Billund Kommune Turismestrategi Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg"

Transkript

1 Billund Kommune Turismestrategi Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

2 En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter og services, som turister vælger at besøge, som aktørerne vælger at udbyde, og som lokale ønsker at benytte sig af. Et sted med et tydeligt differentierende værdisæt i et bestemt arkitektonisk, landskabeligt og kulturelt miljø, som virker appellerende for turister, og som virker identitetsskabende for aktører og lokale. (Hird & Kvistgaard, 2010) Side 2

3 TITELBLAD Titel: Turismestrategi Udarbejdet for og med Billund Kommune og i tæt samarbejde med Billund ErhvervsFremme af John Hird og Peter Kvistgaard, marts 2011 Tak til alle aktører, der har bidraget med viden, engagement og tid til denne strategi. Strategiens opbygning Strategien er inddelt i tre dele. Del 1 er indledningen med turismens betydning i Billund Kommune, vision for fremtiden, formål og relation til kommunens øvrige politikker og strategier. Del 2 er en gennemgang af data fra de private aktører, der venligt har stillet sig til rådighed for interview. De har derved stillet deres omfattende viden om lokale / regionale / internationale turismeforhold til rådighed for strategien. Data er systematiseret i forhold til de 10 væsentligste dimensioner i dansk destinationsudvikling, og der er citater fra de private aktører til at understrege pointer. Del 3 præsenterer værdisæt, vision, mission og mål. Del 3 giver Billund Kommune retning i forhold til udvikling af turisme de kommende år. Side 3

4 Indhold FORORD... 5 DEL Indledning Turismens betydning i Billund Kommune Børnenes Hovedstad Formål Proces Relation til andre politikker og strategier DEL Turismen i Billund Kommune set fra de private aktørers synsvinkel Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Interessenter (organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Infrastruktur Innovation Viden Kompetenceudvikling Markedskommunikation DEL Værdisæt, mission, vision og mål Værdisæt Mission Vision Mål BILAG 1: Interviewpersoner Side 4

5 FORORD Inspiration: Denne turismestrategi bygger på en enkel idé, der kan løfte Billund Kommune som destination til gavn for virksomheder, borgere og turister. En helt åbenlys idé. En idé, som alle bakker op om. En idé, der kan bane vejen for mange ting. Nogle gange skal man turde det enkle, og nogle gange ligger det enkle så snublende nær foran én, at man godt kan overse det i dagligdagens mange gøremål. Ofte ligger styrken i det enkle. Denne strategi bygger på en enkel idé. En enkel idé om at gøre Billund til en verdenskendt destination for én bestemt målgruppe. At gøre Billund og alle attraktioner, overnatningssteder, bespisningssteder og hele infrastrukturen velegnet til at tage imod millioner af børn med deres familier til sjov leg og aktiviteter. Billund skal helt enkelt være det sted i verden, hvor man ved mest om børn og deres leg. Og det skal gøres, så det er sjovest at komme til Billund. Visionen i denne strategi er dermed enkel: Ud fra grundidéen om, at vi i Billund ved mest om leg og børn i aldersgruppen 0-13 år er Billund i 2020 internationalt kendt som den sjoveste helhedsoplevelse for børnefamilier hele året rundt. Sammen med denne idé hører en anden god idé, nemlig idéen om Børnenes Hovedstad. Billund Kommune vil sammen med alle gode kræfter i og omkring Billund Kommune arbejde målrettet på at omsætte idéen om Børnenes Hovedstad til virkelighed. Børnenes Hovedstad hører nemlig sammen med udviklingen af turismen i Billund Kommune. Turismens er motoren i tiltrækningen af de mange børn med deres familier. Uden turismen vil Børnenes Hovedstad være vanskelig at gennemføre. Alle involverede aktører og borgere i Billund Kommune opfordres til i de næste år frem mod 2020 at arbejde på at tiltrække så mange børnefamilier som muligt for derigennem at understøtte grundlaget for Børnenes Hovedstad. Billund Kommune indbyder med denne strategi alle gode kræfter til at arbejde sammen om at føre idéerne ud i livet til gavn for alle. Billund, marts 2011 Side 5

6 DEL 1 Side 6

7 1.1 Indledning De fleste stærke turismedestinationer verden over er opstået på baggrund af helt særlige forhold som eksempelvis en særlig beliggenhed, særlige kulturelle tilbud, en særlig historie, en særlig identitet, særlige events eller særlige fødevarer. Også Billund er som turismedestination opstået på baggrund af et ganske særligt forhold. Billund er således i dag en stærk turismedestination båret af en særlig idé om børns leg og udvikling. En idé, som har sat et markant aftryk på udviklingen af Billund som en international destination for børnefamilier. Billund Kommune anerkender turismeerhvervets store betydning for den fremtidige udvikling af kommunen og ønsker at udbygge Billunds position både regionalt, nationalt og internationalt. Potentialet er stort og udgangspunktet er positivt. Billund Kommune ønsker med Turismestrategi at udstikke en klar retning for Billunds fortsatte udvikling som international turismedestination. 1.2 Turismens betydning i Billund Kommune Turisme og oplevelser spiller en stor rolle i Billund Kommune. Det ses blandt andet af det faktum, at nogle af Danmarks største attraktioner ligger i Billund Kommune. Tilmed er LEGO Koncernen et globalt brand, mens LEGOLAND ifølge VisitDenmarks attraktionsanalyse fra 2011 har international tiltrækningskraft. VisitDenmark har opgjort turismens økonomiske betydning i Billund Kommune i 2008 til at andrage et beløb på 528 mio. kr. Der blev i 2009 registreret kommercielle overnatninger i Billund Kommune, og der var en eksplosiv vækst i kommercielle overnatninger på 80 procent fra 2008 til 2009 (Lalandiaeffekten). Fremgangen skyldes først og fremmest danskere, men også en mere end normal vækst i udenlandske kommercielle overnatninger. VisitDenmark anslår, at turismeforbruget i Billund Kommune skaber 907 årsværk, hvilket svarer til 5 procent af kommunens samlede beskæftigelse. De 907 årsværk inden for turismen er fordelt på 633 i direkte turismespecifikke jobs, 104 årsværk ligger i detailhandlen som afledte effekter af turismen, mens 170 årsværk ligger i øvrige erhverv i Billund Kommune. Desuden skaber turismen en værditilvækst på 336 mio. kr. svarende til 4 procent af kommunens totale værditilvækst. I 2010 var der i Billund Kommune ifølge tal fra Danmarks Statistik 2011 registreret kommercielle overnatninger på hoteller (over 40 senge), feriecentre, vandrehjem, campingpladser (over 75 enheder). I forhold til 2009, hvor der som sagt var kommercielle overnatninger, svarer det til en stigning på knap 37 procent. Stigningen i antallet af kommercielle overnatninger fra 2008 til 2009 ser altså ud til at fortsætte i VisitDenmark har beregnet, at der i 2008 var en fordeling mellem danske og udenlandske turister på hhv. 68 procent svarende til 357 mio. kr. og 32 procent 171 mio. kr. Endvidere var fordelingen mellem forretningsrejser og ferierejser på hhv. 273 mio. kr. og 254 mio. kr. Interessant nok, er der flest danskere blandt forretningsrejserne, nemlig 89 procent danske mod 11 procent udlændinge, mens der blandt ferierejserne er flest udlændinge 55 procent mod danske 45 procent. I forholdet mellem overnattende gæster og endagsturister fordeler forretningsrejser sig på den måde, at der samlet altså er 273 mio. kr. og 167 mio. kr. stammer fra overnattende gæster, mens 107 mio. kr. Side 7

8 stammer fra endagsturister. For ferierejserne stammer 245 mio. kr. af de 254 mio. kr. fra overnattende turister, mens kun 10 mio. kr. stammer fra endagsturister. Det er interessant, at kun 10 mio. kr. menes at stamme fra endagsturister, når det betænkes, hvor store attraktioner der faktisk er tale om i Billund med ret markante besøgstal. Tallene fra VisitDenmark angående turismens økonomiske betydning må dog tages med et vist forbehold. Dette skal ses i lyset af tal, som Billund ErhvervsFremme har indsamlet i efteråret 2010 fra turismens aktører i kommunen. Baseret på omsætningstal fra turismens aktører alene vurderes det, at turismeomsætningen i kommunen har passeret 1 mia. kr., nærmere bestemt mia. kr. i 2009 / Børnenes Hovedstad Årstiderne Arkitekter har i en bymidtekonkurrence for Billund Kommune udviklet en vision for Billund by, som skal forvandle Billund by til verdens første centrum for, om og med børn. Visionen kaldes helt enkelt Billund Børnenes Hovedstad. Visionen bygger på det fundament, som findes i Billund i relation til børn. Årstiderne Arkitekter henviser her til de store aktører, der findes i Billund, hvor fokus allerede er på børn og leg. Visionen og alt materialet peger på en ret omfattende forvandling af Billund by. Der er således en klar sammenhæng mellem de elementer i Billund bys identitet og infrastrukturen på den ene side og på den anden side den målgruppe, som hovedparten af aktørerne i Billund Kommune og Billund by arbejde med, nemlig børn. Visionen synes at blive støttet af såvel private aktører, borgere som offentlige aktører. Eksempelvis har Keld Kirk Kristiansen udtalt: Tænk hvis Billund kunne få et ry som verdens bedste sted at være for børn (In.Momentum, Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv, nr. 02, 2010). Visionen om Børnenes Hovedstad spiller en væsentlig rolle for Turismestrategi Formål Billund er i dag en attraktionsdrevet destination. Det er i høj grad attraktionerne, som bærer udviklingen. Med Turismestrategi En attraktionsdrevet destination har typisk et antal attraktioner af ønsker Billund Kommune at sætte varierende størrelse, der trækker gæster til i store dele af året kurs mod udviklingen af en dog ikke på helårsbasis. Kundefokus er børnefamilier med helhedsoplevelse med fokus på børn supplement inden for erhvervsturisme. Den attraktionsdrevne og leg på et højt kvalitetsniveau. I destination har en klar højsæson. Denne destinationstype har udviklingen af helhedsoplevelsen er typisk ikke det store udbud ud over attraktionerne til at supplere det centralt, at alle dele af oplevelserne, når opholdet er længere end 3-4 overnatninger. turismeerhvervet, detailhandlen, byen, borgerne og kommunen i langt højere grad bidrager til udviklingen sammen med attraktionerne. Turismestrategi er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for de private turismeaktører, da dialog og samarbejde efter Billund Kommunes opfattelse er eneste reelle fundament for udvikling. Side 8

9 Turismestrategiens formål er at skabe en strategi, der etablerer Billund Kommune som en internationalt kendt destination, hvor helhedsoplevelsen omkring børn og leg er i centrum i alt, hvad der udvikles og udbydes på markedet i Billund som helhedsoplevelse er en destination, der tilbyder fuldskala oplevelser hele året rundt med fokus på børn og leg på et højt kvalitetsniveau. Der er et antal både vejrafhængige og vejruafhængige attraktioner, som tilbyder mange typer af oplevelser. Der er desuden en bred vifte af produkter og faciliteter til at dække forskellige behov på forskellige tidspunkter på året. Der er blandt andet muligheder for shopping, underholdning, action, læring og nydelse. Strategien beskæftiger sig ikke med Helhedsoplevelsen er i centrum for alle aktører. Aktiviteterne detailplanlægning. En sådan hænger sammen, og aktørerne støtter hinanden i at nå målet om detailplanlægning hører til i at skabe en helhedsoplevelse. handlingsplaner, som udarbejdes som en del af udmøntningen af strategien af de parter, der ønskes inddraget. Endvidere er strategien ikke en masterplan. Strategien handler udelukkende om retning. 1.5 Proces Billund Kommune og Billund ErhvervsFremme har ønsket en involverende turismestrategi. Dette skal forstås på den måde, at det er vigtigt for kommunen og Billund ErhvervsFremme, at aktørerne er involveret i arbejdet med turismestrategien. Derfor er der gennemført 17 interviews med private aktører i hele Billund Kommune i efteråret 2010 store som mindre aktører har således haft lejlighed til at udtale som om status, retning og mål for kommunens turisme-strategi. Strategien har således ganske bred dækning. Interviewene er gennemført som semi-strukturerede samtaler. Dette er vigtigt i et afsøgende arbejde som dette, idet det netop skal være en samtale mellem interviewer og interviewede. Alle interviewene er struktureret og bearbejde efter de 10 væsentligste dimensioner i moderne dansk destinationsudvikling se Del 3, hvor resultaterne fra interviewene præsenteres i synteseform. Interviewene er analyseret på tværs af de enkelte interview. Repræsentanter for LEGOLAND, LEGO Koncernen, Lalandia og Billund Airport har deltaget i et opstartsmøde med Billund Kommune, Billund ErhvervsFremme og konsulenterne, hvor det blev fastslået, at strategien skulle udstikke retning for turismeudviklingen i Billund Kommune frem mod Billund Kommunes byråd har været involveret i processen qua en workshop, hvor de foreløbige resultater blev præsenteret. I den forbindelse blev strategiens overordnede vision og mission samt værdisæt grundigt diskuteret, og byrådsmedlemmerne havde lejlighed til grundigt at drøfte ambitionsniveau, kommunens rolle samt konsekvenser af vision, mission og værdisæt. Side 9

10 Processen: 1.6 Relation til andre politikker og strategier Billund Kommune kan ikke yde direkte erhvervsstøtte, men Billund Kommune kan stille nødvendige rammebetingelser til rådighed for derved At fremme udviklingen At sætte retning for samarbejdet At målrette de kommunale investeringer mest muligt. Dette sker generelt gennem kommunens arbejde med politikker og strategier; eksempelvis gennem Planlægning og arealudlæg til flere attraktioner, detailhandel med videre Infrastruktur, analyser i vejkapacitet, p-forhold Påvirkning af beslutningsprocessen for at tiltrække interesse nationalt, regionalt og lokalt vedrørende infrastruktur med videre Byudvikling, så gæsterne og borgerne oplever Billund som en attraktiv by, der er værd at aflægge et besøg Skabe sammenhæng mellem Billund by og turismeområderne Åbne døre i forhold til nabokommuner, region med videre, som kan øge samarbejdet og udviklingen Arbejde på at tiltrække interessenter og investeringer, hvor det er muligt Arbejde på at øge vidensindhold og uddannelsesniveauet hvor muligt Være en aktiv medspiller i branding af destinationen Investere tid og økonomi i almenvældets interesse dvs. i hele kommunens interesse. Turismestrategien for Billund Kommune er relateret til og skal løbende relateres til kommunens overordnede vision, politikker og øvrige strategier. Side 10

11 DEL 2 Side 11

12 2.1 Turismen i Billund Kommune set fra de private aktørers synsvinkel De væsentligste resultater af de 17 interview med private aktører i Billund Kommune præsenteres med udgangspunkt i 10 væsentlige dimensioner i forhold til arbejdet med destinationsudvikling. Resultaterne giver et indblik i de private aktører ønsker, holdninger og visioner i forhold til den fremtidige turismeudvikling i Billund Kommune. De 10 dimensioner: 1. Identitet 2. Interessenter (organisation) 3. Indhold 4. Kvalitet 5. Indtægter 6. Infrastruktur 7. Innovation 8. Viden 9. Kompetenceudvikling 10. Markedskommunikation 2.2 Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Identitet er summen af de faktorer, som karakteriserer destinationen set med destinationens egne øjne. Det handler om spørgsmålene: Hvad er vi? Hvem er vi? 1. Stemningen blandt de private aktører er meget positiv. Troen på fremtiden er stor. 2. I Billund hersker det private initiativ. Det er markedskræfterne, der styrer udviklingen. Og sådan bør det være fremadrettet. 3. Billund kan selv, er holdningen. Men Billund samarbejder naturligvis gerne. 4. Større fokus på samarbejde mellem private og offentlige aktører internt i kommunen, vil styrke Billunds position i markedet. 5. De private aktører tænker stort og internationalt i forhold til udvikling ambitionerne er store. Opfattelsen er, at Billund er en destination af internationalt format. En destination med et enormt potentiale. 6. Der er ingen tvivl: det handler om børn og børnefamilier. 7. LEGO Koncernen har gennem mange år sat sit positive præg på Billund også i relation til turismen direkte gennem fx Legoland og Hotel Legoland, indirekte gennem koncernens værdier og målgrupper. Side 12

13 8. De private aktører er endog meget positive i forhold til planerne omkring Børnenes Hovedstad. De regner med, at Børnenes Hovedstad vil sætte yderligere gang i den positive udvikling. 9. De store private aktører spiller en vigtig rolle i udviklingen af turismen de udgør et særdeles stærkt vækstlokomotiv, som får stor opmærksomhed. For de mindre aktører er dette både naturligt og accepteret. Når det går godt for de store aktører, ses nemlig en positiv afsmittende effekt hos de mindre aktører. 10. I turismesammenhæng står Billund ret isoleret i forhold til resten af kommunen. 11. De mange turister, som besøger Billund hvert år, forholder sig ikke til hverken byen Billund eller Billund Kommune, men udelukkende til attraktionerne til oplevelserne. Vi har prøvet andre ting. Men det er børn det handler om her Interessenter (organisation) Interessenter er organisationer, grupper af personer eller enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af destinationens dispositioner og processer 1. Billund ErhvervsFremme opfattes som de private aktørers direkte samarbejdspartner. 2. De private aktører forventer, at kommunen skaber rammerne for den turismemæssige udvikling i dialog med aktørerne. Det handler blandt andet om lovgivning og infrastruktur. De private aktører erkender, at de har brug for et tæt samarbejde med kommunen, hvis deres ambitioner for turismen i Billund skal realiseres. 3. De private aktører ønsker at samarbejde med kommunen om at skabe politiske relationer regionalt, nationalt og internationalt. 4. De private aktører ønsker at skabe og styrke samarbejdsrelationerne internt i Billund Kommune. De mindre aktører har forståelse for, at de store aktører ikke fokus på at skabe relationer til hver enkelt (lille) aktør i turisterhvervet. 5. De private aktører ønsker at skabe og styrke samarbejdsrelationer, der rækker ud over Billund Kommune. Det er dog vigtigt, at nye samarbejdspartnere bidrager og skaber reel værdi for turismen i Billund. Og dette uanset om der er tale om private eller offentlige samarbejdspartnere. 6. De store aktører, Legoland, Lalandia, Billund Lufthavn og Givskud Zoo arbejder tæt sammen. De ser alle potentiale i et endnu tættere samarbejde. Side 13

14 7. For de store aktører er samarbejde på tværs af kommunegrænser, regionale grænser og nationale grænser en naturlig del af hverdagen. 8. Velkomstcenteret i Billund midtby, som blev etableret i 2010 ses som et meget positivt initiativ af især de mindre turismeaktører og af detailhandlen i Billund midtby. 9. Både turisterhvervet, detailhandlen og kommunen taler om værdien af et styrket samarbejdet, som vil kunne bidrage til at skabe en positiv helhedsoplevelse af Billund. 10. Der er stor interesse for at blive en del af arbejdet med Børnenes Hovedstad. 11. Detailhandlen kunne med fordel udvikles i forhold til endnu bedre at understøtte turismen. 12. De private aktører udtrykker ønske om at få et større overblik over de områder, hvor kommunen kan skabe værdi gennem et tættere samarbejde. Succes skaber vi gennem samarbejde, samarbejde, samarbejde Indhold Indholdet er de oplevelser, destinationen tilbyder markedet 1. I Billund er der fokus på børn og børnefamilier det ligger fast. 2. Det er de store aktører, som dominerer blandt andet gennem Legoland Billund Resort. Men de mindre aktører, herunder overnatningssteder, bakker op om nuværende retning, udvikling og målgrupper. 3. Der er et udtalt ønske om at tiltrække nye, og gerne store, attraktioner med fokus på børn og børnefamilier. 4. Nye attraktioner må meget gerne bidrage til udvidelse af både sæson og opholdslængde. 5. Der er stort ønske om at skabe oplevelser, som er uafhængige af vejrforhold. 6. Der er et stærkt ønske om at tilbyde turisterne en helhedsoplevelse af høj kvalitet ikke kun i forhold til attraktioner, oplevelser og overnatning, men også i forhold til byen og omgivelserne. 7. Midtbyen i Billund er ikke attraktiv set i et turismemæssigt perspektiv. Side 14

15 8. Det ville ifølge de private aktører være oplagt at skabe oplevelser med udgangspunkt i Lego Koncernens historie, værdier, produktionsapparat og produkter. Det kunne være i form af Factory Tours eller et Company Town initiativ. Vi skal have noget, der tiltrækker turister hele året Kvalitet Kvalitet er identifikation, måling og udvikling af god kvalitet i destinationen sammenholdt med kundens oplevelse af kvalitet i hvert møde med destinationens enkeltdele og destinationen samlet 1. Der er endog meget stor enighed om, at turister i Billund skal møde en destination af meget høj kvalitet. 2. Det kvalitetsniveau, som turisterne møder i dag, varierer for meget. 3. Der er ingen fælles forståelse af, hvad høj kvalitet er, eller bør være men opfattelsen peger mod den kvalitetsopfattelse, som Lego Koncernen og Legoland repræsenterer. 4. De enkelte aktører arbejder med kvalitet på hver deres egen måde. 5. Der er stor enighed om, at sikring af høj kvalitet er et af de vigtigste succeskriterier i forhold til den fremtidige udvikling. 6. Der er ikke taget initiativ til en fælles indsats evt. udarbejdelse af et kvalitetsprogram. Vi skal selvfølgelig kigge på LEGO, når vi taler om kvalitet Indtægter Indtægter omfatter både direkte og afledte indtægter 1. Turisme er bredt anerkendt som et betydningsfuldt erhverv og som et erhverv med stort potentiale. 2. De private aktører klarer i høj grad sig selv. De vil og de kan selv. 3. Det er de private aktører og markedet, der sætter retningen for udviklingen ikke offentlige aktører og midler. 4. Turismeomsætningen er samlet på et begrænset geografisk område. Side 15

16 5. Indtægterne er baseret på børn og børnefamilier. Det er i denne målgruppe de private aktører ser udviklingsmuligheder fremover. 6. Kommunen har begrænset direkte indflydelse på turismeindtægterne, men anerkendes blandt de private aktører som en vigtig medspiller i relation til at skabe rammer, give tilladelser og åbne døre politisk. 7. Turismeomsætning i detailhandlen i Billund og Grindsted er begrænset. I Billund forventes dog positiv effekt af det nye Velkomstcenter. Men detailhandlen har dog set effekten af etableringen af Lalandia i form af flere turisterne i butikkerne. Når det regner på præsten, drypper det på degnen Infrastruktur Infrastruktur er 1) destinationens fysiske ressourcer 2) destinationens faciliteter som veje, vandforsyning, renovation og 3) turismens superstruktur som hoteller, restauranter, forlystelsesparker, golfbaner og lignende 1. Vejnettet i og omkring Billund er under stort pres i højsæsonen. 2. De private aktører efterlyser bedre adgangsforhold til Billund. Herunder etablering af motorvej og udnyttelse af adgangen til nye markeder via Billund Lufthavn. 3. Udviklingen af turismeerhvervet vil stille stadig større krav til kommunen om at skabe optimale rammer. 4. Billund midtby og turistområdet hænger ikke sammen, hvilket påvirker helhedsoplevelsen negativt. 5. En shuttlebus-service i højsæsonen 2010 vurderes generelt som et positivt initiativ. 6. Der er et ønske bedre offentlig transport internt i Billund og til og fra Billund. 7. Billund har store attraktioner, en international lufthavn, Lego Koncernen. 8. Mangfoldighed i de tilbud, der møder turisterne i Billund er af stor betydning. Men mangfoldigheden skal bidrage til at skabe en vejruafhængig kvalitetsoplevelse af høj kvalitet. 9. Børnenes Hovedstad vurderes til at ville have enorm betydning på alle infrastrukturelle forhold i Billund. Vi kunne godt bruge en turisme-masterplan Side 16

17 2.2.7 Innovation Innovation er viljen og evnen til at tænke nyt samt omsætte og udnytte det nye til handling i kommerciel forstand 1. Innovationskraften i Billund ligger hos de private aktører. Og det bør den også gøre fremover. 2. Der er stor fokus på samt villighed og mod til at prøve nyt blandt de private aktører på markedets betingelser. 3. De private aktører afventer og forventer ikke offentlig støtte. 4. Der er ingen offentlige ellers fælles procedurer for innovation. 5. Kommunens rolle er ikke tydelig. 6. De større private aktører savner ikke umiddelbart større involvering fra kommunens side. Der skal være risikovillighed til stede hos alle aktører Viden Viden er tilegnelse, analyse og formidling af den nyeste viden, der har relevans for destinationen og dens udvikling 1. De private aktører har stor viden om egne forhold. 2. Der savnes viden på destinationsniveau. Det nuværende vidensniveau er ikke tilstrækkeligt som beslutningsgrundlag. 3. De store aktører forventer, at kommunen er på samme vidensniveau som dem selv for at kunne tilbyde kvalificeret sparring. Jeg ved kun noget om min egen virksomhed Side 17

18 2.2.9 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er destinationens indsats i forhold til udvikling af nødvendige kompetencer over for markedet 1. De private aktører tager selv ansvaret for kompetenceudvikling. 2. Der er et udtrykt ønske om en fælles indsats for at højne det generelle kompetenceniveau ikke blot i turismeerhvervet men også i detailhandlen og blandt borgere, da turisterne ikke udelukkende interagerer med ansatte i turismeerhvervet. 3. Kompetenceudvikling, både i og udenfor turisterhvervet, er en vigtig parameter i forhold til at kunne tilbyde turisterne en destination af høj kvalitet. 4. Ifølge de private aktører er Billund ErhvervsFremme et naturligt omdrejningspunkt for initiativer vedrørende kompetenceudvikling. Vi skal lære at spørge om folk er tilfredse vis at du er interesseret i andet end pengene Markedskommunikation Markedskommunikation er den måde, hvorpå destinationen kommunikerer med markedet gennem strategi, budskaber, målgrupper, løfter og brands 1. Velkomstcenteret modtages positivt. Især de mindre aktører ser det som en god mulighed for eksponering. 2. De store aktører dominerer markedskommunikationsindsatsen. De mindre aktører finder dette naturligt, da det er de store, som for alvor trækker turister til Billund og dermed også til de mindre aktører. 3. Ingen har overblik over omfanget af den samlede markedskommunikationsindsats og dens effekt. 4. Især de store private aktører mener ikke, at markedskommunikation er vigtig opgave for kommunen. 5. En koordineret indsat i forhold til markedskommunikation ville være positiv. Det kan fx virke forvirrende med to destinationsbrochurer. 6. I forhold til at skabe en helhedsoplevelse er det vigtigt også at synliggøre de små aktører. Vi [= de mindre aktører] markedsfører os jo også gennem Legoland og vi markedsfører Legoland over for vores kunder. Så det går begge veje Side 18

19 DEL 3 Side 19

20 3.1 Værdisæt, mission, vision og mål Der er udarbejdet værdisæt, vision, mission og mål for Billund Kommunes arbejde med turisme i perioden Denne del udstikker retningen for arbejdet med turisme i Billund Kommune. Strategien i overblik Side 20

21 3.2 Værdisæt Billunds værdisæt repræsenterer det fundament, hvorpå turismeudviklingen baseres. Værdisættet udspringer af netop Billunds historie, identitet, traditioner, kultur og mennesker. Værdisættet kan derfor ikke kopieres. Værdisættet skal kunne genfindes i alle de beslutninger, der træffes i forhold til turismeudviklingen. Billunds værdisæt består af 1 kerneværdi og en 8 støtteværdier, som støtter op om kerneværdien. Billunds kerneværdi: I Billund ved vi, hvad børn i alderen 0-13 år og deres familier efterspørger i dag såvel som i morgen. Billunds støtteværdier: 1. Ambitioner: I Billund tænker vi stort; vi tænker internationalt. Og vi fortæller gerne om vores ambitioner. 2. Store attraktioner: Billund er en attraktiv vært for store attraktioner nuværende såvel som fremtidige. Store attraktioner tiltrækker gæster, skaber jobs og bidrager til at sætte Billund på landkortet nationalt og internationalt. 3. Samarbejde: I Billund er indstillingen, at samarbejde skaber udvikling. Det gælder samarbejde på alle niveauer. I Billund kræver et godt samarbejde, at alle involverede parter bidrager. At alle parter skaber værdi. 4. Vilje og beslutsomhed: I Billund er der ikke langt fra tanke til handling. Der er vilje og mod til at tage beslutninger. I Billund sker der noget. 5. LEGO: Billund og LEGO er tæt forbundne. Sådan har det været i mange år, og sådan vil det være fremover. 6. Høj kvalitet: Billund tilbyder høj ensartet kvalitet i alle aspekter af gæstens møde med blandt andet byen, borgerne, oplevelserne, private og offentlige aktører. 7. Mangfoldighed: I Billund møder gæsten en stor mangfoldighed. Det gælder blandt andet i forhold til attraktioner og overnatningsmuligheder. Der skal være tilbud for enhver smag og økonomi. Side 21

22 8. Markedskræfter: I Billund er det markedskræfterne, der driver udviklingen. Aktører private og offentlige agerer ud fra en holdning om, at turisme og turismeudvikling er en investering en investering, der skal give et tilfredsstillende afkast. Side 22

23 3.3 Mission Missionen udtrykker, hvad vi bidrager med som retfærdiggør vores eksistens Missionen er at tiltrække stadig flere børnefamilier for derigennem at understøtte grundlaget for Børnenes Hovedstad 3.4 Vision Visionen udtrykker, hvilken attraktiv, men dog realistisk drøm vi har. Visionen giver et klart billede af, hvor vi vil hen. I 2020 er Billund internationalt kendt som Europas sjoveste helhedsoplevelse for børnefamilier hele året rundt. 3.5 Mål Billund Kommune har sat sig følgende en række mål inden for 10 indsatsområder de kommende år for at omsætte værdisæt, mission og vision til konkrete handlinger med effekter for turister, private aktører og borgerne i Billund Kommune. Indsatsområde Mål Identitet Plan for information til alle om kerneværdien Vi ved mest om leg og børn 0-13 år overfor borgere nuværende og kommende Interessenter (Organisation) Etablering af en udviklingsorganisation baseret på basis af principperne for offentlig-privat samarbejde Plan for kontinuerlig inddragelse af private aktører og borgere i udviklingstiltag Indhold Plan for udvikling af vejruafhængige aktiviteter Medvirke til udvikling af konceptet Company Town i Billund I tæt samarbejde med de private aktører at sikre, at gæsterne får en helhedsoplevelse af høj kvalitet ved besøg i Billund Kvalitet I tæt samarbejde med de private aktører at udvikle og kommunikere et Billund Kvalitetskodeks eventuelt inspireret af LEGOs kvalitetsarbejde Medvirke til at sikre kontinuerlig opfølgning på Kvalitetskodeks Sikre Kvalitetskodeksets implementering hos store som små aktører i turismens Side 23

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014 En fokuseret vækstpolitik www.skive.dk Turismepolitik er alt det, som en myndighed beslutter sig for at gøre eller ikke at gøre med hensyn til turisme.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere