver, i alt Sumkonto Anlægsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver Overskrift Varebeholdninger Overskrift Varelager Status Igangværende arbejde Status Varebeholdninger, i alt Sumkonto Tilgodehavender Overskrift Varedebitorer Status Hensat til imødegåelse af tab Status Andre tilgodehavender Status Personalemellemregning Status Tilgodehavende lønrefusion Status Periodeafgrænsningsposter Status Tilgodehavender, i alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Kassebeholdning Status Bank Status BG Bank Status Likvide beholdninger, i alt Sumkonto Andre omsætningsaktiver Overskrift Foruddebiterede renter Status Andre omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Omsætningsaktiver, i alt Sumkonto Aktiver, i alt Sumkonto Sideskift BALANCEN Overskrift

13 PASSIVER Overskrift Overført resultat Status Egenkapital Overskrift Selskabskapital Status Reserve Status Overført resultat Status Saldo primo Status Beregnet resultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Korrektion til egenkapital primo Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Spørgekonto Status Årets kontante indskud Status Erhvervsmæssige andele Status Lejeindtægt personvogn Status Årets øvrige indskud Status Årets opskrivninger Status Årets kontante hævninger Status Betalt B-skat Status Årets øvrige hævninger Status Årets private andele Status Forbrug af egne varer Status Årets nedskrivninger Status Afskrivning på goodwill Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke Status Ikke fradragsberettiget finansieringsomk Status Ikke Status Administrationsgodtgørelse Status Egenkapital, i alt Tælleværk Hensættelser Overskrift Udskudt skat Status Regulering af udskudt skat Status Afskrivningskonto for bygninger Status Hensættelser i alt Sumkonto Gæld (kort- og langfristet) Overskrift Langfristet gæld Overskrift Prioritetsgæld Overskrift Prioritetsgæld Status Prioritetsgæld, i alt Sumkonto Gæld Overskrift

14 Gæld Status Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld Overskrift Gæld, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Årets selskabsskat (>12 måneder) Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Langfristet gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld Overskrift Varekreditorer m.v. Overskrift Varekreditorer Status Mellemregningskonto Status Varekreditorer i alt Sumkonto Bankgæld Overskrift Bank, Ccc Status Bankgæld, i alt Sumkonto Skyldige omkostninger Overskrift Skyldig regnskabshonorar Status Diverse omkostninger Status Feriepenge Status Feriegiro Status Feriepengehensættelse funktionærer Status A-skat Status AM-bidrag Status Restanceskat Status Lønafhængige bidrag Status Skyldig AMP pension Status AM-bidrag arbejdsgiver Status AMBI, regulering Status AMBI, årsrefusion Status Lønsumsafgift Status Terminsydelser Status Importmoms Status Skyldig udbytte Status

15 Skyldig udbytte skat Status Skyldige omkostninger, i alt Sumkonto Skyldig skat Overskrift Skyldig selskabsskat, primo Status Regulering Status Årets selskabsskat Status Betalt selskabsskat Status Betalt udbytteskat Status Skyldig skat, i alt Sumkonto Merværdiafgift Overskrift Udgående moms Status Moms af EU-varekøb Status Indgående moms Status Moms af EU varekøb Status Importmoms (bogf.63520) Status Olie- og flaskegasafgift Status Elafgift Status Naturgas- og bygasafgift Status Kulafgift Status CO2-afgift Status Vandafgift Status Skyldig moms primo Status Afregnet moms Status Merværdiafgift, i alt Sumkonto Anden gæld Overskrift Indskud til senere hævning Status A'conto faktureret igangværende arbejde Status Anden gæld Overskrift Anden gæld, i alt Sumkonto Kortfristet gæld, i alt Sumkonto Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk Modsat driftsresultat Sumkonto Sideskift PRIVAT INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Pension Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift

16 Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Dagpenge Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Overført til ægtefællen Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Diverse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift ASE kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Frigørelseskonto Drift Kapitalpension Drift

17 Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Annuitetsforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Overført til ægtefællen Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Prioritetsrenter Drift Kurstabsfradrag, Kreditforening Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Overført til ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Reservefondsudlodning 2/3 Drift Overført til ægtefælle Drift Indkomst, i alt Tælleværk Sideskift ÆGTEFÆLLENS INDKOMSTOPGØRELSE Overskrift A-indkomst Overskrift Lønindtægt Drift Lønindtægt u/am-bidrag Drift Gruppeforsikring (17) Drift Ulykkeforsikring (17) Drift Arbejdsmarkedsbidrag Drift Værdi af fri bil Drift Værdi af fri telefon Drift Fagligt kontingent Drift Natpenge Drift Befordringsfradrag Drift Arbejdstøj Drift Lønmodtagerfradrag Drift B-indkomst Overskrift Medarbejdende ægtefælle Drift Overskud af virksomhed Drift Overskud kommanditistanparter Drift Overført til medarbejdende ægtefælle Drift

18 Drift af ejendommen Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Lejeindtægter Drift Egen lejeværdi Drift Ejendomsskat Drift Forsikringer Drift El, vand og varme Drift Vedligeholdelse Drift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Gade, nr. og by Overskrift Aktieudbytte m.v. Overskrift Kap.indk.inv.foren. u/udbytteskat Drift Kap.indk.inv.foren. m/udbytteskat Drift Fradrag Overskrift Ase kontingent Drift Hustrubidrag Drift Børnebidrag Drift Depotgebyrer Drift Kapitalpension Drift Indexkontrakt Drift Rateforsikring Drift Etableringskonto Drift Bidrag til foreninger Drift Afskrivning Drift Privat andel Drift Renteudgifter Overskrift Bank Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift Prioritetsrenter Drift

19 Overført fra ægtefælle Drift Renteindtægter Overskrift Bank Drift Pantebreve Drift Obligationer Drift Rentebeviser Drift Overført fra ægtefælle Drift Ægtefællens indkomst, i alt Sumkonto Sideskift PRIVATE AKTIVER Overskrift Virksomhedens aktiver Status Personvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Salg Status Årets tilgang Status Afskrivning Status Fortjeneste/tab Status Personvogn, i alt Sumkonto Campingvogn Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Afskrivning Status Campingvogn, ialt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivninger Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Hvad er det Overskrift Ejendomsværdi Status Årets tilgang Status Op/nedskrivning Status I alt Sumkonto Aktier Overskrift Aktier, i alt Sumkonto Pantebreve Overskrift

20 Pantebreve, i alt Sumkonto Obligationer Overskrift Obligationer, i alt Sumkonto Deposita Overskrift Deposita, i alt Sumkonto Kapitalindestående i virksomhed Overskrift Indestående primo Status Virksomhedens driftsresultat Tælleværk Regulering udskudt skat Status Årets indskud Status % af avance driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Erhvervsmæssig andel Status Årets opskrivninger Status Årets hævninger Status Årets private andele Status Afskrivning på good-will Status Tilbageført repræsentation Status Tilbageført finansieringsomkostninger Status Tilbageført Status Tilbageført Status I alt Tælleværk Diverse Overskrift Foruddebiterede renter Status Forudbetalt ASE Status Beregnet overskydende skat Status Beregnet overskydende AM-bidrag Status Beregnet overskydende skat, ægtefælle Status Beregnet overskydende AM-bidrag, ægtefæl Status Indskud til senere hævning Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status Tab til fremføring aktier (u/3år) Status I alt Sumkonto Likvide beholdninger Overskrift Bank Status I alt Sumkonto Aktiver, i alt Tælleværk Sideskift PRIVATE PASSIVER Overskrift Egenkapital Overskrift Saldo pr. 1. januar Status Samlet indkomst Tælleværk

21 Regulering af egenkapital primo Status Opskrivning af ejendom Status Opskrivning af ejendom Status Kursregulering (gevinst) Status Nedskrivning af ejendom Status Kursregulering (tab) Status % fortjeneste driftsmidler Status Regulering ejendomsavance Status Invaliditetsbeløb Status Børnetilskud Status Gave Status Arv Status Lotterigevinster Status Tipsgevinster Status Lønmodtagerfradrag Status Kørselsgodtgørelse fra virksomheden Status Kørselsgodtgørelse Status Forsikringserstatning Status Forsikringsudbetaling Status Udbetalt selvpension Status Fortjeneste ved salg Status Salgssum tegningsret Status Aktieindkomst m/udbytteskat Status Aktieindkomst m/udbytteskat unoterede Status Aktieindkomst u/udbytteskat Status Skattefri aktieindk m/udbytteskat Status Skattefri aktieindk u/udbytteskat Status Konstateret kursgevinst (v. salg) Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status Betalt B-skat Status Administrationsgodtgørelse Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Regulering af hensat skat for tidligere Status Restskat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Regulering udskudt skat Status Betalt AM-bidrag af A-indkomst Status Betalt SP-bidrag af A-indkomst Status Betalt A-skat Status Betalt AM-bidrag Status

22 Betalt B-skat Status Betalt udbytteskat Status Skattegodtgørelse Status A'conto skat Status Beregnet restskat/am-bidrag Status Særlig indkomstskat Status Restskat tidligere år Status Regulering af hensat skat tidligere år Status Forbrugsrenteafgift Status Overskydende skat Status Beregnet overskydende skat/am-bidrag Status Afskrivning på good-will Status Ikke fradragsberettigede finansieringsom Status Ikke Status Tab v.indfrielse kreditforening Status Kurstabsfradrag kreditforeninger Status Konstateret kurstab (v. salg) Status Ikke fradragsberettiget repræsentation Status Ikke fradragsberetiget... Status Egen lejeværdi Status Erhvervsmæssige andele Status Privat andel el Status Privat andel vand Status Privat andel telefon Status Privat andel varme Status Privat andel bildrift Status Privat del afskrivning personvogn Status Private forsikringer Status Forbrug af egne varer Status Benzin og olie Status Reparationer og vedligeholdelse Status Forsikringer og afgifter Status Fortjeneste/tab ved salg af personvogn Status Afskrivning på personvogn Status Lejeindtægt personvogn Status Hævet privat Status Gave til børn Status Private nyanskaffelser Status Ombygning Status Kassedifferencer Status Registrerede kassedifferencer Status Egenkapital, i alt Tælleværk Gæld Overskrift Skyldige terminsydelser Status Skyldige på indexkontrakt Status Skyldig pålignede skatter Status Skyldig skat Status Skyldig skat ægtefælle Status

23 Skyldig beregnet restskat Status Skyldig beregnet AM-bidrag Status Skyldig beregnet restskat, ægtefælle Status Skyldig beregnet AM-bidrag, ægtefælle Status Bank, Ccc Status Fejlkonto Status Gæld, i alt Sumkonto Passiver, i alt Tælleværk

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger

Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger Specifikationer til årsrapporten samt skattemæssige oplysninger for 2015 oplysninger for 2014 Indhold Ledelsens erklæring 2 Specificeret resultatopgørelse for 2015 3 Specifikationer til resultatopgørelsen

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014

RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 UDEN OPDATERING PR. 31.12.2014 RÅBALANCE Røstofte Vandværk A.m.b.a. SIDE: 1 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER Fast bidrag 10120 Fast driftsbidrag -25,828.33-106,196.67-26 -106 0 1 10160 Fast opkrævet målerafgift 0.00 0.00

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift

Balance. Den Selvejende Institution Nibe Idræts- og KulturCenter Hobrovej 36. Kundenr. 90 Dato Drift DRIFTSOVERSIGT OMSÆTNING: 109,0 Ekstraordinært tilskud Aalborg Kommune 110,0 Tilskud Aalborg Kommune 120,0 Leje, Idrætsforeninger 130,0 Leje, Aalborg Kommune 135,0 Leje, Nibe Fysioterapi & Træning 136,0

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER

RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER Forbrug kbm-afgift -67.683,85-364.197,60-44.822,96-476.704-568.800,00 Faste afgifter -73.608,93-305.159,61-73.427,23-452.196-371.280,00 Tab på tilgodehavende 0 Forventet tab

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr

Kontoplan. Stellar Office Finans Demo Dat. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 2 Dato 14-04-2014. Kontonr Side 1 10 Varesalg 1000 Varesalg Udg25 1030 Stellar Office Udg25 1040 Konsulentopgaver Udg25 1050 Timer Udg25 1060 Varesalg diverse Udg25 1080 Afgivne rabatter Udg25 1090 Forsendelse Udg25 1100 Porto 1110

Læs mere

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014

Harmoniseret kontoplan for akvakultur 2014 Skema 1: Identifikationsoplysninger anlæg: Anlæggets identifikationsnummer Anlæggets navn Lokalsted/Postboks Identifikationsoplysninger anlæg: Anlægsnummer Anlæggets navn Virksomhed/Ejer (navn) Virksomhed/Ejer

Læs mere

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger

Huslejeindtægter Øvrige indtægter Driftsomkostninger Resultatopgørelsen Note Indtægter Huslejeindtægter 110.582.699 102.686 Øvrige indtægter 1 6.388.804 3.710 116.971.503 106.396 Omkostninger Driftsomkostninger 2-22.776.885-20.090 Skatter og afgifter -15.604.932-14.092

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Kontoplan. Standard MBS. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 1 R E S U L T A T

Kontoplan. Standard MBS. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 1 R E S U L T A T Side 1 1 R E S U L T A T 10 Varesalg 10000 Varesalg Udg25 10100 Varesalg uden moms 10400 Konsulentopgaver Udg25 10500 Timer Udg25 10600 Varesalg diverse Udg25 10800 Afgivne rabatter Udg25 10900 Forsendelse

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Årsrapport 6. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Mads Larsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 6 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 6 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til

Slagelse Boligselskab Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Intern Håndværkervirksomhed Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0046 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 333 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Slagelse Boligselskab Intern Håndværkervirksomhed Slagelse Kommune

Læs mere

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0167 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Højstrup Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder

Læs mere

Roskilde Bordtennis ApS. Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR

Roskilde Bordtennis ApS. Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR Perioden 01.10.2015-31.12.2015 S.Å.per. 01.10.2014-31.12.2014 ÅTD PR.01.2015-31.12.2015 S.Å ÅTD PR.01.2014-31.12.2014 ERKLÆRING: REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BOGFØRINGSBALANCE Til ejeren af virksomheden

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hinnerup Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 32 95 11 04 Specifikationer for regnskabsåret Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail:

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015

GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr Årsrapport 2015 GOLF CLUB HAREKÆR Harekærvej 6B, St. Salsby, 4600 Køge CVR nr. 29 71 06 94 Årsrapport 2015 Resultatopgørelse for året 2015 Note 2015 2014 Indtægter Nettoomsætning 1 4.115.382 4.196.548 Indtægter i alt

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til

Lejerbo, Odder Regnskabsår 2012 Regnskab for sideaktivitet Lejerbo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0482 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Odder Lejerbo Odder Kommune c/o Gl. Køge Landevej 26

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Internt regnskab 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Internt regnskab 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Internt regnskab 2014/15 5. regnskabsår +45 71 99 55 45 mail@regnskabsfabrikanten.dk www.regnskabsfabrikanten.dk Facebook.com/regnskabsfabrikanten Hjejlevej

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FACTUM2 KØGE ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FACTUM2 KØGE ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2013 Evan Christensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet

Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer til årsregnskabet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Bilag til selvangivelsen for indkomståret 2013 inkl. specifikationer

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie

Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Frøs Herreds Tagdækning ApS - alt i pap og tagfolie Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding info@froes-tag.dk Tlf. 29 33 98 63 ÅRSRAPPORT 2012 FRØS HERREDS TAGDÆKNING APS Sdr. Hygum Søndervang 19 6630 Rødding

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til

Ringsted Boligselskab Regnskabsår 2009 Regnskab for sideaktivitet Afdeling for indskud m.v. i andre virkso Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0355 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Ringsted Boligselskab Afdeling for indskud m.v. i andre virkso

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184

ÅRSRAPPORT 2012. Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe. CVR nr. 14278184 ÅRSRAPPORT 2012 Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe CVR nr. 14278184 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Side 3 Ledelsespåtegning Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Side 5 Anvendt

Læs mere

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015

CPH FIRST IVS. Amagertorv 15, København K. Årsrapport 20. maj juni 2015 CPH FIRST IVS Amagertorv 15, 2 1160 København K Årsrapport 20. maj 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2015 Arnolds Andins Dirigent

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene

Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene 10 Note 1. Usikkerheder Skattemæssige forhold Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at indgangsværdierene af materielle anlægsaktiver ved overgang til skattepligt

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review v/ Bente Madsen Pilestrædet 1 6000 Kolding Skatteregnskab for 2012 Cvr. nr. 33 75 08 89 Opstillet uden revision eller review Indholdsfortegnelse Indehavererklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring om

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere