Billund Kommune Turismestrategi Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg"

Transkript

1 Billund Kommune Turismestrategi Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

2 En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter og services, som turister vælger at besøge, som aktørerne vælger at udbyde, og som lokale ønsker at benytte sig af. Et sted med et tydeligt differentierende værdisæt i et bestemt arkitektonisk, landskabeligt og kulturelt miljø, som virker appellerende for turister, og som virker identitetsskabende for aktører og lokale. (Hird & Kvistgaard, 2010) Side 2

3 TITELBLAD Titel: Turismestrategi Udarbejdet for og med Billund Kommune og i tæt samarbejde med Billund ErhvervsFremme af John Hird og Peter Kvistgaard, marts 2011 Tak til alle aktører, der har bidraget med viden, engagement og tid til denne strategi. Strategiens opbygning Strategien er inddelt i tre dele. Del 1 er indledningen med turismens betydning i Billund Kommune, vision for fremtiden, formål og relation til kommunens øvrige politikker og strategier. Del 2 er en gennemgang af data fra de private aktører, der venligt har stillet sig til rådighed for interview. De har derved stillet deres omfattende viden om lokale / regionale / internationale turismeforhold til rådighed for strategien. Data er systematiseret i forhold til de 10 væsentligste dimensioner i dansk destinationsudvikling, og der er citater fra de private aktører til at understrege pointer. Del 3 præsenterer værdisæt, vision, mission og mål. Del 3 giver Billund Kommune retning i forhold til udvikling af turisme de kommende år. Side 3

4 Indhold FORORD... 5 DEL Indledning Turismens betydning i Billund Kommune Børnenes Hovedstad Formål Proces Relation til andre politikker og strategier DEL Turismen i Billund Kommune set fra de private aktørers synsvinkel Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Interessenter (organisation) Indhold Kvalitet Indtægter Infrastruktur Innovation Viden Kompetenceudvikling Markedskommunikation DEL Værdisæt, mission, vision og mål Værdisæt Mission Vision Mål BILAG 1: Interviewpersoner Side 4

5 FORORD Inspiration: Denne turismestrategi bygger på en enkel idé, der kan løfte Billund Kommune som destination til gavn for virksomheder, borgere og turister. En helt åbenlys idé. En idé, som alle bakker op om. En idé, der kan bane vejen for mange ting. Nogle gange skal man turde det enkle, og nogle gange ligger det enkle så snublende nær foran én, at man godt kan overse det i dagligdagens mange gøremål. Ofte ligger styrken i det enkle. Denne strategi bygger på en enkel idé. En enkel idé om at gøre Billund til en verdenskendt destination for én bestemt målgruppe. At gøre Billund og alle attraktioner, overnatningssteder, bespisningssteder og hele infrastrukturen velegnet til at tage imod millioner af børn med deres familier til sjov leg og aktiviteter. Billund skal helt enkelt være det sted i verden, hvor man ved mest om børn og deres leg. Og det skal gøres, så det er sjovest at komme til Billund. Visionen i denne strategi er dermed enkel: Ud fra grundidéen om, at vi i Billund ved mest om leg og børn i aldersgruppen 0-13 år er Billund i 2020 internationalt kendt som den sjoveste helhedsoplevelse for børnefamilier hele året rundt. Sammen med denne idé hører en anden god idé, nemlig idéen om Børnenes Hovedstad. Billund Kommune vil sammen med alle gode kræfter i og omkring Billund Kommune arbejde målrettet på at omsætte idéen om Børnenes Hovedstad til virkelighed. Børnenes Hovedstad hører nemlig sammen med udviklingen af turismen i Billund Kommune. Turismens er motoren i tiltrækningen af de mange børn med deres familier. Uden turismen vil Børnenes Hovedstad være vanskelig at gennemføre. Alle involverede aktører og borgere i Billund Kommune opfordres til i de næste år frem mod 2020 at arbejde på at tiltrække så mange børnefamilier som muligt for derigennem at understøtte grundlaget for Børnenes Hovedstad. Billund Kommune indbyder med denne strategi alle gode kræfter til at arbejde sammen om at føre idéerne ud i livet til gavn for alle. Billund, marts 2011 Side 5

6 DEL 1 Side 6

7 1.1 Indledning De fleste stærke turismedestinationer verden over er opstået på baggrund af helt særlige forhold som eksempelvis en særlig beliggenhed, særlige kulturelle tilbud, en særlig historie, en særlig identitet, særlige events eller særlige fødevarer. Også Billund er som turismedestination opstået på baggrund af et ganske særligt forhold. Billund er således i dag en stærk turismedestination båret af en særlig idé om børns leg og udvikling. En idé, som har sat et markant aftryk på udviklingen af Billund som en international destination for børnefamilier. Billund Kommune anerkender turismeerhvervets store betydning for den fremtidige udvikling af kommunen og ønsker at udbygge Billunds position både regionalt, nationalt og internationalt. Potentialet er stort og udgangspunktet er positivt. Billund Kommune ønsker med Turismestrategi at udstikke en klar retning for Billunds fortsatte udvikling som international turismedestination. 1.2 Turismens betydning i Billund Kommune Turisme og oplevelser spiller en stor rolle i Billund Kommune. Det ses blandt andet af det faktum, at nogle af Danmarks største attraktioner ligger i Billund Kommune. Tilmed er LEGO Koncernen et globalt brand, mens LEGOLAND ifølge VisitDenmarks attraktionsanalyse fra 2011 har international tiltrækningskraft. VisitDenmark har opgjort turismens økonomiske betydning i Billund Kommune i 2008 til at andrage et beløb på 528 mio. kr. Der blev i 2009 registreret kommercielle overnatninger i Billund Kommune, og der var en eksplosiv vækst i kommercielle overnatninger på 80 procent fra 2008 til 2009 (Lalandiaeffekten). Fremgangen skyldes først og fremmest danskere, men også en mere end normal vækst i udenlandske kommercielle overnatninger. VisitDenmark anslår, at turismeforbruget i Billund Kommune skaber 907 årsværk, hvilket svarer til 5 procent af kommunens samlede beskæftigelse. De 907 årsværk inden for turismen er fordelt på 633 i direkte turismespecifikke jobs, 104 årsværk ligger i detailhandlen som afledte effekter af turismen, mens 170 årsværk ligger i øvrige erhverv i Billund Kommune. Desuden skaber turismen en værditilvækst på 336 mio. kr. svarende til 4 procent af kommunens totale værditilvækst. I 2010 var der i Billund Kommune ifølge tal fra Danmarks Statistik 2011 registreret kommercielle overnatninger på hoteller (over 40 senge), feriecentre, vandrehjem, campingpladser (over 75 enheder). I forhold til 2009, hvor der som sagt var kommercielle overnatninger, svarer det til en stigning på knap 37 procent. Stigningen i antallet af kommercielle overnatninger fra 2008 til 2009 ser altså ud til at fortsætte i VisitDenmark har beregnet, at der i 2008 var en fordeling mellem danske og udenlandske turister på hhv. 68 procent svarende til 357 mio. kr. og 32 procent 171 mio. kr. Endvidere var fordelingen mellem forretningsrejser og ferierejser på hhv. 273 mio. kr. og 254 mio. kr. Interessant nok, er der flest danskere blandt forretningsrejserne, nemlig 89 procent danske mod 11 procent udlændinge, mens der blandt ferierejserne er flest udlændinge 55 procent mod danske 45 procent. I forholdet mellem overnattende gæster og endagsturister fordeler forretningsrejser sig på den måde, at der samlet altså er 273 mio. kr. og 167 mio. kr. stammer fra overnattende gæster, mens 107 mio. kr. Side 7

8 stammer fra endagsturister. For ferierejserne stammer 245 mio. kr. af de 254 mio. kr. fra overnattende turister, mens kun 10 mio. kr. stammer fra endagsturister. Det er interessant, at kun 10 mio. kr. menes at stamme fra endagsturister, når det betænkes, hvor store attraktioner der faktisk er tale om i Billund med ret markante besøgstal. Tallene fra VisitDenmark angående turismens økonomiske betydning må dog tages med et vist forbehold. Dette skal ses i lyset af tal, som Billund ErhvervsFremme har indsamlet i efteråret 2010 fra turismens aktører i kommunen. Baseret på omsætningstal fra turismens aktører alene vurderes det, at turismeomsætningen i kommunen har passeret 1 mia. kr., nærmere bestemt mia. kr. i 2009 / Børnenes Hovedstad Årstiderne Arkitekter har i en bymidtekonkurrence for Billund Kommune udviklet en vision for Billund by, som skal forvandle Billund by til verdens første centrum for, om og med børn. Visionen kaldes helt enkelt Billund Børnenes Hovedstad. Visionen bygger på det fundament, som findes i Billund i relation til børn. Årstiderne Arkitekter henviser her til de store aktører, der findes i Billund, hvor fokus allerede er på børn og leg. Visionen og alt materialet peger på en ret omfattende forvandling af Billund by. Der er således en klar sammenhæng mellem de elementer i Billund bys identitet og infrastrukturen på den ene side og på den anden side den målgruppe, som hovedparten af aktørerne i Billund Kommune og Billund by arbejde med, nemlig børn. Visionen synes at blive støttet af såvel private aktører, borgere som offentlige aktører. Eksempelvis har Keld Kirk Kristiansen udtalt: Tænk hvis Billund kunne få et ry som verdens bedste sted at være for børn (In.Momentum, Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv, nr. 02, 2010). Visionen om Børnenes Hovedstad spiller en væsentlig rolle for Turismestrategi Formål Billund er i dag en attraktionsdrevet destination. Det er i høj grad attraktionerne, som bærer udviklingen. Med Turismestrategi En attraktionsdrevet destination har typisk et antal attraktioner af ønsker Billund Kommune at sætte varierende størrelse, der trækker gæster til i store dele af året kurs mod udviklingen af en dog ikke på helårsbasis. Kundefokus er børnefamilier med helhedsoplevelse med fokus på børn supplement inden for erhvervsturisme. Den attraktionsdrevne og leg på et højt kvalitetsniveau. I destination har en klar højsæson. Denne destinationstype har udviklingen af helhedsoplevelsen er typisk ikke det store udbud ud over attraktionerne til at supplere det centralt, at alle dele af oplevelserne, når opholdet er længere end 3-4 overnatninger. turismeerhvervet, detailhandlen, byen, borgerne og kommunen i langt højere grad bidrager til udviklingen sammen med attraktionerne. Turismestrategi er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for de private turismeaktører, da dialog og samarbejde efter Billund Kommunes opfattelse er eneste reelle fundament for udvikling. Side 8

9 Turismestrategiens formål er at skabe en strategi, der etablerer Billund Kommune som en internationalt kendt destination, hvor helhedsoplevelsen omkring børn og leg er i centrum i alt, hvad der udvikles og udbydes på markedet i Billund som helhedsoplevelse er en destination, der tilbyder fuldskala oplevelser hele året rundt med fokus på børn og leg på et højt kvalitetsniveau. Der er et antal både vejrafhængige og vejruafhængige attraktioner, som tilbyder mange typer af oplevelser. Der er desuden en bred vifte af produkter og faciliteter til at dække forskellige behov på forskellige tidspunkter på året. Der er blandt andet muligheder for shopping, underholdning, action, læring og nydelse. Strategien beskæftiger sig ikke med Helhedsoplevelsen er i centrum for alle aktører. Aktiviteterne detailplanlægning. En sådan hænger sammen, og aktørerne støtter hinanden i at nå målet om detailplanlægning hører til i at skabe en helhedsoplevelse. handlingsplaner, som udarbejdes som en del af udmøntningen af strategien af de parter, der ønskes inddraget. Endvidere er strategien ikke en masterplan. Strategien handler udelukkende om retning. 1.5 Proces Billund Kommune og Billund ErhvervsFremme har ønsket en involverende turismestrategi. Dette skal forstås på den måde, at det er vigtigt for kommunen og Billund ErhvervsFremme, at aktørerne er involveret i arbejdet med turismestrategien. Derfor er der gennemført 17 interviews med private aktører i hele Billund Kommune i efteråret 2010 store som mindre aktører har således haft lejlighed til at udtale som om status, retning og mål for kommunens turisme-strategi. Strategien har således ganske bred dækning. Interviewene er gennemført som semi-strukturerede samtaler. Dette er vigtigt i et afsøgende arbejde som dette, idet det netop skal være en samtale mellem interviewer og interviewede. Alle interviewene er struktureret og bearbejde efter de 10 væsentligste dimensioner i moderne dansk destinationsudvikling se Del 3, hvor resultaterne fra interviewene præsenteres i synteseform. Interviewene er analyseret på tværs af de enkelte interview. Repræsentanter for LEGOLAND, LEGO Koncernen, Lalandia og Billund Airport har deltaget i et opstartsmøde med Billund Kommune, Billund ErhvervsFremme og konsulenterne, hvor det blev fastslået, at strategien skulle udstikke retning for turismeudviklingen i Billund Kommune frem mod Billund Kommunes byråd har været involveret i processen qua en workshop, hvor de foreløbige resultater blev præsenteret. I den forbindelse blev strategiens overordnede vision og mission samt værdisæt grundigt diskuteret, og byrådsmedlemmerne havde lejlighed til grundigt at drøfte ambitionsniveau, kommunens rolle samt konsekvenser af vision, mission og værdisæt. Side 9

10 Processen: 1.6 Relation til andre politikker og strategier Billund Kommune kan ikke yde direkte erhvervsstøtte, men Billund Kommune kan stille nødvendige rammebetingelser til rådighed for derved At fremme udviklingen At sætte retning for samarbejdet At målrette de kommunale investeringer mest muligt. Dette sker generelt gennem kommunens arbejde med politikker og strategier; eksempelvis gennem Planlægning og arealudlæg til flere attraktioner, detailhandel med videre Infrastruktur, analyser i vejkapacitet, p-forhold Påvirkning af beslutningsprocessen for at tiltrække interesse nationalt, regionalt og lokalt vedrørende infrastruktur med videre Byudvikling, så gæsterne og borgerne oplever Billund som en attraktiv by, der er værd at aflægge et besøg Skabe sammenhæng mellem Billund by og turismeområderne Åbne døre i forhold til nabokommuner, region med videre, som kan øge samarbejdet og udviklingen Arbejde på at tiltrække interessenter og investeringer, hvor det er muligt Arbejde på at øge vidensindhold og uddannelsesniveauet hvor muligt Være en aktiv medspiller i branding af destinationen Investere tid og økonomi i almenvældets interesse dvs. i hele kommunens interesse. Turismestrategien for Billund Kommune er relateret til og skal løbende relateres til kommunens overordnede vision, politikker og øvrige strategier. Side 10

11 DEL 2 Side 11

12 2.1 Turismen i Billund Kommune set fra de private aktørers synsvinkel De væsentligste resultater af de 17 interview med private aktører i Billund Kommune præsenteres med udgangspunkt i 10 væsentlige dimensioner i forhold til arbejdet med destinationsudvikling. Resultaterne giver et indblik i de private aktører ønsker, holdninger og visioner i forhold til den fremtidige turismeudvikling i Billund Kommune. De 10 dimensioner: 1. Identitet 2. Interessenter (organisation) 3. Indhold 4. Kvalitet 5. Indtægter 6. Infrastruktur 7. Innovation 8. Viden 9. Kompetenceudvikling 10. Markedskommunikation 2.2 Observationer fordelt på destinationsdimensioner Identitet Identitet er summen af de faktorer, som karakteriserer destinationen set med destinationens egne øjne. Det handler om spørgsmålene: Hvad er vi? Hvem er vi? 1. Stemningen blandt de private aktører er meget positiv. Troen på fremtiden er stor. 2. I Billund hersker det private initiativ. Det er markedskræfterne, der styrer udviklingen. Og sådan bør det være fremadrettet. 3. Billund kan selv, er holdningen. Men Billund samarbejder naturligvis gerne. 4. Større fokus på samarbejde mellem private og offentlige aktører internt i kommunen, vil styrke Billunds position i markedet. 5. De private aktører tænker stort og internationalt i forhold til udvikling ambitionerne er store. Opfattelsen er, at Billund er en destination af internationalt format. En destination med et enormt potentiale. 6. Der er ingen tvivl: det handler om børn og børnefamilier. 7. LEGO Koncernen har gennem mange år sat sit positive præg på Billund også i relation til turismen direkte gennem fx Legoland og Hotel Legoland, indirekte gennem koncernens værdier og målgrupper. Side 12

13 8. De private aktører er endog meget positive i forhold til planerne omkring Børnenes Hovedstad. De regner med, at Børnenes Hovedstad vil sætte yderligere gang i den positive udvikling. 9. De store private aktører spiller en vigtig rolle i udviklingen af turismen de udgør et særdeles stærkt vækstlokomotiv, som får stor opmærksomhed. For de mindre aktører er dette både naturligt og accepteret. Når det går godt for de store aktører, ses nemlig en positiv afsmittende effekt hos de mindre aktører. 10. I turismesammenhæng står Billund ret isoleret i forhold til resten af kommunen. 11. De mange turister, som besøger Billund hvert år, forholder sig ikke til hverken byen Billund eller Billund Kommune, men udelukkende til attraktionerne til oplevelserne. Vi har prøvet andre ting. Men det er børn det handler om her Interessenter (organisation) Interessenter er organisationer, grupper af personer eller enkeltpersoner, som påvirker eller påvirkes af destinationens dispositioner og processer 1. Billund ErhvervsFremme opfattes som de private aktørers direkte samarbejdspartner. 2. De private aktører forventer, at kommunen skaber rammerne for den turismemæssige udvikling i dialog med aktørerne. Det handler blandt andet om lovgivning og infrastruktur. De private aktører erkender, at de har brug for et tæt samarbejde med kommunen, hvis deres ambitioner for turismen i Billund skal realiseres. 3. De private aktører ønsker at samarbejde med kommunen om at skabe politiske relationer regionalt, nationalt og internationalt. 4. De private aktører ønsker at skabe og styrke samarbejdsrelationerne internt i Billund Kommune. De mindre aktører har forståelse for, at de store aktører ikke fokus på at skabe relationer til hver enkelt (lille) aktør i turisterhvervet. 5. De private aktører ønsker at skabe og styrke samarbejdsrelationer, der rækker ud over Billund Kommune. Det er dog vigtigt, at nye samarbejdspartnere bidrager og skaber reel værdi for turismen i Billund. Og dette uanset om der er tale om private eller offentlige samarbejdspartnere. 6. De store aktører, Legoland, Lalandia, Billund Lufthavn og Givskud Zoo arbejder tæt sammen. De ser alle potentiale i et endnu tættere samarbejde. Side 13

14 7. For de store aktører er samarbejde på tværs af kommunegrænser, regionale grænser og nationale grænser en naturlig del af hverdagen. 8. Velkomstcenteret i Billund midtby, som blev etableret i 2010 ses som et meget positivt initiativ af især de mindre turismeaktører og af detailhandlen i Billund midtby. 9. Både turisterhvervet, detailhandlen og kommunen taler om værdien af et styrket samarbejdet, som vil kunne bidrage til at skabe en positiv helhedsoplevelse af Billund. 10. Der er stor interesse for at blive en del af arbejdet med Børnenes Hovedstad. 11. Detailhandlen kunne med fordel udvikles i forhold til endnu bedre at understøtte turismen. 12. De private aktører udtrykker ønske om at få et større overblik over de områder, hvor kommunen kan skabe værdi gennem et tættere samarbejde. Succes skaber vi gennem samarbejde, samarbejde, samarbejde Indhold Indholdet er de oplevelser, destinationen tilbyder markedet 1. I Billund er der fokus på børn og børnefamilier det ligger fast. 2. Det er de store aktører, som dominerer blandt andet gennem Legoland Billund Resort. Men de mindre aktører, herunder overnatningssteder, bakker op om nuværende retning, udvikling og målgrupper. 3. Der er et udtalt ønske om at tiltrække nye, og gerne store, attraktioner med fokus på børn og børnefamilier. 4. Nye attraktioner må meget gerne bidrage til udvidelse af både sæson og opholdslængde. 5. Der er stort ønske om at skabe oplevelser, som er uafhængige af vejrforhold. 6. Der er et stærkt ønske om at tilbyde turisterne en helhedsoplevelse af høj kvalitet ikke kun i forhold til attraktioner, oplevelser og overnatning, men også i forhold til byen og omgivelserne. 7. Midtbyen i Billund er ikke attraktiv set i et turismemæssigt perspektiv. Side 14

15 8. Det ville ifølge de private aktører være oplagt at skabe oplevelser med udgangspunkt i Lego Koncernens historie, værdier, produktionsapparat og produkter. Det kunne være i form af Factory Tours eller et Company Town initiativ. Vi skal have noget, der tiltrækker turister hele året Kvalitet Kvalitet er identifikation, måling og udvikling af god kvalitet i destinationen sammenholdt med kundens oplevelse af kvalitet i hvert møde med destinationens enkeltdele og destinationen samlet 1. Der er endog meget stor enighed om, at turister i Billund skal møde en destination af meget høj kvalitet. 2. Det kvalitetsniveau, som turisterne møder i dag, varierer for meget. 3. Der er ingen fælles forståelse af, hvad høj kvalitet er, eller bør være men opfattelsen peger mod den kvalitetsopfattelse, som Lego Koncernen og Legoland repræsenterer. 4. De enkelte aktører arbejder med kvalitet på hver deres egen måde. 5. Der er stor enighed om, at sikring af høj kvalitet er et af de vigtigste succeskriterier i forhold til den fremtidige udvikling. 6. Der er ikke taget initiativ til en fælles indsats evt. udarbejdelse af et kvalitetsprogram. Vi skal selvfølgelig kigge på LEGO, når vi taler om kvalitet Indtægter Indtægter omfatter både direkte og afledte indtægter 1. Turisme er bredt anerkendt som et betydningsfuldt erhverv og som et erhverv med stort potentiale. 2. De private aktører klarer i høj grad sig selv. De vil og de kan selv. 3. Det er de private aktører og markedet, der sætter retningen for udviklingen ikke offentlige aktører og midler. 4. Turismeomsætningen er samlet på et begrænset geografisk område. Side 15

16 5. Indtægterne er baseret på børn og børnefamilier. Det er i denne målgruppe de private aktører ser udviklingsmuligheder fremover. 6. Kommunen har begrænset direkte indflydelse på turismeindtægterne, men anerkendes blandt de private aktører som en vigtig medspiller i relation til at skabe rammer, give tilladelser og åbne døre politisk. 7. Turismeomsætning i detailhandlen i Billund og Grindsted er begrænset. I Billund forventes dog positiv effekt af det nye Velkomstcenter. Men detailhandlen har dog set effekten af etableringen af Lalandia i form af flere turisterne i butikkerne. Når det regner på præsten, drypper det på degnen Infrastruktur Infrastruktur er 1) destinationens fysiske ressourcer 2) destinationens faciliteter som veje, vandforsyning, renovation og 3) turismens superstruktur som hoteller, restauranter, forlystelsesparker, golfbaner og lignende 1. Vejnettet i og omkring Billund er under stort pres i højsæsonen. 2. De private aktører efterlyser bedre adgangsforhold til Billund. Herunder etablering af motorvej og udnyttelse af adgangen til nye markeder via Billund Lufthavn. 3. Udviklingen af turismeerhvervet vil stille stadig større krav til kommunen om at skabe optimale rammer. 4. Billund midtby og turistområdet hænger ikke sammen, hvilket påvirker helhedsoplevelsen negativt. 5. En shuttlebus-service i højsæsonen 2010 vurderes generelt som et positivt initiativ. 6. Der er et ønske bedre offentlig transport internt i Billund og til og fra Billund. 7. Billund har store attraktioner, en international lufthavn, Lego Koncernen. 8. Mangfoldighed i de tilbud, der møder turisterne i Billund er af stor betydning. Men mangfoldigheden skal bidrage til at skabe en vejruafhængig kvalitetsoplevelse af høj kvalitet. 9. Børnenes Hovedstad vurderes til at ville have enorm betydning på alle infrastrukturelle forhold i Billund. Vi kunne godt bruge en turisme-masterplan Side 16

17 2.2.7 Innovation Innovation er viljen og evnen til at tænke nyt samt omsætte og udnytte det nye til handling i kommerciel forstand 1. Innovationskraften i Billund ligger hos de private aktører. Og det bør den også gøre fremover. 2. Der er stor fokus på samt villighed og mod til at prøve nyt blandt de private aktører på markedets betingelser. 3. De private aktører afventer og forventer ikke offentlig støtte. 4. Der er ingen offentlige ellers fælles procedurer for innovation. 5. Kommunens rolle er ikke tydelig. 6. De større private aktører savner ikke umiddelbart større involvering fra kommunens side. Der skal være risikovillighed til stede hos alle aktører Viden Viden er tilegnelse, analyse og formidling af den nyeste viden, der har relevans for destinationen og dens udvikling 1. De private aktører har stor viden om egne forhold. 2. Der savnes viden på destinationsniveau. Det nuværende vidensniveau er ikke tilstrækkeligt som beslutningsgrundlag. 3. De store aktører forventer, at kommunen er på samme vidensniveau som dem selv for at kunne tilbyde kvalificeret sparring. Jeg ved kun noget om min egen virksomhed Side 17

18 2.2.9 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er destinationens indsats i forhold til udvikling af nødvendige kompetencer over for markedet 1. De private aktører tager selv ansvaret for kompetenceudvikling. 2. Der er et udtrykt ønske om en fælles indsats for at højne det generelle kompetenceniveau ikke blot i turismeerhvervet men også i detailhandlen og blandt borgere, da turisterne ikke udelukkende interagerer med ansatte i turismeerhvervet. 3. Kompetenceudvikling, både i og udenfor turisterhvervet, er en vigtig parameter i forhold til at kunne tilbyde turisterne en destination af høj kvalitet. 4. Ifølge de private aktører er Billund ErhvervsFremme et naturligt omdrejningspunkt for initiativer vedrørende kompetenceudvikling. Vi skal lære at spørge om folk er tilfredse vis at du er interesseret i andet end pengene Markedskommunikation Markedskommunikation er den måde, hvorpå destinationen kommunikerer med markedet gennem strategi, budskaber, målgrupper, løfter og brands 1. Velkomstcenteret modtages positivt. Især de mindre aktører ser det som en god mulighed for eksponering. 2. De store aktører dominerer markedskommunikationsindsatsen. De mindre aktører finder dette naturligt, da det er de store, som for alvor trækker turister til Billund og dermed også til de mindre aktører. 3. Ingen har overblik over omfanget af den samlede markedskommunikationsindsats og dens effekt. 4. Især de store private aktører mener ikke, at markedskommunikation er vigtig opgave for kommunen. 5. En koordineret indsat i forhold til markedskommunikation ville være positiv. Det kan fx virke forvirrende med to destinationsbrochurer. 6. I forhold til at skabe en helhedsoplevelse er det vigtigt også at synliggøre de små aktører. Vi [= de mindre aktører] markedsfører os jo også gennem Legoland og vi markedsfører Legoland over for vores kunder. Så det går begge veje Side 18

19 DEL 3 Side 19

20 3.1 Værdisæt, mission, vision og mål Der er udarbejdet værdisæt, vision, mission og mål for Billund Kommunes arbejde med turisme i perioden Denne del udstikker retningen for arbejdet med turisme i Billund Kommune. Strategien i overblik Side 20

21 3.2 Værdisæt Billunds værdisæt repræsenterer det fundament, hvorpå turismeudviklingen baseres. Værdisættet udspringer af netop Billunds historie, identitet, traditioner, kultur og mennesker. Værdisættet kan derfor ikke kopieres. Værdisættet skal kunne genfindes i alle de beslutninger, der træffes i forhold til turismeudviklingen. Billunds værdisæt består af 1 kerneværdi og en 8 støtteværdier, som støtter op om kerneværdien. Billunds kerneværdi: I Billund ved vi, hvad børn i alderen 0-13 år og deres familier efterspørger i dag såvel som i morgen. Billunds støtteværdier: 1. Ambitioner: I Billund tænker vi stort; vi tænker internationalt. Og vi fortæller gerne om vores ambitioner. 2. Store attraktioner: Billund er en attraktiv vært for store attraktioner nuværende såvel som fremtidige. Store attraktioner tiltrækker gæster, skaber jobs og bidrager til at sætte Billund på landkortet nationalt og internationalt. 3. Samarbejde: I Billund er indstillingen, at samarbejde skaber udvikling. Det gælder samarbejde på alle niveauer. I Billund kræver et godt samarbejde, at alle involverede parter bidrager. At alle parter skaber værdi. 4. Vilje og beslutsomhed: I Billund er der ikke langt fra tanke til handling. Der er vilje og mod til at tage beslutninger. I Billund sker der noget. 5. LEGO: Billund og LEGO er tæt forbundne. Sådan har det været i mange år, og sådan vil det være fremover. 6. Høj kvalitet: Billund tilbyder høj ensartet kvalitet i alle aspekter af gæstens møde med blandt andet byen, borgerne, oplevelserne, private og offentlige aktører. 7. Mangfoldighed: I Billund møder gæsten en stor mangfoldighed. Det gælder blandt andet i forhold til attraktioner og overnatningsmuligheder. Der skal være tilbud for enhver smag og økonomi. Side 21

22 8. Markedskræfter: I Billund er det markedskræfterne, der driver udviklingen. Aktører private og offentlige agerer ud fra en holdning om, at turisme og turismeudvikling er en investering en investering, der skal give et tilfredsstillende afkast. Side 22

23 3.3 Mission Missionen udtrykker, hvad vi bidrager med som retfærdiggør vores eksistens Missionen er at tiltrække stadig flere børnefamilier for derigennem at understøtte grundlaget for Børnenes Hovedstad 3.4 Vision Visionen udtrykker, hvilken attraktiv, men dog realistisk drøm vi har. Visionen giver et klart billede af, hvor vi vil hen. I 2020 er Billund internationalt kendt som Europas sjoveste helhedsoplevelse for børnefamilier hele året rundt. 3.5 Mål Billund Kommune har sat sig følgende en række mål inden for 10 indsatsområder de kommende år for at omsætte værdisæt, mission og vision til konkrete handlinger med effekter for turister, private aktører og borgerne i Billund Kommune. Indsatsområde Mål Identitet Plan for information til alle om kerneværdien Vi ved mest om leg og børn 0-13 år overfor borgere nuværende og kommende Interessenter (Organisation) Etablering af en udviklingsorganisation baseret på basis af principperne for offentlig-privat samarbejde Plan for kontinuerlig inddragelse af private aktører og borgere i udviklingstiltag Indhold Plan for udvikling af vejruafhængige aktiviteter Medvirke til udvikling af konceptet Company Town i Billund I tæt samarbejde med de private aktører at sikre, at gæsterne får en helhedsoplevelse af høj kvalitet ved besøg i Billund Kvalitet I tæt samarbejde med de private aktører at udvikle og kommunikere et Billund Kvalitetskodeks eventuelt inspireret af LEGOs kvalitetsarbejde Medvirke til at sikre kontinuerlig opfølgning på Kvalitetskodeks Sikre Kvalitetskodeksets implementering hos store som små aktører i turismens Side 23

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb. Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet i perioden september til december

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Rikke Friis-Nielsen Ferie - Back to Basics

Rikke Friis-Nielsen Ferie - Back to Basics HEDENSTED KOMMUNE TURISMESTRATEGI 2020 Rikke Friis-Nielsen 23-08-2016 Ferie - Back to Basics 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1. Ny organisationsstruktur 2 1.2. Hedensted kommune Ferie - Back to Basics

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere